Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σχέδιο «Αθηνά»


Βασικές αλλαγές στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει το σχέδιο «Αθηνά» για την αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση για 45 ημέρες προκειμένου τα ιδρύματα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Ακολουθούν πέντε βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κυριότερες αλλαγές, όπως παρουσιάζονται στα Νέα.

Πόσοι φοιτητές θα αναγκαστούν να αλλάξουν πόλη μέσα στην οικονομική κρίση και τι θα γίνει για να μην επιβαρυνθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί;

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, περίπου 30.000 φοιτητές θα πρέπει να μετακινηθούν (15.000 υπολογίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας). Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο επιδότησης των εξόδων (τα κριτήρια δεν είναι ακόμα γνωστά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα συνδέονται με το οικογενειακό εισόδημα και την απόσταση της μετακόμισης). Οι μετακινήσεις πάντως, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι οι λιγότερες δυνατές και οι περισσότερες θα γίνουν εντός των ιδίων περιφερειών.

Στα τμήματα που απορροφώνται από άλλα, τι θα γίνει με τους καθηγητές, τους φοιτητές και τους διοικητικούς;

Το τμήμα που απορροφά είναι ο καθολικός διάδοχος του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό εντάσσονται οι διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τμήματος που συγχωνεύεται. Ο υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές δεν θα οδηγήσουν σε απολύσεις ούτε πανεπιστημιακών ούτε διοικητικών υπαλλήλων.

Τι είναι το ομόσπονδο μοντέλο, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το νέο Πανεπιστήμιο Αδαμάντιος Κοραής και το Αττικό ΤΕΙ;

Το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει τη δημιουργία «κόμβων αριστείας», κινητικότητα του προσωπικού, μεγαλύτερες δυνατότητες σε φοιτητές, δυνατότητες οικονομίας κλίμακος και σύνδεση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας. Δημιουργείται ένας πανεπιστημιακός ομόσπονδος κόμβος, το Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Αδαμάντιος Κοραής και ένας τεχνολογικός ομόσπονδος κόμβος, το Αττικό ΤΕΙ. Τα ιδρύματα που εντάσσονται στο μοντέλο (Πάντειο, Οικονομικό, Πειραιώς, Χαροκόπειο, Γεωπονικό και ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά, ΑΣΠΑΙΤΕ) διατηρούν την ακαδημαϊκή τους αυτοτέλεια, τα προγράμματα σπουδών, τα πτυχία και την εξέλιξη του προσωπικού τους. Δημιουργείται μια υπερδομή από τα υφιστάμενα Συμβούλια σε ένα ομόσπονδο Κεντρικό Συμβούλιο.


Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής;

Με τη λήξη της διαβούλευσης (σε 45 μέρες) ανακοινώνεται το Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων αυτής της χρονιάς, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα τμήματα του νέου ακαδημαϊκού χάρτη. Με την αρχή της νέας ακαδημαϊκής περιόδου τα νέα τμήματα που προκύπτουν από το σχέδιο «Αθηνά» θα πρέπει να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους φοιτητές τους.

Τι θα γίνει με τους εισακτέους του χρόνου; Μειώνονται ή αυξάνονται και πού;

Η εκτίμησή είναι ότι θα έχουμε αύξηση 15% εισακτέων στα πανεπιστήμια και μείωση 30% στα ΤΕΙ.
Η συνολική εκτίμηση είναι ότι η μείωση δεν θα υπερβεί το 4%. Συνολικά το 2012 οι εισακτέοι (στη
γενική σειρά κατάταξης μόνο) ήταν 51.485 και το 2013 προβλέπεται να είναι 49.600.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δεν πληρώθηκαν συνταξιούχοι του ΟΓΑ που είχαν απογραφεί


Πώς θα λάβουν τη σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), που δεν πληρώθηκαν τη σύνταξή τους, παρά το ότι είχαν καταγραφεί κατά την απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα, στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την ταυτότητά τους και έγγραφο με τον Αριθμό Μητρώου τους.

