Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά χρόνια


Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται να αναγνωρίσουν επιπλέον ασφάλιση

Εως επτά έτη πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα μπορούν να αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου από το 2015. Από το τρέχον έτος οι ασφαλισμένοι δίνανται να αναγνωρίσουν τέσσερα έτη και σταδιακά να φθάσουν στα επτά το 2015. Μεταξύ αυτών που αναγνωρίζονται είναι τα έτη σπουδών, ο χρόνος ανεργίας κτλ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους «πλασματικούς» χρόνους; 
Οι νέοι «πλασματικοί» χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως 31.12.2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κτλ.).Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο; 
Ενας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει ως 4 χρόνια. Οποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει ως 5 χρόνια, το 2013 ως 6 χρόνια και από το 2014 και μετά ως 7 χρόνια.

Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε Ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;
Τα «πλασματικά» αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Ταμεία κύριας ασφάλισης. Οι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).

Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές; 
Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και ως 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και ως 300 ημέρες, ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και ως 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα, για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; 

Σε όλα τα Ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση
για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας; 
Εκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014.

Εκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και μετά.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω
τα χρόνια σπουδών;
Ο χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω
τον χρόνο ανατροφής παιδιών; 

Ο χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας; 
Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.

10 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανεργίας; 
Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιονδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11 Πώς μπορώ να πληρώσω στο Ταμείο μου για την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων; 
Η πληρωμή στα Ταμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Ταμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται.

12 Μπορώ με την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;
Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα13 Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασματικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης; 
Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης
1. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014 το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30% και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%.

2. Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 6 του Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153 Α και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

3.Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (ως 300 ημέρες) 

Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

4. Χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας (ως 300 ημέρες) 
Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος- όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

5. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (ως δύο έτη) 
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης.

6.Χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά τον χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνιασπουδών της οικείας σχολής. 
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.7. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και στο Δημόσιο
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

8. Χρόνος κύησης και λοχείας(που προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ) 
Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

9. Χρόνος απεργίας
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) επί των μισθών του χρόνου υποβολής της αίτησης.

10. Πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών. 
Συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης- είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί και από 2 χρόνια για το δεύτερο και τρίτο και καλύπτει και τις γεννήσεις που έγιναν πριν από την 1.1.2000.

11. Χρόνος μαθητείας(ως 1 έτος)
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

12. Χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και ως 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. 13. Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.
Συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω ως το τέλος του 2010 10.000

ημέρες ασφάλισης. Εχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; Αν πληρώσω τον Στρατό το 2011, θα έχω έκπτωση;

Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010,εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας.Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα,αλλά και ως τις 31.12.2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του Στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το τέλος του 2010.

2.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;

Το 2011, εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από Στρατό, από σπουδές κτλ.) έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012, οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.


Διαβάστε περισσότερα...

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της Υγείας.


Στο κείμενο επισημαίνεται ότι οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το άμεσο μέλλον, που θα εφαρμοστούν σταδιακά το πρώτο μισό του 2011, ακολουθούν τρεις κατευθύνσεις:
 1. Στο χώρο των δαπανών για φάρμακα, επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης έως το Μάρτιο του 2011 και διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων. 
 2. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα έως το Μάρτιο του 2011, την ενοποίηση των πακέτων παροχών μεταξύ των διαφόρων Ταμείων (τον Ιούνιο του 2011), την κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα Ταμεία. 
 3. Μειώσεις στις καθαρές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, μέσω της πλήρους εφαρμογής και της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και μέσω μειώσεων στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 


Φάρμακα

Η μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μείωσης στις προ – φόρων τιμές των φαρμάκων και των αντίστοιχων δαπανών των νοσοκομείων κατά τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ.

Προβλέπεται περαιτέρω μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων κατά 900 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μείωσης στις τιμές των φαρμάκων και της εφαρμογής νέων διαδικασιών για τις προμήθειες.

Υπάρχει, επίσης, μείωση των αντίστοιχων δαπανών των νοσοκομείων (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εξοπλισμό) κατά τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να προχωρήσει σε εκτενή μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, ενώ αλλάζει την κατανομή των σχετικών με την Υγεία αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων.

Πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία κάτω από 6% του ΑΕΠ, διατηρώντας παράλληλα καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της περίθαλψης.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η κύρια έμφαση πρέπει να δοθεί στην πειθαρχία σε μακροοικονομικό επίπεδο και στον έλεγχο του κόστους. Όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή μέτρα προς εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 δισεκατομμύριο πρέπει να εξοικονομηθεί το 2011.

Αυτό θα φέρει το μέσο όρο δημοσίων δαπανών για φάρμακα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπου 1% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2012. Για τα φάρμακα, θα δημοσιεύεται ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ενώ θα περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις ανά γιατρό.

Η έκθεση και οι παρατηρήσεις εστιάζουν στη συνταγογραφική συμπεριφορά αναφορικά με τα πιο δαπανηρά και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Θα δημοσιεύεται πλήρης τιμοκατάλογος φαρμάκων στην αγορά, χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Θα ενημερώνεται ανά τρίμηνο.

Τα όρια στη μείωση τιμών φαρμάκων που τέθηκαν σε εφαρμογή όταν πρωτοεισήχθη η λίστα φαρμάκων τον Σεπτέμβριο του 2010, θα αρθούν τον Μάρτιο του 2011.

Νοσοκομεία

Αυξάνεται από τα 3 στα 5 ευρώ η χρέωση για τις τακτικές υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Συστήνεται ανεξάρτητη ομάδα εργασίας από εμπειρογνώμονες στον τομέα της Υγείας, με έργο την παραγωγή (έως τον Μάιο του 2011) λεπτομερούς έκθεσης για μία συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος Υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού). Θα παράγει μία ενδιάμεση έκθεση το Μάρτιο του 2011.

Για το κλειστό επάγγελμα του φαρμακοποιού, προβλέπεται προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων λειτουργίας και μείωση ελάχιστου περιθωρίου κέρδους.

Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 31 και 32 του Νόμου 3863/2010 και ειδικότερα το Συμβούλιο Συντονισμού Παροχών Υγείας (ΣΥΠΣΥ):
 • Θεσπίζει νέα κριτήρια και όρους για τη σύναψη συμβάσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΑΔ) με όλους τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και όλων των άλλων δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 για την επίτευξη του στόχου μείωσης των δαπανών. 
 • Ξεκινά την από κοινού αγορά ιατρικών υπηρεσιών και αγαθών για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των δαπανών (τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 2010), μέσω σύναψης συμφωνιών για τις τιμές, με βάση την αγοραζόμενη ποσότητα. 

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επεκτείνεται και στο σύστημα παραπομπών προς άλλους γιατρούς και προς ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Κάθε Ταμείο, σε συνεννόηση με το ΣΥΠΣΥ, θεσπίζει μία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συντάσσει τακτικές εκθέσεις (τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση), οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και της αξιολόγησης, συντάσσεται και δημοσιεύεται έκθεση (σε ετήσια βάση) και παρέχονται σχόλια και παρατηρήσεις σε κάθε γιατρό. Σε συνέχεια της αξιολόγησης θα επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις και ποινές.

Το υπουργείο Υγείας ολοκληρώνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων, καθώς και την κεντρική διαχείριση των πληροφοριών.

Δημιουργείται ειδική υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων και για τη σύνταξη τακτικών τριμηνιαίων εκθέσεων, καθώς και μίας ετήσιας έκθεσης. Αντίγραφο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών.

