Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Βαλβιδοπλαστική διόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας

Εξειδικευμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Η υπεροχή της έναντι της αντικατάστασης σε ασθενείς με ανεπάρκεια της ομώνυμης βαλβίδαςΗ καρδιοπάθεια που οφείλεται σε ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελεί ένα εξειδικευμένο πεδίο καρδιοχειρουργικού ενδιαφέροντος, στο οποίο η εισαγωγή νέων γνώσεων και τεχνολογίας έχει αλλάξει τα δεδομένα και κατ' επέκταση τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου.

Τα πρώιμα στάδια της μιτροειδικής ανεπάρκειας συνήθως μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντηρητική αγωγή. Όταν όμως προϊούσης της νόσου εμφανιστεί κλινικοεργαστηριακή επιδείνωση των σημείων και συμπτωμάτων του ασθενούς, τότε μπορεί να ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική θεραπεία της ανεπαρκούς μιτροειδούς παρεμβαίνει είτε με αντικατάστασή της από τεχνητή βιοπροσθετική ή μηχανική βαλβίδα, είτε με πλαστική διόρθωση των ανατομικών της στοιχείων. Ατυχώς όμως, ακόμη και σήμερα οι πλέον σύγχρονες τεχνητές βαλβίδες δεν καλύπτουν όλες τις φυσιολογικές ιδιότητες της ανατομικής μιτροειδούς βαλβίδας, αλλά παρουσιάζουν μειονεκτήματα, τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με τη μέθοδο της βαλβιδοπλαστικής.

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της ανεπάρκειας της μιτροειδούς μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, αλλά και με τον τρόπο εισβολής της.

Σήμερα είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι σε κάθε περίπτωση ανεπάρκειας μιτροειδούς πρέπει να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες διόρθωσης της βαλβίδας πριν επιχειρηθεί η αντικατάστασή της, επειδή η βαλβιδοπλαστική παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα:

1 Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε βαλβιδοπλαστική δεν χρειάζονται αντιπηκτική αγωγή διά βίου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στους νέους και μέσης ηλικίας ασθενείς, στους οποίους εκμηδενίζεται ο κίνδυνος από αιμορραγικά επεισόδια. Επίσης, αυτός ο παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις γυναίκες ασθενείς που βρίσκονται σε ηλικία εγκυμοσύνης, αλλά και για εκείνους που δύσκολα συμμορφώνονται στις ιατρικές οδηγίες και τη φαρμακευτική αγωγή.

2 Παρατηρείται μικρότερος κίνδυνος από θρομβοεμβολικά επεισόδια.

3 Παρατηρείται μικρότερος κίνδυνος από ενδοκαρδίτιδα.

4 Οι ασθενείς εμφανίζουν μικρότερη εγχειρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

5 Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης.

6 Παρατηρείται μετεγχειρητική βελτίωση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας και των συνοδών αιμοδυναμικών παραμέτρων.

7 Η βαλβιδοπλαστική έχει μικρότερο χρόνο νοσηλείας και μικρότερο κόστος.

Οι ενδείξεις της εφαρμογής της βαλβιδοπλαστικής τεχνικής καθορίζονται κυρίως από τη βαρύτητα των παθολογοανατομικών βλαβών της μιτροειδούς βαλβίδας και κατά κανόνα μπορούν να εφαρμοστούν όταν απαντώνται τα παρακάτω ευρήματα:

1 Ο μιτροειδικός δακτύλιος είναι μεν διατεταμένος, αλλά η υποβαλβιδική συσκευή παραμένει φυσιολογική ή μέτρια παρεκτοπισμένη.

2 Οι μιτροειδικές γλωχίνες είναι ευκίνητες, με μέτριου βαθμού ίνωση, αλλά χωρίς αποτιτάνωση ή σοβαρή συρρίκνωση. Σε περίπτωση ενδοκαρδίτιδας, η διάτρηση των γλωχίνων πρέπει να είναι μικρή ή μονήρης και οι επανειλημμένες καλλιέργειες αίματος αρνητικές.

3 Η ρήξη ή επιμήκυνση της τενοντίας χορδής συνοδεύεται και από πρόπτωση της αντίστοιχης γλωχίνας.

4 Το υπερηχοκαρδιογραφικό άθροισμα είναι μικρότερο από 8.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια, η ανεπαρκής μιτροειδής μπορεί να διορθωθεί σε διαφορετικό ποσοστό, ανάλογα και με την αιτιολογία. Έτσι φαίνεται ότι μπορεί να επισκευαστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80% των περιπτώσεων ανεπάρκειας εκφυλιστικής αιτιολογίας, στο 70% ισχαιμικής, στο 60% συγγενούς, στο 50% ρευματικής και μόνο στο 25% λοιμώδους αιτιολογίας.

Από το 1957, όταν ο Lillehei και οι συνεργάτες του, αλλά και οι Merendino και Bruce, ανακοίνωσαν τις πρώτες προσπάθειες χειρουργικής διόρθωσης της ανεπαρκούς μιτροειδούς υπό άμεση όραση, έχουν αναπτυχθεί και προταθεί πάρα πολλές τεχνικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν να αναδείξουν άριστα χειρουργικά αποτελέσματα. Αν και έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές, φαίνεται ότι η χειρουργική προσπέλαση της ανεπαρκούς μιτροειδούς μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερη ασφάλεια με τη βοήθεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας και της καρδιοπληγίας είτε με τις κλασικές τεχνικές μέσης στερνοτομής ή θωρακοτομής είτε με ελάχιστα επεμβατικές ρομποτικές (Da Vinci) τεχνικές.

