Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Μετεγγραφές Φοιτητών - Η νέα εγκύκλιος για το 2010-2011 - Όλη η διαδικασίαΟι φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο θα πρέπει να κάνουν κλικ εδώ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.


--------------------------------


Εκδόθηκε η εγκύκλιος που που αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και ορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τρόπο υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών.


Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να την βρείτε στο ακόλουθο αρχείο: εγκύκλιος μετεγγραφών.


--------------------------------


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:Ποια τμήματα έχουν αντιστοιχίες μεταξύ τους και μπορούν να μετεγγραφούν οι φοιτητές
Η αντιστοιχία των τμημάτων ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Αντίστοιχα τμήματα


Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:
1. «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).
3. «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
5. «Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6. «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Σημείωση: Το Τμήμα «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει κατατμηθεί σε Τμήματα «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» και «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (π.δ. 157/2008, ΦΕΚ Α’ 199), με την πρόβλεψη (άρθρο 12 παρ. 4) ότι, όπου στις κείμενες διατάξεις συμμετέχει το κατατεμνόμενο Τμήμα, στη θέση του συμμετέχει το Τμήμα με το ανάλογο γνωστικό αντικείμενο.
10. «Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. «Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
13. «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης»  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
14. «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15. «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
16. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σημείωση: Το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» (π.δ. 60/2008, ΦΕΚ Α’ 91), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
17.«Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
18. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
19.«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20.«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του  Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
21.«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης,  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
22.«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
23. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
24.«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
25. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
26. «Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
27.«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
28. «Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
29. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
30. «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
31. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.
32. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
33.«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Σημείωση: Τα Τμήματα «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν μετονομαστεί αμφότερα σε «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» (π.δ. 26/2009, ΦΕΚ Α’ 45 και π.δ. 47/2009, Φ.Ε.Κ. Α’ 61, αντίστοιχα), χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου και των αντιστοιχιών τους.
34. «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης
35.«Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
36. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
37. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
38. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
39. «Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
40.«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
41.«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
42. «Θεατρικών Σπουδών»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
43. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας) και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
44. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος»  και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
45. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση ‘Αγροτικής Οικονομίας’ της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
46. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
47. «Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
48.«Ιατρικής»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
49. «Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
50.«Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
51. «Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
52. «Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
53. «Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
54. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
55. «Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ Β΄

Μη αντίστοιχα τμήματα


Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

1. «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Αθηνών.
2. «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
5. «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
6. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7. «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
ΣημείωσηΤο Τμήμα «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (π.δ. 129/2009, ΦΕΚ Α’ 175), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
8. «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
12. «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. «Δημόσιας Διοίκησης» του  Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
16. «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
17. «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Σημείωση: Το Τμήμα «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Ψηφιακών Συστημάτων» (π.δ. 151/2009, ΦΕΚ Α’ 194), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
18. «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
19. «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
20. «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
21. «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
22. «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σημείωση: Το Τμήμα «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνέχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» (π.δ. 26/2009, ΦΕΚ Α’ 45), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
23. «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
24. «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).
25. «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).
26. «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
27. «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου Θράκης.
28. «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
29. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
30. «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
31. «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
32. «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
33. «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
34. «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
35. «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
36. «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
37. «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
38. «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
39. «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
40. «Μουσικών Σπουδών»  του Ιονίου Πανεπιστημίου.
41. «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
42. «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
43. «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
44. «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
45. «Επιστήμης και Τεχνολογίας   Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
46. «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
47. «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σημείωση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3443/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 41), τροποποίηση ή συμπλήρωση της Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων, η οποία είναι διαπιστωτικού χαρακτήρα και εκδίδεται κατόπιν απόφασης του Σ.Α.Π.Ε., είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που ιδρύονται νέα τμήματα ή μεταβάλλεται το γνωστικό αντικείμενο υφιστάμενων τμημάτων.


--------------------------------ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΙ :Ποια τμήματα έχουν αντιστοιχίες μεταξύ τους και μπορούν να μετεγγραφούν οι σπουδαστές
Η αντιστοιχία των τμημάτων TEI ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε τμήμα TEI ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


