Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Οι αλλαγές στην φορολογία ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο φορολογικός νόμος 3842/2010, για τα τεκμήρια, τον ΦΑΠ τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις και τις κληρονομιές και δωρεές κλπ. Σχετικά με το νέο φορολογικό νόμο, δόθηκε τη Δευτέρα, 19-4-2010, συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15, από τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά, τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Τσουτρέλη και τον Καθηγητή Οικονομίας, Πρόεδρο του Οικονομικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης κ. Διονύση Χιόνη, με θέμα την φορολογική κατεδάφιση και τη λεηλασία που υφίσταται η ακίνητη ιδιοκτησία από τα μέτρα του νέου φορολογικού νόμου, του νόμου για την αλλαγή χρήσης χώρων, του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, αλλά και από σωρεία άλλων μέτρων, πολλά από τα οποία προωθούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε λεπτομερή ανακοίνωση για όλες τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, εισοδήματος αλλά και στις συμβολαιογραφικές συναλλαγές.Στις εφορίες όλης της χώρας απεστάλη η εγκύκλιος με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων που θα ισχύσουν στο εξής, βάσει του νόμου 3842/2010. Πρόκειται για τις ανατροπές που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο και που φέρουν τα πάνω - κάτω και στην αγορά ακινήτων, με κυριότερη την επιβολή ενός νέου και κυριολεκτικά δημευτικού ΦΑΠ. Οι αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν στη φορολογία ακινήτων με το νόμο 3482/2010 είναι οι εξής:Α. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων ως εξής:
8% για το μέχρι 20.000 € τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
2. Καταργείται ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.
3. Καταργείται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας για αγορά κατοικίας επιφάνειας έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κτίσμα επιφάνειας έως 200 τ.μ. και παρέχεται απαλλαγή η οποία συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου ως εξής:

4 Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας €200.000,
από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας €250.000,
από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας €250.000 ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας €275.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €25.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά €30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

4 Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας €50.000
από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας €100.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά €15.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

4. Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
5. Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς, για λόγους εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία.
6. Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου (από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού), το εμβαδόν των οποίων πληροί κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες, δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.Β. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυμοτομούμενα/απαλλοτριούμενα ακίνητα (στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών) και παρέχεται ετήσια προθεσμία για την άμεση φορολόγηση αυτών, για τα οποία υπήρχε αναβολή.
2. Διευκρινίζονται θέματα που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας της ενάσκησης της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας.
3. Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές και ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές της αντίστοιχης κατηγορίας.
4. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο είναι πλέον μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.
5. Τα ν.π.δ.δ., οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί- ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λπ. υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 0,5%.
6. Οι χρηματικές δωρεές προς τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπόκεινται στο φόρο (0,5%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ' έτος.
7. Η απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην κληρονομιά παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας για ποσό αξίας:

4 κατοικίας μέχρι €200.000 για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι €250.000 για κάθε έγγαμο κληρονόμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €25.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά €30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
4 οικοπέδου μέχρι €50.000 για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι €100.000 για κάθε έγγαμο κληρονόμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά €15.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

Αντίστοιχη απαλλαγή παρέχεται και κατά τη γονική παροχή πρώτης κατοικίας.
8. Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, προκειμένου να κριθεί αν καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες, λαμβάνεται πλέον υπόψη το συνολικό εμβαδόν όλων των ακινήτων του δικαιούχου.
9. Δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση, με επαχθή ή χαριστική αιτία της επικαρπίας, της οίκησης ή του ιδανικού μεριδίου κατοικίας ή οικοπέδου ή της ψιλής κυριότητας οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές ανάγκες.
10. Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές και γονικές παροχές χρημάτων που γίνονται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.
11. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται πλέον για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) με βάση τις φορολογικές κλίμακες.
12. Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών/γονικών παροχών επίσης γίνεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες.
13. Οι δωρεές/γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται αυτοτελώς (χωρίς αφορολόγητο ποσό) με συντελεστές 10%, 20% και 40% ανά κατηγορία αντίστοιχα.
14. Αλλάζει η διαδικασία προσωρινής εκτίμησης κληρονομιαίων ακινήτων που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα και δηλώνονται εμπρόθεσμα.
15. Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1994.Πηγή: http://www.pomida.gr
Ο νόμος 3842 του 2010 υπάρχει εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

"Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

(ΦΕΚ Α' 17/17.2.2011)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο. Σύσταση

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία), η οποία από της ισχύος του παρόντος υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Η Eταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο δεύτερο. Καταστατικό