Λογιστική

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων λογιστικής, τήρησης βιβλίων (ιατρικών προμηθειών) και έκδοσης λογαριασμών, μέσω:
 • Της ολοκλήρωσης εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία. 
 • Της χρήσης του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης και ενός κοινού μητρώου για ιατρικές προμήθειες που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Εθνικό Κέντρο Ιατρικής Τεχνολογίας για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού. 
 • Του υπολογισμού των αποθεμάτων και των ροών ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακούς υλικού σε όλα τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για τέτοιου είδους προμήθειες. 
 • Της είσπραξης της προβλεπόμενης συμμετοχής των ασθενών σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ. 
 • Της έγκαιρης τιμολόγησης του κόστους της θεραπείας (όχι πλέον των δύο μηνών) έναντι των ελληνικών Ταμείων και έναντι άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης Υγείας όταν πρόκειται για τη νοσηλεία μη υπηκόων ή μη μόνιμων κατοίκων. 
 • Της χρήσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλες τις ιατρικές πράξεις (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ. 
Γενόσημα - τιμολόγηση

Λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50% του όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία έως το τέλος του 2011, θα αποτελείται από γενόσημα φάρμακα και από φάρμακα των οποίων έχει λήξει η πατέντα, ιδίως καθιστώντας υποχρεωτική την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων απ΄ όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κριτήριο τη δραστική ουσία.

Η αρμοδιότητα τιμολόγησης των φαρμάκων μεταφέρεται στον ΕΟΦ, ενώ το υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει κι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συστημάτων αδειοδότησης και τιμολόγησης φαρμάκων, καθώς και του συστήματος επιστροφής χρημάτων στους ασφαλισμένους για φαρμακευτικές δαπάνες.

Μειώνεται το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών στις τιμές λιανικής πώλησης, είτε άμεσα με μείωση στο 15% έως 20%, είτε έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία, για πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο.

Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ΄ αποκοπήν ποσό ή κατ΄ αποκοπή αμοιβή συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Μειώνεται το ποσοστό κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον το ένα τρίτο, από τον Ιανουάριο του 2011.

Τον Μάρτιο του 2011, η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί στο τέλος του 2010, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ μία ενδιάμεση έκθεση πολιτικής.

Έλεγχος

Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, έως το το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ξεκινά η δημοσίευση μηνιαίων στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των βασικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ), με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων από τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου.

Επιπλέον μέτρα Λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προώθηση χρήσης ουσιωδών όμοιων (γενόσημων) φαρμάκων, μέσω:
 • Υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους γιατρούς με κριτήριο τη δραστική ουσία. 
 • Ορισμού χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από 60% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Καθορισμό της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60% της τιμής των αντίστοιχων επώνυμων φαρμάκων. 
Επεκτείνεται το σύστημα προκαθορισμένης ανά επίσκεψη κει με ανώτατο όριο αμοιβής των γιατρών που χρησιμοποιείται σήμερα από τον ΟΑΕΕ σε όλες τις συμβάσεις μεταξύ Ταμείων και γιατρών με τους οποίους συμβάλλονται.

Το νέο σύστημα αρχίζει για νέα σύμβαση που πρόκειται να ανανεωθεί το 2011 και για όλες τις συμβάσεις το 2012. Ορίζει ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά γιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξίσωσης μεταξύ των διαφόρων Ταμείων, αναφορικά με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και τα πακέτα ελάχιστων παροχών, με στόχο την πλήρη εξίσωση έως το 2012, με βάση το Νόμο 3655/2008.

Περίθαλψη

Για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών:
 • Αναπροσαρμόζεται ο κανονισμός για τα δημόσια νοσοκομεία, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής κοινής διαχείρισης/κοινής λειτουργίας μεταξύ μικρών σε κλίμακα νοσοκομείων και μεγάλων νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια. 
 • Αναθεωρούνται οι τομείς δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση αναπηριών ή θεραπεία καρκίνου, όπου κρίνεται αναγκαίο. Σε περιοχές με περισσότερα του ενός νοσοκομεία (εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών), προβλέπεται χρήση κοινής διοίκησης και λειτουργικής υποδομής. 
 • Αυξάνεται η κινητικότητα του προσωπικού στο εσωτερικό των υγειονομικών περιφερειών. 
Έκθεση

Η ανεξάρτητη οάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ την τελική της έκθεση με προτάσεις πολιτικής έως το τέλος Μαίου 2011, με συγκεκριμένες συστάσεις για την αναθεώρηση των πολιτικών που εφαρμόζονται. Οι προτάσεις θα καλύπτουν τους εξής τομείς:
 • Τη διοίκηση του συστήματος Υγείας, με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού του. 
 • Χρηματοδότηση: συγκέντρωση, συλλογή και διανομή κονδυλίων. 
 • Εναρμόνιση των πακέτων παροχών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των διαφόρων Ταμείων. 
 • Η παροχή υπηρεσιών και κινήτρων για τους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων: Σύνδεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών. 
 • Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έναντι τις εξειδικευμένης και νοσοκομειακής περίθαλψης. 
 • Αποδοτικότητα στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών. 
 • Κατανάλωση φαρμάκων. 
 • Ανθρώπινοι πόροι. 
 • Προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία, προαγωγή της Υγείας και πρόληψη των ασθενειών. 
 • Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση των τεχνολογιών Υγείας και αξιολόγηση επιδόσεων. 
 • Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών. 
Η έκθεση θα παράσχει ποσοτικούς στόχους στους πιο πάνω τομείς, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία στο 6% του ΑΕΠ ή κάτω από αυτό.

Με βάση την έκθεση αυτή, η κυβέρνηση υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης έως το τέλος Ιουνίου 2011, που θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις.

Λογιστική και έλεγχος

Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της δραστηριότητας των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Για το σκοπό αυτό, ορίζει ένα βασικό σύνολο δεικτών μέτρησης της δραστηριότητας και των δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ.

Διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών.

Μέχρι το τέλος Μαίου, η κυβέρνηση ξεκινά τη δημοσίευση μηνιαίων στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης από το σύνολο των Ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου.

7η αξιολόγηση

Η κυβέρνηση καθορίζει ένα σύστημα κοστολόγησης για τα νοσοκομεία, με βάση τα ιατρικά περιστατικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των νοσοκομείων από το 2013.

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των ειδικών σε θέματα Υγείας, παρουσιάζει έκθεση πεπραγμένων, η οποία αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα.


Πηγή: http://www.iatronet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κοινωνικές επιχειρήσεις ευαισθησίας


Αυτοοργάνωση, κοινωνική ευαισθησία και αλληλέγγυο εμπόριο αποτελούν τα συστατικά οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη προσφύγων, απεξαρτημένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αστέγων και γενικότερα ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες, κοινωνικά, ομάδες.
Μάλιστα οι εμπλεκόμενοι, αναμένουν με ενδιαφέρον το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης "κοινωνικών επιχειρήσεων" από τουλάχιστον 7 μέλη, από τα οποία το 60% θα είναι εργαζόμενοι "ευπαθών" ομάδων του πληθυσμού, που αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

   Παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης που προσφέρει επαγγελματική διέξοδο σε άτομα με νοητική υστέρηση, αποτελεί η υπηρεσία Ατόμων με Αναπηρία του δήμου Συκεών, που είναι πρωτοπόρος στις δράσεις του στην ειδική αγωγή, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 1992 έχει δημιουργήσει δύο εργασιακές μονάδες, το εργαστήριο ανακύκλωσης και χειροτεχνικών κατασκευών και το πλυντήριο-σιδερωτήριο, όπου απασχολούνται άτομα με νοητική υστέρηση.

