Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Γίνε κι εσύ... δότης μυελού των οστών!Το πιο πάνω βίντεο το έχει φτιάξει άτομο που έχει κι αυτό ανάγκη από μυελό των οστών...
Μπορείς κι εσύ να γίνεις απλά δότης μυελού των οστών. Μην περιμένεις το πρόβλημα να σου χτυπήσει την πόρτα, για να ενδιαφερθείς τότε επειδή θα είναι και δικό σου. Κάνε ένα απλό βήμα και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να βοηθήσει η κίνησή σου αυτή, άτομα που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Νότης

-------------------------------
Γίνε δωρητής μυελού των οστών
Ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, πεθαίνει από σοβαρά αιματολογικά νοσήματα γιατί ο μυελός του, το «εργοστάσιο» που φτιάχνει τα κύτταρα του αίματός του, παρουσιάζει σοβαρή βλάβη. Η εξέλιξη της επιστήμης δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε μας να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους προσφέροντας κάτι από τον εαυτό μας. Η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων είναι μια δωρεά παρόμοια με εκείνη της αιμοδοσίας, στην οποία κορυφώνεται η προσφορά ενός ανθρώπου προς ένα συγκεκριμένο συνάνθρωπό του στον οποίο χαρίζει πραγματικά τη ζωή.

Προκειμένου η μεταμόσχευση να έχει επιτυχία είναι απολύτως απαραίτητο ο δότης και ο λήπτης να παρουσιάζουν ιστική συμβατότητα, δηλαδή ομοιότητα ως προς ειδικά μόρια (αντιγόνα του συστήματος HLA) που εκφράζουν πάνω στα κύτταρά τους. Τα HLA αντιγόνα, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε άτομο και καθορίζουν τον «Ιστική Ταυτότητά» του, προσδιορίζονται σε ειδικά εργαστήρια ιατοσυμβατότητας σε δείγμα αίματος και η σύγκριση της «Ιστικής Ταυτότητας» δύο ατόμων έχει σαν αποτέλεσμα την εκτίμηση της οιμοιότητας-συμβατότητας μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό του HLA είναι ο τεράστιος πολυμορφισμός του. Αν, με βάση το σύστημα ΑΒΟ, τα άτομα κατατάσσονται σε 4 ομάδες αίματος (Α, Β, ΑΒ, Ο), μια κατάταξη με βάση το HLA θα οδηγούσε σε τεράστιο αριθμό «ομάδων», γεγονός που κάνει κατανοητό ότι η πιθανότητα HLA-ομοιότητας δύο τυχαίων ατόμων είναι εξαιρετικά μικρή.

Πως θα βρεθεί συμβατός δότης με τον ασθενή;
Επειδή τα αντιγόνα HLA κληρονομούνται από τους γονείς, η πρώτη αναζήτηση κατάλληλου δότη για έναν ασθενή γίνεται μέσα στην οικογένειά του. Η αναζήτηση αυτή θα δώσει το ποθητό αποτέλεσμα για το 1/3 μόνον των ασθενών. Για τους υπόλοιπους, θα πρέπει να αναζητηθεί μη συγγενής δότης ανάμεσα σε εθελοντές που έχουν εκφράσει την επιθυμία να δωρίσουν αιμοποιητικά κύτταρα για οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη. Για τον εντοπισμό κατάλληλων (αν οχι όμοιων, που είναι απίθανο, τουλάχιστον αποδεκτά συμβατών) μη συγγενών δοτών, απαιτείται η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εθελοντών.

Η καταγραφή εθελοντών δοτών ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 στην Ολλανδία, τις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετανία. Σε κάθε κράτος, οι καταγραφόμενοι εθελοντές συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό αρχείο που αποτελεί την Εθνική «Δεξαμενή» της χώρας. Σήμερα, υπάρχουν 58 «Δεξαμενές» δοτών σε 43 χώρες και 39 «Τράπεζες» φύλαξης μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε 21 χώρες. Τα στοιχεία δοτών και μονάδων συγκεντρώνονται σε ένα Διεθνές Αρχείο, το οποίο έχει, σήμερα, καταγεγραμμένους περισσότερους από 11.000.000 εθελοντές (συμπεριλαμβανομένων 250..000 περίπου μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος). Όλες οι συνεργαζόμενες εθνικές «Δεξαμενές» έχουν πρόσβαση στο Διεθνές Αρχείο.