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1 Νομική μορφή
1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της οποίας εξειδικεύεται το πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας και τους όρους τοποθέτησης διαθεσίμων.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθέσιμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Η εποπτεία της Εταιρείας, όσον αφορά τη χάραξη της πολιτικής της και του προγράμματος δράσης της, καθώς και για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της και για την υλοποίηση της επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της προς επίτευξη του σκοπού της, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 2
Επωνυμία
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και φέρει το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC FUND FOR ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. SA» ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Άρθρο 3 Έδρα
1. 'Εδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 4 Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη.
β) Η διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς και ιδίως των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών στη Σύσταση της Ε.Ε. 2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, στη χρηματοδότηση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, της ανάπτυξής τους, του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και για την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους.
γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
δ) Η προώθηση της συνεπένδυσης ή συμμετοχής σε Επενδυτικά Ταμεία, σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή σε Επενδυτικά Σχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο:
i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
ii) τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών και οργανωμένων περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.Ο.ΠΑ., τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες,
iii) την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας,
iv) την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτόν ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, από την αρμόδια δημόσια αρχή ή τη διαχειριστική αρχή του κατά περίπτωση επιχειρησιακού προγράμματος ή άλλης δράσης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης για να ιδρύει και να διαχειρίζεται:
α) Ταμεία Χαρτοφυλακίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά, και στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 498/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.
β) Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως Ταμεία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Ταμεία Εγγυήσεων, Ταμεία Δανειοδοτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, 71 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 και 50, 51, 52, 53, 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006, 55 παράγραφος 8 του Κανονισμού 1198/2006 και 34, 35, 36 και 37 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 498/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Στις συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, καθώς και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση των ανωτέρω Ταμείων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης και διαχείρισης των ανωτέρω.
3. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα Διεθνών Πολυμερών Οργανισμών, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και ενεργοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων. 4. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται: α) Με την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων, για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση.
β) Με τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η εν λόγω συνεπένδυση μπορεί να πραγματοποιείται με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.
γ) Με τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εν λόγω συνεπένδυση μπορεί να πραγματοποιείται με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.
δ) Με την παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.
ε) Με την εκπόνηση ειδικών μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων.
Άρθρο 5 Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, που μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 6 Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 1.712.885.700 ευρώ και διαιρείται σε 17.128.857 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία.
Από το παραπάνω κεφάλαιο ποσό 1.500.000.000 ευρώ αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009, όπως ισχύει και ποσό 212.885.700 ευρώ από μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο με τη μορφή μετρητών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, όπως επιδότηση επιτοκίου και προμηθειών.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.
Άρθρο 7
Μετοχές
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, πλήρη στοιχεία κατόχου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων.
Άρθρο 8
Έσοδα
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από: α) την επένδυση ή συνεπένδυση των διαθεσίμων της ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται,
β) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η αμοιβή διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής.
γ) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,
δ) ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορείς της,
ε) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, στ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εκπρό σωπό τους.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της, καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, να αναθέτει μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής ανάθεσης.
Άρθρο 11
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις ή και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της εταιρείας.
2. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και ελευθέρως ανακλητοί από αυτήν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
4. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος παύσει να ασκεί για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, πέραν του τριμήνου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου.
6. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν συνιστούν τη νόμιμη προς λήψη αποφάσεων απαρτία, να ορίσει προσωρινό ή προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά. Τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.
7. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 12
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο από τον ίδιο για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 13 Απαρτία Λήψη αποφάσεων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη δύνανται να είναι λιγότερα των τεσσάρων.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσω πευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
3. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα) του απουσιάζοντος μέλους, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης της δικής του.
4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
5. Το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία συντελείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφασή του στα πρακτικά του.
Άρθρο 14
Αμοιβές και αποζημιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας ή ομάδες εργασίες.
Άρθρο 15 Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για δύο έτη μετά την αποχώρησή τους από τη θέση αυτή.
3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους, που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση κατά τα άρθρα 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν.2190/1920.
4. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 16 Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 131 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Ο προϋπολογισμός και τυχόν ανακατανομή κονδυλίων υποβάλλονται για έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 17
Ελεγκτές
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που είναι γραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή του.
3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.
4. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ελεγκτές υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον εποπτεύοντα Υπουργό.
5. Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.
6. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους.
Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 18 Λόγοι λύσης
1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και
δ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.
2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 19 Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.»

Άρθρο τρίτο. Περιουσία - Υφιστάμενες δικαιοπραξίες - Εκκρεμείς δίκες

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. παύει να υφίσταται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος επ' ονόματι της εταιρείας αυτής, περιέρχονται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Επίσης, περιέρχονται στην εταιρεία τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, πόροι και δικαιώματα που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μετά την ημερομηνία του ισολογισμού της 31.12.2010, τα οποία θα εγγραφούν στα βιβλία της Εταιρείας.

2. Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες και συμβάσεις εργασίας, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η «ΤΕ ΜΠΜΕ Α.Ε.», στη θέση αυτού υπεισέρχεται η Εταιρεία, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτές.

3. Όπου σε έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια αναγράφεται η επωνυμία «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.».

4. Οι εκκρεμείς δίκες της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. συνεχίζονται από την Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Για τις δίκες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..

5. Κάθε πράξη που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και δικαιωμάτων όλων των υποθηκοφυλάκων.

6. Το ποσό των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.500.000.000 ευρώ, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός των πληρωμών καταπτώσεων εγγυήσεων, και για την κάλυψη πληρωμών επιδοτήσεων κόστους δανεισμού, εγγυημένων από την Εταιρεία δανείων και κεφαλαίων κίνησης.

Άρθρο τέταρτο. Κανονισμοί λειτουργίας

1. Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται:

α. Η οργανωτική δομή της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι θέσεις ευθύνης με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές, καθώς και η περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

β. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίουκεφα λαίου, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού προμηθειών και δαπανών.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αφορούν:

α. Στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (σύμφωνα με τους ορισμούς της Σύστασης της Επιτροπής ΕΚ/361/2003, όπως ισχύει κάθε φορά), των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας.
β. Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ των εγγυήσεων είτε λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε εκ της λειτουργίας της.
γ. Στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
δ. Στη μη στήριξη προβληματικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C-244/02), όπως ισχύουν κάθε φορά.
ε. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας (π.χ. ένσταση διζήσεως, άσκηση δικαιώματος αναγωγής).
στ. Στη δέσμευση ότι η εγγύηση δεν θα υπερβαίνει το 80% του εγγυημένου δανείου ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου, ειδικά δε για τα δάνεια, το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, ανά επιχείρηση.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που αφορούν τους όρους, τις διαδικασίες και τον τρόπο επιλογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επενδυτικά ταμεία και άλλους αντίστοιχους φορείς, που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), προκειμένου να συνεπενδύουν ή να συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο πέμπτο. Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν.

2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας, αφού συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου υπαλλήλου, υπογράφεται δε νέα ατομική σύμβαση εργασίας.

3. Οι θέσεις που θα ορισθούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας ως θέσεις ευθύνης, θα πληρωθούν από το υπάρχον προσωπικό, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διαθέτει τα ειδικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται στην πρόσκληση.

4. Για όλα τα δικαιώματα και τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, ο χρόνος εκάστου υπαλλήλου στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., καθώς και εκείνος που έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας από αυτήν, λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην Εταιρεία.

5. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. και διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να συνιστώνται μέχρι σαράντα (40) θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προς έγκριση. Στο παραπάνω Συμβούλιο υποβάλλεται προς έγκριση και ο πίνακας των αποτελεσμάτων.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ο Κανονισμός Προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Ο Κανονισμός Προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο έκτο. Έργα - Προμήθειες - Υπηρεσίες

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο έβδομο. Απαλλαγές - προνόμια

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
Άρθρο όγδοο. Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., όπως αυτό έχει συγκροτηθεί σε σώμα.
Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί Προμηθειών, Επιλογής Συνεργατών Συνεπενδυτών και Λειτουργίας και Παροχής Εγγυήσεων της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Άρθρο ένατο. Τροποποίηση του ν. 3775/2009

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν.3775/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., οι σχετικές απαιτήσεις της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε τελικώς η εγγύησή της, μέσω απόδοσης ομολόγων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθίστανται πλέον απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη κατά ΚΕΔΕ των σχετικών καταπιπτομένων ποσών εγγυήσεων.
Προς το σκοπό αυτόν η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα απαραίτητα έγγραφα για τη βεβαίωση των ποσών κατάπτωσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ως δημόσιο έσοδο. Τα έγγραφα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
Άρθρο δέκατο. Τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3470/2006, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή», τίθεται η φράση «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού».

