Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Συντάξεις αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 • Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:


 • 4.500 ημέρες, είτε
 • 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε
 • τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.  Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε.  Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε. 
Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε  Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε 
Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε  Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε 
Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε  Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε 
Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε  Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε 
Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε  Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε 
 Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε  Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε 
 Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε  Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε 
 Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε  Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε 
 Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε  Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 
 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε  Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 
 Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε  Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε 


Σημείωση: δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

-----------------


  • Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:  • έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστω και μία ημέρα.
  • το ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εργατικό

  -----------------
  • Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις μισές από τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο.
  • Το ατύχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη εκτός εργασίας.
  • Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

  -----------------
   • Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια
   Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε επαγγελματική νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:   • Έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ελάχιστο χρόνο ο οποίος, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, ορίζεται στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 40).
   • Η προσβολή του ασφαλισμένου από την επαγγελματική νόσο θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ιατρικώς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
   • Στην περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ασφαλισμένου, η ιατρική διαπίστωση της επαγγελματικής ασθένειας θα πρέπει να έχει γίνει, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, μέσα στον αντίστοιχο οριζόμενο από το άρθρο 40 του Κ.Α. μέγιστο χρόνο από τη διακοπή της απασχόλησης.

   -----------------
    • Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας
     • Οι ασφαλισμένοι που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης εξαρτάται από τη βαθμίδα αναπηρίας (ποσοστό).
     • Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε (χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 600 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας) ή 1500, από τις οποίες τουλάχιστον 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας, δικαιούνται δεύτερη σύνταξη αναπηρίας, το ποσό της οποίας είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της σύνταξης που χορηγείται ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας.
     • Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε όσους έχουν ήδη λάβει σύνταξη από δική τους απασχόληση, δεν απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
    -----------------

     • Ποσό σύνταξης αναπηρίας     • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (π.α. 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.
     • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (π.α. 67%-79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό.
     • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (π.α. 50%-66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

     -----------------
     • Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας
     Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ακόλουθες περιπτώσεις:


     ΗλικίαΔιάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίαςΕλάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές
     ΑνδρεςΓυναίκες
     60555 έτη2
     55507 έτη3
     Χ.Ο.Η.12 έτη-
     20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής
     • Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος ως συμφερότερων.
     • Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.

     -----------------

     Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

     • Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
     Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:     • 4500 ημέρες, είτε
     • 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία
     • Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.      ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
     Μέχρι το 21ο έτος300 Η.Ε.
     Μέχρι το 22ο έτος420 Η.Ε.
     Μέχρι το 23ο έτος540 Η.Ε
     Μέχρι το 24ο έτος660 Η.Ε.
     Μέχρι το 25ο έτος780 Η.Ε.
     Μέχρι το 26ο έτος900 Η.Ε.
     Μέχρι το 27ο έτος1020 Η.Ε.
     Μέχρι το 28ο έτος1140 Η.Ε.
     Μέχρι το 29ο έτος1260 Η.Ε.
     Μέχρι το 30ό έτος1380 Η.Ε.
     Μέχρι το 31ο έτος1500 Η.Ε.

     -----------------
     • Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
     Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:     • Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης

     -----------------
     • Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
     Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


     • 2250 ημέρες, είτε
     • 750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου στο οποίο επήλθε η αναπηρία
     • Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.

     -----------------
     • Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια
     Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:     • Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται κατά περίπτωση από το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας.
     • Η αναπηρία πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη εργασία που θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ότι ευθύνεται για επαγγελματική νόσο.

     -----------------
     • Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας

     ΗλικίαΔιάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίαςΕλάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές
     ΑνδρεςΓυναίκες
     605 έτη2
     557 έτη3
     Χ.Ο.Η.12 έτη-
     20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής

     28 σχόλια:

     1. εχω 6400 ενσημα ικα ειμε 44 ετων με βαρηκιοα 67τα εκατο τι συνταξη παιρνω και ποσο;οταν λετε ολοκληρη την πληρη συνταξη για ποσα ευρω μιλαμε;

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     2. @Ανώνυμος

      ανώνυμε μιλάμε για πριν το 93; όσο για το ποσό δεν είμαι βέβαιος θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα δώσει η επιτροπή και την κατώτατη σύνταξη του ταμείου όταν γίνουν τα χαρτιά. ολόκληρη πάντως με 67% δύσκολο...

