Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΑΜΚΑ

Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΑΜΚΑ;


Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση όπως: να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, να καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να ανανεώσετε το βιβλιάριο ασθένειας, να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις οποιεσδήποτε παροχές, επιδόματα και βοηθήματα και όλα αυτά με πολύ λιγότερες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) που μέχρι σήμερα χορηγούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στους ασφαλιζόμενους και στους συνταξιούχους, κάνοντας τη ζωή σας ακόμα πιο εύκολη.
Θα είναι απαραίτητος από τον Ιούλιο του 2009. Η απόδοσή του γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία.
Γιατί είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ;
Με τον ΑΜΚΑ και τους 13 νέους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπαίνουν οι βάσεις μιας νέας, λειτουργικής δομής του ασφαλιστικού συστήματος, προωθώντας και ισχυροποιώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Έτσι: • Μπαίνουν τα θεμέλια για σύγχρονες, απλοποιημένες παροχές σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, όπως:
  • Στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δρώντας άμεσα ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων των Ταμείων, ώστε να μπορούν να βελτιώνονται οι παροχές.
  • Στον τομέα της εργασίας και της ασφάλισης του εργαζόμενου, αφού εξασφαλίζονται τα δικαιώματά του, καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή.
  • Στον συνταξιοδοτικό τομέα, μειώνοντας αισθητά το χρόνο έκδοσης και απονομής της σύνταξης
 • Εκσυγχρονίζονται οι αρμόδιοι φορείς και βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές όλων μας
 • Μειώνεται ο χρόνος απονομής της σύνταξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης
 • Τέλος, υποστηρίζοντας τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνεται η ασφάλιση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η συνταξιοδότηση των πολιτών που εργάζονται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν δεν έχω, πώς μπορώ κι εγώ να αποκτήσω το δικό μου ΑΜΚΑ;
Εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας, μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία είναι τα εξής:


 1. Για Έλληνες Υπηκόους
  • Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
  • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 2. Για Ξένους Υπηκόους:
  • Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
  • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:
  Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.
  Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:
  Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.
Συχνές ερωτήσεις


 1. Τι είναι ο ΑΜΚΑ;
  • Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Ιούλιο του 2009.
 2. Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;
  • Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας
 3. Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);
  • Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.
 4. Σε τι θα μου χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ;
  • Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα ασφαλιστικά ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
 5. Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ;
  • Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα www.amka.gr
 6. Πού και από πότε μπορώ να πάρω ΑΜΚΑ;
  • Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων.
 7. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ;
  • Για Έλληνες υπηκόους
   • Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
   • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
  • Για ξένους υπηκόους
   • Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή
   • Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
   • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
   • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία αν είναι λάθος;
   • Ναι, μπορείτε, όπως: την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα, το ασφαλιστικό ταμείο, κλπ., αλλά δεν αλλάζει από 01.06.2009 ο ΑΜΚΑ όταν υπάρχει διόρθωση στην ημερομηνία γέννησης.
   • Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
   • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
   • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 8. Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία αν είναι λάθος;
  • Ναι, μπορείτε, όπως: την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα, το ασφαλιστικό ταμείο, κλπ., αλλά δεν αλλάζει από 01.06.2009 ο ΑΜΚΑ όταν υπάρχει διόρθωση στην ημερομηνία γέννησης.
 9. Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
  • Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 10. Πρέπει να έχω μαζί μου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
  • Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχετε μαζί σας, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό σας.
 11. Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας;
  • Όχι, θα πρέπει όμως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο βιβλιάριο ασθενείας, προκειμένου αυτό να ισχύει.
 12. Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών;
  • Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από τον Ιούλιο του 2009.
Διαβάστε περισσότερα...

Συντάξεις αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ


Σύνταξη Αναπηρίας
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992) 
 Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.  Π.Α.
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
  Παρατηρήσεις

  67%
  10
  κάτω των 50

  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.
  15
  άνω των 50
  20
  ανεξάρτητα
  Ανεξάρτητα.


  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις  67%

  10

  1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.

  15

  Απο την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται.

  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Απαιτείται ο μισός χρόνος  5 έτη, 1 έτος μέσα στην τελευταία 3ετία.


          
         Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει :
       Α) Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία
       Β) Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα.  
                                                        
                                                                     O.A.E.E. - T.A.E

  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις
  67%
  10
  3 έτη συνεχώς πριν την διακοπή.
  Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

  20
  Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.
                   Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου.


