Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Η βίβλος των αυθαιρέτων: όλα όσα πρέπει να ξέρετε


Η καλοκαιρινή «ραστώνη» αναφορικά με την διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων έχει λάβει κι επίσημα τέλος.


Με την εφαρμογή του νέου νόμου (4178/2013) επιχειρείται να αρθούν τα προβλήματα που προκάλεσε ο προηγούμενος νόμος του 2011, ο οποίος και ακυρώθηκε από το ΣτΕ. Ήδη κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής του νέου νόμου, κατατέθηκαν αρκετές χιλιάδες δηλώσεις, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρούν να τακτοποιήσουν εκκρεμείς υποθέσεις, προκειμένου να προβούν σε πώληση του ακινήτου τους.

Αξίζει να τονιστεί πως για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη (και στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό) να παρακολουθεί όλη την πορεία τακτοποίησης του ακινήτου του καθώς, με την πληρωμή του παραβόλου, η δήλωση αποκτά αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (κλειδάριθμο). Επιτρέπεται έτσι η ενημέρωση για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωμών έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η «Βίβλος» των Αυθαιρέτων

Εφόσον ενδιαφέρεστε για την νομιμοποίηση αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας, ο παρακάτω οδηγός του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας παρέχει όλα τα απαραίτητα σημεία, που οφείλετε να γνωρίζετε.

1. Τα αυθαίρετα εντάσσονται στο νέο νόμο ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: Συγκεκριμένα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν: α) Πριν απ' την 9.6.1975 θα μπορούν να εξαιρεθούν μόνιμα από την κατεδάφιση με την πληρωμή μόνο ενός μικρού ποσού, το οποίο έχει οριστεί στα 500 ευρώ. Τα κτήρια αυτά να έχουν αποκλειστική χρήση κατοικίας. β) Πριν απ' την 1.1.1983, ο ιδιοκτήτης τους εκτός από το ποσό των 500 ευρώ πρέπει να πληρώσει και το 15% του υπολογιζόμενου προστίμου. γ) Πριν απ' τον Ιούλιο του 2011 (που άρχισε ο κύκλος των τακτοποιήσεων με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» και το ΥΠΕΚΑ θέτει μετά την εφαρμογή του «κόκκινη γραμμή» για νέες νομιμοποιήσεις), οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν το υπολογιζόμενο πρόστιμο και θα εντάσσονται ανάλογα με το μέγεθος τις παράβασης στις τρεις κατηγορίες (μικρής, μεσαίας, μεγάλης παράβασης). δ) Τα αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1.1.1983 έως 1.1.2003 θα έχουν μία έκπτωση στο υπολογιζόμενο πρόστιμο της τάξης του 20%.

2. Τα αυθαίρετα εντάσσονται στο νέο νόμο με βάση και τη βαρύτητα της παράβασης: Ειδικότερα προβλέπεται: α) Μικρές αυθαιρεσίες: Τακτοποιούνται για πάντα και χωρίς καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, με την καταβολή ποσού 500 ευρώ. Υπάγονται παραβάσεις σε κτήρια με οικοδομική άδεια όπως για παράδειγμα πέργκολες, μπάρμπεκιου, χωρίσματα δωματίων με γυψοσανίδες κ.ά., παραβάσεις οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον όγκο του κτίσματος και τη δομημένη επιφάνεια.
Η αλλαγή διαμερισμάτωσης δεν θεωρείται, πλέον, αυθαιρεσία. β) Μεσαίες παραβάσεις: Αφορά υπέρβαση που δεν ξεπερνά το 40% της δόμησης ή το 20% του ύψους που ορίζει η οικοδομική άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι περισσότεροι ημιυπαίθριοι. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 3 εξάμηνα από την ισχύ του νόμου (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015). Η εξαίρεση από την κατεδάφιση είναι οριστική. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η δήλωση πρέπει να ενταχθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. γ) Μεγάλες παραβάσεις: Σε αυτή περιέχοντα τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια, καθώς και όσα έχουν άδεια αλλά η υπέρβαση δόμησης ή κάλυψης είναι περισσότερο από 40% από όσο προβλέπει η άδεια. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας.
Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 3 εξάμηνα από την ισχύ του νόμου (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015). Τα κτήρια αυτά θα εξαιρούνται τις κατεδάφισης μόνο για 30 χρόνια. Το καθεστώς αυτό θα μπορεί να αλλάξει αν η περιοχή όπου είναι δομημένο το αυθαίρετο κτίσμα μπει στο σχέδιο και αν ο ιδιοκτήτης αγοράσει το απαραίτητο ποσό συντελεστή κάνοντας χρήση της τράπεζας γης. Προβλέπεται επίσης για τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έλεγχος εντός επταετίας υποχρεωτικά από τους αρμόδιους ελεγκτές δόμησης.

3. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την αξία και την επιφάνεια του αυθαιρέτου: Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν, επί την τιμή ζώνης, που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου την 28/07/2011, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται στο νομοσχέδιο. Δηλαδή με βάση τον τύπο: Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων. Παράλληλα το παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, διαμορφώνεται ανάλογα με την επιφάνεια του αυθαιρέτου από 500 ευρώ για μικρά διαμερίσματα μέχρι 10.000 ευρώ για αυθαίρετα μεγαθήρια μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.

4. Οι δόσεις των προστίμων είναι έως 102, δηλαδή εξόφληση σε 8,5 χρόνια για όσους σπεύσουν να δηλώσουν το αυθαίρετό τους. Οι δόσεις αποπληρωμής είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες, ανάλογα με τις δυνατότητες των πολιτών. Οπότε όποιος υπαχθεί στον νέο νόμο: α) Το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 17 εξαμήνων, δηλαδή 102 μηνών. β) Το δεύτερο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εντός 14 εξαμήνων, δηλαδή 84 μηνών. γ) Το τρίτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 10 εξαμήνων, δηλαδή 60 μηνών. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη εξαμηνιαία δόση ορίζεται στα 300 ευρώ, δηλαδή 50 ευρώ το μήνα.

5. Ισχύουν εκπτώσεις με βάση τον τρόπο καταβολής του προστίμου: Συγκεκριμένα: α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου. β) Εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου. γ) Για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (μέχρι 70 τ.μ.+15.τ.μ. για κάθε τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων παρέχεται έκπτωση 60% του προστίμου.

6. Για ειδικές ομάδες του πληθυσμού ισχύουν ξεχωριστές εκπτώσεις. Ειδικότερα : α) ΑμεΑ 80% και άνω, έκπτωση 85% β) ΑμεΑ 67% με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ή οικογενειακό έως 24.000, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. γ) Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. δ) Τέκνα παλιννοστούντων έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία. ε) Πολύτεκνοι, έκπτωση 80% για κύρια και 50% για τη δευτερεύουσα κατοικία. ζ) Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. η) Μονογονεϊκές οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. θ) Μακροχρόνια άνεργοι, έκπτωση 30% για την κύρια κατοικία.

7. Οι 562.263 ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυθαίρετα με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» (ν. 4014/2011) καλούνται να ενταχθούν στο νέο νόμο 4178/2013: Το ΥΠΕΚΑ καλεί και τους 562.263 ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπαγωγή στο νέο νόμο, ώστε να είναι «θωρακισμένοι» σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της τακτοποίησης του αυθαιρέτου τους, καθώς ο «νόμος Παπακωνσταντίνου» έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να καθαρογραφεί και να τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση.
Ειδικότερα από τους 562.263 ιδιοκτήτες: α) Οι 389.659 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη καταβάλει παράβολο και η διαδικασία εξόφλησης του προστίμου έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη καλούνται να υποβάλουν απλή δήλωση υπαγωγής στο νέο νόμο του ΥΠΕΚΑ. Η δήλωση θα γίνει με απλή συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων, που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέσω μηχανικού και το υπουργείο αναφέρει ότι θα έχει συμβολικό ή μηδενικό τίμημα, αφού πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία. β) Οι 172.572 δηλώσεις που έχουν γίνει με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου», το ΥΠΕΚΑ λέει ότι εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο, ακόμη και εάν βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και πρέπει να υποβληθούν ξανά από την αρχή, με το ανάλογο κόστος.

8. Προβλέπεται συμψηφισμός προστίμων (μεταξύ των ν. 4014/2011 και ν. 4178/13) και ευνοϊκή ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση για όσους δηλώσουν: Ειδικότερα: α) Οσοι είχαν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/11 και έχουν καταβάλει μέρος του ειδικού προστίμου θα μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών. β) Για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που δηλώνονται στο νόμο, δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, πρόστιμο ή τέλος. γ) Για κατοικίες, κατά τον υπολογισμό της αξίας προκειμένου να επιβληθεί οποιοσδήποτε φόρος (μεταβίβασης, κληρονομιάς, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50% για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγεια όσο και σε εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες.

9. Ο νέος κύκλος δηλώσεων αυθαιρέτων συνδυάζεται με την ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων: Οι δηλώσεις αυθαιρέτων θα καταχωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ. Δημιουργείται πρώτη φορά στα χρονικά η δυνατότητα διασταυρώσεων στοιχείων ακινήτων τόσο για πολεοδομικούς όσο και φορολογικούς σκοπούς. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων θα οδηγήσει και στον εντοπισμό των αδήλωτων αυθαιρέτων.
Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που δεν θα μπουν στις ρυθμίσεις τακτοποίησης και νομιμοποίησης θα έχουν συνδυαστικά προβλήματα με την Εφορία, αδυναμία μεταβίβασης του ακινήτου, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσουν τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που προβλέπει η οικιστική νομοθεσία για τα αυθαίρετα. Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΚΑ, τη λεγόμενη «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτηρίου, άμεσα θα καταγραφούν τα αυθαίρετα που θα δηλωθούν προς νομιμοποίηση. Επίσης από τις επόμενες εβδομάδες θα κινηθεί η διαδικασία να δηλώνονται τα ακίνητα σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων και σταδιακά σε βάθος δεκαετίας προβλέπεται καταγραφή συνολικά του κτηριοδομικού πλούτου της χώρας.

10. Βαριές ποινές και πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν το αυθαίρετό τους. Με ειδική διάταξη στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσια πρόστιμα διατήρησης σε ποσοστό 5% της αξίας του αυθαιρέτου. Ο εντοπισμός των αυθαιρέτων θα γίνεται από τους τακτικούς ελέγχους των ελεγκτών δόμησης. Επίσης από την υπηρεσία ελέγχου και κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, που θα χρησιμοποιεί πλέον και δορυφορικές αποτυπώσεις του δομημένου περιβάλλοντος. Ο εντοπισμός του αυθαιρέτου θα είναι αναπόφευκτος με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, που θα είναι υποχρεωτική για όλες τις δικαιοπραξίες επί του ακινήτου και θα εκδίδεται με ευθύνη μηχανικού.

11. Δυνατότητα νομιμοποίησης και για εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες: Στις εντός σχεδίου περιοχές κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία που έχει στο ακίνητό του. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει αυθαιρεσίες που τον αφορούν. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα στο 65% των συνιδιοκτητών ακινήτου να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών.

12. Τα αυθαίρετα του Δημοσίου και της Εκκλησίας νομιμοποιούνται δωρεάν. Για τα δημόσια κτήρια οι νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών θα γίνονται χωρίς την καταβολή προστίμων. Οι ίδιες ευνοϊκές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για ακίνητα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί προς εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Συλλήβδην, χωρίς την καταβολή προστίμου ή παραβόλου νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα της Εκκλησίας σε ναούς και μητροπολιτικά κτήρια, ενώ επανέρχεται η ναοδομία, χωρίς αρμοδιότητα αδειοδότησης ναών για ιδιώτες. Επίσης, χωρίς πρόστιμα νομιμοποιούνται και οι αυθαιρεσίες σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης συστήνεται και πάλι Υπηρεσία Δόμησης στην Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες του ν. 4030/11 περί νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών. Θα εκδίδει άδεια δόμησης για μητροπολιτικά μέγαρα, ιερές μονές και ιερούς ναούς, εφόσον ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και τα προσκτίσματά τους. Η Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας θα εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ.

