Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την ποσόστωση του 5% για άτομα με σοβαρές παθήσεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αλλαγές στο σύστημα διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για άτομα με σοβαρές παθήσεις από φέτος (2010).

Σημείωση: Στο τέλος του θέματος θα βρείτε και μια λίστα με σχετικές με το θέμα αναρτήσεις.-----------------------------------------

Δικαιούχοι

Οι παθήσεις που δίνουν το δικαίωμα (βάσει πάντα και τις περσινής εγκυκλίου γιατί αναμένουμε την φετινή που ίσως έχει και αλλαγές) είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 35 του Ν. 3794 του 2009 (ολόκληρος ο νόμος εδώ)

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο
Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού(shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος,πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση − αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα,από χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας με πνευμονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από τραυματική απώλεια και των δυο όρχεων ή αμφίπλευρη ορχεκτομή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, καθώς και από διάσπαρτο ερυθυματώδη λύκο ή σκληροδερμία με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική ίνωση, πνευμονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική κολεκτομή.


Σημείωση: Κάθε χρόνο με εγκύκλιο του υπουργείου θα ορίζεται ο τρόπος και το χρονικό διάστημα αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

-----------------------------------------

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141 /Β6/30-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΜΒ19-Η17) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α’) καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ :

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02)

β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και

γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με τη με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141 /Β6/30-09-2014 ΑΔΑ: ΒΜΒ19-Η17 εγκύκλιό μας).

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2015.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Συνημμένα:

1. Πίνακας παθήσεων

2. Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων

3. Έντυπο αίτησης

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού (κ. Δερμεντζόπουλου), Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α’ και Β’)

3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών

6. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής

7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

8. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών


  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΚΩΔΙΚΟΙ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ
  01
  ΤΥΦΛΟΙ
  02
  ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
  03
  ΚΩΦΟΙ
  04
  ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
  05
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
  06
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
  07
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
  08
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  09
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
  10
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
  11
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
  12
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
  13
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
  14
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
  15
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
  16
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  17
  ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
  18
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
  19
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
  20
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
  21
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
  22
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
  23
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
  24
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
  25
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
  26
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
  27
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
  28
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
  29
  ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
  30
  ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
  31
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
  32
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
  33
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ,
  34
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
  35
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG
  36
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
  37
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
  38
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  39
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
  40
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
  41
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
  42
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
  43
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
  44
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
  45
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
  46
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
  47
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
  48
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
  49
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
  50
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
  51
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ
  52
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
  53
   ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
  54
  ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
  55
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
  56
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  57
  ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
  58
   ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
  59
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  60
  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
  61
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
  62
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
  63
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  64
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  65
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
  66
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  67
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  68
  ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

  1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
  6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,
  περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη                    
     Τηλ. 255-1353444                                                               Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Μαρία Κεσουδάκη                             Τηλ. 255-1353341

  2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
  Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
  Τ.Κ. 54636
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Βάγια Μήτρακα                                     Τηλ. 2310-994830                                 

  3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
  Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Γεωργία Πουρτουλίδου                              τηλ.  2313-323909
  Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου                             Τηλ. 2313-323909                    

  4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
  Κωνσταντινουπόλεως49,
  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου                    Τηλ. 2313-312634                                                                                     Αν. Γραμματέας: κα Δέσπ. Ασουχίδου  τηλ: 2313-312709            

  5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
  Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου
  Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα                                               Τηλ. 26510-99743

  6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν.
  «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
  Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,
  Λάρισα, Τ.Κ. 41110
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου                               Τηλ. 2413-502774
                                          

  7) ΠΓΝ Πατρών
  Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Ρόζα Νικολοπούλου                      Τηλ. 2613-603993                                    
   Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Δήμητρα Τσιριμώκου                                                    Τηλ.  2613-603217

  8) ΠΓΝ Ηρακλείου
  Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής : κα Φωτεινή Αναγνωστάκη
            Τηλ.   2810-392356

  9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
  Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά                       Τηλ. 210-7776688