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3470/2006, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως», τίθεται η φράση «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.»
Άρθρο ενδέκατο. Εγγραφή μελών στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1100/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1479/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:
α. οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,
β. οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,
γ. οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.»
Άρθρο δωδέκατο. Αναμόρφωση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ε.Σ.Α.Α. είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Ε.Σ.Α.Α. έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες: α) Προσδιορίζει τους άξονες και εξειδικεύει τους επί μέρους στόχους της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
β) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
γ) Υποβάλλει προτάσεις για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας, καθώς και τη βιώσιμη και συμβατή προς την περιβαλλοντική προστασία ανάπτυξη.
δ) Συντάσσει προτάσεις για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.
ε) Παρακολουθεί τις εργασίες και συγκεντρώνει τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Διατυπώνει γνώμη, επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ζ) Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του.
η) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και τις υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
θ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιοδικές ειδικές εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα, ι) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. ια) Προτείνει την αναμόρφωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (Ε.Σ.Μ.Α.).»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Σ.Α.Α. καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Α., τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεών του, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Το Ε.Σ.Α.Α. συνεδριάζει, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

4. Το άρθρο 2 του ν. 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 Σύνθεση και λειτουργία
1. Το Ε.Σ.Α.Α. συγκροτείται από: α) Τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.
β) Τους Γενικούς Γραμματείς Βιομηχανίας, Εμπορίου, Έρευνας και Τεχνολογίας, Καταναλωτή, Δημοσίων Έργων, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Στρατηγικών Επενδύσεων.
γ) Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. δ) Τον προϊστάμενο της Μονάδας Παραγωγής Πολιτικής της Γ. Γ. Πρωθυπουργού. ε) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. στ) Τους Προέδρους της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), του Φορέα Εκπροσώπησης των Περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
ζ) Τους προέδρους των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Ως Πρόεδρος του Ε.Σ.Α.Α. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Α.Α. μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, προσωπικότητες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
3. Για τη συμμετοχή του προέδρου και των μελών στο Ε.Σ.Α.Α. δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
4. Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μόνιμη Επιτροπή Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων που μετέχουν στο Ε.Σ.Α.Α. για την αντιμετώπιση τρεχούσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Μόνιμη Επιτροπή συγκαλείται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Ε.Σ.Α.Α., ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του.
6. Η διοικητική υποστήριξη του Ε.Σ.Α.Α. ανατίθεται στη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.»

5. Το άρθρο 5 τον ν. 3279/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5 Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων
1. Το Ε.Σ.Α.Α. επικουρείται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων που λειτουργούν ως εισηγητικά όργανα και συγκροτούνται από εκπροσώπους φορέων που μπορεί να είναι και μέλη του Ε.Σ.Α.Α., διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και της διοίκησης, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των οποίων τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική ρύθμιση και από τη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης. Οι επιτροπές αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας β) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας γ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας
δ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ε) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
2. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων μελετούν τα θέματα που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους και:
α) εισηγούνται προς το Ε.Σ.Α.Α. μέτρα και ενέργειες βελτίωσης,
β) καταρτίζουν τις ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις δράσης τους,
γ) προετοιμάζουν το ετήσιο σχέδιο δράσης των φορέων υλοποίησης,
δ) συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Ε.Σ.Α.Α.,
ε) υποβάλλουν προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας,
στ) αξιολογούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ε.Σ.Α.Α.,
ζ) παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στη διαδικασία εφαρμογής των γνωμοδοτήσεων του Ε.Σ.Α.Α. και
η) συντάσσουν εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές, κατόπιν ανάθεσης από το Ε.Σ.Α.Α., για θέματα της αρ μοδιότητάς τους.
3. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως ακολούθως:
α) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.
β) Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Ανταγωνιστικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ανάλογα με τη φύση του θέματος που χειρίζονται.
γ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
δ) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
4. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
α) Υποστηρίζουν τη διαχείριση του έργου των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και του Ε.Σ.Α.Α. και όσων δράσεων προκύπτουν από αυτό.
β) Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται αξιόπιστα και συνεχώς επικαιροποιημένα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από εθνικές και διεθνείς πηγές, δημιουργώντας και σχετική βάση δεδομένων. γ) Συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς. δ) Διοργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις, που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας και στην προβολή παγκόσμιων καλών πρακτικών.
ε) Μεριμνούν για την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

6. Τα άρθρα 4 και 8 του ν. 3279/2004 καταργούνται. 
Αρθρο δέκατο τρίτο. Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 1796/1988Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1796/ 1988, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή από κοινοπραξίες ή εταιρίες, στις οποίες μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.»
Άρθρο δέκατο τέταρτο. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ


ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ


ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ


ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011


Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Κ.Υ.Α για την ασφαλή διέλευση πεζών, αποκατάσταση χώρου, κυρώσεις για κατασκευαστές…Για πρώτη φορά ο πεζός στην Ελλάδα αποκτά δικαιώματα ασφαλούς διέλευσης σε κοινόχρηστους χώρους όπου εκτελούνται έργα. Με την κοινή υπουργική απόφαση. (Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ) ορίζονται επακριβώς τα μέτρα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που οφείλουν να παίρνουν οι κατασκευαστές για κάθε είδους έργα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και τα έργα αποκατάσταση που οφείλουν να κάνουν μετά το τέλος των εργασιών. Και το σημαντικότερο, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση ασυνέπειας ώστε να μην καταστεί και αυτή η απόφαση, γράμμα κενό...

Την απόφαση υπέγραψαν η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και ο υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας. Η ΚΥΑ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» εμπεριέχει σαφείς διατάξεις, ώστε στη διάρκεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών να πρέπει να προφυλάσσεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, των πεζών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, τίθενται κανονισμοί και επιβάλλεται η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις εγκατάστασης εργοτάξιου σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια). Προβλέπεται η προφύλαξη του πεζού με σταθερή οριοθέτηση από το εργοτάξιο και η δημιουργία πρόσθετων πεζοδρομίων όταν αυτά καταλαμβάνονται από τις εργασίες, για τη διασφάλιση της αδιάκοπης διάβασής τους. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα πρόσθετα πεζοδρόμια (ελάχιστες διαστάσεις, υλικά κατασκευής, τοποθέτηση, κ.λπ.), καθώς και με ποιον τρόπο η όδευση των πεζών θα κατευθύνεται με ασφάλεια. Ακόμη, ορίζονται οι περιφράξεις του χώρου του εργοτάξιου που θα προφυλάσσουν τους πεζούς από την πτώση αντικειμένων από σκαλωσιές, πτώση σε χώρους εκσκαφής, κ.λπ.

Παράλληλα, ορίζονται διατάξεις σχετικά με το φωτισμό, την οδική σήμανση και γενικότερη πληροφόρηση του διερχόμενου πολίτη για την ύπαρξη εργοτάξιου, καθώς και με την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών, αλλά και με την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των παραπάνω.

