Το Blog των AμεA (Άτομα με Αναπηρία): Στο πιο πάνω μενού θα βρείτε χρήσιμες μπαίνοντας στις αντίστοιχες κατηγορίες και υποκατηγορίες του (όπως Δικαιώματα και Παροχές των ΑΜΕΑ, κ.α.), ή να κάνετε χρήση κάποιο από τα Εργαλεία του Blog. Αν θέλετε ή χρειάζεστε κάτι μπορείτε να Επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΑμεΑ Blog (Το Blog των AμεA): Σημαντικά Άρθρα και Ειδήσεις (για να τα δείτε πατήστε πάνω στο κείμενο του τίτλου τους):

Ροη αναρτησεωνΠαρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Φορολογική Δήλωση και ΑμεΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση ή το Blog μας, τότε ακολουθείστε μας στο διαδίκτυο και μείνετε ενημερωμένοι, για να παρακολουθείτε καθημερινά όλες τις σημαντικές αναρτήσεις μας, που αφορoύν τα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο.

Μπορειτε να αλλαξτε το μεγεθος του κειμενου, πατωντας το αναλογο παρακατω νουμερο-πληκτρο...:

Για τα άτομα με αναπηρία ανάλογα με το ποσοστό που έχουν ισχύουν τα ακόλουθα:
α) το 67% και άνω δίνει έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα κατά 2000. 
και β) άνω του 80% έχει πλήρη απαλλαγή. Λεπτομέρειες στο κείμενο που ακολουθεί: β. Μισθοί και συντάξεις σε τυφλούς και πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80%, ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες.

Τυχόν προσαύξηση ποσοστού που χορηγεί ο ασφαλιστικός φορέας δεν αναγνωρίζεται. Ειδικά για τους ολικώς τυφλούς, αντί για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στα γενικά μητρώα τυφλών. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται με την 1035166/ΑΠ0012/ΠΟΛ.1087/ 9-3-93 (ΦΕΚ.198Β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

------------------------------------------------------- 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Για τη Συμπλήρωση της Φορολογικής σας Δήλωσης Μισθωτών και Συνταξιούχων


ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (για τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και να γίνουν τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία σας, που τυχόν έχουν αλλάξει.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

Κωδικοί 905-906. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε τυφλοί και γενικά βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και όταν είστε ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζετε βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). Τα απαλλασσόμενα ποσά των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8 της δήλωσης.

Τονίζεται ότι, αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 905-906 του πίνακα αυτού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ».

Κωδικοί 001-002. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" αν ο ίδιος ή η σύζυγος σας:
α) Παρουσιάζετε νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση σε ποσοστό 67% και πάνω. Σ'αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ή του αρμόδιου ΚΕΠΑ, αν η γνωμάτευση εκδόθηκε από 1/9/2011 και μετά, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, τα αίτια αυτής και η χρονική της διάρκεια. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. Αν η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ισχύει για αόριστο χρόνο, τότε υποβάλλεται μία μόνο φορά. Αντίθετα, αν ισχύει για ορισμένο χρόνο, πρέπει να υποβάλλεται νέα απόφαση μετά τη λήξη της πρώτης.
β) Είστε τυφλός, γραμμένος στο οικείο μητρώο που τηρείται στη Δ/νση της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου. Σ'αυτήν την περίπτωση συνυποβάλτε βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου ότι είστε γραμμένος στο μητρώο τυφλών που τηρείται σ'αυτή.
γ) Είστε νεφροπαθής που τελείτε υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχετε κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχετε από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικρο δρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνετε μεταγγίσεις αίματος. Σ'αυτή την περίπτωση συνυποβάλτε βεβαίωση νοσοκομείου, ιδιωτικής κλινικής κτλ., όπου κάνετε την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάστασή σας αυτή.
δ) Είστε ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης και συνταξιοδοτείσθε από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία σας προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.
ε) Είστε αξιωματικός που έχει τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.
στ) Είστε αξιωματικός που τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.
ζ) Είστε αξιωματικός ή οπλίτης των Σωμάτων Ασφαλείας και έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 και ν.δ.330/1947.
η) Είστε ανάπηρος στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνετε γιατί διοριστήκατε σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνετε μισθό.
θ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούσθε αναπηρική σύνταξη και παραιτηθήκατε από αυτή γιατί επιλέξατε τη σύνταξη με βάση τα χρόνια της υπηρεσίας σας.
ι) Είστε θύμα πολέμου και παίρνετε σύνταξη από πολεμική αιτία.
ια) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνετε πολεμική σύνταξη. Επίσης, αν είσθε μέλος οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνετε πολεμική σύνταξη.
ιβ) Είστε θύμα από τον άμαχο πληθυσμό και συνταξιοδοτείστε λόγω πολεμικής αιτίας.
ιγ) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούστε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.
ιδ) Παίρνετε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ 73Α) και 1863/1985 (ΦΕΚ 204Α), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α).

