Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία


"Μου αφαίρεσαν αυτό που θα έπρεπε να είναι τα μάτια μου (όραση)
(όμως εγώ θυμήθηκα τον Παράδεισο του Μίλτων)
Μου αφαίρεσαν αυτό που θα έπρεπε να είναι τα αυτιά μου (ακοή)
(ήρθε ο Μπετόβεν και μου σκούπισε τα δάκρυα)
Μου αφαίρεσαν αυτό που θα έπρεπε να είναι η γλώσσα μου (ομιλία)
(αλλά εγώ είχα μιλήσει με τον Θεό όταν ήμουν νέα)
Εκείνος δεν τους άφησε να μου αφαιρέσουν την ψυχή -
έχοντας αυτήν, συνεχίζω να έχω το όλον". (Helen Keller)

Γράφει η Δέσποινα Σαγγανά

Στην Ελλάδα, η κοινωνική προστασία των πιο ευπαθών και ευάλωτων ανθρώπων, των Ατόμων με Αναπηρία εμφανίζει πολύ σοβαρές ελλείψεις. Η εφαρμογή δε, της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής με αιχμή του δόρατος τη λιτότητα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη διαβίωση αυτής της τόσο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας. Χιλιάδες ΑμεΑ είναι όμηροι μιας ανάλγητης και βάρβαρης πολιτικής του Μνημονίου, της τρικομματικής συγκυβέρνησης και της τρόικας.

Η πολιτεία, αντί να ενισχύει και να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με αναπηρία, υποχρηματοδοτεί και υποβαθμίζει συνεχώς και τις τελευταίες δομές φροντίδας τους.

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ είναι αδιαπραγμάτευτο συνταγματικό δικαίωμα. Η κυβέρνηση, οι οργανισμοί και η κοινωνία έχουν υποχρέωση να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και στις δυνατότητες αυτών των ανθρώπων, αλλά και στην εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων και να υποστηρίζουν ενεργά την αξιοπρέπεια και ευημερία τους.

Οι γυναίκες ΑμεΑ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα της αποδοχής.

Ωστόσο, οι γυναίκες με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις τόσο λόγω φύλου τους, όσο και λόγω αναπηρίας. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή να προστατεύονται και να προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΗΕ 2007) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και, εν προκειμένω, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη και ίση απόλαυση, από αυτά, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών».

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες με αναπηρία σήμερα εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν σχεδόν τίποτα από αυτά και ν’ αντιμετωπίζουν:

* Δυσκολία ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

* Δυσκολία ένταξης στην παραγωγική διαδικασία.

* Δυσκολία για αυτονομία και ανεξαρτησία.

* Δυσκολία ένταξης στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα της κοινωνίας (τοπικής και ευρύτερης).

* Δυσκολία ενεργού ένταξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές και τα προγράμματα που τις αφορούν άμεσα.

* Δυσκολία δημιουργίας οικογένειας.

* Απειλούνται συχνότερα από τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

* Βιώνουν κακή εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

* Διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι "χωρίς φύλο" και όταν πρόκειται για γυναίκες με αναπηρία, που ζουν σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, η διάκριση τότε είναι σαφώς διπλή. Οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία βρίσκονται συχνά σε κοινωνική απομόνωση λόγω στάσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων μιας απάνθρωπης κοινωνίας.

Η ελληνική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία έχουν χρέος να φροντίσουν για την προσβασιμότητα, την ισότιμη συμμετοχή στην εξυπηρέτηση, τα δικαιώματα και την εργασία των ΑμεΑ. Θυμίζουμε ότι πρόσβαση των ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια έχουν μόνο σε ελάχιστα μέρη στους δήμους. Η ομαλή διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες στις πόλεις, στους κοινόχρηστους χώρους πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια και αυτονομία τους.

Γυναίκες με αναπηρία και βία

Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη, την Αυστραλία, και τις ΗΠΑ, διαπιστώνεται ότι περισσότερο από το 1/2 του αριθμού των γυναικών με αναπηρία έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση, σε σύγκριση με το 1/3 των γυναικών που δεν έχουν αναπηρία.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης ή κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης και εκμετάλλευσης.

Συχνά είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιώνουν την κοινωνική περιθωριοποίηση από τους άνδρες.

Επίσης, πολύ συχνά πέφτουν θύματα βίας από ένα μέλος της οικογένειας ή από το ίδιο το άτομο που τις φροντίζει και σπανίως προβαίνουν σε καταγγελία, λόγω της εξάρτησης που έχουν από τον φροντιστή τους και λόγω της μη οικονομικής τους ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες έρευνες, οι γυναίκες ΑμεΑ που διαβιούν σε κλειστές ιδρυματικές δομές, φέρονται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία και τη σεξουαλική κακοποίηση. Οι γυναίκες με αναπηρία είναι «αόρατες» στα ΜΜΕ.


Γυναίκες με αναπηρία και υγεία

Σύμφωνα πάλι με την έρευνα, ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών ΑμεΑ δεν παρακολουθείται από γιατρούς και δεν πραγματοποιούν προληπτικές εξετάσεις.

Οι λόγοι που επιβάλλουν κάτι τέτοιο έχουν να κάνουν με τη δυσκολία στη μετακίνηση, τη δυσκολία στην πρόσβαση σε νοσοκομεία και ιατρεία, το μικρό εισόδημα και τη μη κάλυψη των εξόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την έλλειψη αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αποτέλεσμα, η γενικότερη επιδείνωση της υγείας τους.

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πραγματοποιείται αναγκαστική στείρωση σε πολλά άτομα (περισσότερο γυναίκες, κορίτσια) με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες (είτε χωρίς τη συγκατάθεσή τους, είτε επειδή δεν τους εξηγείται αναλυτικά ο σκοπός της ιατρικής πράξης), με το πρόσχημα της καλύτερης ζωής του ατόμου.

Γυναίκες με αναπηρία και φτώχεια

Ενώ το ποσοστό των ανθρώπων με αναπηρία που ζουν στα όρια της φτώχειας παρουσιάζεται ιδιαιτέρως υψηλό, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες με αναπηρία ο κίνδυνος αυξάνεται ανησυχητικά.

Ο κοινωνικός, δηλαδή, αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία, μια διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αυτά εξωθούνται στο περιθώριο της κοινωνίας και εμποδίζεται η πλήρης συμμετοχή τους σ' αυτήν, μέσω της κακής πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και το εισόδημα, φαίνεται, σύμφωνα με εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες, να αφορά περισσότερο τις γυναίκες ΑμεΑ.

Ο λόγος που δυσχεραίνει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άνδρες ΑμεΑ οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, δεν αποκτούν επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία και ως εκ τούτου υφίστανται διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης, γεγονός που συμβάλλει σε κοινωνικό αποκλεισμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερη οικονομική εξάρτηση από την οικογένεια.

Σε περιόδους δε οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, οι γυναίκες ΑμεΑ είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Γυναίκες με αναπηρία και μη εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής

Παρατηρείται, εξαιτίας των στερεοτύπων, έλλειψη αποδοχής της μητρότητας των γυναικών με αναπηρία, ενώ για αυτές που αποκτούν παιδιά, η ανατροφή καταλήγει να είναι δύσκολο έργο.

Η πολιτεία, μην έχοντας καταφέρει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της οικογένειας, περιορίζει τις δυνατότητες των γυναικών με αναπηρία, αλλά και των μητέρων παιδιών με αναπηρία, να συνδυάσουν τη μητρότητα με την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι μητέρες κυρίως παιδιών με αναπηρία, σύνδρομο Dawn, αυτισμό, βαριά και πολλαπλή αναπηρία, ψυχική αναπηρία κ.λπ. αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους, χωρίς την υποστήριξη της πολιτείας.

Εμείς οραματιζόμαστε μια κοινωνία χωρίς βαρβαρότητα και αποκλεισμούς των ανθρώπων με αναπηρία. Μια κοινωνία που να διαμορφώνει συνειδήσεις, συμπεριφορές ότι η ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου είναι αξία κι όχι απαξία!

Εμείς, προτείνουμε για τα Aτομα με Αναπηρία να υποστηριχθούν με:

- Ενίσχυση των ειδικών σχολικών μονάδων, για παροχή ειδικής εκπαίδευσης, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό. Ουσιαστική προσπάθεια για ενσωμάτωση μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

- Πλήρες δημόσιο δίκτυο πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης της αναπηρίας.

-Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων θεραπειών, φαρμάκων, βοηθημάτων κ.λπ., με κατάργηση για τους αναπήρους/ρες κάθε καταβολής εισφορών στους κλάδους υγείας.

