Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Πόσοι και πώς θα μπουν στην εργασιακή εφεδρείαΔιαβάστε πόσοι θα μπουν σε εργασιακή εφεδρεία και τί προβλέπεται γι' αυτούς. Πώς θα γίνει η μοριοδότηση, ποιοι θα προηγηθούν στην κατάταξη.


Πριμοδότηση των ειδικών γνώσεων – μεταξύ αυτών διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, χειρισμός Η/Υ- για το προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης που θα μπει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το Βήμα που παρουσιάζει το Προεδρικό Διάταγμα, επιλογή της κυβέρνησης φαίνεται να είναι η διάσωση κυρίως του εξειδικευμένου προσωπικού.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έμφαση δίνεται κυρίως στα κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση και ο χρόνος συνταξιοδότησης.

Όσα προβλέπει το ΠΔ είναι ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο της εφαρμογής του νέου θεσμού της εφεδρείας, καθώς σε πρώτη φάση θα κληθεί το ΑΣΕΠ μέσω εξειδικευμένων εταιρειών για την αξιολόγηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατά τον πρώτο χρόνο ης εφαρμογής του μέτρου θα είναι συνεχής και οι πίνακες θα ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες, ενώ ο ενοποιημένος πίνακας κατάταξης προσωπικού θα αναρτάται στο site του ΑΣΕΠ.

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ


Η επικαιροποίηση του πίνακα θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Ο κάθε φορέας θα στέλνει στο ΑΣΕΠ πίνακα με το πλεονάζον προσωπικό με αλφαβητική σειρά.

Ο ίδιος πίνακας θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του ώστε οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά τα οποιά θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου, την εμπειρία, το χρόνο προϋπηρεσίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).

Οι κατατασσόμενοι στον πίνακα με αναπηρία 50% και άνω και οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία 67% και άνω προηγούνται στην κατάταξη, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Όσοι δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσληφθούν σε άλλη υπηρεσία ή να ενταχθούν σε πρόγραμμα επανακατάρτισης.

Σημειώνεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών.

Στο τέλος κάθε έτους, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προχωρεί στην κάλυψη του 10% των ετησίων προσλήψεων για τακτικό προσωπικό από τον Ενιαίο Πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού.

Επίσης από τον πίνακα αυτό θα καλύπτεται το 30% των θέσεων εποχικού προσωπικού που προκηρύσσει κάθε φορέας, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση για μερική απασχόληση προηγούνται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.

Στο ΠΔ διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλογής και συνακόλουθα η μοριοδότηση ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού.

Για το προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στις ειδικές γνώσεις π.χ. για τους ΠΕ και ΤΕ το διδακτορικό δίπλωμα συγκεντρώνει 150 μονάδες και το μεταπτυχιακό 100 μονάδες.

Ως προς τη μοριοδότηση θα ισχύει:


Α. Τίτλοι Σπουδών

μονάδες του βαθμού τίτλου επί 25
δεύτερος τίτλος: 40 μόρια

Β. Ειδικές Γνώσεις


(μόνο για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης)

διδακτορικό δίπλωμα: 150 μονάδες
μεταπτυχιακός τίτλος: 100 μονάδες
πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος: 50 μονάδες
γνώση χειρισμού Η/Υ 20 μονάδες

Γ. Γνώση Ξένης Γλώσσας


Άριστη γνώση: 40 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 30 μονάδες
Καλή γνώση γλώσσας της ΕΕ: 20 μονάδες
Μέτρια γνώση γλώσσας της ΕΕ: 10 μονάδες
Περισσότερες της μίας ξένες γλώσσες: 40 μονάδες

Δ. Προϋπηρεσία


Χρονος προϋπηρεσίας: 30 μονάδες ανά έτος

Ε. Εμπειρία


Ως πέντε έτη: 20 μονάδες ανά έτος εμπειρίας

Στ. Ηλικία


Από 21 ως 60 ετών: 5 μονάδες άνα έτος

Ζ. Οικογενειακή κατάσταση:


Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: 70 μονάδες
Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 60 μονάδες
Αριθμός τέκνων: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδε για το τρίτο

Η. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης


Για κάθε έξι μήνες παραμονής: 70 μονάδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΔ δεν καθορίζει τον αριθμό των εργαζομένων που θα μπουν σε εφεδρεία. Πληροφορίες του Βήματος αναφέρουν ότι η τρόικα έχει ζητήσει να υπερβούν τα 15.000 άτομα και να προσεγγίσουν ακόμη και τις 50.000 άτομα.


Διαβάστε περισσότερα...

Για όσους... αντέχουνΤο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο πρόκειται να φιλοξενήσει στις 8-9 Οκτωβρίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ Ανδρών-Γυναικών ,όπως επίσης και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Αθλητών-Αθλητριών με αναπηρία ,σε μια συνεργασία της ΕΟΠ με την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ.

Το όμνιουμ αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος πολύαθλου, στο οποίο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε έξι διαφορετικά αγωνίσματα κι από τους πόντους που συγκεντρώνουν αναδεικνύεται ο νικητής.

Τα αγωνίσματα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ Ανδρών-Γυναικών κατά σειρά είναι τα παρακάτω:
1) Ένας γύρος (στροφή) πίστας ατομική χρονομέτρηση με εκκίνηση εν κινήσει.
2) Αγώνας πόντων απόστασης ανάλογης με την κάθε κατηγορία
3) Αγώνας με αποκλεισμό.
4) Ατομική καταδίωξη (πουρσουίτ) απόστασης ανάλογης με την κάθε κατηγορία ,χωρίς τελικό, σε σειρές με αντιπάλους κάθε φορές ποδηλάτες, σύμφωνα με την γενική ατομική κατάταξη μετά τον αγώνα με αποκλεισμό.
5) Αγώνας σκρατς απόστασης ανάλογης με την κάθε κατηγορία.
6) 500 ή 1000μ. ατομικής χρονομέτρησης σε σειρές με αντιπάλους κάθε φορά δύο ποδηλάτες, σύμφωνα με τη γενική ατομική κατάταξη μετά τον αγώνα σκρατς.

Οι δηλώσεις συμμετοχής από τα σωματεία θα πρέπει ν’ αποσταλούν στην ΕΟΠ μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και ώρα 14.00 ,ενώ στο τεχνικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι απαραίτητη η παρουσία των αρχηγών των σωματείων που θα παρουσιάσουν την επίσημη εμφάνιση για το 2011 ή την φωτογραφία της.


Διαβάστε περισσότερα...