Όπως διαπιστώθηκε, ημέρα καταβολής των συντάξεων του Οργανισμού, σε ένα μικρό αριθμό συνταξιούχων, δεν καταβλήθηκε η σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου μολονότι είχαν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες έγκαιρα και εμπρόθεσμα, επειδή δεν ανακοινώθηκε στον ΟΓΑ η καταγραφή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία είχαν καταγραφεί.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Οργανισμού, ο ΟΓΑ δε φέρει ο ίδιος την ευθύνη γι' αυτό αλλά ο φορέας που διενήργησε την καταγραφή. Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Οργανισμού, τονίζει ότι η σύνταξη καταβλήθηκε κανονικά σε όσους συνταξιούχους ανακοινώθηκε η καταγραφή τους, από τον φορέα στον οποίο καταγράφηκαν, εκφράζει τη λύπη της για την ταλαιπωρία των συνταξιούχων του και δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παράλληλα ο Οργανισμός ενημερώνει ότι, όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν καταγραφεί έως σήμερα θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ενημερωτική επιστολή που τους έχει σταλεί. Σε περίπτωση που είτε την έχουν απωλέσει είτε δεν την έχουν λάβει, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Η καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και το Φεβρουάριο του 2013 ανεστάλη, η καταβολή της σύνταξης όσων δεν καταγράφηκαν έως τη λήξη της προθεσμίας.


Διαβάστε περισσότερα...

Σαρωτικές μετακινήσεις στους δήμους


Αλλαγή στα οργανογράμματα των δήμων και των περιφερειών θα φέρει η αξιολόγηση των οργανικών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες πιλοτικά σε 12 ΟΤΑ, δέκα δήμους και δύο περιφέρειες.

Η νέα δομή των δήμων θα επιφέρει σαρωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ τόσο στον στενό δημόσιο τομέα όσο και μεταξύ των δήμων, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα της μετακίνησης υπαλλήλων εντός των δήμων με «διευθυντικό» δικαίωμα των δημάρχων για να καλύπτονται άμεσα τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 10.000 δημοτικοί υπάλληλοι θα κριθούν ως πλεονάζοντες και θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες με βάση το θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας που έχει υιοθετήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΤ: Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις;


Δύο λύσεις προκρίνονται για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων, από την αποχώρηση των συμβασιούχων στην ΕΡΤ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 7 Φεβρουαρίου:

α. Η πρόσληψη επαγγελματιών με σύμβαση έργου και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και

β. Η πρόσληψη 280 συμβασιούχων (οι 65 δημοσιογράφοι) που ως γνωστόν δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι των οποίων οι συμβάσεις λήγουν την ερχόμενη εβδομάδα, αφού το απαγορεύει ο νόμος.


Διαβάστε περισσότερα...

Aντιδράσεις για το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας


Παραιτήσεις και καταλήψεις για τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του σχεδίου «Αθηνά» από το υπουργείο Παιδείας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τα τμήματα του οποίου απορροφώνται από άλλα Ιδρύματα, ανακοίνωσαν την παραίτησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μετά από λεπτομερή μελέτη των προτάσεων που αφορούν το Ίδρυμά μας διαπιστώνεται ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το σχέδιο που είχε αποδεχθεί η Διοικούσα Επιτροπή μετά τη διαβούλευσή μας με το υπουργείο Παιδείας στις 27 Δεκεμβρίου 2012, από το οποίο ουδέποτε υπήρξε διαφορετική τοποθέτηση μέχρι σήμερα».

«Το ανωτέρω σχέδιο περιελάμβανε συγχωνεύσεις ομοειδών Τμημάτων Ιδρύματός μας σε μια προοπτική συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το σχέδιο αυτό πληρούσε βασικά επιστημονικά κριτήρια βιωσιμότητας και διοικητικής ενίσχυσης των ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς τα οκτώ Τμήματά μας συνενώνονταν σε τέσσερα με ανάλογες κατευθύνσεις των παλαιών Τμημάτων και ταυτόχρονα δεν προκαλούσε σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις», προστίθεται.

Στο μεταξύ, κατάληψη για την Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, αποφάσισε το Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

«Στην ουσία», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Συλλόγου, «απομακρύνονται από το ΤΕΙ ολόκληρες σχολές, όπως η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνεται το μεγαλύτερο τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, το οποίο περιλαμβάνει τμήματα με ιστορική παράδοση, συνέχεια και σημαντικότατη συνεισφορά στον παραγωγικό ιστό της χώρας».

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμα ότι «έτσι θυσιάζονται στον βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων πολυέξοδες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένος εξοπλισμός, ένα ολόκληρο αγρόκτημα 1.000 στρεμμάτων το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, αλλά και τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχει η στρατηγική θέση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τόσο πλησίον μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας, όσο και σε απόσταση αναπνοής από τις γεωργικά και κτηνοτροφικά παραγωγικές περιοχές των όμορων νομών της Ημαθίας και της Πέλλας».Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα


Ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερα προβληματική και ανησυχητική για την υγεία είναι η αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας εξαιτίας της ανεξέλεγκτης καύσης ξύλων και συναφών υλικών, με συνέπεια οι επιστημονικές μετρήσεις να καταγράφουν κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου 2012-Ιανουαρίου 2013 σημαντική αύξηση των αιωρούμενων μικροσκοπικών σωματιδίων.