- Ενοποίηση όλων των επιδομάτων αναπηρίας σε ένα και μετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη (με κατάλληλη αναβάθμιση).

- Εφαρμογή του Ν. 2643/98, ο οποίος σήμερα καταστρατηγείται, για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

- Πρόβλεψη προσβασιμότητας αναπήρων σε όλες τις νέες οικοδομές και υποχρέωση προσαρμογής των υπαρχόντων κτηρίων.

- Δωρεάν χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από τους ανάπηρους/ρες και παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε θέατρα, κινηματογράφους, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.

Σημείωση:

Η Helen Κeller (Έλεν Άνταμς Κέλερ) (27 Ιουνίου 1880 - 1 Ιουνίου 1968) ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια. Σε ηλικία 19 μηνών οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι ήταν κωφή και τυφλή και την πήγαν στο Ινστιτούτο Τυφλών της Βοστώνης, όπου την ανέλαβε η παιδαγωγός Άννα Σάλιβαν. Η περίπτωσή της διαδόθηκε παγκοσμίως λόγω ενός θεατρικού έργου, το οποίο ήταν βασισμένο στην αυτοβιογραφία της, που αναπαριστούσε τις προσπάθειες της Σάλιβαν να αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας μαζί της με την παντελή έλλειψη ομιλίας. Τελικά, έμαθε τη νοηματική γλώσσα και το 1888 γύρισε στη Βοστώνη, όπου θεωρήθηκε παιδί θαύμα.

Έμαθε γερμανικά, ελληνικά και λατινικά. Ήταν το πρώτο άτομο με κώφωση και τύφλωση που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο το 1914. Συνέχισε τη μελέτη ξένων συγγραφέων και φιλοσόφων, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική συγγραφέας. Έκανε ταξίδια στην Ευρώπη, όπου γνωρίστηκε με τον Μπέρναρντ Σο. Στη Σκωτία ανακηρύχτηκε επίτιμη διδάκτορας. Είχε δηλώσει ανοιχτά την αντίθεσή της στον πόλεμο. Επίσης, υπήρξε υπέρμαχος του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου, των εργατικών δικαιωμάτων και του σοσιαλισμού, καθώς και άλλων προοδευτικών κινημάτων.

Πέθανε το 1968. Κυριότερα έργα της είναι: "Το ημερολόγιο της Έλεν Κέλερ", "Η ιστορία της ζωής μου", "Απαισιοδοξία", "Η θρησκεία μου", "Ειρηνικό βραδινό".Πηγή: http://www.avgi.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κοζάνη: Μείωση των τελών για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους


Την μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), για τους πολύτεκνους και για άτομα με αναπηρία (67% και άνω). Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη, πρέπει να καταθέσει μέχρι τις 30 Μαρτίου 2013, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (ταμείο), τα παρακάτω δικαιολογητικά:(Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία),Φωτοτυπία ταυτότητος του αιτούντος, Εξοφλητικές αποδείξεις των λογαριασμών της ΔΕΗ, Πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγείας του νομού ή από την Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους (αφορά τα ΑΜΕΑ) και Βεβαίωση από το σύλλογο Πολυτέκνων (αφορά τους πολύτεκνους). Το ποσό της μείωσης των τελών, που θα προκύπτει ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, θα επιστρέφεται από το Δήμο Κοζάνης στο τέλος έκαστου έτους ή στις αρχές του επόμενου.Η μείωση να αφορά την πρώτη κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) για τον κάτοικο του Δήμου μας εξαιρώντας την επαγγελματική στέγη.


Πηγή: http://www.ert.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ξάνθη: Ζει με συσκευή Οξυγόνου αλλά η ΔΕΗ του έκοψε το ρεύμα!


Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι διέσωσε τη χώρα ωστόσο η πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία με το σχέδιο διάσωσης αποτυπώνεται στην περίπτωση Ξανθιώτη του οποίου η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα παρά το γεγονός ότι ζει με συσκευή οξυγόνου!

Εδώ και 12 χρόνια πάσχει από αποφρακτική πνευμονοπάθεια γεγονός που απαιτεί τη χρήση συσκευής οξυγόνου προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό ωστόσο δεν στάθηκε εμπόδιο προκειμένου η ΔΕΗ να του κόψει το ρεύμα για χρέος 800 ευρώ το οποίο όμως αδυνατεί να αποπληρώσει αφού η επιτροπή αναπηρίας έκρινε πως ήταν ικανός να δουλέψει και του έκοψε τη σύνταξη, όπως αναφέρει ο συγγενής της οικογένειας Σ. Ξενιτίδης.

Ζητούν επανασύνδεση μέχρι να του χορηγήσουν και πάλι σύνταξη αλλά Μετά από όλα αυτά η οικογένεια του ασθενούς απευθύνθηκε και πάλι στη ΔΕΗ, ζητώντας την επανασύνδεση του ρεύματος μέχρι να επανακριθεί από την αρμόδια επιτροπή η Ένσταση που υπέβαλε για να του χορηγηθεί εκ νέου η σύνταξη και στη συνέχεια να υπάρξει διακανονισμός.


Μάταια, όμως αφού τα κεντρικά της ΔΕΗ δεν δέχθηκαν το αίτημα απαιτώντας την άμεση έναρξη του διακανονισμού προκειμένου να γίνει η επανασύνδεση. Κάτι ωστόσο που είναι αδύνατον αφού η οικογένεια ζει πλέον χωρίς κανένα πόρο και χάρη στην ανθρωπιά ορισμένων γειτόνων και συγγενών οι οποίοι απευθύνουν έκκληση τόσο στη ΔΕΗ όσο και στην αρμόδια επιτροπή για την αναπηρία προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να εξετασθεί άμεσα η ένταση που υπέβαλλε.

Το θέμα απόκαλύφθηκε από το Κανάλι 6, ενώ στο σχετικό ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων, δεν μπόρεσε να μιλήσει η σύζυγος του άτυχου άνδρα, καθώς ξέσπασε σε κλάμματα, λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώνει η οικογένειά της, χωρίς ρεύμα.

VIDEO

Διαβάστε περισσότερα...

Ηρακλειώτισσα καρκινοπαθής: Τι φταίω εγώ που αρρώστησα


Επιστολή αγανάκτησης από μια Ηρακλειώτισσα που δίνει μάχη με τον καρκίνο και την γραφειοκρατική αναλγησία.
Το δράμα που ζει μια 43χρονη καρκινοπαθής η οποία μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία δεν μπορεί να εργαστεί και αντιμετωπίζει τώρα και σοβαρό πρόβλημα με την ασφάλισή της (ο ΕΟΠΥΥ την καλύπτει μόνο για την ασθένειά της και για τίποτα άλλο) περιγράφει η ίδια: Τι φταίω που αρρώστησα; διερωτάται και καταλήγει: Τι κράτος είναι αυτό που δεν μπορεί να με καλύψει, ενώ τόσα χρόνια μου έκαναν κρατήσεις για να έχω περίθαλψη. Ποια περίθαλψη; Mα αν πάθω κάτι χειρότερο, αυτό θα είναι ο θάνατος και τότε δεν χρειάζομαι την περίθαλψη !.

Όπως σημειώνει η 43χρονη, η οποία δεν επιθυμεί την δημοσιοποίηση του ονόματός της, από τη στιγμή δεν μπορεί να εργαστεί (δούλευε στον χώρο του τουρισμού), δεν έχει ένσημα για να ανανεώσει το βιβλιάριο ασθενείας της, ούτε της ανήλικης κόρης της. Για το λόγο αυτό προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΥΥ και της έβγαλαν 80% αναπηρία για 1 χρόνο.

Ωστόσο στον ΕΟΠΥΥ της είπαν ότι πρέπει να της υπογράψει γιατρός στο βιβλιάριο της και μόνο για περιθώριο 3 μηνών (και να κάνει την ίδια δουλειά κάθε 3 μήνες) αλλά μόνο για την περίπτωση του καρκίνου παρά το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα πάσχει και από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επιπλέον την ανήλικη κόρη της υποχρεούται να την ασφαλίσει στην Πρόνοια, αν θέλει να έχει το παιδί της ασφάλεια.

Για την απίστευτη ταλαιπωρία που υφίσταται λόγω του συστήματος ασφάλισης, η ίδια στην επιστολή απόγνωσής της στην εφημερίδα Πατρίς αναφέρει:

Είμαι κάτοικος Ηρακλείου και πέρυσι, ακριβώς πριν 1 χρόνο, αρρώστησα με καρκίνο τραχήλου της μήτρας και στο νοσοκομείο μέσα διεγνώσθη και καρκίνος του στήθους. Διαφορετική περίπτωση η μια από την άλλη ... Εγχειρίστηκα λοιπόν (έκανα ολική αφαίρεση για την περίπτωση του τραχήλου), αφαίρεσα τον όγκο στο στήθος και επίσης αφαίρεσα και τους λεμφαδένες από την αριστερή μασχάλη.