Κωδικοί 003-004.
Γράψτε τον αριθμό των τέκνων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 9/1. Για παράδειγμα, αν στον πίνακα 9/1 έχετε γράψει τα ονόματα τριών τέκνων, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 γράψτε τον αριθμό "3". Αν ένα από τα τέκνα αυτά είναι της συζύγου, από προηγούμενο γόμο, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 γράψτε τον αριθμό "2" και μετά τον κωδικό 004 τον αριθμό "1" κτλ.

Κωδικοί 005-006.
Γράψτε τον αριθμό των προσώπων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 9 εφόσον αυτά έχουν αναπηρία 67% και πάνω, είναι τυφλά, είναι νεφροπαθή υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυπαρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος κτλ., δηλαδή εφόσον έχουν μία από τις ιδιότητες (α) ως (ιδ) που αναφέρονται πιο πάνω (ΚΑ 001-002) για τον ίδιο το φορολογούμενο. Ο αριθμός (π.χ. "1", "2" κτλ.) των προσώπων που έχουν συγγένεια με τον υπόχρεο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 005 και ο αριθμός των προσώπων που έχουν συγγένεια με τη σύζυγο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 006.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: «ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ».

Κωδικοί 301-302. Γράψτε το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά που πήρατε ως μισθωτός από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, την ωφέλεια που αποκτήσατε τόσο κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών όσο και από προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα σας ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει από την εταιρία, το τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήσατε εξαιτίας της παροχής, από την επιχείρηση της οποίας είστε στέλεχος, χρήσης αυτοκινήτου κτλ.

Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κτλ.). Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων, το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις και ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε. Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή λόγω πτώχευσής του εργοδότη ή από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κατάληψη) θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να περιλάβουν σε αυτή τις αποδοχές τους αυτές, αλλά θα πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους,ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρ ακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Αν είσθε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ανήκετε στο ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας, γράψτε τα ποσά των καθαρών αποδοχών σας σε ευρώ, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών σας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που πήρατε πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται εκτός, αν συντρέχει περίπτωση, από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.

Κωδικοί 303-304.
Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφτεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο θα γραφτεί στους κωδικούς 305-306 του ΠΙΝΑΚΑ 6. Τα ποσά των συντάξεων κτλ. γράφονται στις βεβαιώσεις που σας χορηγεί το ασφαλιστικό σας ταμείο. Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα το γράψετε στους κωδικούς 321-322.

