Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Συντάξεις αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σύνταξη Αναπηρίας
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992) 
 Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.  Π.Α.
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
  Παρατηρήσεις

  67%
  10
  κάτω των 50

  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.
  15
  άνω των 50
  20
  ανεξάρτητα
  Ανεξάρτητα.


  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις  67%

  10

  1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.

  15

  Απο την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται.

  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Απαιτείται ο μισός χρόνος  5 έτη, 1 έτος μέσα στην τελευταία 3ετία.


          
         Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει :
       Α) Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία
       Β) Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα.  
                                                        
                                                                     O.A.E.E. - T.A.E

  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις
  67%
  10
  3 έτη συνεχώς πριν την διακοπή.
  Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

  20
  Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.
                   Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου.


Ο.Α.Ε.Ε.Π.Δ.258/05

  Π.Α.

  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις


  67%

  5 *
  Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακοπή της ασφάλισης.
  Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

  15
  Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης   του, μέχρι την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  1 ημέρα ασφάλισης.
  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.


* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.
ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)


  Π.Α.
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Παρατηρήσεις


  ---80%:  ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ---67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼
  ---50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2*


  Για ηλικία πριν την  συμπλήρωση του 21ου έτους.
  ----Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτείται προσαύξηση κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας.
  μέχρι να συμπληρώσουν 1500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας.

  5**

  Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος.
  Ανεξαρτήτως ηλικίας.
  15 
  Οποτεδήποτε.


  ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ
  ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1 ημέρα ασφάλισης.

  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
         
      Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.


   
   Η αναπηρία  πρέπει να είναι μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση (εκτός των νευροψυχιατρικών παθήσεων). Δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και αν η αναπηρία προϋπήρχε της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον ο ασφαλισμένος καθίσταται ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης. 
 *Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετώνεπεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.
Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος-παιδιά-γονείς),όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.


Πως βεβαιώνεται η αναπηρία:
Αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας για χορήγηση παροχών σύνταξης από τον ΟΑΕΕ είναι από 1/9/2011 οι κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) τα οποία υπάγονται στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται παραπομπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΑΕΕ.
Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος(αρθρ.22, παρ.7 του Π.Δ.258/05)
 Ύστερα από αίτηση του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ο οποίος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να μετατραπεί η σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος. 
-------------------------------
Προϋποθέσεις & Διακιολογητικά

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι
1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε., μετά την διακοπή του επαγγέλματος λόγω νόσου, δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.
2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.
3. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε θεωρείται ανάπηρος για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής για εξάμηνη διάρκεια τουλάχιστον, κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος με ποσοστό 67% και άνω, για το επάγγελμα που ασκούσε προ της επέλευσης της αναπηρίας.
4. Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ’ αφορμής αυτής, για την χορήγηση σύνταξης δεν απαιτείται η πραγματοποίηση του καθοριζόμενου στην παρ. 1 χρόνου ασφάλισης.
5. Εάν η ανικανότητα προς εργασία οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που δεν επήλθε όμως κατά την εκτέλεση ή εξ’ αφορμής της εργασίας, για την χορήγηση σύνταξης αρκεί η πραγματοποίηση του μισού χρόνου ασφάλισης, που καθορίζεται στις παρ. 1 & 2, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση και του κατά την τελευταία προ της επέλευσης της αναπηρίας ή της διακοπής της ασφάλισης πενταετία απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης. Η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας από βίαιο συμβάν εκτός εργασίας, με βάση τη διάταξη της παρ. 2, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος μετά την διακοπή της ασφάλισης δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.
6. Εάν ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος εκ προθέσεως ή συνεπεία κακουργήματος παρ’ αυτού διαπραχθέντος, αποδεικνύεται δε η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εάν όμως υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 23 του Π.Δ. 258/2005, αυτοί δικαιούνται τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 258/2005.
  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 – Νέοι ασφαλισμένοι
Ο Νέος ασφ/νος Ο.Α.Ε.Ε δικαιούται σύνταξη Αναπηρίας.
     α) Αν κατέστη ανάπηρος από κοινή νόσο εφόσον:
1.   Έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση 1 έτος εργασίας ή 300 ημέρες και δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι πιο πάνω 300 ημέρες ή 1 έτος προσαυξάνονται κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου και μέχρι να φτάσουν 1500 ή 5 έτη εργασίας, ή
2.   Έχει 1500 ημέρες ή 5 έτη στην ασφάλιση από τα οποία τα 2 έτη ή 600 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία από το έτος, που έγινε ανάπηρος (συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της πενταετίας επεκτείνει την πενταετία για τον αντίστοιχο προς συνταξιοδότηση χρόνο), ή
3.   Έχει 4500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη.
β) Λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας.
1.   Για το εργατικό ατύχημα απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός (αρκεί μία ημέρα ασφάλισης).
2.   Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) Τα ποσοστά αναπηρίας είναι : 80%για πλήρη ανικανότητα, 67% για συνήθη ανικανότητα και 50% για μερική ανικανότητα. Η διαπίστωση της αναπηρίας γίνεται από τις Υγειον. Επιτροπές Ο.Α.Ε.Ε. Βαριά ανάπηρος, συνήθης ανάπηρος, μερικά ανάπηρος είναι εκείνος που λόγω της πάθησης ή βλάβης ή σωματικής  ή πνευματικής εξασθένησης, μετά την υπαγωγή του στην ασφάλιση, ετήσιας διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί ένεκα αυτών να κερδίζει περισσότερα από το 1/5, 1/3,  1/2 αντίστοιχα του ποσού που κερδίζει υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Αν η πάθηση κλπ προϋπήρχε της ασφάλισης (εκτός ψυχικών παθήσεων) θα πρέπει για να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης το ποσοστό επιδείνωσης να ανέρχεται στο μισό των ποσοστών αναπηρίας.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 ( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