Μετά από ένα χρόνο λοιπόν που έκανα χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση, μου είπαν οι γιατροί ότι για αρκετό χρονικό διάστημα δεν θα μπορώ να εργαστώ. Εργαζόμουν ως εποχική υπάλληλος σε ξενοδοχεία, σε καταστήματα σίτισης και στο αεροδρόμιο. Όπως καταλαβαίνετε το είδος της δουλειάς δεν μου επιτρέπει να εργαστώ ... Δεν μπορώ να σηκώσω βάρη ή να στέκομαι πολλή ώρα κ.λπ. Και δεν συζητάμε ότι είναι εύκολο να βρει κανείς δουλειά γραφείου. Είμαι 43 χρονών κι έχω δύο κόρες από τις οποίες η μία είναι ανήλικη. Ποιος θα με πάρει για γραμματέα; Αστείο!

Το θέμα είναι ότι αφού δεν μπορώ να εργαστώ δεν έχω κι ένσημα ν' ανανεώσω το βιβλιάριο ασθενείας ούτε το δικό μου ούτε της ανήλικης κόρης μου, για το λόγο δε της ασθένειάς μου, στο ΙΚΑ στο οποίο ήμουν ασφαλισμένη μέχρι τώρα, αφού προσκόμισα όλα τα δικαιολογητικά, μου έβγαλαν 80% αναπηρία για ένα χρόνο. Δεν έχω από κάπου αλλού πόρους διότι είμαι χωρισμένη και με φιλοξενεί ο πατέρας μου με την μικρή σύνταξη που παίρνει ... Κάνει ό,τι μπορεί.

Τέλος πάντων, εγώ ακόμα τρέχω κάθε λίγο στους γιατρούς για τον τακτικό μου έλεγχο (κάθε 3 μήνες), ενώ λόγω ιστορικού αλλά και από την ταλαιπωρία των θεραπειών όλο αυτό το διάστημα πάσχω και από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Μου είπαν λοιπόν στο ΙΚΑ ότι πρέπει να μου υπογράψει γιατρός στο βιβλιάριο μου και ΜΟΝΟ με περιθώριο 3 μηνών - θα πηγαίνω δηλ. κάθε 3 μήνες να κάνω αυτή τη δουλειά - από την ασθένεια την οποία πάσχω για να το σφραγίσει κι ο ελεγκτής και να θεωρηθεί το βιβλιάριο μου ΜΟΝΟ για 3 μήνες και ΜΟΝΟ για την περίπτωση του καρκίνου ! Δηλαδή όπως μου είπε και ο υπ/ντής του ΙΚΑ στον Εσταυρωμένο: Εάν βγείτε τώρα έξω και χτυπήσετε ή πάθετε κάτι ΔΕΝ σας καλύπτει το ΙΚΑ. Είμαστε σοβαροί; Δηλαδή του λέω: Τι μπορώ να κάνω για να είμαι για τα πάντα ασφαλισμένη; και μου απαντάει Μόνο με τα ένσημα όπως όλος ο κόσμος! Και την ανήλικη κόρη μου πρέπει να την ασφαλίσω στην Πρόνοια! Έστω για τους 3 μήνες που μου θεώρησαν το δικό μου βιβλιάριο ΔΕΝ ισχύει και για το παιδί μου (που το ασφαλίζω εγώ τόσα χρόνια γιατί δεν έχει καμία επαφή ο πατέρας). ΜΑ ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ, ΘΑ ΕΡΧΟΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ; ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑ; Και δεν φταίει ο υπ/ντής εκεί στο ΙΚΑ, ίσα -ίσα που ήταν πολύ ευγενικός ο άνθρωπος, η οργή μου είναι για το καθεστώς που ισχύει ... Είναι κράτος αυτό;

Αν δηλαδή κάποιος από αυτούς που μας κυβερνάνε ή κάποιος δικός τους, ήταν στη θέση μου αυτό θα του έλεγαν; ΔΕΝ νομίζω! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! ΦΤΑΝΕΙ! Tι θα κάνω δηλαδή εγώ τώρα; Δε μου φτάνει το πρόβλημα μου κι όσα έχω περάσει και περνάω ακόμα, θα έχω και τις ανευθυνότητες ενός ανύπαρκτου κράτους; E, OXI! Και στο ρευματολόγο που πρέπει να με δει ξανά, γιατί δεν μπορώ να περπατήσω απ' τους πόνους, δεν μπορώ να πάω γιατί δεν με καλύπτει ο φορέας απ' όπου τόσα χρόνια μου έκαναν τις κρατήσεις για να έχω λέει περίθαλψη... Ποια περίθαλψη; Μα αν πάθω κάτι χειρότερο λόγω καρκίνου, θα είναι ο θάνατος μόνο ... οπότε τότε δεν την χρειάζομαι την περίθαλψη! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ δε θα πάρω. Θέλω να καταγγείλω αυτό το θέμα μήπως βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους σε παρόμοια θέση. Ευχαριστώ που μ' ακούσατε και συγγνώμη για την πολυλογία αλλά είναι η αγανάκτηση.


Πηγή: http://www.prismanews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Συγκινητικό: Σκυλάκι γεννήθηκε χωρίς τα δύο μπροστινά πόδια. Κι όμως περπατάει!


Η ιστορία του έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου και οι φωτογραφίες του κάνουν το γύρο του κόσμου. O Dian -Dian μπορεί να γεννήθηκε χωρίς τα δύο μπροστινά πόδια, αλλά έχει καταφέρει να πηγαίνει βόλτες όπως τα υπόλοιπα σκυλάκια. Και όλα αυτά χάρη στο αφεντικό του που του έδειξε πως να ξεπεράσει την αναπηρία του και να περπατά.Η Cen Lan που ζει στο Nanning στην Κίνα, υιοθέτησε τον Dian – Dian πριν έξι χρόνια.

«Ήταν ένα από τα έξι κουτάβια που γεννήθηκαν. Όλα υιοθετήθηκαν από διάφορες οικογένειες εκτός από αυτό» είπε η Cen και πρόσθεσε: «Μπορούσα να διακρίνω από τα μάτια του πως ήταν απογοητευμένος, αλλά παράλληλα πρόθυμος να περπατήσει. Τότε τον υιοθέτησα χωρίς κανένα δισταγμό».Τα πρώτα του χρόνια, ο μικρός Dian- Dian συνήθισε να κινείται σαν τη φώκια, σέρνοντας την κοιλιά του στο πάτωμα. Η Cen ήταν αποφασισμένη να βοηθήσει το μικρό σκυλί ώστε να μπορέσει να περπατήσει και τα κατάφερε. Eπινόησε ένα πρόγραμμα «εκμάθησης» για να μάθει να στέκεται στα δυο του πόδια: Του έδινε την τροφή, κρατώντας την ψηλά, ώστε να το αναγκάσει να σταθεί στα πίσω του πόδια. Το επόμενο βήμα, ήταν, να περπατάει κρατώντας ψηλά τις λιχουδιές, ώστε να τον αναγκάσει να κάνει και βήματα.Τώρα σκυλάκι αρμενίζει τις γειτονιές σαν κανονικό τετράποδο!


Πηγή: http://www.star.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δωρεάν διανομή τροφίμων από την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας


Δικαιούχοι και ΑμεΑ.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για το έτος 2013, έχουν καθοριστεί κριτήρια εκλεξιμότητας 
τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους με την υπ'αριθμ.279/23460/2013[Β’414]ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών –Εσωτερικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση,στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:

Οι Δήμοι όλης της χώρας, τα Ν.Π.Δ.Δ. με παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με φιλανθρωπική δραστηριότητα,Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων φορέων εκπροσώπησης δικαιούχων θα γίνει μέχρι 31/3/2013 στη ΔΑΟΚ.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων θα γίνει από 1/5/2013 έως 31/5/2013 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής από τους επιλέξιμους φορείς εκπροσώπησης δικαιούχων στη ΔΑΟΚ η 15 Ιουνίου 2013.

Τα κριτήρια εκλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων είναι :

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως44, στο τηλ.2331350156, κ. Μ.Ιωσηφίδου.Διαβάστε περισσότερα...

Συμφώνησαν στις 15.000 απολύσεις


Σε συμφωνία για 15.000 αποχωρήσεις από το δημόσιο μέχρι το 2014, κατέληξαν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά την σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αποφασίστηκε 4.000 υπάλληλοι θα απομακρυνθούν μέσα στον χρόνο και οι υπόλοιποι 11.000, έως το τέλος του 2014. Για τις 15.000 αποχωρήσεις προβλέπονται αντίστοιχες προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑμεΑ Ρεθύμνου: Οικονομική εξαθλίωση και άδικα μέτρα


• Επιδόματα και συντάξεις με καθυστερήσεις-Λίστες ντροπής στα ΚΕ.Π.Α.