13. Δημιουργείται «Τράπεζα Γης» του Δημοσίου, η οποία θα διαχειρίζεται δικαιώματα ακινήτων με μεταφορά συντελεστή: Το ΥΠΕΚΑ θα εκδίδει τίτλο που ενσωματώνει το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ο τίτλος θα είναι ονομαστικός και θα μεταβιβάζεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της «Τράπεζας Γης», η οποία θα μπορεί: Να προβαίνει σε αγορά τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει πολεοδομική επιβάρυνση.Να μεταβιβάζει αποκτηθέντες τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για να νομιμοποιηθούν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις ή εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί στο νέο νόμο ή σε ωφελούμενα ακίνητα εντός Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιώματος Δόμησης. Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών, ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών που ολόκληρη η έκτασή τους ή μέρος αυτής βρίσκεται εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Αυτούς τους τίτλους θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή στην ένωση, προκειμένου να αποκτούν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δυνατότητα δόμησης.Διαβάστε περισσότερα...

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολυμβησης ΑμεΑ: Η επιτυχία του Αντώνη Τσαπατάκη


Ένα νέο μήνυμα επιτυχίας από τον κολυμβητή Αντώνη Τσαπατάκη μας προκάλεσε συγκίνηση και υπερηφάνεια. Δεν υπάρχουν εμπόδια στη θέληση και στην προσπάθεια λέει με το παράδειγμά του ο αθλητής Αντώνης. 

Μη διστάζετε λέει στα παιδιά της σειρά του (ΑΜΕΑ) να ξεκλειδώστε την πόρτα του αποκλεισμού, ελευθερωθείτε, ελάτε μαζί μας, ακολουθήστε μας στην κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη, να αποδείξετε τις ξεχωριστές σας ικανότητες. Λίγο χρόνο χρειάζεστε για να πετύχετε τον αυτοσεβασμό, την αυτοπεποίθηση, το θάρρος και θα μπορείτε να παίρνετε αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Θα δώσετε χαρά στην οικογένειά σας μέσα από την αποκάλυψη των ξεχωριστών χαρισμάτων σας. Με τις πολλές επιτυχίες του δίδει και πάλι το μήνυμα ότι καμία σωματική ή διανοητική αναπηρία δεν μπορεί να κάμψει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος, όταν τροφοδοτείται με θάρρος, με πάθος και όταν η ψυχή χαίρεται την απόλαυση της άθλησης. Ο αθλητισμός είναι το φως που οδηγεί τα βήματα των παιδιών και τους χαρίζει την ισοτιμία και την κοινωνική ολοκλήρωση. Τους δίνει τη δυνατότητα ν' αναπτυχθούν σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και μοιράζονται αυτήν τη χαρά με τους γονείς, φίλους και υποστηρικτές. Κάθε επιτυχία τους χαρίζει αγάπη, θερμή αγκαλιά και γίνεται δύναμη και επιμονή. Οι προπονητές είναι τ αδέλφια τους. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα τους, είναι άνθρωποι με έμπρακτη ευαισθησία. 
Βρίσκονται πάντα μέσα στις προσπάθειες και στους αγώνες τους, με κόπο και θυσία. Έχουν γνώσεις ιδιαίτερης εκπαίδευσης, διάθεση της θέλησης, δύναμη της φαντασίας και οδηγούνται με όρεξη στην ανθρώπινη προσέγγιση, γιατί ξέρουν ν' αγαπούν και αισθάνονται τη φρεσκάδα της βαθιάς πηγής της ζωής. 

Δουλεύουν ακούραστα και συχνά εθελοντικά. Αυτοί πρώτοι θα καμαρώσουν τους αθλητές, θα δακρύσουν από χαρά γιατί ξέρουν, αλλά περισσότερο έχουν μέσα τους το κύτταρο της ανθρωπιάς και στο μυαλό τους τον στόχο της προόδου και της επιτυχίας. Αγωνίζονται και χαίρονται τη νεανική συμμετοχή, την αθλητική υπεροχή και δύναμη και νιώθουν βαθιά στην ψυχή τους την επιτυχία καθ' ενός αθλητή που γίνεται χαρούμενος πρέσβης της ελπίδας και της αποδοχής. Με τις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν, βοηθούν τους αθλητές να αναπτύξουν ικανότητες και να φθάσουν σε επιτεύγματα να διαλύσουν αρνητικές νοοτροπίες και στερεότυπα. Να στέκουν δίπλα στ' άλλα παιδιά χωρίς διαφορετικότητα, γιατί όλα τα παιδιά κάνουν τον κόσμο. Μετά δίδονται ευκαιρίες με τον αθλητισμό για ταξίδια και απόκτηση νέων εμπειριών από τις επισκέψεις τους σε τόπους ξένους, με διαφορετικούς πολιτισμούς και συνήθειες. Λαμβάνουν μέρος σε τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς αγώνες, όπως και διεθνείς (Special Olympics) και κερδίζουν επίσημη αναγνώριση. Ο αθλητισμός ανοίγει πόρτες και βοηθά τα άτομα με αναπηρία να ζήσουν πιο γεμάτη και πιο ανεξάρτητη ζωή. Επίσης επιδρά στη συμπεριφορά, στην υγεία, στην έρευνα σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης αθλητών και προπονητών. Δίδει ιδιαίτερες πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αθλητικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών. Έτσι αναγνωρίζεται η ισοτιμία και η ολοκλήρωση. Θερμά συγχαρητήρια στον κολυμβητή Αντώνη Τσαπατάκη για τις προσπάθειες και τις συνεχείς διακρίσεις του. Μας έκανε και πάλι υπερήφανους και ως Σωματείο ΑΜΕΑ και ως Χανιώτες και ως Κρητικούς. Ευχαριστούμε που μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε την αξία του αθλητισμού και να τιμήσουμε τους προπονητές που με τέχνη και αφοσίωση αγγίζουν τις καρδιές των αθλητών και κάνουν τη διαφορά με ξεχωριστά ταλέντα. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, στον προπονητή κ. Κώστα Νικολαντωνάκη και στο Αθλητικό Σωματείο Ηρακλείου 'Μεγαλόνησος' που ανήκει ο αθλητής.


Διαβάστε περισσότερα...

Ρομποτικός εξωσκελετός κάνει ανάπηρους να περπατούν


Ιαπωνική εταιρεία κατασκεύασε ρομποτική στολή που δίνει σε ανάπηρους τη δυνατότητα να «νικήσουν» την αναπηρία τους.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ονομάζεται Cyberdyne και η στολή ονομάζεται HAL: δύο μάλλον αμφιλεγόμενα ονόματα για τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας, καθώς Cyberdyne ήταν το όνομα της εταιρείας που κατασκεύασε τον υπερυπολογιστή Skynet- αυτουργό του πυρηνικού ολέθρου του «Εξολοθρευτή», και HAL λέγεται ο υπολογιστής που «παραφρονεί» στο «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος».Ωστόσο, αυτή η Cyberdyne και αυτός ο HAL δεν απειλούν, αλλά υπόσχονται να αλλάξουν τη ζωή των αναπήρων, επιτρέποντάς τους να περπατήσουν ξανά.Ο HAL (Hybrid Assistive Limb) είναι ένας εξωσκελετός που «προβλέπει» τις κινήσεις του σώματος αυτού που τον φοράει μέσω αισθητήρων που ανιχνεύουν ηλεκτρικά σήματα από τον εγκέφαλο προς τους μυς και εκτελεί την κίνηση. Οι πιθανές εφαρμογές φαντάζουν άπειρες, και ξεφεύγουν από τα όρια της περίθαλψης.

Σε μία από τις δοκιμές, τρεις εβδομάδες εκπαίδευσης με τον HAL ήταν υπερεπαρκείς για να μπορέσει ένας άνδρας που είχε υποστεί εγκεφαλικούς τραυματισμούς να σταθεί στα πόδια του μετά από εννέα χρόνια σε αναπηρική καρέκλα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cyberdyne, Γιοσιγιούκι Σανκάι, καθηγητής του πανεπιστημίου της Τσουκούμπα.

Ο εξωσκελετός (ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία) ετοιμάζεται να μπει στο δρόμο της μαζικής παραγωγής, και η Cyberdyne τον έχει δανείσει σε οίκους περίθαλψης από πέρυσι.

«Η ανάπτυξη των ρομπότ χωρίς να γίνεται αξιοποίησή τους στην κοινωνία είναι απλά κάτι λίγο παραπάνω από χόμπι…αυτά που δημιουργούμε πρέπει να γίνονται μέρη της κοινωνίας, να βοηθούν ανθρώπους» είπε ο 52χρονος Σανκάι.

Αυτή τη στιγμή περίπου 50 νοσοκομεία και οίκοι ευγηρίας στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν εκδόσεις του HAL μόνο για τα κάτω άκρα, για την υποβοήθηση ανάπηρων. Η Cyberdyne φιλοδοξεί να κυκλοφορήσει μία νέα έκδοση, πλήρους σώματος, που θα απευθύνεται σε νοσηλευτές, και θα υποστηρίζει τόσο πόδια όσο και χέρια, επιτρέποντας στο χρήστη να σηκώσει φορτία μέχρι και 70 κιλών με το ένα χέρι.

Η κανονική διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εκτιμάται πως θα ξεκινήσει το 2015.


Πηγή: http://www.pelop.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παράβολο - φωτιά αφήνει πολίτες εκτός ΚΕ.Π.Α.


Δεκάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αδυνατούν να περάσουν από ΚΕ.Π.Α. γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το παράβολο 46,17€.

Τη νομοθετική ρύθμιση με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούχων για την εξαίρεση των οικονομικά αδύνατων Αναπήρων από το παράβολο για την αξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ ζήτησε, με επιστολή που απέστειλε το Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων και ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το Σωματείο δέχεται δεκάδες διαμαρτυρίες οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων πολιτών με αναπηρία που αδυνατούν να πληρώσουν τις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να χάνουν τα δικαιώματά τους.

Εκτός από τα 46,17 ευρώ που καταθέτουν για την εξέτασή τους στα ΚΕ.Π.Α υπάρχουν περιπτώσεις που η απόφαση της επιτροπής δεν ικανοποιεί τον δικαιούχο και για να ασκήσει προσφυγή στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΕ.Π.Α ξαναπληρώνει 46,17 ευρώ.

Στον αντίποδα αυτού, αναφέρουν πως είναι διατεθιμένοι "να βοηθήσουν τις υπηρεσίες του υπουργείου για να επιβεβαιωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι που δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος μόνο για τους ψευτοανάπηρους και για διάφορες παραβατικότητες εις βάρος του δημοσίου".Διαβάστε περισσότερα...

Σπαρακτική έκκληση πατέρα παιδιού με αναπηρία: Μην αλλάξετε σχολείο στο παιδί μου


Συγκλονίζει η έκκληση ενός πατέρα παιδιού με αναπηρία από τη Θήβα, που ζητά να μην αλλάξει σχολείο το παιδί του καθώς και αυτό αντιμετωπίζει πρόβλημα προσαρμογής αλλά και εκείνος λόγω οικονομικής δυσχέρειας αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθημερινά έξοδα μεταφοράς του.

Το παιδί εδώ και οκτώ χρόνια πήγαινε στο ειδικό σχολείο στο Κοντίτο της Θήβας. Σύμφωνα με τον πατέρα του, εντελώς ξαφνικά αποφασίστηκε ότι θα πρέπει πλέον να φοιτά στο ειδικό σχολείο στο Λετουφί.

Στο προηγούμενο σχολείο το παιδάκι μεταφερόταν μαζί με άλλα με ταξί υπό την επίβλεψη συνοδού.