α) Για  σύνταξη αναπηρίας (ύστερα από διακοπή του επαγγέλματος):
1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας).
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.
3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητάει την προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.
4. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:
α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.
β) Επιπλέον, για τα κράτη της  Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την  Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.
5. Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας ΔΟΥ .
β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη ΔΟΥ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία ΔΟΥ για τη διακοπή.
γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.
δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (αυτεπάγγελτη αναζήτηση  ) οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
ε) Αν ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
ζ) Αν ήταν μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).
η) Αν ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).
7. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.
β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως  της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.
Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.
Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.
γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.
8. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου Εθνικής Αντίστασης, Δημοσίου κ.λ.π. υποβάλλονται αντίστοιχα μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από τη στρατολογία (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών), πιστοποιητικό αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου κ.λ.π.
9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το  ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ).
10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της .
11.Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού, ειδικού στην πάθηση, από την οποία προκύπτει  η πάθηση και η χρονολογία  από την οποία πάσχει από την συγκεκριμένη νόσο.
12. Εφόσον πρόκειται για νέους ασφαλισμένους ( για προσαύξηση της σύνταξης λόγω παιδιών, για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο ανίκανο και 3 ή περισσότερα τέκνα) απαιτείται επιπλέον κατά περίπτωση: (α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ), (β) γνωμάτευση γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, για έκδοση σχετικής γνωμάτευσης και (γ) πιστοποιητικό σπουδών εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη ).
β)Για το βίαιο συμβάν απαιτούνται επί πλέον:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του υποψηφίου συντ/χου στην οποία να αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του βίαιου συμβάντος.
2. Ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον αυτοπτών μαρτύρων (εφόσον υπάρχουν) για τις συνθήκες του συμβάντος.
3. Θεωρημένο απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της τροχαίας εφόσον πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.
4. Ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πάθηση που προκλήθηκε από το βίαιο συμβάν (εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό που εξέτασε τον παθόντα ή από Νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε).
5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο για την απόδειξη του βίαιου συμβάντος.
γ) Για παραπομπή στην ΑΥΕ (άνευ διακοπής επαγγέλματος ):
1.    Αίτηση
2.    Κατάθεση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ενσήμων Ο.Α.Ε.Ε ή και άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών
3.    Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού ειδικού στην πάθηση, από την οποία να προκύπτει η πάθηση και η χρονολογία από την οποία πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο.
4.  Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του αιτούντα, στην οποία θα αναφέρεται η υποχρέωσή του να διακόψει το επάγγελμα εφόσον κριθεί ανίκανος με ποσοστό 67 % και άνω από την Υγειον. Επιτροπή.  

