Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Υγεία και Οικονομία

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, καθηγητής, διευθυντής του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Η υγεία και συνεπακόλουθα η οργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες και αυτό προκύπτει διαχρονικά από πλήθος κοινωνικών ερευνών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρόμετρου, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες δήλωσαν ότι η υγεία τούς απασχολεί σχεδόν όσο και τα οικονομικά θέματα και η απασχόληση και απαιτούν περισσότερους πόρους στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Κάθε σύστημα υγείας οφείλει να εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιοτικές, κλινικά αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Ωστόσο, παρότι αυτονόητα, τα παραπάνω δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν, καθότι ο τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες και περιπλοκότητες στην οργάνωσή του. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και συνεπακόλουθα η δαπάνη για την υγεία αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία κυρίως χρόνια εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της χρήσης καινοτόμας αλλά και ακριβής βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω, οι χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου προχώρησαν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε στη χώρα μας. Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ ανέδειξε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη δαπάνη χωρίς να μειωθεί η ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών, εάν ήταν εξίσου αποδοτικό το σύστημα με εκείνο των πιο αποδοτικών χωρών-μελών του οργανισμού.

Οι πηγές του προβλήματος στην Ελλάδα

Το σύστημα υγείας της χώρας μας είναι πολύ σύνθετο και περίπλοκο. Ουσιαστικά διαθέτουμε ταυτόχρονα τρία συστήματα υγείας, καθότι το ΕΣΥ συνυπάρχει με ένα μεγάλο και περίπλοκο δημόσιο ασφαλιστικό κλάδο και έναν από τους μεγαλύτερους αναλογικά ιδιωτικούς τομείς στις χώρες τους ΟΟΣΑ. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χρηματοδοτούνται ταυτόχρονα από τη γενική φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ πολλά από τα ταμεία είναι ταυτόχρονα χρηματοδότες-αγοραστές αλλά και παραγωγοί πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών, πρακτική που εγκαταλείπεται διεθνώς στην προσπάθεια να αποσπαστεί η χρηματοδότηση από την παραγωγή των υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δημόσια νοσοκομεία, είναι γενικότερα γνωστό ότι δεν έχουν αυτοτέλεια, σύγχρονους οργανισμούς, δεν είναι μηχανογραφημένα και δεν εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Εξοικονόμηση δαπανών

Κατά κύριο λόγο, η εξοικονόμηση προέρχεται από δύο τομείς. Ο ένας είναι ότι μειώθηκαν οι μισθοί στον δημόσιο τομέα, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία από εκεί υπήρξε μια εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας. Και το άλλο μέτρο το οποίο απέδωσε ήταν η μείωση των τιμών των φαρμάκων. Η μείωση αυτή είχε σαν συνέπεια να εξοικονομήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία κάπου 750 εκατ. ευρώ και να μειωθεί επίσης η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία κάπου 100-150 εκατομμύρια. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει η χώρα τη συγκράτηση της δαπάνης και την αύξηση της αποδοτικότητας μόνο μ' αυτά τα μέτρα.

Αλλαγές που πρέπει να γίνουν

Οι κυβερνήσεις, όταν θέλουν να μειώσουν άμεσα τη δαπάνη για την υγεία, επικεντρώνονται στο φάρμακο. Ωστόσο, το φάρμακο αφορά το 20% των συνολικών δαπανών, ενώ το 80% είναι η παροχή των υπηρεσιών κι αυτός πρέπει παράλληλα να είναι ο μεγάλος στόχος. Οταν μηχανογραφήσεις το σύστημα Υγείας, όταν ελέγξεις γιατί συνταγογραφούνται συγκεκριμένες εξετάσεις, γιατί γίνονται ορισμένες επεμβάσεις και τα συνδέσεις αυτά με το ιστορικό του ασθενούς, όταν μπορέσεις να εισαγάγεις μέσα στα μηχανογραφικά συστήματα διεθνή πρότυπα διαχείρισης των ασθενών, τα οποία θα βασίζονται σε κάθε χρονική στιγμή στη διεθνή εμπειρία και στην επιστημονική γνώση- μόνο μ' αυτούς τους τρόπους μπορείς να εξοικονομήσεις πόρους.

Λίστα φαρμάκων

Η λίστα, έτσι όπως έχει θεσμοθετηθεί αυτή τη στιγμή, προσομοιάζει με άλλες λίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη (αυτά τα συστήματα ονομάζονται «Εσωτερικά Συστήματα Τιμών Αναφοράς»), ωστόσο έχει πάρα πολλές αδυναμίες και θα πρέπει να βελτιωθεί αν θέλουμε να εφαρμοστεί. Η χώρα μας κατάφερε, με ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων που έχει, να εξασφαλίσει από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Τώρα, προσπαθεί να τις μειώσει έμμεσα περαιτέρω αυτές τις τιμές, μέσα από τη λίστα. Εκεί πραγματικά χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε να μη μειώσει κανείς πάρα πολύ τις τιμές και στα πλαίσια αυτά δημιουργήσει αντικίνητρα για να έρχονται νέα φάρμακα στη χώρα.

Ναι μεν αυτή τη στιγμή η χώρα έχει άμεση ανάγκη από μείωση των δαπανών για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα έχει και ανάγκη να προσφέρει στον Ελληνα πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες και σ' ό,τι αφορά το φάρμακο να προσφέρει πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρξει στρατηγική. Τα φάρμακα δεν είναι όλα τα ίδια. Δεν μπορεί δηλαδή να τα βάλει όλα σε ένα καλάθι και να τα μεταχειριστεί με τον ίδιο τρόπο.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι τόσο οι τιμές των φαρμάκων που επηρεάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη όσο είναι η ποσότητα και το μείγμα των φαρμάκων των φαρμάκων που καταναλώνουμε. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, η πολιτική υγείας στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα μας επικεντρώθηκε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, ωστόσο, η πραγματική εξοικονόμηση αναμένεται να προέλθει από τον έλεγχο της ποσότητας των φαρμάκων και του μείγματος των φαρμάκων που καταναλώνουμε κι αυτό μπορεί να ελεγχθεί μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή, αυτών που λέμε «Κατευθυντήριων Οδηγιών Διαχείρισης των Ασθενών». Συνεπώς, η πολιτική τώρα, και η όλη πίεση από την πλευρά της διοίκησης του συστήματος Υγείας, πρέπει να επικεντρωθεί στη μηχανογράφηση του συστήματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Τα μονοκλωνικά στη φαρέτρα της ιατρικής

Τα μονοκλωνικά αντισώματα αποτελούν έναν τύπο στοχευμένης θεραπείας, η οποία δρα παρεμποδίζοντας συγκεκριμένα μόρια που είναι απαραίτητα για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και την αύξηση του μεγέθους του όγκου.

Μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και ανεκτές από τις συνήθεις θεραπείες, επειδή στοχεύουν ειδικά τα καρκινικά κύτταρα αφήνοντας άθικτα τα υγιή. Το cetuximab είναι ένας τύπος μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο στοχεύει ειδικά τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Ως στοχευμένη θεραπεία κατά του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα το cetuximab αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την κινητικότητα, την ικανότητα εισβολής των κυττάρων και την αγγειογένεση του όγκου (ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων). Πρόκειται για τη μοναδική στοχευμένη θεραπεία που παρουσιάζει δράση κατά του όγκου και που έχει εγκριθεί από υγειονομικές αρχές για τη θεραπεία του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.


Διαβάστε περισσότερα...

Καινοτόμες θεραπείες κατά καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
Πάνω από 90% των καρκίνων κεφαλής και τραχήλου ξεκινούν από τα επιθηλιακά «πλακώδη» κύτταρα της επιφάνειας των περιοχών της κεφαλής και του τραχήλου, όπως το στόμα, η μύτη και ο λαιμός και για το λόγο αυτό ονομάζονται «καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και του τραχήλου».


Κατά την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της επίπτωσης των καρκινωμάτων εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και του τραχήλου παγκοσμίως, και ειδικότερα στις γυναίκες. Παγκοσμίως, παρουσιάζονται σχεδόν 600.000 νέα κρούσματα καρκίνου κεφαλής και τραχήλου ετησίως, ενώ μόνο στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ετησίως παρουσιάζονται περίπου 143.000 νέα κρούσματα καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου και σημειώνονται περισσότεροι από 68.000 θάνατοι εξαιτίας της νόσου.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα των καρκινωμάτων εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και του τραχήλου είναι μη ειδικά και μπορεί να περιλαμβάνουν:

* Επίμονο πονόλαιμο.

* Δυσκολία μάσησης ή πόνος κατά την κατάποση

* Επίμονη ρινική απόφραξη ή ρινορραγίες

* Οίδημα στον τράχηλο ή τη γνάθο

* Παρατεταμένο βράγχο (βραχνάδα) ή αλλαγή της φωνής

* Ωτταλγία

* Αλγος στο πρόσωπο ή την άνω γνάθο

* Ασυνήθεις λευκές (λευκοπλακία) ή ερυθρές (ερυθροπλακία) πλάκες στο στόμα.

Παράγοντες κινδύνου

Συγκεκριμένοι παράγοντες του τρόπου ζωής αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκινωμάτων εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και του τραχήλου και περιλαμβάνουν:

* Ηλικία: ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι συχνότερος σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 40 ετών.

* Φύλο: οι άντρες είναι δύο έως τρεις φορές πιθανότερο απ' ό,τι οι γυναίκες να εμφανίσουν καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, όμως το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου κεφαλής και τραχήλου στις γυναίκες σημειώνει αύξηση.

* Κάπνισμα: οι καπνιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος απ' ό,τι οι μη καπνιστές.

* Αλκοόλ: Χρόνια κατανάλωση αλκοόλ.

* HPV: Τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

**Στάδια

Ο προσδιορισμός των σταδίων αποτελεί έναν τρόπο περιγραφής του καρκίνου με βάση το σημείο στο οποίο βρίσκεται, εάν έχει εξαπλωθεί ή σε ποια σημεία και εάν επηρεάζει τις λειτουργίες άλλων οργάνων. Τα στάδια των καρκινωμάτων εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και του τραχήλου διακρίνονται σε:

* Στάδιο Ι και ΙΙ: οι καρκίνοι είναι μικροί, εντοπισμένοι και συνήθως ιάσιμοι.

* Στάδιο ΙΙΙ και IV Α-Β: συνήθως οι καρκίνοι είναι τοπικά προχωρημένοι ή/και έχουν εξαπλωθεί στους τοπικούς λεμφαδένες.

* Στάδιο IV C: οι καρκίνοι είναι μεταστατικοί (έχουν εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία του οργανισμού).

Θεραπευτικές επιλογές

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο και το σημείο της νόσου και τη συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Συχνά οι ασθενείς λαμβάνουν συνδυασμό διαφορετικών τύπων θεραπειών.

**Χειρουργική επέμβαση

Οι ασθενείς με εντοπισμένη νόσο που δεν έχει εξαπλωθεί δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Μετά τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία.

**Ακτινοθεραπεία

Οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένους όγκους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χειρουργικά, μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά σε ακτινοθεραπεία ή σε ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή σε συνδυασμό με cetuximab. Ο συνδυασμός της χημειοθεραπείας με την ακτινοθεραπεία έχει θετικό αντίκτυπο στην επιβίωση, αλλά συνδέεται με αύξηση των περιστατικών οξείας και καθυστερημένης τοξικότητας.

**Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση -προεγχειρητικά, εάν ο όγκος είναι μεγάλος ή για να μειωθεί το μέγεθος ή ο αριθμός των μεταστάσεων- και μετεγχειρητικά μαζί με ακτινοθεραπεία για να βοηθήσει στην αποτροπή της επανεμφάνισης του καρκίνου. Σε προχωρημένη (μεταστατική) νόσο η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται ανακουφιστικά για τη συρρίκνωση των όγκων, το μετριασμό των συμπτωμάτων και της δυσφορίας και την παράταση της επιβίωσης.

**Στοχευμένες θεραπείες

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες στοχευμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου. Οι καινοτόμες αυτές θεραπείες στοχεύουν τα ελαττωματικά γονίδια ή τις ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών σε συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα της κεφαλής και του τραχήλου, που συμβάλλουν στην αύξηση και την ανάπτυξη του καρκίνου.

Οι συχνότερες περιοχές εμφάνισης καρκίνων κεφαλής και τραχήλου είναι:

* Στη στοματική κοιλότητα (43%)

* Στο φάρυγγα (33%)

* Στο λάρυγγα (24%)

ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

*Ρινοφάρυγγας

*Οροφάρυγγας

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

*Λαρυγγοφάρυγγας

*Φάρυγγας

*Ρουθούνι

*Γλώσσα

*Λάρυγγας

*Τραχεία
Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Ένα στοίχημα συχνά χαμένο;

Η ενημέρωση του ασθενούς με καρκίνο:Αν και κάθε σοβαρή νόσος παράγει φόβο, αρκετές δεκαετίες μετά την εισαγωγή αποτελεσματικής θεραπείας και τη δυνητική ιασιμότητα για αρκετά νεοπλάσματα, η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός κακοήθους νεοπλάσματος εμπεριέχει ιδιαίτερο φορτίο τρόμου, εν μέρει προερχόμενου από το συλλογικό συνειδητό. Είναι το αρχέγονο ρίγος που προκαλείται από το «κοίταγμα κατάματα του θανάτου».


Ένας «αφορισμός»: όλοι οι ασθενείς με καρκίνο φαίνεται να το γνωρίζουν, παρά κάθε προσπάθεια απόκρυψής του. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το αξίωμα, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί ο διεθνώς ισχύων κώδικας δικαιωμάτων του ασθενούς προβλέπει ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα και ο γιατρός οφείλει να του παράσχει όλη την αλήθεια σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη νόσο του, τη θεραπεία της και την πρόγνωση.