Ολόκληρη η ΚΥΑ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» έχει ως εξής:

'Α ρ θ ρ ο 1

Ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών

1.- Κατά την εγκατάσταση εργοταξίου, οιασδήποτε διάρκειας, σε πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί» συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία), προβλέπονται ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Πλάτος: Ο διάδρομος πρέπει να εξυπηρετεί τους υπάρχοντες φόρτους πεζών και να έχει ελάχιστο πλατος 1,20μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια. Εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί το παραπάνω πλάτος, ορίζεται ελάχιστο πλάτος 0,90μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια για να επαρκεί για τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου. Σε περιοχές αλλαγών της πορείας του αναπηρικού αμαξιδίου απαιτείται ελεύθερος χώρος 1,50μ Χ 1,50 μ για την εκτέλεση ελιγμών από τον ίδιο το χρήστη του αμαξιδίου. Μόνο εφόσον το υφιστάμενο πεζοδρόμιο έχει πλάτος μικρότερο των 0,90, ο διάδρομος κίνησης περιορίζεται στο ίδιο πλάτος.

β. Θέση:

β.1 Εφόσον κατά την εκτέλεση έργων καταλαμβάνεται τμήμα μόνο του πεζοδρομίου ή/ και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων κίνησης πεζών και

β.1.1 το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο ο διάδρομος δημιουργείται επί του πεζοδρομίου και είναι συνεχής και ισόπεδος (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 1).

β.1.2. το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μικρότερο, τότε αυτό το τμήμα διαπλατύνεται ανάλογα, σε βάρος του οδοστρώματος με κατασκευή νέου πρόσθετου τμήματος πεζοδρομίου μέχρις επιτεύξεως ελαχίστου πλάτους, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής.

β.2. Εφόσον για την εκτέλεση των εργασιών καταλαμβάνεται όλο το πλάτος του υφιστάμενου πεζοδρομίου, τότε δημιουργείται πρόσθετο πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής, σε βάρος του οδοστρώματος κατ' επέκταση του υφιστάμενου (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 2).

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, αντί της δημιουργίας πρόσθετου πεζοδρομίου, η όδευση των πεζών να πραγματοποιείται σε λωρίδα του οδοστρώματος που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Για τη μετάβαση ατόμων σε αμαξίδιο από το πεζοδρόμιο, επί του οποίου γίνονται οι εργασίες, στο οδόστρωμα και αντίστροφα κατασκευάζονται προσωρινές ράμπες, πλάτους 0,90 έως1,50μ και μέγιστης κλίσης 5%, ή όταν τεχνικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κλίση μέχρι 8%, ή χρησιμοποιούνται οι μόνιμες ράμπες του πεζοδρομίου (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 3).

β.4. Εξασφάλιση της διέλευσης των πεζών με γέφυρα, σε περίπτωση μικρού πλάτους εγκάρσιας τομής του πεζοδρομίου ή /και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

β.5. Εφόσον η κίνηση των πεζών δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τους παραπάνω τρόπους, όπως σε περίπτωση μικρού πλάτους πεζοδρομίου και οδοστρώματος, απαγορευτικές συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας κλπ, κατευθύνεται στο απέναντι πεζοδρόμιο κυρίως εφόσον αυτό διαθέτει πλάτος όχι μικρότερο των 0,90μ (επιθυμητό πλάτος τουλάχιστον 1,20μ). Στην περίπτωση αυτή η συνέχεια της πορείας πρέπει να εξασφαλιστεί σε αντιστοίχιση με τις υπάρχουσες διαβάσεις των πεζών.

γ. Δάπεδα: Το νέο δάπεδο του πρόσθετου τμήματος πεζοδρομίου, της γέφυρας και οι προσωρινές ράμπες είναι σταθερά και αντιολισθηρά. Το πρόσθετο πεζοδρόμιο βρίσκεται οπωσδήποτε στην ίδια στάθμη με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο, ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίνεται στη συναρμογή παλαιού και νέου πεζοδρομίου ώστε να μην δημιουργούνται αρμοί και υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες του 0,01μ. Στη θέση επαφής της γέφυρας με το πεζοδρόμιο δεν πρέπει να δημιουργείται σκαλοπάτι, αλλά η υψομετρική διαφορά θα καλύπτεται με φαλτσογωνιά ή ράμπα κλίσης 5%-8% σε όλο το μήκος επαφής. Σε περιπτώσεις καταλήψεων υφιστάμενων οδηγών τυφλών, αυτοί θα διακόπτονται προσωρινά και μέχρι το πέρας των εργασιών με επισήμανση της περιοχής διακοπής τους περιμετρικά με επικολλημένα πλαστικά πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ».

δ. Ύψος: Οποιαδήποτε νέα όδευση δημιουργηθεί με τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης επιβάλλεται σε όλο το μήκος της να διασφαλίζει ελεύθερο ύψος από κάθε εμπόδιο (πινακίδα,επιγραφή, κλαδιά δέντρων κλπ) 2,20μ.

2.- Η υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλούς διαδρόμου κίνησης πεζών περιλαμβάνει και την πρόσβαση στις εισόδους των παρακείμενων της εργοταξιακής ζώνης κτιρίων.

3.- Σε κάθε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος επιβάλλεται να εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων 2,75μ, διαφορετικά επιβάλλεται να υποδεικνύεται η εκτροπή της κυκλοφορίας.

4.- Η προβλεπόμενη από το εδάφιο β.4 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γέφυρα, επιβάλλεται να είναι κατά προτίμηση μεταλλική, ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 0,90 μ δυνάμενη να φέρει φορτίο 5KN/ μ2. Η γέφυρα επιβάλλεται να φέρει στα πλάγια κιγκλιδώματα προστασίας από οριζόντια και κατακόρυφα, στοιχεία σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους, με χειρολαβή κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,045μ έως 0,05μ, σε ύψος 0,90μ., με περίζωμα στη βάση διέλευσης (λωρίδα - θωράκιο) ύψους 0,10-0,15μ. και μία τουλάχιστον ενδιάμεση συνεχή

οριζόντια ράβδο κυκλικής επίσης διατομής στα 0,70μ από το δάπεδο, η οποία χρησιμεύει ως δεύτερη χειρολαβή. Για λόγους ασφαλείας τα δημιουργούμενα κενά (οριζοντίως και καθέτως) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,15 μ. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία χρωματίζονται σε έντονο ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον.'Α ρ θ ρ ο 2

Ασφάλιση εργοταξίου

1.- Για την ασφάλιση του εργοταξίου και της εργοταξιακής ζώνης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ΄Εργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( Β΄946). Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζών καταλαμβάνει μέρος του οδοστρώματος, όπως στα τυπικά σκαριφήματα 2 και 3, η περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του διαδρόμου κίνησης πεζών επιβάλλεται επίσης να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της προαναφερόμενης απόφασης που αφορούν την περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του εργοταξίου.