Έντονα αντιδρούν τα μέλη του σωματείου ΑμεΑ Ρεθύμνου λόγω της συνεχιζόμενης, δυσάρεστης κατάστασης που βιώνουν τα τελευταία χρόνια.

Όχι μόνο έχουν υποστεί σωρεία μειώσεων και περικοπών στα επιδόματα και στις συντάξεις, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα που λαμβάνουν, τα εισπράττουν με τουλάχιστον δίμηνη καθυστέρηση.

Καταγγέλλοντας την κατάσταση αυτή ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ρεθύμνου κ. Δημήτρης Τσαχάκης έθιξε τόσο το θέμα της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, την οποία θεωρεί υποβαθμισμένη και υποστελεχωμένη, αλλά κυρίως επέρριψε ευθύνες στις κρατικές υπηρεσίες που καθυστερούν στην καταβολή των σχετικών κονδυλίων προς το δήμο και εντέλει στους λογαριασμούς τους.

«Είναι ποσά της τάξεως των 350 ευρώ το μήνα και καταβάλλονται κάθε δύο μήνες» είπε ο κ. Τσαχάκης, ο οποίος επισήμανε, ότι για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο, τα χρήματα θα καταβληθούν στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει. Ο ίδιος θεωρεί, ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και ζητά από κάθε αρμόδια Αρχή να πράξει τα δέοντα, ώστε να εισπράττονται έγκαιρα τα επιδόματα από τους δικαιούχους.

Με την ευκαιρία, μιλώντας χθες το πρωί στην εκπομπή «πρώτη γραμμή» του Team FΜ ο κ. Τσαχάκης έθιξε και πάλι το ζήτημα του χώρου που λειτουργεί η αρμόδια δημοτική υπηρεσία του Ρεθύμνου, χαρακτηρίζοντάς τον ακατάλληλο, μη λειτουργικό και κυρίως μη προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία.

ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Α.

Παράλληλα, όμως, με τα παραπάνω ακόμα ένα μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί τα ΑμεΑ είναι αυτό της καθυστέρησης στη διαδικασία κρίσεως των δικαιούχων επιδομάτων ή συντάξεων αναπηρίας.
Οι λίστες συνεχώς αυξάνονται και τα προβλήματα διογκώνονται σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαχάκη η λίστα αναμονής για εξέταση από τις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. συνεχώς αυξάνεται και υπολογίζεται, ότι σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται σε 69.000 άτομα!

«Το ΚΕΠΑ στο Ρέθυμνο λειτούργησε πριν ένα χρόνο και στις λίστες του περιμένουν εκατοντάδες Ρεθυμνιώτες, στους οποίους έχουν κοπεί τα επιδόματα και οι συντάξεις και μάλιστα είναι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη» δηλώνει ο κ. Τσαχάκης, ο οποίος τονίζει ότι πρόκειται για άτομα με βαριές αναπηρίες, που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί, ότι δεκάδες Ρεθυμνιώτες περιμένουν και στις λίστες του ΚΕ.Π.Α. Χανίων. Πρόκειται για ΑμεΑ, τα οποία είχαν κάνει τις σχετικές αιτήσεις πριν την ίδρυση του ΚΕ.Π.Α. Ρεθύμνου! Όλοι αυτοί που περιμένουν βέβαια, αποτελούν «τα τρέχοντα περιστατικά» αφού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλα τα άτομα με αναπηρία πρέπει να επανεξεταστούν!
Είναι πλέον γεγονός, ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας με αναπηρία βιώνουν τραγικές οικονομικές καταστάσεις και η αναλγησία του κράτους έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Το σύστημα δε, στην προσπάθειά του να εντοπίσει τις ψεύτικες περιπτώσεις συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας, λειτουργεί επί δικαίων και αδίκων, παραβλέποντας την πραγματικότητα που τελικά έχει διαμορφωθεί για όσους πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης αφού μοναδικό έσοδό τους είναι το αναπηρικό επίδομα ή σύνταξη.

Ο κ. Τσαχάκης τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επισήμανση όλων των λεγομένων «επιδομάτων και συντάξεων μαϊμού», προκειμένου να μπει φρένο στα σοβαρά και άδικα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία.


Διαβάστε περισσότερα...

Τρέξτε με την ΕΛΕΠΑΠ «υιοθετώντας» παιδιά με αναπηρία


Τρέχοντας στα... βήματα ζωής της ΕΛΕΠΑΠ ο καθένας μπορεί να βοηθήσει παιδιά με αναπηρίες που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται και φέτος με την οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» και καλεί όσους πολίτες θέλουν να τρέξουν για να στηρίξουν το έργο της.

Οι συμμετέχοντες στον 8ο Διεθνή Μαραθώνιο, στις 21 Απριλίου, θα ενισχύσουν τον θεσμό «Δωρεά υιοθεσίας» που υποστηρίζει παιδιά με αναπηρίες, καλύπτοντας το ετήσιο κόστος του θεραπευτικού τους προγράμματος. Oσοι πάρουν μέρος στον μαραθώνιο με την ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων δωρεών υιοθεσίας, αφού μέρος των συμμετοχών θα αποδοθεί στην φιλανθρωπική οργάνωση. Παράλληλα, το κόστος συμμετοχής (5 ευρώ), ειδικά για τον Αγώνα Κοινωνικής Προσφοράς των 1.000 μέτρων, θα διατεθεί εξολοκλήρου για την υποστήριξη ανάπηρων παιδιών από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.Η δωρεά υιοθεσίας

Στο πρόγραμμα της δωρεάς υιοθεσίας εντάσσονται παιδιά με αναπηρίες από οικογένειες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, που επισκέπτονται την ΕΛΕΠΑΠ για το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαραίτητο για την αποκατάστασή τους. Λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και ασφαλιστικού φορέα, οι οικογένειες, εκτός από το πρόβλημα υγείας, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις οικονομικές δυσκολίες, αφού δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος. Η ΕΛΕΠΑΠ στέκεται δίπλα στα παιδιά, δείχνοντας μέριμνα σ΄ αυτά και στις οικογένειές τους.
Το κόστος υιοθεσίας ενός παιδιού ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ το χρόνο και ο υιοθέτης- δωρητής καλείται να το καλύψει ολόκληρο ή μέρος του ή να το μοιραστεί με ένα ή περισσότερα άτομα. Κάθε υιοθέτης, ανάλογα με την επιθυμία του, μπορεί να γίνει αρωγός σε περισσότερα από ένα παιδία. Στη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει συχνή επαφή της κοινωνικής υπηρεσίας με τον δωρητή-υιοθέτη για την τακτική ενημέρωση της εξέλιξης της πορείας του συγκεκριμένου παιδιού ή παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι να τρέξουν στον μαραθώνιο με την ΕΛΕΠΑΠ μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις συμμετοχών μέχρι τις 4 Απριλίου και ειδικά για τον Αγώνα Κοινωνικής Προσφοράς έως τις 14 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ΕΛΕΠΑΠ, τηλέφωνα 2310.318218 και 2310.318228, e-mail: info_thes@elepap.gr και φαξ 2310.318211.Πηγή: http://www.agelioforos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ιστορίες τρέλας με τους κοπανατζήδες του δημοσίου


Νέες απίστευτες περιπτώσεις με επίορκους και κοπανατζήδες του Δημοσίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δείτε το βίντεο του ALPHA.

Διαβάστε περισσότερα...

Έρχεται «ψαλίδι» στις συντάξεις


«Ψαλιδισμένη» σύνταξη κινδυνεύουν να πάρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαιτίας των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.

Σε πρώτη φάση επηρεάζονται κυρίως όσοι καλύπτονται από το ΤΕΒΕ (που υπάγεται στον ΟΑΕΕ), που μπορεί να χάσουν έως και 10 ευρώ τον μήνα αν αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2014.

Νέος γύρος αλλαγών έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και καθιερώνεται ένα μεικτό «σύστημα».

Το τελικό ποσό θα προκύπτει από το άθροισμα της βασικής σύνταξης (που θα είναι 360 ευρώ) και της αναλογικής σύνταξης για τα χρόνια που έχουν διανυθεί στην αγορά εργασίας μετά το 2011.

Οι αλλαγές στις συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών -που προβλέπονται σε μία σειρά νόμων- καταγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο της διοικήτριας του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα -ηλικία και απαιτούμενα έτη- σε κύρια Ταμεία ή στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, το ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών όπως ισχύουν.