Εξίσου σημαντική όμως με το παραπάνω είναι και η αναγνώριση της αναγκαιότητας εξατομίκευσης της πληροφόρησης του ασθενούς με βάση τα εκάστοτε ιδιαίτερα κοινωνικά ή ατομικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας στον πυρήνα το δικαίωμα της επαρκούς αλλά και κατάλληλης πληροφόρησης του ασθενούς.

Τα μηνύματα των ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ έχουν κεντρικό ρόλο σε όλα τα πεδία της πληροφόρησης του πληθυσμού, συνεπώς και σε θέματα υγείας.

Δυστυχώς, όλοι γνωρίζουμε ότι μέγιστο μέρος της πληροφόρησης από τα ΜΜΕ αποτελεί ουσιωδώς αποπληροφόρηση, συχνότατα δε, πληρωμένη διαφήμιση των επαγγελματιών υγείας. Δεν τολμώ να συσχετίσω την εμφάνιση στην τηλεόραση ή την εμφάνιση στον «έγκυρο» ημερήσιο ή περιοδικό Τύπο ορισμένων αστέρων της ιατρικής ως «μαντατοφόρων» των επαναστατικών εξελίξεων στη θεραπευτική με τις ουρές στα ιδιωτικά ή νοσοκομειακά ιατρεία τους την επόμενη ημέρα.

Το ίδιο και το Διαδίκτυο και οι «διευρυνόμενες» δυνατότητες που προσφέρει. «Εγκυροι» δικτυακοί τόποι, προσβάσιμοι από τον καθένα, δίνουν πλήθος πληροφορίες. Ισως βοηθούνται κάποιοι ασθενείς, ίσως περιορίζεται η αυθαιρεσία της ιατρικής αυθεντίας. Ομως, το πρόσημο του αθροίσματος οφέλους βλάβης παραμένει απροσδιόριστο, καθώς η βραχυπρόθεσμη και μεσο/μακροπρόθεσμη συνέπεια είναι η αυξανόμενη σύγχυση και ο τρόμος του προσφεύγοντος χρήστη. Και βέβαια, η «ανακατεύθυνσή» του σε περιοχές όπου «επαναστατικές θεραπείες» υπόσχονται «σωτηρία»... Η αγυρτεία είναι πολύ αρχαιοτέρα, άρα και εμπειροτέρα της ιατρικής.

Τα παραπάνω βεβαίως δεν ακυρώνουν την αξία έγκυρων δικτυακών τόπων. Εντούτοις, η απουσία του αναγκαίου υποστρώματος γνώσεων των ασθενών και των συγγενών τους αμβλύνουν το όποιο όφελος. Εξάλλου, καθώς οι επαγγελματίες υγείας κάθε άλλο παρά άτρωτοι είναι στην παραπληροφόρηση και γι' αυτούς παρόμοιοι κίνδυνοι με αυτούς του γενικού πληθυσμού ελλοχεύουν.

Μια πρόταση κωδικοποίησης της ενημέρωσης του ασθενούς με καρκίνο:

** Όλη η αλήθεια δοσμένη με τον κατάλληλο τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο.

**Ο γιατρός οφείλει να κρατήσει επιδέξια το πηδάλιο του σκάφους στη διάρκεια της καταιγίδας της νόσου και της θεραπείας.

**Κάθε ασθενής δικαιούται όση αλήθεια μπορεί να αντέξει. «Πόση αλήθεια», είναι καθήκον του θεραπευτή ογκολόγου να το διερευνήσει και να το προσδιορίσει.

**Η ενημέρωση του ασθενούς με καρκίνο αποτελεί τον δυσκολότερο θεραπευτικό χειρισμό που εξ ορισμού πέφτει στους ώμους του κλινικού ογκολόγου.

**Ο ογκολόγος οφείλει να εξηγήσει χωρίς να συντρίψει, να καθησυχάσει χωρίς να αποκοιμίσει.

**Ο ογκολόγος έχει το δύσκολο καθήκον να διατηρήσει την επαφή του ασθενούς με την ελπίδα, προστατεύοντας παράλληλα από την παραπλανητική πληροφόρηση.

Η ενημέρωση του ασθενούς και ο ψυχικός χειρισμός του είναι το στενό και απόκρημνο μονοπάτι ανάμεσα στη συχνά οδυνηρά δυσμενή πραγματικότητα και την ανεπάρκεια των υπαρχουσών στη δεδομένη συγκυρία θεραπευτικών ευκαιριών.

Συνοψίζοντας, η πληροφόρηση πρέπει να διυλίζεται από τα φίλτρα της ψυχής του ενημερούντος πριν σταλάξει στην ψυχή του ενημερουμένου. Να παίρνει σύσταση βαλσάμου, όχι δηλητηρίου, να είναι φάρμακο και όχι φαρμάκι, καθώς η υπερβολική δόση «αλήθειας» είναι συχνά τοξική. Δυστυχώς το εγγενές έλλειμμα ανθρωποκεντρισμού των κοινωνιών της αγοράς συχνά μας εμποδίζει να κερδίσουμε το στοίχημα της προσέγγισης του λαβωμένου συνανθρώπου μας.Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Μέτρηση σακχάρου με... USB


Μία νέα τεχνολογία που βοηθά στην καλύτερη παρακολούθηση του σακχάρου και τελικά στην ρύθμιση του διαβήτη, κυκλοφόρησε πρόσφατα και στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα USBstick το οποίο δέχεται την ταινία μέτρησης, συνδέεται άμεσα στον υπολογιστή και με ειδικό λογισμικό κρατά αυτόματα ημερολόγιο.

«Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι ασθενείς που χρησιμοποιούν λογισμικό διαχειρίζονται το διαβήτη τους πιο σωστά», ανέφερε ο ειδικός διαβητολόγος Χρήστος Ζούπας.

Ο μετρητής ContourUSB, όπως ονομάζεται μοιάζει με USBstick, διαθέτει ειδική εσοχή που μπαίνει η ταινία μέτρησης με το αίμα, και ακολούθως τοποθετείται στη θύρα του υπολογιστή. Ακολούθως, το ειδικό λογισμικό λαμβάνει τη μέτρηση και την καταγράφει σε λίστα που μπορεί κάποιος ασθενής ή ο γιατρός να παρακολουθεί τις ακριβείς αυξομειώσεις του σακχάρου και αναλόγος να ρυθμίζει τη δόση του φαρμάκου του ή να μεταβάλλει τις διατροφικές του συνήθειες.Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"
Διαβάστε περισσότερα...

Ελπιδοφόρα μηνύματα

Διεθνές συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων


Ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται για την αντιμετώπιση των καρκίνων κεφαλής & τραχήλου. Αν και διαφέρουν βιολογικά από τον καρκίνο του πνεύμονα, οι καρκίνοι αυτοί γενικά προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα που έχουν εκτεθεί σε καρκινογόνους παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της μοριακής βιολογίας του καρκίνου, γεγονός που έδωσε ώθηση στην παραγωγή νέων στοχευμένων θεραπειών που καταστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, ενώ επηρεάζουν λιγότερο τα φυσιολογικά κύτταρα και ιστούς του οργανισμού, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια σε αυξητικούς παράγοντες.