Μετά τον αγιασμό τους ενημέρωσαν ότι λόγω έλλειψης προσωπικού (4 εκπαιδευτικοί για 40 παιδιά) αλλά και μέσων μεταφοράς το παιδί θα έπρεπε να αλλάξει σχολείο.

Η μεταφορά του στο νέο σχολείο είναι πρακτικά άδυνατη όπως περιγράφει ο απελπισμένος πατέρας στο viotiashop, αφενός γιατί λόγω της δουλειάς του δεν μπορεί να πηγαίνει ο ίδιος το παιδί στο σχολειο, αφετέρου γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για βενζίνες.

Σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο, είναι πως το 15χρονο παιδί έχει δεθεί με τους συμμαθητές του και έχει καταφέρει επιτέλους να κοινωνικοποιηθεί και μια τόσο απότομη αλλαγή περιβάλλοντος αναμένεται να του στοιχίσει πολύ.

Μάλιστα το παιδί ζωγραφίζει τους φίλους που έχει κάνει στο προηγούμενο σχολείο ενώ ο πατέρας του αναγκάζεται να του λέει πως είναι ακόμη καλοκαίρι και τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει, περιμένοντας την πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να βοηθήσει στην επίλυση του.

Δείτε το βίντεο με τη συγκλονιστική κραυγή αγωνίας του πατέρα του 15χρονου παιδιού:
Πηγή: http://www.newsit.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών για το 2014 – Αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ρεθύμνης - Παροχές για τους ΑμεΑ


Η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών του έτους 2014 ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης την π. Τρίτη. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αναπροσαρμογή των τελών, ενώ ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μανούσος Μανουσογιάννης και ο επικεφαλής της «Εναλλακτικής Κίνησης Πολιτών» Γιώργος Βλαστός καταψήφισαν την πρόταση.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Οικονομική Υπηρεσία, σταθερά μένουν τα τέλη για τις λαϊκές αγορές, τα παράβολα για τους πολιτικούς γάμους, την ελεγχόμενη στάθμευση, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, το δικαίωμα βοσκής και τα τέλη για την άρδευση. Προτάθηκε αύξηση των τελών καθαριότητας στα ξενοδοχεία της δημοτικής ενότητας Αρκαδίου, μια μικρή μείωση στη δημοτική ενότητα Λαππαίων και τα τιμολόγια της πόλης να μείνουν σταθερά. Οι κ. Βλαστός και Μανουσογιάννης αντέδρασαν σε αυτήν την πρόταση, καθώς υποστηρίζουν τη λογική ότι σε περιόδους κρίσης τα τέλη πρέπει να μένουν σταθερά ή να μειώνονται έτσι ώστε να μην πλήττονται οι οικίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Οικονομική Υπηρεσία στην εισήγησή της πρότεινε την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014 ως εξής:

1) Σε όλες τις κατοικίες (εκτός της πόλης του Ρεθύμνου) των τοπικών κοινοτήτων του Καλλικρατικού δήμου Ρεθύμνης, να επιβληθεί ο ίδιος συντελεστής τέλους καθαριότητας και φωτισμού 1,07€.

2) Σε όλους τους χώρους επαγγελματικής χρήσης (εκτός της πόλης του Ρεθύμνου και εκτός των ξενοδοχείων) των τοπικών κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης, να επιβληθεί ο ίδιος συντελεστής τέλους καθαριότητας και φωτισμού 2,00€. Να εξαιρεθούν τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων που το επαγγελματικό τιμολόγιο να παραμείνει το ίδιο με το οικιακό τιμολόγιο.

3) Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000 τμ, σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης, να επιβληθεί συντελεστής τέλους φωτισμού και καθαριότητας 2,00€ στα 1.000 τμ και στα πλέον των 1000 τμ, συντελεστής τέλους 1,00€.

4) Την εξομοίωση του επαγγελματικού συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τα ξενοδοχεία στις Δ.Ε. Ρεθύμνου και Αρκαδίου. Ως προς το συντελεστή τέλους για τα δωμάτια των ξενοδοχείων να ακολουθείται ο συντελεστής οικιακού όπως ορίζεται ανά Δημοτική Ενότητα.

5) Την εξομοίωση του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σύμφωνα με το νόμιμο επιτρεπτό όριο.

Οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:
Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου

Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού

1. Οικίες, στεγασμένα κλειστά αυτόνομα γκαράζ μη επαγγελματικής χρήσης, αποθηκευτικοί και βοηθητικοί οικιακοί χώροι, κοινόχρηστα κλιμακοστάσια οικιακής χρήσης, κλπ 1,20€ το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.

2. Καταστήματα, γραφεία και λοιποί επαγγελματικοί χώροι 4,28€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως. Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000τμ, συντελεστής 2,00€ τα 1.000 τμ και τα πλέον των 1000 τμ με συντελεστή 1,00€.

3. Ν.Π.Δ.Δ, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, Οργανισμοί, 5,32€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.

4. Αποθήκες, ενιαία υπόγεια, ημιυπαίθριοι και ακάλυπτοι χώροι επαγγελματικής χρήσης 2,15€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.

5. Για την κατηγορία ακινήτων που έχουν προκύψει από τον Ν.25/75 για πυλωτές, ημιυπαίθριους χώρους οικιακής χρήσεως 0,15 € το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ακινήτων ορίζεται ενιαίος συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,32€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως. (Εξαιρούνται τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων που το επαγγελματικό τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο με το οικιακό τιμολόγιο). Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000 τμ., συντελεστής 2,00€ τα 1.000 τμ και τα πλέον των 1000 τμ με συντελεστή 1,00€.


Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου

1. Για χώρους οικιακής χρήσης: 1,07€ το τ.μ., ετησίως.

2. Για χώρους επαγγελματικής χρήσης (Καταστήματα, Γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι και λοιποί επαγγελματικοί χώροι): 2,00€ το τ.μ., ετησίως. Εξαιρούνται τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων ( απογραφή 2011) που το επαγγελματικό τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο με το οικιακό τιμολόγιο. Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000 τμ., συντελεστής 2,00€ τα 1.000τμ και τα πλέον των 1000 τμ με συντελεστή 1,00€.

3. Για Ν.Π.Δ.Δ, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, Οργανισμούς, 5,32€ το τ.μ., ετησίως.

4. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ακινήτων ορίζεται ενιαίος συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,10 € το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.


Δημοτική Ενότητα Ν. Φωκά

1. Για χώρους οικιακής χρήσης: 1,07€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.

2. Για χώρους επαγγελματικής χρήσης: 2,00€ το τ.μ., ετησίως. Εξαιρούνται τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων (απογραφή 2011) που το επαγγελματικό τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο με το οικιακό τιμολόγιο. Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000τμ., συντελεστής 2,00€ τα 1.000 τμ και τα πλέον των 1000 τμ με συντελεστή 1,00€.

3. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ακινήτων ορίζεται ενιαίος συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,10€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.


Δημοτική Ενότητα Λαππαίων

1. Για χώρους οικιακής χρήσης: 1,07€ το τετραγωνικό μέτρο, ετησίως.

2. Για χώρους επαγγελματικής χρήσης: 2,00€ το τ.μ. , ετησίως. Εξαιρούνται τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων (απογραφή 2011) που το επαγγελματικό τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο με το οικιακό τιμολόγιο. Ειδικά για τις παραγωγικές μονάδες έκτασης άνω των 1.000 τμ. συντελεστής 2,00€ τα 1.000 τμ και τα πλέον των 1000 τμ με συντελεστή 1,00€. Καθορισμός ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις κατηγορίες ακινήτων σε 0,084€ το τ.μ. ετησίως.

*Για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης ισχύει μείωση των τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων κατά 50% στα άτομα ΑΜΕΑ με αναπηρία 80% και άνω.Διαβάστε περισσότερα...

ΑμεΑ: Στο καλάθι των αχρήστων!


Ξεκινώντας οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τους αναγνώστες του κειμένου γιατί δεν περιέχει όμορφες ειδήσεις, όμορφα λόγια για να ωραιοποιηθεί η κατάσταση. Αν κάποιος περιμένει οι παρακάτω αράδες να είναι ωραίες, ας σταματήσει στη δεύτερη μόλις! Όπως ήδη θα γνωρίζετε, στην πρόσφατη επίσκεψη των κυβερνώντων στη ΔΕΘ, ο τηλεπωλητής που παριστάνει τον υπουργό Υγείας συναντήθηκε με ομολογιούχο Έλληνα πολίτη, ο οποίος έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα του και αγόρασε ομόλογα τα οποία «κουρεύτηκαν» σε μια νύχτα. Τα χρήματα εκλάπησαν, όπως αυτά στα Πανεπιστήμια και τα Ταμεία για να δοθούν στους τίμιους «δανειστές» που δεν ήξεραν τίποτα για το φόνο του μαγειρέματος των στοιχείων. Αυτά τα ομόλογα «κουρεύτηκαν» σε αντίθεση με τα… ξένα ιδιωτικά. Όταν λοιπόν ο πολίτης αυτός ενημέρωσε τον υπουργό του μάρκετινγκ βιβλίων ότι «ήταν νοικοκύρης και τον κατάντησαν ζητιάνο», αυτός τον κάλεσε να έρθει στην πραγματικότητα! Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ωραία για τον κο υπουργό και τους ομοίους του Σε παλιότερο άρθρο μου έχω εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε ήδη να έχει κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον όσων κυβέρνησαν τα τελευταία 40 χρόνια, οι οποίοι τεχνηέντως φόρτωσαν τη χώρα με χρέος για να φτάσουμε στο σημερινό στημένο σημείο. Από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και μετά ό,τι έχει ψηφιστεί είναι καθήκον να καταπέσει, μιας και δεν πέρασε με αυξημένη πλειοψηφία (λες και μιλάμε για την πρώτη συνταγματική εκτροπή), όπως οφείλονταν σε περίπτωση εθνικής ασφάλειας. Εκτός κι αν και η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας έπαψε να είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια των πολιτών εντός των συνόρων.

Ποιων συνόρων; Αυτών που αναμένουμε να περιοριστούν! Για το γεγονός αυτό έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα πλουσιοπάροχα καθήκοντά του ο άνθρωπος που παριστάνει τον πρόεδρο της δημοκρατίας, ο Κάρολος Παπούλιας. Μεταξύ άλλων η τότε πρόεδρος της Βουλής, Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη έλεγε πως «τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης»!

Αυτά τα άκουγε προφανώς υπνωτισμένος και μαγεμένος ο πρόεδρος και δεν αντέδρασε… Πως αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα δεν συμβαίνουν σε περιόδους δημοκρατίας, αλλά σε περίοδο πολέμου! Ο θεσμός του δεν είναι τυχαίος, αυτός οφείλει να «φυλάει» σαν κόρη οφθαλμού το Σύνταγμα στο οποίο ορκίζονται πίστη οι βουλευτές. Αυτό είναι ο υπέρτατος νόμος, ο οποίος ΚΑΙ επί εποχής του καταστρατηγήθηκε παράφορα. Κε πρόεδρε των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (αρκεί που της «αμύνης» τα παιδιά διώξανε το βασιλιά…) ισχύει το άρθρο 4 περί ισότητας των Ελλήνων; Το 7 περί γενικής απαγόρευσης βασανιστηρίων, όταν βλέπουμε προσαγωγές στη φετινή ΔΕΘ με πολίτες σαν αιχμάλωτους πολέμου; Ποια ακριβώς εργασία προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 22 και ποια δικαιώματα έχουν τα ΑμεΑ κατά το άρθρο 21; Τελικά σε ποιο πολίτευμα είστε ρυθμιστής κε Παπούλια κατά το άρθρο 30;

Είστε πρόεδρος της Δημοκρατίας… Μάλιστα… Ποιας δημοκρατίας; Αυτής που κυβερνά το 41,94%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου 2012, επειδή του ΄λαχε τζόκερ 50 εδρών; Αυτής που κυβερνούν δυο κόμματα, τα οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, που τόσο συχνά ευαγγελίζονται οι κάφροι στα παράθυρα, δεν φτάνουν το 30% σήμερα; Της δημοκρατίας των τραπεζιτών και των πολυεθνικών που κυβερνούν παγκοσμίως έχοντας τους πολιτικούς ως υπάλληλους να νομοθετούν για τα συμφέροντά τους; Της δημοκρατίας που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει γιατί πρέπει πρώτα να συμφωνήσει η τρόικα των «ανώτερων» βόρειων; Της δημοκρατίας που καταργήθηκε το κοινοβούλιο γιατί δεν νιώθουν υποχρέωση να απαντήσουν σε ερωτήσεις βουλευτών οι δοτοί υπουργοί; Της δημοκρατίας που χαρίζει εκατομμύρια ευρώ σε φίλους επιχειρηματίες και τρομοκρατεί με φυλάκιση μικρομεσαίους που δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ; Μιας δημοκρατίας που κυβερνά μια μειοψηφία τυραννικά για να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες με λίγες εκατοντάδες πλούσιους και εκατομμύρια φτωχούς; Που κόσμος βιάζεται ψυχολογικά από εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν μαφιόζικα, και αυτοκτονεί, και ‘σεις ρωτάτε τον Προβόπουλο «τι κάνουν οι τράπεζες»; Καλά είναι, σας στέλνουν χαιρετίσματα για τα 250 δις των μνημονίων!!!