2.- Στις λοιπές θέσεις η περίφραξη των χώρων του εργοταξίου (χώρων εκτέλεσης εργασιών, αποθήκευσης υλικών και συλλογής αχρήστων και εγκατάστασης εξοπλισμού κλπ), επιβάλλεται να έχει φέρουσα ικανότητα στα πλευρικά φορτία τουλάχιστον 1ΚN ανά τρέχον μέτρο.

3.- Σε κάθε περίπτωση η περίφραξη του διαδρόμου κίνησης πεζών επιβάλλεται να έχει ελάχιστο ύψος 1,20 μ και τα παρεμβαλλόμενα κενά (οριζόντια και κάθετα) μεταξύ των στοιχείων της να μην είναι μεγαλύτερα από 0,15μ. Όλα τα στοιχεία της περίφραξης, εφόσον τοποθετείται εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χρωματίζονται σε έντονο ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον.

4.- Η περίφραξη επιβάλλεται να διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση προς και από τους χώρους εργασιών για τους εργαζόμενους και εφόσον απαιτείται και για τα εργοταξιακά οχήματα, και φυλάσσεται κατά το χρονικό δάστημα που παραμένει ανοικτή. Η πρόσβαση αυτή διασφαλίζει τον αποκλεισμό της εμπλοκής των εργαζομένων και πεζών με τη διερχόμενη κυκλοφορία και συγχρόνως πραγματοποιείται σε θέση που δεν δημιουργεί σύγχυση με την πορεία κίνησης των πεζών στον διάδρομο κυκλοφορίας τους.

5.- Σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε μικρής διάρκειας έργα(σταθερά ή κινητά) αποκλείεται η χρησιμοποίηση εύκαμπτων ταινιών, πλαστικών δικτυωμάτων ή ελαφρών κινητών εμποδίων ως στοιχείων περίφραξης, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αυτών ως βοηθητικών στοιχείων σήμανσης.

6.- Εφόσον υπεράνω του διαδρόμου κίνησης πεζών πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων επιπλέον των υμένων κάλυψης των ικριωμάτων δημιουργείται προστατευτική σταθερή επικάλυψη (σκάφη περισυλλογής) με πλάτος και ελεύθερο ύψος όχι μικρότερο των προβλεπομένων από την παρ.1 εδαφ. (α) και (δ) του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.'Α ρ θ ρ ο 3

Σήμανση-φωτισμός -πληροφόρηση

1.- Για την οδική σήμανση και το φωτισμό στην περίπτωση που καταλαμβάνεται το οδόστρωμα εφαρμόζεται η με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ΄Εργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( 946 Β΄ ).

2.- Στα εργοτάξια μεγάλης διάρκειας έργων ελέγχεται η επάρκεια του φωτισμού του διαδρόμου κίνησης πεζών κατά τις νυκτερινές ώρες και εφόσον απαιτείται προβλέπεται επιπλέον φωτισμός του.

3.- Η αλλαγή κατεύθυνσης της πορείας των πεζών επί του χώρου σηματοδοτείται στην περίφραξη του εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση με τη σήμανση υποχρεωτικής κατεύθυνσης που προβλέπεται από το Π.Δ. 105/1995 (Α΄67).

4.- Οι πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν ασφαλώς τους πεζούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα. Τοποθετούνται επί της περίφραξης του εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση, αναγράφουν κατ΄ ελάχιστον το όνομα, τα στοιχεία του κυρίου του έργου και του εργολάβου, τις πραγματοποιούμενες αλλαγές στην κίνηση των πεζών και το χρόνο έναρξης και λήξης των αλλαγών αυτών. Οι λεπτομέρειες διαμόρφωσής τους, όπως και των λοιπών μέσων σήμανσης, περιγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.'Α ρ θ ρ ο 4

Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης- αφαίρεσης της σήμανσης που προβλέπεται από την με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ΄Εργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( 946 Β΄) είναι υποχρεωτική η επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για την κυκλοφορία πεζών στην αρχική του μορφή, εφαρμόζοντας τους παρακάτω κανόνες:

-Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των προσωρινών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν (προσωρινά δάπεδα επεκτάσεων, προσωρινές ράμπες, κιγκλιδώματα, προσωρινή πληροφοριακή σήμανση κλπ).

- Αποκατάσταση, συμπίεση εδάφους, κατασκευή υπόβασης, αποκατάσταση τελικής επιφάνειας, καθώς και αποκατάσταση προϋπάρχοντος οδηγού τυφλών με χρήση πλακών με την ίδια ακριβώς υφή και χρώμα με τις προϋπάρχουσες.

- Αποκατάσταση κρασπέδων και ραμπών/σκαφών στα σημεία διαβάσεων.'Α ρ θ ρ ο 5

Υπεύθυνοι - υποχρεώσεις -κυρώσεις στους παραβάτες

1.- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος ή όλου πεζοδρομίου ή/και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κυκλοφορίας πεζών για την εκτέλεση έργων, εάν προηγουμένως δεν έχει διασφαλιστεί και διαμορφωθεί κατάλληλος διάδρομος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.

2.- Οι εργασίες επιβάλλεται να γίνονται με αυστηρό συντονισμό των εργολαβιών και με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα που τηρείται αυστηρά.

3.- Η άδεια κατάληψης πεζοδρομίου κλπ κοινοχρήστων χώρων οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, χορηγείται μόνο μετά την επί σχεδίου υπόδειξη της διαμόρφωσης και σήμανσης του διαδρόμου κίνησης πεζών. Σε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος ή άδεια χορηγείται μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού.

4.- Υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων αυτών τόσο για τα ιδιωτικά έργα όσο και για τα δημόσια είναι οι υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των οικοδομών και λοιπών τεχνικών έργων.

5.- Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τα παραπάνω εφαρμόζονται τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48 του Ν.2696/1999 (Α 57) όπως ισχύουν.'Α ρ θ ρ ο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μαζί με τα συνοδεύοντα τρία (3) σκαριφήματα».


Διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αθηναίων: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την καταβολή τελών σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών

Ο κ. Γιώργος Καμίνης


Αποροι, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), που έχουν αναπηρία άνω του 80% και μονογονεϊκές οικογένειες απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη.
Οι κατηγορίες αυτές εντάσσονται για πρώτη φορά σε ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Αθηναίων όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Ωστόσο, στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου τίθενται εισοδηματικά κριτήρια ενώ μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν πλήρως από την πληρωμή δημοτικών τελών.
Ετσι, πλέον επιβαρύνονται με καταβολή του 50% των δημοτικών τελών τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.
Πλήρη αλλαγή από τα δημοτικά τέλη θα έχουν:
· Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο των 35.000 ευρώ
· Οικογένειες που έχουν τέσσερα παιδιά με οικογενειακό εισόδημα κάτω από 43.000 ευρώ
· Οικογένειες με πέντε παιδιά και εισόδημα χαμηλότερο των 49.000 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες με περισσότερα από πέντε παιδιά αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε παιδί το εισόδημα βάσει του οποίου απαλλάσσονται πλήρως.
Οπως είπε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, ο Δήμος Αθήνας θα κάνει για πρώτη φορά πραγματικό προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο (όχι άλλα να προβλέπονται στον προϋπολογισμό και άλλα να είναι τα έσοδά του). «Προτιμάμε να ενισχύσουμε και να απαλλάξουμε από τα τέλη κατηγορίες του πληθυσμού που χρειάζονται βοήθεια. Βάζουμε κάποιες προτεραιότητες κοινωνικού χαρακτήρα».
Ο κ. Κακλαμάνης από την πλευρά του μίλησε για «χαράτσι» σε τρίτεκνους και πολύτεκνους το οποίο η παράταξή του απορρίπτει» και κατηγόρησε τον κ. Καμίνη ότι το επέβαλε σε συμφωνία, όπως είπε με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
Πάντως, η νέα δημοτική αρχή αποφάσισε να διατηρηθούν ως έχουν τα ανταποδοτικά τέλη για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους και να μην υπάρξουν αυξήσεις.


Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Δείτε επίσης: 

Νόμος 3463/ΦΕΚ 114/8-06-2006 - Δημοτικά Τέλη

Διαβάστε περισσότερα...

Τσάι: Ο φυτικός αμνός που έγινε μήλον της έριδος

Τα φυτά έχουν γίνει ένα από τα τοτέμ της εποχής μας. Σε ένα κόσμο, όπου οι καταστροφικές επιπτώσεις της επεξεργασίας των τροφών, της υπερφαρμακίας και της αγροβιομηχανίας καθημερινά καθίστανται ολοφάνερες, τα φυτά έχουν μεταβληθεί σε σύμβολα μιας πιο φυσικής και πιο υγιεινής ζωής.


Τα χρήσιμα φυτά έχουν υπερβεί τα όρια των μικρών «υποψιασμένων» μειονοτήτων και έχουν ήδη γνωρίσει εμπορική επιτυχία στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα ποια ανάλογα από τα αρχικά φυτικά συστατικά ωστόσο, περιλαμβάνονται σε ορισμένα προϊόντα είναι θέμα προς διερεύνηση.

Το θέμα δε ενίοτε περιπλέκεται, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ο χώρος της διαφήμισης εκμεταλλεύεται συχνά τις ανησυχίες των καταναλωτών για διάφορα ζητήματα και υπερτονίζει παρουσία συστατικών αόριστα, που όμως κάποιες φορές η δραστικότητα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συγκέντρωση τους στο ρόφημα, τον τρόπο συγκομιδής και συντήρησης κ.α.

Ανέκαθεν τα βότανα έγειραν μύθους και φολκλόρ για ποικίλους λόγους. Οι άραβες έμποροι μπαχαρικών διέδιδαν σημεία και τέρατα για τις πηγές των προμηθειών τους προκειμένου να αποθαρρύνουν τυχόν επίδοξους ανταγωνιστές. Ένας από τους πιο ασυνήθιστους βοτανικούς μύθους είναι αυτός του «φυτικού αμνού» που επιβίωνε μέχρι τον 17 αιώνα.

Ο φυτικός αμνός αρχικά υποτίθεται ότι φύτρωσε στα Τάρταρα και αναπτύχθηκε από σπόρος σε ένα μεγάλο πεπονοειδές φρούτο που συγκρατείτο από ένα κοτσάνι σε ύψος περίπου 60εκ από το χώμα. Όταν ωρίμαζε το πεπόνι άνοιγε στα δυο και αποκάλυπτε ένα μαλλιαρό πλάσμα που έμοιαζε με αρνί και το οποίο στριφογύριζε αργά γύρω από το μισό του, βοσκώντας χορτάρι ως εκεί που έφτανε.

Όταν εξαντλείτο το χορτάρι το πλάσμα πέθαινε. Αυτή η απίστευτη ιστορία επιβίωνε για πολλά χρόνια παρόλο που φαντάζει απίστευτη. Ακόμη και στις μέρες μας ωστόσο, πολλοί μύθοι και καμπάνιες διαφήμισης εξακολουθούν να βρίσκουν οπαδούς παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις των οργανισμών υγείας.

Περισσότερες από 4000 ουσίες που περιέχονται στο τσάι μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας, και στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τη λεπτή ισορροπία διότι δε μιλάμε για θεραπευτικές ιδιότητες σε παθήσεις αλλά για μια προληπτική δράση για υγιεινή ζωή. Συνεπώς, η κατανάλωση τριών ή τεσσάρων φλιτζανιών τσαγιού την ημέρα, είναι χωρίς αμφιβολία εξαιρετικά ωφέλιμη για τον οργανισμό, για το αδυνάτισμα, την αντικαρκινική ασπίδα, τη δυσκοιλιότητα, τη χώνεψη, το στρες, την υπέρταση, την αντιγήρανση κ.α.

Πάνω σε αυτό το γενικά παραδεκτό γεγονός, και με μια τάση παραπλάνησης η βιομηχανία τροφίμων με έντονες διαφημιστικές καμπάνιες, στοχεύει στο ευαίσθητο σημείο πολλών ανθρώπων, που είναι το επιπλέον σωματικό βάρος, προκειμένου να γίνει η προώθηση συσκευασμένων ροφημάτων εκχυλισμάτων βοτάνων, στα οποία αποδίδονται δράσεις αδυνατιστικές και όχι μόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφημιστικής καμπάνιας, αποτελεί το ότι «περιέχει ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του μεταβολισμού», ότι «συμβάλλει στην αύξηση των καύσεων», ότι είναι «πλούσιο σε αντιοξειδωτικα, κατεχνίνες, πολυφαινόλες κ.α.»

Ας δούμε όμως τι είναι καθένα από τα παραπάνω συστατικά.

Τα αντιοξειδωτικά είναι μια μεγάλη ομάδα χημικών ενώσεων που έχουν την ικανότητα να εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες και να τις μετατρέπουν σε Η2Ο ή άλλες μη βλαβερές ουσίες προστατεύοντας τα κύτταρα από την οξειδωτική καταστροφή. Οι κατεχίνες είναι φυτικοί μεταβολίτες, δηλαδή οργανικά μόρια απαραίτητα για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, και υπάρχουν σε διάφορα φυτά σε μικρές ποσότητες.