Όσον αφορά τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, έγινε αντιληπτό ότι τουλάχιστον 50% των όγκων που αναπτύσσονται στο στοματοφάρυγγα (ιδιαίτερα στις αμυγδαλές) οφείλονται σε λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), που σχετίζεται με ιδιαίτερη κλινική πορεία και ευνοϊκή πρόγνωση.

Πρόσφατα, με πρωτοβουλία και οργάνωση της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε διεθνές συμπόσιο με θέμα «Εξελίξεις και προοπτικές στους καρκίνους του πνεύμονα και κεφαλής/τραχήλου» στην Αθήνα (www.thorhnc.com). Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος με το Πανεπιστημίου του Pittsburgh (ΗΠΑ), ενώ συμμετείχαν ερευνητές από σημαντικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης που έχουν εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων.

Στη θεραπεία του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου έχει εισαχθεί η χρήση ενός μονοκλωνικού αντισώματος που αναγνωρίζει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στη δράση της ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας και αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους κατά των όγκων.

Στο πεδίο του καρκίνου του πνεύμονα, ύστερα από δεκαετίες χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις, εμφανίστηκαν αρκετά νέα φάρμακα: Για παράδειγμα, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει τον αυξητικό παράγοντα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων και αναστέλλει την παραγωγή νέων αγγείων στον όγκο εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την τροφοδοσία τους και συνεπώς την ανάπτυξή τους. Επίσης στον καρκίνο του πνεύμονα οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR ή άλλων μοριακών στόχων του καρκινικού κυττάρου αποτελούν σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, που μπορούν να αναγνωριστούν πλέον με τη βοήθεια ειδικής τεχνολογίας.

Το κυρίαρχο σύνθημα στην ογκολογία σε διεθνές επίπεδο είναι η εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας με τη χρήση στοχευμένων φαρμάκων και μοριακών δεικτών. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη πολλών τομέων της ιατρικής που επιδρούν θετικά στην ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής των ασθενών. Σημαντικές εξελίξεις έχουν συντελεστεί στο χώρο της χειρουργικής και της ακτινοθεραπείας. Χειρουργικές τεχνικές με τη χρήση ρομπότ, όπως και τεχνολογικές εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία επιτρέπουν την αποφυγή βλάβης των υγιών ιστών,κάτι που μειώνει τις μακροχρόνιες επιπλοκές της θεραπείας.

Η επιτυχής θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, όπως χειρουργών, ακτινοθεραπευτών και παθολόγων - ογκολόγων και υποστηρικτικού προσωπικού. Τα ογκολογικά συμβούλια, στα οποία ανταλλάσσονται επιστημονικές απόψεις και λαμβάνονται αποφάσεις για τη θεραπεία του κάθε ασθενούς, κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου. Στο πλαίσιο των εργασιών του συμποσίου συμπεριλήφθηκαν δύο τέτοια ογκολογικά συμβούλια με τη συμμετοχή ειδικών, που έδωσαν την ευκαιρία στην ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση επιλεγμένων δύσκολων περιστατικών.

Το συμπόσιο κάλυψε εκτενώς πολλά επίκαιρα θέματα, όπως το ρόλο του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), τη χρησιμοποίηση νεότερων στοχευμένων φαρμάκων σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, αντι-αγγειογενετικούς παράγοντες, μεταλλάξεις και μοριακούς δείκτες, θεραπεία συντήρησης για τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλα θέματα.

Επίσης στο πλαίσιο του συμποσίου πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση με συμμετοχή επιστημονικών φορέων και συλλόγων ασθενών για την υπογραφή κοινής διακήρυξης για τον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.


Διαβάστε περισσότερα...

«9 στους 10 απαιτούν περισσότερη πληροφόρηση για το φαγητό τους εκτός σπιτιού»Αθήνα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας «World Menu Report» που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε από τη Unilever Food Solutions, «9 στους 10 απαιτούν περισσότερη πληροφόρηση όταν τρώνε εκτός σπιτιού».

Παρόλη την παγκόσμια αποδοχή της σημασίας της υγιεινής διατροφής, το χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης αναγνωρίζεται ως εμπόδιο για τη στροφή σε υγιεινότερες επιλογές στην εστίαση.

Η έρευνα που διεξήγαγε ο κλάδος τροφίμων της Unilever που απευθύνεται σε επαγγελματίες μαζικής εστίασης, πραγματοποιήθηκε σε 7 χώρες, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.500 ατόμων με τη μορφή συνεντεύξεων και φέρνει στο φως την αυξημένη ανάγκη για τον κλάδο της εστίασης να παρέχει μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι περιέχουν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται στα μενού, ποια η προέλευση και οι προδιαγραφές ασφαλείας των συστατικών. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει σε περισσότερο συνειδητοποιημένες διατροφικές επιλογές εκτός σπιτιού.

Μάλιστα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η γνώση του διαθρεπτικού περιεχομένου των γευμάτων τους θα επηρέαζε τις επιλογές τους εκτός σπιτιού, ενώ σημειώνουν πως κάτι τέτοιο θα τους οδηγούσε σε πιο υγιεινές επιλογές γευμάτων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας, αναφέρθηκε ο «παγκοσμιοποιημένος» όρος Foodonomics, ο οποίος στην ουσία αποτυπώνει τη διεθνή τάση των ανθρώπων να ξέρουν περισσότερα για τα πιάτα που παραγγέλνουν.

«Ό,τι είναι το χρήμα για τα οικονομικά (economics) είναι η τροφή (Food) για τα Foodonomics», τόνισε ο Γιάννης Καπλανέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever Food Solutions στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με βάση την έρευνα, τρία (3) είναι τα πρώτα πράγματα που θέλει να ξέρει ο καταναλωτής όταν γευματίζει έξω από το σπίτι:

1. την προέλευση των τροφίμων
2. πώς έχουν παρασκευαστεί και μαγειρευτεί
3. τη διαθρεπτική τους αξία

Επιπλέον, τα 2/3 των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θα έβλεπαν θετικά την προσθήκη σημάνσεων και πληροφοριών στο μενού τους, που να αφορούν τη χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, λιγότερο αλάτι και χαμηλές θερμίδες.

Στο δυτικό κόσμο, οι άνθρωποι θα επιθυμούσαν επίσης πιο σαφείς πληροφορίες για την περιεκτικότητα σε αλάτι, ενώ στην Κίνα ζητούν κι άλλες πληροφορίες για τις βιταμίνες και τις πρωτεΐνες που περιέχει το φαγητό τους.