Η σύγχρονη προσέγγιση της βαλβιδοπλαστικής φαίνεται να ευνοεί τις διάφορες παραλλαγές των μαλακών εύκαμπτων δακτυλίων, επειδή παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ξεπερνώντας παράλληλα και ορισμένα από τα μειονεκτήματα των σκληρών δακτυλίων. Οι ελαστικοί συνθετικοί δακτύλιοι φαίνεται να υπερέχουν έναντι των σκληρών, αφού μπορούν να επιτρέπουν μια περισσότερο φυσιολογική λειτουργία του μιτροειδικού δακτυλίου, ο οποίος συνεχίζει να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου.

Ανάλογα με το λειτουργικό τύπο ανεπάρκειας της μιτροειδούς μπορεί να εφαρμοστούν και οι αντίστοιχες χειρουργικές τεχνικές:

Στον τύπο Ι με φυσιολογική λειτουργικότητα των γλωχίνων, η μέθοδος της δακτυλιοπλαστικής είναι συνήθως από μόνη της ιδιαίτερα αποτελεσματική, κυρίως στις περιπτώσεις που η ανεπάρκεια οφείλεται σε διάταση του μιτροειδικού δακτυλίου ή σε μέτρια δυσλειτουργία και παρεκτόπιση των θηλοειδών μυών. Αν όμως η ανεπάρκεια της μιτροειδούς οφείλεται σε διάτρηση των γλωχίνων, τότε η τοποθέτηση εμβαλώματος αυτόλογου περικαρδίου, το οποίο έχει προηγουμένως επεξεργαστεί με γλουτεραλδεΰδη, μπορεί να είναι αρκετή για να επαναφέρει τη στεγανότητα της βαλβίδας.

Στον τύπο ΙΙ, της υπερκινητικής γλωχίνας, η δακτυλιοπλαστική από μόνη της δεν είναι αρκετή και συνήθως χρειάζεται να συνδυαστεί με τοποθέτηση συνθετικών τενοντίων χορδών.

Στον τύπο ΙΙΙ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις δυσκινητικές γλωχίνες, συνήθως η δακτυλιοπλαστική από μόνη της δεν είναι αρκετή, αλλά χρειάζεται και διόρθωση ενός ή περισσοτέρων άλλων βαλβιδικών στοιχείων.

Με την ολοκλήρωση της βαλβιδοπλαστικής, επανελέγχεται λειτουργικά η μιτροειδής με τη βοήθεια του διεγχειρητικού διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος.

Από μία μελέτη μας που έγινε στο Texas Heart Institute στο Houston του Texas των ΗΠΑ, σε 231 ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς ισχαιμικής ή μυξωματώδους αιτιολογίας, που αντιμετωπίστηκαν με βαλβιδοπλαστική χρησιμοποιώντας το δακτύλιο Duran, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ισχαιμικής αιτιολογίας (84%) εφαρμόστηκε μόνο δακτυλιοπλαστική. Αντίθετα, στους περισσότερους ασθενείς μυξωματώδους αιτιολογίας (59%), η συχνότερα εφαρμοζόμενη τεχνική ήταν δακτυλιοπλαστική σε συνδυασμό με σφηνοειδή εκτομή της οπίσθιας μιτροειδικής γλωχίνας ή και τοποθέτηση συνθετικών τενοντίων χορδών.

Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες τεχνικές σήμερα μπορεί να εφαρμοστούν και χωρίς στερνοτομή με ρομποτικές μεθόδους (Da Vinci), με πολύ καλά αποτελέσματα.

βαλβιδοπλαστικής.

Από την προσωπική εμπειρία για περισσότερους από 160 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς, εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες τεχνικές, τα τελευταία 13 έτη, έχουμε:

* 100% επίτευξη βαλβιδοπλαστικής μιτροειδούς σε ασθενείς με πρόπτωση οπίσθιας γλωχίνας και 95% επίτευξη βαλβιδοπλαστικής μιτροειδούς σε ασθενείς με πρόπτωση πρόσθιας γλωχίνας.

**0% χειρουργική θνητότητα σε ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς εκφυλιστικής αιτιολογίας.

** 98% των ασθενών που υπεβλήθησαν σε βαλβιδοπλαστική χωρίς ένδειξη επανεγχείρησης στα 13 έτη μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Επομένως, είναι φανερό ότι σε ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, η βαλβιδοπλαστική διόρθωση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής ως σύγχρονη καρδιοχειρουργική προοπτική έναντι της εναλλακτικής αντικατάστασης.

Συμπερασματικά, σήμερα σε εξειδικευμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα, η χειρουργική αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με βαλβιδοπλαστική μπορεί να είναι τόσο εφικτή όσο και αποτελεσματική χειρουργική τεχνική, προσφέροντας ανώτερα χειρουργικά αποτελέσματα, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσωπική νόσος η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας


Έως και 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, μια νευροεκφυλιστική πάθηση που συχνά πρωτοεμφανίζεται σε ηλικία 20 έως 40 ετών, όταν οι ασθενείς βρίσκονται στην πλέον παραγωγική τους ηλικία. Οι γυναίκες έχουν διπλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν τη νόσο σε σχέση με τους άνδρες.