  10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ           
  Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα. Γεωργία Κλάδη                  
  Τηλ. 213-2068594                                                                                  Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα. Ευφροσύνη Αθανασιάδου                                                         Τηλ.  213-2068747   
   Υποβολή Δικαιολογητικών:
  Δευτέρα έως Παρασκευή:  09.00-14.00                                                                          

  11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
  Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Ιωάννα Καραστεργίου                                  Τηλ.  210- 7456227                                                                                                      Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ελένη Αδαμοπούλου                                                                                   Τηλ.  210- 7456431

  12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
  Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Παπακωνσταντοπούλου                                            Τηλ.  213-2041308
  Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Παρασκευή Ζερβού                                                                    Τηλ.  213-2041725

  13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
         ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»
  Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματέας Επιτροπής: κα Βασιλική Νάκα                                                  Τηλ.   213- 2076501

  14) ΠΓΝ «Αττικόν»
  Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 
  (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (αρ. 35 του ν.3794/09)
  Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευαγγελία Ανδρουλιδάκη  Τηλ. 210-5832355 &  κα Μαρία Δαβίλλα  Τηλ.  210-5832228
  Αν. Γραμματέας: κα Ελένη Μόρφη   Τηλ. 210-5832415

  ΑΙΤΗΣΗ
  ΠΡΟΣ                                                                                         την Επταμελή Επιτροπή                                    Πιστοποίησης Παθήσεων                                                     του Νοσοκομείου                                                   ………………………………………… …………………….       .….…………………………………………………………...…..…………………………………………………………
  Επώνυμο:

  Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Συνημμένα υποβάλλω:                                                                           1. Ιατρική Γνωμάτευση                                                            ………….………………………………………..                                                                   …………............................................                                             ……………………………………………………
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  Όνομα:
  Ονοματεπώνυμο πατέρα:
  Ονοματεπώνυμο μητέρας:
  Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
  Εκδούσα αρχή:
  Χρονολογία γέννησης:
  Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):

  Ταχυδρ. Κώδικας:
  Νομός - Πόλη:
  Τηλέφωνο επικοινωνίας:                              σταθερό: ………………………………………..    κινητό:…………………………………………….

  Ηλεκτρονική δ/νση(e-mail):

  ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις.
            
  … αιτ………….

  (υπογραφή)


  Τόπος και ημερομηνία αίτησης
Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει κι εδώ.

----------------------------------------

Δωρεάν εξέταση

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, με την πιο πάνω διαδικασία, για να εισαχθούν σε σχολή ή τμήμα κάποιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, θα πρέπει να λάβουν μια γνωμάτευση από γιατρό κρατικού νοσοκομείου κατά προτίμηση γιατρό ΔΕΠ (Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό: Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες.) ώστε να βγάλουν δωρεάν βεβαίωση(γνωμάτευση) για την πάθησή τους.


-----------------------------------------

Πληροφορίες για τα το κάθε τμήμα του κάθε ιδρύματος μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες σελίδες
 • των Πανεπιστημιακών:


 • και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων:

-----------------------------------------

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3794 του 2009 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.


-----------------------------------------

Δικαίωμα εγγραφής στην σχολή και υποβολής αιτήσεων έχει κάθε απόφοιτος Γ τάξης Ενιαίου λυκείου ή ΤΕΕ Β κύκλου ανεξαρτήτου αν έδωσε εξετάσεις με ειδικό τρόπο, μέσω πανελληνίων ή ενδοσχολικά. Κανένας δεν αποκλείεται από το δικαίωμα εισαγωγής. Δεν υπάρχει διάκριση επίσης από τον χρόνο κτήσης του απολυτηρίου (έτος) ή την φυσική και σωματική κατάσταση κατά την χρονική στιγμή της κτήσης του απολυτηρίου (δηλαδή αν είχε τότε την πάθηση ή όχι).