--------------------------------------------------
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συνεχούς επίβλεψης καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί εξ’ αμφοτέρων των οφθαλμών.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%.
--------------------------------------------------

Συντάξεις Αναπηρίας Εφ'όρου Ζωής


Για τις αιτήσεις παράτασης της σύνταξης που υποβάλλονται από 1/01/2007 και μετά, ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε για όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το Ταμείο προέλευσης του συνταξιούχου.

Η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται οριστική στις παρακάτω περιπτώσεις:
  


  ΗΛΙΚΙΑ

  ΕΤΗ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

  ΕΞΕΤΑΣΗ Υ.Ε.

  1.

  55 ετών

  7 συνεχώς

  3 φορές

  2.

  60 ετών

  5 συνεχώς

  2 φορές

  3.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας

  12 συνεχώς

  Ανεξαρτήτως

  4.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας
  20 οποτεδήποτε, τα 3 τελευταία συνεχώς

  Ανεξαρτήτως

  5.

  Ανεξαρτήτως ηλικίας

  Με γνωμάτευση Υ.Ε. για μόνιμη ανικανότηταΣημείωση : Κατά πάγια τακτική και η χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (συμπαράστασης) μετατρέπεται σε οριστική με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συντάξεις αναπηρίας.


--------------------------------------------------

37 σχόλια:

 1. Ξερετε αν η εξαγορα ετών ασφάλισης (πχ τα χρονια των σπουδών ) προσμετραται στο χρονο για να συμπληρωθεί η 15ετία σε ασφαλισμένο ΟΑΕΕ με 11 χρονια πραγματικής ασφάλισης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Monk Bet

  δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύει για συντάξεις αναπηρίας αυτό το μέτρο. σίγουρα πάντως όπως αναφέρει και το άρθρο θα πρέπει να έχεις θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα φέτος...

  δες και στο άρθρο...http://amea-blog.blogspot.com/2010/09/blog-post_19.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. με 5 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ απο τον Στρατό και 5 έτη ΟΑΕΕ ποτε θα δικαιούμε σύνταξη ; ειμαι 41 ετών.ειμαι ΑΜΕΑ με 67% αναπηρίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  βασικά είναι πολλά τα ρευστά σημεία. Αν δεν κάνω λάθος σε 10 χρόνια ακόμα στο ΟΑΕΕ. Καλό είναι όμως να ρωτήσεις το ταμείο σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ισχυει στο νεο ασφαλιστικο η μονιμη αναπηρικη συνταξη με 12 συνεχη ετη? αν μπορει καποιος ας μου απαντηση ευχαριστω εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Ανώνυμος

  θα ήταν καλό να ερωτηθεί αυτό απευθείας στον ασφαλιστικό φορέα. σίγουρα όμως παίζει ρόλο το πότε ξεκίνησε κάποιος την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @Ανώνυμος

  θανάση. σίγουρα αυτήν την στιγμή αφού δεν υπάρχει νέος διαγωνισμός και υπάρχει μόνο ο παλιός συμμετοχή δεν γίνεται να υπάρξει εφικτή για κανέναν.

  νέος διαγωνισμός δεν ξέρει κανείς πότε θα γίνει.
  τώρα για το θέμα ορίου. νομίζω πως υπήρχε αλλά έχει καταργηθεί.

  αλλά σημαντικό για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει είναι να περάσει από επιτροπή του ΙΚΑ για να του ορίσουν ποσοστό αναπηρίας με ικανότητα προς εργασία για χρήση του ν. 2643

  μετά να πάει με αυτήν και κάποια συμπληρωματικά χαρτιά στον ΟΑΕΔ να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων αμεα, ώστε όταν βγει διαγωνισμός να μπορεί να συμμετέχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλή Χρονιά Σε όλα τα μέλη του φόρουμ
  Φίλτατε Νοτη ευχαριστώ για την απάντηση σου .
  Θα σε απασχολήσω όμως με άλλη μία ερώτηση μου γιατί δε ξέρω τη να κάνω έχω κάνει ήδη εγγραφή στης λίστες των ατόμων με ιδικές αν ανάγκες του ΟΑΕΔ , τη είναι καλλίτερο να περιμένω κάποια εφαρμογή του νομού 2643 εάν υπάρχει πιθανότητα να τεθεί σε εφαρμογή πάλη η να ενταχτώ σε κάποιο τετραετές πρόγραμμα απ αυτά που τρέχουν απ τον ΟΑΕΔ (υπ όψιν παίρνω κάποια σύνταξη απ το ΤΕΒΕ μήπως εάν μπω σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αλλάξει η ασφαλιστική μου ιδιότητα ΙΚΑ π.χ. και μετά τη λήξη του προγράμματος και δε μπορέσω να βρω δαυλιά δε τηα μπορέσω να πάρω πάλι την σύνταξη που παίρνω) ευχαριστώ εκ των προτέρων Θανάσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Ανώνυμος

