Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Χανσενικών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Κριτήρια

Προϋποθέσεις Δικαιούχων του επιδόματος Χανσενικών 1) Oι Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρονιών παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α) 2) Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ, οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασίας τους 3) Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν η πού εξέρχονται με εξιτήριο από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ' αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 4) Τα εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξ αιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο Θ.Χ.Π.Α. 5) Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή.

Απαραίτητα Έγγραφα

Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (1), (2) και (3)


1. Αίτηση Δικαιούχου
2. Βιβλιάριο ασθενείας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
5. 1 φωτογραφία
6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
7. Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο η επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το Θ.Χ.Π.Α
8. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθενείας ή λόγω της ασθενείας η λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση του Θεραπευτηρίου χρονιών παθήσεων Αθηνών ή του Νοσοκομείου λοιμωδών νόσων Αθηνών στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθενείας ή λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να εργαστεί.
9. Απόκομμα σύνταξης
10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. Ο Τ.Ε.
11. Υπεύθυνη Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)


Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (4) και (5):


1. Αίτηση του Δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Για τα ανήλικα τέκνα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως
3. Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) κατά πείπτωση ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας με τον χανσενικό
5. Για την 4η κατηγορία: εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο, από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή (οτι δεν εργάζονται ή δεν έχουν ατομικό εισόδημα)
6. Σε περίπτωση αναπήρου αδερφού, ανίκανου για εργασία, γνωμάτευση Α' βάθμιας Υγ. Επιτροπής του τόπου κατοικίας του όπου θα εμφαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η ανικανότητά του προς εργασία
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι υποχρεούνται οι ίδιοι ή η νόμιμοι αντιπρόσωποί τους, να ενημερώσουν αμέσως την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθη.Διαδικασία στην Πρόνοια:
  • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  • Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Σημειώσεις:
  • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
  • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
  • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
  • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
  • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
  • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.