Η πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας, η οποία διεκπεραιώνεται μέσα σε ένα διεθνώς οργανωμένο σύστημα. Στο σύστημα αυτό συνεργάζονται τα Αιματολογικά-Μεταμοσχευτικά Κέντρα που πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις, τα «Κέντρα Δοτών» που στρατολογούν τους εθελοντές, ελέγχουν τον ιστικό τύπο τους και διατηρούν εμπιστευτικά αρχεία γι’ αυτούς και οι «Δεξαμενές Εθελοντών Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων» που συντονίζουν τη διαδικασία αναζήτησης, διατηρώντας αρχεία με τους ιστικούς τύπους των εθελοντών, προκειμένου να συγκρίνονται με τους ιστικούς τύπους των ασθενών για τους οποίους αναζητείται δότης. Στην όλη προσπάθεια ακολουθούνται κανόνες που καθορίζονται από Διεθνή Ένωση, την WMDA.

Ποια η κατάσταση στην Ελλάδα;
Ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα που έχουν διεθνή άδεια λειτουργίας για πραγματοποίηση μη συγγενικών μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών λειτουργούν στα Νοσοκομεία «Ο Ευαγγελισμός» και «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Από τη δεκαετία του ’80, λειτούργησαν δύο «Δεξαμενές» δοτών, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες αναφέρονταν οι εθελοντές που στρατολογούνται και τυποποιούνται σε 5 Κέντρα Δοτών. Από το τέλος του 2002, λειτουργεί μια κεντρική «Δεξαμενή» στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος συντονίζει όλες τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας.

Οι καταχωρημένοι Έλληνες εθελοντές, στις 31/12/2006, ήταν 19.533, αριθμός που είναι εξαιρετικά μικρός αν αναλογιστεί κανείς τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση. Μέχρι σήμερα, για το 95% των ασθενών που έχουν μεταμοσχευθεί, οι δότες προέρχονταν από «Δεξαμενές» του Εξωτερικού. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η αναζήτηση δοτών ανάμεσα σε άτομα με κοινή καταγωγή είναι αποτελεσματικότερη λόγω γενετικών ομοιοτήτων. Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των Ελλήνων δοτών προς όφελος των Ελλήνων ασθενών, αλλά και για την ουσιαστικότερη συμμετοχή της χώρας μας στη διεθνή προσπάθεια.

Ποιος μπορεί να γίνει δότης;
Εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει ξεπεράσει το 18 έτος της ηλικίας του και δεν είναι μεγαλύτερος από 55 (προτιμότερο 50) χρόνων, δεν έχει ιστορικό μεταδοτικών νοσημάτων, νεοπλασιών ή καρδιοπαθειών (παρόμοιες προϋποθέσεις με αυτές της εθελοντικής αιμοδοσίας), με την παρακάτω διαδικασία:

Ενημερώνεται προφορικά και με έντυπο υλικό για όλες τις πλευρές της δωρεάς μυελού των οστών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του εθελοντισμού, της δωρεάς προς οποιονδήποτε έχει ανάγκη, της ανωνυμίας και της ελευθερίας του δότη για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την τελική δωρεά του μυελού του.
Συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο με ιατρικές πληροφορίες, από τις οποίες κρίνεται η καταλληλότητα του να συμπεριληφθεί στους εθελοντές.
Συμπληρώνει ένα έντυπο με προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.α.), τα οποία παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά.
Υπογράφει δήλωση συγκατάθεσης, όπου εκφράζει την επιθυμία του να περιληφθεί στους εθελοντές χωρίς αυτό να σημαίνει δέσμευσή του για την συμμετοχή του στα επόμενα βήματα της διαδικασίας εάν βρεθεί συμβατός με κάποιον ασθενή.
Υποβάλλεται σε λήψη μικρής ποσότητας αίματος (15 ml περίπου), προκειμένου να καθορισθεί ο ιστικός του τύπος (HLA) για να μπορεί να συγκριθεί με εκείνους των ασθενών.
Τα HLA αντιγόνα του εθελοντή δότη καταγράφονται στο αρχείο του Κέντρου Δοτών και το Εθνικό Αρχείο Δοτών του ΕΟΜ, από τον οποίο και αναφέρονται στο Διεθνές Αρχείο. Αντίθετα, τα προσωπικά του στοιχεία παραμένουν τοπικά και δεν γίνονται γνωστά σε κανέναν εκτός του προσωπικού του Κέντρου όπου στρατολογήθηκε ο εθελοντής και της Εθνικής «Δεξαμενής» εάν ο ίδιος έχει συγκατατεθεί γι’ αυτό.
Ο εθελοντής δότης μπορεί να παραμείνει στο αρχείο ως τα 55 του χρόνια. Εχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του οποιαδήποτε στιγμή, αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στην υγεία του ή στα προσωπικά του στοιχεία.
Με τα σημερινά δεδομένα (αριθμό εθελοντών και ασθενών που χρειάζονται δότη ετησίως), 1 στους 15.000 εθελοντές θα κληθεί να δώσει τελικά μυελό για ασθενή.