Αυτό επισημάνθηκε σε ενημερωτική-εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον και Υγεία: Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα τώρα», που διοργάνωσε η Ιατρική Σχολή στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συμμετοχή επιστημόνων διαφόρων κλάδων, φοιτητών κ.α.

Η Αθήνα στο παρελθόν, ιδίως στη δεκαετία του ’80, είχε γνωρίσει κυρίως το κιτρινο-καφέ φωτοχημικό νέφος που περιέχει και οξείδια του αζώτου και για το οποίο ευθύνονταν κυρίως οι μηχανές εσωτερικής καύσης των οχημάτων. Το πιο πρόσφατο καφέ νέφος αιθαλομίχλης περιέχει κυρίως αιθάλη (μαύρο άνθρακα) λόγω της μαζικής καύσης των ξύλων και παραγώγων του.

Μεταξύ των προτάσεων που έγιναν για να διορθωθεί η κατάσταση, σχεδόν κοινή ήταν η εκτίμηση πως πρέπει να μειωθεί και πάλι ο φόρος, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι σε όλο το κύκλωμα διάθεσης των προϊόντων (καυσόξυλων, πέλετ, άλλης βιομάζας), καθώς και των διάφορων εγκαταστάσεων καύσης, καθώς συχνά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός, πρότεινε ότι το πρόβλημα της αιθαλομίχλης πρέπει να αντιμετωπιστεί βήμα-βήμα και με παρεμβάσεις στην πηγή του (ξύλα-πέλετ-εγκαταστάσεις καύσης χαμηλής ή άγνωστης ποιότητας και προέλευσης). Ανέφερε ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης υπήρξε «μέγα σφάλμα» και πρόσθεσε ότι η εν συνεχεία κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αποτελεί λύση.

Επεσήμανε, ακόμα, την ανάγκη να χτυπηθεί επιτέλους η λαθρεμπορία στα καύσιμα, ώστε να αυξηθούν τα σχετικά δημόσια έσοδα και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για τη μείωση του φόρου και τελικά της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης (όπως είπε, έστειλε και σχετική επιστολή με προτάσεις στον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη). Επίσης κάλεσε τους καταναλωτές να επιμένουν οι ίδιοι για την ύπαρξη πιστοποίησης στα προϊόντα ξυλείας και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που αγοράζουν.

Ο κ. Ζερεφός σημείωσε, πάντως, ότι οι συνέπειες για την ατμόσφαιρα, αν και αρνητικές, φαίνεται να είναι παροδικές, καθώς τα τζάκια δεν καίνε συνέχεια. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο τα βράδια, ιδίως τις μέρες που δεν φυσάει και δεν βρέχει.

Ανέφερε ότι κατά τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιαστεί μία διαρκής τάση μείωσης των αέριων ρύπων πάνω από την Αθήνα, τόσο πριν όσο και μετά την οικονομική κρίση (π.χ. επειδή οι πολίτες χρησιμοποιούν πια λιγότερο τα αυτοκίνητά τους λόγω του αυξημένου κόστους της βενζίνης). Όμως αυτή τη θετική από περιβαλλοντικής πλευράς εξέλιξη, όπως τόνισε, ήρθε να διακόψει φέτος το χειμώνα το πρόβλημα της υπερβολικής καύσης ξύλων.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Αλέξανδρος Παπαγιάννης πρότεινε να μειωθεί ή και να απαγορευθεί η καύση ξύλων, να υπάρξουν οι αναγκαίες πιστοποιήσεις, να βελτιωθούν οι θερμομονώσεις στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και να ενθαρρυνθεί η χρήση του φυσικού αερίου, ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας.

Είπε ακόμα ότι έχει παραγνωριστεί το γεγονός πως τα ξύλα («ακόμα και τα καθαρά του χωριού») περιέχουν μεγάλες ποσότητες τοξικού υδραργύρου και, μάλιστα, όσο πιο γέρικο είναι το δέντρο που καίγεται τόσο περισσότερος υδράργυρος εκλύεται στην ατμόσφαιρα.

Για τις επίσημες μετρήσεις των αρμόδιων Αρχών σχετικά με τα επίπεδα των σωματιδίων στην Αθήνα, άσκησε κριτική ότι δεν ανακοινώνονται σε πραγματικό χρόνο, αλλά με χρονική υστέρηση, ότι δεν γίνονται τα Σαββατοκύριακα και ότι οι σταθμοί μέτρησης είναι λίγοι.