Η πραγματικότητα είναι σκληρή και η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών έχει ανατρέψει με το έτσι θέλω τον προϋπολογισμό της, ακούγοντας κούφια λόγια, και το αποτέλεσμα που υπόσχονται οι κυβερνήτες δεν το βλέπει. Και δεν το βλέπει γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει! Ο στόχος του –ελεύθερου ακόμη- Γιώργου Παπανδρέου για έναν εργαζόμενο ανά οικογένεια επετεύχθη. Κι εκεί που είναι όλοι άνεργοι η επιβίωση επιτυγχάνεται μέσω της σύνταξης. Θέλει ο νέος να πιει έναν καφέ και μετράει τα 10λεπτα. Θέλει ο παππούς να πάρει δώρο στο εγγόνι του και δεν του περισσεύουν τα ευρώ γιατί του κλέψανε τη σύνταξη από τις πληρωμένες εισφορές. Από τον ιδρώτα του! Οι αγρότες περιμένουν απ’ το Μάιο την επιστροφή του ΦΠΑ για να σας πει μπράβο η τρόικα για το πλεόνασμα. Οι επαγγελματίες πλήρωσαν ένα «σκασμό» λεφτά σε εισφορές και τώρα που κλείνουν τις επιχειρήσεις δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κι όσοι έχουν οικογένεια «αναθεματίζουν» τη στιγμή που τη δημιούργησαν, γιατί πλέον η φυσική και βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, η γέννηση ενός παιδιού, αποτελεί τεκμήριο! Σπάτε το ένα ρεκόρ ανεργίας μετά το άλλο! Τεράστιο success story! Αν αυτό το λέτε λαϊκισμό, για μένα είναι τιμή!

Δημιουργούσαν τη γενιά των 700 ευρώ και η κοινωνία κοιμόταν αποχαυνωμένη από το λάιφ στάιλ της μουρτζοβλαχίας, τη στιγμή που αυτοί έβαζαν το σχέδιο υποδούλωσης του κράτους από τα αφεντικά τους στο τελικό στάδιο. Τώρα που για να πάρεις αυτά τα χρήματα κάνεις και δύο δουλειές η κοινωνία έχει αποχαυνωθεί τελείως από την τρομοκράτηση. Φοβούνται οι Έλληνες μην πεινάσουν στην άκρη της Μεσογείου… Που μόνο στη Θεσσαλία να φυτέψεις αγγούρια τρώει όλη η Ευρώπη! Φοβούνται μη χάσουν την Ενωμένη Ευρώπη των προτεσταντών, το όραμα του ναζισμού το οποίο κάνουν ό,τι μπορούν να το κρατήσουν ζωντανό. Όχι στη Συρία, παντού θα μπουκάρουν τα αφεντικά τους για να τρομοκρατήσουν τους λαούς γύρω από τη Μεσόγειο, για να δείξουν ότι ο κόσμος όλος τους ανήκει. Και ανεχόμαστε επί δεκαετίες τον Βενιζέλο ο οποίος έτρεξε πριν ακόμη κι απ’ τον Ολάντ να το παίξει στρατηλάτης απέναντι στη Συρία, τη στιγμή που δεν μπορεί ούτε σε πόνι ν’ ανέβει! Εδώ και 100 χρόνια το ίδιο και απαράλλαχτο, χιλιοπαιγμένο έργο. Βιώνουμε το ναζισμό της κατοχής, θα στήσουν κανέναν εμφύλιο πάλι για να τη γλυτώσουν όπως οι παππούδες τους!

Αλήθεια όμως πιστεύουν ότι θα τη γλυτώσουν; Ότι θα ξαναφύγουν οι κατοχικές δυνάμεις και αυτοί θα αυτοεξοριστούν για να γυρίσουν σαν «ήρωες», όταν η ίδια η Γερμανία παραδέχεται την ανηθικότητά της με τον Χριστοφοράκο κι εδώ δεν ανοίγει μύτη; Έχουν μπουκώσει στη μίζα και τους κρατάνε από χίλιες μεριές! Ανεχόμαστε αυτούς, ανεχόμαστε και τα αφεντικά τους να μας κουνάνε το δάχτυλο, την Ολλανδία με χρέος 1200% του ΑΕΠ της και τη Γερμανία, η οποία μετά το Χίτλερ το μόνο που έβγαλε είναι τον Μπεκενμπάουερ! Ακούνε οι Έλληνες -που έδωσαν το φως στην ανθρωπότητα- να τους κατηγορεί η χώρα των πολυεθνικών, που στο ποδόσφαιρό της έχει γεμίσει με παράγοντες πρώην SS. Και το ακούνε γιατί το δικαίωμα το έδωσε πρώτος ο ίδιος της ο πρωθυπουργός, ο κοινωνιολόγος της φάπας, ο Τζέφρι. Ο άνθρωπος που αφού εκτέλεσε την αποστολή του, είδε ότι το κλίμα δεν τον σηκώνει εδώ και γυρνάει στα πανεπιστήμια που αγοράζονται τα πτυχία σωρηδόν να κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Ο εθνικοσοσιαλιστής που κατήργησε ολούθε τη λέξη «εθνικό» και την κράτησε μονάχα για το συμβούλιο του κόμματός του, αφού πρώτα έδειξε ότι ούτε καν φιλέλληνας δεν είναι με τόσο ξύλο που έριξε στους Έλληνες για να περάσει τα σχέδια των αφεντικών του.

Ζούμε την εποχή του απόλυτου παραλογισμού. Οι υπαίτιοι της καταστροφής επικαλούνται σωτηρία μόνο από τους ίδιους! Κανείς άλλος δεν γνωρίζει και δεν έχει λύσεις, μόνο αυτοί. Όποιος «τολμήσει» να εκφράσει αντίθετη άποψη χαρακτηρίζεται «γραφικός». Εκατομμύρια Ελλήνων τους φώναζαν «κλέφτες» και «προδότες» πριν τρία χρόνια στο Σύνταγμα και νομίζουν ότι, επειδή συνεχίζουν να το ακούνε, τους το λένε χρυσαυγίτες πολίτες. Την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης την έχουν θέσει οι ίδιοι στα διαπλεκόμενα και παράνομα κανάλια, σε πάνελ που τους χαϊδεύουν τ’ αυτιά και τους προστατεύουν, και νομίζουν ότι έτσι θα …πάει η δουλειά. Ο μονόδρομος που επέλεξαν δίχως να ρωτήσουν κανέναν τούς αποφέρει πολλά χρήματα και δεν πρέπει να συζητούμε για κάτι άλλο. Οι άλλοι δρόμοι είναι ουτοπίες γι’ αυτούς. Ένας μονόδρομος που επέλεξαν, αλλά δεν είναι δικός τους. Για τόσο ανίκανους πολιτικούς μιλάμε. Μπουρτζόβλαχοι έγιναν βουλευτές εξαπατώντας τον ελληνικό λαό και πάλι με παχιά λόγια και υποσχέσεις, και εμφανίζονται στα παράθυρα με ύφος χιλίων καρδιναλίων και μανικιούρ, ρωτώντας «τι προτείνετε»! Εσύ που φλόμωσες στο 7χίλιαρο τι προτείνεις; Πολιτική παράγεις ή είσαι απλώς ευχαριστημένος που είσαι το στρατιωτάκι στα σχέδια των ξένων, ψηφίζοντας ό,τι υπαγορεύουν αρκεί να πέφτει το μπαγιόκο;

Από πότε οι ιδιωτικοποιήσεις έγιναν must και όποιος δεν συμφωνεί μ’ αυτές δεν ξέρει τι λέει; Ποιος είναι από την κυβέρνηση σε θέση σήμερα να καταθέσει αποδείξεις ότι η ΛΑΡΚΟ είναι επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο; Τα κομματόσκυλά σας φέσωναν την επιχείρηση για χρόνια με τους παχυλούς μισθούς τους παριστάνοντας τους διευθυντές! Η ΛΑΡΚΟ μόνο κέρδη έχει κι αυτό γιατί αποτελεί μονοπώλιο λόγω νικελίου. Έχετε τεχνηέντως αφήσει στην τύχη του τον φυσικό μας πλούτο να μαραζώνει για να τον πασάρετε στους ιδιώτες φίλους σας να κονομήσουν! Μήπως οδηγήσατε τους …εκατομμύρια τουρίστες στις πεταμένες πέτρες των αρχαίων Αμφικτιονιών ή πλατσούρισαν στις ιαματικές πηγές των ΕΤΑ, που κι εκεί καλοταΐζατε κόσμο; Η ΛΑΡΚΟ θα πάει σε Σκοπιανούς και κατά τα άλλα διαπραγματεύεται ο Σαμαράς για το όνομα, για το οποίο κάποτε έριξε και κυβέρνηση.