Παρ' όλο που η ακριβής αιτιολογία δεν είναι γνωστή, είναι μια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος -του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Όπως συμβαίνει και με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις, ο οργανισμός επιτίθεται στον εαυτό του αναγνωρίζοντας λανθασμένα τα φυσιολογικά κύτταρα ως «εισβολείς». Τα Τ κύτταρα, βασικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος, επιτίθενται σε φυσιολογικά κύτταρα. Ειδικότερα, στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται στη μυελίνη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Ο ρόλος της μυελίνης

Η μυελίνη είναι μια πλούσια σε λίπη στοιβάδα ή έλυτρο, που περιβάλλει και προστατεύει τις νευρικές ίνες του κεντρικού νευρικού συστήματος που ευθύνονται για τη μετάδοση σημάτων σε άλλα μέρη του οργανισμού. Η μυελίνη επιταχύνει την επικοινωνία ανάμεσα στον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα μέρη του οργανισμού. Εάν φθαρεί ή καταστραφεί, οι νευρικές ώσεις επιβραδύνονται ή δεν μεταδίδονται καθόλου.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης του ανοσοποιητικού συστήματος και της απώλειας μυελίνης είναι η δημιουργία εστιών ουλώδους ιστού που καλούνται σκλήρωση. Οι περιοχές με κατεστραμμένη μυελίνη καλούνται βλάβες ή φλεγμονώδεις πλάκες. Αυτές οι βλάβες δύνανται, επίσης, να αποκλείσουν ή να επιβραδύνουν τις νευρικές ώσεις, προκαλώντας τα συμπτώματα της ΣΚΠ που μπορούν να είναι διαφόρων τύπων και επιπέδων σοβαρότητας.

«Είναι μια νόσος "προσωπική", σαν το δακτυλικό αποτύπωμα, όπου ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία και δεν υπάρχουν δύο ίδιες περιπτώσεις πασχόντων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Αναστάσιος Ωρολογάς, καθηγητής νευρολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. «Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί η οριστική θεραπεία, υπάρχουν όμως φάρμακα, που μειώνουν τη συχνότητα των υποτροπών, θεραπεύουν κάποια συμπτώματά της και επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.

Οι ανοσοτροποποιητικές θεραπείες πρώτης γραμμής, που χρησιμοποιούνται τα τελευταία 16 χρόνια (ιντερφερόνη) σε ήπιες μορφές της νόσου, είναι γνωστά και ασφαλή φάρμακα, αλλά λιγότερο δραστικά. Τα φάρμακα της δεύτερης γραμμής είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα (natalisumab). Είναι τα φάρμακα της τελευταίας πενταετίας. Είναι περισσότερο δραστικά και χρησιμοποιούνται, αν αποτύχουν αυτά της πρώτης γραμμής, σε πολύ ενεργές μορφές της νόσου. Η ασφάλειά τους σε βάθος χρόνου δεν είναι ακόμα γνωστή.

Παρ' όλη όμως την πρόοδο που έχει γίνει στη θεραπευτική προσέγγιση της πολλαπλής σκλήρυνσης, υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον φάρμακα, που θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα είναι ασφαλή και θα μπορούν να λαμβάνονται ευκολότερα από τον ασθενή. Κατά συνέπεια, στην πολλαπλή σκλήρυνση υπάρχει ανάγκη για θεραπείες που χορηγούνται από το στόμα.

Πέντε θεραπείες

Μέχρι αυτή τη στιγμή πέντε θεραπείες χορηγούμενες από το στόμα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης ή μόλις έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης. Μία από αυτές, η φινγκολιμόδη, έχει εγκριθεί τον Σεπτέμβριο του 2010 από το FDA, τον Μάρτιο του 2011 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και σύντομα θα πάρει τιμή και στη χώρα μας», συνέχισε ο καθηγητής.

Είναι η πρώτη ανοσορυθμιστική θεραπεία, χορηγούμενη από το στόμα, που πήρε έγκριση για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές, τόσο για τη μείωση της συχνότητας των υποτροπών όσο και για την καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας. Η φινγκολιμόδη περιορίζει τα λεμφοκύτταρα, που επιτίθενται στη μυελίνη, στον τόπο παραγωγής τους, δηλαδή στους λεμφαδένες, με τρόπο αναστρέψιμο, χωρίς να επηρεάζεται η ικανότητα του οργανισμού να αντιστέκεται στις λοιμώξεις.

Στις κλινικές μελέτες με τη χρήση εικονικού φαρμάκου, η φινγκολιμόδη στη δόση των 0,5 mg μείωσε τη συχνότητα των υποτροπών κατά 54% και ελάττωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας κατά 30% σε διάστημα 2 ετών σε σχέση με το ψευδοφάρμακο.

* Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι ο εθνικός μας φορέας με εκπροσώπηση στην Ευρώπη. Είναι μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αριθμεί πάνω από 6.000 μέλη πανελλαδικά. Τα τηλέφωνα της εταιρείας είναι το 2310-949909 και το 2310-949672 (καθημερινά 9.00 - 16.00) και το e-mail: info@gmss.gr


Διαβάστε περισσότερα...

Διάβασαν τις λέξεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο!

Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν τα σήματα που συνδέονται με τον σχηματισμό τουςΔιάβασαν τις λέξεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο!
Τα σήματα που παράγονται στον εγκέφαλο κατά την ομιλία εντόπισαν αμερικανοί ειδικοί ανοίγοντας τον δρόμο για θεραπείες σε ασθενείς που σήμερα ζουν στη ...σιωπή

Ουάσινγκτον
Αμερικανοί ερευνητές επέτυχαν να «δουν» τις λέξεις να σχηματίζονται μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο! Το νέο επίτευγμα «ανάγνωσης» του μυαλού αναμένεται να επιτρέψει κάποτε σε άτομα που σήμερα ζουν μέσα στη «σιωπή» λόγω παθήσεων ή τραυματισμών του εγκεφάλου να …μιλήσουν.
Οι επιστήμονες από το Κέντρο για την Καινοτομία στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον τοποθέτησαν μια συστοιχία 64 ηλεκτροδίων στο κρανίο τεσσάρων ατόμων που έπασχαν από σοβαρής μορφής επιληψία. Αρχικός σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο αυτών των ασθενών με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιληπτικές κρίσεις. Ωστόσο τα ηλεκτρόδια ήλεγχαν παράλληλα τις περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες θεωρείται ότι παράγουν την ομιλία. Πρόκειται για τον κινητικό φλοιό, την περιοχή του Wernicke καθώς και την περιοχή Broca.
Οι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου παράγουν τα 40 φωνήματα (πρόκειται για τους ξεχωριστούς φωνητικούς φθόγγους στην ομιλία) από τα οποία «δομείται» η αγγλική γλώσσα.
Αποτύπωση των σημάτων του εγκεφάλου
Οι ερευνητές ανακάλυψαν, όπως αναφέρουν στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Neural Engineering», ότι το καθένα από αυτά τα φωνήματα συνδέεται με ένα μοναδικό σήμα στον εγκέφαλο. Τα σήματα αυτά μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τους ενόσω το άτομο εκφράζει τα φωνήματα είτε μιλώντας δυνατά είτε «μιλώντας» στον εαυτό του χωρίς να βγαίνει ήχος.
Προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές ζήτησαν από τους εθελοντές να παράγουν τέσσερις επαναλαμβανόμενους ήχους – «οο», «ah», «eh» και «ee». Καθώς οι εθελοντές παρήγαγαν τους ήχους οι ειδικοί ήταν σε θέση να ανιχνεύσουν τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου που αντιστοιχούσαν σε κάθε ήχο. Αν και όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «Sunday Times» ο επικεφαλής της μελέτης, διευθυντής του Κέντρου για την Καινοτομία στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία δρ Ερικ Λιούτχαρντ, τα τέσσερα αυτά σήματα δεν είναι αρκετά για τον σχηματισμό προτάσεων, περαιτέρω μελέτες αναμένεται να αποκαλύψουν και τα υπόλοιπα σήματα των φωνημάτων στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Στη συνέντευξη μάλιστα στη βρετανική εφημερίδα ο ερευνητής αποκάλυψε ότι έχει ήδη εντοπίσει με την ομάδα του τα σήματα που αντιστοιχούν σε πολύ περισσότερα φωνήματα, ωστόσο δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα αποτελέσματα.
Εφικτό το «διάβασμα» του μυαλού
Ο δρ Λιούτχαρντ τόνισε στη συνέντευξη ότι «δεν υποστηρίζω πως μπορώ να διαβάσω πλήρως το μυαλό ενός ανθρώπου διότι δεν μπορώ. Ωστόσο έχω πλέον ενδείξεις σχετικά με το ότι αυτό είναι εφικτό».
Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι ο εγκέφαλος παράγει διαφορετικό σήμα όταν το άτομο σκέφτεται μια λέξη αλλά δεν την εκφράζει – όταν δηλαδή μιλά η εσωτερική φωνή του – από όταν την εκφράζει φωναχτά.
Το εύρημα αυτό μαρτυρεί ωστόσο ότι κάποια ημέρα οι ειδικοί θα είναι σε θέση να «διαβάζουν» ακόμη και τις πιο μύχιες σκέψεις ενός ανθρώπου και να τις αντιπαραβάλλουν με αυτά που τελικώς λέει.
 Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στο άκουσμα της νέας μελέτης μίλησαν για οργουελικά σενάρια σύμφωνα με τα οποία θα χαθεί κάθε ίχνος ιδιωτικότητας της ανθρώπινης σκέψης. Ωστόσο ο δρ Λιούτχαρντ  εκτιμά ότι αυτού του είδους οι προσεγγίσεις θα καταφέρουν να δώσουν «φωνή» σε άτομα που σήμερα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον περίγυρό τους όπως οι ασθενείς με σύνδρομο εγκλεισμού (locked – in syndrome). Ίσως κάποια ημέρα θεωρητικώς οι μελέτες του είδους οδηγήσουν και σε μορφές επικοινωνίας οι οποίες θα βασίζονται αποκλειστικώς στη σκέψη (χωρίς τα λόγια να είναι απαραίτητα…).

Διαβάστε περισσότερα...