Ο.Α.Ε.Ε.Π.Δ.258/05

  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις


  67%

  5 *
  Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακοπή της ασφάλισης.
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

  15
  Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης   του, μέχρι την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  1 ημέρα ασφάλισης.
  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.


* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.
ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)


  Π.Α.
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Παρατηρήσεις


  ---80%:  ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ---67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼
  ---50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2*


  Για ηλικία πριν την  συμπλήρωση του 21ου έτους.
  ----Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτείται προσαύξηση κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας.
  μέχρι να συμπληρώσουν 1500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας.

  5**

  Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος.
  Ανεξαρτήτως ηλικίας.
  15 
  Οποτεδήποτε.


  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1 ημέρα ασφάλισης.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
         
      Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.


   
   Η αναπηρία  πρέπει να είναι μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση (εκτός των νευροψυχιατρικών παθήσεων). Δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και αν η αναπηρία προϋπήρχε της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον ο ασφαλισμένος καθίσταται ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης. 
 *Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετώνεπεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.
Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος-παιδιά-γονείς),όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.


Πως βεβαιώνεται η αναπηρία:
Αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας για χορήγηση παροχών σύνταξης από τον ΟΑΕΕ είναι από 1/9/2011 οι κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) τα οποία υπάγονται στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται παραπομπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΑΕΕ.
Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος(αρθρ.22, παρ.7 του Π.Δ.258/05)
 Ύστερα από αίτηση του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ο οποίος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να μετατραπεί η σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος. 
-------------------------------
Προϋποθέσεις & Διακιολογητικά

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι
1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε., μετά την διακοπή του επαγγέλματος λόγω νόσου, δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.
2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.
3. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε θεωρείται ανάπηρος για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής για εξάμηνη διάρκεια τουλάχιστον, κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος με ποσοστό 67% και άνω, για το επάγγελμα που ασκούσε προ της επέλευσης της αναπηρίας.
4. Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ’ αφορμής αυτής, για την χορήγηση σύνταξης δεν απαιτείται η πραγματοποίηση του καθοριζόμενου στην παρ. 1 χρόνου ασφάλισης.
5. Εάν η ανικανότητα προς εργασία οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που δεν επήλθε όμως κατά την εκτέλεση ή εξ’ αφορμής της εργασίας, για την χορήγηση σύνταξης αρκεί η πραγματοποίηση του μισού χρόνου ασφάλισης, που καθορίζεται στις παρ. 1 & 2, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση και του κατά την τελευταία προ της επέλευσης της αναπηρίας ή της διακοπής της ασφάλισης πενταετία απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης. Η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας από βίαιο συμβάν εκτός εργασίας, με βάση τη διάταξη της παρ. 2, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος μετά την διακοπή της ασφάλισης δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.
6. Εάν ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος εκ προθέσεως ή συνεπεία κακουργήματος παρ’ αυτού διαπραχθέντος, αποδεικνύεται δε η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εάν όμως υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 23 του Π.Δ. 258/2005, αυτοί δικαιούνται τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 258/2005.
  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 – Νέοι ασφαλισμένοι
Ο Νέος ασφ/νος Ο.Α.Ε.Ε δικαιούται σύνταξη Αναπηρίας.
     α) Αν κατέστη ανάπηρος από κοινή νόσο εφόσον:
1.   Έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση 1 έτος εργασίας ή 300 ημέρες και δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι πιο πάνω 300 ημέρες ή 1 έτος προσαυξάνονται κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου και μέχρι να φτάσουν 1500 ή 5 έτη εργασίας, ή
2.   Έχει 1500 ημέρες ή 5 έτη στην ασφάλιση από τα οποία τα 2 έτη ή 600 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία από το έτος, που έγινε ανάπηρος (συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της πενταετίας επεκτείνει την πενταετία για τον αντίστοιχο προς συνταξιοδότηση χρόνο), ή
3.   Έχει 4500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη.
β) Λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας.
1.   Για το εργατικό ατύχημα απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός (αρκεί μία ημέρα ασφάλισης).
2.   Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) Τα ποσοστά αναπηρίας είναι : 80%για πλήρη ανικανότητα, 67% για συνήθη ανικανότητα και 50% για μερική ανικανότητα. Η διαπίστωση της αναπηρίας γίνεται από τις Υγειον. Επιτροπές Ο.Α.Ε.Ε. Βαριά ανάπηρος, συνήθης ανάπηρος, μερικά ανάπηρος είναι εκείνος που λόγω της πάθησης ή βλάβης ή σωματικής  ή πνευματικής εξασθένησης, μετά την υπαγωγή του στην ασφάλιση, ετήσιας διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί ένεκα αυτών να κερδίζει περισσότερα από το 1/5, 1/3,  1/2 αντίστοιχα του ποσού που κερδίζει υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Αν η πάθηση κλπ προϋπήρχε της ασφάλισης (εκτός ψυχικών παθήσεων) θα πρέπει για να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης το ποσοστό επιδείνωσης να ανέρχεται στο μισό των ποσοστών αναπηρίας.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 ( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