   "Στο πλυντήριο εργάζονται 13 ΑΜΕΑ και δύο εκπαιδεύτριες και πελάτες μας είναι κομμωτήρια, ταβέρνες, αθλητικοί σύλλογοι, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, αλλά και πολλοί γείτονες, που εκτιμούν ιδιαίτερα τη δουλειά μας και μας επέλεξαν, λόγω της ποιότητας και των ανταγωνιστικών τιμών", αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη της μονάδας, Στέλλα Βόβουρα.

   Κυρίαρχο ζήτημα βέβαια αποτελεί η μεγαλύτερη αυτονόμηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, με μαθήματα αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς, συνεργασίας και συνέπειας ως προς το ωράριο.

   "Το πλυντήριο πλέον έχει τζίρο περίπου 25.000 ευρώ ετησίως και καταφέρνει να εξασφαλίζει ένα μικροεισόδημα στα άτομα που απασχολεί", προσθέτει η κ.Βόβουρα.

   Στο εργαστήριο χειροτεχνίας ,που συστεγάζεται με το πλυντήριο, σε ακίνητο επί της Ν. Παρασκευά, εργάζονται 16 άτομα, τα οποία κατασκευάζουν ευχετήριες κάρτες από ανακυκλωμένο χαρτί, εποχιακά είδη, χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά καθώς επίσης εικόνες, γλάστρες και άλλα πήλινα διακοσμητικά. Τα προϊόντα διατίθενται τόσο σε χονδρική όσο και σε λιανική πώληση.

   "Θέλουμε το δίχτυ της κοινωνικής προστασίας να το 'τεντώσουμε' και σε άλλες περιοχές, όπως στη Νεάπολη, με ιδίους πόρους, μαζί με οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά προγράμματα", σημειώνει ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του δήμου Συκεών, Δημήτρης Απατσίδης.

   Catering από πρώην ψυχικά ασθενείς

   Στο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, 116 πρώην ασθενείς κάνουν τα δικά τους επαγγελματικά "βήματα", μέσα από οχτώ εργαστήρια, που απαρτίζουν τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης.

   Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2005, με το νομικό πλαίσιο για την "Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

   Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εδρεύει εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας. Αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, που απαντά στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

   "Τα οχτώ εργαστήρια, όπου απασχολούνται πρώην ασθενείς, είναι το ραφείο, το κηροποιείο, το ξυλουργείο, το αγρόκτημα, το συνεργείο καθαρισμού, το κυλικείο και το εστιατόριο, που λειτουργούν εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου, καθώς και το τμήμα τροφοδοσίας", αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Σωτήρης Χατζηδανιήλ.

   Τα πιο προσοδοφόρα πάντως εργαστήρια είναι όσα σχετίζονται με την εστίαση, δηλαδή το κυλικείο, το εστιατόριο και η τροφοδοσία, καθώς προμηθεύουν με φαγητό, έπειτα από διαγωνισμό, τα οικοτροφεία του ψυχιατρείου, διάφορους δήμους, κάποιες εκδηλώσεις του πανεπιστημίου και ιδιώτες. Σε όλα τα εργαστήρια, όπως διαβεβαιώνει ο κ.Χατζηδανιήλ, πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, από πλευράς υποδομών και πιστοποίησης, και οι τιμές είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην ελεύθερη αγορά.

   "Ωστόσο, είναι σπάνιο φαινόμενο η επιλογή των υπηρεσιών μας, λόγω κοινωνικών κριτηρίων. Επικρατεί μόνο η λογική της πιο οικονομικής προσφοράς", ξεκαθαρίζει ο κ.Χατζηδανιήλ.

   Πάντως για τους εργαζόμενους, ηλικίας από 25 έως 60 ετών, οι επιχειρήσεις αυτές, από τις οποίες αμείβονται με μισθό ανειδίκευτου εργάτη, είναι μία σημαντική ώθηση για την "είσοδό" τους στην ελεύθερη αγορά.

   "Η αναγνώριση των κόπων τους στην πραγματική κοινωνία και όχι στο ψυχιατρείο, έχει ιδιαίτερη αξία και συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους", αναφέρει ο κ.Αηδονόπουλος, διευθυντής της μονάδας επανένταξης ψυχικά ασθενών.

   Οι φθηνότερες τιμές κριτήριο για την επιλογή κοινωνικής επιχείρησης

   Η παλαιότερη πάντως κοινωνική επιχείρηση είναι, σύμφωνα με τον διευθυντή της, Γιώργο Καραβελάκη, το λιθογραφείο του ΚΕΘΕΑ, που λειτουργεί από το 1990.

   Η μονάδα γραφικών τεχνών KEΘEA, ΣXHMA & ΧPΩMA, που φιλοξενείται στο χώρο της θεραπευτικής κοινότητας ΙΘΑΚΗ, είναι οικονομικά αυτοδύναμη και λειτουργεί με επαγγελματική οργάνωση, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, εξυπηρετώντας πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

   "Η μονάδα απασχολεί μόνιμα 33 εργαζομένους, εκ των οποίων το 1/3 είναι απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και είναι τουλάχιστον ενάμιση χρόνο 'καθαροί'", εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Καραβελάκης.

   Παράλληλα, στο τυπογραφείο κάθε χρόνο, απασχολούνται μέχρι 10 απεξαρτημένοι, που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης με στόχο, όταν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του κλάδου.

   "Ωστόσο, ενώ πριν από λίγα χρόνια, οι απόφοιτοί μας ήταν περιζήτητοι, τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα απορρόφησής τους από επιχειρήσεις, που πλήττονται κι αυτές από την οικονομική κρίση", υπογραμμίζει ο κ.Καραβελάκης.

   Πάντως, όπως ξεκαθαρίζει, το κοινωνικό στάτους της μονάδας, δεν αποτελεί παράγοντα προτίμησης στην ελεύθερη αγορά.

   "Πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια με γνώμονα τις πραγματικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη η αγορά, με αποτέλεσμα οι πελάτες μας να μας προτιμούν για ό,τι προσφέρουμε. Δεν θα επιβιώναμε, αν στηριζόμασταν στο γεγονός ότι είμαστε κοινωνική επιχείρηση", καταλήγει.

   Το δικό της Παραγωγικό Εργαστήρι, στο οποίο συμμετέχουν άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, μετανάστες και άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, έχει δημιουργήσει και η Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης.

   Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μακρή, το Εργαστήρι προσφέρει κυρίως τεχνική και οργανωτική υποστήριξη θεατρικών και χορευτικών παραστάσεων, κινηματογραφικών ή βίντεο λήψεων, συναυλιών, θεατρικών και καρναβαλικών εκδηλώσεων ή παραστάσεων.

   Μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα που έκανε το Παραγωγικό Εργαστήρι μέχρι σήμερα είναι εκθετήρια για το πρόγραμμα "ΕΓΝΑΤΙΑ" του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη '97, σκηνικά για το βίντεο και τη συναυλία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, καρναβαλικές κατασκευές για το δήμο Αμπελοκήπων, στήσιμο πολλών εικαστικών εκθέσεων και σκηνικά για διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές.

   "Η κουτάλα του ξενώνα"

   Τη δική τους … κουτάλα ανακατεύουν τέσσερις φορές την εβδομάδα, σε αυτοοργανωμένα στέκια της Θεσσαλονίκης, οι ένοικοι του ξενώνα προσφύγων, υπό την αρωγή της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης.

   "Η κουτάλα του ξενώνα", όπως ονομάζεται η δράση, "μαγειρεύει" αφγανικό φαγητό κάθε Πέμπτη στο "Σχολείο για τη Μάθηση της Ελευθερίας" (Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου), κάθε Παρασκευή στο στέκι "Ετεροτοπία", (Ίωνος Δραγούμη με Πτολεμαίων), κάθε Σάββατο στο Στέκι μεταναστών- Κοινωνικό κέντρο (Ερμού με Βενιζέλου) και κάθε Κυριακή μεσημέρι στο "Μικρόπολις" (Βενιζέλου και Β. Ηρακλείου 18).