Ιχθυέλαια εναντίον αλκοόλ

Η λήψη τους περιορίζει τη λαχτάρα για ποτόΙχθυέλαια εναντίον αλκοόλ
Τα ω-3 λιπαρά οξέα, σύμφωνα με νέα ευρήματα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού

Αποτελεσματικά ενάντια στην υπερκατανάλωση αλκοόλ φαίνεται ότι είναι τα ω-3 λιπαρά οξέα, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.
Τα εντυπωσιακά νέα έρχονται από τους ειδικούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα οι οποίοι αρχικά μελετούσαν κατά πόσο τα ιχθυέλαια μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής (μανιοκατάθλιψη).
Τα συμπληρώματα διατροφής με ιχθυέλαια αποτελούν, κατά τους ειδικούς, δραστική θεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο αυτισμός και η άνοια.
«Μεθυσμένα» πειράματα, «νηφάλια» αποτελέσματα
Οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια που έπασχαν από διπολική διαταραχή. Σε κάποια από αυτά χορήγησαν δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA) - αποτελεί βασικό συστατικό των ιχθυελαίων -  και στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα.
Ανακάλυψαν λοιπόν, ότι το DHA «επανέφερε» τη συμπεριφορά των τρωκτικών σε φυσιολογικά επίπεδα.
Το πλέον αναπάντεχο εύρημα ωστόσο, επισημαίνουν οι ερευνητές, ήταν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο λιπαρό οξύ έδειξε να περιορίζει την όρεξη των ποντικιών για …αλκοόλ.

«Τα ποντίκια που πάσχουν από διπολική διαταραχή, όπως και κάποιοι ασθενείς, λατρεύουν το αλκοόλ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος συγγραφέας της μελέτης δρ Νικουλέσκου.
«Τα πειραματόζωα που λάμβαναν DHA κατανάλωναν πολύ μικρότερες ποσότητες αλκοόλ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο λιπαρό οξύ περιόριζε την καταχρηστική τους συμπεριφορά απέναντι στο αλκοόλ» προσθέτει ο ειδικός.
«Πιστεύουμε ότι μια διατροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόληψη της διπολικής διαταραχής, όπως επίσης και στο πρόβλημα του αλκοολισμού» τονίζει ο δρ Νικουλέσκου.
Ισχυρή η δράση των ταπεινών λιπαρών οξέων
Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε μοριακό επίπεδο η λήψη ω-3 λιπαρών οξέων δρα στον εγκέφαλο σχεδόν όπως δρουν τα ψυχιατρικά φάρμακα.
Σε επόμενο στάδιο, αναμένεται να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές για να δουν κατά πόσο τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα θα ισχύουν και για τον άνθρωπο.
«Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη σε αυτό το κομμάτι» καταλήγει ο δρ Νικουλέσκου.
Η ενδιαφέρουσα μελέτη δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Translational Psychiartry».Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Διαβάστε περισσότερα...

Δεν ικανοποιεί τα παιδιά η βία στην τηλεόραση

Δεν προσθέτει κάτι στην ψυχαγωγία τους, αναφέρει νέα μελέτηΔεν ικανοποιεί τα παιδιά η βία στην τηλεόραση
Τα παιδιά δεν ευχαριστιούνται τα βίαια καρτούν, όπως πίστευαν μέχρι τώρα γονείς αλλά και δημιουργοί τηλεοπτικών παιδικών προγραμμάτων

Μπορεί πολλοί γονείς να πιστεύουν ότι τα παιδιά τους λατρεύουν τη βία στην τηλεόραση, ωστόσο μια νέα έρευνα έρχεται να τους αποδείξει ότι κάνουν λάθος. Αμερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν ικανοποιούνται και δεν ψυχαγωγούνται περισσότερο παρακολουθώντας προγράμματα κινουμένων σχεδίων που περιέχουν βία σε σχέση με προγράμματα που δεν έχουν βία. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά ψυχαγωγούνται περισσότερο από τα προγράμματα που δεν περιέχουν βίαιες σκηνές.

Η βία δεν παράγει ευχαρίστηση

Την έρευνα διεξήγαγε ομάδα ειδικών του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα που αρχικά διαπίστωσε ότι το 70% των παιδικών προγραμμάτων στην τηλεόραση περιέχει βία. Στη συνέχεια οι ερευνητές συγκέντρωσαν μια ομάδα 128 παιδιών (αγόρια και κορίτσια)  ηλικίας 5-11 ετών στα οποία πρόβαλαν πεντάλεπτες ιστορίες κινουμένων σχεδίων που είχαν δημιουργηθεί ειδικά για την έρευνα.

Μελετώντας τη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η βία δεν ψυχαγωγεί περισσότερο τα παιδιά. Μια από τις αιτίες είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι τα παιδιά και ειδικότερα τα αγόρια ταυτίζονται πολλές φορές με τους χαρακτήρες ενός προγράμματος. Έτσι, αν ο αγαπημένος χαρακτήρας του παιδιού πέφτει θύμα βίας και το ίδιο το παιδί αισθάνεται άσχημα.

«Αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί τους δημιουργούς παιδικών προγραμμάτων αλλά και τους σχολιαστές στα ΜΜΕ  δεν είναι αν στα παιδιά αρέσει να βλέπουν βία αλλά γιατί τους αρέσει να βλέπουν βία. Ο δικός μας στόχος ήταν να εξετάσουμε τη σχέση των παιδιών με το βίαιο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Όπως φαίνεται τελικά δεν χρειάζεται να προσθέσεις βία στα κινούμενα σχέδια για να τα κάνεις θελκτικά στα παιδικά μάτια. Στα παιδιά αρέσουν το ίδιο ή και περισσότερο τα μη βίαια προγράμματα» αναφέρουν οι ερευνητές στο άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό «Media Psychology».

Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Διαβάστε περισσότερα...