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης για τον χρόνο μετά το 2013 θα γίνεται με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσό. Ενδεικτικά δημοσιεύονται τα εξής παραδείγματα:

Ασφαλισμένος, προερχόμενος από το ΤΕΒΕ, ο οποίος θα έχει χρόνο ασφάλισης από το 1984 μέχρι και το τέλος της φετινής χρονιάς και είναι γεννημένος το 1947, καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον Ιανουάριο του 2014.

Ο ασφαλισμένος θεμελίωσε δικαίωμα το 2012 (ηλικία 65 ετών και 15ετία). Η σύνταξή του θα εφαρμοστεί με το «παλαιό» σύστημα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Για χρόνο ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά θα υπολογιστεί με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ.

Δηλαδή για το 2013 θα αποδοθεί το ποσό των 33.75 ευρώ (αντί για 42 ευρώ) και η τελική σύνταξη θα είναι 1.280,5 ευρώ.

Αντιθέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 δεν επηρεάζονται.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας


Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στην κινητικότητα των υπαλλήλων Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στην κινητικότητα των υπαλλήλων Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των σχετικών διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 2/2013 του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

- Προσωρινός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας).

- Αλφαβητικός προσωρινός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης.

- Προσωρινός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός).

- Προσωρινός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής).

- Συνοδεύονται από διευκρινιστικό Υπόμνημα για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανάγνωση των πινάκων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει το Σάββατο, 13.4.2013 και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013. Με τις ενστάσεις μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων.

Όπως σημειώνεται από το ΑΣΕΠ, «η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ 2131319187 ή 2131319188 ή 2106467728) με την ένδειξη «Ένσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2013».Διαβάστε περισσότερα...

Παγίδες για τους "ελεύθερους"


«Παγίδες» έξτρα φόρων κρύβει και φέτος η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες.

Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος, τα «ακριβά» τεκμήρια δαπανών διαβίωσης αλλά και η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων όπως τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, κέρδη από μετοχές, μερίσματα οδηγούν σε μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Σύμφωνα με την Ημερησία, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά ποσά φόρων για τα εισοδήματα (τεκμαρτά ή δηλωθέντα) που απέκτησαν το 2012 ενώ μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν θα καταβάλλουν και:


1. Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:

- 1% για εισοδήματα από 12.000 – 20.000 ευρώ.

- 2% για εισοδήματα από 20.000 - 50.000 ευρώ

- 3% για εισοδήματα από 50.000 - 100.000 ευρώ.

- 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Με την υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων (τόκοι από καταθέσεις, κέρδη από μετοχές ή μερίσματα, κέρδη από ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακόμη και επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων) οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2012.

2. Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται σε:

- 800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.


- 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.


- 600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

Σημειώστε ότι από το τέλος εξαιρούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέο ωράριο για τους εκπαιδευτικούς


Κατά οκτώ ώρες τον μήνα θα αυξηθεί το ωράριο δασκάλων και καθηγητών από το ερχόμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, οι νεοδιόριστοι δάσκαλοι θα κληθούν να διδάξουν 26 ώρες, από 24 σήμερα. Καθηγητές με προϋπηρεσία έως 6 χρόνια θα βρίσκονται στις αίθουσες 23 ώρες την εβδομάδα από 21. Όπως υπολογίζεται, από τις αλλαγές θα εξοικονομηθούν 10.000 θέσεις αναπληρωτών.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα αλλεπάλληλες συσκέψεις για το θέμα, καθώς έχει να διαχειριστεί την προετοιμασία μίας πολύ δύσκολης χρονιάς, εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και το «ψαλίδι» που θα υπάρχει στις προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θεωρείται βέβαιη η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως, αφού οι οι αριθμοί για την κάλυψη των κενών θέσεων στις σχολικές μονάδες -εξαιτίας των λιγοστών προσλήψεων που θα γίνουν αλλά και των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων- δεν «βγαίνουν».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η 5ήμερη έγινε 4ήμερη


Το Πόρτο Χέλι και η Ερμιόνη σπάνε την παράδοση της Ρόδου και της Κέρκυρας. Ο χάρτης των πενταήμερων εκδρομών έχει αλλάξει, καθώς η κρίση στην Ελλάδα επηρεάζει ακόμα και το μεγαλύτερο μαθητικό θεσμό.

Τα χρήματα για την πενταήμερη αποτελούν πολυτέλεια για τα περισσότερα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην πηγαίνουν καθόλου εκδρομή.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας; Υπολόγισε τις αλλαγές στη σύνταξη - Αναλυτικά παραδείγματα


Δείτε παρακάτω σε τέσσερα παραδείγματα τις αλλαγές στη σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και υπολογίστε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πεκίνο: Το πρώτο κρούσμα της νέας γρίπης των πτηνών


Το πρώτο ύποπτο κρούσμα του νέου στελέχους της γρίπης των πτηνών, αναφέρθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα, μετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα, αναφέροντας ότι είναι το πρώτο ύποπτο κρούσμα, που εντοπίζεται εκτός της Ανατολικής Κίνας.

Ο ασθενής είναι ένα επτάχρονο παιδί το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο του Πεκίνου και τα δείγματα έχουν αποσταλεί στο κρατικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, για περαιτέρω εξετάσεις.

Τα δύο άτομα που έχουν στενή επαφή με το παιδί, προφανώς οι γονείς του, μέχρι στιγμής δεν εμφανίζουν σημάδια μόλυνσης, μετέδωσε το επίσημο κρατικό πρακτορείο της Κίνας.

Συνολικά 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το στέλεχος H7N9 της γρίπης των πτηνών, από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η νέα του "μορφή" τον περασμένο μήνα. Άλλοι 43 άνθρωποι έχουν εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.

Η περιοχή της Σαγκάης και οι ανατολικές επαρχίες, Σινκγιάνγκ, Γιανγκσού και Ανχούι ήταν αυτές όπου είχαν επιβεβαιωθεί έως τώρα κρούσματα. Η πηγή της μόλυνσης παραμένει άγνωστη, αν και δείγματα θετικά, έχουν βρεθεί σε ορισμένα πτηνά σε αγορές πουλερικών.

Ο νέος ιός που έχει προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στους ασθενείς, δημιουργεί φόβους ότι είναι εύκολα μεταδοτικός και πιθανώς θα μπορούσε να προκαλέσει μια θανατηφόρα πανδημία γρίπης, αν και προς το παρόν δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει.Διαβάστε περισσότερα...

Σπατάλη και στις μαγνητικές


Σε υπερδιπλάσιο αριθμό μαγνητικών τομογραφιών υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Έλληνες σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς.

Πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι σε κάθε 1000 Έλληνες αναλογούν ετησίως 97,9 μαγνητικές τομογραφίες όταν ο μέσος όρος στις χώρες του Οργανισμού είναι 46,3 ανά 1000 κατοίκους.

Μέσα σε μια πενταετία (2005-2010) οι μαγνητικοί τομογράφοι σχεδόν διπλασιάστηκαν στην Ελλάδα και από 140 έφτασαν τους 250.

Η χώρα μας εμφανίζει αναλογικά διπλάσιο αριθμό τομογραφιών από χώρες όπως από η Αυστρία (47,6 ανά 1000 κατοίκους), το Βέλγιο (52,8) και η Ολλανδία (49,1) και σχεδόν τριπλάσιο από την Τσεχία (33,5).
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νεφροπαθείς σε απόγνωση


Κλειστή λόγω γραφειοκρατίας παραμένει η μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άνδρο, σύμφωνα με την πρόεδρο των νεφροπαθών του νησιού, Ιωάννα Λεβεντή, η οποία τόνισε ότι οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα για θεραπεία!

Δείτε το βίντεο από το πρωινό του Mega.


Διαβάστε περισσότερα...

Έτσι θα γίνουν οι απολύσεις


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους, εκτιμήθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2013 μπορεί να έχουν φύγει από το Δημόσιο 4.000 υπάλληλοι.

Οι ομάδες των υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από το δημόσιο φαίνεται ότι χωρίζονται ως εξής: Οι επίορκοι για τους οποίους τελεσιδικούν δικαστικές αποφάσεις, οι μονίμως απόντες που θα αντικατασταθούν και αυτοί που θα επιλέξουν να αποδεχθούν μια εθελουσία με κίνητρα που θα ικανοποιούν.Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέο κρούσμα λύσσας στα Τρίκαλα


Το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λύσσας μέσα σε ενάμισι μήνα στην περιοχή των Τρικάλων, εντείνει την ανησυχία των επιστημόνων.