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     3. νβαι ασφαλιστηκα το 88 πρωτη φορα τελος παντον εχω 67 τα εκατο οταν ρωταω για ποσο ενοω πχ στην πληρη συνταξη τι δινουν και τι στην 75 τα εκατο;

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     4. @Ανώνυμος


      δεν είμαι βέβαιος αυτήν την στιγμή για το ποσό κατώτατης σύνταξης αλλά και της πλήρης. μπορείτε αν θέλετε να το βρείτε εδώ Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     5. πριν 7 χρονια εχασα το γιο μου 20 ετων.Απο τοτε επαθα βαρεια καταθλιψη υποτροπιαζουσα τελευταια και ειμαι σε συνεχη ψυχιατρικη και νευρολογικη παρακολουθηση και με ολιγοημερη νοσηλεια στην ψυχιατρικη Δημοσιου νοσοκομειου.Εργαζομαι στο δημοσιο μα τωρα δεν μπορω να συνεχισω.Αξιζει να περασω επιτροπη ΚΕΠΑ η ναπαρω συνταξη με τις προϋποθεσεις των 4500 ενσημα μειωμενη;Η νοσηλεια μου ειναι προσφατη

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     6. @Ανώνυμος

      το θέμα αν αξίζει κάτι ή όχι δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πει για να δώσει λύση τι θα κάνει κάποιος στην προσωπική του ζωή. είναι δικιά του απόφαση και μόνο.

      βέβαια να σου πω μπερδεύτηκα για το είδος ασφάλισης που έχεις... κι αυτό θέλω να το διευκρινήσεις αν μπορείς...

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     7. ειμαι ασφαλισμενη στο ικα καιεχω 6500 ενσημα περιπου.Με το εαν αξιζει εννοω αν θα μου δωσουν καποιο ποσοστο συνταξιμο η να παω για μειωμενη με τισ προυποθεσεις των 4500 και ηλικια 56.

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     8. @Ανώνυμος

      γιατρός δεν είμαι να σας απαντήσω τι ποσοστό θα πάρετε ακριβώς αλλά και πως θα σας κρίνει η επιτροπή που θα σας εξετάσει. αν ξέρετε ακριβώς το τι έχετε μπορείτε να το αναζητήσετε στον νέο κεβα που ορίζει και το ποσοστό αναπηρίας... http://amea-blog.blogspot.com/2011/11/keba.html

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     9. παρακαλω ηθελα να ρωτησω παιρνω προσορινη συνταξη αναπηριας απο ικα απο 3-5-99 εως3-5-12.ανα 2 ετη επιτροπη.με νομο αρθ.27 παρ1 περ.5(γ)του ν 1902/90 πα.50% κοινη νοσο.Και επειδη ειναι12 ετη συνεχομενα στην τελευταία αποφαση λέει οτι δυνατε να μονιμοποιηθη.Ερωτηση αν μονιμοποιητε αυτοματα η τι ενεργιες πρεπει να κανω.Μου ηρθε χαρτι να παω ΚΕ.Π.Α Τι ειναι και τι κανω εκει.

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     10. @Ανώνυμος

      αν σου ήρθε χαρτί να περάσεις επιτροπή δεν μπορείς να πεις απλά δεν πας. είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης... και το νέο κέντρο εξέτασης... εδώ θα βρεις λεπτομέρειες για την διαδικασία... http://amea-blog.blogspot.com/2011/09/blog-post_4854.html

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     11. perno sintaxi anapirias apo tsa exo omos 4800 ensima tu ika prin to 1990 dikeume defteri sintaxi anapirias apo to ika i thelun asfalistiko desmo kalimera se ulus

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     12. @Ανώνυμος

      αν δεις εδώ θα πάρεις την απάντησή σου

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     13. ειμαι γυναικα εποιασα δουλεια απο 1977 δουλςυωντας εποχιακα. εδω και 8 χρονια δουλευω συνεχομενα εχω 5000 χιλιαδες ενσημα τα 3000 χιλιαδες ικα τεαμ βαρεα και τα υπολοιπα ικα τεαμ μικτα.πριν 5 χρονια εχασα την κορη μου για 4 μηνες δεν πηγαινα στην δουλεια μου επαθα βαριας μορφης καταθλιψη απο τοτε ειμαι με αντικαταθλιπτικα ψυχικα σωματικα χαλια δεν εχψ δυναμες να εργαστω μπορω να βγω στην αναπιρικη και αν βγω στην πληρης η στην μειωμενη βγαινω

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     14. @Ανώνυμος

      στο πιο πάνω θέμα αναφέρονται τα κριτήρια συνταξιοδότησης. εσύ αν τα δεις και στηριζόμενη και στο τι ξέρεις εσύ για σένα που δεν το γράφεις (ας πούμε ηλικία) θα δεις αν δικαιούσαι ή όχι. σίγουρα αναγκαίο είναι να βγει και απόφαση για την αναπηρία από επιτροπή των κεπα.