Ανύπαρκτες οι υποδομές πρόσβασης για τα ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ.Χωρίς τις κατάλληλες υποδομές πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βρίσκονται πολλά από τα δημόσια κτίρια, αλλά και αρχαιολογικοί χώροι του νησιού της Ρόδου.

Σε αρκετές περιπτώσεις η προσβασιμότητα των Α.μ.Ε.Α δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού δεν έχει προβλεφθεί για εκείνους ειδικός μηχανισμός εισόδου στους χώρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και όταν αυτός ο μηχανισμός έχει εγκατασταθεί, δεν υπάρχει ειδική σήμανση, με αποτέλεσμα την ελλειπή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελλιπούς σήμανσης είναι το Δημαρχείο της Ρόδου. Αν και διαθέτει ασανσέρ, αυτό βρίσκεται σχεδόν κρυμμένο στον προαύλιο χώρο, στην πίσω πλευρά του Δημαρχιακού Μεγάρου, ενώ καμιά σήμανση δεν ενημερώνει για την ύπαρξή του.
Παρόμοιο παράδειγμα ελλείπους σήμανσης αποτελεί και το Καστέλο στην περιοχή της Παλιάς Πόλης.Όπως μας ενημερώνει η αρχαιολόγος της 4ης Βυζαντινής εφορίας Κωνσταντία Κεφαλά, το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα για την μεταφορά των Α.μ.Ε.Α στους ορόφους. Ωστόσο, υπάλληλοι του Καστέλου φαίνεται να αγνοούν την ύπαρξή του!
«Η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της κεντρικής πύλης, στην οποία πραγματοποιούνται εργασίες, η πρόσβαση είναι ευκολη», αναφέρει στην «ΠΡΟΟΔΟ» η Κωνσταντία Κεφαλά. Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη είσοδος είναι κλειστή για το κοινό.
«Στις μελέτες των κτιρίων βάση σχετικής νομοθεσίας, επιβάλλεται η πρόβλεψη εξυπηρέτησης των Α.μ.Ε.Α, ωστόσο, πολλά κτίρια δεν διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, οι οποίες να επιτρέπουν την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανισμών», συμπληρώνει η ίδια.
Ακόμα, το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παλιά Πόλη διαθέτει ασανσέρ, με το οποίο όμως οι επισκέπτες μπορούν να δουν μέρος μόνο των εκθεμάτων.
Για να μεταβεί κανείς στον τελευταίο όροφο, στον οποίο βρίσκονται τα προϊστορικά εκθέματα, θα πρέπει να ανέβει πολλά σκαλιά πράγμα που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε «ΠΡΟΟΔΟΣ» παρουσιάζει μερικά από τα δημόσια κτίρια, τα οποία δεν διαθέτουν ειδικούς μηχανισμούς, αλλά ούτε καν ράμπες προσβασιμότητας για τα Α.Μ.Ε.Α.
Το Αστυνομικό Τμήμα της Ρόδου, στο οποίο συστεγάζεται και το Τμήμα της Τροχαίας, η Πινακοθήκη, το Εκθετήριο-Πωλητήριο αλλά και το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην οδό της 7ης Μαρτίου, ενώ στο Δικαστικό Μέγαρο αδύνατη είναι η μεταφορά των Α.μ.Ε.Α στον 1ο όροφο.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στο Μεσαιωνικό κάστρο της Λίνδου.
Παρά το γεγονός ότι το επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες, δεν έχει προβλεφθεί για αυτό μηχανισμός διευκόλυνσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Όπως δηλώνει ο ονηλάτης Χρήστος Τρίμμης στην «ΠΡΟΟΔΟ», μόνο με την βοήθεια γαϊδουριών μπορούν τα άτομα αυτά να προσεγγίσουν το κάστρο.
«Όταν φτάσουν στην Πύλη του κάστρου και διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να ξεναγηθούν στον χώρο επιστρέφουν αμέσως στην κεντρική πλατεία του χωριού, απογοητευμένοι ή περιμένουν υπομονετικά μέχρι να τελειώσουν την περιήγησή τους όσοι τους συνόδευαν» αναφέρει ο κ. Τρίμμης.


Παρόλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις όμως, σύμφωνα με τον Χάρη Λαμπρίδη, διευθυντή του γραφείου της Μεσαιωνικής Πόλης, οι αρμόδιοι βρίσκονται στη δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας Α.μ.Ε.Α στην περιοχή της Παλιάς Πόλης.
Το σχέδιο προβλέπει τοποθέτηση διαδρόμου από πλάκες στα βοτσαλωτά προκειμένου να δημιουργηθούν οδεύσεις προς τα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης.
«Ήδη από την Περιφέρεια έχει εγκριθεί το ποσό των 3 εκ ευρώ για τον συγκεκριμένο σκοπό, ενώ από τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπεύθυνο του Γραφείου Προγραμματισμού για την οριστικοποίηση των έργων» υποστήριξε στην «ΠΡΟΟΔΟ» ο Χάρης Λαμπρίδης.


Διαβάστε περισσότερα...

Το στοίχημα του ΚόουΔΥΟ εκατομμύρια εισιτήρια είναι διαθέσιμα, από χθες, για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (29 Αυγούστου - 9 Σεπτεμβρίου 2012) και ο Σεμπάστιαν Κόου (φωτ. κάτω) στοιχηματίζει πως θα πουληθούν όλα «χωρίς, μάλιστα, να τα μοιράζουμε δωρεάν, δεξιά κι αριστερά, όπως συνέβη στις προηγούμενες διοργανώτριες χώρες.

Το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι από τη χώρα μας ξεκίνησε το παραολυμπιακό κίνημα, και με δική μας προτροπή έγιναν οι πρώτοι αγώνες το 1960, στη Ρώμη. Επιπλέον, η διαφημιστική καμπάνια απέδειξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Βρετανοί που θέλουν να διαβούν τις πύλες των εγκαταστάσεών μας, εκείνο το 12ήμερο». Ο πρόεδρος του «Λονδίνο 2012» δοκίμασε, προ καιρού, να παίξει μπάσκετ με αμαξίδιο, κι «έφαγε» τα μούτρα του: «Δεν μπορούσα να συντονίσω τις κινήσεις μου κι έπεφτα. Νομίζω ότι ο όρος "αναπηρία" δεν ταιριάζει πια στις δεξιότητες αυτών των ανθρώπων».


Διαβάστε περισσότερα...

Διαφορετική μεταχείριση των ΑμΕΑ στην εφεδρεία ζητάει ο Κουτρουμάνης


«Πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση στα άτομα με αναπηρία. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο για την εφεδρεία» υποστήριξε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, στο πλαίσιο του 3ου συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διοργάνωσε ο Economist.