  να διοριστείς και να είσαι συνταξιούχος δεν είμαι βέβαιος πως γίνεται. έχω την εντύπωση πως έχουμε όριο ύψους απολλαβών (για εργασία) με εξαίρεση μόνο περίπτωση ειδικών και συγκεκριμένων επιδομάτων γίνεται. τώρα για τα προγράμματα νομίζω θα δημιουργηθεί μπλέξιμο. συνταξιούχος στο ένα ταμείο και στο άλλο να εργάζεσαι;
  Για να πάρεις σύνταξη βγαίνει μια απόφαση που λέει...ο Χ κρίνεται με ποσοστό αναπηρίας Ψ ανίκανος προς εργασία. Για να γραφτείς στα μητρώα ανέργων αμεα του ΟΑΕΔ πρέπει να πάρεις απόφαση από το ΙΚΑ (απαραίτητο δικαιολογητικό) που να λέει ο Χ με Ζ ποσοστό αναπηρίας είναι ικανός προς εργασία.
  Και ικανός και ανίκανος προς εργασία;;;; Μπέρδεμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. http://amea-blog.blogspot.com/2010/09/blog-post_5563.html#ixzz19rdTRNqa

  να στο αναλύσω λίγο καλύτερα μήπως και μπορέσεις να με διαφωτίσεις καλύτερα εχω κάνει ήδη την εγγραφή μου στον ΟΑΕΔ σαν ΑΜΕΑ η επιτροπή του ΙΚΑ μ έχει δώσει 55% αναπηρία την εγγραφή την έκανα στον ΟΑΕΔ προσκόμισα απόδειξη του ΤΕΒΕ όπου φαίνετε ότι οι αποδοχές μου είναι κατώτερες απ την κατώτερη σύνταξη που δίνει το ΙΚΑ επομένως έχω κάνει εγγραφή στον ΟΑΕΔ για αυτό και κάνω τις ερωτήσεις
  http://amea-blog.blogspot.com/2010/09/blog-post_5563.html#ixzz19rfBpDP3

  και άλλη μια ερώτηση φέτος έγινα 45 ετών θα εχω ηλικιακό πρόβλημα σε διορισμό και που εάν μπω σαν ΑΜΕΑ

  Ευχαριστώ για την κατανόηση σου στις απορίες μου και ερωτήσεις μου αλλα και για την ταχύτατη απάντηση σου
  Θανάσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. http://amea-blog.blogspot.com/2010/09/blog-post_5563.html#ixzz19ri1xWd3
  μια διευκρίνιση έχω την ικανότατα να κανω διακοπεί της αναπηρικής σύνταξης που παίρνω από το ΤΕΒΕ με μια απλή αίτηση μου
  Θανασης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @Θανάσης

  στο θέμα

  γίνεται εκτενή αναφορά στον ν. 2643/98. Από όσο γνωρίζω το ηλικιακό όριο μόνο για την κατηγορία άμεση αμεα παύει να είναι τα 45 έτη.

  Το θέμα όμως όπως σου εξηγούσα είναι πολύπλοκο για το ζήτημα της αναπηρίας και ικανο-ανικανότητας προς εργασία που μπλέκει η διπλή ιδιότητα των δυο αποφάσεων.
  Παρ' όλα αυτά νομίζω πως αν τελικά γίνει νέος διαγωνισμός (δεν ξέρουμε ούτε θετικά μα ούτε και αρνητικά αν θα γίνει) μπορείς να συμμετέχεις κανονικά. αν και όταν διοριστείς τότε μπορείς να διακόψεις την σύνταξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ME 15 XRONIA ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ MS ΚΑΙ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 35 ΕΤΩΝ. ΕΡΩΤΗΜΑ΄Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΗ Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ. ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΔΗ ΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ν.Α ΤΩΡΑ ΠΡΟΚΥΠΤΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @MANOLIS