Τι θα γίνει αν ένας εθελοντής βρεθεί συμβατός με έναν ασθενή;
Εάν ένας εθελοντής βρεθεί αρχικά συμβατός με έναν ασθενή και εξακολουθεί να επιθυμεί τη δωρεά, γίνονται συμπληρωματικές εξετάσεις επιβεβαίωσης της συμβατότητας και στη συνέχεια, υποβάλλεται σε check-up για να επβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας μέχρι την τελική συγκατάθεση για τη μεταμόσχευση, ο εθελοντής μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του για τη δωρεά εάν αισθανθεί ότι δεν είναι έτοιμος γι’ αυτή. Εν τούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο δότης να είναι συνειδητοποιημένος και απολύτως βέβαιος για την απόφασή του. Άτομα που έχουν αμφιβολίες ή εγγράφονται κάτω από συναισθηματική ή άλλη πίεση χωρίς να είναι σίγουρα αν είναι πραγματικά πρόθυμα να προχωρήσουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δίνουν ψεύτικες ελπίδες στους ασθενείς.

Πως γίνεται η λήψη του μοσχεύματος;
Η λήψη του μοσχεύματος από τον δότη γίνεται στο πλησιέστερο Μεταμοσχευτικό Κέντρο της περιοχής του και μεταφέρεται στο κέντρο που θα μεταμοσχευθεί ο λήπτης.

Αν η πηγή των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων που θα χρησιμοποιηθούν για έναν ασθενή είναι ο μυελός των οστών, τότε η λήψη τους γίνεται στο χειρουργείο από ειδικούς Αιματολόγους με παρακέντηση στα οστά της λεκάνης κάτω από γενική ή ραχιαία αναισθησία. Το ποσό του μυελού του συλλέγεται, αποτελεί το 5% περίπου του συνόλου του μυελού του δότη και αναγεννάται γρήγορα, χωρίς να επηρεάζεται η γενική κατάστασή του. Ο δότης επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη της λήψης και το μόνο σύμπτωμα που παρουσιάζει είναι ένας ελαφρός πόνος στο σημείο της παρακέντησης.
Εάν χρησιμοποιηθούν κύτταρα περιφερικού αίματος, τότε στο δότη χορηγούνται ειδικοί «αυξητικοί» παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και λίγες ημέρες αργότερα γίνεται η λήψη των κυττάρων με τρόπο παρόμοιο όπως της αιμοδοσίας (κυτταραφαίρεση).

Λίγους μήνες μετά την δωρεά του, ο δότης μπορεί, αν το επιθυμεί, να επανέλθει στο αρχείο των εθελοντών. Σε σπάνιες περιπτώσεις (ανεπαρκής εμφύτευση του μοσχεύματος), μπορεί να του ζητηθεί η λήψη επιπλέον ποσότητας κυττάρων (μυελού ή περιφερικού αίματος) για τον ίδιο ασθενή.

Η δωρεά είναι ανώνυμη;
Η δωρεά προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων είναι ανώνυμη. Ο δότης ενημερώνεται μόνο για το φύλο, την ηλικία και τη χώρα προέλευσης του ασθενούς για τον οποίο θα δώσει μόσχευμα, ενώ και ο ασθενής γνωρίζει μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία για τον δότη του. Εν τούτοις, ο δότης μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πορείας του ασθενούς, αλλά απαγορεύεται αυστηρά, η αποκάλυψη οποιουδήποτε στοιχείου για την ταυτότητα του ενός ή του άλλου.