Οι οπαδοί του κόμματος τότε τον έλεγαν «αλήτη» και «προδότη» και σήμερα του λένε «ευχαριστώ» για τα 300 ευρώ σύνταξη, την οποία προεκλογικά δεν θα μείωνε γιατί είχε μίξερ άλλου μείγματος πολιτικής. Αν και για τη Μακεδονία κανόνισε ο συμμαθητής του με τον Καλλικράτη. Ανατολική, Κεντρική, Δυτική και μένει να δούμε πως θα πουν τα Σκόπια. Άνω, έξω αριστερά, χαφ εξτρέμ…

Όποια πέτρα καταστροφής και να σηκώσεις από κάτω θα σας βρούμε! Έχετε σπείρει την εξαθλίωση στην κοινωνία και νομίζετε ακόμη ότι πουλάει το παραμύθι των «συντεχνιών». Όλη η κοινωνία αποτελείται από άχρηστους, εκτός της πολιτικής και της δημοσιογραφίας. Κι απ’ αυτούς τους κλάδους των χειρότερων ατόμων του είδους, που πιστεύουν ότι μόνο αυτοί έχουν δίκιο. Η άρια φυλή των φιλελλήνων που όποτε δει κατοχή τρέχει να υπηρετήσει για την κονόμα! Εσείς όμως δεν είστε πολιτικοί γιατί δεν παράγετε πολιτική… Είστε απλώς υπάλληλοι! Με ένα email στέλνονται οι εντολές και στα υπουργεία σας είστε διακοσμητικά στοιχεία, μιας και σουλατσάρουν οι επίτροποι. Ούτε δημοσιογράφοι είστε γιατί δεν ελέγχετε την εξουσία, αλλά σας ελέγχει. Είστε ένα σύστημα μαφιόζικο, μια συμμορία από κολεγιόπαιδα που λυμαίνονται τον τόπο πάππου προς πάππου. Για το ότι «δεν παράγουμε τίποτα» οι «αείμνηστοι» κι οι «εθνάρχες» φταίνε που εκτέλεσαν πιστά έξωθεν εντολές. Γιατί να παράγουμε νικέλιο, να δείχνουμε ότι είμαστε πλούσια χώρα; Άλλωστε στα κλειστά προτεσταντικά θινκ τανκς τύπου Μπίλντερμπεργκ κάτι τέτοια σχεδιάζονται. Πως κατακτάς χώρα με το χρέος και πως τρομοκρατείς λαούς να μην κουνιούνται. Και οι καταθέσεις των προθύμων; Καμία σχέση με τις …θυσίες για τις οποίες πονάνε κιόλας. Ένα, δύο, τρία εκατομμύρια φανερά και ποιος ξέρει πόσα σε οφ σορ…

Αντί να βλέπετε απέναντι απ’ τη βουλή το μεγαλύτερο βασιλιά της Ελλάδας, τον Αλέξανδρο, ο οποίος σκόρπισε το φως του Ελληνισμού, έχετε το άγαλμα του Βενιζέλου που στήσατε για να βλέπετε τον μεγάλο ευεργέτη που στύλωσε το κολέγιο. Τον θείο του Μητσοτάκη και παππού της Ντόρας. Το κολέγιο που στήθηκε μαζί με τον Μπενάκη, τον παππού του Σαμαρά, που έχει διευθυντή τον αδερφό του. Δεν έχετε καμία διαφορά μεταξύ σας ιδεολογική. Τρομοκρατείτε και φοβίζετε τον κόσμο με μακελειά, αν κυνηγηθεί ο Γιωργάκης… Ένοχος ή όχι, δεν το εξετάσατε. Ποιοι; Εσείς που βάζατε κάποτε τους ΠΑΣΟΚτζήδες απέναντι στους ΝΔάτες να πετάει ο ένας στον άλλο νεράτζια με ξυράφια! Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ζητούν πανεθνική συστράτευση και ενότητα. Αυτοί πουλάνε ελπίδα την ώρα που φτωχοποιούν την κοινωνία. Αυτοί που έχουν μάθει να τα θέλουν όλα δικά τους, μετρούν από 50 ακίνητα και αναζητούνται τα ένσημά τους!

Για Υγεία και Παιδεία δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν όμως για τα μέγαρα και τα ιδρύματα των πρώην πρωθυπουργών! Κατά τα άλλα χρωστά η Ελλάδα… Χρωστά στους αιματοκυλιστές της ανθρωπότητας, στους εκτυπωτές χρημάτων και βόρειους οικονομικούς δολοφόνους τύπου Τόμσεν. Στις «αγορές» και τράπεζες των Ρότσιλντ και Ροκφέλερ χρωστάει το ιδιωτικό χρέος που μετατράπηκε σε δημόσιο και το φορτώθηκε ο λαός! «Όταν δανείζεσαι δεν βάζεις εσύ τους όρους», ισχυρίζονται τα ανθρωπάρια της πολιτικής. Και πότε ακριβώς ρε «παληκάρια» η χώρα δεν δανείστηκε απ’ το 1821 και μετά; Και θα την απαλλάξετε εσείς απ’ αυτό που μας έχετε βάλει πιο μέσα ακόμη -μέχρι το 2050 (;)- στο ζυγό; Τι θα γιορτάσει ο Αντώνης μας σε 8 χρόνια, την επανάσταση των swaps και τα μαγειρεμένα στοιχεία που εκτόξευσαν το έλλειμμα; Την ένταξη στο ευρώ και την καταλήστευση και του τελευταίου ευρώ; Έχετε διανοηθεί τι έχετε δημιουργήσει και πανηγυρίζετε κιόλας; Συμφορά, για μια ακόμη φορά, αλλά απ’ τις συμφορές που γεμίζουν τσέπες… Σιγά μην είχε μόνο ο Άκης ράβδους χρυσού να το παίζει Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου για να μην σκορπάει τις δεσμίδες ο αέρας! Για το γεγονός ότι πηδάνε Έλληνες απ’ τα μπαλκόνια κι εσείς πανηγυρίζετε μάλλον ούτε ως φιλέλληνες θα σας γράψει η ιστορία…

Δε γίνεται να ζητάτε καταδίκες της βίας όταν βία σκορπάτε στα μήκη και πλάτη της επικράτειας. Όταν οι Έλληνες διαμαρτύρονται, σύμφωνα με το συνταγματικό τους δικαίωμα να απεργήσουν, και ‘σεις τους ψεκάζετε σαν κατσαρίδες με χημικά! Επιθυμητοί είστε στα πάνελ της εικονικής πραγματικότητας των πλεονασμάτων, όχι ανάμεσα στην κοινωνία. Παίρνετε την εξουσία λέγοντας άλλα και πράττετε άλλα. Αν αυτό δεν είναι πολιτική απατεωνιά, τότε τι είναι; Και τέλος πάντων στην εικονική δημοκρατία σας πως νοείτε τη λογοδοσία; Υπάρχει; Επειδή το Σύνταγμα για σας είναι απλό κουρελόχαρτο, κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας το ακροτελεύτιο άρθρο 120, παρ. 4: «H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». Οι «χρήσιμοι» μεταξύ «αχρήστων» σύντομα θα πρέπει να πάνε στο καλάθι των αχρήστων να ξεβρωμίσει επιτέλους η χώρα!Πηγή: http://www.newsnow.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η ζωή, το σύμπαν και οι γάμοι του Στίβεν Χόκινγκ


Βιβλίο - αυτοβιογραφία του βρετανού θεωρητικού φυσικού και κοσμολόγου.
Το οδυνηρό τέλος του πρώτου του γάμου αλλά και τις πικρές στιγμές του δεύτερου παρουσιάζει λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, στην αυτοβιογραφία του, ο βρετανός θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος, και συγγραφέας, Στίβεν Χόκινγκ. Οι καταγέγραμμένες αναμνήσεις του πιο διάσημου εν ζωή επιστήμονα στον κόσμο θα κυκλοφορήσουν διεθνώς ( και στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου από τις εκδόσεις «Τραυλός» ).

Ο Χόκινγκ φανερώνει τις τραυματικές στιγμές του πρώτου του γάμου με την Τζέιν Γουάιλντ και την «παθιασμένη και θυελλώδη» σχέση του με τη νυν συζυγό του, τη νοσοκόμα Ελέιν Μέισον. Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, ο ιδιοφυής αστροφυσικός μπόρεσε να ολοκληρώσει το βιβλίο του, με την βοήθεια ενός ενισχυτή ήχου και ενός συνθετητή φωνής που ελέγχονται από υπέρυθρους αισθητήρες στα γυαλιά του και ανταποκρίνονται στις συσπάσεις του προσώπου του.
Ο 71χρονος Χόκινγκ για πάνω από μισό αιώνα ασχολήθηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τη θεωρητική κοσμολογία, την κβαντική βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες. Από την ηλικία όμως των 21 χρόνων, ο ίδιος μάχεται με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία τον έχει αφήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτο. Και οι δύο γυναίκες στάθηκαν στο πλευρό του αυτά τα δύσκολα χρόνια, με την Γουάιλντ να τον στηρίζει ψυχολογικά, όταν διαγνώσθηκε για πρώτη φορά, και την Μέισον να είναι η ιδανική νοσοκόμα για εκείνον.

Στην αυτοβιογραφία του, που φέρει τον λιτό τίτλο «Στίβεν Χόκινγκ: Το χρονικό της ζωής μου», ο επιστήμονας αποκαλύπτει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Γουάιλντ, ιδιαίτερα μετά την γέννηση του τρίτου τους παιδιού το 1979, ως προς την φροντίδα των παιδιών και ενός συζύγου καθηλωμένου σε αναπηρικό καροτσάκι.

«Φοβόταν πως θα πεθάνω σύντομα και χρειαζόταν κάποιον να στηρίζει εκείνη και τα παιδιά, τον οποίο μάλιστα θα παντρεύονταν μετά τον θάνατο μου», γράφει ο καθηγητής Χόκινγκ. «Έτσι, γνώρισε, έναν μουσικό, τον Τζόναθαν και του έδωσε ένα δωμάτιο στο διαμέρισμα μας. Θα είχα προβάλει αντίσταση, αλλά και εγώ ο ίδιος περίμενα πως θα πέθαινα από στιγμή σε στιγμή και ήθελα κάποιον να προσέξει την οικογένεια μου».

Η κατάσταση, ωστόσο, μέσα στο σπίτι γινόταν αφόρητη για τον καθηγητή, όταν το 1990 αποφάσισε να μετακομίσει, παίρνοντας μαζί του μία από τις νοσοκόμες του, την Μέισον, την οποία παντρεύτηκε μετά από πέντε χρόνια. Ο γάμος τους αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες, με το διαζύγιο να έρχεται το 2007.

Στο βιβλίο ο Χόκινγκ αφηγείται ιστορίες από την παιδική του ηλικία, τα φοιτητικά του χρόνια στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αλλά και τις πρώτες επιστημονικές ανακαλύψεις του. Η αγάπη του για τα τρενάκια όταν ήταν παιδί υπήρξε η αφορμή για να ξεκινήσει τον ταξίδι του στον κόσμο των επιστημών, με φιλόδοξο στόχο να κατανοήσει όσο γίνεται περισσότερο το σύμπαν.

«Αν καταλάβουμε πως λειτουργεί το σύμπαν, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να το ελέγξουμε», εξηγεί ο διάσημος κοσμολόγος. Στο μπεστ σέλλερ βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» _ που αποτελεί εκδοτικό φαινόμενο, με μεταφράσεις σε τουλάχιστον 40 γλώσσες και δέκα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως _ έφερε την επιστημονική κοινότητα ένα βήμα πιο κοντά στην λεγόμενη «θεωρία των πάντων» σχετικά με τους νόμους της φύσης. Για τον Χόκινγκ, « η φυσική ήταν πάντα το πιο βαρετό μάθημα στο σχολείο, επειδή ήταν εύκολη και προφανής, ενώ η χημεία ήταν πιο διασκεδαστική, γιατί διαρκώς συνέβαιναν απροσδόκητα πράγματα. [...] Ήθελα πάντα να εντρυφήσω στα βάθη του Σύμπαντος».

Αν και τα τελευταία χρόνια είναι καθηλωμένος και δεν μπορεί να μιλήσει, δηλώνει πως είναι ευχαριστημένος με την ζωή του: «Η αναπηρία μου δεν αποτέλεσε σοβαρό εμπόδιο στο επιστημονικό μου έργο. Στην πραγματικότητα, λειτούργησε σαν πλεονέκτημα, μιας και δεν χρειαζόταν να διδάξω ούτε να συμμετέχω σε ανιαρές επιτροπές. Έτσι, κατάφερα να αφοσιωθώ πλήρως στην έρευνα».

Η αυτοβιογραφία του τελειώνει με την εξής φράση: «Νιώθω πανευτυχής που ήρθα στην ζωή και ασχολήθηκα με την φυσική επιστήμη. Χαίρομαι, αν κατάφερα να βάλω ένα λιθαράκι, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το Σύμπαν».Πηγή: http://www.tovima.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κ.Ε.Α. Άνω Λιοσίων - Στήριγμα ζωής σε άτομα με αναπηρίες


Άνοιξε τις πόρτες του και για τη νέα σχολική χρονιά το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων και προσφέρει εκπαίδευση και στήριξη σε άτομα με αναπηρίες.Το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά χτύπησε στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων Άνω Λιοσίων με μία πολύ όμορφη γιορτή που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Οι αίθουσες δραστηριοτήτων του Κέντρου, υποδέχτηκαν γι΄ άλλη μια χρονιά άτομα διάφορων ηλικιών διαφόρων δραστηριοτήτων.