--------------------------------


Bήμα προς βήμα η διαδικασία αίτησης για τη μετεγγραφή των φοιτητών -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Όπως ανακοίνωσε ο τεχνικός του υπουργείου, δημιουργώντας εκείνη την στιγμή ένα νέο φοιτητή
Ας υποθέσουμε ότι είμαι ένας φοιτητής ο οποίος μόλις έχει περάσει στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω 3 αδέλφια, οπότε ανήκω στις επιτρεπόμενες κατηγορίες μετεγγραφών και επιθυμώ να μετεγγραφώ στο νομό Αττικής για να είμαι κοντά στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων μου.
Τα μόνα στοιχεία που χρειάζεται να έχω για να δημιουργήσω ένα λογαριασμό στο σύστημα και να συμπληρώσω την αίτηση μετεγγραφής είναι να ξέρω τον κωδικό πανελληνίων μου, τον οποίο τον ξέρω έτσι κι αλλιώς γιατί με βάση αυτό έμαθα τη Σχολή στην οποία πέρασα και χρειάζεται να έχω και ένα έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail για να μπορέσω να ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της αίτησης μου.
Οπότε συνδέομαι στην εφαρμογή, θα υπάρχει σχετικό link στο site του Υπουργείου Υγείας. Επειδή ακόμα δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη επιλέγω να δημιουργήσω, συμπληρώνω τα στοιχεία μου. Γίνεται μια ταυτοποίηση με τους φετινούς επιτυχόντες των πανελληνίων εξετάσεων για να δει το σύστημα ότι όντως ανήκω σε αυτούς, βρέθηκα, μου εμφανίζει το σύστημα σε ποιο Τμήμα πέρασα, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στη συνέχεα για να ολοκληρώσω την εγγραφή μου καλούμαι να συμπληρώσω ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω για να μπορέσω μετά να συνδεθώ και να κάνω την αίτηση μετεγγραφής, ένα e-mail και ένα κινητό, το οποίο όπως είπαμε τα θέλουμε για να ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της αίτησης μου.
Συμπληρώνω τα στοιχεία. Τώρα, με το που συμπληρώσω τα στοιχεία και πατήσω δημιουργία λογαριασμού θα μου έρθει στο e-mail το οποίο δήλωσα ένα λεγόμενο e-mail ενεργοποίησης. Τι είναι το e-mail ενεργοποίησης. Το e-mail ενεργοποίησης το χρειάζομαι για να σιγουρευτεί η εφαρμογή ότι έχω δηλώσει κάποια έγκυρη διεύθυνση mail.
Μου έρχεται αμέσως. Ενημερώνομαι ότι για την ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιούργησα πρέπει να πατήσω τον παρακάτω σύνδεσμο, τον πατάω και με το που το πατήσω λαμβάνω στο κινητό μου ένα SMS με ένα 8ψήφιο κωδικό πιστοποίησης. Τον κωδικό πιστοποίησης τον χρησιμοποιώ αφού συνδεθώ στο σύστημα.
Μπαίνω στο σύστημα. Η εφαρμογή με ενημερώνει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιήσει το λογαριασμό μου, άρα πηγαίνω να τον πιστοποιήσω. Χρησιμοποιώ τον 8ψήφιο κωδικό που μου ήρθε στο κινητό. Με τον τρόπο αυτόν έχουμε εξασφαλίσει ότι έχουμε έναν έγκυρο αριθμό κινητού και ένα έγκυρο e-mail για να μπορέσω να ενημερωθώ για την αίτηση που θα κάνω.
Εφόσον πιστοποιήσω το λογαριασμό μου μπορώ να ξεκινήσω κανονικά την αίτηση μετεγγραφής. Αρχικά δηλώνω την κατηγορία στην οποία ανήκω. Έχω 3 αδέλφια, άρα είμαι στην κατηγορία πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.
Στη συνέχεια συμπληρώνω τα στοιχεία της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας των γονέων μου. Έχω έναν αδελφό ο οποίος σπουδάζει στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, άρα επιλέγω και το αντίστοιχο Τμήμα.
Στο επόμενο βήμα καλούμαι να επιλέξω το νομό στον οποίο επιθυμώ να μετεγγραφώ. Στους διαθέσιμους νομούς εμφανίζονται μονάχα νομοί στους οποίους υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα με τη Σχολή στην οποία έχω περάσει. Εγώ είχα περάσει στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και η εφαρμογή μου εμφανίζει ότι αντίστοιχα Τμήματα υπάρχουν στους Νομούς Αρκαδίας, Αττικής Θεσσαλονίκης κλπ. Εγώ θέλω να μετεγγραφώ στο νομό Αττικής, άρα επιλέγω Αττικής και η εφαρμογή μου εμφανίζει αυτόματα τα αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στο νομό Αττικής.
Τώρα επειδή η εφαρμογή βρήκε ότι υπάρχουν παραπάνω από ένα αντίστοιχα Τμήματα, καλούμαι να δηλώσω μια σειρά προτίμησης την οποία θέλω.
Ας πούμε ότι θέλω πρώτη επιλογή να είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεύτερη επιλογή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, άρα το βάζω δεύτερο. Tρίτο το Χαροκόπειο, άρα το βάζω τρίτο και τέταρτο το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τη σχετική νομοθεσία, η οποία στην ουσία βασικά είμαι υποχρεωμένος ο νομός που θα διαλέξω να είναι πιο κοντά είτε στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων μου, είτε στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αδελφού ή της αδελφής μου.
Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε οι φοιτητές να μεταβούν σε κάποιο νομό στο οποίο να υπάρχει κάποιος συγγενής για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αντί για τρία σπίτια δυο σπίτια.
Οπότε δηλώνω ότι έχω διαβάσει τη νομοθεσία, πατάω καταχώρηση και βλέπω σε προεπισκόπηση όλα όσα έχω δηλώσει στην αίτηση μου. Εφ’ όσον είμαι σίγουρος ότι είναι όλα σωστά, πατάω οριστικοποίηση και λαμβάνω ένα μήνυμα στο e-mail που έχω δηλώσει. Με το που ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση η αίτηση μου λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό.
Ενημερώνομαι ότι στις 15 Οκτωβρίου. Oπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, εντός 7 ημερών θα ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της μετεγγραφής μου. Ταυτόχρονα λαμβάνω και ένα e-mail με όλα αυτά τα στοιχεία, τον κωδικό που πήρε η αίτηση μου και ακριβώς τα στοιχεία τα οποία δήλωσα και μπορώ να δω τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσω στο Τμήμα Υποδοχής πατώντας προβολή δικαιολογητικών.
Αν τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία, παρατηρήσω ότι έχω κάνει κάποιο λάθος στην αίτηση μου ή αλλάξω γνώμη και θελήσω ας πούμε να μετεγγραφώ κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη δεν θέλω να πάω στο Νομό Αττικής, θέλω να πάω στο Νομό Θεσσαλονίκης όπου είναι ο αδελφός μου, θα μπορούσα να κάνω ακύρωση της αίτησης.
Το σύστημα με ενημερώνει ότι μπορώ να την ακυρώσω, αλλά θα πρέπει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να οριστικοποιήσω εκ νέου, οπότε μπορώ να πάω ξανά να κάνω αίτηση μετεγγραφής. Στο πρώτο βήμα δεν έχω να αλλάξω κάτι.
Στο δεύτερο βήμα κάνω ακύρωση του νομού που είχα επιλέξει, επιλέγω το Νομό Θεσσαλονίκης. Στο Νομό Θεσσαλονίκης πάλι υπάρχουν δυο αντίστοιχα Τμήματα, άρα βάζω τη σειρά με την οποία θέλω. Κάνω εκ νέου οριστικοποίηση, οπότε η αίτηση μου λαμβάνει ένα νέο μοναδικό κωδικό. Ταυτόχρονα λαμβάνω πάλι ένα mail σχετικά με τη νέα αίτηση την οποία υπέβαλλα.
Τώρα εφόσον έκανα δυο φορές αίτηση, μπορώ να πατήσω ιστορικό υποβολών, να δω ότι στις 20/9 είχα κάνει μια αίτηση που είχε πάρει μοναδικό κωδικό 1 την οποία όμως την ίδια μέρα την ακύρωσα και έκανα μια νέα αίτηση την οποία την οριστικοποίησα και δεν την έχω ακυρώσει, άρα είναι έγκυρη.
Αν πάω στο tab Αποτελέσματα Μετεγγραφής μετά τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, θα μπορέσω αυτόματα να ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της αίτησης μου και εκτός από διαδικτυακά θα λάβω και ένα SMS στο κινητό μου και ένα αντίστοιχο μήνυμα στο e-mail μου για να είμαστε σίγουροι ότι ο φοιτητής ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της αίτησης του. Η διαδικασία είναι σχετικά σύντομη και εύκολη.