Έμπλαστρο σώζει από την αλλεργία στα φιστίκια

Απελευθερώνει μικρές δόσεις φιστικελαίου απευθείας κάτω από το δέρμαΈμπλαστρο σώζει από την αλλεργία στα φιστίκια
Η επικίνδυνη αλλεργία στα φιστίκια ταλαιπωρεί χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα τρόφιμα που καταναλώνουν καθώς αρκετά εμπεριέχουν πολλές φορές ίχνη φιστικιού

Παρίσι 
Ένα επαναστατικό έμπλαστρο, το οποίο υπόσχεται να απαλλάξει χιλιάδες ασθενείς από την επικίνδυνη αλλεργία στα φιστίκια, δημιούργησαν γάλλοι επιστήμονες.
Οι δύο παιδίατροι που το ανέπτυξαν υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ίσως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των αλλεργιών εφ’ όρου ζωής.
Η αλλεργία στα φιστίκια είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα αντιλαμβάνεται κάποιες ουσίες τους ως απειλητικές και αντιδρά σε αυτές, οδηγώντας σε αναφυλακτικό σοκ. Αυτό στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει αλλεργική φλεγμονή στους αεραγωγούς, να δυσκολέψει ή ακόμη και να σταματήσει την αναπνοή. 
Εύκολη εφαρμογή, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τρόπος χρήσης του έξυπνου εμπλάστρου είναι ιδιαίτερα εύκολος: ο ασθενής το κολλά στο δέρμα του και αυτό κάθε λεπτό απελευθερώνει μικρές δόσεις φιστικελαίου. Αυτές απορροφώνται σταδιακά από τις κατώτερες στοιβάδες του δέρματος, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να «εξοικειώνεται» με τις μέχρι πρότινος αλλεργιογόνες ουσίες και να μην αντιδρά πλέον σε αυτές.
«Προβλέπουμε ότι το συγκεκριμένο έμπλαστρο θα φοριέται από ασθενείς καθημερινά και για αρκετά χρόνια, μειώνοντας έτσι σταδιακά την επικινδυνότητα της έκθεσής του οργανισμού τους στα φιστίκια» εξηγεί ο παιδίατρος δρ Πιέρ-Ανρί Μπεναμού από το νοσοκομείο St Vincent de Paul, στο Παρίσι και ένας εκ των δύο επινοητών του εμπλάστρου.
Σύντομα στην αγορά
Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του ελπιδοφόρου προϊόντος.
Εάν όλα πάνε καλά, τότε οι επιστήμονες εκτιμούν σε 3-4 χρόνια το σωτήριο έμπλαστρο θα μπορούσε να κάνει την εμφάνιση του στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγές στις άδειες λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου - Δικαιούχοι τους και ΑμεΑΆδειες για λαϊκές αγορές και για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να λαμβάνουν πλέον οι Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ χωρίς να απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφασης για το λιανεμπόριο, το υπαίθριο και στεγασμένο εμπόριο με τις οποίες απελευθερώνονται τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών με θέμα «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 275/22.2.2011) και οι αλλαγές που επέρχονται είναι αναλυτικά οι εξής:

1. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011: · Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση. · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της ΤΕΔΚ και της Τροχαίας.

· Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με αναπηρία, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ · Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (ή διαμένοντες συνεχώς τα 2 τελευταία χρόνια), με ιθαγένεια Ελληνική ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ

· Ο αριθμός αδειών είναι περιορισμένος · Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης παρεμφερούς δραστηριότητας

· Δεν επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων Τι αλλάζει: · Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

· Οι δικαιούμενοι της άδειας (Έλληνες ή πολίτες της ΕΕ) δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1β της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)

· Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δικαιούνται να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες (σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)

· Επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)

2. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011: · Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Τροχαίας

· Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με αναπηρία, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ · Ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος

Τι αλλάζει: · Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

3. Λαϊκές αγορές Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011: · Απαιτείται χορήγηση άδειας · Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με αναπηρία, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ

· Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με ελληνική ιθαγένεια ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα πέντε χρόνια

· Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο μια άδεια και είναι αποκλειστικής απασχόλησης · Η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών είναι εξάμηνη

Τι αλλάζει: · Οι δικαιούμενοι της άδειας Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1β της Οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών δεν επέρχεται αλλαγή

· Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών γίνεται δωδεκάμηνη 4. Καταστήματα λιανικού εμπορίου Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:

· Απαιτείται χορήγηση άδειας για όλες τις περιφέρειες, εκτός ΝΑ Αθήνας - Πειραιά (με εξαίρεση τα νησιά), Ν. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.

· Για μικρά καταστήματα, ανάλογα με την περιοχή δεν απαιτείται άδεια · Η άδεια χορηγείται από την τοπική αυτοδιοίκηση · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) η ΟΚΕ, ο Δήμος και το Επιμελητήριο

· Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας περιλαμβάνεται οικονομοτεχνική μελέτη · Για την έκδοση της άδειας ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, χωροταξικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις

· Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικά κριτήρια · Προθεσμία έκδοσης της άδειας: 50 μέρες Τι αλλάζει: · Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει το Επιμελητήριο, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ.

· Καταργείται η οικονομοτεχνική μελέτη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 της Οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ) · Καταργούνται τα υποκειμενικά κριτήρια (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α και 3β της Οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ και σύμφωνα με την απόφαση 3037/2008 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας)

· Η προθεσμία έκδοσης της άδειας συντομεύεται σε 30 μέρες 5. Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Οι άδειες μπορούν πλέον να χορηγούνται μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Στο παράρτημα της ΚΥΑ (θα το βρείτε εδώ μαζί με όλο το φεκ) υπάρχουν ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία αναφέρουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να διευκολύνονται οι αιτούντες.Όλη η Κ.Υ.Α στο ακόλουθο άρθρο:
Διαβάστε περισσότερα...

