Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Περί διορισμού δασκάλων και καθηγητών με αναπηρία μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠΤo νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών καταθέτει σήμερα στη Βουλή η υπουργός Παιδείας. Παράλληλα, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα λάβουν για να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους και οι ενώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες ωστόσο έχουν αποφασίσει 24ωρη απεργία στις 4 Μαΐου και απειλούν με κινητοποιήσεις μέσα στις εξετάσεις.
Ημοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα αφορά για πρώτη φορά, εκτός των άλλων, τη γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Προϋπόθεση της συμμετοχής των αδιόριστων εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα είναι πλέον το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ή το μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική, τις επιστήμες της αγωγής ή τις επιστήμες της Εκπαίδευσης. Επίσης, ο νέος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί μετά τη μεταβατική περίοδο προσλήψεων και με αναμορφωμένο περιεχόμενο.

Οπως είναι γνωστό, το νέο σύστημα προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών θα βασίζεται στον κανόνα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα σχολεία και τις δομές Εκπαίδευσης οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός (7ος κατά τη σειρά) θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο φθινόπωρο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012, δηλαδή μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διορισμών, που περιλαμβάνει τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012. Την περίοδο αυτή θα προσληφθούν οι εναπομείναντες διοριστέοι του προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (6ου) καθώς και όσοι αναλογούν στην κατηγορία του 40%, μαζί με κάποιους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (συνολικά περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί για το 2010-2011). Από το 2012-2013 θα αρχίσουν οι προσλήψεις από τον κατάλογο επιτυχόντων του 7ου διαγωνισμού των εκπαιδευτικών. Οι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού θα λαμβάνουν επιπλέον μόρια (εκτός από τα μόρια της επιτυχίας στον διαγωνισμό) ως εξής:

1 Κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία). Η ύπαρξη περισσοτέρων από τρία τέκνα και η μόνιμη αναπηρία μοριοδοτούνται με 5 μόρια.

2 Μόρια θα δίνονται και στην προϋπηρεσία και ιδιαίτερα άνω των 24 μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο που όλα δείχνουν ότι θα κατατεθεί στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα προβλέπει ως βαθμολογική βάση στον διαγωνισμό κατά μέσον όρο το 55 (αλλά οι 50 μονάδες σε κάθε ενότητα) με άριστα το 100 και στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ως ανώτατο όριο τις 17,50 μονάδες.

3 Μόρια που αφορούν τον βαθμό πτυχίου, τις επιπλέον σπουδές όπως μεταπτυχιακό- διδακτορικό τίτλο (από 2-5 μόρια), δεύτερο πτυχίο (στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης ή στη διδακτική), καθώς και (για πρώτη φορά) μόρια για γνώση ξένης γλώσσας (1-2 μόρια) και πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (1 μόριο).

Κάθε δύο χρόνιαΑλλαγές θα γίνουν και στον ίδιο τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, ωστόσο δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων όπως γινόταν μέχρι τώρα και επίσης δεν θα αφορά κάθε φορά όλες τις ειδικότητες αλλά μόνο αυτές για τις οποίες έχουν καταγραφεί ελλείψεις. Μάλιστα, έχει συγκροτηθεί επιτροπή όπου συμμετέχουν στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΑΣΕΠ, η οποία επεξεργάζεται αλλαγές στο περιεχόμενο.


Ο 7ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο νέος διαγωνισμός- 7ος κατά σειρά- θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο φθινόπωρο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012

Η παιδαγωγική επάρκεια θα πιστοποιείται με βεβαίωση

ΓΙΑ ΝΑ συμμετάσχει υποψήφιος εκπαιδευτικός σε πανελλήνιο διαγωνισμό για την είσοδό του στην Εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Η παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται: α) με πρόγραμμα στο πλαίσιο των σπουδών που αρχίζει σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα ΑΕΙ αμέσως ή μετά την αποφοίτηση, ενταγμένο στα προγράμματα των πανεπιστημιακών τμημάτων με τη μορφή «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής», β) μέσω της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην παιδαγωγική, τις επιστήμες της αγωγής ή τις επιστήμες της Εκπαίδευσης, γ) με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ και δ) με την κατοχή πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα δίνεται σε δύο επίπεδα: για αυτούς οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια και για αυτούς που όταν αποφοιτήσουν θα θελήσουν αργότερα να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η παιδαγωγική επάρκεια θα πιστοποιείται με βεβαίωση «επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων εντός του ίδιου ΑΕΙ».

17.000 λιγότερες προσλήψεις

ΟΙ ΝΕΟΙ όροι πρόσληψης των εκπαιδευτικών «πατάνε» στην οικονομική κρίση και δυσκολεύουν σημαντικά την είσοδο των εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση για να νομιμοποιήσουν τη σημαντική μείωση των προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια. Η σχολική εκπαίδευση μόνο τα επόμενα δύο χρόνια θα προσλάβει περίπου 30.000 λιγότερους μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικού. Μόνο το νέο σχολικό έτος οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα είναι μειωμένες κατά 17.000. Τα κενά θα κληθούν να καλύψουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τη ρύθμιση για 5 ώρες την εβδομάδα υποχρεωτική υπερωρία.

Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"


Όλο το νόμο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α' ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Περί μονιμοποίησης ωρομίσθιων δασκάλων και καθηγητών με αναπηρία

«Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009, εκπαιδευτικοί που έχουν αναπηρία άνω του 67% και με συμπληρωμένη δωδεκάμηνη τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία, διορίζονται σε θέσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τη σχολική χρονιά 2009- 2010.


Το σχετικό νόμο θα τον βρείτε στις ακόλουθες σελίδες n3794_2009_156a_100427.pdf ώστε να μπορέσετε να τον κατεβάσετε.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Γονίδιο μας κάνει δημοκράτες και ανοιχτόμυαλους


Τελικά τα γονίδια ευθύνονται για όλα τα κακά σε αυτό τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα αμερικανών επιστημόνων, η ύπαρξη ενός γονιδίου, ωθεί τους ανθρώπους που το διαθέτουν να έχουν προοδευτικές πεποιθήσεις ,σε αντίθεση με αυτούς που δεν το έχουν.

Στα αποτελέσματα της έρευνας τονίζεται ακόμη ότι ανεξάρτητα από την ανατροφή μας ή την παιδεία και το περιβάλλον που ζούμε, μπορεί να έχουμε προοδευτικές απόψεις αν διαθέτουμε το γονίδιο DRD4. Για να δράσει όμως το γονίδιο αποτελεσματικά πρέπει οι άνθρωποι να έχουν από μικροί ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών επαφών ώστε να υπάρχει για χρόνια μια γόνιμη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον βιολογικό και τον κοινωνικό παράγοντα.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Καλιφόρνια-Σαν Ντιέγκο και του Χάρβαρντ, υπό τον καθηγητή πολιτικών επιστημών και ιατρικής γενετικής Τζέημς Φάουλερ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό για θέματα πολιτικής “Journal of Politics”, σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν», «Ντέιλι Μέιλ» και «Τέλεγκραφ», ανέλυσαν το DNA 2.000 ανθρώπων.
Βρήκαν ότι όσοι διαθέτουν το γονίδιο DRD4, τείνουν ως ενήλικοι να υιοθετούν πολιτικές και κοινωνικές απόψεις που είναι καινοτόμες και αντισυμβατικές (π.χ. να αγοράζουν πρώτοι ένα υβριδικό αυτοκίνητο ή να υιοθετούν την ανακύκλωση), πράγμα που έχει αντίκρισμα και στην κάλπη, όταν φτάνει η στιγμή να ψηφίσουν, προτιμώντας έτσι κόμματα και υποψήφιους αριστερότερα του κέντρου.

Μερικοί άνθρωποι, κατά τους ερευνητές, έχουν μια εγγενή «προκατάληψη» ενάντια στις κατεστημένες και παραδοσιακές αντιλήψεις και προτιμούν τις ανανεωτικές απόψεις. Η επίδραση του γονιδίου γίνεται μέσω της λειτουργίας μιας χημικής ουσίας (ενός νευροδιαβιβαστή) στον εγκέφαλο, που καθορίζει το επίπεδο της ντοπαμίνης (σχετίζεται με το «κέντρο ανταμοιβής» του εγκεφάλου) και επηρεάζει τη συναισθηματική λειτουργία και τον χαρακτήρα του ατόμου. Έτσι, από νεαρή ηλικία οι άνθρωποι με αυτό το γονίδιο, ενστικτωδώς ωθούνται να κάνουν παρέες με άτομα, τα οποία έχουν αντισυμβατικές τάσεις και δραστηριότητες.

Η ηλικία, η εθνικότητα, το φύλο ή το πολιτιστικό υπόβαθρο δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου γονιδίου-νευροδιαβιβαστή. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις δεν βασίζονται αποκλειστικά στο κοινωνικό περιβάλλον που μεγαλώνουν οι άνθρωποι», τόνισε ο δρ. Φάουλερ.

Διαβάστε περισσότερα...

«Πράσινο φως» για φάρμακο κατά της λευχαιμίας


Η φαρμακοβιομηχανία Roche ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το φάρμακο Mabthera κατά τις λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας.