Συμφώνησε ότι υπήρχε διαχρονική τάση μείωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες έχουν υπάρξει μεγάλες υπερβάσεις, μερικές μέρες μάλιστα πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, γεγονός που χαρακτήρισε ανησυχητικό. Οι μετρήσεις του στο ΕΜΠ δείχνουν ότι οι ρύποι στην Αθήνα, λόγω της καύσης των ξύλων, εγκλωβίζονται κυρίως σε ύψος έως 300 μέτρων, ενώ μπορεί να ξεπεράσουν και τα 1.000 μέτρα.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», Χρύσα Τζουμάκα-Μπακούλα, αναφέρθηκε στις συνέπειες της ρύπανσης ιδίως για την ευπαθή ομάδα των παιδιών και κάλεσε τους πολίτες να μην περιμένουν να δράσει μόνο το κράτος, αλλά να τεθούν οι ίδιοι ενώπιον των δικών τους ευθυνών. Τόσο η ίδια όσο και ο κ.Ζερεφός, έθεσαν το ερώτημα πώς γίνεται στα χωριά να καίνε τόσα τζάκια, αλλά να μην υπάρχει ανάλογο πρόβλημα ρύπανσης με την Αθήνα.Διαβάστε περισσότερα...

«Έργο της Εκκλησίας είναι να στηρίζει τις ψυχές των ανθρώπων»


Στην «Αποστολή» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» επισκέφθηκε σήμερα στις 12:00 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Διαυλείας και Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Γαβριήλ, τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμ. π. Μάξιμο Παπαγιάννη και τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμ. π. Συμεών Βολιώτη.

Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας με το προσωπικό του Οργανισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος έκοψε την πίτα της «Αποστολής» και ευχήθηκε σε όλους, υγεία, δύναμη και ευόδωση των προσπαθειών με γνώμονα την ανακούφιση του συνανθρώπου μας. Χαρακτηριστικά επισήμανε: «αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο δική σας, δεν είναι μόνο δική μας αλλά είναι μια προσπάθεια χρόνιων κόπων και κυρίως του λαού, των απλών ανθρώπων οι οποίοι μας στηρίζουν. Ευχαριστώ τον κ. Δήμτσα ως συντονιστή του έργου αλλά και τους συνεργάτες του, το διοικητικό συμβούλιο, σε όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά που προσφέρει το λιθαράκι του για όποιο οικοδόμημα μπορεί να συμβεί. Το έργο της Εκκλησίας είναι να στηρίζει τις ψυχές των ανθρώπων να καταρτίζει πνευματικά τους ανθρώπους, να τους δείχνει το δρόμο να τους δίνει δύναμη αλλά ούτε αυτό μπορεί να σταθεί μόνο του, χρειάζεται ορθοδοξία αλλά και ορθοταξία. Όπως ο αετός χρειάζεται και τις δυο φτερούγες του για να πετάει προς τα πάνω. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και συνεργασία σ΄αυτά που κάνουμε ώστε να έχουμε την σφραγίδα της αγάπης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα».

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» τόνισε: «Μακαριώτατε απευθύνομαι σε σας προσωπικά και στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Διαυλείας η διακονία της Αποστολής ασκείται υπό την έμπνευση, την καθοδήγηση, την ευλογία και την ακάματη εργασία σας.

Ζω καθημερινά την αγωνία σας, την προσπάθεια τους κόπους να πετύχει η αποστολή της «Αποστολής» που δεν είναι άλλη από το να γίνει το μέσο, το εργαλείο, ο ταπεινός συντελεστής ανακούφισης του ανθρώπου. Όλοι εδώ αισθανόμαστε την αγάπη του πατέρα μας και σας ευγνωμονούμε γι΄αυτό. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συνεργάτες μου, δουλεύουν αγόγγυστα πέραν του ωραρίου τους, χωρίς να υπολογίζουν Σαββατοκύριακα και αργίες. Χωρίς όλους αυτούς τίποτε δεν θα γινόταν με το χαμηλότερο κόστος και το απαραίτητο προσωπικό. Η Αποστολή έχει ένα εξαιρετικό εξειδικευμένο προσωπικό που θα το ζήλευε οποιοσδήποτε φορέας του ιδιωτικού τομέα. Και κυρίως οι συνεργάτες μου διαθέτουν ήθος και αγάπη στον πλησίον. Δώσαμε και δίνουμε νυχθημερόν. Στο σημείο αυτό θέλω να σας αναφέρω επιγραμματικά μόνο το 2012 σταθήκαμε δίπλα σε 1.945.010 συνανθρώπους μας, προσφέραμε 3.600.000 μερίδες φαγητού, 26.808 δέματα αγάπης, στηρίξαμε ανασφάλιστους, άτομα με νοητική στέρηση, ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, αγκαλιάσαμε πολύτεκνους, ακρίτες σε 21 ακριτικές γωνιές της Ελλάδος μας, ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες, δημιουργήσαμε 5 Κοινωνικά Παντοπωλεία στην Αττική ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες Ιερών Μητροπόλεων και των Ιδρυμάτων τους. Έχουμε «Αποστολή» Μακαριώτατε, να μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την έγνοια και την φροντίδα σας, να κάνουμε πράξη τον λόγο σας, να βοηθήσουμε αλλήλους».Διαβάστε περισσότερα...