Μετά μερικούς μήνες και ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα, μπορεί να επιτραπεί η ανταλλαγή ανώνυμης αλληλογραφίας μεταξύ τους και, στη συνέχεια, και αφού έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και το επιθυμούν και οι δύο, να επιτραπεί η ανταλλαγή στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Ευνόητο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε οικονομική προσφορά από τον ασθενή προς τον δότη. Σημειώνεται ότι κάθε οικονομική επιβάρυνση του δότη (μετακινήσεις, απώλειες ημερομισθίων κλπ) καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς χωρίς καμία συμμετοχή του ιδίου.Διαβάστε περισσότερα...

Οι φρουτοχυμοί κάνουν καλό στην καρδιά!Σταφύλια και φραγκοστάφυλα τα πιο ωφέλιμα.

Η κατανάλωση φρουτοχυμών φαίνεται να προσφέρει οφέλη για την καρδιά, σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές που έκαναν στο εργαστήριο πειράματα με χοίρους, οι οποίοι τράφηκαν με διάφορα μίγματα φρουτοχυμών, εμφάνισαν χαλάρωση στα τοιχώματα των αρτηριών τους.

Παραμένει να αποδειχτεί ότι και στους ανθρώπους οι φρουτοχυμοί έχουν ωφέλιμη δράση όσον αφορά την καρδιαγγειακή λειτουργία. Πάντως για μια ακόμη φορά οι επιστήμονες δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν ακριβώς γιατί τα φρούτα κάνουν καλό στην καρδιά. Η ευεργετική δράση των χυμών αποδίδεται κυρίως στη χημική ουσία πολυφαινόλη, που υπάρχει σε φρούτα και καρπούς.

Η έρευνα βρήκε ότι ανάμεσα στα πιο ωφέλιμα για την καρδιά φρούτα, που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε ένα φρουτοχυμό, είναι τα σταφύλια και τα φραγκοστάφυλα. Από την άλλη, οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι οι φρουτοχυμοί περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες και περισσότερα σάκχαρα σε σχέση με τα ολόκληρα φρούτα.


Διαβάστε περισσότερα...

Πώς θα καίμε θερμίδες αντί να τις αποθηκεύουμε
Το μυστικό βρίσκεται στα γονίδια;


Αλλάζοντας την έκφραση ενός γονιδίου που επηρεάζει τη ρύθμιση του σωματικού βάρους και μετατρέπει το «κακό» λευκό λίπος σε «καλό» σκούρο, αμερικανοί ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί ενδεχομένως να ανακάλυψαν τον τρόπο να βοηθήσουν τον οργανισμό να καίει θερμίδες αντί να τις αποθηκεύει, ανοίγοντας το δρόμο για καλύτερη αγωγή έναντι της παχυσαρκίας.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Dr Sheng Bi, του Johns Hopkins University School of Medicine, στη Βαλτιμόρη, ερευνούσε για τη ρύθμιση της όρεξης σε ποντίκια όταν έκανε την ανακάλυψη.

Δήλωσε ότι αν μπορούσαμε να οδηγήσουμε το ανθρώπινο σώμα να μετατρέπει το «κακό» λίπος σε καλό που καίει θερμίδες αντί να τις αποθηκεύει, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα σημαντικό νέο όπλο στην αντιμετώπιση της επιδημίας παχυσαρκίας.

Όταν γεννιόμαστε έχουμε πολλά κύτταρα σκούρου λίπους που θεωρείται «καλό» επειδή μας βοηθά να καίμε ενέργεια, καθώς κάθε σκούρο κύτταρο λίπους περιλαμβάνει πολλά μικρά μέρη το καθένα με τη δική του δυναμική παραγωγής θερμότητας. Η συγκεκριμένη ιδιότητα βοηθά τα παιδιά να διατηρούνται ζεστά.

Καθώς μεγαλώνουμε χάνουμε το σκούρο λίπος που καίει θερμίδες και συσσωρεύουμε περισσότερο και λευκό λίπος, κυρίως γύρω από τη μέση και τους γοφούς. Σε αντίθεση με το σκούρο λίπος, το λευκό αποθηκεύει θερμίδες.