«Η πρόσβαση σε αυτή τη νέα θεραπεία θα επιτρέψει στους ασθενείς να αποκτήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής», επισημαίνει ο καθηγητής Ζιλ Σαλέ από το Νοσοκομειακό Κέντρο της νότιας Λυών.

Το Mabthera  βοηθά στη μείωση της πιθανότητας υποτροπής της νόσου,  ενώ επιτρέπει στους καρκινοπαθείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία να έχουν διπλάσιες πιθανότητες επιβίωσης, χωρίς η ασθένεια να εξελίσσεται.

Τον Φεβρουάριο, η Roche πήρε την άδεια από τις αμερικανικές αρχές για την κυκλοφορία του συγκεκριμένου φαρμάκου. Το Mabthera (Rituxan στις Η.Π.Α.) είναι ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά φάρμακα, με πωλήσεις που έφτασαν τους πρώτους εννιά μήνες τα 4,8 δισ. ελβετικά φράγκα.

Διαβάστε περισσότερα...

Η σχιζοφρένεια «συνδέεται» με την ηλικία του πατέρα


Όταν ένας άνδρας γίνεται πατέρας για πρώτη φορά σε μεγάλη ηλικία, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το παιδί του να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του σχιζοφρένεια.

Αυτό προκύπτει από έρευνα μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκε στη Δανία και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «American Journal of Psychiatry».

Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας δεδομένα που αφορούν περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν στο διάστημα 1955 με 1992, διαπίστωσαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ανδρών που αποκτούν για πρώτη φορά παιδί και των πιθανοτήτων κάποιο από τα παιδιά τους να εμφανίσει σχιζοφρένεια. Αντίθετα, δεν προέκυψε κάποια σχέση μεταξύ των ανδρών που ήταν σχετικά μεγάλοι όταν απέκτησαν το δεύτερο ή τρίτο τους παιδί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός ότι οι άνδρες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε μεγάλη ηλικία, είναι πιθανότερο να έχουν γενετικές ανωμαλίες στο σπέρμα τους σε σχέση με τους νεότερους.


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανήκουν στους πιο χοντρούς της Ευρώπης


Από τους πιο υγιείς λαούς της Ευρώπης με διατροφικές συνήθειες υπόδειγμα μετατράπηκαν σε έναν από τους πιο παχύσαρκους λαούς της γηραιάς Ηπείρου. Ο λόγος για τους Κρητικούς οι οποίοι αύξησαν το βάρος τους κατά 20 κιλά από το 1970.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ιωάννης Μελισσάς καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη και δημοσιεύονται στην εφημερίδα «Τα Νέα» οι αλλαγές των διατροφικών συνθηκών των κατοίκων της Κρήτης οφείλονται στη γενικότερη αλλαγή του τρόπου ζωής τους, που τους έκανε να χάσουν τα οφέλη από το «ελιξίριο ζωής» που φαίνεται ότι κατείχαν.

Οι κάτοικοι της Κρήτης έγιναν παγκοσμίως γνωστοί την δεκαετία του ’70 ως ο πιο υγιής λαός του κόσμου, καθώς η περίφημη «Μελέτη των 7 Κρατών» έδειξε πως καρδιοπάθεια και καρκίνος ήταν σχεδόν άγνωστα νοσήματα σε αυτούς χάρη στην παραδοσιακή διατροφή και τον δραστήριο τρόπο ζωής τους.
 «Δυστυχώς στο διάστημα των τελευταίων 40 χρόνων ο πιο υγιής πληθυσμός σε παγκόσμιο επίπεδο το 1970, μετατράπηκε στον πιο παχύσαρκο σε Ελλάδα και Ευρώπη το 2010» δήλωσε ο κ. Μελισσάς. «Η Κρήτη κινδυνεύει να βουλιάξει στον τομέα της Υγείας εάν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αφού ήδη στο βάρος των 700.000 κατοίκων της έχουν προστεθεί τα τελευταία 40 χρόνια... 14.000.000 κιλά».
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μελισσάς, με αφορμή το 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται στα Χανιά, ο μέσος Κρητικός ζύγιζε το 1970 περίπου 63 κιλά και έκαιγε 3.000 θερμίδες την ημέρα με σκληρή σωματική εργασία (ισοδυναμούν με περπάτημα 15 χιλιομέτρων).
Το διαιτολόγιό του περιελάμβανε κυρίως όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ψωμί με αλεύρι ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, ελιές και σαλιγκάρια, ενώ σπανίως έτρωγε τρόφιμα όπως το κρέας.
Σήμερα, ο μέσος Κρητικός ζυγίζει 83 κιλά, η ζωή του είναι περισσότερο καθιστική και καίει πολύ λίγες θερμίδες με έντονη μυϊκή άσκηση. Τρέφεται επίσης ανθυγιεινά, καταναλώνοντας πολύ συχνά ζωικά λίπη, κρέας, τυριά και τρόφιμα πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά οξέα. Επιπλέον, έχει περιορίσει δραστικά την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και χορταρικών, τα οποία κάποτε υπήρχαν σε μεγάλες ποσότητες στο καθημερινό τραπέζι του.
Τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν ακόμα και αυτά της Αθήνας, η οποία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παχυσαρκία αφού υπολογίζεται ότι το 73% των κατοίκων της πρωτεύουσας είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι.


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Πώς θα λειτουργεί η φοροκάρτα

Σχεδόν έτοιμη είναι η φοροκάρτα που θα μπει στη ζωή μας από την 1η Ιανουαρίου 2011. Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει να λάβει την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κλείσει την τελική συμφωνία με τις τράπεζες.

Η φοροκάρτα που πιστοποιήθηκε ήδη από τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα έχει ούτε ΑΦΜ, ούτε όνομα, αλλά μόνο έναν αύξοντα αριθμό, τον οποίο μόνο το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να ταυτίσει με πρόσωπο.

Οι πολίτες, χωρίς κόστος, θα προμηθεύονται από την τράπεζα της επιλογής τους τη φοροκάρτα μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι συναλλαγές τους και οι αποδείξεις θα «περνάνε» απευθείας στη ΓΓΠΣ για τη σύνδεση με το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Στη μία όψη της κάρτας αποτυπώνεται το λογότυπο του υπουργείου Οικονομικών και της τράπεζας και ο μοναδικός αριθμός της κάρτας, ενώ στην πίσω όψη υπάρχει μια μαγνητική ταινία.

Ο φορολογούμενος, αν είναι χρήστης των υπηρεσιών taxisnet, μπαίνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και με τους προσωπικούς του αριθμούς, σε ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ταυτίζει την κάρτα με τον ΑΦΜ του. Οι οικογένειες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν περισσότερες κάρτες ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Οσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο taxisnet, θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ.


Πηγή:
 http://www.imerisia.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Με ένα κλικ βρείτε που ψηφίζετε!Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε μία ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του στην οποία ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να μάθει σε ποιο μέρος ψηφίζει.

Το Μάθε που Ψηφίζεις, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να πληροφορηθούν σε ποιο εκλογικό κέντρο θα πάνε να ψηφίσουν στις Δημοτικές Εκλογές, σύμφωνα πάντα με τα δημοτολόγια στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Το μόνο που έχει να κάνει ο πολίτης, είναι να συμπληρώσει τη φόρμα με τα στοιχεία του (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης, Όνομα Μητέρας) (προαιρετικό), ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζει.
Τέλος κάνοντας κλικ στην αναζήτηση θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά σχετικά με τις δημοτικές εκλογές μπορείτε να μπείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Η υγιεινή διατροφή προλαμβάνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου


Η αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ, καθώς και η σωματική άσκηση μπορούν να προλάβουν σχεδόν το ένα τέταρτο των 1,2 εκατομμυρίων κρουσμάτων καρκίνου του παχέος εντέρου που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο.

Ερευνητές από τη Δανία διαπίστωσαν ότι μετά τις συστάσεις για σωματική δραστηριότητα, έλεγχο των διαστάσεων της περιφέρειας της μέσης, διακοπή του καπνίσματος, περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ και σωστή διατροφή, μειώθηκε κατά 23% ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Η μελέτη μας αποκαλύπτει το χρήσιμο μήνυμα για τη δημόσια υγεία ότι ακόμα και οι δευτερεύουσες αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Αν Τγιόνελαντ του Ινστιτούτου Καρκινικής Επιδημιολογίας στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο της Δανίας.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ευθύνεται για περίπου μισό εκατομμύριο θανάτους το χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα φάρμακα Xeloda της Roche και το Eloxatine της Sanofi-Aventis συγκαταλέγονται στα πλέον ενδεδειγμένα για τη θεραπεία της νόσου, με την οποία διαγνώστηκαν 1,23 εκατομμύρια άνθρωποι το 2008, σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία για την Έρευνα του Καρκίνου.

Η Τγιόνελαντ και οι συνεργάτες της μελέτησαν τα προσωπικά στοιχεία 55.487 ανδρών και γυναικών, ηλικίας 50 με 64 ετών, οι οποίοι στο παρελθόν δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο και παρακολούθησαν την πορεία τους για περίπου δέκα χρόνια.

Οι εθελοντές απάντησαν σε ερωτηματολόγια με θέμα τις συνήθειες της ζωής τους και τις διατροφικές τους συνήθειες και οι ερευνητές δημιούργησαν έναν δείκτη υγιούς διαβίωσης χρησιμοποιώντας συστάσεις για την υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο και τη Σκανδιναβική Επιτροπή Διατροφικών Συστάσεων.