Αυτή τη φορά βρέθηκε νεκρή αλεπού στο χωριό Πλάτανος και οι δειγματοληπτικές έρευνες έδειξαν πως έφερε τον ιό της λύσσας.

Το πρώτο κρούσμα στα Τρίκαλα επιβεβαιώθηκε σε γάτα, η οποία επιτέθηκε μάλιστα στους ιδιοκτήτες της με αποτέλεσμα αυτοί να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Το δενδρολίβανο ενισχύει τη μνήμη


Καλύτερες επιδόσεις παρουσίασε ομάδα εθελοντών κατά τη διάρκεια πειράματος.

Οι «Tudors» πίστευαν ότι έχει δυνάμεις που βελτιώνουν τη μνήμη, ο Σαίξπηρ μέσω της Οφηλίας λέει στον Άμλετ «υπάρχει και το δεντρολίβανο για τη θύμηση. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, θυμήσου», στη βοτανοθεραπεία χρησιμοποιείται ως ήπιο παυσίπονο και για την αντιμετώπιση της ημικρανίας και των πεπτικών προβλημάτων, ενώ σήμερα οι ερευνητές έχουν βρει ότι αυξάνει την ετοιμότητα και τη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Ομάδα ψυχολόγων από το πανεπιστήμιο Northumbria στο Newcastle, εξέτασε την επίδραση των αιθέριων ελαίων του δενδρολίβανου στη μνήμη, εστιάζοντας στο είδος που αποθηκεύει προθέσεις, τις οποίες πρέπει να εκτελέσουμε στο μέλλον, όπως το να πάρουμε τα φάρμακά μας μια συγκεκριμένη ώρα (προοπτική μνήμη).

Συνολικά 66 υγιείς ενήλικες έλαβαν μέρος στην έρευνα και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη μπήκε σε ένα δωμάτιο, στο οποίο είχαν διαχύσει αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου, και η δεύτερη σε ένα δωμάτιο χωρίς άρωμα.

Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν ένα τεστ σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της προοπτικής μνήμης, ενώ οι εθελοντές στο πρώτο δωμάτιο υποβλήθηκαν και σε εξέταση αίματος, για να βρεθεί αν τα επίπεδα απόδοσης και η αλλαγή στη διάθεση που ακολούθησαν την έκθεση στο άρωμα σχετίζονταν με τις συγκεντρώσεις στο αίμα ενός συστατικού (1,8-cineole), το οποίο συναντάται στο συγκεκριμένο έλαιο και έχει φανεί να δρα στα βιοχημικά συστήματα, που βοηθούν τη μνήμη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες, που βρίσκονταν στο αρωματισμένο δωμάτιο, είχαν καλύτερη απόδοση στο τεστ από ότι οι συμμετέχοντες στο άλλο δωμάτιο. Όσο για τα αποτελέσματα από την εξέταση αίματος, έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας 1,8-cineole στο αίμα τους.

«Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν 60-70%. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να βρουν εφαρμογή στη θεραπεία ατόμων με προβλήματα μνήμης», δήλωσε η ερευνήτρια Jemma McCready.


Πηγή: http://www.vita.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Με προβλήματα στα οστά συνδέεται το αυξημένο λίπος


Σχετίζεται αρνητικά με την οστική πυκνότητα και τη δομή των οστών.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία, και συγκεκριμένα το αυξημένο κοιλιακό λίπος, συνδέεται με ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σε ό,τι αφορά την υγεία των οστών, για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το αυξημένο σωματικό βάρος έχει θετικό ρόλο, κάτι που βασιζόταν κυρίως στο γεγονός ότι το μηχανικό φορτίο από το πρόσθετο βάρος συνέβαλλε στο σχηματισμό γερών οστών.

Τα τελευταία χρόνια όμως, νέες μελέτες έρχονται να ανατρέψουν τον παραπάνω ισχυρισμό, δηλαδή ότι το επιπλέον σωματικό βάρος έχει θετική δράση στην υγεία των οστών. Πλέον, γνωρίζουμε ότι ο λιπώδης ιστός δεν είναι απλά μία αποθήκη ενέργειας, αλλά ένα ενδοκρινές όργανο και παράγειδιάφορες λιποκίνες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων και στη σύσταση των οστών.

Ο ακριβής παθοφυσιολογικός μηχανισμός ανάμεσα στην παχυσαρκία και τα οστά φαίνεται να είναι πολύπλοκος, όπως δείχνουν τα στοιχεία που μέχρι σήμερα διαθέτουμε, και είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκεται σε συνεχόμενη έρευνα.

Παρότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τον μηχανισμό μέσω του οποίου το αυξημένο σωματικό λίπος επηρεάζει την υγεία των οστών, τα δεδομένα από πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες και από μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η συσσώρευση λίπους έχει αρνητικές συνέπειες για τα οστά.

Για παράδειγμα, σε μία έρευνα σε 60 νεαρές γυναίκες βρέθηκε ότι το αυξημένο σωματικό λίπος σχετιζόταν με μη βέλτιστη επίτευξη της μέγιστης οστικής μάζας.

Σε μία άλλη έρευνα, σε 100 ασθενείς, με κατάγματα των οστών και 100 άτομα χωρίς κατάγματα, βρέθηκε ότι το αυξημένο σωματικό λίπος συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα του αντιβραχίου. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα από μία πρόσφατη μεγάλη μελέτη σε 13.000 άντρες και γυναίκες, όπου βρέθηκε ότι το ποσοστό σωματικού λίπους σχετιζόταν θετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπενίας και μη σπονδυλικών καταγμάτων.

Εκτός από το συνολικό σωματικό λίπος, η κατανομή του λίπους στο σώμα φαίνεται ότι έχει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών. Σε διάφορες πρόσφατες έρευνες, όπου έχει μελετηθεί προσεκτικά η σχέση ανάμεσα στο κοιλιακό ή σπλαχνικό λίπος και την υγεία των οστών, έχει βρεθεί ότι το αυξημένο σπλαχνικό λίπος σχετίζεται αρνητικά με την οστική πυκνότητα και την δομή των οστών.

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα από μία έρευνα σε 30 νεαρές γυναίκες όπου βρέθηκε ότι το σπλαχνικό λίπος είναι ένας ανεξάρτητος αρνητικός καθοριστικός παράγοντας της οστικής πυκνότητας.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι ερευνητές μίας άλλης μελέτης,πάλι σε νεαρές γυναίκες, όπου οι διαπιστώθηκε ότι το αυξημένο σπλαχνικό λίπος είχε αρνητική επίδραση στην δομή των μηριαίων οστών, σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος το οποίο είχε θετική δράση.

Σε μία άλλη μελέτη, σε 460 άντρες και γυναίκες, βρέθηκε επίσης ότι το σπλαχνικό λίπος σχετίζεται αρνητικά με την οστική πυκνότητα, ανεξάρτητα από άλλους μεταβολικούς παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Αν και χρειάζεται να γίνουν περισσότερες καλά σχεδιασμένες μελέτες, που θα επιβεβαιώσουν την αρνητική σχέση ανάμεσα στο σπλαχνικό λίπος και την υγεία των οστών, με βάση τα στοιχεία που ήδη διαθέτουμε, μπορούμε να θεωρούμε ότι η συσσώρευση του λίπους στην κοιλιά εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2, αυξάνει τον κίνδυνο και για εμφάνιση προβλημάτων στα οστά.


Πηγή: http://www.mednutrition.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η εκδίκηση της «φραπελιάς»


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αλλάζει τα δεδομένα.

Κατακρίθηκαν, απαξιώθηκαν, χλευάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν με φαιδρότητα - μέχρι που απαξιώθηκαν εντελώς σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα, τα φύλλα της ελιάς ξαναγεννιούνται από τις «στάχτες τους και επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα με τη «βούλα» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς διαθέτουν πια επίσημη έγκριση για συγκεκριμένες ενδείξεις.

Κι ενώ η «ρετσινιά» της φραπελιάς στοίχισε ακριβά στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, έσπευδαν να φυτέψουν ελαιόδεντρα και επενδύουν πλέον στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και κυκλοφορίας στην αγορά τσαγιού από φύλλα ελιάς σε χάρτινα σακουλάκια.

Ήπιο διουρητικό για χρήσεις σε περιπτώσεις κατακράτησης υγρών και προεμμηνορυσιακού συνδρόμου, με σκοπό τη ρύθμιση της λειτουργίας των νεφρών, είναι η ένδειξη που κατάφεραν να κατοχυρώσουν Έλληνες επιστήμονες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στις 22 Νοεμβρίου 2011.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συγγράμματα Γάλλων, μελών εξερευνητικών ομάδων, που χαρακτηρίζουν τα φύλλα της ελιάς ως σπουδαίο αντιπυρετικό και αντιβιοτικό.