Οι κοινωνικά ευάλωτοι και η μικροαστική εκδοχή της αλληλεγγύης

 

Οι βαρύτατες πολιτικές ευθύνες σε ότι έχει να κάνει με την χυδαία “αιχμαλωσία” δεκάδων χιλιάδων πολιτών με αναπηρία στις ντροπιαστικές λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ είναι δεδομένες αλλά και πολυσυζητημένες. Δυστυχώς, όμως, καμμιά συζήτηση δεν έχει γίνει και κανένας προβληματισμός δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναφορικά με το πως αντιλαμβάνονται σε συνθήκες κρίσης τα όρια του ρόλου τους τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις εξειδικευμένες επιτροπές αξιολόγησης των συγκεκριμένων κέντρων. Ωσάν (λέμε τώρα) η ιδιότυπη μικροαστική νεοελληνική εκδοχή περί αλληλεγγύης να λειτουργεί ως το απόλυτο άλλοθι ...

Εξηγούμαστε: Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων με αναπηρία που για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να προσέλθουν στα ΚΕΠΑ, η μόνη δυνατότητα αξιολόγησής τους είναι στον τόπο κατοικίας τους. Κάμποσοι, επί πολλούς μήνες παραμένουν αποκλεισμένοι από κάθε κοινωνική παροχή ή επίδομα, αναμένοντας την "μεγάλη στιγμή" της αξιολόγησης. Ούτε μία (!) περίπτωση δεν έχει καταγραφεί επίδειξης ζήλου από πλευράς των αρμόδιων εξειδικευμένων επιτροπών αξιολόγησης, μεταφραζόμενου σε αξιολόγηση κατ’ οίκον μετά την περάτωση του συμβατικού ωραρίου, έξω και πέρα από την συμβατική υποχρέωση. Μιά mini επανάσταση ανθρωπιάς διάολε, που να υπερβαίνει και διαπερνά τα συμβατικά δεδομένα. Στο όνομα της αλληλεγγύης διάολε, στο όνομα της αίσθησης χρέους προς τον απολύτως κοινωνικά αποκλεισμένο συνάνθρωπο. Εύλογες όλες μα όλες οι ενστάσεις (για μείωση εισοδήματος, αντίξοες συνθήκες εργασίας, ελλείψεις προσωπικού κ.α.), όμως κανένα περίσσευμα αλληλέγγυας ματιάς προς τον “άλλον” από το υστέρημα…

Περισσεύει η ρητορική περί της ανάγκης κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά δυστυχώς ξεχνιέται ότι η αληθώς προοδευτικού χαρακτήρα αλληλεγγύη έχει ως “πηγή” το υστέρημα. Η νεοελληνική αντι-μνημονιακή συνοχή ενώ βαυκαλίζεται (συνεπεία και των ψευδών των συστημικών αριστερών κομμάτων) ως ... ανατρεπτική, στην βάση της είναι βαθιά συντηρητική/μικροαστική. Εμπεριέχει την έννοια της αλληλεγγύης ιδωμένη ως εργαλείο διατήρησης κεκτημένων και διόλου ως προσωπική ευθύνη/χρέους. Ψευδοσυνδικαλιστικού δημοσιοϋπαλληλικού χαρακτήρα μονοδιάστατη (ρηχή) κοινωνική προσλαμβάνουσα, διαλεκτικό αντίθετο της αληθούς διαδικασίας κοινωνικής χειραφέτησης που εκκινεί από την προσωπική χειραφέτηση (η “πηγή” της αληθούς αλληλεγγύης). Στο όνομα της φαντασιακής κοινωνικής αντεπίθεσης (των επαναστατημένων δημοσίων υπαλλήλων;) που κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί, οι ήδη “κλειστές” άμυνες ολοένα κλείνουν και περισσότερο...