Οι συνήθειες αυτές περιλαμβάνουν την αποχή από το κάπνισμα, την καθημερινή σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 30 λεπτά, τον περιορισμό του αριθμού των αλκοολούχων ποτών σε επτά την εβδομάδα για τις γυναίκες και σε 14 για τους άνδρες, τις διαστάσεις της περιφέρειας της μέσης μέχρι 88 εκατοστά για τις γυναίκες και 102 για τους άνδρες και την υγιεινή διατροφή.

Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν στην Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση και έδειξαν ότι στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 678 άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Μετά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι εθελοντές αντεπεξήλθαν στις πέντε συμβουλές για τις καθημερινές τους συνήθειες, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αν όλοι τους είχαν ακολουθήσει μία σύσταση, σχεδόν το 13% των κρουσμάτων αυτού του τύπου καρκίνου θα είχαν προληφθεί.

Αν όλοι τους είχαν ακολουθήσει και τις πέντε, θα είχε αποφευχθεί το 23% των περιστατικών.

Προηγούμενες έρευνες εντόπισαν 14 γονιδιακές μεταλλάξεις, η καθεμία εκ των οποίων αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 1,5 έως 2 φορές και σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα μία μόνο μετάλλαξη στο γενετικό κώδικα ενός ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της νόσου.

Αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι με τη σωστή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής μειώνεται περισσότερο ο κίνδυνος προσβολής από τη νόσο.


Πηγή: http://www.newsit.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι ψηλοί άνδρες κινδυνεύουν από καρκίνο των γεννητικών οργάνων


Όσο πιο ψηλός είναι ένας άνδρας, τόσο αντίστοιχα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο των όρχεων, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπάρχει ανάλογη συσχέτιση με το βάρος του άνδρα.
 
Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, υπό τον δρα Μάικλ Μπλεζ Κουκ, που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό “British Journal of Cancer”, σύμφωνα με το BBC, ανέλυσαν τα δεδομένα για περισσότερους από 10.000 άνδρες και διαπίστωσαν ότι για κάθε περίπου πέντε εκατοστά πρόσθετου ύψους πάνω από τον μέσο όρο, ο κίνδυνος για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου αυξάνεται κατά 13%.
 
Παρόλα αυτά, οι ειδικοί εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί δηλώνοντας ότι γενικότερα η πιθανότητα να εμφανίσει ένας άνδρας καρκίνο των όρχεων στη ζωή του είναι γενικά χαμηλή, περίπου μια πιθανότητα στις 200, συνεπώς ακόμα και για τους ψηλότερους άνδρες ο κίνδυνος παραμένει σχετικά μικρός.
 
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα καταλάβει με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο το ύψος συνδέεται με τον καρκίνο, ενώ ανέφεραν ότι άλλοι παράγοντες, όπως το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου σε ένα ψηλό άνδρα.
 
Ο καρκίνος των όρχεων (που συνήθως εμφανίζεται σε άνδρες κάτω των 35 ετών), ακόμα και αν έχει εξαπλωθεί, θεωρείται ένας από τους καρκίνους με καλή πρόγνωση, καθώς η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πολλούς ανθρώπους.
 

Διαβάστε περισσότερα...

Φάτε πρωινό για να έχετε γερή καρδιάΤο πρωινό όπως λένε όλοι είναι ίσως το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας για τον άνθρωπο. Και δεν έχουν άδικο. Μια νέα έρευνα έρχεται να το επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά.

Νέα έρευνα δείχνει ότι η συχνή παράλειψη του πρωινού γεύματος δημιουργεί σειρά επιπτώσεων στον οργανισμό οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία ξεκινούν από την παχυσαρκία και καταλήγουν σε καρδιοπάθειες.
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Τασμανίας μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες και την πορεία της υγείας 2.184 ατόμων για περίοδο 20 ετών.
Οπως διαπίστωσαν, όσοι φεύγουν από το σπίτι με άδειο το στομάχι έχουν αυξημένες πιθανότητες να δουν γύρω από το στομάχι τους μεγάλες αποθέσεις λίπους, να αυξηθούν τα επίπεδα της χοληστερόλης και να αντιμετωπίσουν προβλήματα παχυσαρκίας. Ολοι αυτοί είναι παράγοντες συνδέονται άμεσα με καρδιοπάθειες. Οπως φαίνεται, η παράλειψη πρωινού γεύματος αυξάνει επίσης τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, κατάσταση που συνδέεται με την εμφάνιση διαβήτη.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο είναι όσοι δεν έπαιρναν πρωινό όταν ήταν παιδιά και ακολούθησαν την ίδια τακτική και στην ενήλικη ζωή τους. Οπως αναφέρουν αν κάποιος δεν τρώει συχνά πρωινό γεύμα θα αρχίσει να εμφανίζει καρδιακά προβλήματα πολύ νωρίς στη ζωή του, πριν καν συμπληρώσει 30 έτη ζωής. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι όσοι παραλείπουν να τρώνε πρωινό, συνήθως τρώνε κατά τη διάρκεια της ημέρας μη υγιεινά και παχυντικά φαγητά (π.χ. σνακ και τροφές με πολλή ζάχαρη) ενώ, παράλληλα, δεν κάνουν καμία σωματική άσκηση, παράγοντες που επίσης λειτουργούν επιβαρυντικά στον οργανισμό.

Πηγή: http://www.newsit.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Βρέθηκε το γονίδιο της υπνηλίας!
Το 38% των ανθρώπων έχει γενετική προδιάθεση για έναν υπνάκο. Τώρα στην δουλειά θα τον πάρει, στο σπίτι θα τον πάρει...αυτό δεν έχει σημασία!

Η Μάργκαρετ Θάτσερ δεν το είχε. Γι' αυτό και τα φώτα στο πρωθυπουργικό γραφείο της ήταν αναµµένα στις 3 τα ξηµερώµατα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους το είχε. Γι' αυτό κι έκλεινε τα τηλέφωνα από τις 10 το βράδυ.
 
Είναι το γονίδιο της υπνηλίας! Το οποίο εντόπισαν – άγνωστο σε ποια κατάσταση – αµερικανοί επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι δεν είναι καθόλου σπάνιο. Το έχουν κατά την εκτίµησή τους 38 στους 100 ανθρώπους.
 
Ετσι εξηγείται γιατί ορισµένοι δεν έχουν κανένα πρόβληµα να σηκωθούν αµέσως από το κρεβάτι, ακόµη κι αν έχουν κοιµηθεί λιγότερο από το «καθιερωµένο» επτάωρο, ενώ άλλοι που έχουν κοιµηθεί ακόµη και εννέα συνεχόµενες ώρες το µόνο που επιθυµούν είναι να γυρίσουν πλευρό και να συµπληρώσουν 12ωρο...
 
Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις το γονίδιο παρουσιάζεται τόσο υπερκινητικό που όχι απλώς προκαλεί γλάρωµα σε όσους το έχουν αλλά δίνει και την εντύπωση ότι βρίσκονται σε µόνιµη κατάσταση τζετ λανγκ.
 
Οι αµερικανοί ειδικοί που δηµοσίευσαν το αποτέλεσµα της ερευνητικής τους εργασίας στην επιθεώρηση «Νeurology» µελέτησαν τη συµπεριφορά εθελοντών τους οποίους χώρισαν σε οµάδες. Η πρώτη περιελάµβανε 37 άτοµα µε γενετικό ελάττωµα συσχετιζόµενο µε τη ναρκοληψία. Πρόκειται για νευρολογική διαταραχή κατά την οποία οι άνθρωποι καταλαµβάνονται από ανεξέλεγκτη υπνηλία ακόµη κι αν έχουν χορτάσει ύπνο. Εκτιµάται ότι η πάθηση αυτή εµφανίζεται σε δύο έως πέντε ανθρώπους ανά 10.000 άτοµα πληθυσµού. Στην Ελλάδα ο αριθµός των πασχόντων από ναρκοληψία υπολογίζεται σε 2.000 έως 5.000.
 
Μια άλλη οµάδα 37 εθελοντών διέθετε ένα «ελαττωµατικό» γονίδιο, το λεγόµενο DQΒ1 0602, που όµως δεν προκαλούσε ναρκοληψία. Κατά τους επιστήµονες, έφερνε υγιή ύπνο. Επιπλέον εξέτασαν και µία οµάδα 97 εθελοντών που δεν είχαν το συγκεκριµένο γονίδιο. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι οι 37 εθελοντές µε το γονίδιο DQΒ1 0602 χασµουριόνταν πολύ περισσότερο από ό,τι η οµάδα των 97 ανεξάρτητα αν είχαν χορτάσει ύπνο.
 
Σύµφωνα µε την ερευνήτρια Νάµνι Γκόελ από το Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια, «το γονίδιο αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία εκατοµµυρίων ανθρώπων που δουλεύουν τις νυχτερινές ώρες ή ταξιδεύουν συχνά σε διαφορετικά µήκη και πλάτη της Γης όπου υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην ώρα».
 
Από την εφημερίδα “Τα Νέα”
Διαβάστε περισσότερα...