Όμως σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, καταγράφεται έλλειψη διατροφικής πληροφόρησης. Αντίστοιχα, δε φαίνεται όλες οι χώρες να συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο η πληροφόρηση πρέπει να διοχετεύεται, λόγω της διαφοράς κουλτούρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας δήλωσε:
«Tα τελευταία χρόνια ακόμα και στη χώρα μας υπάρχει μια τάση για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα τροφής εκτός σπιτιού, χρησιμοποιώντας αγνά ελεγμένα υλικά, απαλούς τρόπους μαγειρέματος προσπαθώντας ταυτόχρονα να δώσουμε γεύση και άρωμα στα παρασκευάσματα.
Τα σχολεία πλέον εκπαιδεύουν τους μικρούς μαθητές να έχουν οικολογική συνείδηση στην καθημερινότητά τους, στην αυτοδιαχείριση του οργανισμού τους, στη διαχείριση των σκουπιδιών και κυρίως της τροφής. Σοβαρά εστιατόρια, αλλά και μεγάλες αλυσίδες γρήγορης εστίασης πλέον διαφημίζουν τη χρήση ελαιολάδου, βιολογικών λαχανικών και ήπιων τρόπων μαγειρέματος. Υπάρχει μια αλλαγή στη διατροφική συνείδηση του κόσμου. Αυτήν πρέπει να ενισχύσουμε, αυτήν πρέπει να βοηθήσουμε».

Ως κανάλι-κλειδί για την πληροφόρηση, σύμφωνα με την έρευνα αναδεικνύεται ο κλάδος προϊόντων και υπηρεσιών της εστίασης, ο οποίος πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αποκαλύψει με διαφάνεια «τι υπάρχει στα φαγητά» και να ενισχύσει έτσι την προσπάθεια των καταναλωτών να τρώνε υγιεινότερα έξω από το σπίτι.

Η παγκόσμια έρευνα, «World Menu Report» που «έτρεξε» η Unilever Food Solutions, όχι απλά αποτυπώνει τις πιο σύγχρονες τάσεις στο φαγητό εκτός σπιτιού, αλλά υποδεικνύει και το νέο ρόλο που καλείται να υιοθετήσει η βιομηχανία της εστίασης, ώστε να ανανεώσει τη σχέση της με τον καταναλωτή και να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις.

«Οι προμηθευτές τροφίμων και προϊόντων εστίασης, τα εστιατόρια, οι καντίνες, τα σχολεία, οι καφετέριες πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να απαντήσουν στην ανάγκη για περισσότερη γνώση και πληροφόρηση.
Οι σεφ έχουν μερίδιο στη διαμόρφωση συνηθειών υγιεινότερη διατροφής. Δικό μας μέλημα να τους εμπνέουμε με προϊόντα και υπηρεσίες κάθε μέρα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ.Καπλανέλης.
Διαβάστε περισσότερα...

Παιδί και διαζύγιο


Το διαζύγιο μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση αλλά σίγουρα δεν πρέπει και να δαιμονοποιείται. Το μόνο δύσκολο σημείο, είναι όταν τα παιδιά είναι μικρά, αλλά και πάλι η σωστή αντιμετώπιση μπορεί να διευκολύνει πολύ την κατάσταση.
Οι πιο σημαντικοί παράμετροι που καθορίζουν το τι επίπτωση θα έχει το διαζύγιο στο παιδί είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον δηλαδή τα αδέλφια, συγγενείς και φίλοι και η στάση των γονιών πριν και μετά το διαζύγιο. Μερικά παιδιά μικρής ηλικίας επειδή αναπτυξιακά έχουν την τάση να ερμηνεύουν τα γεγονότα με  επίκεντρο τον εαυτό τους είναι πιθανό να νομίσουν πως αυτά φταίνε που δεν ήτανε καλά παιδιά, γι αυτό έφυγε ο ένας από τους γονείς.
Σύμφωνα με άρθρο του ψυχολόγου Δημήτρη Τσουκάλη που δημοσιεύεται στο e-psyhogoly.gr , σε ανάλογες περιπτώσεις οι γονείς πρέπει:
- Να μην μπερδέψουν το παιδί με τον χωρισμό, δηλαδή να μην είναι το παιδί παρών όταν συμβαίνουν συγκρούσεις, να μην το βάζουν στο μέσο της σύγκρουσης και να μην το γίνεται το παιδί μεταφορέας μηνυμάτων.
- Αν το παιδί είναι στην εφηβεία να αποφεύγονται οι υπερβολικά στενές σχέσεις με τον γονέα του αντίθετου φύλου.
- Να μην δείχνουν εχθρότητα για τον πρώην σύζυγο και να μην τον κατηγορούν μπροστά στο παιδί.
- Οι εξηγήσεις που θα δοθούν στο παιδί να είναι όσο πιο αληθινές γίνεται και να τονιστεί πως είναι κοινή απόφαση που αφορά μόνο τους γονείς.
- Οι γονείς να θέτουν τα ίδια σταθερά όρια και κανόνες
- Το παιδί να επισκέπτεται τον γονέα που έφυγε σε συνεπές και τακτικό πρόγραμμα.
- Να εξηγούν στο παιδί πως αυτό δεν έχει κανένα απολύτως μερίδιο ευθύνης και να το διαβεβαιώσουν και οι δύο πως θα συνεχίσουν να το αγαπούν και θα το υποστηρίζουν και πως αυτό δεν θα αλλάξει.
- Να ενθαρρύνουν το παιδί να εκφράσει όλα τα συναισθήματά και τις σκέψεις του και να μην τα κρύβει.
- Να μην στερήσουν από το παιδί κανέναν από τους δύο γονείς.
- Ο γονέας που μένει τώρα πιά αλλού να συνεχίσει να παρέχει την ίδια σταθερή φροντίδα.Διαβάστε περισσότερα...

Διατροφή κατά της γαστρεντερίτιδας


Τις τελευταίες ημέρες, τα ιατρεία των παιδιάτρων και οι αίθουσες αναμονής των νοσοκομείων έχουν κατακλυστεί από παιδάκια που ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα. Πρόκειται για μια ίωση η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί ενέχει τον κίνδυνο της αφυδάτωσης, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Οι γονείς, λοιπόν, εκτός από τη φροντίδα του παιδιού πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τη διατροφή του, όχι μόνο για να καταπολεμήσουν τα συμπτώματα (διάρροια, εμετός, πυρετός και πόνος στην κοιλιά), αλλά να ενισχύσουν και την άμυνα του οργανισμού τους.
Δείτε, λοιπόν, τι μπορείτε να ταΐσετε το παιδί σας και κατά τη διάρκεια της ίωσης αλλά και λίγες ημέρες μετά.
- Ψητό κρέας με πατάτες, ρύζι ή πουρέ καρότου. Αν θέλει να φάει και φρούτα, περιοριστείτε στην μπανάνα.
- Γιαούρτι. Τα ένζυμα που περιέχει βοηθούν στην αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου.
-Τοστ με κίτρινο τυρί μόνο.Διαβάστε περισσότερα...