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ1-164/17.1.2011 Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ1-164/17.1.2011 (ΦΕΚ Β 275/22.2.2011)

Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Κ1-164

ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 210-3893303
Fax : 210-3842509

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

Α) τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (102 Α'), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (102 Α') «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 « Σχέσεις Κράτους  Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α').

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α').

5. Της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983  Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», (281 Α') με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (57 Α')

7. Της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ.1276 Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75 Α')».

8. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (214 Α').

9. Της με αριθμ. 383/18.1.2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (29 Β').

10. της με αρ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (1642 Β').

11. Των αρ. 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (63 Α').

12. Των εδ. α, β, και γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (45 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (44 Α').

14. Του Π.Δ. 320/1988 (149 Α') «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

15. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (185 Α') όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

16. Του άρθρου 10 του Ν 3242/2004 (102 Α') «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ».

17. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51 Α').

18. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221 Α').

19. Του ν. 2323/1995 (145 Α') «υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Του Π.Δ. 12/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)» (10 Α').

21. Του Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)», (307 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (53 Α').

23. Του Π.Δ. 115/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» (179 Α').

24. Του Π.Δ. 116/2008 «Τροποποίηση του Π.Δ. 51/2006 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (179 Α').

25. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (98 Α').

26. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘρακης σε Γενική Γραμματεία ΜακεδονίαςΘρακης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας ΜακεδονίαςΘρακης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής» (213 Α').

27. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (199 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (100 Α')

28. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613/27-08-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρ. 6 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/ Α'/3-5-2010)» (1334 Β').

29. Της αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/64/οικ.21069/4-10-10 Εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εκδοση Κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη διεκπεραίωση μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010)».

30. Της «Εκθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και την Απλούστευση των διαδικασιών Αδειοδότησης των Μικροπωλητών» (17/12/2009).

31. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2672/3-12-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (2408 B').

Β) Την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Γ) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότη σης στον τομέα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα με την παροχή ευκαιριών εργασίας και συνακόλουθα προστασίας του εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι αθίγγανοι, οι παλιννοστούντες, οι μικροί παραγωγοί γεωργικών προϊόντων κ.λ.π, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών στους επαγγελματίες του τομέα του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, επειδή η εκ των προτέρων αδειοδότηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν αποτελεσματικό μηχανισμό εκ των υστέρων ελέγχων.

Δ) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότη σης στον τομέα των καταστημάτων λιανικού εμπορίου εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και της εθνικής, ιστορικής, οικιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών καταστημάτων λιανικού εμπορίου επειδή η επίτευξη των ανωτέρω στόχων δεν εξασφαλίζεται με λιγότερο περιοριστικά μέτρα όπως με εκ των υστέρων ελέγχους. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το κόστος μιας εκ των υστέρων προσπάθειας διόρθωσης τυχόν παραβάσεων είναι συχνά απαγορευτικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η περιβαλλοντική βλάβη ή/και η οικιστική επιβάρυνση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

Ε) Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλουν την διατήρηση στις διαδικασίες αδειοδότησης που ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση ορισμένων σχετικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων, βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας και κατάλληλων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων, μέσω αυτών, στόχων.

ΣΤ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
  
Άρθρο 1
Προσαρμογή διατάξεων υπαιθρίου εμπορίου

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (145 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007(100 Α') ως εξής:
 «Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
 Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Α', η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β' η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί».

2. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

3. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

4. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

5. Στην περίπτωση γ) της υποπαραγράφου 2 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 διαγράφονται οι λέξεις: «που λειτουργούν εκτός των ΝΑ Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης».

6. Η περίπτωση ε) του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»

7. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου»

8. Στην περίπτωση γ) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 διαγράφονται οι λέξεις: «που λειτουργούν εκτός της ΝΑ Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης»

9. Η περίπτωση ε) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»

10. Το εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό συμβούλιο κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου».

11. Τροποποιείται η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους»

12. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της». Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
 Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
 Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
 (α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
 (β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
 (γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A'),
 (δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
 (ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
 (στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
 (ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας»

13. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «3Α. Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
 1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α),
 2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,
 3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών,
 4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
 6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
 7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων  ποτών.
 Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
 Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών»

14. Η δεύτερη υποπαράγραφος της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 συμπληρώνεται ως εξής:
 «Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα.»

15. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 τροποποιείται ως εξής:
 «Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι αλιείς υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση της αρμόδιας για θέματα αλιείας Υπηρεσία, στην οποία πιστοποιείται:
 βα) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασμένου με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (160 Α') άδεια.
 ββ) το μέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και
 βγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας».
 Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της.»

16. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 τροποποιείται ως εξής:
 «Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.
 Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση παραγωγού, από την αρμόδια για θέματα αλιείας Υπηρεσία, με την οποία πιστοποιούνται τα εξής: γα) τα παραγόμενα προϊόντα, γβ) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων,
 γγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας».
 Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της.»

Άρθρο 2
Προσαρμογή διατάξεων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

1. Διαγράφεται η φράση «μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας» από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει.

2. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δε θα ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα πλην εκείνης του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών».

3. Τροποποιείται το εδάφιο γ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει ως εξής:
 «Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επίσης να επιδείξουν τη φορολογική δήλωση και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/ ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών] ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης».