Ωστόσο, όπως ανέφερε , «δεν είναι αρμόδιο το υπουργείο (σ.σ. Εργασίας), αλλά τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συζητήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία».

Αναφερόμενος στα κοινωνικά επιδόματα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «όλα προηγούμενα χρόνια, το ύψος των κοινωνικών δαπανών ήταν δυσανάλογο της αποτελεσματικότητάς τους» και υποστήριξε ότι η πολιτική για τα ΑμΕΑ, μέχρι στιγμής, αναπτύχθηκε με βάση την καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων που ικανοποιήθηκαν με τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και στηρίχθηκαν στη λανθασμένη αξιολόγηση των αναγκών, που είχαν ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθούν πολιτικές για την ένταξή τους στην εργασία και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνία. Οι πολιτικές, σύμφωνα με τον Γ. Κουτρουμάνη, εξαντλήθηκαν σε μια επιδοματική κυρίως πολιτική.

Όπως είπε, σήμερα το υπουργείο Εργασίας, θέτει δύο προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Αναπήρων και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και η δεύτερη είναι η αλλαγή νοοτροπίας στις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, η οποία μέχρι στιγμής είναι κλειστή στα άτομα με αναπηρία.


Διαβάστε περισσότερα...

Γνωρίζουν …πιένες δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Άλλη μια πλευρά της κρίσης.Ενισχύεται συνεχώς το ΕΣΥ με τους Έλληνες να επιλέγουν πλέον τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας για εξετάσεις, επεμβάσεις, επισκέψεις. Την ίδια στιγμή, ο ιδιωτικός χώρος της υγείας καταγράφει απώλειες και προσπαθεί να ανακτήσει τους…χαμένους ασθενείς με προσφορές και εκπτώσεις.

Μετά την αύξηση της τάξεως του 30% στην προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία που καταγράφεται σταθερά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ιδίως για εξετάσεις και χειρουργεία, η προσέλευση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στα Κέντρα Υγείας: κατά 17% έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις σε αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μειωμένη προσέλευση ασθενών στα ιδιωτικά νοσοκομεία της τάξεως του 25%-30%. Κατά τους ειδικούς, η αυξημένη κίνηση στο ΕΣΥ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη αύξηση της πίεσης που υφίστανται τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της δραματικής οικονομικής συγκυρίας.

Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκαν 4, 2 εκατ. επισκέψεις στα Κέντρα Υγείας έναντι 3, 6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Παράλληλα, φαίνεται ότι συνεχίζεται η τάση που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2010, με τους πολίτες να (επι)στρέφουν στο ΕΣΥ για περίθαλψη. Ο αριθμός νοσηλευθέντων στα δημόσια νοσοκομεία το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου είναι 192.218 ασθενείς έναντι 178.041 που ήταν το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010 (αύξηση 8%). Αύξηση καταγράφεται και στις εργαστηριακές εξετάσεις (κατά 15% σε σχέση με πέρυσι) καθώς έγιναν 12, 9 εκατ. εξετάσεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους έναντι 10, 8 εκατ εξετάσεων που είχαν γίνει αντιστοίχως πέρυσι. Κατά 7% αυξήθηκε ο αριθμός των χειρουργείων: 39.153 χειρουργικές επεμβάσεις ο φετινός μέσος αριθμός έναντι 36.410 πέρυσι.

Αγώνας δρόμου και… προσφορών για τις ιδιωτικές μονάδες υγείας Η οικονομική κρίση αφήνει ολοένα και πιο έντονα τα σημάδια της στους ιδιωτικούς ομίλους υγείας, που βλέπουν τους πελάτες τους να στρέφονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 25-30%. Οι μειώσεις τιμών, η δωρεάν παροχή ακριβοπληρωμένων μέχρι πρότινος ιατρικών υπηρεσιών, οι εκπτωτικές κάρτες υγείας αποτελούν το «φάρμακο» στο οποίο εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι μεγάλοι όμιλοι για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

«Ο κλάδος της υγείας αλλάζει ενώ διάγει περίοδο ισχνών αγελάδων, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει από την κρίση» εκτιμά ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ κ. Γιώργος Αποστολόπουλος. Το Ιατρικό Κέντρο προσφέρει ελκυστικές τιμές μέσω συγκεκριμένων πιστωτικών καρτών, ενώ προσφέρει την κάρτα υγείας, MasterMed. Οι κάτοχοι της πληρώνοντας 130 ευρώ το χρόνο έχουν δωρεάν και απεριόριστες επισκέψεις στους γιατρούς του νοσοκομείου, δωρεάν τσεκ απ, μειωμένο τιμολόγιο σε διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης αλλά και δωρεάν χρήση κινητών ιατρικών μονάδων.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του έτους μειώθηκαν κατά 14,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διευθύνουσα σύμβουλος κυρία Ρίτα Σουβατζόγλου αποδίδει τη μείωση «στον περιορισμό των περιστατικών του μαιευτικού κλάδου». Αυξήθηκαν όμως τα έσοδα του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ κατά 3,9 %, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις εξειδικευμένες θεραπείες που εφαρμόζει για νοσήματα όπως ο καρκίνος κα. Ο Όμιλος σε συνεργασία με την Μarfin Ρopular Βank διαθέτει τον λογαριασμό ταμιευτηρίου Μarfin Ταμιευτήριο και Υγεία. Μέσω αυτού με 60 ευρώ το χρόνο, προσφέρονται δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς 32 ειδικοτήτων, εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, δωρεάν ετήσια μαστογραφία για τις γυναίκες και ετήσιο τεστ κοπώσεως για τους άνδρες. Άλλη προσφορά «στοχεύει» στον πληθυσμό των διαβητικών ασθενών και προσφέρει ετήσιο πρόγραμμα περίθαλψης κόστους 295 ευρώ. Τα μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ προσφέρουν προγεννητικό έλεγχο αξίας 170 ευρώ για το πρώτο παιδί και 125 ευρώ για το δεύτερο, ασφαλίζουν για ένα έτος τα παιδιά και προσφέρουν δωρεάν τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων.