  Μανώλη κάπως μπερδέφτηκα με τα όσα γράφεις και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ζητάτε. αν μπορείτε με βοηθάτε λίγο στο τι ακριβώς ψάχνετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπερα ειμαι ασφαλισμενος στον ΟΑΕΕ απο το 1985 εως και σημερα εχω αναπηρια 67% ειμαι 49 ετων δικαιουμαι συνταξη αναπηριας? και αν ναι θα ειναι μειωμενη?? και ποσο? και ποσα θα ειναι τα χρηματα στο περιπου της συνταξεως μου το μηνα.
  ευχαριστω για το χρονο σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ΗΛΙΑΣ

  με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης (πρό του 1993) και ανεξαρτήτου ηλικίας μπορείς να πάρεις αναπηρική. Το γράφει και πιο πάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. εχω 26 ετη ασφ. οαεε συνεχομενα ειμαι γυναικα 58 ετων εχω κλειση το μαγαζι μου εδω και 2 ετη και πριν 6 μηνεΣ μου διαιπιστωθη καρκινοΣ του μαστου και αφαιρεση αυτου . δικαιουμε να παρω συνταξη λογω αναπηριαΣ και ποτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @Ανώνυμος

  τώρα που μιλάμε και τα τελευταία 2,5 χρόνια τι ασφάλιση υπάρχει και αν υπάρχει σε ποιον φορέα;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ο σύζυγος μου 57 ετών υπεβληθη σε εγχειριση ανοικτης καρδιας(βαλβίδα και αορτη)του δοθηκε το 2008 67% ανω ποσοστό αναπηρίας για δυο έτη. Τωρα ξαναπερναει επιτροπή απαλλαγων. θα ξαναπαρει ποσοστό αναπηρίας 67% και ανω, εφόσον το προβλημα υπάρχει και δεν αλλαζει κάτι? Ποιος βγαζει το ποσοστό αναπηρίας? Το Νοσοκομειο της πόλης μας ή κάποιος άλλος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @Ανώνυμος

  φίλε ανώνυμε το ποσοστό που θα ορίσει μια επιτροπή σε έναν αμεα δεν μπορεί να στο πει με βεβαιότητα από πριν κανείς.
  Η επιτροπή που θα την κρίνει είναι του ΚΕΠΑ γιατί όλες οι άλλες έχουν καταργηθεί από 1/9.

  Στο ποιος θα τους κρίνει η απάντηση είναι οι γιατροί της επιτροπής. Στο με ποια κριτήρια η απάντηση είναι μέσα από την Μέθοδο και τους Κανόνες υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. είμαι 58 ετών και έχω συμπληρώσει 5900 μέρες ασφάλισης. το 2οο4 λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας σταμάτησα να εργάζομαι και έκτοτε λαμβάνω σύνταξη αναπηρίας απο το οαεε. Στις 30/04/2012 συμπληρώνω 6 έτη και 10 μήνες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας,έχω συμπληρώσει το 58 έτος και έχω περάσει απο 5 συνεχέις υγειονομικές επιτροπές. πληρώ τις προυποθέσεις για να γίνει η σύνταξη αναπηρίας μόνιμη; ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @Ανώνυμος

  φίλε ανώνυμε είναι πρόχειρο να πούμε αυτήν την στιγμή το τι θα ισχύει 30/4/2012 με τις αναπηρικές συντάξεις. λογικά μου φαίνεται πως καλύπτεις τις προϋποθέσεις όπως λέει και το ακόλουθο θέμα... μονιμοποίηση αναπηρικών συντάξεων ελπίζω να μην αλλάξουν μέχρι τότε τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ευχαριστώ θερμά για την απάντηση στο ερώτημά μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @Ανώνυμος

  να σε καλά φίλε και καλή επιτυχία σε ότι προσπαθήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Kali xronia,
  mporei n moy pei kapoios an h allagi balvidow kardias einai meriki anapiria kai se ti vathmo?
  Eyxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @gabriel

  gabriel δυστυχώς ούτε γιατρός ούτε σε επιτροπή είμαι να κρίνω απόλυτα με μια δυο λέξεις την κλινική εικόνα ενός ασθενούς. το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να κοιτάξεις αυτό το θέμα που αναφέρει τους κανόνες και την μέθοδο ποσοστού αναπηρίας... http://amea-blog.blogspot.com/2010/09/blog-post_974.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Exω 34 χρονια ασφαλεια στο ΟΑΕΕ και ειμαι 50 ετων.πριν ενα χρονο αρωστησα απο τη νοσο του crouhn που ανηκει στις σοβαρες παθησεις,δικαιουμαι ολοκληρη συνταξη τωρα εφοσον δεν εχω το οριο ηλικιας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. @Ανώνυμος