-----------------------------------------

Συμβουλές - Πληροφορίες: 


 • Καλό και χρήσιμο είναι να ελέγξετε και να πληροφορηθείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της σχολής που επιθυμείτε να κάνετε αίτηση προς εγγραφή. Υπάρχουν δεκάδες σχολές που έχουν καλή επαγγλματική αποκατάσταση και δυστυχώς απαξιώνονται. 
 • ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου 37Τ.Κ. 15180 ΜαρούσιΤμήμα Α΄Ισόγειο, Γραφεία 0090, 0091Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2103442647, 2103442101, 2103442705, 2103442100,2103442696, 2103442693, 2103442688, 2103442651
 • Μην δυστάζεται να κάνετε συμπεριλάβετε στο μηχανογραφικό και σχολές που έχουν υψηλά μόρια που βάσει του απολυτηρίου σας θεωρείτε πως έχετε λίγες πιθανότητες. Υπάρχουν σχολές που έχουν μεγάλη βάση εισαγωγής και στην πραγματικότητα δεν εγγράφουν λόγω των επιλογών κανέναν ή πολύ λιγότερους από όσους θα μπορούσαν με το 5%. 
 • Για να υποβάλετε την αίτηση ή θα πάτε απευθείας εσείς ή δια αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος καταθέτει και την εξουσιώδητηση πως σας εκπροσωπεί. 
 • Η γνωμάτευση της επιτροπής και του γιατρού ΔΕΠ πρέπει να είναι πρόσφατη.
-----------------------------------------

Δείτε επίσης γιατί είναι σημαντικά: 
-----------------------------------------

Σχετικές με το θέμα αναρτήσεις θα βρείτε στην κατηγορία Εισαγωγή με το 5% που υπάρχει και στο μενού στην κορυφή του blog.

-----------------------------------------

25 σχόλια:

 1. Αδερφε μου σε ευχαριστουμε παρα παρα πολυ για τις πληροφοριες σου ειναι παρα πολυ χρησιμες!!
  Να εισαι παντα καλα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να είσαι καλά Χρυσάνθη. Να σημειώσω εδώ πως όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στην συγγραφική Ομάδα του blog. αν κάποιος επιθυμεί ας επικοινωνήσει με εμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το 2007 είχα εισαχθεί στο ΑΠΘ, τότε ίσχυε το 3% για άτομα με αναπηρίες. Φέτος τελείωσα τη σχολή μου και θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να μπω και σε δευτερη σχολή με τον ίδιο τρόπο ή αν πρέπει να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  βάσει της αλλαγής του νόμου... δεν δικαιούται άτομο που έκανε χρήση του νόμου και μπήκε σε μια σχολή (ακόμα και πριν από χρόνια) να ξαναμπεί σε άλλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. και εγώ είμαι στην ίδια κατηγορία δηλαδή μπήκα το 2007 στο πανεπιστήμιο με το ποσοστό 3% και φέτος πέρνω πτυχίο. Έχω δικαίωμα να κάνω μεταπτυχιακό ως αμεα? ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @kalliopim3

  καλλιόπη από όσο ξέρω ειδική ποσόστωση για μεταπτυχιακά προγράμματα δεν υπάρχουν για αμεα. δεν υπάρχει γενικότερα μέριμνα για το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. καλημερα, εχω τελειωσει μια σχολη και περυσι χρησιμοποιησα για πρωτη φορα το 5% και περασα σε μια δευτερη. Με τον καινουργιο νόμο δικαιουμαι πασο και δωρεαν βιβλία? Διοτι μου λενε οτι επειδη ειμαι ηδη κατοχος μιας αλλης σχολης δεν δικαιουμαι τα βιβλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Ανώνυμος

  καλημέρα φίλε ανώνυμε,

  θα σου πω πως σου λένε ανοησίες για το πάσο και τα βιβλία. πάσο δεν δικαιούνται τα άτομα που πάνε σε δεύτερη σχολή μόνο όταν εγγράφονται σε αυτήν και περνάνε σε αυτήν με κατατακτήριες (και όχι με άλλο τρόπο) βάσει του πρώτου πτυχίου.