Στο ΙΑΣΩ General οι απώλειες είναι ορατές αλλά τείνουν να περιοριστούν. «Οι ασθενείς επιστρέφουν στις κλινικές μας και στις υπηρεσίες υγείας που προσφέραμε. Είναι ενδεικτικό ότι ο περασμένος Ιανουάριος έκλεισε με απώλειες της τάξης του 21% ενώ τον Αύγουστο η μείωση κυμάνθηκε στο 8%» λέει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Πασχάλης Μπουχώρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλωστε, η κρίση δεν επηρέασε σχεδόν καθόλου τις ογκολογικές και μαιευτικές κλινικές του ΙΑΣΩ. Ο συγκεκριμένος όμιλος προσφέρει ειδικές, μειωμένες τιμές για εξετάσεις και νοσηλεία στους μακροχρόνια άνεργους, τα άτομα με αναπηρία, τους φοιτητές, τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Οι κάτοχοι δε ειδικής κάρτας του ΙΑΣΩ My Club Card έχουν ακόμη πιο προνομιακή μεταχείριση σε υπηρεσίες αλλά και τιμές, όπως πχ τιμή 20 ευρώ στις επισκέψεις των εφημερευόντων ιατρών στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ή άτοκες δόσεις στη φύλαξη βλαστοκυττάρων.


Διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονικό πάσο για τους φοιτητές

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.


Στους 364.380 ανέργονται οι ενεργοί φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν πάσο.

Ζημιές εκατομμυρίων ευρώ στα ΑΕΙ, στο υπουργείο Παιδείας και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκάλεσε τα προηγούμενα χρόνια η ανεξέλεγκτη χορήγηση φοιτητικού πάσου σε μη δικαιούχους, με αποτέλεσμα από φέτος το υπουργείο Παιδείας να το χορηγεί στους φοιτητές ηλεκτρονικά.

Ζημιές εκατομμυρίων ευρώ στα ΑΕΙ, στο υπουργείο Παιδείας και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκάλεσε τα προηγούμενα χρόνια η ανεξέλεγκτη χορήγηση φοιτητικού πάσου σε μη δικαιούχους, με αποτέλεσμα από φέτος το υπουργείο Παιδείας να το χορηγεί στους φοιτητές ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, μόνο πέρυσι εκδόθηκαν 140 χιλιάδες περισσότερα, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Το σύνολο των φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ιδρυμάτων και είναι ενεργοί, συνεπώς δικαιούνται πάσο, ανέρχονται σε 364.380.

Ήδη από χτες η διαδικασία υποβολής αίτησης για το φοιτητικό πάσο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ώστε οι δικαιούχοι -και μόνο αυτοί- να λαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αρκεί να μην είναι ήδη κάτοχοι τίτλου για τον κύκλο σπουδών με βάση τον οποίο αιτούνται και να μην έχουν ξεπεράσει τα κανονικά έτη σπουδών. Σύμφωνα με το υπουργείο τα οφέλη για τον φοιτητή είναι πολλαπλά:
Δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα των έντυπων φωτογραφιών. Η φωτογραφία μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο. Το κόστος παραλαβής για τον φοιτητή είναι 2,46 ευρώ.
Μπορεί να πραγματοποιεί την αίτησή του ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στη γραμματεία του τμήματός του.

Διαβάστε περισσότερα...

"Στον αέρα" το μοναδικό ειδικό Κέντρο Τυφλών της χώρας!9 μήνες είναι απλήρωτοι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι. Με λουκέτο κινδυνεύει το κέντρο εάν η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο δεν κάνουν κάτι ΤΩΡΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι γονείς των τυφλών παιδιών έχουν καταλάβει το ΚΕΑΤ, στην οδό Θησέως στην Καλλιθέα από την περασμένη Τρίτη 20/9/2011 ενώ από σήμερα έχουν προγραμματίσει δυναμικές κινητοποιήσεις.

Όπως δήλωσε στο Νewsit η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΑΤ, Ελένη Μηλιαρονικολάκη "με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 16 χρόνια πάγωσαν ολοσχερώς οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του κέντρου χρησιμοποιήθηκαν συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εδώ και 9 μήνες παραμένουν απλήρωτοι. Την ίδια στιγμή οι μόνιμοι εργαζόμενοι αποδεκατίζονται λόγω συνταξιοδότησης, που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας ισχύρίζονται πως το προσωπικό πλεονάζει! Είναι βέβαιο πως το επόμενο βήμα της κυβέρνησης είναι η κατάργηση του ΚΕΑΤ το οποίο είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα με ένα μόνο παράρτημα στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών των τυφλών της Βορείου Ελλάδας".Στο ΚΕΑΤ τυπώνονται τα ειδικά βιβλία από τα οποία μπορούν να διαβάζουν οι τυφλοί, λειτουργεί ειδικό σχολείο για παιδιά με προβλήματα όρασης, ενώ λειτουργεί και το οικοτροφείο για τυφλά παιδιά.Σήμερα στις 6.00 το απόγευμα εργαζόμενοι και γονείς με τυφλά παιδιά τους απέκλεισαν την οδό Θησέως στο ύψος του ΚΕΑΤ.

Όμως οι κινητοποιήσεις δε σταματούν εδώ.
Αύριο Τετάρτη 28/9/2011, ώρα 6.30 μ.μ. θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος ενάντια στα χαράτσια.
Την Πέμπτη 29/9/2011, ώρα 6.30 διοργανώνουν πικετοφορία στην Καλλιθέα με κατάληξη στο Δημαρχείο της πόλης και συμμετοχή στη λαϊκή συνέλευση της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Καλλιθέας.
Την Παρασκευή 30/9/2011, ώρα 13.00 θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Υπουργείο Υγείας μαζί με άλλους φορείς της Πρόνοιας και του αναπηρικού κινήματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Εκτεθειμένοι οι πνεύμονες από το ποδήλατο στην πόληΠροβλήματα υγείας από το καυσαέριο.

Μπορεί η χρήση του ποδηλάτου να είναι φιλική προς το περιβάλλον και να συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα για την υγεία του ανθρώπου, αλλά η χρήση του μέσα στην πόλη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους πνεύμονες.

Σύμφωνα με μία βρετανική έρευνα οι ποδηλάτες των πόλεων έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματιδίων άνθρακα (αιθάλης) στους πνεύμονές τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ποδηλάτες εισπνέουν κατά μέσο όρο 2,3% περισσότερη αιθάλη σε σχέση με τους πεζούς και αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αναπνευστικό τους σύστημά.

Οι ποδηλάτες πρέπει, σύμφωνα με τους βρετανούς επιστήμονες, να λαμβάνουν υπόψιν τους το θέμα της αιθάλης όταν σχεδιάζουν τις διαδρομές τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Κίνηση και όχι ανάπαυση για τον πόνο στη μέση ΥΓΕΙΑΕίναι πιο ωφέλιμη, σύμφωνα με νέα έρευνα
.
Κίνηση και ενεργητικότητα συμβουλεύει μία νέα σουηδική έρευνα σε όσους έχουν πόνους στη μέση. Υποστηρίζει μάλιστα πως η αντιμετώπιση αυτή θα είναι πιο ωφέλιμη σε σχέση με την ανάπαυση που συστήνεται συνήθως, τόσο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα όσο και για να αποφύγει ο... πάσχων την κατάθλιψη.