  αν καλύπτεται τις ανάγκες που αναφέρονται πιο πάνω μπορείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. perno sintaxi anapirias apo to tsa exo omos kai 4800 ensima tu ika prin to 1990 dikeume defteri sintaxi anapirias efxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. @Ανώνυμος

  αν δεις εδώ θα πάρεις την απάντησή σου.
  όσο για το άλλο που ρωτάς στο άλλο σου σχόλιο αυτό που ζητάς δεν απαντάτε εδώ και δεν γράφετε πιο πάνω όπως λες και για 4500 ένσημα. το παρόν θέμα είναι για τον ΟΑΕΕ. εσύ ζητάς σύνταξη από το ΙΚΑ, άρα δεν γίνεται να βρεις πληροφορίες εδώ. γι' αυτό και δίνω παραπομπή.

  θα σε παρακαλέσω όμως, αν απαντήσεις να το κάνεις με ελληνικούς χαρακτήρες, ώστε να είναι πλήρως κατανοητό ότι θα γράψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. καλησπερα .
  ειμαι ασφαλισμενος στο απο το 1985-86 εχω βγει σε αναπηρια 67 % εδω και δυο χρονια αναμενοντασ να βγω επιτελους
  στα κεντρικα του οαεε ειναι αγενεστατοι και δεν μου δινουν τισ πληροφοριες που θελω οπωσ το ποσο περιπου της συνταξης μου. μπορειτε να μου δωσετε μια παντηση για τι ποσο στο σπεριπου
  ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. καλημερα, θα ηθελα να μου απαντησετε αν γνωριζετε, δικαιουμαι συνταξη αναπηριας?? εχω κανει ολικη αρθρθπλαστικη ισχυου στο ενα ποδι και τωρα θα κανω και στο αλλο. Ειμαι ασφαλισμενος στον οαεε απο το 1980. Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν δείτε πιο πάνω αναφέρονται όλα τα ασφαλιστικά κριτήρια για την σύνταξη. εσείς ξέρετε καλύτερα (αφού δεν το γράφετε στο σχόλιό σας) αν την δικαιούστε. τώρα για το θέμα ποσοστού θα κρίνει η επιτροπή με βάσει τον κεβα (λεπτομέρειες εδώ)

   Διαγραφή
 33. καλησπερα

  πιστευω οτι εχω πεσει σε μια πολυ ιδιατερη περιπτωση και δεν ξερω τι να κανω....

  λοιπον .. εχω βγει σε ανπηρια 67 % λογω καρδιακης ανεπαρκειασ.,.κανω τα χαρτια μου για ανπηρικη συνταξη στο τεβε, μετα απο δυο χρονια δηλαδη σημερα βγαινει ενα ποσο που πρεπει να παρω τισ ταξης των.....χιλ χοντρικα. αναδρομικα .
  ομωσ εγω στο μεταξυ ειχα οφειλη στην εφορια σαν παλιοσ επαγγελματιασ την οποια φυσικα και ρυθμισα και ηταν πληρομενη μεχρι και σημερα,
  ωστοσο επιδη το ποσο τησ οφειλης ηταν 5.500 ευρω η εφορια μου δεσμευσε ολουσ τουσ προσωπικουσ τραπεζικουσ μου λογαριασμουσ και επειτα εγω ρυθμισα εκει.
  αποτελεσμα ολων των παραπανω να μην πορω να παρω τα λεφτα που περιμενα εδω και 2 χρονια.....σκονταφτω παντου τραπεζεσ τεβε ,κεντρικα τεβε, δεν ξερω που να απευθυνθω πια .... ενω ειμαι ρυθμισμενοσ μου λενε πρεπι να ξεχρεωσεισ την οφειλη και μετα να ξεμπλοκαρουν οι λογαριαμοι .. βοηθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν ξέρω ειλικρινά τι λύση μπορεί να υπάρχει. θα πω μονάχα τα λογικά. μιλήστε ξανά με τον έφορο... πιέστε και στο ταμείο ή κάτι μια λύση να σας δώσουν δεν μπορεί κάποιος να αφήνετε έτσι χωρίς να έχει τρόπο να ζει.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.