4. Η περίπτωση Δ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 Δ). Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών  Πωλούμενα είδη:
 1. Οι επαγγελματικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας:
 «α.α οπωρολαχανικών  αβγών σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού  κομμένων ανθέων».
 β.β. βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων.
 γγ. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις).
 δδ. ειδών ένδυσης νεωτερισμών φο μπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).
 εε. ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
 στ.στ. Ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα).
 ζ.ζ. κατεψυγμένων ειδών αλιείαςαλιευμάτων, λαχανικών.
 η.η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχημάτων χορηγούμενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος.
 θ.θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσηςγλυκέων υδάτωνιχθυοκαλλιέργειας).
 ι.ι. μέσων συσκευασίας (χάρτινες  πλαστικές σακούλες)
 ια.ια ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες  χώμα)  καλλω πιατικών φυτών  πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Αν 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατν εξουσιοδότηση του.»
 Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί μόνο είδη μιας από τις παραπάνω κατηγορίες.
 Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

5. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «γ) Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές. Για τα προϊόντα που παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως ελιές, αυγά, κρεμμύδια, σκόρδα ξερά, όσπρια, μέλι, αφεψήματα, μήλα, αχλάδια, πατάτες, λάδι, κρασί, η σχετική άδεια ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές»

6. Το προεισαγωγικό εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλει αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι:
 1) ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και ο/ η σύζυγος
 2) ο ίδιος ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας δεν έχει επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο  πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με αυτόν στην παραγωγή των προιόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού δεν είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας
 3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, με εξαίρεση τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.
 4) ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση.
 5) Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
 Τα σχετικά έγγραφα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.
 Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός οφείλει να υποβάλλει μαζί με την αίτηση του τα παρακάτω δικαιολογητικά: «α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της β) Αντίγραφο:
 1) της φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφε ρόμενου/ ης
 2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές
 γ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα
 δ) Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (Α' 75) όπως ισχύει, υποβάλλεται κατά την έκδοση η ανανέωση της άδειας από τους δικαιούχους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι φορείς της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην εκδίδουν νέα άδεια ή να ανανεώνουν υφιστάμενη σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε το αποδεικτικό καταβολής του φόρου»
 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησής του επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Εντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους.

7. Το εδάφιο γ) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: «γ) Οι ιχθυοκαλλιεργητές:
 Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της μονάδας. Η άδεια λειτουργίας καθώς και η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγομένων προϊόντων θα αναζητείται από την αρμόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα»

8. Το εδάφιο δ) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «δ) Οι παραγωγοί αβγών:
 1) Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της απόφασης του αρμοδίου φορέα «περί έγκρισης της μονάδος εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων» καθώς και
 2) τον αριθμό της απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του αρμόδιου φορέα για την εγγραφή στο μητρώο των εγκεκριμένων μονάδων εκτροφής
 3) τον αριθμό και το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης του κέντρου συσκευασίας (ωοσκοπικού) που χρησιμοποιεί ο παραγωγός.
 Οι ανωτέρω αποφάσεις και βεβαιώσεις θα αναζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα.»

9. Το εδάφιο ε) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «ε) Οι μελισσοκόμοι πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό καθώς και το χρόνο ισχύος του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου το οποίο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.»

10. Το εδάφιο στ) της παρ. 2 της περίπτωσης 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «στ) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού:
 1) Πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της απόφασης εγγραφής στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων καθώς και
 2) τους αριθμούς των κατά περίπτωση φυτωριακών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 1564/1985 (Α 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.
 Οι ανωτέρω αποφάσεις και άδειες θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία»

11. Καταργείται η περίπτωση 1 του εδαφίου ζ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει

12. Διαγράφεται το εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει

13. Διαγράφεται η φράση «μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας» από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 115/2008

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 115/2008 τροποποιείται ως εξής:
 «2. Α) Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει αίτηση που έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει:
 «α) Ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (γεωργίας, μελισσοκομίας, εκτροφής πουλερικών κλπ.) ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος
 β) Ότι ο/η αιτών/τούσα ή κάποιο από τα προστατευμένα μέλη της οικογένειας δεν κατέχει παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για τις Λαϊκές Αγορές της Χώρας ή άδεια για το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο  πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με τον/ην αιτών/τούσα στην παραγωγή των προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, ο/η σύζυγος είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με αναφορά στο ποσοστό της συνολικής παραγωγής για το καθένα πρόσωπο χωριστά, που προτίθεται να διαθέσει στις βιολογικές αγορές και ότι για τα πρόσωπα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ.
 γ) Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
 δ) Τον αριθμό της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και τον αριθμό του εγγράφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπν αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπν αριθμ. 336650/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 Τα υπό γ) και δ) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία. Β) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επίσης: α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος Π.Δ. η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. β) Αντίγραφα:
 1) φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου και
 2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
 γ) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπν αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συμβουλίου.
 Γ) Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Εντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών.
 Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας.

Άρθρο 3 
Προσαρμογή διατάξεων καταστημάτων λιανικού εμπορίου

1. Στο εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 διαγράφονται οι λέξεις «και του οικείου επιμελητηρίου».

2. Καταργείται το στοιχείο (γ) του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005.

3. Καταργούνται οι περιπτώσεις α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005.

4. Η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της παρ. 6 του άρθρου 10 τροποποιείται σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 4 
Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

Η διοικητική διαδικασία της χορήγησης άδειας των επαγγελμάτων που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ------------


Επίσης όλο το φεκ μαζί με το παράρτημα που έχει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...