Εγγραφή των ανέργων με κάρτα ανεργίας στα Εσπερινά Λύκεια
Μέχρι σήμερα στα Εσπερινά Λύκεια εγγράφονταν μόνο εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής των ανέργων με κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των μητέρων με ανήλικα παιδιά, που έχουν ως αποκλειστική τους απασχόληση τα οικιακά, στα Εσπερινά Λύκεια της χώρας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με γνώμονα τη στήριξη των ευάλωτων σε ζητήματα ανεργίας ομάδων, όπως είναι οι νέοι και οι μητέρες με ανήλικα τέκνα και τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η εγκύκλιος έχει σκοπό να παρέχει στις εν λόγω ομάδες τη δυνατότητα να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα στα Εσπερινά Λύκεια εγγράφονταν μόνο εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το υπουργείο Παιδείας, γνωρίζοντας ότι την ίδια δυσκολία έχουν τόσο οι νέες και οι νέοι που προσπαθούν να βρουν δουλειά όσο και οι μητέρες με ανήλικα τέκνα, αίρει αυτή τη δυσλειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, μπορούν πλέον όλοι οι μαθητές που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες σε ζητήματα ανεργίας ομάδες να εγγράφονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα των Εσπερινών Λυκείων.


Πηγή: http://www.newsit.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Αιμορροϊδοπάθεια: Οριστική θεραπείαΟι αιμορροΐδες είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που ταλαιπωρεί περίπου το 50% του πληθυσμού. Υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και σχηματίζονται από ένα σύμπλεγμα αγγείων που μεταφέρει αίμα στην περιοχή του πρωκτού και ονομάζεται «αιμορροΐδικό πλέγμα».

Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι αιμορροΐδες διογκωθούν και οι ιστοί που τις συγκρατούν στη θέση τους χαλαρώσουν, με αποτέλεσμα να πρωπίπτουν κάτω (έξω) από τον πρωκτικό δακτύλιο. Τα συμπτώματα μπορούν να είναι: πόνος και πίεση στο πρωκτικό κανάλι, ένα εξόγκωμα , φαγούρα και πόνος στον πρωκτό ή και γύρω από αυτόν ή/και αίμα στο εσώρουχο, στο χαρτί τουαλέτας, ή την τουαλέτα. Οι περισσότεροι ασθενείς αποφεύγουν την επίλυση του προβλήματος αυτού λόγω του φόβου της παραδοσιακής χειρουργικής και του έντονου μετεγχειρητικού πόνου που αυτή συνεπάγεται.

Πλέον με την εξέλιξη της ιατρικής σε συνδυασμό με την τεχνολογία του 21ου αιώνα υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αιμορροΐδων ανώδυνα, αναίμακτα, μη επεμβατικά με γρήγορη επιστροφή στη καθημερινότητα.

Χωρίς να απαιτείται γενική νάρκωση, με χρήση υπερήχων και τεχνολογία laser ή και ραδιοσυχνοτήτων, εντοπίζονται τα αγγεία που τροφοδοτούν τις παθολογικές αιμορροίδες και με ειδικές ραφές σε σημείο που δεν υπάρχει η αίσθηση του πόνου, διακόπτεται η τροφοδοσία με αίμα με αποτέλεσμα οι παθολογικές αιμορροίδες να θεραπεύονται αναίμακτα και ανώδυνα.

Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς νυστέρι άρα χωρίς εκτομές ιστού. Εάν είναι αναγκαίο σε προπίπτουσες αιμορροΐδες 3ου ή 4ου βαθμού μπορεί να γίνει συγχρόνως ανάταξη τους στη σωστή ανατομική θέση με αποροφήσιμες ραφές (αιμοροιδοπηξία). Έτσι καταργείται η πρόπτωση και δεν εξέχει ιστός έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 λεπτά, το ίδιο απόγευμα ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο και την επόμενη ημέρα επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αναστάσιος Ξιάρχος, Διευθυντής Χειρουργικής
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Η ασπιρίνη κατά του καρκίνου του προστάτη


Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, η κοινή ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει τους άνδρες που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, να ζήσουν περισσότερο.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τέξας, υπό τον δρα Κέβιν Τσόε, ανακοίνωσαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που έχουν κάνει ήδη χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολίες και οι οποίοι έπαιρναν ασπιρίνη ή άλλα αντιπηκτικά φάρμακα, ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από καρκίνο.

Η μελέτη διαπίστωσε, ότι όσοι ασθενείς έπαιρναν ασπιρίνη ή άλλο αντιπηκτικό φάρμακο για το αίμα τους, είχαν 4% πιθανότητα να πεθάνουν από καρκίνο του προστάτη μετά από δέκα χρόνια, έναντι της πιθανότητας 10%, για τους άνδρες που δεν έπαιρναν ασπιρίνη.
«Η έρευνα δείχνει ότι τα αντιπηκτικά μπορεί να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου», δήλωσε ο υπεύθυνος της μελέτης. «Αν η κυριότερη επίδραση των αντιπηκτικών είναι να εμποδίζουν την μετάσταση του όγκου, αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί προηγούμενες κλινικές δοκιμές με αντιπηκτικά εμφάνισαν ανάμικτα αποτελέσματα, αφού οι περισσότεροι ασθενείς είχαν ήδη μετάσταση. Αν ο καρκίνος έχει ήδη εμφανίσει μετάσταση, τότε τα αντιπηκτικά μπορεί να μην είναι εξίσου επωφελή», πρόσθεσε ο Τσόε.

Οι Αμερικανοί ερευνητές μελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου 5.300 ανδρών (από τους οποίους σχεδόν 2.000 έπαιρναν αντιπηκτικά), στους οποίους ο καρκίνος δεν είχε εξαπλωθεί πέρα από τον προστατικό αδένα. Ενώ διαπιστώθηκε, ότι  μετά από χρόνια, όσοι έπαιρναν ασπιρίνη και άλλα αντιπηκτικά, είχαν πολύ μικρότερες πιθανότητες μετάστασης και άρα ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από καρκίνο.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι, από όλα τα αντιπηκτικά, η ασπιρίνη έχει την μεγαλύτερη προστατευτική δράση. Πάντως οι ερευνητές ανέφεραν, ότι πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες, πριν η ασπιρίνη προστεθεί επισήμως στο «οπλοστάσιο» της θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη.
Διαβάστε περισσότερα...

Το ροχαλητό μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό


Το ροχαλητό δεν διαταράσσει μόνο τον ύπνο των... άλλων αλλά απειλεί και τον εγκέφαλο όσων ροχαλίζουν, όπως δείχνει μια νέα έρευνα.Οι πάσχοντες από το Σύνδρομο Υπνικής Απνοιας (ΣΥΑ), μια νοσηρή μορφή υπνικής διαταραχής η οποία συνοδεύεται από ροχαλητό και επεισόδια διακοπής της αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου, διαπιστώθηκε ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλική βλάβη. Οι συνέπειες ξεκινούν από τη μερική αμνησία και μπορεί, σε βαριές περιπτώσεις, να επιφέρουν ακόμη και τον θάνατο.
 
Ερευνα που παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στο Αυστραλιανό και Ασιατικό Συνέδριο Υπνου, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, αποδεικνύει πως όσοι πάσχουν από ΣΥΑ έχουν μειωμένη ποσότητα φαιάς ουσίας στον εγκέφαλό τους. Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου για την Αναπνοή και τον Υπνο της Μελβούρνης, με επικεφαλής τον ειδικό Φέργκαλ Ο΄ Ντόνοχιου, έκανε μαγνητικές τομογραφίες στους εγκεφάλους 60 ασθενών με ΣΥΑ και κατόπιν τις συνέκρινε με τις τομογραφίες των εγκεφάλων 60 ανθρώπων με ήπιο, φυσιολογικό ροχαλητό.

«Ο εγκέφαλος των πασχόντων από ΣΥΑ όντως παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Πολλοί ασθενείς που ροχαλίζουν υπερβολικά έχουν μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου τους στη διάρκεια του ύπνου. Οπως γνωρίζουμε από ανάλογες μελέτες που έχουν διεξαχθεί πάνω σε ζώα, μειωμένα επίπεδα οξυγόνου προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο» τονίζει ο κ. Ο΄ Ντόνοχιου.
 
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η έρευνα αυτή βάζει τέλος σε αυτό το ιδιότυπο ιατρικό... αβγό του Κολόμβου που τους απασχολούσε τόσα χρόνια. «Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν οι εγκεφαλικές βλάβες δημιουργούν την υπνική άπνοια ή αν οφείλονται σε αυτή», παραδέχεται ο αυστραλός επιστήμονας καταλήγοντας στο ότι «πλέον η έρευνά μας αποδεικνύει πως είναι η άπνοια που φταίει:αυτή δημιουργεί ισχυρές εγκεφαλικές βλάβες, όπως μείωση της μνήμης και της ικανότητας συγκέντρωσης».
 
Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι γυναίκες στην Αυστραλία πιστεύουν πως το ροχαλητό σκοτώνει και την ερωτική ζωή. Η έρευνα, η οποία έγινε από την εταιρεία Fisher & Ρayker Ηealthcare, έδειξε ότι το 50% των ερωτηθέντων γυναικών εκτιμά πως το ροχαλητό χάλασε τη ρομαντική τους σχέση, ενώ ένα ποσοστό 40% κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια «προκειμένου να αποφεύγουν το μαρτύριο ».
 