Οι ερευνητές της Ακαδημίας Σαλγκρένσκα του πανεπιστημίου του Γκέτενμποργκ έκαναν δοκιμές με ασθενείς που υπέφεραν από σοβαρό οξύ πόνο στο κάτω μέρος της μέσης τους. Αφού τους χώρισαν σε δύο ομάδες, ζήτησαν από τα μέλη της μίας ομάδας να παραμείνουν σωματικά ενεργά και να κινούνται παρά τον πόνο τους και στα μέλη της άλλης ομάδας να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στον πόνο, δηλαδή να αναπαυτούν κατά βούληση.

Όπως διαπιστώθηκε, η κατάσταση της μέσης όσων παρέμειναν σωματικά ενεργοί, παρά τον πόνο, βελτιώθηκε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με όσους επέλεξαν την ξεκούραση. Οι ασθενείς και των δύο ομάδων κράτησαν αναλυτικό ημερολόγιο επί επτά μέρες, καταγράφοντας τις δραστηριότητές τους και την εξέλιξη του πόνου τους, αλλά και της ψυχικής διάθεσής τους (συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης κ.α.).

Παρόλο που ένιωθαν περισσότερο πόνο την ώρα που έκαναν διάφορες δραστηριότητες, οι πιο κινητικοί ασθενείς ανένηψαν πιο γρήγορα από το πρόβλημά τους και ένιωθαν λιγότερη κατάθλιψη. Τα μέλη της άλλης ομάδας, που εξαρχής ήταν σε φάση ανάπαυσης και της μικρότερης δυνατής κινητικότητας, είχαν ελαφρώς χειρότερη ψυχική διάθεση και έγιναν καλά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Αν κανείς υποφέρει από οξύ πόνο στην μέση του, θα έπρεπε να προσπαθήσει να παραμείνει ενεργός όσο είναι δυνατό και να συνεχίσει τη ρουτίνα των καθημερινών δραστηριοτήτων του στο μέτρο του εφικτού. Αν δεν υπάρχει συνεχής κίνηση, είναι εύκολο να παγιδευτεί κανείς σε ένα καθοδικό σπιράλ, όπου η αδράνεια, σε συνδυασμό με τον πόνο, είναι πιθανό -στο χειρότερο σενάριο- να μετατραπεί σε μακρόχρονη αδυναμία και σε ανικανότητα εργασίας, πράγμα που τροφοδοτεί περαιτέρω την κατάθλιψη και τον πόνο», επισήμανε η επικεφαλής των ερευνητών.

Οι πόνοι στην μέση ταλαιπωρούν πολύ κόσμο και πλήττουν έως το 80% των εργαζομένων κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν και οι περισσότεροι βελτιώνονται στην πορεία ή το πρόβλημα είναι παροδικό. Για μερικούς όμως οι πόνοι είναι επαναλαμβανόμενοι και εξελίσσονται σε χρόνιο πρόβλημα. Στο 85 - 90% των περιπτώσεων ο πόνος δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένη ασθένεια ή τραυματισμό.


Διαβάστε περισσότερα...

«Για τις παράνομες τοποθετήσεις στις Παράλληλες Στηρίξεις φταίνε οι... Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

Εκπληκτική δικαιολογία του υπουργείου παιδείας μετά την διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Μήνυμα προς υπουργείο: Μια συγγνώμη δεν θα έβλαπτε...


Ανακαλύφθησαν οι ένοχοι για τις σκαστές παρανομίες στις προσλήψεις για τις Παράλληλες Στηρίξεις! Αναμένεται πλέον η παραδειγματική τιμωρία τους...Ανακαλύφθησαν οι ένοχοι για τις σκαστές παρανομίες στις προσλήψεις για τις Παράλληλες Στηρίξεις! Αναμένεται πλέον η παραδειγματική τιμωρία τους...

Μετά την έντονη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για σκαστές παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας στις τοποθετήσεις για την Παράλληλη Στήριξη, το υπουργείο παιδείας χρέωσε τις παραβιάσεις στους ... ηλεκτρονικούς υπολογιστές του!

Συγκεκριμένα, με ηλεκτρονικό μήνυμά του σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο διευθυντής ειδικής αγωγής του υπουργείου παιδείας ανέστειλε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών χρεώνοντας τις προηγηθείσες παράνομες σε σφάλμα στο ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων . Το ακριβές περιεχόμενο του μηνύματος (στάλθηκε 26 Σεπτεμβρίου, το πρωί) έχει ως εξής:

“Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σφάλματος στο ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων για την παράλληλη στήριξη προέκυψαν ανακολουθίες ως προς τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μη προβείτε στις τοποθετήσεις με πράξεις ανάληψης των εν λόγω εκπαιδευτικών. Θα ακολουθήσει εντός της ημέρας ανακοίνωση των τοποθετήσεων εκ νέου. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους προσληφθέντες για τη μη προσέλευσή τους.”

Το παραπάνω κατόπιν εορτής “σφάλμα” των ... Η/Υ του υπουργείου μεταφράζεται σε άγριο καψόνι για τους εκπαιδευτικούς που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία (πληρώνοντας έξοδα μετακίνησης και διαμονής από την τσέπη τους). Αξίζει να επισημανθεί ότι η διόρθωση του “σφάλματος” έγινε αργά το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου (όλα κοντολογίς τα “απίθανα” εξελίχτηκαν σε διάστημα μερικών ωρών) όταν με ανακοίνωσή του το υπουργείο “κούρεψε” κατά οκτώ τους τοποθετηθέντες εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Οι οκτώ κουρευθέντες – είχαν ελέω ... Η/Υ τοποθετηθεί σε κενά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας – εστάλησαν οριστικά σπίτι τους. Το πρωί είχαν δουλειά, το μεσημέρι ενημερώθησαν “συγγνώμη, γράψτε λάθος”...

Το “διά ταύτα”: O κρίσιμος και ευαίσθητος για την εκπαιδευτική ένταξη θεσμός της Παράλληλης Στήριξης αποδεδειγμένα πλέον έχει μεταλλαχτεί σε πεδίο προχειρότητας και σκοπιμοτήτων. Αν μη τι άλλο για το τελευταίο “σφάλμα” και τα τόσα άλλα που προηγήθηκαν μια συγγνώμη από το υπουργείο παιδείας δεν θα έβλαπτε. Έστω και εάν - όπως δηκτικά επισημαίνει πτυχιούχος ειδικής αγωγής αναμένων την επισφαλή φετινή του τοποθέτηση - “από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο”. Ας δοθεί τουλάχιστον για τους τύπους.