Τα ήδη ευτυχισμένα πρόσωπα των συμμετεχόντων έλαμψαν λόγω της εγκαινίασης της νέας αίθουσας εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά την προσφορά 11 νέων υπολογιστών και 4 laptops προσφορά από τον κ. Ευάγγελο Κασσίμη εκπρόσωπο της εταιρείας ACCENTURE. Επίσης, η κα Γεωργία Μαρτίνου παρείχε τη δυνατότητα εξασφάλισης ενός ψυχολόγου και μιας εκπαιδευτικού για τη φετινή σχολική χρονιά. Εκ μέρους της κας Μαρτίνου στη γιορτή παρευρέθηκε ο κος Γιώργος Παγώνης.

Οι μαθητές, πήραν τις θέσεις τους μπροστά στις οθόνες και με τη βοήθεια της δασκάλας τους κας Αλεξάνδρας Τσάτσαρη ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες της. Η δασκάλα μας ανέφερε ότι με τη μαζική προσπάθεια γονέων, μαθητών και των λοιπών συμμετεχόντων του σωματείου θα έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς αξιόλογα αποτελέσματα.

Ανάμεσα στους γονείς και μαθητές βρισκόταν και ο ψυχολόγος του Κέντρου κ. Φώτης Ζήκος που θα αναλάβει για 5η συνεχόμενη χρονιά τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών αυτών. Τη φετινή χρονιά μάλιστα ο κ. Ζήκος θα οργανώσει συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα για τους συμμετέχοντες του κέντρου και μία φορά το μήνα για τους γονείς τους.

Από την άλλη πλευρά πλήθος ήταν οι καταγγελίες των γονιών για την εγκατάλειψή τους από το κράτος και τη συνεχή αφαίρεση ακόμα και των παροχών που δικαιούνται με προφάσεις και δικαιολογίες.

Επισήμαναν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μια και οι περισσότεροι από τους γονείς είναι άνεργοι και δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και τα εισιτήρια για τις προσωπικές τους μετακινήσεις και τη δυσκολία τους να πάνε τους δικούς τους ανθρώπους με αναπηρία στα κοντινά αθλητικά κέντρα, για να τους προσφερθεί η αναγκαία υποστήριξη.

Ακόμα και το δημοτικό κολυμβητήριο δεν γνωρίζουν ακόμα αν μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν μια και τους είπαν πως εξαιτίας των χρεών του Δήμου στην ΕΥΔΑΠ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα χα παραμείνει κλειστό.

«Φέτος δεν πήγαμε ούτε στην κατασκήνωση στον Άγιο Ανδρέα, για να κάνει μπάνια ο γιος μας ώστε να βγάλει καλύτερα το χειμώνα. Μας είπαν ότι ενώ πέρυσι είχαμε δύο χωριστούς χώρους για αγόρια και κορίτσια, φέτος θα είχαμε μόνο ένα. Κι έτσι κανείς μας δεν πήγε το παιδί του εκεί. Δεν έχουμε αυτοκίνητο. Μετακινούμαστε με λεωφορεία και τη βοήθεια γειτόνων και φίλων » είπε η κα Ελένη μητέρα ενός μαθητή του Κέντρου.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αναπήρων, οι συμμετέχοντες έρχονται από κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου. Στο χώρο αυτό των Άνω Λιοσίων φτάνουν από τη Γλυφάδα, το Μαρούσι, τους Αγίους Αναργύρους, τα Πατήσια.

Το κυριότερο όμως, είναι πως νιώθουν ότι εκεί είναι όλοι ίσοι, φροντίζουν ο ένας τον άλλο και δημιουργούν, είναι ενεργοί πολίτες.

«Όλοι στην οικογένειά μας ψηφίζουμε, είμαστε όμως από το κράτος ξεχασμένοι» ακούγεται ομόφωνα από όλους.

«Ερχόμαστε εδώ και έχουμε βρει ένα αξιοπρεπή χώρο για να ασχολείται ο γιος μας, χωρίς να νιώθουμε ότι μας εκμεταλλεύονται ή μας λυπούνται. Ακόμα και λογαριασμό της ΔΕΗ μας πλήρωσαν. Ο άντρας μου είναι 3 χρόνια άνεργος και εγώ δουλεύω περιστασιακά» λέει η κα Δήμητρα.

«Αν είχα φτερά να πετάξω ψηλά», λέει ο Πρόεδρος του Κέντρου Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης, «θα τα χρωστούσα σ’ εσάς και την παρουσία σας που μας κάνετε να νιώθουμε σήμερα, όχι μόνο ισότιμοι και δυνατοί, αλλά απαραίτητοι και χρήσιμοι στην κοινωνία μας.

Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα εσάς που στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, μας συμπαρασταθήκατε και πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι όπως εμείς τώρα, γιατί το έργο αυτό σας ανήκει».

Το Πανευρωπαϊκό Σωματείο των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία – Δημιουργία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Ιδρύθηκε το 2002 από μια ομάδα ανθρώπων με αναπηρία προκειμένου να υπερασπιστεί και να εκπροσωπήσει θέματα για όλες τις κατηγορίες της αναπηρίας.

Ταυτόχρονα με το Σωματείο συστήθηκε Κέντρο Εργασίας Αναπήρων με διάφορες δραστηριότητες έχοντας σαν σκοπό την ενασχόληση και την εκμάθηση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι την περσινή χρονιά οι συμμετέχοντες του σωματείου κατόρθωσαν να συντάξουν ένα ανθολόγιο με τίτλο: «Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες» το οποίο περιλαμβάνει ποιήματα και παραμύθια γραμμένα από τους ίδιους που δίνουν πραγματικά μαθήματα συμπεριφοράς. Το βιβλίο αυτό είναι στη διάθεση όλων και όπως αναφέρθηκε, φέτος ετοιμάζεται και καινούριο.

Σήμερα, τα μέλη του Σωματείου ξεπερνούν τα 680 άτομα.
Σκοπός του Πανευρωπαϊκό Σωματείου των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία – Δημιουργία» είναι :

Η σωματική, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική αποκατάσταση και γενικά προστασία των μελών παρά των κρατικών και ιδιωτικών φορέων με την θέσπιση ειδικών νόμων δια τους αναπήρους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η παροχή στα μέλη πάσης φύσεως μορφής ψυχαγωγίας δια της οργανώσεως των διαφόρων εκδηλώσεων, εκδρομών, συνεστιάσεων και η συμβολή τους στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η προαγωγή και σύσφιξη των φιλικών δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ όλων των αποδεδειγμένα αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καθώς επίσης και η διαφύλαξη των κοινών ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων αυτών.
Η διαφήμιση και προβολή των εργαστηριακών προϊόντων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέτρο για την διάθεση των προϊόντων εργασίας.
Η παροχή γνώσεων ώστε να βελτιωθεί ο προφορικός και γραπτός λόγος των μαθητών καθώς και η παροχή βασικών γνώσεων word, excel και internet ώστε να μπορούν αν αντεπεξέλθουν στα δεδομένα της ηλεκτρονικής εποχής την οποία διανύουμε.

Κρητικού Πελάγους 1, ΤΚ 133 41, Άνω Λιόσια

Επικοινωνία: Email: efimerida@dpwc.gr Τηλέφωνο: 2102480235, 2102474595.Διαβάστε περισσότερα...

Ζάκυνθος: Το ειδικό σχολείο Μπόχαλης αφέθηκε στην τύχη του


Με πολύ σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε και φέτος η χρονιά για το Ειδικό σχολείο στη Μπόχαλη, αφού το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βάζουν από σήμερα και μέχρι νεοτέρας “λουκέτο” λόγω έλλειψης προσωπικού.


Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο διευθυντής του σχολείου, Παναγιώτης Κλάδης ενημέρωσε τους γονείς πως το σχολείο θα μείνει κλειστό λόγω αυτής της κατάστασης που έχει εξελιχθεί πλέον σε… “θεσμό”.

Παρά το ότι η θεσμοθέτηση της πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία ειδικής αγωγής αποτέλεσε θετικό βήμα για την εκπαίδευση των ΑμεΑ, εντούτοις η καθυστέρηση πρόσληψης αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών του Ειδικού Σχολείου του νησιού μας,δημιουργεί πρόβλημα.Διαβάστε περισσότερα...

Η ιδέα μιας παρέας γυναικών έγινε δωρεά στη στέγη ατόμων με αναπηρία


Φιλανθρωπική ενέργεια με αποδέκτη το σύλλο "Άγιοι Θεοδώροι".
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από ντίσκο πάρτι που έγινε στην Κομοτηνή δόθηκαν στο σύλλογο ατόμων μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης «Άγιοι Θεόδωροι».Συγκινημένη από τη θερμή υποδοχή που έτυχε από την πρόεδρο και τα μέλη του συλλόγου ατόμων μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης «Άγιοι Θεόδωροι», η Φωτεινή Θάνου παρέδωσε τα χρήματα που προορίζονται για τη υπό κατασκευή στέγη αυτόνομης διαβίωσης στην Κομοτηνή. Το χαρακτηριστικό αυτής της δωρεάς είναι ότι δεν προήλθε από κάποιο σύλλογο ή φορέα, αλλά από μία παρέα γυναικών. Σε μία φιλική καθημερινή κουβέντα εκφράστηκε η ιδέα να διοργανώσουν ένα πάρτι με τραγούδια της εποχής τους, 80’s. Η μία ιδέα έφερε την άλλη και το πάρτι όχι μόνο έγινε αλλά απέφερε και καρπούς για έναν ιερό σκοπό, αυτόν της κατασκευής της στέγης. Πέρα από τη διασκέδασή τους οι συμπολίτισσές μας επένδυσαν και σε έναν απώτερο φιλανθρωπικό σκοπό και κατάφεραν με τη δική τους θέληση να κινητοποιήσουν φίλους και γνωστούς για να συνδράμουν και αυτοί, ώστε η ιδέα τους να πάρει σάρκα και οστά.Οι Φωτεινή Θάνου, Γιώργος Λαζαρίδης, Χαρούλα Συβρίδου, Νίκος Καθαρίδης, Κώστας Γαλανάκης, Στέλλα Καπόνια, Στέλλα Κάπαλου, Δέσποινα Κατετζή και πολλοί ακόμα ήταν οι άνθρωποι που εργάστηκαν εθελοντικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα ντίσκο πάρτι στο χώρο της Ολυμπιάδας Κομοτηνής, από όπου τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δωρίστηκαν στο σύλλογο «Άγιοι Θεόδωροι». Η κ. Θανού παρέδωσε τα χρήματα το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο Νατάσα Λιβεριάδου και μάλιστα η ενέργειά της αυτή συνέπεσε με τον αγιασμό και την έναρξη μίας νέας χρόνιας.«Είμαστε μητέρες και σαν μητέρες αυτό που σκεφτόμαστε είναι τα παιδιά. Ξέραμε ότι ο σύλλογος Άγιοι Θεόδωροι είχε άμεση ανάγκη. Σκεφτήκαμε και κάνουμε τη δωρεά στο «Χαμόγελο του παιδιού» ή σε άλλους συλλόγους, αλλά αυτοί είναι πολύ μεγάλοι σύλλογοι και μπορούν να έχουν πόρους και από αλλού. Οπότε σκεφτήκαμε ότι πρέπει εμείς οι Κομοτηναίοι να προσφέρουμε στα δικά μας τα παιδιά στην Κομοτηνή». Η προσφορά αυτής της παρέας ανθρώπων συγκίνησε τη Νατάσα Λιβεριάδου, η οποία εξέφρασε τις ευχαριστίες της από καρδιάς εκ μέρους και όλου του διοικητικού συμβουλίου, των γονιών και των παιδιών «τους ανθρώπους αυτούς για την προσπάθεια που έχουν κάνει και ξέρω, όπως με διαβεβαίωσαν, ότι θα είναι κοντά μας σε όλη την πορεία μας».Πάντως όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας, σύλλογοι και φορείς ευαισθητοποιούνται από την προσπάθεια του συλλόγου να κατασκευάσει μία στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης για τα μέλη του και προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Στο σύλλογο «Άγιοι Θεόδωροι» κατατέθηκε και αίτημα από τον σύλλογο γυναικών των στρατώνων για διοργάνωση εκδήλωσης στις 20 Σεπτεμβρίου τα έσοδα της οποίας θα δοθούν για τη στέγη.