Επίσης, το 30% δήλωσε ότι το ροχαλητό είναι αφορμή για συχνούς καβγάδες, ενώ το 6% απάντησε πως το ροχαλητό διέλυσε τον γάμο ή τη σχέση τους.
 
Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλλίας στην Αυστραλία είχε δείξει ότι ένας στους τέσσερις άνδρες που ροχαλίζουν βαριά κινδυνεύει να υποστεί βλάβες στον εγκέφαλό του κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η μελέτη εξέτασε αναλυτικά τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος όσων ροχαλίζουν πολύ, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη άπνοια. «Ακόμα και αν κάποιος χάσει για πολύ λίγο την αναπνοή τουοι επιπτώσεις στον εγκέφαλο είναι σημαντικές.

Οι αντιδράσεις θυμίζουν, ως ένα βαθμό, τις αντιδράσεις του εγκεφάλου ενός ανθρώπου λίγο πριν πεθάνει από εγκεφαλικό επεισόδιο ή ανακοπή καρδιάς» είπε η δρ Κάρολαϊν Ράι, επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών. Και εξήγησε: «Αυτό οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου. Ο εγκέφαλος είναι περισσότερο ευάλωτος κατά τη διάρκεια του ύπνου».

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ανακάλυψη για την καταπολέμηση του άσθματος


Η ανακάλυψη τυχαία έγινε τυχαία, οι επιστήμονες έμειναν έκπληκτοι όμως δηλώνουν ότι ανοίγει ο δρόμος τόσο για την αντιμετώπιση του άσθματος όσο και της χρόνιας βρογχίτιδας ή του εμφυσήματος.

Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι, εκτός από τη γλώσσα, και οι πνεύμονες διαθέτουν δικούς τους “υποδοχείς γεύσης”, που τους κάνουν να ανοίξουν μόλις γευτούν κάτι πικρό.
Η αντίδραση φαίνεται πως έχει κάποια -άγνωστη μέχρι τώρα- προστατευτική δράση στον οργανισμό.
Στο άσθμα και σε άλλες πνευμονικές παθήσεις, οι μύες των αεραγωγών συστέλλονται, με συνέπεια οι αεραγωγοί να στενεύουν, με συνέπεια να χρειάζονται φάρμακα προκειμένου να χαλαρώσουν ξανά οι μύες και να μπορέσει ο ασθενής να αναπνεύσει φυσιολογικά.
Τώρα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα ανακαλύψουν στο μέλλον μέσω ποιων πικρών ουσιών θα καταφέρουν να “ανοίγουν” τους αεραγωγούς χωρίς παρενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα...

Ι5 και 45αρηδες πάνε ξανά στον στρατό!


Όσοι έχουν απαλλαγή από τον στρατό θα κληθούν ξανά για νέο έλεγχο. Βρέθηκαν και 1.000 περιπτώσεις “μαϊμού”. Άμεσα θα εκδίδονται οι γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους...

Με το ενδεχόμενο να περάσουν αυτεπάγγελτα από επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας βρίσκονται πλέον χιλιάδες απαλλαγέντες από τη στρατιωτική θητεία για λόγους υγείας, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. Ευ. Βενιζέλου.

«Απαλλαγέντες από την υποχρέωση στράτευσης επειδή κρίθηκαν από αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας είναι δυνατόν να παραπέμπονται αυτεπάγγελτα για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας για στράτευση εκτάκτως οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους» αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.
Σύμφωνα με “Το Βήμα” η αυτεπάγγελτη παραπομπή όσων έχουν απαλλαγεί ως Ι5 θα γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και οι παραπεμπόμενοι θα υποχρεούνται να παρουσιαστούν για επανεξέταση εντός διμήνου από το «κάλεσμα» στα στρατολογικά γραφεία.
Οι υγειονομικές επιτροπές θα υποχρεούνται πλέον να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζομένους. Μάλιστα στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας θα αναγράφουν υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησης. Οσοι μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας λογίζονται αυτοδίκαια ικανοί κατηγορίας πρώτης (δηλαδή, Ι1), από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας και υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις!
Οπως είναι αυτονόητο, όσοι κριθούν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας καλούνται στα όπλα από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης, ενώ όσοι έχουν ενεργή αναβολή κατάταξης λόγω υγείας θα δώσουν ραντεβού με τη στρατολογία μόλις αυτή λήξει.
Η απόφαση του κ. Βενιζέλου προέκυψε έπειτα από σχετική πρόταση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πτεράρχου (Ι) κ. Ι. Γιάγκου και σε εφαρμογή του νόμου 3421/2005. Σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, υπάρχει σοβαρή αδυναμία στη συγκεντρωτική καταγραφή του αριθμού των Ι5 καθώς, όπως αναφέρουν, τα στοιχεία είναι διάσπαρτα στα στρατολογικά γραφεία της χώρας.

Μάλιστα θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η γεωμετρική αύξηση των απαλλαγών για λόγους υγείας τα τελευταία χρόνια. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία είναι ότι από το 1980 ως το 2004 είχαν κριθεί 85.000 Ελληνες ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), εκ των οποίων επανεξετάστηκαν χιλιάδες και πολλοί κλήθηκαν εκ νέου να υπηρετήσουν.
Μάλιστα είχαν εντοπιστεί και 1.000 περιπτώσεις-«μαϊμού», από τις οποίες οι 95 αφορούσαν καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές και οικονομικούς παράγοντες.

Πηγή: http://www.newsit.gr

Ο νόμος πάνω στον οποίο πρόκειται να βασιστούν ώστε να επανεξετάσουν περιπτώσεις απαλαχθέντων από την στράτευση είναι ο ακόλουθος: πατήστε εδώ.
------------------------------------------------

Σημαντικές λεπτομέρειες επί του θέματος: 
- Ύστερα από επικοινωνία με στρατολογικό γραφείο πληροφορήθηκα πως ισχύει το παραπάνω εδώ και χρόνια και έχουν απορήσει που ανακοινώθηκε κάτι που ισχύει εδώ και χρόνια. 
- Δεν υπάρχει όμως καμία οδηγία ή εντολή ακόμα από το υπουργείο. 
- Όσοι από τους απαλλαγέντες (για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο) έχουν αλλάξει την διεύθυνση κατοικίας, την οποία είχαν κατά τον χρόνο που πήραν την απαλλαγή στράτευσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το στρατολογικό γραφείο στο οποίο υπάγονταν (ή αν παραμένει ίδιο με το ίδιο που ήταν τότε ο φάκελός τους) ώστε με μια απλή αίτηση να αλλάξουν την διεύθυνση κατοικίας τους, ώστε όταν και εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί τους για πιθανή επανεξέταση. Αν δεν το πράξουν αυτό, θα αναζητηθούν στην παλαιά διεύθυνση και αφού δεν θα βρεθούν εκεί θα θεωρηθεί άγνωστη η διαμονή και λογικά δεν θα παραστούν ποτέ στην επιτροπή για την επανεξέταση με αποτέλεσμα την ανάκληση της απαλλαγής και την κλήση για στράτευση.
- Οι μόνοι που δεν θα κληθούν είναι όσοι έχουν περάσει το όριο ηλικίας των 45 ετών.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

116 111 - «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων»