Διαβάστε περισσότερα...

Χαρίστε ρούχα και τρόφιμα στο Ελληνικό Παιδικό ΧωριόΣτήθηκε ειδικό περίπτερο στη Θεσσαλονίκη.

Περίσσευμα ανθρωπιάς, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, αναζητά το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το οποίο για να καλύψει τις ανάγκες του, απευθύνει έκκληση για προσφορά τροφίμων και παιχνιδιών.

Με πρωτοβουλία της κατασκευαστικής εταιρίας Lifektisis θα βρίσκεται μέχρι την προσεχή Κυριακή, στην οδό Τσιμισκή και Αριστοτέλους, ειδικό περίπτερο προκειμένου να μαζευτούν είδη πρώτης ανάγκης για το Χωριό.

Το Παιδικό Χωριό έχει ανάγκη από τρόφιμα που διατηρούνται, όπως για παράδειγμα ζάχαρη και λάδι καθώς και απορρυπαντικά και χαρτικά. Στο Φίλυρο φιλοξενούνται συνολικά 53 παιδιά, ηλικίας 5 έως 20 ετών, ενώ όσοι ενηλικιώνονται, εξακολουθούν να παραμένουν στο Χωριό μέχρι να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.Διαβάστε περισσότερα...

Επαναδιαπραγμάτευση με τις τράπεζες θα επιδιώξει ο ΟΕΚΘα ζητήσει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες.

Επαναδιαπραγμάτευση με τις τράπεζες, λόγω οικονομικής κρίσης, θα επιχειρήσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), προκειμένου να αλλάξουν οι όροι των δανειστικών συμβάσεων και να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι της συνεισφοράς του ΟΕΚ για τα στεγαστικά τους δάνεια.

Όπως αποκαλύπτει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννης Κουτσούκος, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης, ο ΟΕΚ προτίθεται να επαναδιαπραγματευθεί με τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συνεργάζεται, τις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι δικαιούχοι του για να μπορέσουν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους».

Ο υφυπουργός διευκρινίζει ότι στις συμβάσεις (δανειστικά συμβόλαια), που έχουν υπογράψει οι δικαιούχοι με τις Τράπεζες, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Η κάλυψη του ποσού του δανείου γίνεται εξ ολοκλήρου από την τράπεζα και ο ΟΕΚ συμμετέχει στην επιδότηση στην επιτοκίου.

Η επαναδιαπραγμάτευση, όμως, που θα επιδιώξει ο ΟΕΚ, θα έχει στόχο τη διευκόλυνση των δικαιούχων να προβούν σε επαναδιαμόρφωση των όρων σύναψης των δανειστικών τους συμβολαίων, χωρίς να χάνουν την επιδότηση από τον ΟΕΚ στο ποσό που είχε καθοριστεί.

Το έγγραφο του υφυπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, στην οποία έχει επισημάνει το μεγάλο πρόβλημα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί με τη συμμετοχή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Τα εν λόγω δάνεια, όπως αναφέρει ο βουλευτής, είναι υποχρεωτικά 15ετή και για τα πρώτα 9 χρόνια ο ΟΕΚ επιδοτεί το επιτόκιο, αλλά η οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά τα δάνεια μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο 9ετίας, οπότε σταματά η συνεισφορά του ΟΕΚ.Διαβάστε περισσότερα...

Φέρτε πίσω τα επιδόματαΟ δήμος Καβάλας «τιμωρεί» όσους τα πήραν χωρίς να το δικαιούνται.

Το ποσό των 165.330,75 ευρώ ζητάει ο δήμος Καβάλας να του επιστραφεί από συνολικά είκοσι επτά άτομα για κοινωνικά -προνοιακά επιδόματα που λάμβαναν χωρίς να τα δικαιούνται.

Μετά από εκτεταμένο έλεγχο που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού διαπιστώθηκε ότι συνολικά είκοσι επτά άτομα από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας λάμβαναν κοινωνικό επίδομα ενώ δε θα έπρεπε.

Πρόκειται για ζευγάρια όπου το επίδομα το λάμβανε ο σύζυγος ή η σύζυγος που είχε αποδεδειγμένα αναπηρία άνω των 67% και δεν λάμβανε σύνταξη από κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Ενώ η καταβολή του επιδόματος σταματάει όταν πεθάνει το άτομο που το λάμβανε, οι συγγενείς δεν δήλωναν στην υπηρεσία το θάνατο με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να επιδοτούνται.

Μέχρι σήμερα περισσότερα από τα μισά άτομα έχουν αποδεχθεί την οφειλή προς τον δήμο Καβάλας και καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν είτε με εφάπαξ καταβολή αν το ποσό είναι μέχρι 500 ευρώ, είτε σε έξι μηνιαίες δόσεις αν το ποσό είναι μέχρι 3.000 ευρώ, είτε σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις αν το ποσό είναι άνω των 3.000 ευρώ.
Το σχόλιό μας: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα;;; Ας ελπίσουμε αυτό να γίνει παντού και όσοι παράτυπα πήραν κάτι να τα επιστρέψουν και να έχουν και κυρώσεις. 
Διαβάστε περισσότερα...

Η αποδόμηση του θεσμού των Παράλληλων Στηρίξεων

Προσλαμβάνουν ανειδίκευτους αναπληρωτές και αγνοούν πτυχιούχους ειδικής αγωγής.

Ο Σύλλογος αποφοίτων ειδικής αγωγής εγκαλεί το υπουργείο για εξαπάτηση διαρκείας.
Το "διά ταύτα" : Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στερούνται το δικαίωμα στην εξειδικευμένη στήριξη...Το "διά ταύτα" : Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στερούνται το δικαίωμα στην εξειδικευμένη στήριξη...
Οι τελευταίες προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για Παράλληλη Στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αγνοούν τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προσλαμβάνοντας στη θέση τους δασκάλους γενικής αγωγής χωρίς κανένα τυπικό προσόν κατά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Την ιδαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά τις ανακοινωθείσες στις 23 Σεπτεμβρίου προσλήψεις για Παράλληλη Στήριξη υπογράφει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΠΤΕΑ). Όπως επισημαίνεται από τον ΣΑΠΤΕΑ, για την δύσκολη “υπόθεση” των Παράλληλων Στηρίξεων “προσλαμβάνονται ανειδίκευτοι δάσκαλοι από τον πίνακα της γενικής αγωγής χωρίς να έχει εξαντληθεί ο πίνακας των δασκάλων ειδικής αγωγής”. Η παρανομία είναι σκαστή, δια της ... ισοπέδωσης των τυπικών προσόντων στον όρο της ειδικής αγωγής παραβιάζεται βάναυσα το πνεύμα των υφιστάμενων νόμων 3699/2008 και 3966/2011. Πέραν του “τυπικού”, το ουσιαστικό σκάνδαλο έγκειται στο ότι στερούνται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το αναφαίρετο δικαίωμα στην εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πρακτικά, οι προσλήψεις - αχταρμάς ειδικευμένων και ανειδίκευτων αποδομούν πλήρως την ουσία της Παράλληλης Στήριξης.