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τις κατεχίνες έχουν κεντρίσει πληθυσμιακές έρευνες που συνιστούν ότι οι κατεχίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου από τα τέσσερα βασικά νοσήματα που πλήττουν τις σύγχρονες κοινωνίες: καρδιαγγειακές παθήσεις, εγκεφαλικά, καρκίνος και διαβήτης και παχυσαρκία. Οι πολυφαινόλες είναι φυτικές ουσίες που βρίσκονται κάτω από την φλούδα του φυτού και συμβάλλουν στην άμυνά του στις μολύνσεις από παθογόνους παράγοντες.

Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ευρήματα, απασχόλησε ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα, το ερώτημα αν είναι προτιμότερο να καταναλώνει κανείς τσάι, που παρασκευάζει στο σπίτι του, ή να προτιμάει τυποποιημένα προϊόντα ροφημάτων βοτάνων. Πολλές έρευνες με πιο γνωστή του Shiming Li αποκάλυψαν ότι τα τυποποιημένα σκευάσματα περιέχουν πολύ λιγότερα αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με αυτά που καταναλώνει κανείς στο σπίτι του.

Μάλιστα δε, μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τόσο μικρές ποσότητες που θα πρέπει κανείς να καταναλώσει 10 μπουκάλια για να προσλάβει αξιόλογη ποσότητα αντιοξειδωτικών. Αυτό βέβαια μπορεί κανείς εύκολα να το διαπιστώσει, αρκεί να δει ότι στα συστατικά ορισμένων εξ αυτών περιλαμβάνεται τσάι σε ποσότητα 0,22%, γεγονός που σημαίνει ότι το υπόλοιπο είναι νερό.

Το τελευταίο διάστημα ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και ποτών, προειδοποιεί για την κατανάλωση τέτοιων τροφίμων, καθότι πέραν του γεγονότος ότι περιέχουν μικρή ποσότητα βοτάνων, περιέχουν ζάχαρη, άρα συνεπώς και extra θερμίδες, γεγονός που αντενδείκνυται για κάποιον που προσέχει το βάρος του, αλλά και που πάσχει από προβλήματα υγείας.

Το ενδιαφέρον δε, όπως επεσήμανε η Αμερικανική Χημική Εταιρεία σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, είναι ότι η διατήρηση των αντιοξειδωτικών συστατικών σε συσκευασμένο ρόφημα, αλλά και η μέτρηση της ποσότητας αυτών, είναι ένα πολύ θολό τοπίο.

Πρωτόκολλο συγκεκριμένο για την μέτρηση των ποσοτήτων, δεν υπάρχει, και η διατήρηση των αντιοξειδωτικών επηρεάζεται πολυπαραγοντικά όπως πχ από τον τρόπο συγκομιδής, συσκευασίας και αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων στο συνέδριο θίχτηκε η επίδραση της ζάχαρης, του λεμονιού, του γάλακτος και του μέλιτος στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των αφεψημάτων και τελικά αποδείχτηκε ότι η προσθήκη λεμονιού και μέλιτος επηρεάζει θετικά την αντιοξειδωτική δράση ενώ η προσθήκη ζάχαρης και γάλακτος έχει αδιάφορα αποτελέσματα.

Η χώρα μας όπως είναι γνωστό, είναι πλούσια σε πολλά βότανα που είναι γνωστά από την αρχαιότητα για τις εκπληκτικές τους ιδιότητες. Μεγάλη ποικιλία υπάρχει σε κάθε σπίτι, και αποτελούν το παραδοσιακό γιατρικό για αδιαθεσίες. Μάλιστα, έρευνες απέδειξαν ότι η σειρά περιεκτικότητας αντιοξειδωτικών είναι η εξής: Φασκόμηλο>Μαύρο τσάι>Μέντα>Δίκταμο>Τσάι του βουνού>Χαμομήλι.

Τέλος, θα ήταν καλό η χρήση των διαφόρων φυτών να γίνεται με μέτρο, καθότι η διαφορά μεταξύ ιάματος και δηλητηρίου είναι πολύ λεπτή όπως επισημαίνει και ο Ιπποκράτης. Εναπόκειται λοιπόν σε μας να κάνουμε μία λελογισμένη χρήση, προτιμώντας ροφήματα που παρασκευάζουμε μόνοι μας, σαν συμπλήρωμα στα πλαίσια ενός ισορροπημένου διαιτολογίου.


Διαβάστε περισσότερα...

Ο μολυσμένος αέρας πιο επικίνδυνος από την κοκαΐνη


Σύμφωνα με μια νέα βελγική επιστημονική έρευνα, η μόλυνση του αέρα ευθύνεται για περισσότερα εμφράγματα, από όσα μπορεί να προκαλέσει η χρήση κοκαΐνης, ενώ συνιστά και κίνδυνο για την καρδιά, ανάλογου μεγέθους με το αλκοόλ.
Η σωματική υπερπροσπάθεια, το σεξ, ο θυμός, η μαριχουάνα, οι μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος κ.ά. μπορούν επίσης να προκαλέσουν έμφραγμα στους ανθρώπους, σε διαφορετικό βαθμό η κάθε περίπτωση. Όμως, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, ιδίως από την υπερβολική κυκλοφορία οχημάτων, αποτελεί τον ένοχο που επιδρά στο αναλογικά μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τιμ Νόουροτ του Κέντρου Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χάσελτ και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Καθολικού Πανεπιστημίου Λουβέν του Βελγίου, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», τονίζουν ότι η μόλυνση του αέρα πρέπει να ληφθεί πλέον σοβαρά υπ' όψιν, όσον αφορά στους κινδύνους για την καρδιά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την μόλυνση του αέρα «μείζονα περιβαλλοντικό κίνδυνο για την καρδιά» και εκτιμά ότι προκαλεί περίπου 2 εκατ. πρόωρους θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Οι Βέλγοι ερευνητές έλαβαν υπ' όψιν τους δεδομένα από 36 προηγούμενες ιατρικές έρευνες και υπολόγισαν τον σχετικό κίνδυνο για την καρδιά από τους επιμέρους παράγοντες, καταλήγοντας ότι ο υψηλότερος κίνδυνος για τον πληθυσμό, αναλογικά, είναι η μόνιμη έκθεση των ανθρώπων στο κυκλοφοριακό και την μόλυνση του αέρα, ενώ οι άλλοι παράγοντες (αλκοόλ, καφές, κοκαΐνη, θυμός, κούραση κ.ά.) έπονται σε βαθμό επικινδυνότητας.

Οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι σε ατομικό επίπεδο η κοκαΐνη είναι ο πιο πιθανός παράγων να «πυροδοτήσει» ένα έμφραγμα, όμως επειδή η χρήση της είναι σπάνια, ο κίνδυνος από αυτήν στο σύνολο του πληθυσμού είναι σχετικά μικρός. Αντίθετα, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στην περιβαλλοντική μόλυνση, ο παράγων αυτός είναι πιο σοβαρός για έναν πληθυσμό.