  άρα εσύ αφού μπήκες με άλλον τρόπο και βιβλία και πάσο δικαιούσαι... και κακώς κάνουν αν δεν δίνουν. μπορείς να καταγγείλεις το θέμα στο υπουργείο... υπάρχει διεύθυνση αρμόδια για την φοιτητική μέριμνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα. Πριν από αρκετά χρόνια τέλειωσα το πανεπιστήμιο και σήμερα είμαι εργαζόμενος σε Δ.Υ. Πριν 2 χρόνια μου έγινε διάγνωση για κακοήθη όγκο και αναγκάστηκα να κάνω ολική αφαίρεση νεφρού. Πέρασα από επιτροπή, χαρακτηρίστηκα με ποσοστό αναπηρίας 67% για δυο χρόνια, οπότε φέτος θα περάσω πάλι. Σύμφωνα με όλες τις επανεξετάσεις που έκανα από τότε δεν έχω πλέον κανένα υπόλειμμα της πάθησης και είμαι "καθαρός". Θα ήθελα να μάθω αν θα μπορούσα να γραφτώ σε κάποιο ΑΕΙ, χωρίς κατατακτήριες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @Ανώνυμος

  καλησπέρα φίλε και συγνώμη για την καθυστέρηση... συγχαρητήρια για την αποκατάσταση της υγείας σου. το ζήτημα είναι ο νόμος όπως διαβάζεις και παραπάνω είναι σαφής στις περιπτώσεις των δικαιούχων. με αυτά που μου λες δεν έχω σαφή εικόνα αλλά όπως λέει είτε αιμοκαθαριζόμενοι είτε μεταμοσχευθέντες σε σχέση με το νεφρό δικαιούνται. είσαι στις περιπτώσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καληπέρα σε όλους. Πάσχω από αναπηρία άνω του 67% λόγω ψυχικών προβλημάτων τα οποία έχουν προκαλέσει, (διαγνωσμένη), λειτουργική δυσκινησία. Δικαιούμαι να εισαχθώ σε σχολή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @Ανώνυμος


  σου έχω απαντήσει και στο τσατ πως πρέπει να υπάρχει 67% από την κινητική αναπηρία εξ ολοκλήρου και όχι ως άθροισμα παθήσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα σας. Η κόρη μου εισήχθη το 2009 με το 3% τότε, με 67% και φοιτά 3 χρόνια, αλλά δεν έχει πάρει πτυχίο. Δικαιούται να καταθέσει τα χαρτιά της για εισαγωγή σε άλλη σχολή φέτος, εφ' όσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών; Κάναμε τη διαδικασία με το νοσοκομείο το Μάρτιο και πήραμε τη βεβαίωση εισαγωγής με το 5%. Στο παραπάνω θέμα, όμως, οι ημερομηνίες που δημοσιεύονται αφορούν το έτος 2010. Μήπως ξέρετε τη διαδικασία για φέτος, αν θα πρέπει να συμπληρώσει μηχανογραφικό και πότε; Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @Ανώνυμος είναι ένα ζήτημα φίλε μου που δεν ξέρω και δεν έχω μάθει τι γίνεται. γενικόλογα ξέρω πως δεν επιτρέπει ο νόμος να κάνεις χαρτιά πάλι για το 5% αφού έχεις ξανακάνει χρήση. ρωτήστε στο υπουργείο παιδείας γιατί και άλλοι σε συζητήσεις έχω μάθει πως δεν ξέρουν τι γίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @Notis Ευχαριστώ πολύ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ποιός εχει κανει μηχανογραφικο με 5%? Ποιές σχολες σας ενδιαφερουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. καλησπερα σε ολους και καλες γιορτες !!! ειμαι 17 χρονων εχω νοσο του chron και ειμαι 67% αναπηρος .. παω 3η λυκειου και φετος ειναι να δοσω πανελλινιες ... και τωρα τα χριστουγεννα μπικα στο νοσοκομειο για εγχειριση κιστι κοκικος ... και τυχαια μου κανει ο γιατρος εχεις ειπανε νοσο του chron ;; και γιατι δεινεις πανελλινιες ... αν μου κανει βγαλεις ενα καλο απολητηριο .. γυρω στα 18 μπορεις να περασεις σε τει χωρις εξετασεις ... με ενδιαφερει γιατι εχω χαλασει πολλα κατοσταρικα στα φροντηστηρια και δουλεια δεν βλεπω τα θεματα πανδυσκολα και με βλεπω να γραφω κατω απο την βαση .. εντομεταξη επανυλθε η βαση του 10 οποιος γραφει κατω απο την βαση δεν περναει πουθενα ... κλεινουν σχολες ..πολυ κουραση.. ειναι εσχος φετος και ηθελα να ρωτισω αν ισχυει αυτο που περνας σε τει χωρις πανελλαδικες για το 2013 και κατι αλλο .. πρεπει να βγαλω τοσο μεγαλο απολυτηριο γιατι αν ειναι ετσι δεν με κοβω να περναω ουτε με αυτον τον τροπο :) ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. @μιχαλης δημητρασκος