Αθήνα — «Μη σηκώνεις μόνος σου το βάρος. Σήκωσε το ακουστικό σου. Η κλήση είναι δωρεάν από σταθερό, ή κινητό». Το μήνυμα είναι σαφές και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους μέχρι 18 ετών που νοιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναζητούν κάποιον, που θα μπορούσε να τους ακούσει και να τους βοηθήσει.
Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι εύκολος, το 116 111 , και από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, απαντά ένας από τους δέκα ειδικούς της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ).
Είναι η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων», που απαντά με τον ίδιο αριθμό σε 14 χώρες της ΕΕ με στόχο να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους νέους. Εδώ και εννέα μήνες λειτουργεί και στην Ελλάδα μέσω της ΕΨΥΠΕ.
«Ένας αριθμός μιλά με την καρδιά σου», είναι ο τίτλος του φυλλαδίου ενημέρωσης, που εξέδωσε η ΕΨΥΠΕ καλώντας τους νέους να ανοίξουν την καρδιά τους για ό,τι σκιάζει τη ζωή τους.
«Για εμάς όλα τα προβλήματα, μικρά και μεγάλα, είναι το ίδιο σημαντικά. Μη διστάσεις, λοιπόν, να τηλεφωνήσεις αν έχεις ανησυχίες για το μέλλον σου, αν βρίσκεις δυσκολίες στη σχέση με τους γονείς, ή τους φίλους σου, αν αντιμετωπίζεις προβλήματα στην οικογένεια, όπως χωρισμός γονιών ή θάνατος αγαπημένου προσώπου, ή απλά νοιώθεις φοβισμένος». Με αυτά τα λόγια οι ειδικοί του συμβουλευτικού τηλεφωνικού κέντρου καλούν τα παιδιά και τους εφήβουν να μη σηκώνουν μόνοι τους το βάρος.
«Μπορούμε να σε ακούσουμε. Ξέρουμε να σε βοηθήσουμε. Αν θέλεις τηλεφώνησε ανώνυμα. Για κάθε κλήση τηρούμε απόλυτη εχεμύθεια. Με ένα τηλεφώνημα έχεις δίπλα σου ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους, που μπορούν να καταλάβουν καλύτερα από τον καθένα πώς νοιώθεις και γνωρίζουν πώς να σε καθοδηγήσουν προς τις καλύτερες δυνατές λύσεις».
Το 116 111 λειτουργεί από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 14:30 έως τις 20:30 μ.μ. και το Σάββατο από τις 9:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ..
Στους εννέα μήνες της λειτουργίες του απαντήθηκαν συνολικά 1.608 κλήσεις σε σύνολο περίπου διπλάσιων, που αποθαρρύνθηκαν από την αναμονή.
Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν τον κυρίαρχο λόγο για τον οποίο καλούν οι έφηβοι (42%). Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι κλήσεις εφήβων, που αφορούν τις σχέσεις τους με γονείς και συνομηλίκους, ενώ μικρό, αλλά σημαντικό, είναι το ποσοστό των εφήβων, που καλούν για θέματα, τα οποία αφορούν τη σεξουαλικότητα τους (5%). Αλλα αιτήματα αφορούν την κακοποίηση, σωματική ή σεξουαλική, σε ποσοστό 4%, το διαζύγιο γονέων σε ποσοστό 3%, τις μαθησιακές δυσκολίες σε ποσοστό 3% αλλά και τον εκφοβισμό, που αναφέρεται ως κύριο αίτημα, σε ποσοστό 2%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των καλούντων (87%) ήταν έφηβοι (12-18 ετών), ενώ 11% παιδιά (6-12 ετών).
Έχει παρατηρηθεί ότι οι έφηβοι που καλούν συχνότερα στη γραμμή κυμαίνονται κυρίως από 15 έως 18 ετών με ποσοστό 57%. Το 53% ήταν κορίτσια. Το 39% ήταν από την Αθήνα.
«Όταν ξεκίνησε η Γραμμή 116 111, γνωρίζαμε ότι θα ανταποκρινόμασταν στην ανάγκη κάποιων παιδιών και εφήβων. Νομίζω ότι κανείς μας δεν είχε πραγματικά καταλάβει ότι αυτή η ανάγκη για επικοινωνία, υποστήριξη, προστασία, ενημέρωση και κατανόηση θα ήταν τόσο άμεση και μεγάλη», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη της Συμβουλευτικής Τηλεφωνικής Υπηρεσίας της ΕΨΥΠΕ, Εύη Αθανασιαδου.
«Η εμπειρία μας μέχρι τώρα δείχνει ότι πολλά παιδιά και έφηβοι που έχουν ανάγκη για άμεση ψυχιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, είτε λόγω ανυπαρξίας, είτε εξαιτίας ενός κοινωνικού στίγματος, που αποτρέπει τους ίδιους και τις οικογένειές τους να πάρουν βοήθεια», πρόσθεσε η ίδια επισημαίνοντας ότι το 116 111 σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί διπλά.
Από τη μία ακούει, κατανοεί και υποστηρίζει, από την άλλη ενημερώνει για τις αναγκαίες παρεμβάσεις έτσι ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι, όσο μακριά και αν βρίσκονται, να γνωρίζουν ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια και να μην απομονώνονται.
Ενδεικτικά, οι έφηβοι ρωτούν: «Τελευταία ανησυχώ για τις αλλαγές στο σώμα μου. Τι μου συμβαίνει; Είναι φυσιολογικό;», ή «Η φίλη μου είναι έγκυος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στους γονείς μας για αυτό ...ζούμε σε μικρή κοινωνία.».
Πολλοί ρωτούν πώς να πλησιάσουν τους γονείς τους και να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους: «Νιώθω πολύ θλιμένη ...οι γονείς μου τσακώνονται συνεχώς και ο πατέρας μου με απορρίπτει», «Στο σχολείο με κοροιδεύουν και με χτυπούν, με πήραν φωτογραφίες και με απειλούν ότι θα τις βάλουν στο διαδίκτυο. Τι να κάνω;».
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παιδιά καλούν ακόμα και για να πουν ότι βρίσκονται πολλές ώρες μόνα τους στο σπίτι, με γονείς που εργάζονται πολύ και δεν ξέρουν σε ποιόν να μιλήσουν. Αλλά συχνά καλούν και παιδιά που είναι θύματα σωματικής σεξουαλικής ή και συναισθηματικής κακοποίησης και δυσκολεύονται πολύ να μιλήσουν σε κάποιον γι αυτό, από φόβο.
Η δουλειά στην Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία δεν περιορίζεται στις κλήσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται δραστηριότητες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το 116 111 και μία τριμηνιαία εφημερίδα διανέμονται σε όλα τα σχολεία της Αττικής, ενώ τα μέλη ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας συνεργάζονται με πολλά από αυτά, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης για τη λειτουργία του 116 111, όσο και ευαισθητοποίησης γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων. Έτσι, σε ανταπόκριση των αιτημάτων των σχολείων, διοργανώνονται και ομιλίες σε θέματα, που μπορεί να απασχολούν ιδιαίτερα παιδιά, γονείς ή και εκπαιδευτικούς.
Παράλληλα, εκπαιδεύονται και εθελοντές (ειδικών ψυχικής υγείας) για την διεύρυνση της τηλεφωνικής συμβουλευτικής γραμμής.
Σημειώνεται, πάντως, ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των τηλεφωνικών συμβουλευτικών γραμμών παγκοσμίως για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων αυξάνεται διαρκώς.
Τα 1.100 μέλη που απαριθμεί ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Τηλεφωνικών Γραμμών, δέχονται περίπου 22 εκατομ, τηλέφωνα ετησίως. Ανάμεσα σε αυτές τις Τηλεφωνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι και 120 γραμμές αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους, που δέχονται περισσότερες από 11 εκατομ. κλήσεις ετησίως.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Βίντεο
Η «Γραμμή – Σύνδεσμος» που απαντά στον αριθμό 801 801 1177 εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά πλέον απευθύνεται μόνο σε γονείς.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

Το προβληματικό σπέρμα προκαλεί ασθένειες στα παιδιά

 

 

Η μετάδοση αυτής της ασθένειας δεν γίνεται γενετικά, αλλά μέσω του σπέρματος που έχει επηρεαστεί από την κακή διατροφή.

Αν οι άνδρες ακολουθούν μία διατροφή πλούσια σε λιπαρά τότε αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη στα παιδιά τους, ακόμα κι αν αυτά έχουν σωστές διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στην Αυστραλία σε ποντίκια και δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έρευνα, που έγινε στο πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, είναι η πρώτη που αποδεικνύει ότι η διατροφή του πατέρα συνδέεται με την υγεία των παιδιών του, σύμφωνα με τους συντάκτες της.

Οι ερευνητές έδιναν σε μία ομάδα αρσενικών ποντικιών τροφή πλούσια σε λιπαρά μέχρι που αυτά έγιναν παχύσαρκα και άρχισαν να εμφανίζουν διαβήτη τύπου 2. Στη συνέχεια ζευγάρωσαν αυτά τα ποντίκια με θηλυκά κανονικού βάρους, εξήγησε η επικεφαλής της έρευνας Μάργκαρετ Μόρις.

Αν και τα ποντίκια που γεννήθηκαν τρέφονταν υγιεινά, μόλις έφτασαν στην ενηλικίωση εμφάνισαν δυσανεξία στη γλυκόζη και προβλήματα στην παραγωγή ινσουλίνης, πρόσθεσε η Μόρις.

"Αν αυτό που είδαμε στα ποντίκια βρεθεί και στους ανθρώπους, τότε θα μπορούσε να εξηγηθεί για ποιο λόγο εμφανίζεται διαβήτης σε όλο και νεότερους ανθρώπους", επεσήμανε η Μόρις.

Η μετάδοση αυτής της ασθένειας δεν γίνεται γενετικά, αλλά μέσω του σπέρματος που έχει επηρεαστεί από την κακή διατροφή, σύμφωνα με τους ερευνητές.

"Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι οι υπέρβαρες μητέρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν ευτραφή παιδιά και ότι το βάρος της μητέρας πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές ασθένειες των παιδιών", δήλωσε η Μόρις.

Ομως μέχρι στιγμής "δεν είχε ποτέ ερευνηθεί" η επιρροή που έχει το περιβάλλον του πατέρα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διατροφή του, στους απογόνους του.

Σύμφωνα με τη Μόρις λοιπόν "οι άνδρες πρέπει να φροντίζουν όπως και οι γυναίκες να τρώνε υγιεινά και να μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ αλλα και το κάπνισμα" πριν αποκτήσουν παιδιά

Πηγή: http://www.newsit.gr/
Διαβάστε περισσότερα...