Πόσο κυριαρχική ή κυρίαρχη άραγες ήταν η ψευδο-συνδικαλιστικού χαρακτήρα ρηχή περί αλληλεγγύης κοινωνική προσλαμβάνουσα προ κρίσης (π.κ.) ; Το μέτρο της κυριαρχίας την π.κ. εποχή μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε στα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης του σήμερα. Ενα δημοσίευμα 3,5 χρόνια πριν (από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία) – παραθέτουμε και τους τίτλους του - μοιάζει χρήσιμο προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΝΑΥΣΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βασανιστήρια εν ...ψυχώ;

Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν αναφορικά με το οικοτροφείο «Αργώς» στη Λευκίμμη Κέρκυρας, όπου ηλικιωμένοι ψυχικά ασθενείς υπέστησαν βάναυσες κακοποιήσεις, επίσημα πιστοποιημένες εδώ και τετράμηνο πλέον με ιατροδικαστική έκθεση.

Το «καθεστώς τρόμου», με τα άγρια χτυπήματα, έχει παρελθόν τουλάχιστον τριετίας Ενώ η επιτροπή για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών υπό τον καθηγητή Βλάσση Τομαρά ρητά γνωμοδοτεί υπέρ του αυτονόητου, δηλαδή της καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων μέχρι την ολοκλήρωση της εξελισσόμενης εισαγγελικής έρευνας προσωποποίησης των ευθυνών, οι του υπουργείου Υγείας ανακαλύπτουν όψιμα (και πίσω από αυτές οχυρώνονται)... συνδικαλιστικές ευαισθησίες! «Είμαστε εναντίον της καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων» τοποθετούνταν προ μιας εβδομάδας η γενική γραμματέας Πρόνοιας Μαρία Τροχάνη: «Υπάρχουν δεδομένα που δεν γνωρίζετε» μας είπε την Παρασκευή 3 Ιουλίου παραπέμποντας την ενημέρωσή μας για τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας! «Ποια δεδομένα;» αναρωτιόμαστε, πέραν του κυρίαρχου όλων που είναι οι σκαστές κακοποιήσεις, και το οποίο για το υπουργείο μοιάζει να 'χει δευτερεύουσα-σχετική σημασία...

Η αγριότητα των κακοποιήσεων, οι απειλές και ο τρόμος

Σε προηγούμενο δημοσίευμα της «Ε» (Τετάρτη 1 Ιουλίου) για λόγους ευνόητους δεν δημοσιεύτηκαν και οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα των άγριων κακοποιήσεων. Αφού, όμως, στην περίεργη αυτή υπόθεση έως και τα κυρίαρχα δεδομένα αμφισβητούνται ή/και αγνοούνται, ε, λοιπόν οι φωτογραφίες ομιλούν από μόνες τους. Από μόνη της, επίσης, μιλάει και η ιατροδικαστική γνωμοδότηση του Ορφέα Περίδη (9/3/2009) καταλήγοντας ότι «ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι επρόκειτο για χτυπήματα εκ προθέσεως». Σε ό,τι δε αφορά την αγριότητα των κακοποιήσεων, «είναι ευτύχημα που δεν επήλθε το μοιραίο», γράφει ο ιατροδικαστής, συνεπώς οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο περιττεύει.

Ομιλούν, λοιπόν, οι φωτογραφίες, ομιλούν και τα ντοκουμέντα, εκείνοι που ακόμα δεν ομιλούν είναι κάποιοι έντρομοι εκ του προσωπικού του Οικοτροφείου. Μόνο ψελλίζουν με τα μάτια κατεβασμένα. Μια τέτοια «περίπτωση», με χίλια ζόρια και υποσχέσεις ανωνυμίας κατορθώσαμε και συναντήσαμε. «Οι κακοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τα τέλη του 2008, γίνονταν και παλαιότερα» μας είπε, «και εγώ και άλλοι του προσωπικού γνωρίζουμε τους αυτουργούς», συμπλήρωσε, «απειλούν ακόμα και τη ζωή μας, είναι αδίστακτοι, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο», κατέληξε. Το ως άνω περιγραφόμενο καθεστώς τρόμου έχει εδώ και εβδομάδες γνωστοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας διά εμπιστευτικής έκθεσης που οι της «Κλίμακας» έχουν καταθέσει. Το δε υπουργείο από την πλευρά του -αυτό και το μυστηριώδες της όλης υπόθεσης- τοποθετούμενο υπέρ της παραμονής στην εργασία του συνόλου των εργαζομένων (μεταξύ των οποίων και οι πιθανοί βασανιστές), αντί να αποκλιμακώνει το καθεστώς φόβου ως εκ της κοινής λογικής θα όφειλε, εξ αντικειμένου το τροφοδοτεί!

Περί φόβου και τρόμου, καταλήγοντας, ο λόγος στον ογδοντάχρονο Αντώνη, έναν εκ των κακοποιηθέντων στο οικοτροφείο «Αργώς». Με φωνή ξέπνοη, μέσα από τα δόντια, μας λέει: «Σας παρακαλώ, μην τους αφήσετε να με γυρίσουν πίσω». Ο Αντώνης ξέρει τους ανθρώπους που τον κακοποίησαν, τους έχει ονοματίσει κατ' ιδίαν στους ανθρώπους της «Κλίμακας», όμως ο λόγος του νομικά δεν μετράει. Θα τον «βγάλουν τρελό», θα τον απαξιώσουν...