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     15. καλι χρονια σε ολους κε χρονια πολα το 2009 πιρα αναπιρικι σινταχι απο το τσα με 20 χρονια ασφαλισισις ειχα ομος κε 17 χρονια ασφαλισις στο ικα τα οπια δεν κατατεθικαν οπος μου σινεστισε κε ο υπαλιλος του οαεε μου ειπε οτι με 20 χρονια τσα δικεομουν πλιρι σινταχι 426 ευρο κε αν τα καταθετα παλι τα ιδια θα επερνα κε ετσι εγινε το 2011 τον ιανουαριο αφου ροτισα στον οαεε στα κεντρικα μου ειπαν οτι αν τορα τα καταθεσο θα παρο 230 ευρο μινιεος ακομα πιγα λιπον στο τμιμα σνταχεον κε εκει με διαβεβαίωσαν τα ιδια. κατέθεσα λοιπόν τα χαρτιά μου και μάλιστα με παρότριναν να πάω στο ΙΚΑ για να βγει γρήγορα η απόφαση. Μετα από 6 μήνες και αφού την πήρα την απόφασητην πήγα ιδιχείρος. Μετά από ένα χρόνο μου απάντησαν ότι από 426 € θα πάρω 425 €, κόψανε και ένα ευρώ βάση νόμου. Έπειτα από ένσταση πήρα τα ένσημα πίσω, τα οποια κατέθεσα για δεύτερη σ΄θνταξη από το ΙΚΑ. Μπου απάντησαν ότι δεν είχα ασφαλιστικό δεσμό και ότι θα μου την έδιναν στα 65 χρόνια. Η αναπηρία δεν νομίζω ότι έχει χρόνο δηαλαδή ξαφνικά στ 65 μου θα μου αναγνωρίσει αναπηρία ? Με 11200 ένσημα τα 425 € νομίζω ότι είναι ντροπή. Ευχαριστώ

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     16. @Ανώνυμος

      φίλε ανώνυμε κακώς εμπλέκεις το θέμα αναπηρίας με την σύνταξη γήρατος που έχει όριο ηλικίας. σου είχα δώσει και παραπομπή πιο πάνω που δείχνει και τις λεπτομέρειες

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     17. @Notis

      φίλε ανώνυμε δεν νομίζω πως χρειάζεται να συνεχίσουμε άλλο αυτόν τον ανώνυμο διάλογο δημόσια. Ότι είχε να δημοσιοποιηθεί, όπως και εάν γράφτηκε, δημοσιοποιήθηκε. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να προσθέσουμε σε αυτό παραπάνω. Μπορείς να αποτανθείς και στο ταμείο που αναφέρεσαι και να πράξεις τα δέοντα.

      ΑπάντησηΔιαγραφή
     18. ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΠΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ.ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 67%-ΟΣΟ ΕΙΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΟΤΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΚΑΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΞΑΝΑ.ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ.ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

      ΑπάντησηΔιαγραφή
      Απαντήσεις
      1. καλά πως γίνεται να μην σου δίνουν αιτιολογία; που ξέρει μια διοικητική (αν κατάλαβα καλά και μη γιατρός) τι έχει πραγματικά ένας ασθενείς; δεν υπάρχει λογική στην πράξη. εγώ θα το έψαχνα και με δικηγόρο... γιατί αν ζημιωνόμουν από αυτό να έχει κυρώσεις ο/η αρμόδιος/α.

       Διαγραφή
     19. Καλησπερα σας , ειμαι μεταμοσχευμενος απο το 97 . Δουλευω στο δημο απο το 2008 και εχο ενσημα (μαζι με κατι 8μηνες ) 3200... Μπορω να βγω σε συνταξη πληρη? το κεπα με εβγαλε με 80% αναπηρια ... Επιδει δεν τα βγαζω περα με αυτα αμα γνωριζει κανει σασ να μου απαντηση ...Ευχαριστω εκτον προτερων

      ΑπάντησηΔιαγραφή
      Απαντήσεις
      1. πλήρη σύνταξη εννοείς το 100%; για το αν μπορείς τώρα δεν μπορώ να καταλάβω με τα στοιχεία που μου δίνεις μόνο. τα κριτήρια βρίσκονται στο πιο πάνω θέμα που σχολιάζεις. εσύ που τα ξέρεις τα λοιπά στοιχεία μπορείς άμεσα να το δεις. ΥΓ το 80% το έβγαλες από επιτροπή με λόγο εξέτασης συνταξιοδότηση;

       Διαγραφή
     20. Εχω κανει μεταμοσχευση καρδιας και ειμαι 30 ετων , εχω 3000 ενσημα δικαιουμε πληρη συνταξη - και εχω βγει κεπα με 80% αναπηρια !!!