Αν και το παθητικό κάπνισμα δεν συμπεριελήφθη στους παράγοντες που επιβαρύνουν τον αέρα, οι ερευνητές είπαν ότι οι συνέπειες από αυτό είναι πιθανό να είναι παρόμοιες με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, όπου εφαρμόστηκε απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους υπήρξε σημαντική μείωση των εμφραγμάτων.

Μια ξεχωριστή, αλλά συναφής έρευνα από επιστήμονες του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν διαπίστωσε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια στον μολυσμένο αέρα επηρεάζουν, μερικές φορές δραματικά, τη λειτουργία των πνευμόνων των παιδιών, καθώς η εισπνοή τους προκαλεί φλεγμονή στους αεραγωγούς και μπορεί να πυροδοτήσει άσθμα ή να επιδεινώσει τα συμπτώματά του. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Παιδιατρικής «Pediatrics», επισημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη μόλυνση του αέρα, επειδή οι αεραγωγοί των πνευμόνων τους είναι μικρότεροι και το ανοσοποιητικό σύστημά τους λιγότερο ανεπτυγμένο.

Διαβάστε περισσότερα...

Τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν τον εγκέφαλο


Η επί 50 λεπτά χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι αρκετή για να μεταβάλει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων στην περιοχή του εγκεφάλου που βρίσκεται πιο κοντά στην ενσωματωμένη κεραία της συσκευής.
Ωστόσο, παραμένει ακόμα ασαφές ποιες μπορεί να είναι οι τυχόν συνέπειες για την υγεία, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία, ούτε αυτή τη φορά, μπόρεσε να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, αν και κατά πόσο υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κινητή τηλεφωνία και στον καρκίνο του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των Η.Π.Α., με επικεφαλής τη Νόρα Βόλκοφ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου (JAMA), έδειξαν ότι ο μεταβολισμός της γλυκόζης, δηλαδή η χρήση σακχάρου (μια ένδειξη για την εγκεφαλική δραστηριότητα), αυξάνει στους ανθρώπους που μιλάνε για ώρα στο κινητό τους. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επηρεάζεται ο μεταβολισμός σε τοπικό επίπεδο δεν είναι ξεκάθαρος.

Οι ερευνητές εξέφρασαν έκπληξη, επειδή η ασθενής ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σήματος, που προέρχεται από τα κινητά, μπορεί να επιδράσει στην εγκεφαλική δραστηριότητα.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων έχει αυξηθεί δραματικά από τη δεκαετία του ΄80, όταν πρωτοεμφανίστηκαν, και σήμερα περίπου 5 δις συσκευές χρησιμοποιούνται διεθνώς. Μερικές επιδημιολογικές μελέτες έχουν συνδέσει την ακτινοβολία των κινητών με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του εγκεφάλου, όμως μια μεγάλη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν κατέληξε σε οριστικό συμπέρασμα.

Η νέα έρευνα μελέτησε μια ομάδα 47 ανθρώπων που μιλούσαν επί 50 λεπτά, έχοντας ένα ενεργοποιημένο κινητό στο ένα αυτί τους και ένα δεύτερο απενεργοποιημένο κινητό στο άλλο.
Η μελέτη του εγκεφάλου (με απεικόνιση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων ΡΕΤ) έδειξε ότι, αν και δεν υπήρξε συνολική μεταβολή στον μεταβολισμό του εγκεφάλου, στην πρώτη περίπτωση καταγράφηκε αύξηση 7% στον μεταβολισμό στις περιοχές του εγκεφάλου που βρίσκονται πλησιέστερα στην αντένα της συσκευής, όταν αυτή ήταν ενεργοποιημένη.

Για ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να ερμηνευτούν με επιφύλαξη, έκαναν λόγο άλλοι επιστήμονες, επισημαίνοντας ότι, αν και είναι άγνωστη προς το παρόν η βιολογική σημασία (αν υπάρχει) του αυξημένου μεταβολισμού στον εγκέφαλο από την έκθεση στα κινητά, πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες.

Ο καθηγητής Πάτρικ Χάγκαρντ του University College του Λονδίνου είπε ότι τα αποτελέσματα της νέας μελέτης δείχνουν μια άμεση επίδραση του σήματος του κινητού στην εγκεφαλική λειτουργία, όμως μεταβολές ακόμα μεγαλύτερου εύρους μπορεί να συμβούν στον εγκεφαλικό μεταβολισμό λόγω φυσικών αιτιών, ακόμα κι όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται. Θα πρέπει όμως, πρόσθεσε, να εξεταστούν οι τυχόν συνέπειες για την υγεία, αν και νέες μελέτες επιβεβαιώσουν ότι τα σήματα των κινητών επιδρούν άμεσα στον μεταβολισμό του εγκεφάλου.

Διαβάστε περισσότερα...

Η υψηλή θερμοκρασία και η αϋπνία συμβάλλουν στην παχυσαρκία


Σύμφωνα με μια νέα ιταλική επιστημονική έρευνα, παράγοντες μάλλον απρόσμενοι, όπως η υψηλή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων τον χειμώνα και η χρόνια έλλειψη ύπνου, παίζουν ρόλο στο πόσο μπορεί να παχύνει κανείς.

Οι ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Τορίνο, με επικεφαλής τη δρα Σιμόνα Μπο, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο διεθνές περιοδικό για θέματα παχυσαρκίας «International Journal of Obesity», μελέτησαν επί έξι χρόνια την εξέλιξη του βάρους περίπου 1.300 μεσήλικων ατόμων, από τους οποίους οι 103 έγιναν παχύσαρκοι σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Αναζητώντας την επίδραση διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων, οι επιστήμονες, μεταξύ άλλων, βρήκαν ότι για κάθε ώρα πρόσθετου ύπνου οι πιθανότητες να γίνει κανείς παχύσαρκος μειώνονταν κατά 30%. Από την άλλη, εκείνοι που ήθελαν να ζουν σε δωμάτια με πολλή ζέστη τον χειμώνα και το φθινόπωρο είχαν διπλάσιες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι, σε σχέση με όσους δεν ανέβαζαν γενικά τον θερμοστάτη πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, όπως αναμενόταν, όσο πιο συχνά έτρωγαν σε εστιατόρια οι άνθρωποι μέσα στην εβδομάδα, τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος παχυσαρκίας. Τέλος, όσον αφορά στη διατροφή, όσοι κατανάλωναν λιγότερες φυτικές ίνες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλού σακχάρου στον αίμα, διαβήτη και παχυσαρκίας.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει το υπερβολικό πάχος με την χρόνια αϋπνία (λιγότερες από έξι ώρες ύπνου το βράδυ). Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωματική άσκηση παραμένει η καλύτερη μέθοδος απώλειας κιλών, σε συνδυασμό με προσεκτική διατροφή.Διαβάστε περισσότερα...