ΙΑΣΩ: Η πρώτη ρομποτική χειρουργική γυναικολογική επέμβαση


Το τελευταίας γενιάς υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής, Da-Vinci Si, εγκαταστάθηκε στο ΙΑΣΩ στις 15/03/2011. Μια μέρα μετά πραγματοποιήθηκε και η πρωτοποριακή για την χώρα μας ρομποτική γυναικολογική επέμβαση από την ομάδα του Λέκτορα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Λαπαρο-Ρομποτικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου STANFORD της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, κου Γεώργιου Χείλαρη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε μια ασθενή με γυναικολογικό καρκίνο και συγκεκριμένα καρκίνο ενδομητρίου (κοινώς καρκίνο της μήτρας).
Πρόκειται για τον 4ο πιο συχνό τύπο καρκίνο σε γυναίκες, μετά τον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Από αυτές που θα προσβληθούν, οι 3 απο τις 4 θα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο (δηλαδή στο 1ο ή το 2ο στάδιο εξάπλωσης της νόσου - απο τα 4 στάδια συνολικά).
Πρόσφατα αποτελέσματα από μακροχρόνιες επιστημονικές μελέτες που συνέκριναν σε χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο της μήτρας, την ανοιχτή χειρουργική με την λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική, έδειξαν ότι η λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική - πλην λίγων εξαιρέσεων - αποτελεί πλέον την επέμβαση πρώτης επιλογής.
Συγκεκριμένα, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική προσφέρει πλεονεκτήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την μειωμένη απώλεια αίματος, τον μειωμένο κατά πολύ μετεγχειρητικό πόνο, την σύντομη νοσηλεία (το πολύ 2 ημερών), την γρήγορη ανάρρωση και ταχύτατη επανόδο στις καθημερινές δραστηριότητες, έχοντας επιπλέον τα ίδια χειρουργικά αποτελέσματα με αυτά της ανοιχτής τομής.
Ο κ. Χείλαρης εφαρμόζει τη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική για γυναικολογικές και ογκολογικές επεμβάσεις από το 2002 στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα άνοιξε το δρόμο πραγματοποιώντας για πρώτη φορά πανελληνίως γυναικολογικές ογκολογικές επεμβάσεις με λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική απο το 2004 έως σήμερα.


Διαβάστε περισσότερα...

5 ιδέες για υγιεινό πρωινό


Ξεκινήστε δυνατά την ημέρα σας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο πριν πάτε στο γραφείο για το πρωινό γεύμα σας. Σας προτείνουμε 5 διαχρονικές πρωινές αξίες που θα σας γεμίσουν ενέργεια. 

1. Κουάκερ (βρώμη) Ρίχνουν τη χοληστερίνη, είναι πλούσια σε ίνες, χαμηλά σε λιπαρά και περιέχουν βιταμίνη Α, βιταμίνη Β, ασβέστιο και σίδηρο. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και δημιουργούν αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο διάστημα. 

2. Άπαχο γάλα ή γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά Για να έχει διάρκεια η ενέργεια, οι υδατάνθρακες πρέπει να συνδυάζονται με πρωτεϊνούχες τροφές, όπως είναι το γάλα και το γιαούρτι. Προτιμήστε να συνοδεύονται από μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης ή ένα μικρό κουλούρι Θεσσαλονίκης. 

3. Σάντουιτς Γεμίστε μια αραβική πίτα (ολικής αλέσεως) με μαρούλι, ντομάτα, άπαχο ζαμπόν ή γαλοπούλα και μία φέτα τυρί. Προσθέστε μουστάρδα και έχετε ένα νόστιμο όσο και υγιεινό σάντουιτς που δεν θα σας επιβαρύνει με θερμίδες. 

4. Ξηροί καρποί Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικές ουσίες), αλλά και σε βιταμίνη Ε, προστατεύουν από τη χοληστερίνη, τα καρδιακά νοσήματα, τον καρκίνο και το Πάρκινσον, ενώ προσφέρουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές δραστηριότητες. Προτιμήστε τα αμύγδαλα και τα καρύδια. 

5. Χυμός πορτοκάλι Εκτός του ότι είναι πλούσιος στην -τόσο απαραίτητη για ενέργεια- βιταμίνη C, βοηθά επιπλέον στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Αποφύγετε τους χυμούς του εμπορίου, οι οποίοι περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.


Διαβάστε περισσότερα...

Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη


Δυσάρεστα τα νέα για τους Ρώσους

Εξακολουθεί να αυξάνεται διαρκώς το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η παχυσαρκία παίρνει διαστάσεις επιδημίας με αποτέλεσμα οι άνθρωποι στη Βρετανία να ζουν περισσότερο από αυτούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιδημιολογίας, παράγοντες όπως το πόσο πλούσια είναι μια χώρα και πόσα χρήματα ξοδεύονται για το σύστημα υγείας, δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη μακροζωία.

Το 2007 ο μέσος όρος ζωής στη Βρετανία ήταν τα 80 έτη ενώ στις ΗΠΑ τα 78. 

Η έρευνα αναφέρει ότι ένας λόγος που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο είναι το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι θάνατοι που οφείλονται σε καρδιακή προσβολή, καθώς περιορίζονται οι κίνδυνοι όπως το κάπνισμα που την προκαλούν.

Τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα για όσους ζουν στη Ρωσία, και τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, όπου το προσδόκιμο ζωής συνεχώς αυξομειώνεται τα τελευταία 25 χρόνια. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο κόσμος και πολύ περισσότερο οι άντρες έχουν την τάση να πίνουν σε υπερβολικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα...

Πώς θεραπεύεται η ακράτεια ούρων


Σε κάποιους ακούγεται απλή και αστεία ασθένεια, όμως η ακράτεια ούρων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική ζωή αλλά και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα.
Έτσι, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ορθή αντιμετώπισή της. Σε ποιες περιπτώσεις, όμως, και με ποιον τρόπο;
Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή καταγραφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή των παραμέτρων του ουροποιητικού συστήματος, που σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και τη φάση κένωσης αυτής.
Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων σε χρόνο και τόπο που δεν καθορίζονται πλήρως από το άτομο. Πρόκειται για αρκετά συχνό φαινόμενο, με επιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική ζωή και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντα.
Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό, απεικονιστικό και ουροδυναμικό έλεγχο, για να διαπιστωθεί ο τύπος της και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία. Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνίσταται στη συνεχή καταγραφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή των παραμέτρων του ουροποιητικού συστήματος που σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης της κύστης και τη φάση κένωσής της (ούρηση). Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει τη μορφή διαγραμμάτων - μαθηματικών καμπυλών.
Πρόκειται δηλαδή για μια απεικόνιση της ούρησης, για μια τεχνητή πλήρωση της κύστης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρούμε την αντίδραση των μυών και των νεύρων που σχετίζονται με την ούρηση. Η διαδικασία αυτή δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά και είναι ουσιαστικά ανώδυνη, αφού ο ασθενής αντιλαμβάνεται «ενόχληση» μάλλον, παρά πόνο.