Επιπλέον, τα τελευταία 40 χρόνια φαρμακευτικά σκευάσματα με βάση τα φύλλα της ελιάς κυκλοφορούν ευρύτατα στη Γερμανία με ενδείξεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, τη ρύθμιση της χοληστερίνης και την προστασία των αγγείων από τις αθηρωματικές πλάκες, τη σταθεροποίηση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα και την αντιδιαβητική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Αρνητική δημοσιότητα από τη «φραπελιά»

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω δεν έγιναν γνωστά στην ελληνική κοινή γνώμη και λίγοι σήμερα είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις καθώς εκείνο που υπερίσχυσε ήταν η αρνητική δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα της φραπελιάς και της φημολογούμενης δράσης της κατά του καρκίνου.

«Το θέμα αντιμετωπίστηκε με μεγάλη φαιδρότητα στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύει φύλλα ελιάς από δέντρα που βρίσκονται μέσα στις πόλεις και παρασκεύαζε ροφήματα αναμένοντας θεραπεία από τον καρκίνο. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ιαπωνία, τα φύλλα της ελιάς είχαν από χρόνια ενταχθεί στον Οργανισμό Φαρμάκων.

Έτσι, την ώρα που ο θόρυβος για τη φραπελιά και η κακή της δημοσιότητα βρίσκονταν στο ανώτατο σημείο τους, επιχειρηματίες από τη γειτονική Τουρκία αντιλήφθηκαν την σημασία του θέματος, φύτεψαν ελληνικές ποικιλίες ελιάς και μπήκαν δυναμικά στην βιομηχανική παραγωγή τσαγιού από φύλλα ελιάς» σχολιάζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο καθηγητής Δενδροκομίας Αθανάσιος Ρούμπος.

«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά» τονίζει, από την πλευρά της, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) Ιωάννα Χήνου.

Η ίδια χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη σύνδεση των φύλλων της ελιάς με τη χρήση κατά του καρκίνου και σχολιάζει ότι «η μόδα που επικράτησε την εποχή αυτή κατέστρεψε οποιαδήποτε πληροφορία και χρήσιμη ένδειξη υπήρξε για το συγκεκριμένο φυτικό προϊόν».
«Ήμουν κατά της αβάσιμης υποβάθμισης του εθνικού μας φυτού, για το οποίο από τότε γνωρίζαμε ότι η φαρμακευτική του χρήση επιβεβαιωνόταν από την ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα» αναφέρει και τάσσεται κατά της κακής χρήσης των φύλλων της ελιάς που ξεκίνησε τότε.

«Τα φυτικά προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται για βαριές νόσους. Τα φάρμακα για τον καρκίνο αποτελούν ειδική κατηγορία και σε σοβαρές ασθένειες αυτού του είδους δεν συζητούμε για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» διευκρινίζει.

Νέες δράσεις των φύλλων της ελιάς αναζητούν οι επιστήμονες

Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστημονική έρευνα για την αναζήτηση αντιοξειδωτικής δράσης στα φύλλα της ελιάς. «Ήδη, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ελευρωπαΐνη, μια αντιοξειδωτική ουσία που βρίσκεται στα φύλλα και τον καρπό του ελαιοδέντρου. Σε αυτήν την ουσία οφείλεται η πικρή γεύση τους» σχολιάζει ο κ. Ρούμπος και τονίζει ότι σήμερα πραγματοποιούνται έρευνες για την περιεκτικότητα δέκα διαφορετικών ποικιλιών ελιάς σε ελευρωπαΐνη.

Ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση των αντιοξειδωτικών ουσιών της ελιάς ανά ποικιλία εκτιμάται ότι μπορεί να καθοδηγήσει τις μελλοντικές καλλιέργειες και τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών στη διατροφή και τη φαρμακευτική.

Η εγκεκριμένη «συνταγή» για τσάι από τα φύλλα της ελιάς

Μέχρι τότε, η συνταγή που αναγράφεται στη μονογραφία για τα φύλλα της ελιάς, η οποία εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της κ. Χήνου, το Νοέμβριο του 2009, προβλέπει τα εξής: Δέκα γραμμάρια χλωρά φύλλα ή πέντε γραμμάρια ξερά τοποθετούνται σε 150 ml βραστό νερό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο φορές την ημέρα.

Εναλλακτικά, 7 με 8 γραμμάρια ψιλοκομμένα φύλλα μπορούν να τοποθετηθούν για 30 λεπτά σε νερό που έχει βράσει ή 5 γραμμάρια να βράσουν μαζί με το νερό. Το ρόφημα μπορεί να καταναλώνεται τρεις με τέσσερις φορές τη μέρα. Διαφορετικές οδηγίες χρήσης έχουν εκδοθεί για σκευάσματα σε σκόνη που τοποθετούνται σε κάψουλες.

Οδηγίες, όμως, από τους επιστήμονες δεν δίνονται μόνο για την παρασκευή του ροφήματος αλλά και για τον τρόπο συλλογής των φύλλων της ελιάς. Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπο, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται από ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχή με ελάχιστη ή καθόλου μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα δέντρα δεν θα πρέπει να ψεκάζονται με χημικά σκευάσματα, ούτε να προέρχονται από καλλιέργειες με χρήση λιπασμάτων.

Ο κατάλληλος χρόνος για τη συγκομιδή είναι το φθινόπωρο και συγκεκριμένα οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος, κατά τους οποίους τα φύλλα έχουν ολοκληρώσει τον ετήσιο κύκλο τους. Τα δε φύλλα θα πρέπει να ξεπλυθούν ελαφρώς, να στεγνώσουν σε σκοτεινό δωμάτιο και ξηρό περιβάλλον και να αποθηκευτούν σε χάρτινη σακούλα.

Προσοχή στις ενδείξεις

Σε κάθε περίπτωση, η κ. Χήνου συνιστά στον καθένα να διαβάσει στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων τους τρόπους χρήσης των σκευασμάτων που προτείνονται και να λαμβάνονται πάντα υπόψιν όσα αναφέρονται για τυχόν αντενδείξεις, αλλεργικές αντιδράσεις ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η συνεννόηση των καταναλωτών με το γιατρό τους καθώς κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται με συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

Μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες

Την ώρα που ξεκινούν όλα τα παραπάνω να γίνονται γνωστά, σήμερα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα κανένα σχετικό φαρμακευτικό σκεύασμα. «Παρόλο που υπάρχουν μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες, στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει τίποτα από φύλλα ελιάς στα φαρμακεία, ούτε στη μορφή του τσαγιού ούτε στη μορφή της κάψουλας. Αμφιβάλλω, μάλιστα, αν γνωρίζει και κανείς το θέμα» τονίζει η κ. Χήνου και επισημαίνει ότι στην Ισπανία δραστηριοποιείται εταιρεία που παράγει σκόνη από τα φύλλα της ελιάς.

«Σήμερα, με βάση όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μπορεί οποιοσδήποτε να παρασκευάσει το τσάι ή την κάψουλα, να ζητήσει και να λάβει την έγκριση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πουλήσει αυτό το προϊόν στο κοινό με την συγκεκριμένη ένδειξη» σχολιάζει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Ρούμπος επισημαίνει ότι η πρώτη ύλη, δηλαδή τα φύλλα της ελιάς, είναι διαθέσιμη σε μεγάλες ποσότητες δεδομένου ότι τα ελαιόδεντρα αποτελούν το 75% της δενδροκομίας στην Ελλάδα! «Την ώρα που παράγονται τεράστιες ποσότητες φύλλων, είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα από λίπασμα ή καύσιμο, όπως γίνεται τώρα» προσθέτει.

Παράλληλα, προωθούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αιτήματα για την έγκριση φυτικών σκευασμάτων ως παραδοσιακών φαρμάκων, δηλαδή ως προϊόντων που μπορούν να έχουν ήπιες ευεργετικές ιδιότητες, εφόσον αποκλειστούν από τους γιατρούς επικίνδυνες καταστάσεις και νόσοι.

«Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο δίκταμος, που βρίσκεται σε φάση προδημοσίευσης για δράσεις που αφορούν το κρυολόγημα, τις ήπιες στομαχικές διαταραχές και δερματικά προβλήματα από μελανιές και φλεγμονές.

Επίσης, τα κοκκινισμένα φύλλα αμπελιού, μετά τη συγκομιδή του σταφυλιού, έχουν λάβει έγκριση για την αντιμετώπιση των αιμορροϊδων, και της φλεβικής ανεπάρκειας. Προωθούνται, άλλωστε, το τίλιο για ενδείξεις κατά του κρυολογήματος και ως ήπιο ηρεμιστικό και αιτήματα για τη μαστίχα και τα πέταλα του τριαντάφυλλου» αναφέρει η κ. Χήνου.