Κωδικοί 321-322.
Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχος απο Ταμεία Μετοχικό, Αρωγής ή Αλ ληλοβοηθείας και Επικουρικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5:
1.  Αναφέρεται στην τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση ιδιοκατοικημένης ή μισθωμένης κατοικίας και έως 2 δευτερευουσών
Προσοχή: Στο γ) (750,751 κτλ) επιβάλλεται να αναγράψετε τα πλήρη στοιχεία του αναπηρικού σας αυτοκινήτου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ».
Κωδ. 659-660: ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από 80%, γράψτε το άθροισμα που αποκτήσατε το 2012 από μισθούς και συντάξεις και το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας, στους κωδικούς 659 για τους άνδρες, 660 για τις γυναίκες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: «ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ».
Κωδ. 293-294: Αναγράφετε το φόρο που παρακρατήθηκε από τόκους δανείων.
Κωδ. 313-314: Αναγράφετε το φόρο που αναλογεί στους μισθούς ή τις συντάξεις σας.
Κωδ. 315-316: Αναγράφετε το φόρο που παρακρατήθηκε στους μισθούς ή τις συντάξεις σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ»
Γράψτε τα στοιχεία των συνοικούντων προσώπων που σας βαρύνουν, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 2.000,00 € αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Γράψτε επίσης, για τα πρόσωπα  που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν (παιδιά, γονείς, κ.τ.λ.) καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει.Το έντυπο E1 του 2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Το συνοδευτικό βιβλιαράκι οδηγιών για το 2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.


------------------------------------------------------- 

Επίσης: Στο άρθρο 14, φορολογικές κλίμακες, αναφέρεται πως για όσους παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά (67%) τοις εκατό και πάνω και αποκτούν εισοδήματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή από ατομική επιχείρηση, διατηρείται το αφορολόγητο όριο. 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με δύο τροπολογίες. Σύμφωνα με την πρώτη τροπολογία, διατηρείται το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ για τους πολύτεκνους που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, με προσαυξήσεις για κάθε ένα παιδί. Με τη δεύτερη τροπολογία διατηρείται για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, το αφορολόγητο για τρία επιπλέον έτη, εφόσον οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος ηλικίας.
Το νέο Νόμο 3697/ 2008 - ΦΕΚ Α' 194/ 25.09.2008 "Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" μπορείτε να τον δείτε εδώ: φεκ_α194_250908.pdf

-------------------------------------------

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που απαλλάσσονται ή έχουν ελάφρυνση φορολογίας από τους ίδιους ή προστατευόμενα άτομα που έχουν στην φορολογική τους δήλωση που έχουν αναπηρία.Αυτά ορίζονται σύμφωνα με την παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ και με το άρθρο 7 του ΚΦΕ.


Η παράγραφος 5 του Άρθρου 6 του ΚΦΕ αναφέρει τα εξής: 


Άρθρο 6 του ΚΦΕ

5. Από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται: 
α) Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους πολέμου ως και σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής.[β) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].[γ) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].δ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης, την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος, αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της. Η διάταξη αυτής της περίπτωσης εφαρμόζεται ανάλογα και στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε θυματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.ε) Το εξωιδρυματικό επίδομακαθώς και το ποσό με το οποίοπροσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.[στ) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].ζ) Η σύνταξη, που καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101).[η) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].θ) Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%)."ι) Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων".(ια. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).«ιβ) Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').» «ιγ. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997.» «ιδ) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 65% τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση που προβλέπονταν στην παρ. 7 του άρθρου 14, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α').» «ιε) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 50% των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ελληνική και τη γερμανική ιθαγένεια ή μόνο τη γερμανική ή είναι πολίτες τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί του υπολοίπου των αποδοχών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»


Επίσης το άρθρο 7 του ΚΦΕ αναφέρει τα εξής: 
Άρθρο 7 του ΚΦΕ

1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο: 
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα."γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό".«Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.»δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση,εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους."2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" ή το ποσό των "δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ" αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνεται από το δικαιούχο:"α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,"β) τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, (και**) (βλ. σχόλια)γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία".«και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.»-------------------------------------------


Το έντυπο E1 του 2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Το συνοδευτικό βιβλιαράκι οδηγιών για το 2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Απαντήσεις σε ερωτήματα
 • Είναι υποχρεωτική η δήλωση εισοδημάτων από επιδόματα της Πρόνοιας, των ταμείων ασφάλισης ή άλλου είδους επιδομάτων στην φορολογική δήλωση;
Από φέτος (2013) είναι υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλους εκτός κι αν είναι προστατευόμενα μέλη και βρίσκονται σε άλλες φορολογικές δηλώσεις. Ταυτοχρόνως γίνεται και υποχρεωτική η δήλωση τέτοιων εισοδημάτων, στους κωδικούς 659 και 660 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των επιδομάτων πρόνοιας, όπως επίσης (όπως αναφέρει και τελευταία εγκύκλιος - πληροφορίες εδώ) και όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Μπορούν όμως να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782. 

Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (με 80% και άνω) και εισόδημα που ξεπερνά τις 12000 € πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν και στους αντίστοιχους κωδικούς 657 και 658, ώστε να μην προσμετρηθεί και έρθει να πληρωθεί εισφορά αλληλεγγύης.

Κύριος λόγος δήλωσης τέτοιων εισοδημάτων πέραν του  ότι είναι υποχρεωτική, είναι η κάλυψη διαφόρων τεκμηρίων, όπως το διαβίωσης παραδείγματος χάρη.
 • Πως μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές ποσό από τα επιδόματα ή τις συντάξεις, που μπορούμε να το δηλώσουμε στους πιο πάνω κωδικούς και επίσης ποιο είναι αλλά και από που μπορούμε να προμηθευτούμε το αποδεικτικό αυτού του ποσού;
Τα ασφαλιστικά ταμεία στέλνουν σε όλους τους δικαιούχους τους επιδομάτων και συντάξεων εκκαθαριστικά επιδόματα με το ποσό των επιδομάτων. Από φέτος αυτό μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στα site των ασφαλιστικών ταμείων.

 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και επίδομα και σύνταξη από το ασφαλιστικό του ταμείο και στο εκκαθαριστικό του ταμείου δεν υπάρχει διαχωρισμός των δυο ποσών;
Στην περίπτωση ταυτόχρονης καταβολής συντάξεως και κάποιου επιδόματος από ταμείο ασφάλισης και στο εκκαθαριστικό του ταμείου δεν υπάρχει διαχωρισμός και διευκρίνηση για το ποιο ποσό αφορά την κάθε περίπτωση καλό είναι να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό σας ταμείο ώστε να σας στείλει νέο εκκαθαριστικό που να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των δυο ποσών. 
 • Επηρεάζεται η καταβολή του ΕΚΑΣ σε περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει και κάποιο τέτοιο επίδομα και το δηλώσει;
Όχι. Τα ποσά των επιδομάτων (ταμείων ή πρόνοιας) δεν συναθροίζονται και δεν συνυπολογίζονται στα εισοδήματα των επιδομάτων για το ΕΚΑΣ.  

------------------------------------------


Τελευταίες ενημερώσεις και εξελίξεις του 2013: 
Με βάση και το βιβλιαράκι οδηγιών του 2013 (θα βρείτε εδώ) έχουμε τα ακόλουθα για τους ακόλουθους κωδικούς του Ε1: 
Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α., ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο κτλ.Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π.. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% και 25% αντίστοιχα με την υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Περαιτέρω, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μα_ου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΦωτοβολταIκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν θα αναγράφοται στους κωδικούς αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων (σχετ. η ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών).Θα αναγράφονται όμως στους κωδικούς 995-996 προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.

Κωδικοί 657-658. Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσονται σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 29 του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.
Επίσης, αναγράφονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή σε κινητικά ανάπηρους άνω του 80%. Περαιτέρω στους κωδ. αυτούς αναγράφονται οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (παρ.1, αρ.14 ΚΦΕ), τα εφάπαξ της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταμείου πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδ. του άρθρου 12 (πρών άρθρου 13) του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8-4-1965 ( όπως ισχύει σήμερα) καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010. Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε ολικά τυφλούς και κινητικά ανάπηρους άνω του 80% καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή κινητικά ανάπηροι άνω του 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά αναγράφεται στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8.