--------------------------------Πως θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά των φοιτητών που θα μετεγγράφονται
Η σχετική υπουργική απόφαση που συντάσσεται από τον Ειδικό Γραμματέα του υπ. Παιδείας κ. Παπάζογλου , προβλέπει τρία στάδια ελέγχου:
Το πρώτο στάδιο ελέγχου θα είναι από το ίδιο το Τμήμα το οποίο όταν θα πάει ο σπουδαστής με το χαρτί που λέει ότι μετεγράφη στο Τμήμα τάδε, θα πηγαίνει και όλα τα δικαιολογητικά, οπότε σε διάστημα 3, 4, 5 μηνών, το υπουργείο  δίνει τη ευκαιρία στο Τμήμα να κάνει  τον έλεγχο των στοιχείων.
Το δεύτερο επίπεδο είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος από το υπουργείο Παιδείας.
Ο τρίτος έλεγχος είναι ο ακόλουθος: Εάν κάποιο στοιχείο βρεθεί πλαστό, τότε ο «πλαστογράφος» φοιτητής  διαγράφεται από το Τμήμα στο οποίο πήρε τη μετεγγραφή. Ταυτόχρονα όμως το θέμα  πηγαίνει σε ένα «Πειθαρχικό Συμβούλιο» όπου προΐσταται Δικαστικός και μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ αν είναι Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και αποφαίνονται κατά πόσο τα πλαστά στοιχεία αυτά ήταν με δόλο ή ήταν κάτι τυχαίο, οτιδήποτε, και αν προκύψει δόλος, τότε διαγράφεται και από το Τμήμα το οποίο προήλθε. 


--------------------------------
Πήγη esos.gr και άλλα site.
Διαβάστε περισσότερα...