Η ακράτεια στους άνδρες

Η ανδρική ακράτεια των ούρων στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε μία από τις παρακάτω τέσσερις αιτίες:
 • Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστης και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν δομικές ανωμαλίες (π.χ. εκστροφή της κύστης).
 • Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας σκλήρυνση).
 • Σε κακώσεις της λεκάνης.
 • Σε ακράτεια κατόπιν προστατεκτομής.
Επίσης, η ανδρική ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
 • Ακράτεια οφειλόμενη σε διαταραχή της λειτουργίας του εξωστήρα (ασταθής κύστη).
 • Ακράτεια οφειλόμενη σε σφιγκτηριακή ανεπάρκεια.
 • Μικτού τύπου ακράτεια (συνύπαρξη ασταθούς κύστης και σφιγκτηριακής ανεπάρκειας).
Η θεραπεία ανά περίπτωση είναι η εξής:
 • Δυσλειτουργία του εξωστήρα: Η φαρμακοθεραπεία του ασταθούς εξωστήρα έχει ως στόχο την ελάττωση της συσταλτικότητας της κύστης. Tα αντιχολινεργικά σκευάσματα κατέχουν σημαντική θέση στη θεραπεία της υπερσυσταλτικότητας του εξωστήρα. Επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουργικής θεραπείας. Οι επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε απονευρωτικές και σε αυξητικές (διευρυντικές) κυστεοπλαστικές.
 • Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια: Όταν η υποκείμενη αιτία της ακράτειας είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, τότε ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αποκατάσταση της εγκράτειας είναι η χρήση τεχνητών σφιγκτήρων και ειδικών ταινιών.

Η ακράτεια στις γυναίκες

Η γυναικεία ακράτεια κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες:
 • Ακράτεια επιτακτικού τύπου.
 • Ακράτεια από προσπάθεια.
 • Μικτή ακράτεια, όπου συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοιχείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.
Ανάλογα με τον τύπο της ακράτειας εφαρμόζεται και η κατάλληλη θεραπεία.
 • Επιτακτική ακράτεια: Η θεραπεία είναι κυρίως φαρμακευτική. Αν αποτύχει η συντηρητική αγωγή, μπορεί κανείς να καταφύγει σε χειρουργική θεραπεία (αυξητική εντεροκυστεοπλαστική έγχυση κολαγόννου ή Teflon καθώς και αλλαντική τοξίνη). Η αλλαντική τοξίνη (εμπορικά σκευάσματα Βotox, Dysport, Myobloc) έχει φέρει τα πάνω-κάτω στη θεραπεία της επιτακτικής ακράτειας. Το φάρμακο χορηγείται με τη μορφή ενέσεων στο εσωτερικό της ουροδόχου κύστης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτείται μόνο τοπική αναισθησία.
 • Ακράτεια από προσπάθεια: Η θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια είναι φαρμακευτική και επί αποτυχίας χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία κυρίως συνίσταται στην τοποθέτηση Ταινιών Ελευθέρας Τάσεως (TVT), με πολύ καλά αποτελέσματα.
 • Μικτή ακράτεια: Εδώ αντιμετωπίζουμε και τις δύο υποκείμενες διαταραχές, δηλ. τόσο την ασταθή κύστη όσο και την ακράτεια από προσπάθεια με τις μεθόδους που ήδη αναφέραμε.
Κύριες μετρήσεις του ουροδυναμικού ελέγχου:
 • ενδοκοιλιακή πίεση
 • ενδοκυστική πίεση
 • πίεση εξωστήρα μυός
 • χωρητικότητα ουροδόχου κύστης
 • πίεση ουρήθρας
 • ηλεκτρομυογράφημα πυελικού εδάφους
 • καμπύλη ροής ούρων (uroflow)
 • υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση
Διαβάστε περισσότερα...

Νικήστε την κόπωση


Μάθετε τις αιτίες και αντιμετωπίστε

Πολλές φορές νιώθετε κουρασμένοι και ίσως το αποδίδετε στις αυξημένες υποχρεώσεις και το καθημερινό στρες.

Αιτίες της κόπωσης είναι η κακή υγιεινή, τα λάθη στη διατροφή, ο εξαντλητικός τρόπος ζωής, μια αρρώστια, η αλλαγή της εποχής. Αλλά υπάρχουν και άλλες αιτίες. Δείτε ποιες.

Δεν κοιμάστε καλά

Ο ανεπαρκής βραδινός ύπνος είναι μια από τις βασικότερες αιτίες κόπωσης την ημέρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένο στρες, σε υπνική άπνοια που εμφανίζεται κυρίως με το ροχαλητό (μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από πλήρη ή μερική διακoπή της αναπνοής κατά τον ύπνο).
Τι να κάνετε: Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες για έναν ήρεμο ύπνο: ρυθμίστε τη θερμοκρασία του υπνοδωματίου στους 18°C, σβήστε τα φώτα, κλείστε την τηλεόραση τουλάχιστον μία ώρα πριν πέσετε για ύπνο. Αν έχετε πρόβλημα υπνικής άπνοιας επισκεφτείτε έναν πνευμονολόγο ή κάποιο κέντρο ύπνου που υπάρχει σε μεγάλα νοσοκομεία.

Κάνετε καθιστική ζωή
Κι όμως, κούραση μπορεί να προκαλέσει και η πολύωρη ακινησία (μπροστά στον υπολογιστή, στην τηλεόραση). Εάν το σώμα σας δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Τι να κάνετε: Περπατάτε γρήγορα για μισή ώρα καθημερινά. Μειώνει το στρες, βελτιώνει την ψυχική διάθεση και χαρίζει ενεργητικότητα.

Παραγγέλνετε συχνά απ’ έξω

Με τις προπαρασκευασμένες τροφές ο οργανισμός δεν παίρνει όλα όσα χρειάζεται σε θρεπτικά συστατικά, δεν αποδίδει και κουράζεται. Αυτό συμβαίνει κι όταν κάνετε στερητικές δίαιτες ή δεν τρώτε υγιεινά και δεν φροντίζετε να πίνετε αρκετά υγρά.
Τι να κάνετε: Για να διατηρείτε μια σταθερή παροχή ενέργειας στον οργανισμό σας, καταναλώνετε σύνθετους υδατάνθρακες, όπως ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά ολικής αλέσεως και μπανάνες. Προτιμήστε υγιεινά σνακ, όπως αποξηραμένα φρούτα και ανάλατους ξηρούς καρπούς, και φροντίστε να λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών (ψάρια, όσπρια, τυρί, πουλερικά). Μην ξεχνάτε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Αποφεύγετε τα τρόφιμα και τα ροφήματα με ζάχαρη και την υπερβολική κατανάλωση καφέ (2 την ημέρα αρκούν).

Σας λείπει σίδηρος

Εκτός από γενική αδυναμία και εξάντληση, έχετε πονοκεφάλους και το πρόσωπό σας είναι χλομό; Mια πολύ συχνή αιτία κόπωσης είναι και η σιδηροπενική αναιμία, η οποία οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου από τον οργανισμό.
Τι να κάνετε: Μία εξέταση αίματος. Αν τα επίπεδα σιδήρου είναι χαμηλά αναζητήστε ιατρική συμβουλή για την αντιμετώπιση και τον τρόπο θεραπείας. Καλές πηγές σιδήρου είναι το μοσχαρίσιο κρέας και το συκώτι, τα αβγά, τα ψάρια και ο χυμός πορτοκαλιού, επειδή βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου.