 • Βάσει των άνωθεν για τον κωδικό 659-660 προκύπτει ένα ζήτημα για το αν θα τα δηλώσει κανείς ή όχι... λόγω και του φόβου να υποβληθεί κάποια έκτακτη εισφορά. Οπότε θα λάβουμε υπόψιν τα ακόλουθα: 


α) Μπορεί να γίνει και μεταγενέστερη δήλωση αυτών των εισοδημάτων


Αν υπάρχουν εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και δεν δηλωθούν με την αρχική δήλωση, μπορούν να δηλωθούν αργότερα με συμπληρωματική δήλωση.
β) Υπάρχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της δήλωσης αυτών των εισοδημάτων.
Πλεονέκτημα: Όσοι έχουν τέτοιου είδους εισοδήματα, αν τα γράψουν πάνω στη φορολογική τους δήλωση, θα μπορούν φέτος ή στο μέλλον, να καλύψουν τεκμήριο π.χ. αγορά αυτοκινήτου κλπ.
Μειονέκτημα: Aν τυχόν επιβληθεί κάποια έκτακτη εισφορά στο μέλλον, είναι ενδεχόμενο να ληφθούν υπόψη και αυτά τα εισοδήματα και να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσόν έκτακτης εισφοράς.
Ως τελικό αποτέλεσμα έχουμε πως πρέπει ο κάθε φορολογούμενος να λάβει υπόψιν τα πιο πάνω και να κρίνει τι θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο και να το πράξει.-------------------------------------------- Πίνακας Κωδικών Εντύπων
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
PDF
Γενικά Έντυπα
010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( 'Αρθρο 8 Ν.1599/1986) 
011
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ('Αρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99) 
Φορολογικά Έντυπα
Έντυπα Μητρώου
Εντυπο Μ0
Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
Εντυπο Μ1
Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Εντυπο Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
Εντυπο Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Εντυπο Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Εντυπο Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Εντυπο Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Εντυπο Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
Εντυπο Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Εντυπο Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Εντυπο Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
Εντυπο Ε1
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2013
Εντυπο Ε2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Εντυπο Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Εντυπο Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
acrobat
 Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
 Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
 Εντυπo E454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Εντυπο Φ01.018 
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178  
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
Έντυπα Αυτοκινήτων
 Εντυπo
Θ.Ζ. -50,
Ε25

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
Έντυπα Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ1  009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ2  050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο Φ4
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Εντυπο Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Εντυπο
ΦΠΑ-018A  
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991
Έντυπα Δικαστικού
Εντυπο Δ2
Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης
Έντυπα Κ.Β.Σ.
Εντυπο Β1
Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2
Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Έντυπα Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
.
Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
Έντυπα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων
 Εντυπο Γ401
Αίτηση χορήγησης δανείου
.
Αίτηση επιστροφής δόσεων
Εντυπο
Γ501/2/01
Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων
Εντυπο
Β112  2/01
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Εντυπο Β201
Αίτηση κανονισμού μερίσματος
 Εντυπο Β401
Aλλαγή διευθύνσεως
 Εντυπο
Β409-1-99
Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)
Έντυπα Τελωνείων
Εντυπο Τ300  
Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών


-------------------------------------------- 

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

© copyright 2010 – All rights reserved

ΑμεΑ Blog

12 σχόλια:

 1. Κάποιος συνταξιούχος του Δημοσίου έχει πάρει από το ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας 85% ("αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω αγγειακής άνοιας", "χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου").Απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος η σύνταξή του; Aν ναι, τυχόν εισόδημα από ενοίκια απαλλάσσεται και αυτό;
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος

  ανώνυμε το ιατρικό κομμάτι που αναφέρεις δεν το γνωρίζω γιατί δεν είμαι γιατρός αλλά η άνοια γενικότερα δεν είναι κινητική αναπηρία, πόσο μάλλον τύφλωση... άρα δεν εμπίπτει και στις διατάξεις του 80% που αναφέρονται πιο πάνω για την απαλλαγή. πάει στην περίπτωση του 67% και άνω... που αφορά όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναπήρων και την μείωση στο φορολογητέο ποσό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν κάποιος έχει κινητική αναπηρία πάνω από 85% απαλλάσσεται από τη φορολογία για τη σύνταξή του. Απαλλάσσεται και από τη φορολογία για νοίκια που εισπράττει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  ανώνυμε στο πιο πάνω θέμα που σχολιάζεις περιγράφεται λεπτομερώς τι απαλλάσσεται και τι όχι από την φορολογία και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καλημέρα!
  δηλαδη είμαστε υποχρεωμένοι φέτος να δηλώσουμε σε διαφορετικούς κωδικούς από ότι κατάλαβα και το διατροφικό και το προνοιακό επίδομα (για όσους το παίρνουν). σωστά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. που το βασίζεται αυτό ακριβώς με τους κωδικούς;;;;