   "Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το τελευταίο δίμηνο από Αφγανούς πρόσφυγες, που μαγειρεύουν γεύσεις από τη χώρα τους για την οικονομική ενίσχυση του ξενώνα, όπου ζουν", λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ανδρέας από την Αντιρατσιστική.

   Όπως εξηγεί, το 25% των εσόδων πηγαίνει στο ταμείο του ξενώνα για τις εβδομαδιαίες προμήθειες σε τρόφιμα, καθώς τα βραδινά γεύματα και το φαγητό τα Σαββατοκύριακα τα επωμίζονται οι ίδιοι, και τα υπόλοιπα χρήματα τα μοιράζονται ισότιμα οι ένοικοι του ξενώνα που συνεισέφεραν στην παρασκευή και το σερβίρισμα του φαγητού.

   "Τα μεροκάματα είναι πάνω από 30 σε εβδομαδιαία βάση και πρόκειται για μία πρώτη προσπάθεια να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους. Μ΄ αυτό τον τρόπο αυτοσυντηρούνται και ευελπιστούν η δράση τους να 'απλωθεί' και σε άλλους χώρους ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν" υπογραμμίζει ο Ανδρέας.

   Όσον αφορά το… μενού, φροντίζουν πάντα να έχουν ένα πιάτο χωρίς κρέας, όπως ρύζι με σταφίδες και μία σαλάτα, ενώ το κόστος κάθε πιάτου ανέρχεται από 2 έως 3 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Συντάξεις ζητά πίσω το ΙΚΑ