Έχετε υπόταση

Oι ειδικοί εξηγούν ότι δεν είναι σπάνιο, ιδιαίτερα οι γυναίκες, να έχουν υπόταση (με τιμές 9 η «μεγάλη», 6 η «μικρή»). Αν αυτό δεν επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Τι να κάνετε: Aρχικά ο γιατρός πρέπει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υποκρύπτεται κάποιο οργανικό νόσημα. Χρειάζεται να πίνετε πολλά υγρά και να τρώτε λίγο περισσότερο αλάτι καθώς και να κάνετε καρδιοτονωτικές ασκήσεις.

Υπολειτουργεί ο θυρεοειδής σας


Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι η κόπωση, που συνοδεύεται με υπνηλία, αύξηση βάρους, ή δυσκολία να χάσετε βάρος (ακόμη κι αν κάνετε δίαιτα και άσκηση).
Τι να κάνετε: Επισκεφτείτε έναν ενδοκρινολόγο. Ο προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών (που γίνεται με ειδικές εξετάσεις αίματος) σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα και το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδή αρκούν για να σας δοθεί κατάλληλη αγωγή.

Το μυστικό
Η ανεξήγητη κούραση μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη νερού. Φροντίστε να πίνετε καθημερινά 8-9 ποτήρια νερό και να συμπληρώνετε την πρόσληψη υγρών πίνοντας χυμούς και τρώγοντας φρούτα (τρία την ημέρα) και λαχανικά (δύο σαλάτες ημερησίως).Διαβάστε περισσότερα...

Με εμφράγματα 450 κάθε χρόνο στο Βόλο!Ακρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν στα καρδιακά νοσήματα τόσο σε ελλαδικό επίπεδο, όσο και αυτά που καταγράφονται στο Νοσοκομείο Βόλου. Κάθε χρόνο ανά 100.000 πληθυσμού καταγράφονται 400 - 500 θάνατοι, ενώ στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύονται περίπου 400 - 450 οξέα στεφανιαία σύνδρομα το χρόνο, τα μισά εμφράγματα και τα άλλα ασταθή στηθάγχη. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας κ. Δημήτρη Κρεμαστινό, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Βόλο σε ημερίδα Καρδιολογίας.


Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας πραγματοποιεί και το 2011 το πανελλήνιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης κι αυτή τη φορά ο Βόλος είναι η πόλη που επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τις εργασίες του.
Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας κ. Δημήτρης Κρεμαστινός μίλησε για τις εξελίξεις στη στεφανιαία νόσο και στην επεμβατική της θεραπεία, ενώ έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα για τα καρδιακά νοσήματα.
«Τα καρδιολογικά περιστατικά στην Ελλάδα είναι αυξημένα και το ζητούμενο είναι ότι ο αριθμός τους δεν έχει πέσει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς είμαστε στις πρωτοπόρες χώρες, ενώ θα έπρεπε να είμαστε τελευταίοι στη λίστα, λόγω της μεσογειακής διατροφής και του κλίματος. Η καθημερινή όμως συμπεριφορά μας αναφορικά με την ποιότητα ζωής και κυρίως το κάπνισμα μάς κατεβάζει στην κλίμακα, αντί να έχουμε τα λιγότερα καρδιολογικά περιστατικά», υπογράμμισε ο Καθηγητής.
Μιλώντας ο ίδιος με αριθμούς τόνισε πως ανά 100.000 πληθυσμό καταγράφονται περίπου 400 - 500 θάνατοι το χρόνο, παρά τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Καρδιολογία.
Οι νόσοι «της καρδιάς» σύμφωνα με τον κ. Κρεμαστινό δεν κάνουν διακρίσεις στο φύλο, όμως οι γυναίκες προστατεύονται από τη στεφανιαία νόσο έως και την κλιμακτήριο, μετά πληρώνουν «το φόρο» που πληρώνουν και οι άνδρες, καθώς παύει η ορμονολογική προστασία.

Η εικόνα στο Νοσοκομείο Βόλου

Σταθερά υψηλός είναι ο αριθμός των στεφανιαίων επεισοδίων τα τελευταία χρόνια στη Μαγνησία, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου κ. Θεμιστοκλή Τσακνάκη.
Στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύονται περίπου 400 - 450 οξέα στεφανιαία σύνδρομα το χρόνο, τα μισά εμφράγματα και τα άλλα ασταθή στηθάγχη (προεμφραγματική κατάσταση), ενώ το Νοσοκομείο συνεργάζεται με την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για στεφανιογραφίες ή αγγειοπλαστικές και μπαλονάκι.
Ο κ. Τσακνάκης σημείωσε πως η στελέχωση της Κλινικής είναι επαρκής και το προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει τα 21 κρεβάτια της Καρδιολογικής Κλινικής και τα οχτώ κρεβάτια της Μονάδας Εμφραγμάτων.
Αναφορικά με τις ελλείψεις ο Διευθυντής της Καρδιολογικής μίλησε για τον στεφανιογράφο, τονίζοντας πως μπορεί το Νοσοκομείο να μην έχει αυτή τη στιγμή, ωστόσο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η προμήθειά του οπότε και αναμένεται στα προσεχή χρόνια να υπάρχει η δυνατότητα στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής και μπαλονάκι στο Βόλο.

Οι απινιδωτές
Ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, εκλεγείς πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας κ. Γεώργιος Θεοδωράκης μίλησε για το θέμα των απινιδωτών, τονίζοντας πως στην Ελλάδα πάσχουν στην πρωτογενή πρόληψη.
«Υπάρχουν αιφνίδιοι θάνατοι σε ένα γήπεδο ή σε έναν χώρο όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος και δεν μπορούμε να του παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες. Πρέπει ο πληθυσμός να μάθει τεχνικές ανάνηψης και να υπάρχουν εξωτερικοί απινιδωτές σε χώρους όπου συχνάζει πολύς κόσμος για να επιβιώνουν οι ασθενείς. Δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν στα αεροδρόμια.
Βέβαια ο απινιδωτής δεν είναι η λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρόληψη, που συνιστά άσκηση, διακοπή καπνίσματος και σωστή διατροφή», σχολίασε ο ίδιος.
Να σημειωθεί πως το επιστημονικό πρόγραμμα διεξάγεται στο ξενοδοχείο VALIS στην Αγριά και οι εργασίες του θα συνεχιστούν και σήμερα Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Επικίνδυνο το ιώδιο για την υγεία


Προειδοποιεί η ΙΑΕΑ

Το ραδιενεργό ιώδιο στα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσει μεσοπρόθεσμα κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Όπως αναφέρει, η Ιαπωνία έχει ζητήσει το πάγωμα όλων των πωλήσεων τροφίμων από την περιφέρεια της Φουκουσίμα, ενώ παράλληλα έχει επιβεβαιώσει την παρουσία ραδιενεργού ιωδίου σε τρόφιμα.

«Παρότι το ραδιενεργό ιώδιο έχει μικρό διάστημα ζωής περίπου οκτώ ημερών και αποσυντίθεται φυσιολογικά μέσα σε εβδομάδες, υπάρχει ένας μεσοπρόθεσμος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία αν το ραδιενεργό ιώδιο στα τρόφιμα απορροφηθεί από τον ανθρώπινο οργανισμό», καταλήγει η ανακοίνωση της ΙΑΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα...