Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Τα banners μας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Για να βάλετε το banner που θέλετε πάρτε των κώδικα κάτω από την εικόνα..


Διαστάσεις 300 επί 300

BannerFans.com



Διαστάσεις 200 επί 200

BannerFans.com



Διαστάσεις 150 επί 150

BannerFans.com



animated gif maker