Πηγή: http://www.xronos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΑμεΑ: Βραβείο υποκρισίας


Κύριε διευθυντά,
για όποιον δεν ζει σ? αυτήν την πόλη, μπορεί να φανεί ίσως φυσιολογικό. Για όποιον όμως περπατά και αφουγκράζεται τους ρυθμούς της, μάλλον ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί. 


Αναφέρομαι στις δύο τελευταίες αποφάσεις (κατά πλειοψηφία) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορούν η μία στη διεκδίκηση από τον Δήμο Χανίων του ευρωπαϊκού βραβείου 'Προσβάσιμη πόλη' και η άλλη στη συμμετοχή του Δήμου στην 'Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας'. 
Τι να πω; Πραγματικά μένω έκπληκτος, αφού σ? αυτούς τους τομείς ο Δήμος μας έχει κάνει βήματα? προς τα πίσω. 
Για ποια προσβασιμότητα μιλάτε κ. δήμαρχε; Σας θυμίζω ότι υπάρχουν Υπηρεσίες του Δήμου που δεν έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως στο μέγαρο Πάνθεον. Σας θυμίζω τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της παλιάς πόλης (και όχι μόνο), επειδή δεν μπορούν να περάσουν από τα σοκάκια της, όχι τα ΑμεΑ, αλλά ούτε οι αρτιμελείς, λόγω της κατάληψης από τραπεζοκαθίσματα. Ή μήπως τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε συγκοινωνίες, σε κοινόχρηστους χώρους και σε υποδομές; Η τελευταία διαμόρφωση της πλατείας στον οικισμό του 'Αργουλιδέ' δείχνει την άποψη των Υπηρεσιών Δήμου για την? προσβασιμότητα. 'Πλατεία σκαλιών' πρέπει να ονομαστεί. 
Διαμόρφωση 'πλατείας σκαλιών' στον 'Αργουλιδέ'.
Τώρα για την 'Τοπική Δημοκρατία' τι να πω. Θυμίζω την περίπτωση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, που στις εκκλήσεις της 'Πρωτοβουλίας Χανιωτών' για κοινό μέτωπο διεκδίκησης από όλους τους Φορείς του Νομού, η απάντηση πάντα ήταν «θα λύσω ΕΓΩ το θέμα» κατά το «L? ?tat, c?est moi». Σε ποιες περιπτώσεις έχει ζητηθεί η γνώμη των δημοτών; Σε ποιες έχει γίνει δημοψήφισμα; Σε ποιες περιπτώσεις ο Δήμος έχει έστω στηρίξει πρωτοβουλίες δημοτών; Θυμίζω το 'άδειασμα' του Δήμου στην περίπτωση των κατοίκων της Αμπεριάς για δημιουργία χώρου πρασίνου. Ενώ στην αρχή συμφώνησε μετά είπε ότι η παρέμβαση είναι παράνομη. Τι να θυμηθώ και τι να ξεχάσω. Ευτυχώς θα είναι μόνο για μία βδομάδα και θα περάσει?
Το λυπηρό δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα σ? αυτά τα δύο σοβαρά θέματα στον Δήμο, τα οποία θα πρέπει να δει με περισσότερη ευαισθησία η Δημοτική Αρχή, αλλά ότι νομίζει ότι έχουν γίνει και άλματα, έτσι ώστε να ζητά συμμετοχές και? βραβεία!


Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα αθλητικής επιστήμης και αθλητιατρικής


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η Ημερίδα Αθλητικής Επιστήμης και Αθλητιατρικής με θέμα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), το 251 ΓΝΑ, το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα».

Ομιλητές της ημερίδας ήταν επιστήμονες από το χώρο του Αθλητισμού και της Ιατρικής, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, το ΕΚΑΒ και Ολυμπιονίκες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 400 σύνεδροι μεταξύ των οποίων Ολυμπιονίκες, προπονητές, αθλητές, ιατροί και νοσηλευτές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μαθητές Παραγωγικών Σχολών. Την ημερίδα προλόγισε ο Διοικητής του 251 ΓΝΑ Ταξίαρχος Γεώργιος Τολούμης ενώ την έναρξη κήρυξε ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου. Ο συντονισμός της Ημερίδας έγινε από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής Σμήναρχο (YI) Οδυσσέα Παξινό.Η πρώτη στρογγγυλή τράπεζα είχε θέμα «Αθλητισμός για όλους» και Πρόεδρο τον Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Κωσταντίνο Νάτση Χειρουργό Ορθοπεδικό. Η πρώτη εισήγηση από τον Δρ. Οδυσσέα Παξινό Σμήναρχο - Ορθοπεδικό είχε θέμα τα σημαντικά οφέλη της άσκησης για το γενικό πληθυσμό. Ακολούθησε ο Δρ. Άρης Αναστασάκης Καρδιολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων Κέντρου Καρδιολογίας Αθλητών & Νέων της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τον αιφνίδιο θάνατο αθλητών και την σημασία του προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου σε νεαρές ηλικίες. Το έργο του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του ΑΣΑΕΔ Αντιπλοίαρχο Σπύρο Ανδριόπουλο. Η στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του Δρ. Θρασύβουλου Παξινού Καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με θέμα τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του Μαχητή.

Η δεύτερη στρογγγυλή τράπεζα είχε θέμα «Άσκηση σε Ειδικές Ομάδες Αθλουμένων» και Πρόεδρο τον Καθηγητή Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και Πρόεδρο του ΤΕΕΦΑ Αθηνών Σπυρίδωνα Αθανασόπουλο. Η πρώτη εισήγηση από τον Καθηγητή Γηριατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κίμωνα Βολίκα είχε θέμα τα σημαντικά οφέλη της άσκησης για την τρίτη ηλικία. Ακολούθησε ο Δρ. Δημήτριος Πατατούκας Διευθυντής ΕΣΥ Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - ΓΠΝ «Ασκληπιείο ο οποίος παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της άσκησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική βελτίωση των ΑΜΕΑ παρουσιάστηκαν από τον Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής Αργολίδας και προπονητή ΑMΕΑ κο Μιχάλη Γιαννούλη. Ακολούθησε η εξαιρετική ομιλία της Δρ. Βασιλικής Γαροπούλου Καθηγήτριας Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού η οποία ανέλυσε τα προγράμματα άσκησης για άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας τόσο από την πλευρά του επιστημονα όσο και από την πλευρά του μαχόμενου ασθενή.

Η τρίτη στρογγγυλή τράπεζα είχε θέμα «Κακώσεις στην Άθληση» και Πρόεδρο τον Καθηγητή Αθλητικής Επιστήμης της Σχολής Ευελπίδων Δρ. Θρασύβουλο Παξινό. Η πρώτη εισήγηση από τον Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κου Κωσταντίνου Νάτση Ορθοπεδικού ανέλυσε όλες τις συχνές κακώσεις και τις σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Ακολούθησε ο Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και Πρόεδρος του ΤΕΕΦΑ Αθηνών κος Σπυρίδων Αθανσόπουλος ο οποίος προσδιόρισε τους θεραπευτικούς στόχους κατά την φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση αθλητών. Εξειδικεύοντας στο θέμα της αθλητικής φυσικοθεραπείας αναλύθηκε η σημασία του οσφυοπυελικού κινητικού ελέγχου για την πρόληψη της οσφυαλγίας των αθλητών από τους κο Γεώργιο Τσουκαλά και Δρ. Ολύβια Δόντη Λέκτορα του ΤΕΕΦΑ Αθηνών. Η στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με την ανάλυση του σχεδιασμού και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η υγειονομική υποστήριξη μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων από τον Δρ. Δημήτρη Πύρρο Ορθοπεδικό, Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και πρόεδρο (2009) της Παγκόσμιας Ένωσης Ιατρικής των Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής (WADEM).

Η τέταρτη στρογγγυλή τράπεζα είχε θέμα «Το Κράτος, ο Πολίτης και ο Αθλητισμός» και Πρόεδρο την Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Πρόεδρο του ΕΣΚΑΝ και Χαρά Σπηλιοπούλου. Η πρώτη εισήγηση έγινε από την Εθνική Πρέσβυ της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρο του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» κα Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία ανέλυσε τα προβλήματα και το όραμα της σχέσης κράτους - πολίτη - αθλητισμού. Ακολούθησε η Υποπλοίαρχος (O) Μαρία Γεωργάτου, Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ρυθμικής Γυμναστικής, (Σύδνεϋ 2000) και προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής, η οποία παρουσίασε το όραμα της κρατικής αθλητικής μέριμνας μέσα από τα μάτια ενός ολυμπιονίκη. Η δικηγόρος κα Έλλη Ρούσσου μέλος της Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. «Αθλητισμός και Γυναίκα» και του ΠΑΣΓ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» ανέλυσε σε νομική βάση το ρόλο και την ευθύνη των φορέων προώθησης του αθλητισμού. Η στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κου Στυλιανού Δασκαλάκη Διευθυντή Φυσικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας στην οποία παρατέθηκαν στοιχεία από το έργο του Υπουργείου για τον Ελληνικό Σχολικό Αθλητισμό, καθώς και την φιλοσοφία και το όραμα της διαβίου μάθησης.

Η πέμπτη στρογγγυλή τράπεζα είχε θέμα «Πρωταθλητισμός στην Ελλάδα» και Πρόεδρο το Χρυσό Ολυμπιονίκη της Ενόργανης Γυμναστικής Σμηναγό (Δ) Δημοσθένη Ταμπάκο. Η πρώτη εισήγηση έγινε από τον Καθηγητή κο Σπύρο Γεωργαρά με θέμα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ανά άθλημα και τις τεχνικές βελτίωσης της όρασης των αθλητών. Η δεύτερη εισήγηση από τον κο Γεώργιο Πασχαλίδη με θέμα τους τρεις ανθρώπινους τύπους και την επιλογή του αθλήματος απευθύνθηκε κυρίως σε μία ομάδα συνέδρων που ήρθαν ειδικά για να τον παρακολουθήσουν. Η τρίτη εισήγηση από την Καθηγήτρια Ιατρικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Χαρά Σπηλιοπούλου ανέδειξε το σοβαρό θέμα της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινκ) στο πρωταθλητισμό και τις συνέπειες που αυτή έχει τόσο στην υγεία των αθλητών όσο και στην απαξίωση του αθλητικού ιδεώδους.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση της Ανθυπολοχαγού Σαβίνας Αναστασίου, 8ης Ολυμπιονίκη της Συγχρονισμένης Κολύμβησης «Πρωταθλητισμός: Μύθοι και Αλήθειες».

Εκτός των εισηγήσεων σημαντικές παρεμβάσεις και προτάσεις για την βελτίωση του ελληνικού αθλητισμού έκαναν με ομιλίες τους η κα Κατερίνα Παναγοπούλου ώς Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» , η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού κα Κούλα Γιαννακίδου και ο Αντιεριφερειάρχης βορείου τομέα Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μανιάτης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών τίμησε την κα Κατερίνα Παναγοπούλου Εθνική Πρέσβυρα της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και του Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρο του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» που πρόσφτατα έφερε και το πρώτο βραβείο το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως «Γυναίκα της Ευρώπης για τον Αθλητισμό», για την σημαντική και συνεχή προσφορά της στον Ελληνικό Αθλητισμό και στην Ελληνική Κοινωνία.