Μείζονος σημασίας , όμως, είναι και η καταγγελία του ΣΑΠΤΕΑ για συνειδητή εξαπάτηση των εκπροσώπων του από το υπουργείο παιδείας (δια στόματος του διευθυντή ειδικής αγωγής του υπουργείου Γ. Αλεβίζου). Το θέμα με τις προσλήψεις ανειδίκευτων μέσω ΕΣΠΑ για τις Παράλληλες Στηρίξεις δεν είναι μόνο σημερινό, είχε τεθεί και προ μηνών από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οι τότε απαντήσεις του υπουργείου ήταν καθησυχαστικές. Συγκεκριμένα, δια στόματος Γ. Αλεβίζου φέρεται να έχει ειπωθεί καθησυχαστικά (το αυτονόητο) ότι “οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής δεν είναι ειδικοί παιδαγωγοί, προσλαμβάνονται ελλείψει εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής” , συνοδευόμενο από έκρηξη υπευθυνότητας: “δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά στον αέρα”. Το κατά ΣΑΠΤΕΑ σκαστό ψέμα – όπως στην εξέλιξη αποδείχτηκε – του διευθυντή ειδικής αγωγής του υπουργείου παιδείας, τεκμηριώνεται και σε σχετικό βίντεο:
Το “διά ταύτα” όπως συμπυκνώνεται στην ανακοίνωση – καταγγελία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής “Υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της οποίας η εκπαιδευτική παρέμβαση οφείλει να είναι σταθερή, δομημένη και να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Τόσα χρόνια το Υπουργείο καταργεί το δικαίωμα στη σταθερότητα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναδιατάσσοντας διαρκώς τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής μέσω της ομηρίας τους στο καθεστώς του αναπληρωτή. Τώρα προχώρησε στο επόμενο βήμα. Καταργεί ευθαρσώς και το δικαίωμα σε εξειδικευμένο προσωπικό εγκαταλείποντας το μότο «δεν επαρκούν οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής» και υιοθετώντας το μότο «δε χρειάζονται δάσκαλοι ειδικής αγωγής». Επιπλέον, φέτος μειώνει δραστικά τον αριθμό των παρεχόμενων Παράλληλων Στηρίξεων, όχι μόνο εξαιτίας της πολιτικής μείωσης των προσλήψεων, αλλά κι εξαιτίας της εφαρμογής του θεσμού από επισφαλή ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Να αφανιστεί η Παράλληλη Στήριξη με τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ και να υιοθετηθεί ένα οικονομικά φτηνό μοντέλο ένταξης με έναν δήθεν επιμορφωμένο εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης. Το οποίον πρακτικά σημαίνει κατάργηση του δικαιώματος εξειδικευμένης στήριξης για τον μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”...


Διαβάστε περισσότερα...

Η (νέα) θεία από τη... ΜελβούρνηΔιευκρινίσεις για την πρόσκληση μεταναστών στην Αυστραλία.

Εξειδικευμένο προσωπικό από την Ελλάδα και τη Γερμανία θα έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν οι αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας, καθώς στις δύο χώρες διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις, στην Αθήνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου και στο Βερολίνο στις 6 του μήνα.

Στην Ελλάδα έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα που και άλλοτε υποδέχθηκε Έλληνες μετανάστες.

Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης της Αυστραλία διαψεύδουν δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα και ανέφεραν ότι «η Αυστραλία ανοίγει τις πόρτες της σε 185.000 Έλληνες μετανάστες» ενώ για το ίδιο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και η πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα.

Οι αυστραλιανές αρχές διευκρινίζουν πως το επαγγελματικό μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας βασίζεται στις ανάγκες της οικονομίας της χώρας και είναι ανοιχτό για όλα τα άτομα που έχουν τις ειδικότητες και τα προσόντα που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων. Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την Ελλάδα, όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επίσης, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας ή στον τρόπο χορήγησης βίζας σχετικά με τους Έλληνες.

Το πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας προβλέπει την είσοδο περίπου 170.000 νέων μεταναστών ετησίως. Για το 2011-2012 το μεταναστευτικό πρόγραμμα προβλέπει 185.000 θέσεις. Η αύξηση των θέσεων συνδέεται με τις εργασιακές ανάγκες της Αυστραλίας.

Για να είναι επιλέξιμη μια αίτηση μέσω εξειδικευμένης εργασίας, πρέπει το επάγγελμα του αιτούντος να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 183 ειδικών επαγγελμάτων σε υψηλή ζήτηση στην Αυστραλία (η λίστα των ειδικοτήτων είναι διαθέσιμη στο www.immi.gov.au). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτω των 50 ετών και να μιλά αγγλικά. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει μοριοδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στους αιτούντες που έχουν εξασφαλίσει από Αυστραλό εργοδότη προσφορά θέσης εργασίας. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα δεν είναι αρμόδια για τις αιτήσεις επαγγελματικής μετανάστευσης.

Η υποβολή αιτήσεων θα κλείσει όταν ο αριθμός των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους με τις κατάλληλες ειδικότητες και προσόντα φτάσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις δεν είναι ανοιχτές για το κοινό, ούτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα το μέρος και οι ώρες διεξαγωγής των συνεδρίων, αλλά θα ανακοινωθούν μόνο στους συμμετέχοντες που έχουν λάβει σχετική πρόσκληση.


Διαβάστε περισσότερα...

Χρηματοδότηση 585 χιλ. ευρώ για τα σχολεία ειδικής αγωγήςΓια την προμήθεια εποπτικών μέσων και οργάνων γυμναστικής.

