Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Περί διορισμού δασκάλων και καθηγητών με αναπηρία μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠΤo νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών καταθέτει σήμερα στη Βουλή η υπουργός Παιδείας. Παράλληλα, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα λάβουν για να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους και οι ενώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες ωστόσο έχουν αποφασίσει 24ωρη απεργία στις 4 Μαΐου και απειλούν με κινητοποιήσεις μέσα στις εξετάσεις.
Ημοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα αφορά για πρώτη φορά, εκτός των άλλων, τη γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Προϋπόθεση της συμμετοχής των αδιόριστων εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα είναι πλέον το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ή το μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική, τις επιστήμες της αγωγής ή τις επιστήμες της Εκπαίδευσης. Επίσης, ο νέος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί μετά τη μεταβατική περίοδο προσλήψεων και με αναμορφωμένο περιεχόμενο.

Οπως είναι γνωστό, το νέο σύστημα προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών θα βασίζεται στον κανόνα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα σχολεία και τις δομές Εκπαίδευσης οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός (7ος κατά τη σειρά) θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο φθινόπωρο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012, δηλαδή μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διορισμών, που περιλαμβάνει τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012. Την περίοδο αυτή θα προσληφθούν οι εναπομείναντες διοριστέοι του προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (6ου) καθώς και όσοι αναλογούν στην κατηγορία του 40%, μαζί με κάποιους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (συνολικά περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί για το 2010-2011). Από το 2012-2013 θα αρχίσουν οι προσλήψεις από τον κατάλογο επιτυχόντων του 7ου διαγωνισμού των εκπαιδευτικών. Οι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού θα λαμβάνουν επιπλέον μόρια (εκτός από τα μόρια της επιτυχίας στον διαγωνισμό) ως εξής:

1 Κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία). Η ύπαρξη περισσοτέρων από τρία τέκνα και η μόνιμη αναπηρία μοριοδοτούνται με 5 μόρια.

2 Μόρια θα δίνονται και στην προϋπηρεσία και ιδιαίτερα άνω των 24 μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο που όλα δείχνουν ότι θα κατατεθεί στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα προβλέπει ως βαθμολογική βάση στον διαγωνισμό κατά μέσον όρο το 55 (αλλά οι 50 μονάδες σε κάθε ενότητα) με άριστα το 100 και στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ως ανώτατο όριο τις 17,50 μονάδες.

3 Μόρια που αφορούν τον βαθμό πτυχίου, τις επιπλέον σπουδές όπως μεταπτυχιακό- διδακτορικό τίτλο (από 2-5 μόρια), δεύτερο πτυχίο (στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης ή στη διδακτική), καθώς και (για πρώτη φορά) μόρια για γνώση ξένης γλώσσας (1-2 μόρια) και πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (1 μόριο).

Κάθε δύο χρόνιαΑλλαγές θα γίνουν και στον ίδιο τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, ωστόσο δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων όπως γινόταν μέχρι τώρα και επίσης δεν θα αφορά κάθε φορά όλες τις ειδικότητες αλλά μόνο αυτές για τις οποίες έχουν καταγραφεί ελλείψεις. Μάλιστα, έχει συγκροτηθεί επιτροπή όπου συμμετέχουν στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΑΣΕΠ, η οποία επεξεργάζεται αλλαγές στο περιεχόμενο.


Ο 7ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο νέος διαγωνισμός- 7ος κατά σειρά- θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο φθινόπωρο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012

Η παιδαγωγική επάρκεια θα πιστοποιείται με βεβαίωση

ΓΙΑ ΝΑ συμμετάσχει υποψήφιος εκπαιδευτικός σε πανελλήνιο διαγωνισμό για την είσοδό του στην Εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Η παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται: α) με πρόγραμμα στο πλαίσιο των σπουδών που αρχίζει σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα ΑΕΙ αμέσως ή μετά την αποφοίτηση, ενταγμένο στα προγράμματα των πανεπιστημιακών τμημάτων με τη μορφή «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής», β) μέσω της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην παιδαγωγική, τις επιστήμες της αγωγής ή τις επιστήμες της Εκπαίδευσης, γ) με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ και δ) με την κατοχή πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα δίνεται σε δύο επίπεδα: για αυτούς οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια και για αυτούς που όταν αποφοιτήσουν θα θελήσουν αργότερα να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η παιδαγωγική επάρκεια θα πιστοποιείται με βεβαίωση «επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων εντός του ίδιου ΑΕΙ».

17.000 λιγότερες προσλήψεις

ΟΙ ΝΕΟΙ όροι πρόσληψης των εκπαιδευτικών «πατάνε» στην οικονομική κρίση και δυσκολεύουν σημαντικά την είσοδο των εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση για να νομιμοποιήσουν τη σημαντική μείωση των προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια. Η σχολική εκπαίδευση μόνο τα επόμενα δύο χρόνια θα προσλάβει περίπου 30.000 λιγότερους μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικού. Μόνο το νέο σχολικό έτος οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα είναι μειωμένες κατά 17.000. Τα κενά θα κληθούν να καλύψουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τη ρύθμιση για 5 ώρες την εβδομάδα υποχρεωτική υπερωρία.

Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"


Όλο το νόμο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α' ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Περί μονιμοποίησης ωρομίσθιων δασκάλων και καθηγητών με αναπηρία

«Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009, εκπαιδευτικοί που έχουν αναπηρία άνω του 67% και με συμπληρωμένη δωδεκάμηνη τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία, διορίζονται σε θέσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τη σχολική χρονιά 2009- 2010.


Το σχετικό νόμο θα τον βρείτε στις ακόλουθες σελίδες n3794_2009_156a_100427.pdf ώστε να μπορέσετε να τον κατεβάσετε.
Διαβάστε περισσότερα...