Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Αποκλεισμός παθήσεων από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ για εισαγωγή υποψηφίων με το 5%

Αποκλεισμός παθήσεων από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ για εισαγωγή υποψηφίων με το 5%

Βάσει του εγράφου Φ.251/ 120415 /Β6/28-09-2010 του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ καλούνται να ορίσουν τις παθήσεις που θα γίνονται δεκτές, για εισαγωγή καθ΄υπέρβαση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
-------------------------------------


Ο υπουργός ζητά, με το έγγραφο αυτό, η κάθε σχολή ή τμήμα να πουν ποιες περιπτώσεις από το 5% των σοβαρών παθήσεων, δεν θα δέχονται ώστε να μπουν κλειδάριθμοι στην διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήματος των μηχανογραφικών που θα ξεκινήσει από φέτος. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται όλο αυτό.
------------------------------------Όπως φαίνεται αλλάζει πολλά το υπουργείο. Παλαιότερα που όλα τα έκαναν μόνα τους τα τει και τα αει (για την ακρίβεια οι σχολές και τα τμήματα ως αυτόνομα) αν κάποιο τμήμα έβαζε περιορισμούς δεν το ανακοινωνε από πριν στους υποψηφίους που πήγαιναν για να υποβάλλουν αίτηση με το 3 ή το 5%. Το έκανε μερικές φορές, αλλά στο τέλος και αφού είχε απορρίψει τις αιτήσεις τους. Ας ελπίσουμε αν ένα τμήμα αποφασίσει να κάνει κάποιο αποκλεισμό (όπως ερωτόνται για να το πράξουν από το έγγραφο αυτό για δεύτερη φορά), να γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες που θα κάνουν φέτος τα χαρτιά τους.

Η ενημέρωση πλέον που θα κάνουν θα δόσουν πληροφορίες και ενημέρωση αναγκαστικά στο υπουργείο ώστε το μηχανογραφικό σύστημα που θα δημιουργηθεί, να αποκλείει υποψηφίους (με κλειδάριθμο), που θα έχουν πάθηση που θα έχει τυχόν αποκλείσει το τμήμα. Πριν τα έκαναν όλα εσωτερικά και δεν υπήρχε, άμεση ή έμμεση ενημέρωση για τέτοια θέματα προς το υπουργείο.

Ας ελπίσουμε όπως και να δομηθεί (σύντομα θα το μάθουμε) η όλη διαδικασία να είναι πιο σύντομη και τα παιδιά να μην καθυστερήσουν τις εγγραφές τους, που όπως φαίνεται από όσα ακούγονται θα ξεκινήσει η διαδικασία στις 4 Οκτωβρίου και μέχρι τότε να έχει βγει η εγκύκλιος που περιμένουμε.
Διαβάστε περισσότερα...