Καταγγελίες από τους εργαζόμενους του Ιδρύματος για τις παράνομες αποφάσεις  
Σωρεία παράνομων και εξόφθαλμα προκλητικών αποφάσεων για χορήγηση αναπηρικών συντάξεων και άλλων δαπανών ή για διαγραφή οφειλών εκ μέρους της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του ΙΚΑ Ηρακλείου καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, προκύπτει ότι τη «νύφη» πληρώνουν οι ίδιοι οι δήθεν ευεργετηθέντες, καθώς καλούνται εκ των υστέρων, με δικαστικές αποφάσεις, να επιστρέψουν τα χρήματα στο ΙΚΑ.
Η γραμματέας της Ένωσης Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης Κατερίνα Πηγουνάκη είναι αποκαλυπτική, καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πάρει αναπηρικές συντάξεις ειδικής πάθησης ή εξωιδρυματικά επιδόματα με απόφαση της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπεται από το νόμο, δεδομένου ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από ειδικούς. Όμως, σ' αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί, δηλαδή οι γιατροί που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή έχουν απορρίψει τα εν λόγω αιτήματα. Γι' αυτό και οι ασφαλισμένοι προσέφυγαν με αιτήσεις θεραπείας στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία σημειωτέον αποτελείται από στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας και από εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών.
Ρουσφέτια
«Όλοι κάνουν τα ρουσφέτια τους. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα τα πρωτοβάθμια όργανα παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που προκλητικά και παράνομα έχουν εγκριθεί δαπάνες ή έχουν περικοπεί ή και διαγραφεί οφειλές. Ωστόσο, επειδή μέχρι τώρα υπήρχε εκ μέρους των διευθυντών των καταστημάτων το δικαίωμα της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αυτές οι αποφάσεις τελικά λειτούργησαν σε βάρος και των ίδιων των ασφαλισμένων ή των οφειλετών αλλά και σε βάρος του ΙΚΑ. Γιατί όταν με απόφαση του Εφετείου δικαιώνεται το Ίδρυμα και ο ασφαλισμένος πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πάρει, πού θα τα βρει να τα δώσει; Είναι προτιμότερο να προσφεύγει ο δικαιούχος στη Δικαιοσύνη και εφόσον δικαιωθεί να παίρνει τα χρήματά του εντόκως από το ΙΚΑ» λέει η κ. Πηγουνάκη.
Οι οφειλές στους κληρονόμους
Παράλληλα απαριθμεί περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν χάσει τις υποθέσεις τους τελεσιδίκως στη Δικαιοσύνη και τώρα καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν πάρει στο μεταξύ. Χαρακτηριστικότερη όλων, είναι η περίπτωση ασφαλισμένου που, όπως αναφέρει η γραμματέας της Ένωσης, είχε κάνει πριν από χρόνια αίτηση για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης, η οποία είχε απορριφθεί και από την Πρωτοβάθμια και από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Ο ίδιος προσέφυγε στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία και έκανε δεκτό το αίτημά του. Το ΙΚΑ του χορήγησε την αναπηρική σύνταξη, όμως παράλληλα προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Όταν μετά από χρόνια τελεσιδίκησε η απόφαση υπέρ του ΙΚΑ, ο ασφαλισμένος είχε πεθάνει και στο μεταξύ η χήρα του είχε κάνει αίτηση για μεταβίβαση της σύνταξής του σ' αυτήν. Όμως, επειδή στο μεταξύ ο ίδιος είχε σταματήσει να εργάζεται, λόγω της αναπηρικής σύνταξης, όχι μόνο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, αλλά πλέον το ΙΚΑ θα καταλογίσει στους κληρονόμους του το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο Ίδρυμα και το οποίο ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ύψος των 60.000 ευρώ. Αντιστοίχως, υπάρχει περίπτωση γονιού σε δεινή οικονομική κατάσταση με ανάπηρο παιδί που είχε πάρει για δύο χρόνια εξωιδρυματικό επίδομα χωρίς να το δικαιούται και τώρα καλείται να επιστρέψει 3.000 - 4.000 ευρώ. «Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, στο σύνολό τους υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να μπορώ να πω ακριβώς το πού μπορεί να φτάνουν» σημειώνει.
«Ψαλίδισμα» χρεών
Εκτός από το θέμα των παροχών που σχετίζεται, πέρα από αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα, με νοσήλια εντός και εκτός Ελλάδας κ.ά., προκλητικές αποφάσεις καταγράφονται και στον τομέα των εσόδων. Εκεί όπου υπάρχουν πολλές εξόφθαλμες περιπτώσεις αποφάσεων διαγραφής ή ψαλιδίσματος οφειλών λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά η κ. Πηγουνάκη αναφέρει την περίπτωση γνωστής επιχείρησης του Ηρακλείου, που ενώ κατ' επανάληψη κατά τον έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι εισφοροδιαφεύγει του έχουν καταλογιστεί οι οφειλές και τα πρόστιμα συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, τελικώς την έχει γλιτώσει με ένα γερό «ψαλίδισμα» του χρωστούμενου ποσού. «Όλα τα πρωτοβάθμια όργανα, όλοι αυτοί που βγαίνουν και κάνουν ελέγχους, ακούγοντας τα εξ αμάξης, τι κάνουν; Λάθος; Υπάρχουν καταθέσεις, παραστατικά» ξεσπά η ίδια. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Ένωση, μπροστά σ' αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και εξελίσσεται εδώ και χρόνια, έχει κάνει, εκτός από κινητοποιήσεις κατά το παρελθόν (π.χ. αποχή από τις γραμματεία της τοπικής Διοικούσας Επιτροπής το 1997, παρέμβαση πρόσφατα και προς τον περιφερειάρχη Κρήτης Θανάση Καρούντζο. «Ο κ. Καρούντζος ήταν και ο μόνος που τους τράβηξε λίγο το αυτί» προσθέτει η ίδια.
Μονομερής προσφυγή
Ακόμη, στέκεται ιδιαιτέρως στην πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία αφαιρείται το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών από τις διευθύνσεις του ΙΚΑ. Πλέον, δικαίωμα προσφυγής έχει μόνο ο ασφαλισμένος, όχι το ΙΚΑ Μια ρύθμιση που ίσχυσε τελικώς, παρά την παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης του ΙΚΑ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως λέει η ίδια. «Αν αυτά συνέβαιναν, ενώ υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη από το ΙΚΑ, φανταστείτε τι θα γίνεται τώρα, εφόσον δε θα υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων» καταλήγει.
Το θέμα των εφημεριών σε ευρεία σύσκεψη σήμερα από τον Μ. Φραγκιαδουλάκη
Λύση στο πρόβλημα των εφημεριών θα επιχειρήσουν να βρουν σήμερα το μεσημέρι στην 7η ΥΠΕ Κρήτης η διοίκηση της Υγεινομικής Περιφέρειας, οι διοικητές των νοσοκομείων της Κρήτης και οι διευθυντές των Κέντρων Υγείας. Μετά την ανακοίνωση εκ μέρους του υπουργείου Υγείας ότι το πλαφόν του 9% δεν θα ισχύσει ανά νοσοκομείο, αλλά ανά περιφέρεια, διοικητές και διευθυντές θα κληθούν να αποφασίσουν για την κατανομή των εφημεριών, δηλαδή το πού, πότε και πόσες εφημερίες πρέπει να γίνονται, ποιες απ' αυτές θα είναι γενικές, ετοιμότητας κ.ά.
Σκοπός είναι να καταρτιστούν προγράμματα εφημεριών, σύμφωνα με τα οποία αφενός δεν θα υπάρχουν υπερβάσεις οικονομικής φύσεως, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή των εφημεριών και αφετέρου να λειτουργούν με ασφάλεια τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.
Το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης περιμένουν και οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ της Κρήτης, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει -και μέσω των κατά νοσοκομείο Γενικές Συνελεύσεις- ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα επιστημονικά προγράμματα εφημεριών για την ασφάλεια των ασθενών, κάτι που είναι ευθύνη της πολιτείας να το διασφαλίσει. Παράλληλα, έχουν τονίσει ότι οι γιατροί δεν είναι διατεθειμένοι να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, κάτι που πρακτικά συνεπάγεται ότι πολλές κλινικές, ακόμη και ΜΕΘ, στα νοσοκομεία της Κρήτης, με εξαίρεση το ΠΑΓΝΗ, δεν θα μπορούν να λειτουργούν για κάποιες μέρες κάθε μήνα. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με τα περισσότερα Κέντρα Υγείας του Νομού Ηρακλείου, τα οποία έχουν ενταχθεί σε άλλη ζώνη εφημέρευσης, με αποτέλεσμα να αναλογούν λιγότερες εφημερίες ανά γιατρό.
Πόλεμος ανακοινώσεων
Την ώρα πάντως που οι διοικούντες τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, μαζί με τα αρμόδια όργανα και τα υπηρεσιακά στελέχη καλούνται να λύσουν το… γρίφο των εφημεριών, έχει ξεσπάσει «πόλεμος» ανακοινώσεων ανάμεσα στο υπουργείο Υγείας και την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Αιτία η αναφορά στην ανακοίνωση του υπουργείου ότι οι ζώνες εφημέρευσης των νοσοκομείων επανακαθορίστηκαν με βάση και την πρόταση της Επιτροπής τοη ΟΕΝΓΕ. Η απάντηση από την πλευρά της ΟΕΝΓΕ, μέσω του προέδρου της Δημήτρη Βαρνάβα, ήταν άμεση και σκληρή. «Είναι απαράδεκτη και ανήθικη η απόπειρα του υπουργείου Υγείας να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες του και να τις μετακυλήσει σε τρίτους. Η ΟΕΝΓΕ όχι μόνο δεν εισηγήθηκε τέτοιες ρυθμίσεις, αλλά από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε δυναμικά ώστε να μην τεθούν σε εφαρμογή» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Βαρνάβας. Ο ίδιος εξάλλου χαρακτήρισε ήσσονος σημασία την τελευταία ρύθμιση του υπουργείου Υγείας για την ισχύ του πλαφόν σε επίπεδο ΥΠΕ απέναντι στα «εκρηκτικά προβλήματα που ανέκυψαν με τις άδικες και ισοπεδωτικές ρυθμίσεις του νόμου 3868/10, σε συνδυασμό με την παράλογη εφαρμογή πλαφόν 9% στις πρόσθετες εφημερίες και την επιπρόσθετη αλλαγή ζωνών εφημέρευσης».
Στην ανακοίνωση του υπουργείου, πάντως, επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση για την αναμόρφωση των ζωνών εφημέρευσης θα ενταχθεί «στο επερχόμενο νομοσχέδιο, με την οποία θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν με την εφημέρευση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας. Κατόπιν όλων αυτών που έγιναν γνωστά μετά τη συνάντηση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνδέσμου (ΠΙΣ) την περασμένη Δευτέρα 10/01/2011, οι συγκεκριμένες ενέργειες, που στρέφονται εναντίον των πολιτών δεν έχουν κανένα νόημα».
Και κινητοποιήσεις
Στο άλλο «μέτωπο» του υπουργείου Υγείας με τους γιατρούς, αυτό του πολυνομοσχεδίου με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία, χθες το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις κατά τη συζήτηση και ψήφισή του στη Βουλή με απεργία και συλλαλητήριο, οι ημερομηνίες των οποίων θα αποφασιστούν στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για συντονισμό των δράσεων όλων των γιατρών (νοσοκομειακών, ΙΚΑ, ιδιωτών κ.λπ.). Σύμφωνα με το μέλος του Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ Στέλιο Δημητρακόπουλο, υπάρχει συνολική απόρριψη του νομοσχεδίου από τον ιατρικό κόσμο «καθώς στην ουσία αποδομεί τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Μεταξύ άλλων, δημιουργεί ένα φορέα παροχής ενός βασικού πακέτου υπηρεσιών υγείας με γνώμονα το τι είναι φθηνό και σταδιακά μετακυλύει το κόστος στον πολίτη».

Διαβάστε περισσότερα...

Βρήκαν τη θεραπεία του hangover
Tον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται άμεσα το hangover, δηλαδή οι δυσάρεστες συνέπειες της μέθης, ανακάλυψαν αμερικανοί επιστήμονες.

Αυτό που προτείνουν είναι κατάποση ασπιρίνης, όχι με νερό, αλλά με καφέ.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η καφεΐνη που έχει ο καφές και τα αντιφλεγμονώδη συστατικά της ασπιρίνης και των άλλων παυσίπονων, δρουν κατά της αιθανόλης ή του καθαρού οινοπνεύματος που παραμένει στον οργανισμό μετά τη μέθη.

Το άλας που περιέχει το καθαρό οινόπνευμα είναι αυτό που προκαλεί πονοκέφαλο, ακόμη και εάν ληφθεί σε μικρές δόσεις.

Στο πλαίσιο των πειραμάτων, ο καθηγητής Michael Oshinsky από το Πανεπιστήμιο Tomas Jefferson της Φιλαδέλφεια, προκάλεσε πονοκέφαλο σε αρουραίους, δίνοντάς τους μικρές ποσότητες αλκοόλ.