  μιχάλη στα είπα και στο chat... μερικά πράγματα... αν και δεν υπήρχε λόγος να τα γράψεις όμως δυο φορές.
  ας τα μεταφέρω λοιπόν κι εδώ: υπάρχει πρόβλεψη και διάταξη για κάποια ομάδα παθήσεων (βλέπε πληροφορίες εδώ http://amea-blog.blogspot.de/2010/08/5.html) όπως και η crohn ώστε να μπαίνει κάποιος αν το επιθυμεί μη δίνοντας πανελλαδικές αλλά ενδοσχολικές. Αυτομάτως αν το πράξει αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) δεν μπορεί να κάνει μηχανογραφικό με τους άλλους που δίνουν πανελλήνιες γιατί β) επιτρέπεται μόνο να κάνει μηχανογραφικό όπως όσοι επιθυμούν να δώσουν με το 5% των θέσεων για σοβαρές πθήσεις και προβλήματα υγείας. τα α και β μπορούν να παρκαμφθούν αν κάποιος δώσει κανονικά πανελλήνιες και χρησιμοποιήσει αυτούς τους βαθμούς για να κάνει μηχανογραφικό για το 5%. Όσο δε για το 18 που αναφέρεις.. θα πω πως εξαρτάται από την σχολή γιατί σε πολλές περιπτώσεις ίσως δεν φτάνει ούτε το 19 αν η ζήτηση σε σε εκείνο το τμήμα είναι μεγάλη και οι θέσεις όπως ορίζονται λίγες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ευχαριστώ πολύ φίλε αν κι τα ψιλόμπερδεψα με τα μηχανογραφικά αλλά θα ρωτήσω :-) σόρι που τα έγραψα 2 φορές νόμιζα ότι τα σχόλια μου δεν είχαν δημοσιευθεί . Τώρα ο βαθμός είναι ένα θέμα ... Δεν μπορώ να βγάλω ούτε 18

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση η οποία μπορεί να φανεί λίγο περίεργη γι'αυτό συγχωρήστε με αλλά θέλω να μου φύγει ένα άγχος. Είμαι 18 χρονών (3η λυκείου) και πάσχω από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και θα δώσω με το 5% φέτος. Έχω βάλει στόχο τη σχολή γεωπονίας στο ΑΠΘ στην οποία πέρυσι ο βαθμός του τελευταίου ήταν 11.800 και του πρώτου ήταν 18.500 των ατόμων που έδωσαν με το 5% (ενδιάμεσα δεν γνωρίζω πόσοι υπήρχαν). Η σχολή παίρνει περίπου 11 άτομα από αυτήν την κατηγορία. ΕΡΏΤΗΣΗ: Υπάρχουν καλές πιθανότητες να περάσω με βαθμό περίπου στο 15.000;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γιώργο γιατί να μην υπάρχουν πιθανότητες;;; δεν μπορώ να ξέρω τι θα δηλώσει ο καθένας. μπορεί να μπεις και πρώτος ποιος ξέρει από πριν;

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μου έφυγε ένα βάρος. :)

   Διαγραφή
 22. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΕΧΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΑΕΙ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε. Αρχικά να σου πω πως το θέμα που σχολιάζεις είναι άσχετο με το ερώτημά σου και θεώρησες σίγουρα σημαντικό να αγνοήσεις την παράκληση που κάνουμε.
   Επί του θέματος πως δεν υπάρχει νομοθετικά ειδικό δικαίωμα για αμεα για τις ενδοτμηματικές κατατακτήριες εξετάσεις σε κάθε σχολή που επιθυμεί να εισαχθεί κάποιος που έχει ήδη πτυχία.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.