Ένα κρίσιμο ερώτημα ζητάει απάντηση...

 

Όλα τα της έρευνάς μας ευρήματα συγκλίνουν στο ότι το «καθεστώς τρόμου» στο οικοτροφείο της Λευκίμμης δεν είναι συγκυριακή-φρέσκια υπόθεση, αντίθετα έχει παρελθόν τουλάχιστον τριετίας! Το βέβαιον είναι ότι η μέχρι σήμερα στάση του υπουργείου Υγείας (επικουρούμενη από συνδικαλιστικούς φορείς, που ορθώνουν μέτωπο ενάντια στις καταγγελίες συμβάσεων των εργαζομένων, δίχως ούτε μισή λέξη να αρθρώνουν για τις άγριες κακοποιήσεις ωσάν να μην έγιναν) που πρακτικώς παρεμποδίζει «στόματα να ανοίξουν», δεν μπορεί να είναι προϊόν άγνοιας των «αυτονόητων» περί ψυχικής υγείας. «Τι μπορεί να είναι;» το εναπομείναν κρίσιμο ερώτημα. Ε, λοιπόν, απευθύνουμε δημόσια το παραπάνω ερώτημα στον από πέρυσι σύμβουλο του υπουργείου Υγείας για θέματα ψυχικής υγείας Σωτήρη Κουπίδη, επί σαράντα μήνες διατελέσαντα (μέχρι φθινόπωρο 2008) διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας, ο οποίος εκ της θέσεώς του είχε πλείστες επαφές με όλες τις δομές ψυχικής υγείας της Κέρκυρας, άρα και με το «Αργώς». Δεν μπορεί, κάποιον λόγο παραπάνω συμβουλευτικό επί του θέματος θα αρθρώνει, κάτι περισσότερο για τον επί τριάμισι χρόνια τομέα αρμοδιότητάς του θα γνωρίζει.

Σχόλιο (σημερινό) : Δεν λάβαμε ποτέ δημόσια απάντηση στο ερώτημα. Η συνδικαλιστικού χαρακτήρα αντίληψη περί δικαιωμάτων (οι εργαζόμενοι εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες και υπο-αμοίβονται μας διαμηνύθηκε ατύπως από συνδικαλιστικά – δεξιά και αριστερά - χείλη) αποδείχτηκε ισχυρότερη του δικαιώματος στα μη βασανιστήρια των μη εχόντων στο πλευρό τους οργανωμένο πολιτικο-συνδικαλιστικό κίνημα ψυχικά ασθενών. Οι μεν πρώτοι απέμειναν αλώβητοι παρέα με τα βάσανά τους οι δε δεύτεροι ... αδικαίωτοι να μετρούν τα τραύματα από τα βασανιστήριά τους. Παρεπιμπτόντως, ο τότε σύμβουλος και σωπαίνων στο όνομα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των βασανιστών εργαζομένων (κάποιοι εκ των οποίων φέρονται να ήταν “δικοί” του άνθρωποι) είναι και σήμερα ενεργά “παρών” στα του υπουργείου υγείας στο όνομα των δικαιωμάτων των “ευάλωτων” στον κοινωνικό αποκλεισμό...

ΥΓ: Η αληθής (προοδευτική - πολιτικοποιημένη) αλληλεγγύη εκφράζεται στους “από κάτω”, όμως το βλέμμα της δεν έχει φορά “από πάνω προς τα κάτω” αλλά ευθεία. Η αληθής – ευθέος προσανατολισμού αλληλεγγύη δεν κατατμείται (σε συναδέλφους, συναγωνιστές κ.ο.κ.) ούτε υπόκειται σε συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς ή δημοσιοϋπαλληλικούς αυτοπεριορισμούς. Είναι συνειδητή, άρα καθολική. Προϋποθέτει αληθινή - ατόφια (όχι ... εξορθολογικοποιημένη) ανθρωπιά.


Διαβάστε περισσότερα...