Ακολούθως, τους χορήγησε καφεΐνη και παυσίπονα φάρμακα για να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο συνδυασμός μπλοκάρει το άλας του αλκοόλ και ανακουφίζει από τον πόνο. Επιπλέον, οι αρουραίοι δεν αφυδατώθηκαν, όπως φοβούνταν οι ειδικοί λόγω της λήψης καφεΐνης μετά από αλκοόλ.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω διάλογος προκειμένου να ληφθεί απόφαση για να οριστεί ως στάνταρ θεραπεία η λήψη καφεΐνης με παυσίπονο. Μέχρι τότε συνιστούν σε όσους επιθυμούν να κάνουν τη θεραπεία, να μην λαμβάνουν καφεΐνη και παυσίπονο με άδειο στομάχι και ποτέ νωρίτερα από έξι ώρες από το τελευταίο τους ποτήρι.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση New Scientist.Διαβάστε περισσότερα...

Οι άνδρες πεθαίνουν καπνίζοντας


Όπως αναφέρει μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, ο βασικός λόγος για τον οποίο ο μέσος άνδρας πεθαίνει νωρίτερα από τη μέση γυναίκα στην Ευρώπη είναι το κάπνισμα.
Η «ψαλίδα» ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά στο διαφορετικό προσδόκιμο ζωής, οφείλεται στο τσιγάρο σε ποσοστό περίπου 40-60%. Εξαίρεση αποτελούν η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Δανία, όπου το ποσοστό είναι μικρότερο, και η Μάλτα όπου είναι μεγαλύτερο (74%). Στην Ελλάδα, η διαφορετική ηλικία θανάτου των ανδρών και των γυναικών αποδίδεται κατά 56% στο τσιγάρο.

Η μελέτη επισημαίνει ότι το κάπνισμα σκοτώνει υπερδιπλάσιους άνδρες σε σχέση με το αλκοόλ, καθώς στο τελευταίο αποδίδεται μόνο το 20% της «ψαλίδας», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι περίπου 21%.

Οι ερευνητές του Βρετανικού Ιατρικού Συμβουλίου, υπό τον Τζέρι ΜακΚάρτνεϊ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό «Tobacco Control» (Έλεγχος Καπνού), ανέλυσαν δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για 30 ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) και διαπίστωσαν ότι καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι ανδρών (από όλες τις αιτίες), σε σχέση με τους θανάτους γυναικών.

Ειδικότερα για τους θανάτους που αποδίδονται στο κάπνισμα, η μικρότερη διαφορά καταγράφεται στην Ισλανδία (97 ανά 100.000 άνδρες) και η μεγαλύτερη στην Ουκρανία (495 ανά 100.000 άνδρες), ενώ όσον αφορά τους θανάτους που αποδίδονται στο αλκοόλ, οι περισσότεροι θάνατοι ανδρών σημειώνονται στη Λιθουανία (253 ανά 100.000 άνδρες) και οι λιγότεροι στην Ισλανδία (29 ανά 100.000 άνδρες).

Στην Ελλάδα, η «ψαλίδα» είναι 230 θάνατοι ανδρών ανά 100.000,  (από όλες τις πιθανές αιτίες). Ειδικότερα στο κάπνισμα, αποδίδονται 297 θάνατοι ανδρών ανά 100.000 και 167 θάνατοι γυναικών ανά 100.000. Στο αλκοόλ, στη χώρα μας (με βάση στοιχεία του 2005), αποδίδονται 67 θάνατοι ανδρών και 18 θάνατοι γυναικών, με συνέπεια η «ψαλίδα» θανάτων εις βάρος των ανδρών εξαιτίας του αλκοόλ να είναι 49 θάνατοι ανά 100.000.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πρόωροι θάνατοι των ανδρών δεν οφείλονται σε κάποια βιολογική διαφορά σε σχέση με τις γυναίκες (όπως ορισμένοι έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν), αλλά σε ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος των πνευμόνων και οι καρδιοπάθειες, με δεδομένο ότι κατά μέσο όρο οι άνδρες καπνίζουν περισσότερο από τις γυναίκες.

«Το γεγονός ότι η διαφορά (του προσδόκιμου ζωής) ανάμεσα στα δύο φύλα διαφέρει από χώρα σε χώρα, δείχνει ότι έχει κοινωνικές αιτίες και η κυριότερη έχει να κάνει με το κάπνισμα» δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του, επειδή ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποφασίζουν να κόψουν το τσιγάρο. Από την άλλη όμως, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη νέα τάση καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, που παρατηρείται πλέον όλο και πιο έντονα στις νέες γυναίκες. 

Διαβάστε περισσότερα...

Τα γονίδια καθορίζουν τους φίλους μας


Σύμφωνα με έρευνα του γνωστού Ελληνοαμερικανού επιστήμονα, Νικόλα Χρηστάκη, του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και του συνεργάτη του, Τζέιμς Φάουλερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, τα γονίδια του κάθε ανθρώπου παίζουν τον δικό τους ρόλο στη δημιουργία ή όχι μιας φιλίας και γενικότερα των δικτύων φίλων που έχουν οι άνθρωποι.

Οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από δύο ανεξάρτητες γενετικές μελέτες, ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν ένα γονίδιο (DRD2), το οποίο κωδικοποιεί τον υποδοχέα της ντοπαμίνης D2 και έχει σχετιστεί με τον αλκοολισμό, τείνουν να κάνουν παρέα με άτομα που διαθέτουν το ίδιο γονίδιο.
Αντίθετα, όσοι διαθέτουν ένα άλλο γονίδιο (CYP2A6) που έχει σχετιστεί με τον μεταβολισμό ξένων προς τον οργανισμό ουσιών, όπως η νικοτίνη, δεν γίνονται συνήθως φίλοι μεταξύ τους.

Ο Φάουλερ δήλωσε ότι το συνηθισμένο αίσθημα του να συμπαθούμε ή να αντιπαθούμε ενστικτωδώς κάποιον άλλο (οπότε τον κάνουμε φίλο μας ή όχι), θα μπορούσε σε έναν βαθμό να εξηγηθεί από το «ταίριασμα» του DNA, αν και κάτι τέτοιο, όπως είπε, απαιτεί περισσότερες έρευνες για να διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως εκτίμησε πάντως, είναι πιθανό ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί ασυνείδητα να «ανιχνεύουν» στους γύρω τους ορισμένα γονίδια και έτσι, ανάλογα, να ταυτίζονται ευκολότερα μαζί τους ή το αντίθετο.

Ωστόσο, ορισμένοι γενετιστές, όπως ο Ντέιβιντ Αλτσούλερ του Ινστιτούτου Broad του Κέμπριτζ και ο Στάνλεϊ Νέλσον του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, αντέδρασαν, επισημαίνοντας ότι ο Φάουλερ και ο Χρηστάκης δεν ανέλυσαν αρκετά γονίδια, ούτε εξέτασαν εναλλακτικές ερμηνείες, πριν εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους. 

Διαβάστε περισσότερα...

Τσιγάρο γιοκ...


Οριστικό και αμετάκλητο «ΟΧΙ» στο κάπνισμα, κατόπιν ρητής πρωθυπουργικής εντολής. Η παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου έθεσε, καθώς φαίνεται, στο «χρονοντούλαπο» τις όποιες σκέψεις είχαν εκφραστεί από κυβερνητικούς κύκλους ή παράγοντες της αγοράς για ελαστική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
Η σαφής πρωθυπουργική εντολή για οριστικό «στοπ» στο κάπνισμα δημιουργεί νέα δεδομένα, αφού το οποιοδήποτε «παραθυράκι» υπήρχε στον νόμο κλείνει οριστικά και έτσι οι αποκαλούμενοι θεριακλήδες θα υποχρεωθούν ή να κόψουν το τσιγάρο ή να βγουν στους δρόμους, για να τραβήξουν τις «τζούρες τους».
Βεβαίως, για να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα της πλήρους εφαρμογής του νόμου και της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, εξέφρασε τη θέση ότι θα χρειαστεί η συνδρομή όλων των υπουργείων.
«Επιμένουμε στην εφαρμογή του νόμου, αλλά αυτό εξαρτάται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία» δήλωσε ο κ. Λοβέρδος.
Στη σύσκεψη που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, ο πρωθυπουργός έκοψε το… τσιγάρο σε όλους τους καπνιστές.
Επεσήμανε στον υπουργό του ότι δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης του νόμου ή αναπροσαρμογής του και δεν δέχθηκε καμία άλλη εκδοχή, πλην εκείνης της πλήρους εφαρμογής του νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, και μάλιστα χωρίς καμία παρέκκλιση.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος εκ των πραγμάτων πρέπει να συμφωνήσει με την πρωθυπουργική εντολή, προχώρησε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, που σχετίζονται με τον αντικαπνιστικό νόμο και την απόλυτη εφαρμογή του, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου.