   Διαγραφή
 6. ανηλικο τεκνο εισπρατει συνταξη αναπηριασ για το ετοσ 2012 12322,91 ειναι αναπηροσ κατα 93% υποβαλλει δικη του φορολ δηλωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτι δεν μου γράφετε σωστά. Σύνταξη αναπηρίας και ανήλικος δεν γίνεται... γιατί η σύνταξη αναπηρίας προϋποθέτει α) συγκεκριμένα ένσημα ή έτη ασφάλισης και β) συγκεκριμένη ηλικία. Μήπως λαμβάνει κάτι άλλο; Αν ναι από που και τι;

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα σας. Ο πατέρας μου έχει αναπηρία 80% και άνω, είναι συνταξιούχος γήρατος ΤΑΠΟΤΕ και παίρνει και το εξωιδρυματικό. Η ασθένειά του είναι σκλήρυνση κατά πλάκας και αναγράφεται σαφώς στην απόφαση της Βθμιας ότι έχει συνεχώς την ανάγκη 3ου προσώπου, ακινησία κλπ. Ερώτηση: πρέπει να απαλάσσεται οποιουδήποτε φόρου για τη σύνταξη (για το εξωιδρυματικό γνωρίζω πως ναι)? Και αν ναι, τότε γιατί στη βεβαίωση αποδοχών κύριας σύνταξης γράφει ποσό στο φόρο που αναλογεί/ παρακρατήθηκε ? Επίσης, αν υποθέσουμε ότι το ΙΚΑ εκανε λάθος και του κρατούσε φόρο κάθε μήνα, πως θα κάνουμε τη δήλωση έτσι ώστε να του επιστραφεί η παρακράτηση ? Μήπως θα βάλουμε όλο το εισόδημα (σύνταξη/ εξωιδρυματικό) στον κωδ. 657, τίποτα στον κωδ.303/321, τικάρουμε τον κωδ.905 & 001 και γράφουμε ποσό φόρου αναλογεί/ παρακρατήθηκε στους κωδ. 313 & 315?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολλά ερωτήματα και μπερδεμένα... τα περισσότερα όμως ήδη απαντώνται από το πιο πάνω θέμα που σχολιάζετε, άρα δεν υπάρχει και λόγος να τα ξαναγράφω. Το μόνο που θα επισημάνω είναι πως έχετε εντελώς λάθος σκεπτικό σχεδόν σε όλα όσα διατυπώνεται (φόρος, που και τι δηλώνουμε...κλπ)

   Διαγραφή
 8. Ο πατέρας μου πάσχει από alzheimer (κατάκοιτος στο κρεβάτι χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον, με δυσκολία κουνά τα μέλη του). Του έχει αναγνωριστεί αναπηρία 85% από ΚΕΠΑ. Δυστυχώς όμως λόγω του ότι δεν αναφέρεται το επίθετο ''κινητική'' πέφτει στην κατηγορία του 67% όσον αφορά την φορολόγηση. Κάτι καθόλου δίκαιο γιατί με βίας τα βγάζει πέρα. Υπάρχει τρόπος να του αναγνωριστεί αυτή η κινητική αναπηρία την επόμενη φορά;
  Ευχαριστώ,
  Κωνσταντίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. για να πω την αλήθεια δεν είμαι γιατρός για να κρίνω αν είναι σωστή ή όχι μια γνωμάτευση. σίγουρα πάντως από την υπάρχουσα, όπως κι εσείς λέτε, δεν μπορεί να ευνοηθεί σε αυτό ακριβώς που θέλετε.

   Διαγραφή