Διαβάστε περισσότερα...

«Τριτοκοσμικές καταστάσεις στη θεραπεία των διαβητικών»


Αδυνατούν να καλύψουν το θεραπευτικό κόστος οι ασθενείς.

Σημαντικά αυξημένη συμμετοχή καλούνται να καταβάλλουν οι ασθενείς για την αντιμετώπιση του Χρόνιου Νευροπαθητικού Πόνου, που πολλές φορές εμφανίζεται ως συνοδός νόσος του σακχαρώδη διαβήτη, του καρκίνου αλλά και άλλων σοβαρών παθήσεων, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα πρώτης εκλογής, μετά την ισχύ της θετικής λίστας. Αυτό επισήμαναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), προσθέτοντας ότι αρκετοί, πλέον, αδυνατούν να καλύψουν το κόστος θεραπείας.

Σημαντικά ποσά κάθε μήνα για την απαιτούμενη θεραπεία τους καταβάλλουν τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, όπως 10% συμμετοχή στην ινσουλίνη και τα αντιδιαβητικά δισκία και 25% για τη θεραπεία συνοδών παθήσεων και αναλώσιμα διαβητικά υλικά, ανέφερε το μέλος του ΔΣ της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, Σπυριδούλα Λάγιου.

Η κ. Λάγιου πρόσθεσε ότι εξαιτίας της ομαδοποίησης των φαρμάκων της θετικής λίστας, πρέπει να πληρώσουν επιπλέον συμμετοχή, προκειμένου να λάβουν θεραπεία πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση της Επώδυνης Διαβητικής Νευροπάθειας, μίας νόσου που προσβάλει το 20%-40% των ατόμων με διαβήτη. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με την ίδια, είναι πολλά άτομα με διαβήτη να αδυνατούν να καλύψουν το επιπλέον κόστος για τη θεραπεία των συνοδών παθήσεων της νόσου, όπως της διαβητικής νευροπάθειας, της υπέρτασης και της χοληστερίνης, με συνέπεια την εμφάνιση επιπλοκών οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε βαριές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες για τους ίδιους.«Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη η πολιτεία να σταματήσει να ελέγχει μόνο το κόστος μίας θεραπείας, αλλά να εστιάσει κυρίως στο πόσο αποτελεσματική είναι για τον κάθε πάσχοντα» επεσήμανε.

«Η μη σωστή ομαδοποίηση των φαρμάκων που αφορούν το χρόνιο νευροπαθητικό πόνο στη νέα θετική λίστα, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά κριτήρια, θα οδηγήσει σε περιορισμό ή και αποκλεισμό σημαντικού αριθμού ασθενών από θεραπείες πρώτης εκλογής, λόγω της αυξημένης οικονομικής συμμετοχής που πρέπει να καταβάλλουν» δήλωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας και Πρόεδρος της ΠΑΡΗΣΥΑ, Αθηνά Βαδαλούκα.

Όπως ανέφερε η κ. Βαδαλούκα, φάρμακα με ενδείξεις σε διαφορετικά σύνδρομα νευροπαθητικού πόνου (κεντρικός νευροπαθητικός πόνος, διαβητική νευροπάθεια, μετατραυματικός νευροπαθητικός πόνος και άλλα) έχουν ενταχθεί στην ίδια θεραπευτική κατηγορία χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν, σύμφωνα όλα τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, θεραπευτικά ισοδύναμα και κατ' επέκταση ανταλλάξιμα.

Για τριτοκοσμικές καταστάσεις στη θεραπεία των διαβητικών ασθενών, κάνει λόγο σε ανακοινωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), αφού σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, ένας στους τρεις διαβητικούς διακόπτει τη θεραπεία με την αντλία έγχυσης ινσουλίνης, λόγω των οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Και ενώ, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, έχουν δοθεί οι εγκρίσεις για την καταβολή των χρημάτων στους ασφαλισμένους, η διαδικασία παρακωλύεται λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα η αναμονή για την κατάθεση των δικαιολογητικών να φτάσει τις τρεις ώρες, η αναμονή για να πάρουν τα χρήματα οι ασθενείς για τις θεραπείες τους πάνω από έξι μήνες, ενώ στην περίπτωση του ΟΓΑ ξεπερνά τους 14 μήνες.

«Είναι απαράδεκτο να καθυστερούν οι διαδικασίες για εξόφληση των οφειλών απέναντι στους ασθενείς λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών», σημειώνει ο ΙΣΑ και ζητά να ενισχυθούν άμεσα τα παρατήματα του ΕΟΠΥΥ με προσωπικό και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες άμεσης εξόφλησης των οφειλών στους διαβητικούς ασθενείς, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι ωφελούνται από τη μείωση στο χαράτσι - Αναλυτικός πίνακας


Μεγαλύτερα οφέλη για τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες και μικρότερα για όσους κατέχουν κτίσματα σε "λαϊκές" γειτονιές, όπου οι τιμές της εφορίας είναι πολύ χαμηλές, αναμένεται να προκύψουν από την κυβερνητική πρόταση -και κατά πάσα πιθανότητα εφαρμογή- για μείωση 15% σε όλους τους συντελεστές με βάση τους οποίους υπολογίζεται το χαράτσι στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Tι αλλάζει στον Κ.Ο.Κ. για τις άδειες οδήγησης


Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τις κατηγορίες και τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα οι αλλαγές είναι οι εξής:

- Μειώνονται τα χρηματικά ποσά για την αρχική χορήγηση (από 110 € σε 90 €), ανανέωση (από 90 € σε 70 €) και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (από 70 € σε 40 €). Επίσης με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπως ισχύει σήμερα.

-Τροποποιούνται τα άρθρα 94 και 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/126/ΕΚ, προκειμένου να εισαχθούν οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων (ΑΜ). Επίσης ορίζεται η ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης με διάρκεια τα δεκαπέντε έτη (μοτοσυκλέτες, κατηγορία Β' οδήγησης) που θα ανανεώνονται μετά από ιατρικές εξετάσεις.

-Επανέρχεται η παλαιά διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο άρθρο 94, που ίσχυε πριν την έκδοση του Ν. 3904/2010 (Α’ 218), με την οποία προβλέπεται ότι αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00 €), λόγω της σοβαρότητας της παράβασης και για λόγους διασφάλισης της οδικής ασφάλειας. Επίσης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται και η αφαίρεση για 30 ημέρες της κατεχόμενης άδειας οδήγησης. Με τις παραπάνω ποινές τιμωρούνται και όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν μοτοποδήλατο στερούμενοι της σχετικής άδειας οδήγησης.

-Διπλασιάζεται, από 200 € σε 400 €, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε επαγγελματία οδηγό όταν καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

-Συμπληρώνεται το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα έγγραφα που θα πρέπει κάθε οδηγός να φέρει όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα και καθορίζεται διοικητικό πρόστιμο 20 € για κάθε ένα από τα ελλείποντα δικαιολογητικά αντί του ισχύοντος προστίμου των 20 € για το σύνολό τους.

-Προβλέπεται η συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο υπουργείο, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία βελτίωσης και τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο σύνολό του.


Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας


Ανακοίνωση 12.04.13

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»
ΚΑΛΕΙ
υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στο πλαίσιο υλοποίησης της ΔΡΑΣΗΣ 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου.

Την χρονική περίοδο Μάιος - Ιούνιος 2013 θα διεξαχθούν 4 εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας 50 ωρών το καθένα, στη Θεσσαλονίκη. Οι Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση Μίσθωσης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ορισμένου Χρόνου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

 Βεβαίωση Διερμηνείας από Σωματείο Διερμηνείας ΕΝΓ.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση, η οποία είναι συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την 29η Απριλίου 2013 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 1056 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 981 KB)Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών


Ανακοίνωση 12.04.13

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της ΔΡΑΣΗΣ 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου.

Την χρονική περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2013 θα διεξαχθούν 4 εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας 50 ωρών το καθένα, στη Θεσσαλονίκη. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση Μίσθωσης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ορισμένου Χρόνου, με συνολική αμοιβή 760,00 ευρώ (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

 Απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 Βασικές γνώσεις χρήσης (χειρισμού) Η/Υ.

Θα προτιμηθεί υποψήφιος που είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων, ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία, ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Να επισημανθεί ότι μετά την παραλαβή των βιογραφικών και των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
4. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης Η/Υ.
5.Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
6. Σχετικά δικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη κηδεμονία ή αναδοχή του ατόμου με αναπηρία.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την 29η Απριλίου 2013 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 113 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 982 KB).Διαβάστε περισσότερα...