Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Προνοιακά Επιδόματα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/2792/6.3.2001, ΔΥ1δ/8063/9.5.2001 Υπουργικές Αποφάσεις ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα στοχεύουν στη δικαιότερη χορήγηση αυτών. Στην Επιτροπή συμμετείχε και η ΕΣΑμεΑ με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της.


Η Επιτροπή μετά από 10 συνεδριάσεις κατέθεσε τις προτάσεις της προς τα αρμόδια Υπουργεία.


Στο ΦΕΚ 134/29–1–04 ΤΕΥΧΟΣ Β έχουν δημοσιευθεί τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2004.2005.2006 και 2007. Σε αυτό το ΦΕΚ εμπεριέχονται και οι αυξήσεις των επιδομάτων για την τετραετία 2004–2007.


Οι κατηγορίες αναπηρίας που δικαιούνται προνοιακό επίδομα είναι οι ακόλουθες:
 1. ΤΥΦΛΟΙ
 2. ΚΩΦΟΙ
 3. ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
 4. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
 5. ΑΙDS – ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
 6. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Στην κατηγορία Βαριάς Αναπηρίας εντάσσονται διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως Επιληψία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ερυθρωματώδης Λύκος κ.ά. και ισχύει για άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
 7. ΣΠΑΣΤΙΚΑ (Άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0–18 ετών)
 8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Δικαιούνται τα άτομα που πάσχουν από κινητική αναπηρία κάτω άκρων σε ποσοστό αναπηρία 80% και άνω ή ακρωτηριασμό δύο ποδιών)
 9. ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ
Η κατηγορία των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ίσο με το ύψος του χαμηλότερου προνοιακού επιδόματος. Δικαιούχοι του παρόντος επιδόματος επιδόματος είναι επίσης οι μεταμοσχευθέντες καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. Πληροφορίες θα βρείτε εδώ: Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστώνΤο Προνοιακό Επίδομα δικαιούνται οι ανασφάλιστοι και έμμεσα ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση που το άτομα με αναπηρία ενταχθεί στην αγορά εργασίας και ασφαλιστεί σε οργανισμό τότε το Προνοιακό Επίδομα διακόπτεται. Για να διακοπεί πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια. για την καταβολή του επιδόματος, διεύθυνση πρόνοιας εγκαίρως, σύμφωνα και με την Υ.Δ. που έχει υπογράψει ο δικαιούχος ως δικαιολογητικό με την αίτηση για την έναρξη λήψης του επιδόματος. Επίσης προνοιακό επίδομα δικαιούνται και άτομα που είναι μεν άμεσα ασφαλισμένοι, αλλά δεν εργάζονται την περίοδο αυτοί και το ταμείο ασφάλισής τους δεν έχει αντίστοιχο πρόγραμμα για την οικονομική τους ενίσχυση.


Η διακοπή του Προνοιακού Επιδόματος όταν ο δικαιούχος εργάζεται δεν ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες:


 • ΤΥΦΛΟΙ: Όταν ο δικαιούχος εργαστεί λαμβάνει χαμηλότερο ποσό προνοιακού επιδόματος.
 • ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ: Σε αυτή την κατηγορία το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας παρέχεται και στους εργαζόμενους


Τα άτομα με παραπληγία – τετραπληγία που είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ή είναι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το Επίδομα από την Νομαρχία.


Οι Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. (παραπληγικοί – τετραπληγικοί) δικαιούνται το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.


Σύμφωνα με το Νόμο 3232/04 ΦΕΚ 48/12 Φεβρουαρίου 2004 το επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας παρέχεται και στις ακόλουθες κατηγορίεςπου είναι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:


 • Σε όσους πάσχουν από μυασθένεια–μυοπάθεια με Π.Α 67% και άνω
 • Σε όσους έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχα ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και
 • Σε όσους έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας μα την αμέσως περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
 • Σε όσους πάσχουν από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία με Π.Α 67% και άνω
 • Το ύψος του επιδόματος για όσους έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

Εξαιρούνται οι ΑμεΑ που λαμβάνουν τα ακόλουθα δυο επιδόματα: 
 1. Επίδομα Τυφλών 
 2. Επίδομα Παρα-Τετραπληγίας Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή Υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή ανασφάλιστων
Για τους ΑμεΑ με παραπληγία-τετραπληγία που δεν είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ή είναι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το επίδομα από τον φορέα ασφάλισης. Δείτε στα ακόλουθα θέματα:  1. Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας από το Ι.Κ.Α
 2. Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας από τον Ο.Α.Ε.Ε
 3. Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας από τον Ο.Γ.Α.