      ΑπάντησηΔιαγραφή
      Απαντήσεις
      1. α) το 80% το έβγαλες από επιτροπή με λόγο εξέτασης συνταξιοδότηση;
       β) βάσει και με τα κριτήρια που βρίσκονται στο πιο πάνω θέμα που σχολιάζεις αν δεν κάνω λάθος καλύπτεις τα ελάχιστα ένσημα. έχεις όμως και τα 600 στο τελευταίο διάστημα που ζητά;
       γ) πλήρη σύνταξη εννοείς το 100% της; με το 80% αν στο δώσει επιτροπή για συνταξιοδότηση ναι θα το πάρεις το 100% της σύνταξης αν δεν το δώσει όμως δεν θα το πάρεις.

       Διαγραφή
     21. γεια σας ,
      ειμαι 45 ετων, εχω "καθετη ετερωνυμη κροταφικη ημιανοψια" και μου εχει δοθει το 50% της αναπηριας που οριζεται απο την συγκεκριμενη παθηση , ειναι να καταθεσω την αποφαση για το ποσοστο + ενσημα (εχω τα απαιτουμενα , εργαζομενος απο το 1990) ... και εχω 2 αποριες

      α) εκτος της συγκεκριμενης παθησης που ειναι απο αδενωμα στην υποφυση , εχω και μειωμενη οπτικη οξυτητα απο το ενα ματι (3/10) ενω στο αλλο ειμαι (10/10) ... αυτο δινει βαση του εγχειριδιου του ΙΚΑ αλλο 10% , αλλα εμενα ΔΕΝ το δωσανε , τι πρεπει να κανω? και αξιζει τον κοπο ?

      β) με το ποσοστο αυτο (50%) , δικαιουμε (θεωρητικα και μεχρι να παρω το χαρτι στο χερι) το 50% της κανονικης συνταξης μου , αν και οι καιροι ειναι δυσκολοι και εργασια δεν υπαρχει , ΕΑΝ ομως μου δωθει η ευκαιρεια να εργαστω ,ΜΠΟΡΩ να το κανω ? ή απαγορευεται ? εφοσον το κανω θα ακυρωθει η συνταξη και πρεπει εκ νεου να κανω τα χαρτια ?

      σας ευχαριτω πολυ

      νικος

      ΑπάντησηΔιαγραφή
      Απαντήσεις
      1. πρέπει να κάνεις ένσταση για να περάσεις από δευτεροβάθμια αν πιστεύεις πως έχεις αδικηθεί. Ο κώδικας βάσει του οποίου δίνουν ποσοστά αναπηρίας είναι αυτός http://amea-blog.blogspot.com/2012/05/keba.html 

       Διαγραφή
     22. καλησπερα ,
      τελικα χτες το σκεφτομουν σημερα εγινε , ειδοποιηθηκα για το αποτελεσμα της επιτροπης , το ποσοστο αναπηριας που μου δωσανε ειναι 64% και σε δυο χρονια (απο την αιτηση χαχα) θα εχω επανεξεταση ...

      οσο αφορα την επαναξεταση , σημαινει οτι μπορει να μειωθει ή και να αυξηθει το ποσοστο ή αυτο εχει "κλειδωσει" στο 64% ? το ρωταω γιατι δυστυχως για μενα , η επιδεινωση του προβλημας που εχω στα ματια (οπτικο νευρο) ειναι σε εξελιξη ... επομενως στην επομενη εξεταση μπορει να εχω μεγαλυτερο ποσοστο ? (και το 64% ειναι κανονικα λιγοτερο απο οσο πρεπει αλλα λογω του οτι ηδη εχω φαει ενα χρονο με την αιτηση και θελει αλλους 8-10 μηνες η ενσταση , στην ουσια η ενσταση θα εκτελεστει 3-4 μηνες πριν την ληξη της συνταξης .. και εγω εχω μεινει ανεργος εδω και 2.5 χρονια !!! )

      το προβλημα μου ειναι στο οπτικο νευρο, αλλα η εργασια μου ειχε να κανει με υπηρεσιες συμβουλου , ετσι ειναι πιθανον να μου γινει καποια προταση στο μελλον για εργασια , θα εχω αυτη την δυναοτητα ? με το 64% θα μπορω να εργαστω και αν εχω και συνταξη ή θα πρεπει να σταματησει / μειωθει η συνταξη ?

      σας ευχαρστω πολυ
      Γιαννης

      ΑπάντησηΔιαγραφή
      Απαντήσεις
      1. μελλοντικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα ορίσει ως ποσοστό σίγουρα μια επιτροπή. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε γιάννη. το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου πω είναι πως το ποσοστό αυτή την στιγμή ορίζεται από το κώδικα που θα βρεις εδώ http://amea-blog.blogspot.com/2012/05/keba.html 

       Διαγραφή
     23. Καλησπέρα,
      Ανήκω στα ΑΜΕΑ με τον νόμο 1648/86. Έχω 40% αναπηρία και 17 χρόνια εργασίας. Ξέρετε πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη.
      Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
      Χαρά

      ΑπάντησηΔιαγραφή

     Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.