Ο Bi ερευνούσε τις ιδιότητες του λευκού και σκούρου λίπους σε σχέση με την πρωτεΐνη NPY, που διεγείρει την όρεξη και που είναι ήδη γνωστό ότι εμπλέκεται στον έλεγχο της εξισορρόπησης ενέργειας, αλλά πριν από τη συγκεκριμένη έρευνα λίγα ήταν γνωστά σχετικά με τις υπόλοιπες φυσιολογικές επιδράσεις της.

Η NPY δρα στον υποθάλαμο, περιοχή του εγκεφάλου που βοηθά στη ρύθμιση της δίψας, της πείνας, της θερμοκρασίας του σώματος, της ισορροπίας νερού και της αρτηριακής πίεσης.

Ο Bi διερεύνησε το ρόλο της NPY σε έναν από τους πυρήνες του υποθάλαμου, και ανακάλυψε ότι η εξουδετέρωση της έκφρασης του NPY αλλάζει τη ρύθμιση του σωματικού βάρους, ενθαρρύνει την παραγωγή των κυττάρων σκούρου λίπους σε αποθήκες λευκού λίπους, αυξάνει το ξόδεμα ενέργειας και τη δημιουργία ζέστης και βελτιώνει τη σταθερότητα της γλυκόζης και αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Χρησιμοποίησε δυο ομάδες ποντικών. Αντιμετώπισε μια ομάδα με ιό για να εξουδετερώσει την έκφραση της NPY και άφησε την άλλη ομάδα χωρίς αντιμετώπιση για να χρησιμεύσει ως ομάδα ελέγχου.

Μετά από 5 εβδομάδες στην ίδια τακτική δίαιτα, η ομάδα που αντιμετωπίστηκε ζύγιζε λιγότερο σεσχέση με την ομάδα ελέγχου, υποδεικνύοντας ότι η καταστολή της NPY οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση φαγητού.

Στη συνέχεια οι ερευνητές χώρισαν καθεμία από τις 2 ομάδες σε 2 και προέκυψαν 4 ομάδες. Δυο αντιμετωπίστηκαν και 2 όχι. Χορήγησαν συνήθη διατροφή σε μια από τις ομάδες που αντιμετωπίστηκαν και σε μια από τις ομάδες ελέγχου, ενώ στην άλλη ομάδα που αντιμετωπίστηκε και στην άλλη που δεν αντιμετωπίστηκε έδωσαν διατροφή υψηλή σε λιπαρά.

Μετά από 11 εβδομάδες τα ποντίκια ζυγίστηκαν και πάλι και οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι από τις 2 ομάδες με τη φυσιολογική διατροφή η ομάδα που αντιμετωπίστηκε ζύγιζε λιγότερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Ενώ οι 2 ομάδες που ακολούθησαν διατροφή υψηλή σε λιπαρά κέρδισε βάρος, τα ποντίκια με εξουδετερωμένο NPY κέρδισαν λιγότερο βάρος σε σχέση με τα ποντίκια της ομάδας ελέγχου, που κατέληξαν παχύσαρκα.

Τα ευρήματα δεν προκάλεσαν έκπληξη, καθώς οι ερευνητές ήδη πίστευαν ότι η εξουδετέρωσή της θα κατέστελλε την όρεξη για φαγητό και θα οδηγούσε σε λιγότερη αύξηση βάρους, ανεξάρτητα από δίαιτα.

Τους έκανε εντύπωση αυτό που ανακάλυψαν όταν εξέτασαν τις αποθήκες λίπους στη βουβωνική περιοχή των ποντικών που αντιμετωπίστηκαν. Η βουβωνική περιοχή σε ενήλικα ποντίκια φυσιολογικά περιέχει αποθέματα λευκού λίπους. Ωστόσο τα ποντίκια στην ομάδα με την εξουδετερωμένη NPY είχαν επίσης ορισμένα αποθέματα σκούρου λίπους εκεί που φυσιολογικά θα υπήρχε μόνο λευκό λίπος.

Επιβεβαίωσαν την παρουσία σκούρου λίπους μετρώντας τα επίπεδα πρωτεΐνης που ονομάζεται UCP-1 την οποία καίει το σκούρο λίπος για να παράγει θερμότητα.

Σημειώνουν ότι η εξουδετέρωση της NPY στον υποθάλαμο οδήγησε στην ανάπτυξη κυττάρων σκούρου λίπους στη βουβωνική χώρα, μέσω του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη έκφραση του UCP-1 στο λευκό και σκούρο λίπος.

Σε ευθυγράμμιση με την αυξημένη έκφραση του UCP-1 στο σκούρο λίπος, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εξουδετέρωση της NPY οδηγεί επίσης σε αυξημένη χρήση ενέργειας, μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα, ενισχυμένη ικανότητα δημιουργίας ζέστης βελτιωμένη ισορροπία σακχάρου και ενισχυμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικό ρόλο της NPY στη ρύθμιση του βάρους, καθώς επηρεάζει τη λήψη τροφής, τη θερμογένεση, την απώλεια ενέργειας και τη σωματική άσκηση.

Σχετικά με τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς που οδηγούν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο ερευνητής εικάζει ότι η εξουδετέρωση της NPY ενεργοποιεί βλαστικά σκούρα λιπώδη κύτταρα που υπάρχουν στο λευκό λιπώδη ιστό. Ενώ τα σκούρα λιπώδη κύτταρα εξαφανίζονται σταδιακά καθώς μεγαλώνουμε, τα βλαστικά κύτταρα που τα παράγουν δεν εξαφανίζονται και μπορεί απλώς να γίνονται αδρανή με το πέρασμα του χρόνου, εξήγησε.

Αυτό σημαίνει ότι η αγωγή για παχυσαρκία θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο το να εγχύσει κάποιος σκούρα βλαστικά κύτταρα λίπους υποδόρια, για να καεί το λευκό λίπος και να προκληθεί απώλεια βάρους.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό «Cell Metabolism».
Διαβάστε περισσότερα...

Ουρές στις εφορίες για τον κλειδάριθμο

- Εσείς πήρατε τον δικό σας;


Ουρές ταλαιπωρίας στις εφορίες της χώρας για τον κλειδάριθμο. Τι πρέπει να ξέρετε.Τις νέες ρυθμίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά , αντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι που συνωστίζονται στις Εφορίες για να παραλάβουν τον προσωπικό κλειδάριθμο, τον αριθμητικό κωδικό δηλαδή που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και άλλες υπηρεσίες.

Παρά το γεγονός πως στα αρμόδια Τμήματα Μητρώου των ΔΟΥ, το προσωπικό ενισχύεται περιστασιακά για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, οι ουρές δεν αποφεύγονται καθώς οι περισσότεροι φορολογούμενοι επιλέγουν να μεταβούν στην Εφορία όπου υπάγονται για τη λήψη του κλειδάριθμου. Για να πάρετε τον κλειδάριθμο πρέπει να έχετε μαζί σας το ΑΦΜ καιτ την ταυτότητά σας. 
Το Newsit επισκέφθηκε την εφορία Χαλανδρίου όπου ο ελάχιστος χρόνος αναμονής ανέρχεται στην μία ώρα...
Πηγή: http://www.newsit.grΜόνο ηλεκτρονικά 1,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσειςΓια πρώτη φορά φέτος 1,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά. Η αποστολή τους ξεκίνησε ήδη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εφέτος θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν μόνο 3,9 εκατομμύρια δηλώσεις, αντί για 5,6 εκατομμύρια δηλώσεις που στάλθηκαν πέρσι, καθώς μεγάλος αριθμός φορολογουμένων θα υποβάλει τις δηλώσεις ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 3842/2010 η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για όλους όσους ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση, καθώς και για όσους υποβάλλουν την δήλωσή τους μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η πλειοψηφία όσων υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους το 2010, θα συνεχίσουν την ηλεκτρονική υποβολή. Συνολικά, εκτιμάται ότι 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα υποβάλουν το 2011 τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους δεν θα λάβουν τυπωμένα έντυπα και οδηγίες υποβολής της δήλωσης, αφού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά μέσω του διαδικτύου.

Με το μέτρο αυτό εξοικονομούνται 3,7 εκατ. ευρώ, 243 τόνοι χαρτιού, ενώ το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί με 600 τόνους λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Τέλος, για όσους φορολογούμενους υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, θα υπάρχει στη δήλωση ειδική σημείωση με το ποσό της οφειλής και κλήση για την άμεση τακτοποίησή της. Υπολογίζεται ότι 590 χιλιάδες δηλώσεις θα έχουν τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.

Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"


Δείτε επίσης: 

6 ερωτήσεις - απαντήσεις και παραδείγματα για τις αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα...