Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

ΟΑΕΔ: Προσωρινά αποτελέσματα για 10.000 θέσεις


Στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», ο οποίος αφορά σε 10.000 ωφελούμενους ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, οι οποίοι θα εργαστούν για πέντε μήνες σε Περιφέρειες και δήμους (δημόσια πρόσκληση 4/2013 του διοικητή του ΟΑΕΔ).

Στον ίδιο ιστότοπο και συγκεκριμένα, στην ενότητα e-υπηρεσίες / πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχει αναρτηθεί και ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σχετική ανακοίνωσή του, η κατάρτιση των πινάκων έγινε «με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της δημόσιας πρόσκλησης, η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του δημοσίου.

Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.Διαβάστε περισσότερα...

Η πορεία αξιολόγησης δέκα υπουργείων


Δέκα υπουργεία διαβίβασαν στη Βουλή έγγραφα για την πορεία της αξιολόγησης των δομών στις κεντρικές τους υπηρεσίες αλλά και στους φορείς της ευθύνης τους.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν πριν από μόλις λίγες ημέρες, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές η αξιολόγηση για τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων έχει προχωρήσει, αλλά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δομών και άλλων φορέων της διοίκησης. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των υπουργείων, η αξιολόγηση και τα νέα οργανογράμματα οδηγούν σε μειώσεις δομών που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν το 50%.

Ωστόσο, παρά τις έγγραφες απαντήσεις για την πορεία της αξιολόγησης των δομών των υπουργείων και των φορέων τους, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναγκάζεται αυτές τις ημέρες να εισηγηθεί νομοθετική διάταξη, με την οποία παρατείνεται η αρχική προθεσμία που είχε δοθεί με βάση το Ν. 4024/2011 για την αξιολόγηση, προθεσμία που έληγε τον Δεκέμβριο του 2013.

Η σχετική διάταξη έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και όπως δεσμεύτηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής η υφυπουργός, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου «μέχρι να συζητηθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης των φορέων» και αυτό διότι «είναι μία αξιολόγηση που επιχειρείται για πρώτη φορά και κάθε αρχή είναι δύσκολη».

Η κυβέρνηση συνδέει την αξιολόγηση και τις οργανωτικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν με την επιμόρφωση των φορέων και γι αυτό έχει ξεκινήσει ειδική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στοιχεία για την πορεία αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από σειρά ερωτήσεων του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος απευθύνθηκε σε κάθε υπουργό χωριστά και τον κάλεσε να ενημερώσει εάν έχει προβεί σε αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί ποιο είναι το περίγραμμα της αξιολόγησης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σύμφωνα με το έγγραφο του αρμόδιου υπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21 Οκτωβρίου, σε όλα τα υπουργεία συγκροτήθηκαν επιτροπές για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών τους μονάδων. Μέλη των επιτροπών αυτών επελέγησαν υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, με ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Ωστόσο, οι επιτροπές πλαισιώθηκαν και από την υψηλού τεχνοκρατικού επιπέδου συνδρομή εμπειρογνωμόνων (coaches) από τις χώρες μέλη της ΕΕ, με τη συνεργασία της Task Force και της γαλλικής κυβέρνησης. Το έργο των ομάδων έχει επικυρωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση δομών και άλλων φορέων του Δημοσίου. Όπως διαβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης, η αξιολόγηση διενεργείται με κριτήρια αντικειμενικά και μεθοδολογία που ανέπτυξε η Ομάδα Συντονισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων της γαλλικής κυβέρνησης και της Task Force. Τα βασικά κριτήρια για την αναδιάρθρωση των δομών είναι:

- Η αξιολόγηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων (κατά πόσο δημιουργεί προστιθέμενη αξία κάθε οργανωτική μονάδα).

- Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων (εάν ο σχεδιασμός είναι ο βέλτιστος δυνατός).

- Η αξιολόγηση των διαδικασιών (κατά πόσο η εκάστοτε δομή επιτρέπει άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών).

- Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.

- Η δυνατότητα κατάργησης ή και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης.

Υπουργείο Εξωτερικών

Στο έγγραφο που διαβιβάζεται με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου από τον αρμόδιο υπουργό, Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφέρεται, ότι η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών μονάδων του υπουργείου, έχει παραδώσει την έκθεσή της από τον περασμένο Μάρτιο στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:

- Αναδιάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων και μείωση των επιτελικών από έξι (6) σε τρεις (3).

- Συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών σε μία ενιαία δομή με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των βασικών αποστολών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του υπουργείου.

- Κατάργηση θέσεων μετακλητών γενικών γραμματέων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

- Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων.

- Περιορισμός του αριθμού των μετακλητών, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών και αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία κατά 49%.

- Ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Επιθεώρησης.

- Συρρίκνωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και υπαγωγή στη νέα Δ' Διεύθυνση.

Επίσης, στο έγγραφο αποκαλύπτεται ότι εξετάζεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους των προξενικών Αρχών από την αμιγή παροχή προξενικών υπηρεσιών στην άσκηση «χαμηλής διπλωματίας», η εισαγωγή συστήματος στρατηγικής διοίκησης και αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού βάσει στόχων, καθώς και η κατάρτιση σχεδίων δράσης από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Σύμφωνα με το έγγραφο του αρμόδιου υπουργού, Νίκου Δένδια, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 18 Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της βασικής δομής του υπουργείου και τώρα αξιολογούνται οι προτάσεις για τις βελτιωτικές αλλαγές στις προωθούμενες διατάξεις. «Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας εντάχθηκε η αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Φορέων και Υπηρεσιών του υπουργείου», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Υπουργείο Οικονομικών

Στην έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 15 Οκτωβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα στάδια της αξιολόγησης. Ο κ. Σταϊκούρας παραπέμπει για ενημέρωση στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο αρμόδιος υπουργός, Χαράλαμπος Αθανασίου, απαντά εγγράφως στις 21 Οκτωβρίου ότι η αξιολόγηση των δομών του υπουργείου Δικαιοσύνης έγινε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι καταρχήν θα αξιολογηθούν:

- Η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

- Σωφρονιστικές υπηρεσίες.

- Έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

- Ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

- Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων.

- Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.

- Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.

- Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

- Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης.

- Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου.

- Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου.

- Επάνοδος.

Ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου αναφέρεται στα «περιγράμματα θέσεων». Την κατάρτισή τους αναλαμβάνει ο προϊστάμενος του εκάστοτε τμήματος, ο οποίος αποστέλλει ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους ερωτηματολόγια ανάλυσης της θέσης εργασίας, προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν από τους υπαλλήλους και οι υπάλληλοι καταγράφουν τις εργασίες που εκτελούν, προκειμένου, στη συνέχεια, να διαπιστωθεί πού υπάρχει δυνατότητα συγχωνεύσεων.

Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκο, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του υπουργείου Εσωτερικών έλαβε χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τη γαλλική Task Force και τον αρμόδιο συντονιστή της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν. Το περίγραμμα της αξιολόγησης και η μεθοδολογία περιλάμβαναν ερωτηματολόγιο αξιολογικών κρίσεων, καταγραφή της υφιστάμενης στελέχωσης των γενικών διευθύνσεων και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών. Το οργανόγραμμα που προέκυψε και το σύνολο των μεταρρυθμιστικών δράσεων έχουν, ήδη, εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Επίσης, αξιολογήθηκε η δομή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων και δημιουργήθηκε σχέδιο νέου οργανογράμματος.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Στην απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου από τον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη Μανιάτη, δεν δίνεται σαφές χρονοδιάγραμμα για το πέρας της αξιολόγησης. Αναφέρεται, πάντως, ότι τόσο η οργανωτική αναδιάρθρωση του ΥΠΕΚΑ όσο και οι μεταρρυθμιστικές δράσεις που έχουν αποφασιστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) υλοποιούνται παράλληλα. Ειδικά για την οργανωτική αναδιάρθρωση, στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία «περιγράμματος αποστολής», την κατανομή των θέσεων εργασίας στη νέα οργανωτική δομή, την κατανομή των θέσεων εργασίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού, την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες, την κατανομή προσωπικού στις νέες θέσεις εργασίας. Ως προς τις μεταρρυθμιστικές δράσεις, «θα γίνει ανακατανομή αρμοδιοτήτων με συντονισμένο τρόπο», θα ωφεληθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις διότι θα περιοριστεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, θα υπάρξει μείωση των διοικητικών βαρών αλλά και μείωση στα διαδικαστικά στάδια διεκπεραίωσης υποθέσεων. Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά ότι μακροπρόθεσμα «θα επιτευχθεί σημαντική μείωση κρατικής δαπάνης μέσω της μείωσης του μισθολογικού κόστους, λόγω του περιορισμού των οργανικών μονάδων και των αντίστοιχων θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων (μείωση των αντίστοιχων χορηγούμενων επιδομάτων θέσεων ευθύνης)».

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Στο έγγραφο του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρου Καράογλου, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου, γίνεται γνωστό ότι από την επιτροπή που είχε συγκροτηθεί προτάθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια για την αναδιοργάνωση των δομών του υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει και κοινή συνισταμένη τη σημαντική μείωση των οργανικών μονάδων και την ορθολογικότερη οργάνωσή τους. Με βάση τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μειώνονται οι οργανικές μονάδες κατά 53%, με δημοσιονομικό όφελος 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, το υπουργείο αναλαμβάνει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Υπουργείο Παιδείας

Ο αρμόδιος υπουργός, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, απαντά εγγράφως στις 17 Οκτωβρίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση, η αναδιοργάνωση και η σύνταξη νέου οργανογράμματος στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Για τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ), έχει σταλεί εγκύκλιος βασισμένη στη μεθοδολογική προσέγγιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καλούνται στα «προβλεπόμενα περιοριστικά χρονοδιαγράμματα» να προβούν σε αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών τους, στη σύνταξη νέων οργανογραμμάτων που θα προκύπτουν από τη συγχώνευση και τυχόν κατάργηση των οργανικών μονάδων, και σε κατάργηση οργανικών θέσεων.

Υπουργείο Υποδομών

Όπως απαντά εγγράφως ο αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις 17 Οκτωβρίου, «το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει τύχει αξιολόγησης των δομών του προσωπικού του, πριν από τη διάσπασή του από το τέως ενιαίο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε συγκροτηθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Σεπτέμβριο του 2012». Όπως εξηγεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, η μεθοδολογία του εγχειρήματος βασίζεται στο μοντέλο PDCA (Plan-Do-Check-Act) για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε άλλο έγγραφο του κ. Χρυσοχοΐδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21 Οκτωβρίου, γίνεται γνωστό ότι έχει συνταχθεί προσχέδιο οργανισμού που σε αρκετές περιπτώσεις επιφέρει πλήρη αναδιάταξη των δομών, όπως στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ενοποιούνται οι διοικητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όλου του υπουργείου, μειώνονται οι δομές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, που αναμένεται να έχει εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2013, εκπονείται σχέδιο στελέχωσης του υπουργείου, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αυτού σε συνδυασμό με τα εκπονούμενα περιγράμματα θέσεων και όπως γίνεται γνωστό, οι εργασίες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αυξάνεται η ιατρική μετανάστευση


Επιστημονική αφυδάτωση και κοινωνική αιμορραγία χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, τη φυγή των Ελλήνων γιατρών προς αναζήτηση καλύτερης επαγγελματικής τύχης σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Η ανεργία στο ιατρικό δυναμικό της Αθήνας σημείωσε τους πρώτους 10 μήνες του 2013 ένα ποσοστό 10,32% (2.598 γιατροί στους 25.163 ενεργούς) ενώ το 2012 ήταν 12,44% (3.147 γιατροί στους 25.303 ενεργούς), νούμερα που δείχνουν μια σχετική μείωση της ανεργίας από το 2012 στο 2013, λόγω της μεγάλης διαφυγής γιατρών τους τελευταίους 24 μήνες στο εξωτερικό.

Προορισμοί πρώτης επιλογής αποτελούν η Μ.Βρετανία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Κύπρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ, πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο μεταναστευτικό κύμα της Ελλάδας, που δεν αφορά ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, αλλά το «πιο υψηλά εξειδικευμένο: τους ειδικευμένους γιατρούς της χώρας μας».

3,5 φορές αυξημένη η ιατρική μετανάστευση σε σχέση με το 2007

Η διαπίστωση αυτή προέκυψε μέσω των στατιστικών πορισμάτων του Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία, παρατηρήθηκε 2,5 φορές μεγαλύτερη τάση της ιατρικής μετανάστευσης το πρώτο δεκάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και 3,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

«Η Πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να αναζητήσει τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν, να κάνει σωστά το έργο της και να πάψει να τιμωρεί και να εξαθλιώνει τους έλληνες γιατρούς» αναφέρει ο ΙΣΑ.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, οι νέοι εξειδικευμένοι γιατροί έχουν όλες τις επαγγελματικές πόρτες κλειστές, ενώ οι μεγαλύτεροι εργάζονται χρόνια απλήρωτοι σε νοσοκομεία και ιατρεία.

«Και μέσα σε αυτή την οικονομική εξαθλίωση των λειτουργών υγείας, συνεχίζει μια διαπόμπευση του ιατρικού σώματος περί υπερσυνταγογραφίας και υπερπαραπεμπτικογραφίας, αδιάκριτα και καθολικά. Και αυτά, την ώρα που καλούνται οι γιατροί να συνταγογραφήσουν υπό καθεστώς απειλών, την ώρα που αναπτύσσεται μια τάση βίαιων μέτρων και εξαναγκασμού να ασκήσουν τελειωμένοι γιατροί αναδρομικά το Υπόχρεο Υπηρεσίας Υπαίθρου για να καλυφθούν οι κενές θέσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, με «απειλές» δε δομείται η Υγεία, αλλά το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να χάνει το ελληνικό κράτος τους γιατρούς του.

«Και αν δεν αλλάξει άμεσα η διαχείριση αυτή του ανθρώπινου ιατρικού δυναμικού, ο κάθε τούρκος υπουργός θα καλεί τους γιατρούς μας, που η Ελλάδα διώχνει. Όπως ακριβώς έγινε με τους ασθενείς της Λέσβου που προσκλήθηκαν από τα φθηνά ιατρικά πακέτα των τουρκικών νοσοκομείων, όπως με το πλωτό νοσοκομείο που ναυπηγήθηκε για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς του Αιγαίου, τώρα το πονηρό μάτι της Τουρκίας χτύπησε και τους έλληνες γιατρούς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δόμηση συστήματος υγείας για τη στελέχωση των παραμεθόριων περιοχών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε δόμηση ενός συστήματος υγείας που να μπορεί να στελεχώνει τις άγονες και τις παραμεθόριες περιοχές με Γιατρούς Αιχμής της Άγονης Γραμμής, εκπαιδευμένους και στην τηλεϊατρική και στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής που απαιτεί η σταθεροποίηση και η αερομεταφορά του αρρώστου από τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Ο ΙΣΑ ζητεί από το 199 την κατανομή του ιατρικού δυναμικού στη χώρα βάσει της ανθρωπογεωγραφίας και των επιδημιολογικών στοιχείων της κάθε περιοχής μέσα από ένα δυναμικό Υγειονομικό Χάρτη που θα καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικές επικράτειας ως την Ακριτική Ζώνη ισότιμα. Επίσης, ζητεί την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για ειδικό σύστημα μοριοδότησης όλων των γιατρών που θα στελεχώνουν τις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.Διαβάστε περισσότερα...

Οδοντίατρος θα καταβάλει 30.000 ευρώ για λάθος του


Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε εφετειακή απόφαση με την οποία οδοντίατρος υποχρεώθηκε να καταβάλει σε 37χρονη κοινωνική λειτουργό για ψυχική οδύνη το ποσό των 30.000 ευρώ για ιατρικό λάθος του που είχε ως συνέπεια να χάσει την όρασή της από τον αριστερό οφθαλμό της.

Αναλυτικότερα, η κοινωνική λειτουργός τον Αυγούστου του 2002 πήγε στον οδοντίατρο της για απονεύρωση ενός δοντιού στην άνω γνάθο. Ο οδοντίατρος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονεύρωσης, έπρεπε να προβεί σε αποστείρωση του δοντιού χρησιμοποιώντας υδροξείδιο του ασβεστίου, που είναι καυστικό.

Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, ο οδοντίατρος χρησιμοποίησε μεταλλική σύριγγα, αντί της ειδικής πλαστικής σύριγγας που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Όταν προσπάθησε να εκχύσει το υλικό αυτό στο δόντι της κοινωνικής λειτουργού απέτυχε και αναζήτησε άλλη σύριγγα από την βοηθό του και αφού δεν βρέθηκε, επιχείρησε να εκχύσει το υλικό στο δόντι με την ίδια μεταλλική σύριγγα.

Στη συνέχεια ο οδοντίατρος επιχείρησε για δεύτερη φορά την έκχυση, «χωρίς να λάβει τα αναγκαία μέτρα και χωρίς έστω να προειδοποιήσει την κοινωνική λειτουργό να κρατήσει κλειστούς τους οφθαλμούς της, με αποτέλεσμα το υλικό να έχει πήξει και να εκτοξευτεί με δύναμη και να εισέλθει στον αριστερό οφθαλμό της, προκαλώντας της σωματική βλάβη και συγκεκριμένα έγκαυμα του κερατοειδούς και του επιπεφυκότος».

Η Δικαιοσύνη απέδωσε στον οδοντίατρο αμέλεια, καθώς παρέλειψε να προβεί στις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα είχαν αποτρέψει το ατυχές συμβάν, ενώ παράλληλα ποινικά καταδικάστηκε αμετάκλητα για σωματική βλάβη της κοινωνικής λειτουργού.

Αρχικά η κοινωνική λειτουργός διεκδικούσε το ποσό των 200.000 ευρώ από τον οδοντίατρο, αλλά τελικά της επιδικάστηκε το ποσό των 30.000 ευρώ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλιος Μητσοτάκη για την κάλυψη των κενών


Τα αιτήματά τους για την κάλυψη κενών θέσεων από υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καλούνται να δηλώσουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όλοι οι φορείς του δημοσίου, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν μέσω του προγράμματος κινητικότητας, ζητά από τους φορείς «προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα να αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου trimeles@ydmed.gov.gr».

Σημειώνεται δε, ότι τα αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται από τον αρμόδιο υπουργό ή τον πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής, ιεραρχημένα ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης.


Διαβάστε περισσότερα...

Νήπιο με «μαγικές ιδιότητες» στην Καμπότζη


Χιλιάδες ασθενείς συρρέουν σε ένα χωριό για να θεραπευτούν από τον Κονγκ Κενγκ.

Εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων σε αναπηρικά αμαξίδια ή γονείς που κρατούν στην αγκαλιά τους παιδιά με παραμορφωμένα άκρα, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, κατά μήκος ενός χωματόδρομου που οδηγεί σε ένα ξύλινο, υπερυψωμένο σπίτι. Όλοι τους τρέφουν την ίδια ελπίδα: ότι θα θεραπευτούν ως δια μαγείας από τον Κονγκ Κενγκ, ένα αγοράκι μόλις 2 ετών.

«Ανακαλύψαμε ότι ο γιος μου έχει μαγικές δυνάμεις όταν αρρώστησε ο παππούς του και το αγόρι τον θεράπευσε», υποστηρίζει η μητέρα του, η Πατ Σόεν, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.Από τη στιγμή που άρχισε να εξαπλώνεται η φήμη ότι το νήπιο θεραπεύει τους ασθενείς, την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες απελπισμένοι άνθρωποι καταφτάνουν καθημερινά στο χωριό του, στην επαρχία Κομπόνγκ Τσαμ της Καμπότζης, που απέχει περίπου τρεις ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα της χώρας.

Η οικογένεια του παιδιού χρεώνει στους «επισκέπτες» ένα δολάριο τον καθένα για να δεχτούν την «ευλογία» του Κονγκ Κενγκ.

Αφότου η είδηση μεταδόθηκε από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, το πλήθος έχει μεγαλώσει τόσο που η μητέρα και το παιδί κρύβονται στο σπίτι ενός συγγενούς. Η μητέρα υποστηρίζει μάλιστα ότι ο μικρός "εκνευρίζεται" από όλη αυτήν την προσοχή και πλέον θεραπεύει μόνο τις πιο βαριές περιπτώσεις. Ωστόσο οι ασθενείς δεν πτοούνται, συνεχίζουν να περιμένουν υπομονετικά ενώ η οικογένεια μαζεύει τα χρήματα που της δίνουν.

Οι "πιστοί" ενθαρρύνονται επίσης να δίνουν δώρα όπως τσιγάρα και αναψυκτικά. Άλλοι φέρνουν μαζί τους θυμίαμα που οι γονείς του Κονγκ χαρίζουν στους ντόπιους Βουδιστές μοναχούς.

Στο χωριό χρυσές δουλειές κάνουν επίσης οι έμποροι. Οι ασθενείς, πολλοί από τους οποίους περιμένουν επί μέρες για να δουν το «νήπιο-θεραπευτή», αγοράζουν αυγά, μάνγκο και καρύδες για να τραφούν. Ένας χωρικός πουλάει φτηνά πλαστικά παιχνίδια διαφημίζοντάς τα ως το «κατάλληλο δώρο» για το ευλογημένο παιδί. Όσοι δεν καταφέρνουν να δουν τον Κονγκ φεύγουν από το χωριό με ένα δεμάτι μαγικών κλαδιών και με φύλλα που «ευλόγησε» ο μικρός, τα οποία πρέπει να τα βάλουν στο τσάι τους και να πιουν.

Ένας 43χρονος πατέρας που δήλωσε ότι «άκουσε στο ραδιόφωνο ότι το αγόρι έχει μαγικές δυνάμεις» περίμενε επί μία ημέρα για να του ζητήσει να θεραπεύσει τον γιο του, ο οποίος πάσχει από πολιομυελίτιδα. «Τον πήγα στους δυτικούς γιατρούς αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εδώ πληρώνω 4.000 ρίελ (1 δολάριο) για τη θεραπεία», είπε. Κοντά του, μια γυναίκα ελπίζει ότι έφηβος γιος της θα μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του μόλις τον αγγίξει ο Κονγκ.

Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους εκπλήσσονται πραγματικά ακούγοντας την ερώτηση αν ανησυχούν ότι θα τους εξαπατήσουν. Πολλοί εξηγούν ότι έχουν αναζητήσει βοήθεια στους γιατρούς, χωρίς επιτυχία. «Αυτή είναι η τελευταία μας ελπίδα», επαναλαμβάνουν μονότονα.

Ο αρχηγός του χωριού, Σου Χεν, είπε ότι 500-700 άνθρωποι αγοράζουν σε καθημερινή βάση τα «μαγικά φύλλα», επιμένοντας ότι και ο ίδιος πιστεύει στις θεραπευτικές δυνάμεις του παιδιού και αναφέροντας παραδείγματα ανθρώπων που θεραπεύτηκαν.

Το σύστημα υγείας της Καμπότζης θεωρείται ευρέως ότι πάσχει από χρόνια διαφθορά και κατηγορείται ως αναποτελεσματικό. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι κακοπληρωμένοι και ανεκπαίδευτοι γιατροί να ζητούν χρήματα από τους ασθενείς για να συμφωνήσουν να τους υποβάλουν σε θεραπεία.Διαβάστε περισσότερα...

Οι άστεγοι των Ιωαννίνων


Στην Ήπειρο, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες ανθρώπους.

Καταφύγιο εκείνων που χτύπησε η ανεργία και τους άφησε χωρίς σπίτι και οικογένεια, έχει γίνει ένα παλιό κτίριο, το άλλοτε αναψυκτήριο-εστιατόριο «Οαση», το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων τα περασμένα χρόνια.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ρούχα που ήταν κρεμασμένα σε μία αυτοσχέδια απλώστρα μέσα σ' ένα παρτέρι με θάμνους, στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, αποκάλυψαν τους άστεγους της πόλης.

Στην Ήπειρο, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες ανθρώπους, καθώς στην περιοχή καταγράφεται υψηλό ποσοστό ανεργίας που αγγίζει 30,5%. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει σε ποσοστό 66,7, το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με την περασμένη χρονιά με αποτέλεσμα να πλήττονται και πολλά επαγγέλματα εργατοτεχνιτών που εξαρτώνται από αυτήν.

Στην «Όαση», η εικόνα σε αφήνει σιωπηλό. Είναι από τις φορές που τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την εικόνα. Δύο νέοι άνθρωποι κάπνιζαν σκεπτικοί, καθισμένοι σε δύο ετοιμόρροπες καρέκλες.

Πάνω από τα κεφάλια τους, κρεμόταν ένα κλουβί με μία καρδερίνα που έμοιαζε να τους κρατά συντροφιά. Πίσω τους έχασκε μία μεγάλη μισοφωτισμένη αίθουσα, όπου κάπου στο βάθος της διακρίνονταν κάποια στρώματα και λίγες κουβέρτες.

Στο άκουσμα της λέξης δημοσιογράφος, σηκώθηκαν από την καρέκλα και με φωνή απόγνωσης και απελπισίας ο ένας από τους δύο λέει: «έλα να δεις στην δυστυχία μας». Ήταν ο Νώντας Τ., ο οποίος όταν τελείωσε το έργο της Εγνατίας Οδού, όπου εργάστηκε για 12 χρόνια, βρέθηκε χωρίς δουλειά.

Το παλιό κτίριο της πλατείας έγινε η δική του «όαση» απελπισίας. Τέσσερα χρόνια άνεργος, έχασε λόγω οικονομικών προβλημάτων και ανέχειας την οικογένεια του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο.

Όπως αναφέρει, όταν πριν 3 χρόνια βρήκε «στέγη» στο κτίριο, ήταν ο μοναδικός Έλληνας, γιατί εκεί τις νύχτες έβρισκαν κατάλυμα 50 Πακιστανοί παράνομοι μετανάστες. Μάλιστα θυμάται, ότι ένιωθε άβολα, γι' αυτό κοιμόταν έξω από ένα παράθυρο.

Τη συζήτηση, διακόπτει ένας 35χρονος άνδρας, που φτάνει με δύο σακούλες στα χέρια. Ήταν το φαγητό που εξασφάλισε για την οικογένειά του, από τα συσσίτια της Μητρόπολης και καθημερινά το μοιράζεται με τους άστεγους της πλατείας. Παρά την οικογενειακή του ανέχεια, ο Γιώργος, δεν προσπέρνα τη δυστυχία των άστεγων συμπολιτών του.

Εξαθλίωση, στη σκιά της λαμπερής «Όασης» των περασμένων χρόνων

Μπαίνοντας μέσα στους χώρους του κτιρίου, δύο μεγάλα πλαστικά απ' αυτά που χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν τις σκαλωσιές στις οικοδομές, χωρίζουν τα δωμάτια.

Παλιά στρώματα και κουβέρτες, ξεθωριασμένα παπλώματα, κρεμάστρες με λιγοστά ρούχα στους τοίχους, μία τηλεόραση της 10ετίας του ΄80, δύο μικρές κουζίνες με καμένα μάτια, χαρτόνια σκορπισμένα στο δάπεδο για την υγρασία, όλα «κουρέλια ζωής», που παραπέμπουν σε εικόνες και καταστάσεις τριτοκοσμικές.

Για τουαλέτες, χρησιμοποιούν στο υπόγειο, ότι έχει απομείνει από εκείνες της επιχείρησης, ενώ για πλυθούν, ζεσταίνουν νερό σε έναν τενεκέ. Το κρύο του χειμώνα που έρχεται τους τρομάζει, γιατί το ένιωσαν, τα τρία τελευταία χρόνια και «δεν αντέχεται».

Ο Γιάννης Κ., είχε μία καλή δουλειά όπως εξηγεί. Εργαζόταν σε μία οικοδομική εταιρεία, η οποία όμως, λόγω οικονομικής κρίσης έκλεισε. Έτσι, μέσα σε μία μέρα, βρέθηκε χωρίς δουλειά, αδύναμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Στη συνέχεια, έχασε το σπίτι του και άρχισε την περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης. Μαζί με τον Νώντα και τον Γιάννη, ακόμη 8 έως 10 άστεγοι συμπολίτες τους, κάθε βράδυ βρίσκουν ένα στρώμα για να ξημερώσουν μέσα στο μισογκρεμισμένο κτίριο. Όπως λένε όλοι, ζητούν μία δουλειά, ένα μεροκάματο για να μπορέσουν να σταθούν και να συνεχίσουν τη ζωή του με αξιοπρέπεια.Διαβάστε περισσότερα...

Πέθανε αγγελούδι 2,5 ετών με καρδιοπάθεια επειδή δεν το χειρούργησαν


«Εγκληματική» η υπολειτουργία του παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου του Αγία Σοφία, καταγγέλλει ο σύλλογος γονέων.

Θύμα του εγκληματικού κλεισίματος για 20 μήνες και της τραγικής υποστελέχωσης του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Ελλάδας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» είναι ένα αγοράκι 2,5 ετών, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Συγγενή Καρδιοπάθεια.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη δραματική πραγματικότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών των καρδιοπαθών παιδιών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, για τα οποία δεν έχει υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλειμμένα, ενώ ορισμένα από αυτά είναι καταδικασμένα σε θάνατο, λόγω της υπολειτουργίας του παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, οι γονείς των παιδιών καταγγέλλουν ότι η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος του συλλόγου, κ. Χρυσάνθη Κοκολάκη μιλώντας στο newsbeast.gr, το αγοράκι έχασε τη ζωή του για μερικές μόνον ώρες, καθώς επρόκειτο να χειρουργηθεί χθες, ενώ θα μπορούσε να είχε χειρουργηθεί από καιρό, αν το κέντρο του Παίδων δεν άνοιγε μόνο 1 ημέρα την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

Το αγοράκι , το οποίο έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια, έπρεπε να κάνει 3 εγχειρήσεις. Την πρώτη την έκανε το Σεπτέμβριο του 2011 στο Αγία Σοφία. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους το κέντρο του Αγία Σοφία έκλεισε, όχι για οικονομικούς λόγους αλλά μετά από υπόθεση που είχε δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών από γιατρούς, για την οποία ωστόσο στη συνέχεια η δικαιοσύνη έκρινε πως επρόκειτο περί συκοφαντικής δυσφήμισης. Μετά το κλείσιμο του κέντρου του Αγία Σοφία τα περιστατικά παραπέμπονταν στο Ωνάσειο, όπου επίσης δεν εξυπηρετήθηκε.

Το κέντρο του Αγία Σοφία άνοιξε με παρέμβαση εισαγγελέα το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά το αγοράκι δεν πρόλαβε να χειρουργηθεί, γιατί έχει δοθεί μόνο μία ημέρα χειρουργείου εβδομαδιαίως. Όταν έφτασε η σειρά του, η οικογένεια ξεκίνησε από τις Σέρες όπου διαμένουν και στη διαδρομή προς το Παίδων, το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Συγγενή Καρδιοπάθεια χαρακτηρίζει εγκληματικό το κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ τον Οκτώβριο του 2011 και καταγγέλλει ότι εξυπηρετούσε συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, στο βωμό των οποίων δεν δίστασαν να θυσιάσουν καρδιοπαθή παιδιά ως εξιλαστήρια θύματα.

«Δυστυχώς όμως», προσθέτει ο σύλλογος, και η σημερινή «επαναλειτουργία» του με λιγότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, λιγότερες ημέρες χειρουργείου και καθετηριασμών, καθώς και λιγότερα κρεβάτια εντατικής καρδιοχειρουργικής μονάδας απ’ ότι όταν έκλεισε το 2011, εγκυμονεί κινδύνους που έγκαιρα τονίζαμε προς κάθε κατεύθυνση, προβλέποντας πως θα θρηνήσουμε νέα θύματα…».

«Η πραγματικότητα μας επιβεβαίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο: οκτώ παιδιά (πιθανόν και περισσότερα που δεν γνωρίζουμε) έχασαν τη ζωή τους άδικα από το σχεδόν διετές κλείσιμο του κέντρου και άλλα κινδυνεύουν στην αναμονή τους προς το χειρουργείο ή καθετηριασμό καρδιάς, λόγω της μεθοδευμένης υποστελέχωσης και υπολειτουργίας του, όπως το αγοράκι που, δυστυχώς, κατέληξε προ ημερών..», προσθέτει ο σύλλογος.Διαβάστε περισσότερα...

Απορρίφθηκε παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις υψηλές αντικειμενικές τιμές


Ιδιοκτήτες ακινήτων κατήγγειλαν διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους.

Απορρίφθηκε, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, για τις υψηλές αντικειμενικές τιμές σε ακίνητα σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Στην ανεξάρτητη Αρχή, η οποία έχει γίνει κατά καιρούς αποδέκτης αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται για τον καθορισμό υψηλών αξιών στα ακίνητά τους σε διάφορες περιοχές στην επικράτεια, προσέφυγαν μισθωτοί και συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες στην Α' και Β' ζώνη του Παλαιού Ψυχικού, για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους, με αποτέλεσμα οι ζώνες αυτές να αποτελούν πλέον τις ακριβότερες όλης της επικράτειας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατήγγειλαν διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους, δεδομένου ότι για τη λοιπή επικράτεια οι αντικειμενικές αξίες έχουν «παγώσει» τα τελευταία χρόνια.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως αναφέρει η Αρχή, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι υφίστανται τεράστια οικονομική επιβάρυνση, καθώς διαρκώς αυξάνονται οι φόροι που πλήττουν την κατοχή της ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν.

Ο Συνήγορος υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους καθορίζεται με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Επιτροπών. Ωστόσο, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη μεθοδολογία, ούτε υιοθετούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζονται εκ μέρους των αρμόδιων Επιτροπών και σύμφωνα με τα οποία θα αναπροσαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Επισημαίνει δε με έγγραφά του ότι γενικότερα το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να είναι πράγματι αντικειμενικό και να μην πλήττει δυσανάλογα ορισμένες κατηγορίες πολιτών, ιδιαίτερα δε μισθωτούς και συνταξιούχους, που βρέθηκαν με κάποια ιδιοκτησία σε ακριβή περιοχή, η οποία όμως ούτε ενοικιάζεται ούτε μπορεί να πωληθεί, λόγω της κρίσης της κτηματαγοράς.

Επιπλέον, τονίζει ότι η υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών αξιών μόνο στις περιοχές του Παλαιού Ψυχικού συνιστά σε μεγάλο βαθμό διακριτική μεταχείριση των αναφερόμενων πολιτών (των μισθωτών και συνταξιούχων), σε σχέση με όλη την υπόλοιπη επικράτεια.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η κατοχή ακίνητης περιουσίας δεν αποτελεί από μόνη της δείκτη φοροδοτικής ικανότητας, ιδίως εφόσον ευχερώς δύναται να αποδειχθεί ότι η περιουσία αυτή δεν είναι αξιοποιήσιμη, ούτε αποφέρει κάποιο εισόδημα. Άλλωστε, καμία φορολογική επιβάρυνση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε ουσιαστικά να οδηγεί σε δήμευση του επιβαρυνόμενου περιουσιακού στοιχείου, αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη.Διαβάστε περισσότερα...

Περιμένοντας τη σειρά στο νοσοκομείο με ένα... μαχαίρι στο κεφάλι!


Το περιστατικό σοκάρει!

Περιμένει υπομονετικά την σειρά του στα επείγοντα περιστατικά, με... ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του: Αυτές είναι οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

Ο στωικός «ήρεμος άνδρας» όπως «βαπτίστηκε» στο διαδίκτυο φωτογραφήθηκε στο νοσοκομείο της πόλης Yanji στην Κίνα.

Καθισμένος με τα χέρια σταυρωμένα και φαινομενικά χωρίς να ανησυχεί ιδιαίτερα για την λάμα του μαχαιριού που βρίσκεται καρφωμένη στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τα Μέσα το ατύχημα συνέβη κατά λάθος όταν ένας φίλος του άνδρα, προσποιήθηκε πως τσακωνόταν μαζί του!

Μετά την αφαίρεση του μαχαιριού από το κρανίο του, ο άνδρας ζήτησε απλά να επιστρέψει στο σπίτι του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα...
Διαβάστε περισσότερα...

Ο 45χρονος που έχασε τη ζωή του από τα «βιάγκρα»


Η σύντροφός του είχε προμηθευτεί αντίγραφο του μπλε χαπιού από την λατινική Αμερική.

Ένα Σαββατοκύριακο που θα έπρεπε να είναι γεμάτο πάθος, κατέληξε σε τραγωδία για έναν 45χρονο Ιταλό, που έχασε τη ζωή του εξ αιτίας του μαγικού «μπλε» χαπιού.

Ο άνδρας από το Conegliano Veneto, στην περιφέρεια του Τρεβίζο, ήθελε απλά να καλυτερεύσει τις σεξουαλικές του επιδόσεις και για αυτό τον λόγο πήρε χάπια που παρουσιάζονταν σαν αντίστοιχα του βιάγκρα.

Σχεδόν αμέσως μετά την λήψη των χαπιών ο άνδρας ένοιωσε άσχημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αναπνευστικό πρόβλημα.

Εκεί είπε στους γιατρούς πως κατανάλωνε τα συγκεκριμένα χάπια για μήνες και πως ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο παρελθόν.

Μετά από δώδεκα ώρες στη μονάδα εκτάκτων περιστατικών κατέληξε.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές η σύντροφος του άτυχου άνδρα είχε αγοράσει τα χάπια από την λατινική Αμερική, όπου δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή.Διαβάστε περισσότερα...

Δολοφόνησαν 25χρονο φοιτητή την τελευταία του μέρα στη δουλειά


Εργαζόταν σε πιτσαρία παράλληλα με τις σπουδές του.

Μέχρι θανάτου μαχαίρωσαν άγνωστοι τον 25χρονο φοιτητή Thavisha Lakindu Peiris την τελευταία ημέρα που εργαζόταν σε πιτσαρία, στο Σέφιλντ της Βρετανίας. Την επομένη, θα άρχιζε την καριέρα του ως IT consultant.

Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, βρέθηκε πεσμένος πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του το απόγευμα της Κυριακής, ενώ είχε φύγει από την πιτσαρία για να κάνει μία διανομή.
Οι Αρχές λένε πως δεν μπορούν να εξηγήσουν τον «άγριο και σοκαριστικό» θάνατό του και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει πιθανό κίνητρο για τη στυγερή δολοφονία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία του South Yorkshire Police, ο Peiris έφυγε από την πιτσαρία για να μεταφέρει φαγητό και όταν οι πελάτες ειδοποίησαν πως δεν είχε φτάσει, οι συνάδελφοί του βγήκαν να τον αναζητήσουν.

Τον βρήκαν νεκρό πάνω στο τιμόνι του αυτοκίνητου του, έξω από το σπίτι στο οποίο έπρεπε να μεταφέρει την πίτσα.

Η νεκροψία έδειξε πως είχε πεθάνει από τραύματα με μαχαίρι.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ήων δραστών συμμετέχει δύναμη πενήντα αστυνομικών ενώ η οικογένειά του ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο South Yorkshire για να παραλάβει τη σορό του.

«Μια οικογένεια θρηνεί για έναν νεαρό ο οποίος στερήθηκε τη ζωή του με πολύ άγριο τρόπο, το οφείλουμε στον ίδιο και την οικογένειά του να βρούμε ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό», τόνισε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Skynews, αρκετοί ύποπτο συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες και ανακρίθηκαν από της Αρχές αλλά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζεται το αδιέξοδο στην μεταφορά των μαθητών


Με καταλήψεις στα σχολεία και κλείσιμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απαντούν οι γονείς.

Συνεχίζεται το αδιέξοδο με τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Αχαΐας, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα περάσει η σχετική τροπολογία με την οποία θα λυνόταν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το patrastimes, η τροπολογία δεν αναμένεται να ψηφιστεί ούτε και αυτή την εβδομάδα, με την ψήφισή της να μεταφέρεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα μαθητές που ζουν και φοιτούν στον ορεινό όγκο της Αχαΐας δεν έχουν πάει καθόλου στο σχολείο ενώ μαθητές από τα σχολεία της Δυτικής Αχαΐας υποχρεώνονται να περπατάνε 4 και 5 χιλιόμετρα και να ξυπνάνε από τις 5 το πρωί για να πάνε σχολείο.

Αγανακτισμένοι είναι οι γονείς με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίοι προειδοποιούν για ακόμα δυναμικότερες κινητοποιήσεις, με κατάληψη στα σχολεία από τους ίδιους και όχι από τους μαθητές και αποκλεισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα ζωής από την Κομοτηνή


Το newsbeast.gr συναντά τους φίλους με κινητικά προβλήματα του συλλόγου «Περπατώ».

Μια σπουδαία παρέα συνάντησε το newsbeast.gr πριν από λίγες μέρες στις Σπέτσες. Αφορμή ήταν η 3η διοργάνωση του Spetses mini Marathon, που ομολογουμένως στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία.

Τα μηνύματα του αγώνα πολλά, για «ευ αγωνίζεστε», για «ευγενή άμυλα», για συμμετοχή, για τερματισμό χωρίς νικητές και ηττημένους, χωρίς κραυγαλέα έπαθλα. Ο εθελοντισμός κέρδισε και πάλι καρδιές και εντυπώσεις, αφού ένα ολόκληρο νησί, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο βοήθησαν για αυτή την 3ήμερη μεγάλη γιορτή!

Μια ξεχωριστή παρέα λοιπόν, ταξίδεψε από την μακρινή Κομοτηνή, μέχρι τις Σπέτσες, για να συμμετέχει στον αγώνα και για να μεταδώσει το δικό της μήνυμα. Ήταν η πρώτη φορά που στην Ελλάδα, πέντε αθλητές με αμαξίδια συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου. Πέντε παραολυμπιονίκες μας, όλοι μέλη του Συλλόγου «Περπατώ», που έχει έδρα την πόλη της Κομοτηνής. Μια παρέα με φίλους με κινητική αναπηρία, με πρόσωπα καθαρά, νέα, ειλικρινή. Ο Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, ιατρός, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής, καθισμένος στο καροτσάκι του, μας μίλησε για την προσπάθεια του Συλλόγου. «Ο Σύλλογος «Περπατώ» είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2002 στην Κομοτηνή από εμένα, τον Κωστα Ζωγραφόπουλο και το Σάκη Νταντανίδη. Αρχικά λειτούργησε ως ένα αθλητικό σωματείο με στόχο να αναπτύξει όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα. Στην πορεία όμως προστέθηκαν και άλλοι πολλοί σκοποί».

Τα χρόνια που πέρασαν στην Κομοτηνή έγιναν τόσα πράγματα για όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν κινητικές αναπηρίες, όσα σε καμιά άλλη πόλη της χώρας, ούτε καν στην πρωτεύουσα. Σήμερα, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, όχι μόνο από την πόλη αλλά και από ολόκληρη τη χώρα, λένε ότι η Κομοτηνή είναι η ιδανική πόλη για αυτούς. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που φέτος θα διεκδικήσει τον τίτλο της πιο «Προσβάσιμης πόλης στην Ευρώπη». Θα είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο κατόρθωμα, για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια όλοι. Δήμος και πολίτες, μα πάνω από όλα τα μέλη του «Περπατώ». Όπως μας λέει ο Αλέξανδρος, η πόλη του είναι σήμερα πρότυπο προσβασιμότητας και τεχνικά, αλλά και ουσιαστικά, αφού η κοινωνία η ίδια να είναι ανοικτή απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

«Έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις σε 8 κεντρικούς άξονες, έχουν τοποθετηθεί 800 ράμπες, όλες οι υπηρεσίες δημόσιες είναι προσβάσιμες και πολύ βασικό επίτευγμα είναι το γεγονός ότι πάνω από έξι ιδιωτικές επιχειρήσεις καφέ - μπαρ διαθέτουν ράμπα και τουαλέτα για ΑΜΕΑ». Αυτονόητα όσα μας λέει ο Αλέξανδρος, όχι όμως για μια χώρα όπως η Ελλάδα.Την ομάδα του «Περπατώ» αγκάλιασαν σύντομα και άνθρωποι εκτός Κομοτηνής. Παραολυμιονίκες, από όλη την Ελλάδα, όπως ο Μάκης Καλαράς, ο μοναδικός παραολυμπιονίκης Χειμερινής Ολυμπιάδας, συμμετέχει με πάνω από 50 αθλητές, σε αυτή την προσπάθεια. Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στήριξε ουσιαστικά το Σύλλογο και έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «ΚΕΑΔΑ». Πρόκειται για ένα Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, ένας χώρος διαμονής, πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία, που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Κομοτηνής. Όπως μας εξηγεί ο Αλέξανδρος «Σε αυτό το κέντρο, έρχονται είτε μη καλά αυτονομημένοι χρήστες αμαξιδίου, είτε καθόλου και μαθαίνουν να είναι αυτόνομοι. Αυτό διδάσκετε μέσα από δραστηριότητες αναψυχής και με extreme sports. Κανό, Kite Surf, jeeping σε προσβάσιμα τζιπ, σκι. Μας αρέσει να τρέχουμε σε μαραθώνιους και να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες στο βουνό και τη θάλασσα».

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση ατόμων με κινητική αναπηρία στις καθημερινές του ανάγκες, από την στιγμή που τελειώνουν το 1ο στάδιο αποκατάστασης τους, μέχρι να γυρίσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο Αλέξανδρος απευθύνει κάλεσμα μέσω του newsbeast.gr. «Οποιοσδήποτε θέλει από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, μπορεί να έρθει στο Κέντρο. Έχει ένα ελάχιστο κόστος, 300 ευρώ το μήνα, με το οποίο καλύπτονται η μετακίνηση, η διαμονή, η διατροφή, η συνοδοί, και πολλές από τις δραστηριότητες. Διαθέτουμε δικά μας χειρήλατα ποδήλατα, που δοκιμάζονται δωρεάν, με στόχο ο ενδιαφερόμενος να μάθει τη χρήση τους. Βρισκόμαστε μόλις δυο ώρες από τη Θεσσαλονίκη και μία ώρα με το αεροπλάνο από την Αθήνα. Καλούμε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται να έρθει να μας γνωρίσει».

Στους αμέσως επόμενους στόχους του Συλλόγου είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος με τον τίτλο «Τουρισμός για Όλους», για το οποίο έχει ήδη στηθεί το γραφείο, με στόχο ο Μάκης Καλαράς να μετακομίσει μόνιμα στην Κομοτηνή και η πόλη να γίνει η πιο προσβάσιμη της Ευρώπης. «Μας βοηθά πολύς νέος κόσμος εθελοντικά, καθώς και πολλά παιδιά από το πανεπιστήμιο, παιδιά που μας εμπνέουν και τους εμπνέουμε», λέει ο Αλέξανδρος και συνεχίζει, «ο αθλητισμός εν γένει και ο μαραθώνιος το κάνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο».

Μιλώντας για την συμμετοχή τους στο Spetses mini Marathon, δηλώνει ότι όλοι πέρασαν υπέροχα, ευχαριστώντας και συγχαίροντας το νησί και τους διοργανωτές. Σε λίγο καιρό θα πάει στο εξωτερικό για να κάνει την ειδικότητα του στην ιατρική. Στην πλατεία του Ποσειδωνίου γνωρίσαμε όλη την παρέα, το Μάκη Καλαρά, παραολυμπιονίκη μας με ασημένιο μετάλλιο στο δίσκο τους Ολυμπιακούς της Αθήνας 2004, τον Τσέζον Φερνάντες με χάλκινο μετάλλιο στη σφαίρα στο Πεκίνο 2008, τον Παναγιώτη Τριανταφύλλου παγκοσμιονίκης στην ξιφασκία και τον Θοδωρή Σαμονά αθλητή του ράγκμπι. Μαζί τους και οι συνοδοί Πέτρος Ευαγγελινός, Ειρήνη Μίτεβα, Λίλη Ζέρβα, Σοφία Μώρου και Λένα Γεωργάδου.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σε αυτόν τον Μαραθώνιο, μια ομάδα τρέχει για το καλό!


Κάθε συμμετοχή στην team OΠΑΠ στηρίζει τη δημιουργία του Ανοιχτού Πάρκου Γυμναστικής.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως Μέγας Χορηγός του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2011-2016, κρατάει και φέτος ζωντανό αυτόν τον θεσμό του αθλητισμού και του πολιτισμού της χώρας μας! Στηρίζοντας τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, στηρίζουμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας και δίνουμε την ευκαιρία σε χιλιάδες Έλληνες και ξένους δρομείς να αισθανθούν τη χαρά, την περηφάνια και τη συγκίνηση της συμμετοχής στον αυθεντικό και ιστορικό Μαραθώνιο του κόσμου!

Φέτος, κάναμε ακόμα μία πράξη στήριξης του Μαραθωνίου αλλά και της πόλης των Αθηνών, δημιουργώντας την team ΟΠΑΠ, μια ομάδα που τρέχει για το καλό!

Κάθε συμμετοχή στην team OΠΑΠ στηρίζει τη δημιουργία του Ανοιχτού Πάρκου Γυμναστικής ΟΠΑΠ! Η ΟΠΑΠ σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πάρκο ανοιχτό για όλους με σύγχρονα όργανα γυμναστικής, προκειμένου να δώσει στους Αθηναίους τη δυνατότητα να αθλούνται δωρεάν στην πόλη τους!

Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτήn την πρωτοβουλία ήταν θεαματική, αφού μέσα σε λίγες ημέρες καλύφθηκαν όλες οι θέσεις συμμετοχής, με αποτέλεσμα 510 δρομείς να τρέξουν στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με την team ΟΠΑΠ!

Οι εγγραφές έγιναν μέσω του νέου mini site www.teamopap.gr και μέσω της επίσημης σελίδας στο facebook (https://www.facebook.com/OPAPsocial) όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν συμβουλές για την προετοιμασία τους και να ενημερωθούν για τις προπονήσεις που θα οργανώσει η OΠΑΠ για τα μέλη της ομάδας της! Παράλληλα, τα μέλη της team ΟΠΑΠ που θα τρέξουν στο Μαραθώνιο μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν τη δωρεάν συμμετοχή τους και σε κάποιον άλλο Μαραθώνιο του κόσμου!

Η team ΟΠΑΠ ξεκίνησε φέτος σκοπός της όμως είναι να συνεχίσει να τρέχει για το καλό και στο μέλλον, θέτοντας νέους στόχους που θα κάνουν καλό για όλους!Διαβάστε περισσότερα...

Τα δικαιώματα των φοιτητών στην Ελλάδα


Τι προβλέπει η νομοθεσία για θέματα όπως οι συνεχείς αποτυχίες σε μαθήματα.

Πολλοί είναι οι νέοι φοιτητές που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και βρίσκονται στο «σκοτάδι». Για παράδειγμα τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένας καθηγητής τους «κόβει» διαρκώς στο μάθημά του, ή αν έχουν δικαίωμα ως δυσλεκτικοί να εξεταστούν προφορικά.

Στα ερωτήματα αυτά άλλα και σε άλλα θα δοθούν απαντήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία...

Δυσλεκτικοί φοιτητές

Πολλοί είναι οι φοιτητές που επιτυγχάνουν σε μια σχολή των ΑΕΙ-ΤΕΙ και είναι δυσλεκτικοί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

Συνεχής αποτυχία σε ένα μάθημα

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

Υποχρέωση καθηγητών για σημειώσεις και πλήρη ενημέρωση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφοι 4 και 5, οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

Εργαζόμενοι φοιτητές

Τα ιδρύματα λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Πιστωτικές μονάδες

Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Ποιες είναι οι διακοπές των φοιτητών

Οι διακοπές που έχουν οι φοιτητές δεν διαφέρουν ριζικά από αυτές που έχουν και οι μαθητές. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από το πανεπιστήμιο Αθηνών οι μέρες διακοπών και οι αργίες- εορτές είναι οι ακόλουθες:

Ημέρες διακοπών

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται:

- Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου.
- Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.

Ημέρες εορτών και αργιών

- H 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του «Όχι» στον ιταλικό φασισμό (εθνική εορτή).
- H 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
- H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (θρησκευτική εορτή).
- H 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (εθνική εορτή).
- Η Καθαρή Δευτέρα
- H 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά, ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (εργατική εορτή - απεργία).
- Του Αγ. Πνεύματος: (κινητή θρησκευτική εορτή).Διαβάστε περισσότερα...

Βελτιώνεται το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα


Αυξήθηκε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης το τρίτο τρίμηνο.

Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώθηκε ελαφρά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Nielsen. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και έφθασε στις 48 μονάδες, αλλά παραμένει πολύ χαμηλός σε διεθνή σύγκριση - ο παγκόσμιος μέσος όρος ανήλθε σε 94 μονάδες. Η έρευνα διεξήχθη από τις 14 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου μεταξύ 30.000 καταναλωτών 60 χωρών, οι οποίοι κάνουν τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου. Σε χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώθηκε ο δείκτης σε τρεις χώρες: Την Ουγγαρία (45 μονάδες), την Ιταλία και τη Σλοβενία (47 μονάδες και οι δύο), ενώ στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα κινήθηκε στην Κροατία.

Τη μεγαλύτερη άνοδο από τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης κατέγραψε η Πορτογαλία (+22 μονάδες). Ωστόσο, η κατανάλωση ήταν πολύ πιεσμένη και στη χώρα αυτή (55 μονάδες) καθώς και στην Ισπανία(56 μονάδες), ενώ και στη Γαλλία ο δείκτης εμπιστοσύνης κινείται πολύ κάτω από το μέσο όρο (61 μονάδες). Αντίθετα, στη Γερμανία, το καταναλωτικό κλίμα κινείται πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο (92 μονάδες). «Αν και η ανάκαμψη δεν είναι ακόμη ομοιόμορφη, πολλοί καταναλωτές - ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Βρετανία - θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι πίσω τους και έτσι η εμπιστοσύνη τους βελτιώνεται με την επιστροφή στην ανάκαμψη», σημείωσε ο κ. Βένκατες Μπάλα, επικεφαλής οικονομολόγος του Cambridge Group που ανήκει στη Nielsen.

Στις ΗΠΑ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 2 μονάδες στις 98 μονάδες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, καθώς βελτιώθηκαν οι προοπτικές των Αμερικανών όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση και την εύρεση θέσης εργασίας. Η έρευνα της Nielsen, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε πριν από τη μερική αναστολή λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου στις αρχές του Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να πλήξει την αμερικανική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο. Η Ινδονησία διατήρησε την πρώτη θέση στον δείκτη καταναλωτικού κλίματος (122 μονάδες), ακολουθούμενη από τις Φιλιππίνες, την Ινδία και την Ταϋλάνδη.Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινώθηκε η μοριοδότηση για τη σχολή ΑμεΑ του ΟΑΕΔ


Μεγάλο ενδιαφέρον από φιλολόγους και ψυχολόγους.

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν καταθέσει αιτήσεις για πρόσληψη ως ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη σχολή ΑμεΑ του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στην Αθήνα.

Στα μοριοδοτηθέντα κριτήρια περιλαμβάνονταν η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, το μεταπτυχιακό, η παιδαγωγική κατάρτιση και η ανεργία.

Για όλες τις ειδικότητες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους 361 άτομα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην ειδικότητα των φιλολόγων όπου υπήρξαν 99 αιτήσεις και ακολουθούσαν οι ψυχολόγοι με 56 αιτήσεις. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των κοινωνιολόγων όπου κατατέθηκαν 27 αιτήσεις και των καθηγητών αγγλικής γλώσσας.

Όσοι επιθυμούν να δουν τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και τη μοριοδότηση μπορούν να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/EKPAIDEYSH/20131030102719814.pdf.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέθανε ο Νίκος Φώσκολος


«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.
Απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 88 ετών, ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος Νίκος Φώσκολος.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, στις 14.30 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ο Νίκος Φώσκολος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου του 1927. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς όμως να λάβει πτυχίο. Αρχικά δούλεψε ως δημοσιογράφος, (στη δεκαετία 1950-1960), στις εφημερίδες "Εμπρός" και «Ανεξάρτητος Τύπος» κάνοντας ελεύθερο και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και γράφοντας κινηματογραφική κριτική.Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τη συγγραφή αστυνομικού μυθιστορήματος. H ραδιοφωνική εκπομπή «Αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φώσκολου» αποτέλεσε το πρώτο του ραδιοφωνικό σήριαλ που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και όταν εκδόθηκε ήταν το μπεστ-σέλερ της εποχής.

Στη δεκαετία του 1960 ξεκινά ως θεατρικός συγγραφέας και κριτικός συγγράφοντας περισσότερα από 10 θεατρικά έργα και πολλά ραδιοφωνικά. Στη συνέχεια μετακινείται στον κινηματογράφο όπου και κάνει το σενάριο για περισσότερες από 70 ταινίες, κυρίως με τη Φίνος Φιλμ.
Το 1971 ασχολείται με επιτυχία με την τηλεόραση, με την ιστορική τηλεοπτική σειρά (δράμα) «Άγνωστος Πόλεμος» που σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ 92% θεαματικότητας, μετά την οποία ακολούθησαν διάφορα ιστορικά και κοινωνικά δράματα όπως τα «Εν Τούτω Νίκα», «Κραυγή των λύκων», «Ρωμανός Διογένης» κ.ά..

Μετά το 1991 οπότε κάνει την εμφάνισή της η ιδιωτική τηλεόραση, συγγράφει τη μεγάλης διάρκειας τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» της οποίας η προβολή κράτησε 14 (1991 - 2005) χρόνια, κάνοντας 3457 επεισόδια στο σύνολο. Το 1993 έγραψε την δεύτερη τηλεοπτική σειρά του, το Καλημέρα Ζωή της οποίας η προβολή κράτησε 13 (1993 - 2006) χρόνια κάνοντας 3179 επεισόδια στο σύνολο.

Ο Νίκος Φώσκολος ήταν τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, καθώς και της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Είχε λάβει τρία βραβεία και ένα κρατικό Βραβείο Σεναρίου για την ταινία «Κοντσέρτο για πολυβόλα» (1968).
Από τις ταινίες του έχουν βραβευθεί επίσης: «Οι αδίστακτοι», «Πυρετός στην άσφαλτο» και «Κοινωνία ώρα μηδέν», ενώ η ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, της οποίας έγραψε το σενάριο, προτάθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας (1965). Επίσης έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (2007), από την Ιερά Σύνοδο για την ταινία «Εν Τούτω Νίκα», από την ΕΡΤ, από την οργάνωση Λάιονς, από διάφορους Δήμους, Καλλιτεχνικές Λέσχες, σωματεία και άλλες οργανώσεις.Διαβάστε περισσότερα...

Αυξάνονται οι καταγγελίες για βιασμούς στην Ινδία


Μόνο το 2013 έχουν καταγραφεί 1.330 περιπτώσεις στο Νέο Δελχί.
Από τις αρχές του χρόνου και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 1.330 καταγγελίες για βιασμούς στο Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της πόλης.

Η αστυνομία του Νέου Δελχί αποδίδει τη σημαντική αύξηση των καταγγελιών, από 706 πέρυσι σε 1.330 τους δέκα πρώτους μήνες του έτους φέτος, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μετά τον μοιραίο ομαδικό βιασμό τον Δεκέμβριο του 2012 μιας 23χρονης φοιτήτριας που είχε προκαλέσει οργή σε όλη τη χώρα και είχε οδηγήσει σε πολλές διαδηλώσεις.

«Παλαιότερα πολλοί βιασμοί δεν καταγγέλλονταν από τα θύματα, τα οποία φοβούνταν την κοινωνική κατακραυγή. Τώρα περισσότερα θύματα προχωρούν σε καταγγελίες, ενώ έχει βοηθήσει και η αλλαγή στη στάση της αστυνομίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Ράτζεν Μπάγκατ.

Η αστυνομία αποκάλυψε τους αριθμούς αυτούς αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε μια καταγραφή των εγκλημάτων που διαπράττονται εναντίον των γυναικών στο Νέο Δελχί, στη διάρκεια της εκδίκασης μιας υπόθεσης με την οποία ζητείται να ερευνηθούν οι ισχυρισμοί ότι η αστυνομία έκανε υπερβολική χρήση βίας στην καταστολή μιας διαμαρτυρίας τον Ιούνιο στην πόλη.

Ο Μπαγκάτ σημείωσε ότι η αστυνομία έδωσε στο δικαστήριο έναν κατάλογο με τα εγκλήματα εναντίον γυναικών που διαπράχθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και τις 15 Οκτωβρίου 2013. Σε αυτό περιλαμβάνονται 1.330 βιασμοί, 2.844 υποθέσεις παρενόχλησης κοριτσιών και 793 υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών έχουν γίνει πολύ κοινά, κυρίως τα τελευταία πέντε χρόνια», ανέφερε το δικαστήριο. «Καθημερινά σε λεωφορεία και τραίνα πολλά κορίτσια πέφτουν θύματα παρενόχλησης. Τώρα διαμαρτύρονται επειδή οι άνθρωποι είναι πλέον πιο ενημερωμένοι».

Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από τέλη κυκλοφορίας


Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Στην ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η ιατρική εξέταση των ενδιαφερόμενων ατόμων γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α, ενώ η παραπομπή τους γίνεται είτε από ιδιώτη/ες γιατρό/ους είτε από γιατρό/ους του ΕΟΠΠΥ.

"Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου και αποφαίνεται για την υπαγωγή του ή όχι στην σχετική ρύθμιση, ενώ οι γνωματεύσεις της ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών", επισημαίνεται.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας


Στα γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης, είχε ανακοινώσει ότι θα έχει κατατεθεί χθες βράδυ στη Βουλή. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, σήμερα θα μπουν και οι τελευταίες «πινελιές» ώστε να καταγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ποσά που θα εξοικονομηθούν, ενώ χθες κυκλοφόρησαν και πληροφορίες που απέδιδαν την καθυστέρηση σε αντιρρήσεις της τρόικας για το εάν και πόσο τα μέτρα που περιλαμβάνονται ήδη στο νομοσχέδιο επαρκούν για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού που εμφανίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μάλιστα το σχέδιο νόμου προβλέπει την είσπραξη 500 εκατ. ευρώ για το 2014 μέσω της ενεργοποίησης ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών, ώστε να μην απαιτηθούν περικοπές συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, τη στιγμή που η τρόικα απαιτεί μέτρα άμεσης απόδοσης που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της υπό προώθηση νομοθετικής ρύθμισης των 17 άρθρων -σύμφωνα με το προσχέδιο- είναι οι επαναλαμβανόμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σχετικά με τις εισφορές όχι μόνο για κύρια σύνταξη, αλλά για επικουρική, εφάπαξ και κοινωνικά επιδόματα, ενώ στους ασφαλισμένους θα αποδίδεται ΑΜΚΑ κυριολεκτικά από... κούνια.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατά την διάρκεια της ευρείας σύσκεψης που είχε χθες με τους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων εμφάνισε την τήρηση της νομιμότητας ως την μοναδική επιλογή προκειμένου να αποφευχθούν νέες παρεμβάσεις στις συντάξεις.

Επίσης, ζήτησε από τους διοικητές των ταμείων εντατικοποίηση των προσπαθειών λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν κάποιοι εργοδότες επικαλούμενοι την οικονομική κρίση να μην καταβάλλουν εισφορές ούτε τα ταμεία να χορηγούν συντάξεις “με το μάτι και το ζύγι” χωρίς να υπολογίζουν τις καταβληθείσες εισφορές.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι η νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία που έχει τεθεί σε εφαρμογή δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια ο Γιάννης Βρούτσης με απόφασή του να ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας κατασχέσεων μέσω του νεοσύστατου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Όπως εκτιμάται, στόχος της κυβέρνησης είναι να προωθήσει αρχικά το εναλλακτικό, αισιόδοξο σενάριο, το οποίο προβλέπει την μελέτη των μέτρων αύξησης της εισπραξιμότητας του ασφαλιστικού από τους δανειστές μας, με προοπτική μια μικρή πίστωση χρόνου έως το Πάσχα.

Εν τω μεταξύ, αποτελεί ειλημμένη απόφαση η παρέμβαση στο εφάπαξ και τις επικουρικές συντάξεις που θα οδηγήσει σε μειώσεις. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των δανειστών φέρονται να προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια, ώστε να προκύπτει μια δημόσια σύνταξη και στην σταδιακή κατάργηση του εφάπαξ....

Αναλυτικότερα, το σχέδιο νόμου που βρίσκεται έως τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει ότι:

-Εντάσσονται από την 1η Δεκεμβρίου στην υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ οι 12 τομείς του ΤΑΠΙΤ (Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (Προσωπικού Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), ώστε να δηλώνονται πλέον και οι καταβαλλόμενες εισφορές για εφάπαξ και επικουρική σύνταξη.

-Επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ στους εργοδότες που έχουν δηλώσει εργαζόμενους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όχι όμως και στην ΑΠΔ που υποβάλλουν.

-Ξεκινάει ο έλεγχος δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΑΠΔ.

-Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων που θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΗΛΙΟΣ.

-Απόδοση ΑΜΚΑ ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου.

-Ενοποιούνται τα ποσοστά εισφοράς και οι ασφαλιστέες αποδοχές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

-Επεκτείνεται το “εργόσημο” και στους απασχολούμενους αποκλειστικά κατά την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

-Αυξάνεται στο 95% από 80% η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγούν τα ταμεία.

-Συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης για τους αγρότες.

-Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ. Επιμήκυνση έως 10 έτη για αποπληρωμή των δανείων προς τις τράπεζες χωρίς απώλεια της επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο.

-Καθιερώνεται ακατάσχετο στα εκπαιδευτικά επιδόματα για ανέργους, και ωφελούμενους δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

-Ο χρόνος που έχει διανυθεί από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης του Δημοσίου και ταμείων επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης συνυπολογίζεται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Για παλαιότερες αιτήσεις η σύνταξη υπολογίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό που αναλογεί, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.Διαβάστε περισσότερα...

Οι έμποροι του Πειραιά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές


Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς διαμαρτύρεται για την ανεξήγητη και ιδιαίτερα σκληρή στάση που τηρούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας απέναντι στις επιχειρήσεις, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο, όπου τα δεδομένα της αγοράς δεν έχουν αλλάξει, αντίθετα η κρίση και η ύφεση οδεύουν προς το χειρότερο, αποφάσεις όπως η επαναφορά του μέτρου άρσης υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και γενικότερα η «βίαιη» προσαρμογή σε μη ρεαλιστικές ρυθμίσεις, αποτελούν για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, που δίνουν σκληρό αγώνα για την επιβίωσή τους και πολλές βρίσκονται στο στάδιο προ του οριστικού κλεισίματος, την χαριστική βολή και τον αιφνίδιο θάνατο.

Δεδομένης της πραγματικής αδυναμίας τους να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των οφειλών τους, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν, ζητούμε άμεση νομοθέτηση ρεαλιστικών ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να διευθετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.

Τα οξυμένα και συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο του εμπορικού κόσμου της χώρας, απαιτούν άμεσες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες δράσεις, που θα επιτρέψουν την διάσωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.Διαβάστε περισσότερα...

Την έθαψαν... ζωντανή


Όπως δημοσιεύει σήμερα η Daily Mail,δύο άνδρες σε επαρχία του Πακιστάν επιτέθηκαν και βίασαν 13χρονη μαθήτρια την ώρα που πήγαινε σε μαθήματα διδασκαλίας του Κορανίου. Το κορίτσι παρέμεινε αναίσθητο με αποτέλεσμα οι δράστες να υποθέσουν ότι έχει πεθάνει από τη βιαιότητα της επίθεσής τους. Έτσι αποφάσισαν να κρύψουν τα ίχνη του εγκλήματός τους, ανοίγοντας έναν ρηχό τάφο και θάβοντας εκεί την έφηβη.

Όταν το κορίτσι συνήλθε μέσα στον τάφο της κατόρθωσε να βρει τη δύναμη να σκάψει ώστε να βγει ξανά στην επιφάνεια. Ζήτησε βοήθεια από έναν περαστικό, ο οποίος τη μετέφερε αμέσως σε νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο πατέρας του κοριτσιού αντιλήφθηκε ότι η κόρη του είχε πέσει θύμα επίθεσης καθώς καθυστέρησε να εμφανιστεί και ζήτησε από την τοπική αστυνομία να ερευνήσει την υπόθεση, αλλά ο διοικητής αρνήθηκε. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός αναγκάστηκε να υπακούσει στην εντολή του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λαχόρης και να συλλάβει τους δράστες της επίθεσης. Εντολή έρευνας δέχθηκε και δικαστής της περιοχής όπου έλαβε χώρα το περιστατικό

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται δραματικά το ποσοστό βιασμών παιδιών στο Πακιστάν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία πακιστανικής οργάνωσης, από το 2002 έως το 2012 ο αριθμός των παιδιών που βιάστηκαν ανήλθε από 668 στα 2.788.

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις ήταν αυτή της Kainat Soomro, η οποία βιάστηκε από τέσσερις άνδρες σε ηλικία 13 ετών το 2007. Όταν κατήγγειλε τους δράστες διώχθηκε από το χωριό της και χαρακτηρίστηκε υβριστικά "μαύρη παρθένα". Παρά το γεγονός ότι οι αρχές του χωριού της διέταξαν την οικογένειά της να τη σκοτώσει για να ξεπλύνει την ατιμία του ονόματός της, ο πατέρας και οι αδερφοί της στάθηκαν στο πλευρό της παρά τις απειλές για θανάτωσή τους. Ωστόσο, τόσο ο πατέρας της όσο και ο ένας αδερφός της ξυλοκοπήθηκαν άγρια, ενώ ένας από τους μεγαλύτερους αδερφούς της απήχθη και αργότερα βρέθηκε δολοφονημένος. Παρά την έκκλησή της για δικαιοσύνη, οι φερόμενοι δράστες τελικά αθωώθηκαν. Στις αρχές του χρόνου πλέον το κορίτσι δήλωσε ότι η οικογένειά της έχασε τα πάντα!


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Δεν θα πληρωθούν όσοι υπάλληλοι απεργούν»


Τη διαβεβαίωση ότι οι αποδοχές των διοικητικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στην απεργία θα περικοπούν, έδωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ανακοίνωσή του, ενώ νωρίτερα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Παναγιώτα Φάκου είχε διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα των δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία αμείβονται κανονικά οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρότι βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση εδώ και περίπου δύο μήνες.

«Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ήδη με έγγραφό του της 8/10/2013 ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να προχωρήσουν σε όλα το προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού κατά τις ημέρες της απεργίας, ήτοι να περικοπούν οι αποδοχές του προσωπικού που απεργεί. Οι αποδοχές θα περικοπούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρύτανη του ΕΚΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί υπάλληλοι του παλαιότερου ιδρύματος της χώρας αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση για όγδοη διαδοχική εβδομάδα, ενώ την ίδια απόφαση αναμένεται να λάβουν και οι υπάλληλοι του ΕΜΠ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...