Οι κατηγορίες των επιδομάτων που δίνει η υπηρεσία Πρόνοιας του κάθε "Καλλικρατικού" Δήμου της χώρας, είναι οι ακόλουθες:
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.
Σημείωση: Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα: Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ). Σημαντικά για όλους:


Οι διευθύνσεις πρόνοιας της χώρας είναι οι ακόλουθες: 

1. Δήμος Παλλήνης
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15 351

2. Δήμος Αγ. Παρασκευής
Μεσογείων 448 Α
ΤΚ 15 342

3. Δήμος Αιγάλεω
Μαρμαρά 26
ΤΚ 12242

4. Δήμος Καλλιθέας
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος
ΤΚ: 176 74

5. Δήμος Αθηναίων 
Λ. Αλεξάνδρας 196
ΤΚ : 115 21 

6. Δήμος Πειραιά
Ηρ. Πολυτεχνείου 19
ΤΚ: 185 32

7. Δήμος Ελευσίνας
Αθηνάς 1 & Ερμού
ΤΚ: 19 200

8. Δήμος Μεσολογγίου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 30 200 

9. Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμητρας 19
ΤΚ: 68 100

10. Δήμος Άρτας
Περ. Οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47 100

11. Δήμος Βέροιας
Μακροχώρι 100
ΤΚ: 59033

12. Δήμος Βόλου
Διοικητήριο
ΤΚ: 38 001

13. Δήμος Γρεβενών
Διοικητήριο
ΤΚ: 51 100 

14. Δήμος Δελφών
Γιδογιάννου 31
ΤΚ: 331 00

15. Δήμος Δράμας
Διοικητήριο
ΤΚ: 66 100

16. Δήμος Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 29 100

17. Δήμος Ηγουμενίτσας
ΤΚ: 46100

18. Δήμος Ηρακλείου
Οδός 1770 αρ. 24
ΤΚ: 71 201

19. Δήμος Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 107 – 109
ΤΚ: 54 627

20.Δήμος Ιωαννίνων
Πλ. Πύρρου 1
ΤΚ: 45 221

21. Δήμος Καβάλας
Κύπρου 10
ΤΚ: 65 403

22.Δήμος Καλαμάτας
Διοικητήριο
ΤΚ: 24 100

23. Δήμος Καρδίτσας
Ν. Πλαστήρα 62 
ΤΚ: 43 100

24.Δήμος Καρπενησίου
Χαρ. Τρικούπη 26
ΤΚ: 36 100

25.Δήμος Καστοριάς 
Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας

26.Δήμος Κατερίνης
28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ: 60 100

27. Δήμος Κέρκυρας
Σαμαρά 13
ΤΚ: 49100

28. Δήμος Κεφαλληνίας
Κτίριο Ξενία
Αργοστόλι
ΤΚ: 281 00

29. Δήμος Κιλκίς
Ανδρέα Παπανδρέου 3
ΤΚ: 61 100

30. Δήμος Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
ΤΚ: 50 100 

31. Δήμος Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου
ΤΚ: 69 100

32. Δήμος Κορίνθου
Αδειμάντου 22
ΤΚ: 20 100

33. Δήμος Λαμίας
Λεωνίδου 11
ΤΚ: 35 100 

34. Δήμος Λάρισας
Διοικητήριο 
ΤΚ: 41 110

35. Δήμος Αγίου Νικολάου
Ρούσσου Καπετανάκη 7
Άγιος Νικόλαος
ΤΚ: 72 100

36. Δήμος Λειβαδιάς
Σοφοκλέους 15
ΤΚ: 32 100

37.Δήμος Λέσβου
Ίμβρου 2
ΤΚ: 81 100 

38. Δήμος Λευκάδας
Αντ. Τζεβελέκη 
κ’ Υπ.Αθ. Κατωπόδη

39. Δήμος Ναυπλίου
Μπουμπουλίνας 6 
ΤΚ: 21 100

40. Δήμος Ξάνθης
Διοικητήριο
ΤΚ: 67 100

41. Δήμος Πατρέων
Κανάρη 44
ΤΚ: 26 222

42. Δήμος Έδεσσας
Πλατεία Αιγών 1
ΤΚ: 58 200

43. Δήμος Πρεβέζης
Περδικάρη 1
ΤΚ: 48100

44. Δήμος Πολυγύρου
Διοικητήριο
Τκ: 63 100

45. Δήμος Πύργου
Μανωλοπούλου 31
ΤΚ: 27 100

46. Δήμος Ρόδου
Ερυθρού Σταυρού 12

47. Δήμος Ρεθύμνου
Ζαμπελίου 34
Ταχ. Θυρ. 178
ΤΚ: 74 100

48. Δήμος Σάμου
Διοικητήριο
ΤΚ: 83 100

49. Δήμος Σερρών
Διοικητήριο – Μεραρχίας 36

50. Δήμος Σπάρτης
Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας
2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου
ΤΚ: 23 100

51. Δήμος Σύρου
Πάροδος Σ. Καράγιωργα
ΤΚ: 84 100
Ερμούπολη

52. Δήμος Τρικκαίων
Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ: 42 100

53. Δήμος Τρίπολης
Ελ. Βενιζέλου 34
ΤΚ: 221 00

54. Δήμος Φλώρινας
Διοικητήριο
ΤΚ: 53 100

55. Δήμος Χαλκιδέων
Xαϊνά 95
ΤΚ: 34 100

56. Δήμος Χανίων
Ηρώων Πολυτεχνείου 11
ΤΚ: 73 133

57. Δήμος Χίου
Λιβανού 25

58. Δήμος Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα
Τκ 13 673

59. Δήμος Ναυπάκτου
Διός 9 και Βυζαντίου
ΤΚ 30 300

60. Δήμος Αγρινίου
Τσιμιτσελή 1
ΤΚ 30 100

61. Δήμος Αμφιλοχίας
Γ. Στράτου
ΤΚ 30 500

62. Δήμος Κω
Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3
Προέκταση Κανάρη – Λάμπη
ΤΚ: 85 300