α) Για  σύνταξη αναπηρίας (ύστερα από διακοπή του επαγγέλματος):
1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας).
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.
3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητάει την προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.
4. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:
α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.
β) Επιπλέον, για τα κράτη της  Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την  Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.
5. Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας ΔΟΥ .
β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη ΔΟΥ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία ΔΟΥ για τη διακοπή.
γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.
δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (αυτεπάγγελτη αναζήτηση  ) οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
ε) Αν ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
ζ) Αν ήταν μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).
η) Αν ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).
7. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.
β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως  της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.
Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.
Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.
γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.
8. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου Εθνικής Αντίστασης, Δημοσίου κ.λ.π. υποβάλλονται αντίστοιχα μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από τη στρατολογία (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών), πιστοποιητικό αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου κ.λ.π.
9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το  ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ).
10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της .
11.Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού, ειδικού στην πάθηση, από την οποία προκύπτει  η πάθηση και η χρονολογία  από την οποία πάσχει από την συγκεκριμένη νόσο.
12. Εφόσον πρόκειται για νέους ασφαλισμένους ( για προσαύξηση της σύνταξης λόγω παιδιών, για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο ανίκανο και 3 ή περισσότερα τέκνα) απαιτείται επιπλέον κατά περίπτωση: (α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ), (β) γνωμάτευση γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, για έκδοση σχετικής γνωμάτευσης και (γ) πιστοποιητικό σπουδών εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη ).
β)Για το βίαιο συμβάν απαιτούνται επί πλέον:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του υποψηφίου συντ/χου στην οποία να αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του βίαιου συμβάντος.
2. Ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον αυτοπτών μαρτύρων (εφόσον υπάρχουν) για τις συνθήκες του συμβάντος.
3. Θεωρημένο απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της τροχαίας εφόσον πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.
4. Ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πάθηση που προκλήθηκε από το βίαιο συμβάν (εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό που εξέτασε τον παθόντα ή από Νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε).
5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο για την απόδειξη του βίαιου συμβάντος.
γ) Για παραπομπή στην ΑΥΕ (άνευ διακοπής επαγγέλματος ):
1.    Αίτηση
2.    Κατάθεση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ενσήμων Ο.Α.Ε.Ε ή και άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών
3.    Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού ειδικού στην πάθηση, από την οποία να προκύπτει η πάθηση και η χρονολογία από την οποία πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο.
4.  Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του αιτούντα, στην οποία θα αναφέρεται η υποχρέωσή του να διακόψει το επάγγελμα εφόσον κριθεί ανίκανος με ποσοστό 67 % και άνω από την Υγειον. Επιτροπή.  

--------------------------------------------------
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συνεχούς επίβλεψης καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί εξ’ αμφοτέρων των οφθαλμών.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%.
--------------------------------------------------

Συντάξεις Αναπηρίας Εφ'όρου Ζωής


Για τις αιτήσεις παράτασης της σύνταξης που υποβάλλονται από 1/01/2007 και μετά, ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε για όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το Ταμείο προέλευσης του συνταξιούχου.

Η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται οριστική στις παρακάτω περιπτώσεις:
  


  ΗΛΙΚΙΑ

  ΕΤΗ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

  ΕΞΕΤΑΣΗ Υ.Ε.

  1.

  55 ετών

  7 συνεχώς

  3 φορές

  2.

  60 ετών

  5 συνεχώς

  2 φορές

  3.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας

  12 συνεχώς

  Ανεξαρτήτως

  4.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας
  20 οποτεδήποτε, τα 3 τελευταία συνεχώς

  Ανεξαρτήτως

  5.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας

  Με γνωμάτευση Υ.Ε. για μόνιμη ανικανότηταΣημείωση : Κατά πάγια τακτική και η χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (συμπαράστασης) μετατρέπεται σε οριστική με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συντάξεις αναπηρίας.


--------------------------------------------------
Διαβάστε περισσότερα...