Σημαντικό μέρος των αναγκών που αντιμετωπίζουν 45 σχολεία και Τμήματα Ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για μαθητές με ειδικές ικανότητες και κινητικά προβλήματα, καλύφθηκε, μετά την εξασφάλιση από τo ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότησης ύψους 535.855 ευρώ.

Συγκεκριμένα, o Δήμος Θεσσαλονίκης κατάθεσε «πρόταση χρηματοδότησης για έργο Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατόπιν πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αφορά στην προμήθεια υλικών (εποπτικά μέσα, συστήματα πληροφορικής, ειδικά όργανα γυμναστικής, καθίσματα, θρανία κλπ).

«Καταγράψαμε τις ανάγκες μετά από συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές όλων των σχολείων Ειδικής Αγωγής, ενώ συνεργαστήκαμε άψογα και με την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιβαρύνεται στο ελάχιστο ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Να σημειωθεί ότι ένας μικρός αριθμός σχολείων που έμεινε λόγω ελλιπών στοιχείων εκτός προγράμματος, θα επιδιώξουμε να ενταχθεί σε συμπληρωματική πρόταση που θα υποβάλλουμε σύντομα ώστε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών των σχολείων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Καρούμπης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.


Διαβάστε περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα ΤουρισμούΚαθιερώθηκε από το 1970.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.

Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα...

Κερδίζει έδαφος η ευέλικτη εργασίαΗ οικονομική κρίση μεταβάλλει τις εργασιακές ανάγκες.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται στις πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης - τόσο σε σχέση με όσα προσφέρουν οι επιχειρήσεις όσο και σε σχέση με τις επιθυμίες των εργαζομένων.

Ριζικές αλλαγές έχουν επέλθει διεθνώς στην αγορά εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως προκύπτει από την έρευνα «Future Jobs» που μελετά τάσεις που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον και πραγματοποιήθηκε από το Future Institute στη Γερμανία εκ μέρους του Ομίλου Adecco που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ανθρώπινου δυναμικού.

«Η μελέτη καταδεικνύει κυρίως πως ο κόσμος της εργασίας γίνεται πιο ευέλικτος και οι επιχειρησιακοί οργανισμοί καθώς και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι το ίδιο ευέλικτοι στο μέλλον».

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των μελλοντικών εργαζομένων είναι τα ισχυρά εφόδια που διαθέτουν για την αγορά εργασίας. Έχουν συγκεντρώσει μεγαλύτερη εμπειρία, τόσο κατά τη διάρκεια του σχολείου όσο και των επόμενων σταδίων εκπαίδευσης, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να επιλέγουν και να αλλάζουν εργοδότες. Θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια τα οφέλη και τα πιθανά μειονεκτήματα των εργοδοτών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο μέλλον πολλοί από τους εργαζόμενους αντί της «παραδοσιακής» διαδικασίας, οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν κανάλια δικτύωσης όπως εκδηλώσεις ή τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να γνωρίζουν και να «στρατολογούν» προσωπικό.

Το μυστικό της επιτυχίας θα βρίσκεται στο χτίσιμο και τη διατήρηση καλών επαφών μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, δίκτυα αποφοίτων ή κοινωνικά δίκτυα.

Στο εσωτερικό των οργανισμών θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές επιθυμίες των εργαζομένων καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα είναι «δεμένοι» με την επιχείρηση μέσω προκαθορισμένου πλάνου προσωπικής εξέλιξης ή κινήτρων όπως ισχύει έως σήμερα για την πλειοψηφία.


Διαβάστε περισσότερα...

Τα «Μεγάλα Παιδιά» του Πειραιά γιορτάζουνΤετραήμερο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα τρίτης Ηλικίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γ΄ Ηλικίας την 1η Οκτωβρίου τα «Μεγάλα Παιδιά» του Πειραιά γιορτάζουν και
πραγματοποιούν τετραήμερο εκδηλώσεων, από τις 3 έως και τις 7/10/11, στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου.

Σε κάθε Κ.Α.Π.Η. θα γίνει και μια ξεχωριστή εκδήλωση όπου θα συμμετέχουν ενεργά τα μέλη, στα ψυχαγωγικά δρώμενα.

Με ομιλίες, προβολές, σκετς, αφηγήσεις και απόψεις των μελών, με μηνύματα αγάπης και ανθρωπιάς, με κέφι, τραγούδι, χορό και εδέσματα για τα μέλη και τους παρευρισκομένους, θα δοθεί ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή της Γ΄ ηλικίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι:

Α1 ΚΑΠΗ: 3/10/11 (Αντ. Θεοχάρη 35 -37 – Καλλίπολη), ώρα 10:30.
Α2 ΚΑΠΗ : 3/10/11 (Αγ. Παρασκευής 63-65 - Καλλίπολη), ώρα 11:30.
Β1 ΚΑΠΗ : 7/10/11 (Β. Γεωργίου Β΄ 9-11), ώρα 10:00.
Β2 ΚΑΠΗ : 7/10/11 (Κιλκίς και Σφακίων- Προφήτης Ηλίας), ώρα 11:00.
Γ1 ΚΑΠΗ : 6/10/11 (Ζερβού 3 και Γιαννοπούλου – Ν. Φάληρο), ώρα 10:00.
Γ2 ΚΑΠΗ : 6/10/11 (Μυρτιδιωτίσσης 9 - Ν. Φάληρο), ώρα 11:00.
Δ1 ΚΑΠΗ : 5/10/11 (Λευκωσίας 42 και Νάξου –Καμίνια), ώρα 11:00.
Δ2 ΚΑΠΗ : 5/10/11 (Κω 44 –Π. Κοκκινιά), ώρα 10:00.
Ε1 ΚΑΠΗ : 4/10/11 (Καλλέργη 142 – Αγ. Σοφία), ώρα 10:00.
Ε2 ΚΑΠΗ : 4/10/11 (Αγ. Δημητρίου και Αγ. Όρους 44), ώρα11:00.
Ε3 ΚΑΠΗ : 4/10/11 (Ραιδεστού και Χαϊδαρίου 79), ώρα 12:00.Διαβάστε περισσότερα...

Στα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου το ΠΑΓΝΗΥψηλού επιπέδου οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η Μεταβολική Χειρουργική του Πανεπιστημιακού Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης είναι ο λόγος που κατατάχθηκε στα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου.

Πρόσφατα, μάλιστα, η Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ βραβεύτηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας με δίπλωμα Αριστείας για την πρωτοπορία και τις επιτυχίες της στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης έγινε στον Αμβούργο κατά την διάρκεια του 16ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, στο οποίο συμμετείχαν 2.500 γιατροί παγκοσμίως.


Διαβάστε περισσότερα...