Επίσης, βραβεύθηκαν ο καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, Πρόεδρος ΤΕΕΦΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπύρος Αθανασόπουλος για την προσφορά του στον Αθλητισμό και την Επιστήμη και ο Ταγματάρχης (ΠΖ) κ. Αθανάσιος Μπάτζιος για την υπηρεσία του στον αθλητισμό, ως διοικητής του Αθλητικού Κέντρου Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΚΕΔ).


Διαβάστε περισσότερα...

Νέος εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Κιλελέρ


Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει ένα έργο που συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Κιλελέρ. Συγκεκριμένα μετά από έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, προχωράει για υπογραφή σύμβασης μέρος του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο «Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ΑμεΑ Δήμου Κιλελέρ», προϋπολογισμού 200.669,58 ευρώ (με ΦΠΑ)

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με νοητική υστέρηση.

Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού βοηθά τα Τμήματα αυτά να λειτουργήσουν ολοκληρωμένα και να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που προωθείται από το Σύνταγμα».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κιλελέρ κ. Ρίζος Κομήτσας δήλωσε: «Εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίησή μας για τη θετικότατη εξέλιξη της χρηματοδότησης για την προμήθεια του εξοπλισμού στο Ειδικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων του Δήμου Κιλελέρ. Η ευαισθησία μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δεδομένη και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η οικονομική κρίση και οι πρωτοφανείς περικοπές δαπανών από την ελληνική πολιτεία προς την Αυτοδιοίκηση, να μην επηρεάσουν, τη λειτουργία αυτών των σχολικών μονάδων.

Στην εποχή που ζούμε, η έμπρακτη αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο είναι ύψιστο καθήκον όλων μας, όπως και η διασφάλιση των αναγκαίων εχεγγύων προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, αποτελώντας ένα δυναμικό και δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας».

Κύριος του έργου ο Δήμος Κιλελέρ και φορέας υλοποίησης το Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Κιλελέρ, για τρεις (3) ομάδες ειδών προμήθειας. Ειδικότερα, αυτές είναι :

1) Σύμβαση 1 :Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές Ήχου και Εικόνας/Διαδραστικοί Πίνακες, με ποσό προς υπογραφή Σύμβασης 20.602,50 ευρώ,

2) Σύμβαση 2 : Έπιπλα, με ποσό προς υπογραφή Σύμβασης 21.496,66 ευρώ και

3) Σύμβαση 3 : Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, με ποσό προς υπογραφή Σύμβασης 77.551,50 ευρώ

Το υπολειπόμενο τμήμα της προμήθειας του ειδικού εξοπλισμού βρίσκεται σε διαδικασία επανα-δημοπράτησης και ο νέος διαγωνισμός αναμένεται σύντομα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με την παρούσα πράξη εξοπλίζεται η σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του Δήμου Κιλελέρ με παιδαγωγικό υλικό και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία του και τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τον εξοπλισμό ειδικών εργαστηρίων, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και εξοπλισμό που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας του κάθε ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα οι συγκεκριμένες συμβάσεις περιλαμβάνουν :

- Υπολογιστές – συσκευές ήχου και εικόνας

- Διαδραστικούς Πίνακες

- Έπιπλα και – Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα

Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού.Πηγή: http://www.newsnow.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα θρεπτικά λαχανικά του φθινοπώρου


Περιέχουν βιταμίνες και πολύτιμα συστατικά για την υγεία μας.

Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει και οι περισσότεροι έχουμε ήδη επιστρέψει στις «βάσεις» και τις υποχρεώσεις μας. Αυτή την εποχή, η φύση μάς προσφέρει απλόχερα νόστιμα και θρεπτικά λαχανικά. Ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τα κυριότερα φθινοπωρινά λαχανικά...

Σπανάκι: Ένα φλιτζάνι ωμό σπανάκι δεν θα σας δώσει περισσότερες από 10 θερμίδες, ενώ ένα φλιτζάνι βρασμένο σπανάκι αποδίδει περίπου 40 θερμίδες. Περιέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για την υγεία μας, όπως βιταμίνες A, C, Ε και Κ, αντιοξειδωτικά συστατικά και φυτικές ίνες. Επίσης αποτελεί μία καλή πηγή φυτικού σιδήρου.

Ωστόσο, επειδή ο σίδηρος που περιέχεται στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης δεν απορροφάται σε μεγάλα ποσοστά από τον οργανισμό φροντίστε να συνδυάζετε το σπανάκι με κάποια πηγή βιταμίνης C,για παράδειγμα στύψτε αρκετό λεμόνι ή καταναλώστε ένα πορτοκάλι μετά το γεύμα σας, ώστε να γίνει καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.

Προσθέστε φύλλα από ωμό σπανάκι στις σαλάτες ή ως συνοδευτικό του κυρίως πιάτου σας. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μία ομελέτα φούρνου με σπανάκι, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια και τριμμένο τυρί.

Μπρόκολο: Ένα φλιτζάνι βρασμένο μπρόκολο αποδίδει περίπου 55 θερμίδες, ενώ περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη Α, φυλλικό οξύ, φώσφορο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φυτικές ίνες, καθώς και αρκετά ακόμη μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Εκτός από ωμό, το μπρόκολο ταιριάζει και μέσα στα ζυμαρικά σας. Βράστε το μπρόκολο, κόψτε το σε κομματάκια πάνω από ένα πιάτο με ζυμαρικά (κατά προτίμηση ολικής άλεσης) και προσθέστε κομμάτια από κοτόπουλο ή/και τυριού.

Λαχανάκια Βρυξελλών: Ένα φλιτζάνι βρασμένα λαχανάκια Βρυξελλών αποδίδει περίπου 55 θερμίδες. Περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες Α, C, K, B6 και φυλλικό οξύ, καθώς και συστατικά με αντιοξειδωτική δράση.

Βράστε ή ψήστε στο grill λαχανάκια Βρυξελλών και συνοδέψτε τα με ένα δροσερό dip με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, μουστάρδα και λίγο ελαιόλαδο.

Λάχανο: Ένα φλιτζάνι ωμό λάχανο έχει περίπου 18 θερμίδες, ενώ ένα φλιτζάνι βρασμένο αποδίδει 34 θερμίδες. Περιέχει φυτικές ίνες, ασβέστιο, κάλιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Α και C.

Τρίψτε λάχανο και άλλα λαχανικά της αρεσκείας σας όπως καρότο και προσθέστε μία άπαχη πηγή πρωτεΐνης, όπως τόνο σε νερό ή στήθος κοτόπουλου. Συνοδέψτε με μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης και μόλις παρασκευάσατε ένα ελαφρύ και ισορροπημένο γεύμα.


Πηγή: http://www.nutrimed.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αντικρουόμενα δεδομένα για τη δράση των ω3 εναντίον του Αλτσχάιμερ


Έρευνα δεν έδειξε καμία διαφορά μεταξύ των δύο εξεταζόμενων ομάδων.
Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης του Αλτσχάιμερ σε υπερήλικες, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της επιστήμης στην προσπάθεια πρόληψης ή ακόμα και αναστροφής των συμπτωμάτων της νόσου.

Ειδικότερα στο κομμάτι της διατροφικής πρόληψης/αντιμετώπισης της νόσου, η προσοχή των διαιτολόγων και των γιατρών, έχει στραφεί στη δράση των Ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και ειδικότερα των DHA και EPA.

Τα συγκεκριμένα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν μπει πολλές φορές στο μικροσκόπιο της επιστήμης για μια σειρά από ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου με προεξέχουσα την αντιμετώπιση των φλεγμονών. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει και μία πιθανή θετική επίδραση στην νόσο Αλτσχάιμερ.

Μια πιο πρόσφατη όμως έρευνα στο πανεπιστήμιο της IOWA δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σε ένα δείγμα 2.157 γυναικών ηλικίας 65-80 ετών μετρήθηκε με εξέταση αίματος η συγκέντρωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Παράλληλα, έκαναν τεστ αξιολόγησης της μνήμης και της ικανότητας σκέψης σε όλη την διάρκεια των 6 ετών που διήρκεσε η μελέτη.

Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες που είχαν μεγάλη συγκέντρωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην έναρξη της μελέτης και στις γυναίκες με χαμηλή συγκέντρωση.

Επιπλέον δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφοροποίηση στον ρυθμό αποκλιμάκωσης της ταχύτητας σκέψης στις δύο κατηγορίες των γυναικών. Ο ερευνητής Eric Ammann, πρόσθεσε ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό, αλλά δεν είναι σημαίνει ότι η έρευνά τους αποτελεί και το τέλος της μελέτης του ρόλου των πολυακόρεστων στη νόσο Αλτσχάιμερ και τις νοητικές λειτουργίες.

Τα δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Pittsburgh σε υγιείς νέους ενήλικες. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Bita Moghaddam, η χορήγηση συμπληρωμάτων πολυακόρεστων βελτίωσε σημαντικά την λειτουργική μνήμη των συμμετεχόντων.

Σε κάθε περίπτωση πριν αποφανθούν οι ειδικοί οριστικά για τον ρόλο των πολυακόρεστων στις νοητικές λειτουργίες, απαιτούνται περισσότερες έρευνες.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς αιφνιδιασμούς οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ επανέλαβε ο υφυπουργός Υγείας


«Στόχος του υπουργείου είναι μία ισχυρή, δημόσια και δωρεάν φροντίδα».

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας σε σημερινή συνάντηση με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ, για τις αλλαγές στον Οργανισμό, αναφέροντας ότι στόχος του υπουργείου είναι μία ισχυρή, δημόσια και δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ο κ. Μπέζας επανέλαβε, ότι όποιες αλλαγές υπάρξουν θα γίνουν χωρίς αιφνιδιασμούς και θα προέλθουν αξιοποιώντας τις μελέτες που έχουν γίνει και μετά από εξαντλητικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εργαζόμενους.

Όσον αφορά τη λειτουργία των εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου θα προβλεφθεί σχετική διάταξη προκειμένου να καταστεί δυνατή η προμήθεια αντιδραστηρίων.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εχθρός για τον εγκέφαλο των εφήβων τα ενεργειακά ποτά


Σύμφωνα με ελβετική μελέτη, επιβραδύνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά, επειδή περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες, είναι επικίνδυνα για τους εφήβους, καθώς επιβραδύνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους.

Σύμφωνα με ελβετική μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε στη διαδικασία ανάπτυξης του εγκεφάλου κατά τα εφηβικά χρόνια, όσοι νέοι πίνουν καθημερινά τρία κουτάκια ενεργειακών ποτών ή ένα μεγάλο μπουκάλι αναψυκτικού με καφεΐνη κάνουν λιγότερο βαθύ ύπνο. Ο ύπνος είναι μια απαραίτητη λειτουργία για τον οργανισμό, που μεταξύ άλλων παίζει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο για τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Reto Huber, καθηγητής από την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική της Ζυρίχης επισημαίνει ότι τα προβλήματα, που εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές και δυσάρεστες καταστάσεις: σχιζοφρένεια, έντονο άγχος, χρήση ναρκωτικών ουσιών, ακόμη και διαταραχές της προσωπικότητας. Παρότι η ομάδα του πειραματίστηκε με ποντίκια, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι τα ευρήματα εγείρουν ανησυχίες για τα παιδιά και τους εφήβους, λόγω της τάσης που έχουν να καταφεύγουν στα αναψυκτικά τύπου κόλα και τα ενεργειακά ποτά για να ενυδατωθούν.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δεδομένου ότι η κατανάλωση καφεΐνης στους νέους έχει αυξηθεί παραπάνω από 70% τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας του Καναδά, σε σχετική έκθεσή του, αναφέρει ότι η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης, προκειμένου να είναι ασφαλής για τον οργανισμό, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 400mg.

Εκπρόσωπος από την ομάδα των Ελβετών ερευνητών δήλωσε: «Η κατανάλωση καφεΐνης στους νέους έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο σημάδι που να δείχνει ότι η αύξηση θα σταματήσει». Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PLoS ONE.


Πηγή: http://www.vita.gr
Διαβάστε περισσότερα...