Ιός απελευθερωμένων γυναικώνΗ εμβολιαστική κάλυψη των Ελληνίδων απέναντι στον ιό, που είναι το κύριο αίτιο του καρκίνου της μήτρας, παραμένει χαμηλή. Κυμαίνεται γύρω στο 18%, σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξα στοιχεία που αφορούν την εμπορική κίνησή του.
Περίπου μία στις δύο Ελληνίδες δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη του εμβολίου, αλλά και όταν ενημερώθηκαν από τον γιατρό αρνήθηκαν σε ποσοστό 15% οι γυναίκες υψηλού μορφωτικού επιπέδου και σε ποσοστό 60% οι γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου να το κάνουν. Με μία ακόμη διαφορά. Οι γυναίκες χαμηλότερης μόρφωσης αποδίδουν στους γιατρούς ταπεινά κίνητρα, όπως ότι τους προτείνουν το εμβόλιο γιατί θέλουν να χρηματίζονται από τις εταιρείες.
Ακόμη και ένα χρόνο μετά την ενημέρωσή τους από τον γιατρό, οι γυναίκες που αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο επιμένουν στην άρνησή τους σε πολύ μεγάλο ποσοστό και με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προφάσεων. Π.χ. ότι φοβούνται τη βελόνα ή ότι αισθάνονται ακόμα πιο μπερδεμένες λόγω της εμφάνισης στο διάστημα που μεσολάβησε της νέας γρίπης, άλλες λένε ότι φοβούνται τις παρενέργειες ή αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν στον γιατρό ότι «η κόρη τους δεν είναι ελευθέρων σχέσεων και ηθών για να κάνει το εμβόλιο».
Κρίση εμπιστοσύνης
Μια άλλη δικαιολογία είναι το Ιντερνετ, στο οποίο διαβάζουν πολύ περισσότερα κατά παρά υπέρ του εμβολίου. Γενικά υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στους γιατρούς.
Είναι συμπεράσματα και απαντήσεις 3.000 Ελληνίδων σε όλη τη χώρα, από 18 μέχρι 70 και πλέον χρόνων, τις οποίες συμπεριέλαβε τωρινή μελέτη σε 10 νοσοκομεία, με επίκεντρο το Αττικό Νοσοκομείο. Στη μελέτη συμμετείχαν γιατροί ειδικοτήτων σχετικών με τον ιό των κονδυλωμάτων.
Οπως επισημαίνει ο συμμετέχων στην έρευνα επίκουρος καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, το 50% είναι εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών παραμένει στην Ελλάδα με επιμένουσα λοίμωξη. Είναι παρήγορο ότι μόνο το 1% του δείγματος της μελέτης τους είχε εκδηλωμένο καρκίνο. Η λοίμωξη σε μεγάλο ποσοστό αυτοϊάται και ένα μικρό ποσοστό καταλήγει σε επιμένουσα λοίμωξη, η οποία οδηγεί στον καρκίνο. «Αρα δεν ξέρουμε σε ποιο ποσοστό αυτές οι γυναίκες θα καθαρίσουν από τον ιό και ποιες όχι», τονίζει ο Σ. Τσιόδρας.
Ενας ιός που συναντάται πλέον με αυξημένη συχνότητα και στον ρινοφάρυγγα, γιατί, επισημαίνουν οι ερευνητές, έχουν αλλάξει οι σεξουαλικές πρακτικές και έχει αυξηθεί η στοματογεννητική επαφή. Από τη μελέτη προκύπτει έναρξη της σεξουαλικής επαφής στη χώρα μας γύρω στα 16, με τάση να πέφτει κατά ένα χρόνο η ηλικία αυτή κάθε πέντε χρόνια.
Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν τα ποσοστό των προσβλεβλημένων Ελληνίδων στον γενικό πληθυσμό να είναι λίγο υψηλότερο, καθώς η μελέτη αφορά τις γυναίκες που προσέρχονται για εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία.
Πρωτογενής πρόληψη το Παπ-τεστ
Ο αναπληρωτής καθηγητής κυτταρολογίας κ. Καρακίτσος, από τους βασικούς επίσης ερευνητές αυτής της προσπάθειας, είναι καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες, είτε είναι χαμηλού είτε είναι υψηλού κυτταρολογικού κινδύνου, δεν θα αναπτύξουν καρκίνο υποχρεωτικά. Ο κίνδυνος ανάπτυξης γυναικολογικού καρκίνου είναι μία στις 1.000 εάν ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν κάνει Παπ-τεστ.
«Διότι οι περισσότερες απ' αυτές τις λοιμώξεις φεύγουν όπως περνάμε μια ίωση και επίσης σήμερα μπορεί μια γυναίκα να είναι προσβεβλημένη από ένα στέλεχος του ιού και ύστερα από 2-3 χρόνια αυτό το στέλεχος να έχει φύγει ή να προσβληθεί ύστερα από πέντε χρόνια από ένα άλλο στέλεχος του ιού. Αρα δεν έχει κανένα νόημα να ψάχνεται η γυναίκα αν έχει αυτό το στέλεχος ή κάποιο άλλο για ειδικότερες εξετάσεις. Η πρωτογενής πρόληψη παραμένει το Παπ-τεστ».
Οι γιατροί συμπεραίνουν ότι εάν δεν ενταχθεί μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στο υποχρεωτικό σύστημα εμβολιασμού, με την έννοια της πρωτογενούς πρόληψης, η Ελληνίδα δεν πρόκειται να κάνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση ποσοστιαίας κάλυψης ανάλογα με την ηλικία και τον κίνδυνο.

Πηγή: http://www.neatv.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Μετράει το μέγεθος κυρίες και κύριοι


Μιλώντας πάντα για τη σύγκριση του αντρικού με τον γυναικείο εγκέφαλο,τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας είναι εντυπωσιακά.

Το βραβείο...μεγαλύτερου εγκέφαλου κερδίζουν οι άντρες με διαφορά μόλις 2 % από τις γυναίκες,πράγμα που από μόνο του δεν λέει τίποτα,ιδίως εαν αναλογιστούμε και τα προσόντα του συμπαθέστατου όνου για παράδειγμα.
 
6,5 φορές περισσότερη φαιά ουσία διαθέτει ο αντρικός εγκέφαλος,όμως αυτό απλά εξηγεί γιατί οι άντρες είναι καλύτεροι στα μαθηματικά.
 
10 ολόκληρες φορές παραπάνω λευκή ουσία (είναι τμήμα του εγκεφάλου) έχουν οι γυναίκες ,κάτι που τις ''οπλίζει'' με περισσότερες δυνατότητες στη διασταύρωση πληροφοριών και στον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών πραγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Ασπίδα ενάντια στον καρκίνο του μαστού τα λαχανικάΩς γνωστόν τα λαχανικά παρέχουν τα κατάλληλα υλικά στον οργανισμό ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε μια σειρά από ασθένειες 

τώρα όμως αποδεικνύεται ότι μπορούν να αποτελέσουν την ασπίδα του οργανισμού απέναντι στον καρκίνο του μαστού και μάλιστα στην πιο επιθετική του μορφή.


Νέα μελέτη, που έγινε επί 12 χρόνια σε 50.000 αφροαμερικανές έδειξε ότι όσες γυναίκες έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερίδες λαχανικών τη μέρα, είχαν 43% μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του μαστού.

Σύμφωνα με τη μελέτη ωστόσο οι κατανάλωση φρούτων και λαχανικών τέσσερις φορές την εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Η καθημερινή κατανάλωση είναι το κλειδί.

Ειδικά το καρότο αν καταναλώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

Οι ίδιοι επιστήμονες τονίζουν πάντως ότι δεν είναι δεδομένο πως όποια γυναίκα καταναλώνει πολλά λαχανικά δεν θα εμφανίσει καρκίνο, αντίθετα τονίζουν ότι συνολικά η υγιεινή διατροφή είναι που βοηθάει.

Πηγή: www.newsit.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Κόβουν» φάρμακα καρκινοπαθών


Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, οι καρκινοπαθείς θα αναγκάζονται πλέον να πληρώνουν, για να αγοράζουν τα φάρμακα που λάμβαναν δωρεάν μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και άλλου είδους καρκίνου, πέραν αυτών των μορφών που ανέφεραν οι ενδείξεις.
Ενώ μέχρι σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία κάλυπταν τη δαπάνη για την αγορά των φαρμάκων αυτών, σήμερα τα χορηγούν μόνο για την ενδεδειγμένη πάθηση.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος, Περσεφόνη Μήττα, χαρακτηρίζει εγκληματική την απόφαση με την οποία τα ασφαλιστικά ταμεία «κόβουν» τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς.

«Στους πάσχοντες από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, το κράτος πρόνοιας ερχόταν αρωγός και χορηγούσε μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, τα φάρμακα που χρειαζόταν ο κάθε ασθενής για την περίπτωσή του, όσο ακριβά και αν ήταν. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί ασθενείς παράτειναν τον χρόνο ζωής, βελτίωναν την ποιότητά της και πολλοί από αυτούς θεραπεύονταν. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η κυβέρνηση, θέλοντας να περιορίσει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, στρέφεται κατά των καρκινοπαθών και τους κόβει τα φάρμακα ή τους χορηγεί φάρμακα γενόσημα, δηλαδή αντίγραφα των αυθεντικών τα οποία είναι πιο φθηνά, αλλά πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικά» τονίζει η κα Μήττα.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Επαναστατική θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας

 

Χορηγείται με τη μορφή χαπιού και υπόσχεται επιβράδυνση της νόσου

Η ουσία φινγκολιμόδη πήρε πρόσφατα  την έγκριση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την καταπολέμηση της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Μία διετής μελέτης φάσης ΙΙΙ κατέδειξε ότι η FTY720 (φινγκολιμόδη) μειώνει σημαντικά τις υποτροπές και επιβραδύνει την εξέλιξη της αναπηρίας, ενώ η καινοτομία της συγκεκριμένης θεραπείας είναι ότι αποτελεί την πρώτη από του στόματος θεραπεία καθώς δεν είναι ενέσιμη.