«Τέρμα τα ψέματα. Ό,τι κάπνισαν τους τελευταίους μήνες σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ, κάπνισαν. Ο αντικαπνιστικός νόμος, που προβλέπει την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους χωρίς καμία εξαίρεση, θα εφαρμοστεί ως έχει, χωρίς τροποποιήσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.
Όπως δήλωσε ο κ. Λοβέρδος κατόπιν συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων από πολλούς συναρμόδιους υπουργούς, η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. «Ο νόμος θα εφαρμοστεί και θα αυξηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».
Ειδικότερα, πιθανότατα προστίθενται στα κλιμάκια ελέγχου και άλλοι 800 υπάλληλοι της επιθεώρησης εργασίας και 40 στελέχη του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας.
Έτσι, «εκτός από το Λιμενικό, τη Δημοτική Αστυνομία και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, η επιτήρηση του νόμου θα γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας και θα υπάρχουν αναφορές για το ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει, για το ποιος εφαρμόζει και ποιος δεν εφαρμόζει» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, θα ενταθεί ταυτόχρονα και η καμπάνια ενημέρωσης για τη διακοπή του καπνίσματος σε σχολεία, νοσοκομεία, μαιευτήρια και τον στρατό.
Η απαρέγκλιτη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Χάρη Καστανίδη.

Διαβάστε περισσότερα...

Χτυπήσατε τον αστράγαλό σας;


Ενώ ο σπασμένος αστράγαλος αντιμετωπίζεται με μια απλή ακινητοποίηση μέχρι να μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο, για το διάστρεμμα, που συνήθως προκαλείται από στρίψιμο του ποδιού, πρέπει εκτός από την ακινητοποίηση του άκρου, να εφαρμοσθεί στην περιοχή ένα ψυχρό επίθεμα (ή πάγος), να ασκηθεί πίεση στην κάκωση καθώς και η ανύψωση του τραυματισμένου μέλους. 

Οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουν την κάκωση είναι οι εξής:

1. Ακινητοποιούμε, σταθεροποιούμε και στηρίζουμε τον αστράγαλο στην πιο βολική για τον τραυματία θέση.

2. Αν το διάστρεμμα είναι πρόσφατο, κρυώνουμε την περιοχή ώστε να μειωθεί το πρήξιμο, τοποθετώντας πάνω σε αυτή μια παγοκύστη ή μια κρύα κομπρέσα.

3. Τυλίγουμε τον αστράγαλο με ένα παχύ στρώμα επιθεμάτων και επιδένουμε σταθερά.

4. Ανασηκώνουμε και στηρίζουμε το τραυματισμένο άκρο.

5. Συμβουλεύουμε τον ασθενή να ξεκουράσει τον αστράγαλό του και να επισκεφθεί το γιατρό του εάν ο πόνος επιμείνει.

Αν υπάρχει υποψία κατάγματος στην περιοχή, οδηγούμε τον τραυματία σε νοσοκομείο, αφού έχουμε σταθεροποιήσει τον αστράγαλο όσο καλύτερα μπορούμε.


Πηγή: «Πρώτες Βοήθειες» British Red Cross, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας


Διαβάστε περισσότερα...

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζω στρώμα;
Η ώρα του ύπνου είναι η πιο σημαντική της ημέρας. Είναι η στιγμή που ξεκουραζόμαστε από τα…δύσκολα της ημέρας και προετοιμαζόμαστε ξεκούραστοι να ξεκινήσουμε την επόμενη.

Στις καλύτερες περιπτώσεις, και εφόσον κι ο ύπνος είναι καλός, στο κρεβάτι μας ονειρευόμαστε. Γιατί λοιπόν να αφήνουμε στην τύχη κάτι τόσο σημαντικό;

Διαβάστε τις συμβουλές μας για το αν και κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε στρώμα, και…καλή σας νύχτα.

Αλλάξτε στρώμα αν:

• παρουσιάζει εξογκώματα ή βαθουλώματα

• αναδίνει δυσάρεστες οσμές

• το έχετε πάνω από επτά χρόνια

• ξυπνάτε πιασμένοι, με πόνο στην πλάτη και τη μέση

• σας πιάνει αλλεργία κάθε φορά που ξαπλώνετε στο κρεβάτι, χωρίς να σας πειράζει κάτι άλλο.

Tips
- Για να μη χάσει τη φόρμα του το στρώμα πρέπει να το γυρίζετε από την άλλη πλευρά περίπου κάθε εξάμηνο.
- Για να δοκιμάσετε το στρώμα ξαπλώστε πάνω και γυρίστε δεξιά και αριστερά για να βεβαιωθείτε ότι σας βολεύει.


Διαβάστε περισσότερα...

To μπότοξ προκαλεί κατάθλιψη


Ολλανδοί ερευνητές προειδοποιούν ότι οι ενέσεις αλλαντοτοξίνης τύπου Α ή αλλιώς μπότοξ, στις οποίες  καταφεύγουν πολλοί, προκειμένου να αποκτήσουν ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες, μπορούν να προκαλέσουν κατάθλιψη.
Η εν λόγω ουσία «σιδερώνει» το πρόσωπο, παραλύοντας πρόσκαιρα κάποιους μυς, στερώντας τη δυνατότητα έκφρασης.
Έτσι το άτομο δεν είναι σε θέση να εκφράσει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται και να βλέπει τον κόσμο με αρνητισμό.
Διαβάστε περισσότερα...

Ανοίγει την όρεξη η σκέψη για γυμναστική!


Σύμφωνα με νέα έρευνα, όσοι διαβάζουν και σκέφτονται την άσκηση, τρώνε 50% μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο υποσυνείδητο, που εκλαμβάνει το φαγητό ως ανταμοιβή για τη φυσική ή πνευματική προσπάθεια που καταβάλει το άτομο ασχολούμενο με τη γυμναστική.

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, άνθρωποι που ασκούνται πρέπει να αποβάλουν από το μυαλό τους πως όταν κάνουν γυμναστική πρέπει να αποζημιώνονται για τον κόπο που κατέβαλαν, αναφέρει ο Δρ Brian Wansink, από το πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ.

Στην έρευνα που έγινε, κλήθηκαν δύο ομάδες ανθρώπων να διαβάσουν ένα κείμενο όπου περιγράφεται ένας 30λεπτος περίπατος με τα πόδια, κατά τον οποίο οι θα ακουγότανε μουσική ή θα επικεντρώνονταν στην άσκηση. Στο τέλος τους είπαν να περιγράψουν πόσο κουρασμένοι αισθάνθηκαν. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν και με μια τρίτη ομάδα, η οποία δεν ακολούθησε παρόμοιο πρόγραμμα και χαρακτηρίστηκε ως ομάδα ελέγχου.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έδωσαν στους συμμετέχοντες - που δε γνώριζαν τους σκοπούς της μελέτης - γλυκά και αλμυρά σνακ ως ανταμοιβή για το χρόνο τους. Όσοι διάβασαν το κείμενο με την άσκηση έφαγαν 58,9% και 51,9% περισσότερα γλυκά και αλμυρά σνακ αντίστοιχα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου!

Οι ερευνητές λένε ότι, ενώ η άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή αποτελούν τη βάση για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και πολλών άλλων θανατηφόρων νοσημάτων, έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες για το πώς ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής μπορεί να αυξήσει εν τέλη την κατανάλωση τροφής. 

Σύμφωνα με μια θεωρεία, οι άνθρωποι είναι υποσυνείδητα πεπεισμένοι ότι η συμμετοχή τους σε υγιεινές δραστηριότητες, «εξουδετερώνει» όσες είναι μεμπτές! Έτσι καταλήγουν πάλι να τρώνε!

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η λύση του προβλήματος θα έλθει μόνο εφόσον οι άνθρωποι αλλάξουν στάση απέναντι στην άσκηση. Μόνο όταν η γυμναστική συνδεθεί με την καλή υγεία και όχι με την απώλεια βάρους, μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχουν υποσυνήδειτα δεύτερες σκέψεις, καταλήγουν οι επιστήμονες.


Διαβάστε περισσότερα...

Νεογνική ακμή, μην τη φοβάστε!

Η νεογνική ακμή είναι συνήθης στα νεογέννητα μωρά και φυσικά τα αίτιά της δεν έχουνε καμία σχέση με αυτά της εφηβικής ακμής, ενώ δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με την βρεφική ακμή.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, σχεδόν το 20% των νεογέννητων εμφανίζουν νογνική ακμή μετά τρεις ή τέσσερις εβδομάδες από τη γέννησή τους. Μερικές φορές όμως, πιο σπάνια, τα νεογνά εμφανίζουν συμπτώματα αμέσως μετά τη γέννησή τους. 

Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να γίνουν πιο έντονα εξαιτίας διάφορων επιβαρυντικών παραγόντων όπως είναι τα υπολείμματα σαπουνιού στα ρουχα του μωρού ή στα κλινοσκεπάσματά του. 

Συνήθως η νεογνική ακμή εξαφανίζεται μετά τους πρώτους τέσσερις ή το αργότερα έξι μήνες ζωής του μωρού. 

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι η νεογνική ακμή είανι ακίνδυνη και στην πραγματικότητά δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. 

Μάλιστα,  οι παιδίατροι που υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή κρεμών ή λοσιόν στο ερεθισμένο δέρμα του μωρού μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Αυτό που βοηθάει περισσότερο είναι η το καθημερινό απαλό πλύσιμο του προσώπου, χρησιμοποιώντας νερό και παιδικό σαπούνι. 

Πηγή: http://www.mother.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Υποπτη για πολυκυστικές ωοθήκες η δισφαινόλη


ΛΟΝΔΙΝΟ. Ερευνητική ομάδα στη Βρετανία, επικεφαλής της οποίας ήταν ελληνίδα επιστήμονας, εντόπισε πιθανή σύνδεση της δισφαινόλης Α με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Σειρά μελετών τα τελευταία χρόνια έχουν συνδέσει τη δισφαινόλη Α, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πολλών αντικειμένων καθημερινής χρήσης (πλαστικά μπουκάλια, κουτιά κονσέρβας, δοχεία τροφίμων, μπιμπερό κτλ.), με διάφορες σοβαρές ασθένειες. Ερευνητές του νοσοκομείου Ηuddersfield Royal Ιnfirmary με επικεφαλής την καθηγήτρια Ελένη Κανδαράκη μελετώντας 71 γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών διαπίστωσαν ότι σε σχέση με υγιείς γυναίκες ίδιας ηλικίας και βάρους είχαν υψηλότερα επίπεδα της δισφαινόλης Α στο αίμα τους. Στο άρθρο τους στην επιθεώρηση «Clinical Εndocrinology & Μetabolism» οι ερευνητές αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα εύρημα που δείχνει ότι η δισφαινόλη είναι πιθανόν να παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά επισημαίνουν πως είναι απαραίτητο να γίνουν νέες μελέτες για να εξακριβωθεί αν και σε ποιο ποσοστό ισχύει κάτι τέτοιο. 


Διαβάστε περισσότερα...

Διατροφικά ‘ηρεμιστικά’ στο συρτάρι σας


Γράφει: Σταματάκη Αστερία, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα λόγω της οικονομικής κρίσης, οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις δημιουργούν καθημερινά στρες και ένα αίσθημα ανασφάλειας.
Εστιάζοντας στο πεδίο της διατροφής μπορούμε να πούμε ότι κι αυτή, στο βαθμό που της αναλογεί, μπορεί να παίξει ρόλο στη μείωση του άγχους. Υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορείτε να τις έχετε στο συρτάρι του γραφείου σας και να τις καταναλώνετε σαν ένα υγιεινό και ‘αγχολυτικό’ σνακ.


Ξεφλουδίστε ένα πορτοκάλι. Όλα τα εσπεριδοειδή, όπως για παράδειγμα τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, το γκρέιπφρουτ, είναι καλές πηγές σε βιταμίνη C, η οποία φαίνεται να βοηθάει στη μείωση του στρες. Επίσης η βιταμίνη C επειδή συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του κολλαγόνου, βοηθάει στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος με αποτέλεσμα να ‘κρύβονται’ οι επιπτώσεις του στρες στο πρόσωπό σας.


Φυλάξτε ανάλατους ξηρούς καρπούς στο συρτάρι σας. Οι ξηροί καρποί μπορούν να μειώσουν το αίσθημα της πείνας, η οποία από μόνη της μπορεί να σας ‘τσιτώσει’ ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, οι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια κ.α.) περιέχουν μεγάλες ποσότητες του συμπλέγματος της βιταμίνης Β και μαγνησίου, δηλαδή ουσιών που βοηθούν στην παραγωγή σεροτονίνης. Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που συνδέεται με την καλή διάθεση και την ευφορία. Όσον αφορά τους ξηρούς καρπούς προσέξτε να μην παρασυρθείτε στην υπερκατανάλωσή τους, γιατί μπορεί να έχουν μικρό όγκο αλλά δεν στερούνται θερμίδων.


Κριτσίνια ολικής άλεσης, μπάρες δημητριακών ολικής άλεσης, ακόμη και σπιτικά ποπ κορν. Τα προϊόντα δημητριακών ολικής άλεσης που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή σεροτονίνης και να συμβάλλουν στη μείωση του στρες. Επιπρόσθετα, οι φυτικές ίνες που υπάρχουν σε αυτές τις τροφέςμειώνουν το αίσθημα της πείνας.


Έχετε μαζί σας μια μπανάνα. Η μπανάνα είναι ένα φρούτο πλούσιο σε μαγνήσιο και κάλιο, συστατικά τα οποία συντελούν στη χαλάρωση των μυϊκών συσπάσεων. Επίσης, η μπανάνα περιέχει σημαντικές ποσότητες τρυπτοφάνης. Η τρυπτοφάνη αποτελεί πρόδρομο ουσία της ουσίας της ‘χαράς’, της σεροτονίνης.


‘Φακελώστε’ το χαμομήλι. Όταν είστε σε κατάσταση έντονου στρες, είναι καλό να αποφύγετε ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη, όπως ο καφές, γιατί θα σας κάνουν ακόμη πιο νευρικούς. Αποθηκεύστε φακελάκια χαμομηλιού στο συρτάρι, καθώς έρευνες δείχνουν πως τα ροφήματα χαμομηλιού έχουν ηρεμιστική και καταπραϋντική δράση.
Πηγή: http://www.iatronet.gr
Διαβάστε περισσότερα...