Η καθηγήτρια του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας, υπεύθυνη ανάπτυξης του φαρμάκου Δρ Πασκαλ Μπρουντιν αναφερόμενη στο προφίλ του νέου σκευάσματος, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία φινγκολιμόδη, υπογραμμίζει ότι «το φάρμακο ανήκει στην κατηγορία μιας νέας γενιάς θεραπειών που είναι οι αναστολείς των υποδοχέων S1P. Η βασική λειτουργία αυτών έγκειται στην κατακράτηση των λεμφοκυττάρων μέσα στους λεμφαδένες καθώς επίσης και στην δημιουργία δικλείδων ασφαλείας ώστε να μην κυκλοφορήσουν ελεύθερα στο υπόλοιπο αίμα περιορίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τις βλάβες που προκαλεί η ασθένεια. Η ένδειξή του συγκεκριμένου σκευάσματος αφορά σε ασθενείς με σκλήρυνση που έχουν κάνει υποτροπές».

Το νέο σκεύασμα, είναι μία κάψουλα, που χορηγείται μία φορά ημερησίως και σε οποιαδήποτε ώρα, ανεξάρτητα από την λήψη της τροφής, παρουσιάζοντας σπουδαία αποτελεσματικότητα σε απόλυτα νούμερα.

Ειδικότερα, οι μελέτες έδειξαν ότι μειώθηκε η εξέλιξη της αναπηρίας κατά 30% στους ασθενείς που ελάμβαναν τη φινγκολιμόδη σε διάστημα δύο ετών ενώ αναφορικά με τις υποτροπές υπάρχει και άλλη μελέτη που συγκρίνει τη νέα ουσία, με μία από τις υπάρχουσες θεραπείες, την ιντερφερόνη B-1α ενδομυϊκώς χορηγούμενη μια φορά τη βδομάδα και η οποία καταδεικνύει μείωση των υποτροπών κατά 52 % έναντι της ιντερφερόνης.

Από την άλλη, το γεγονός ότι η νέα θεραπεία χορηγείται πλέον σε μορφή χαπιού, την καθιστά περισσότερο φιλική στους ασθενείς καθώς οι μέχρι σήμερα θεραπείες ήταν όλες ενέσιμες και επώδυνες, δυσχεραίνοντας τη καθημερινότητα τους.

Το φάρμακο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη μέσα στο 2011 δεδομένης της έγκρισης που θα έχει λάβει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενώ υπενθυμίζεται ότι στις ΗΠΑ έχει ήδη εγκριθεί ως φάρμακο πρώτης γραμμής.

Πηγή: www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους πέραν της διετίας


Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη πέραν της διετίας για όλους τους ανέργους, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε χθες στη ΝΕΤ ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης. 

Το μέτρο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και θα αφορά κατ' αρχάς σε όλους τους βεβαιωμένους ανέργους. Το Υπουργείο Εργασίας μελετά τρόπους για να ενταχθούν σε αυτό και άλλες κατηγορίες ωφελουμένων, όπως οι ευκαιριακά εργαζόμενοι που δεν θεωρούνται άνεργοι και δεν καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, ώστε να μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάριο ασθενείας.
Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των ωφελουμένων, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, εξετάζεται η εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δύο χρόνια μετά τη διακοπή της δραστηριότητας παρέχεται ήδη σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.(Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών).

Πηγή: zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα μέθοδος διάγνωσης καρκινικών όγκων


Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία μιας ενιαίας διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθόδου για πολλούς τύπους καρκίνου. Αμερικανοί και Γάλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο βιολογικό δείκτη, ο οποίος συναντάται σε τουλάχιστον 11 τύπους καρκινικών όγκων. Πρόκειται για μια ανακάλυψη που θα μπορούσε ακόμα και να «νικήσει» την «πολυπρόσωπη» νόσο.

Οι ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Όρους Σινά των Η.Π.Α. και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (INSERM) της Γαλλίας, υπό τον Ορελιάν Ραντού, παρουσίασαν τη σχετική εργασία στο ιατρικό περιοδικό «New England Journal of Medicine».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο νέος βιο-δείκτης, που αφορά στον υποδοχέα της ορμόνης FSH, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης των όγκων στο σώμα του ασθενή. Σήμερα χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαγνωστικές και απεικονιστικές τεχνικές για την ανίχνευση των διαφορετικών όγκων, αλλά, όπως ανέφερε ο Ραντού, με τον νέο δείκτη, «θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μια ενιαία τεχνική για όλο το σώμα».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα ιστού από 1.336 ανθρώπους με 11 διαφορετικές μορφές καρκίνου (προστάτη, μαστού, παγκρέατος, εντέρου, νεφρών, πνευμόνων, στομάχου, όρχεων, ωοθηκών κ.ά.). Τότε διαπίστωσαν ότι η ορμόνη FSH, που υπό φυσιολογικές συνθήκες βρίσκεται μόνο στα ανθρώπινα αναπαραγωγικά όργανα, είναι επίσης παρούσα και μπορεί να ανιχνευθεί στα καρκινικά κύτταρα όλων των ανωτέρω όγκων, ανεξάρτητα από τον τύπο των καρκινικών κυττάρων ή το στάδιο της ανάπτυξής τους. 

Η παρουσία του συγκεκριμένου βιο-δείκτη στους αγγειακούς ιστούς των καρκινικών όγκων σημαίνει ότι παρέχεται μια νέα οδός στους επιστήμονες τόσο για να κάνουν διάγνωση του καρκίνου, όσο και για να αναζητήσουν έναν νέο τρόπο θεραπείας του. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων για το μπλοκάρισμα της μεταφοράς αίματος στους όγκους, είτε εμποδίζοντας τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων, είτε μπλοκάροντας τη ροή του αίματος μέσω της πήξης του ή καταστρέφοντας τα υπάρχοντα αιμοφόρα αγγεία των καρκινικών όγκων. 

Οι ερευνητές, πάντως, διευκρίνισαν ότι θα χρειαστούν αρκετά ακόμα χρόνια έρευνας, που όμως, όπως είπαν, μπορεί να καταλήξουν στη δημιουργία ενός καθολικού (ευρέως φάσματος) διαγνωστικού δείκτη ή ίσως και μιας καθολικού τύπου θεραπείας για όλους τους καρκινικούς όγκους. 

Μια τέτοια πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου θα ήταν πιο ανεκτή για τους ασθενείς, καθώς οι παρενέργειες που επιφέρουν οι υπάρχουσες θεραπείες (χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία) είναι πολλές. Φάρμακα που θα αναστέλλουν τον υποδοχέα FSH ήδη βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και κάποια στιγμή στο μέλλον θα ελεγχθούν μέσω κλινικών δοκιμών.


Πηγή: zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η ορμονοθεραπεία εγκυμονεί κινδύνους


Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, η ορμονοθεραπεία λόγω εμμηνόπαυσης αυξάνει τον κίνδυνο για επιθετικό καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) μετά την εμμηνόπαυση έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν επιθετικό καρκίνο του μαστού.

Η μελέτη του δρ Ρόουαν Χλεμπόβσκι του Βιοϊατρικού Ινστιτούτου Ερευνών του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Λος Αντζελες, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο «Journal of the American Medical Association», είναι η πρώτη που διαπίστωσε αναλογικά περισσότερους θανάτους λόγω καρκίνου μεταξύ των γυναικών που κάνουν ορμονοθεραπεία και έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που είχαν συμπεράνει ότι η ΘΟΥ σχετίζεται με λιγότερο επιθετικούς και πιο εύκολα θεραπεύσιμους καρκίνους του μαστού.

Η 11ετής μελέτη, που συμπεριέλαβε σχεδόν 12.800 γυναίκες (μέσης ηλικίας 63 ετών), διαπίστωσε ότι όσες έπαιρναν επί πέντε χρόνια οιστρογόνα και προγεστερόνη είχαν υψηλότερα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, από εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και άλλα προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσες υποβάλλονταν σε ΘΟΥ εμφάνιζαν διπλάσιο ποσοστό θανάτων (2,6 ανά 10.000 γυναίκες ετησίως), σε σχέση με όσες έπαιρναν ανενεργά χάπια (1,3). Σε  περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες (ποσοστό 24%) που είχαν καρκίνο του μαστού, αυτός είχε εξαπλωθεί και στους λεμφαδένες, σε σχέση με 16% στις γυναίκες που έπαιρναν εικονικό φάρμακο, πράγμα που, κατά τους ερευνητές, δείχνει ότι η ορμονοθεραπεία ενισχύει την επιθετικότητα των όγκων.

Προηγούμενες έρευνες, εξάλλου, είχαν δείξει ότι η ΘΟΥ αυξάνει την πυκνότητα του μαστού και, κατά συνέπεια, καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό των καρκινικών όγκων κατά τη μαστογραφία, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση του καρκίνου και να αυξάνει ο κίνδυνος θανάτου.

Εν τω μεταξύ, αρκετοί γιατροί θεωρούν ότι οι γυναίκες μπορούν με ασφάλεια να κάνουν ορμονοθεραπεία για τέσσερα έως πέντε χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, για να περιορίσουν συμπτώματα όπως οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις.


Πηγή: zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...