Ειδική αγωγή: Το Πι-Πι του ΠΑ.ΠΕΙ, ατελείωτη ντροπή

 

Τα περιβόητα “σεμινάρια της ντροπής” που κοροϊδεύουν κατάμουτρα τα διαχρονικά “ιερά και όσια” του αναπηρικού κινήματος για αξιόπιστες δημόσιες δομές και υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και παράλληλα εκμεταλλεύονται την απεγνωσμένη ανάγκη νέων εκπαιδευτικών για μια... ευκαιρία απασχόλησης, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα χρόνια της νεοελληνικής κρίσης. Η μία και μοναδική διαφορά της σημερινής “ντροπής” σε σχέση με την προ κρίσης εποχή είναι η παντελής αποθράσυνση των σεμιναριο-κερδοσκόπων που έχουν πλέον καταργήσει και τα πιο στοιχειώδη προσχήματα. Η “περίπτωση” που ακολούθως παραθέτουμε είναι χαρακτηριστική της αποθράσυνσης. Με την κρίσιμη υποσημείωση ότι είναι προκλητικά σκαστή η πολιτική ηθική αυτουργία του υπουργείου παιδείας δημοσιοποιούμε τα χαρακτηριστικά της “περίπτωσης” για να ... “θυμηθούν οι γνωρίζοντες και να λάβουν γνώση οι αδαείς”.

Ενημερωτικό δελτίο (αντιγράφουμε): Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας “Γέφυρες Επικοινωνίας” οργανώνει πρωτοποριακό (σ.σ. σώωωπα, πόσο πρωτοποριακό δηλαδή;) πρόγραμμα εξειδίκευσης αποκλειστικά στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (στο πάνω μέρος του οποίου δεσπόζουν τα “σύμβολα” του πανεπιστημίου και των ... Γεφυρών Επικοινωνίας) η συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα “αναπτυχθεί” στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 κοστίζει 1300 €, τα 400 εκ των οποίων δίδονται προκαταβολικά με την εγγραφή (σπεύσατε προλάβατε μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου) και τα υπόλοιπα 900 σε έξι μηνιαίες δόσεις των 150. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης προσφέρονται και ευκολίες πληρωμής, όμως μόνο κατόπιν προσωπικής συνεννόησης. Αυτό δα έλειπε να μην προϋπέθεταν προσωπική συνεννόηση οι ευκολίες πληρωμής, όλοι τότε θα τις αξίωναν και άντε μετά να γίνει κουμάντο με τη ροή των εισπράξεων...

Σε ποιό άραγες πάμπτωχο και εξαθλιωμένο πρόσωπο ανήκουν τόσο οι ... Γέφυρες Επικοινωνίας όσο και η ... επιχειρηματική ιδέα του συγκεκριμένου Πρωτοπόρου Προγράμματος (Πι – Πι συντομογραφικά), ώστε αν μη τι άλλο να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο αυτό το άλλοθι της ανάγκης επιβίωσης αναγνωρίζοντας παράλληλα στο πανεπιστήμιο την ευγενή πρόθεση συμβολής στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας κοινωνικά ευάλωτων προσώπων; Πρόκειται για τον κύριο Νίκο Ισαρη, διορισμένο σε δημόσιο ΤΕΕ κωφών, παρεπιμπτόντως δυό είναι οι μισθοί που “μπαίνουν” στο σπίτι μιάς και επίσης δημόσια υπάλληλος – εκπαιδευτικός (στον ίδιο χώρο) είναι και η σύζυγός του. Το συγκεκριμένο πρόσωπο (με απώλεια ακοής) το πρωί εργάζεται στο δημόσιο ΤΕΕ κωφών όπου εξ’ ορισμού υποχρεούται να διδάσκει δημοσία δαπάνη την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), το δε απόγευμα διδάσκει επ’ αμοιβή την ΕΝΓ στο ιδιωτικό του Ινστιτούτο απευθυνόμενος προφανώς σε όσους διατηρούν κενά και ελλείψεις από την δημόσια διδασκαλία.

Χμμμ, μήπως παραταύτα αδικούμε τις ευγενείς προθέσεις του mister Γέφυρες Επικοινωνίας, μήπως φορτώνει το ήδη βαρυφορτωμένο του συμβατικό πρόγραμμα προσθέτοντας και το ... Πρωτοπόρο Πρόγραμμα (Πι – Πι) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πα.Πει.) μόνο και μόνο για να σώσει από τον όλεθρο την πάμπτωχη και εξαθλιωμένη επιστημονική του υπεύθυνη; Πρόκειται για την doctor Μαριάννα Χατζοπούλου, διευθύντρια στην ενιαία σχολική μονάδα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κωφών Λυκόβρυσης – Πεύκης, πανταχού παρούσα και ... πεισματικά διαθέσιμη τα τελευταία χρόνια να προσφέρει επιστημονική αιγίδα σε όλα τα συναφή “πρωτοποριακά” προγράμματα. Η ομολογουμένως συμπαθεστάτη doctorολοκλήρωσε μάλλον όψιμα (κοντά στα σαράντα της) τις σχετικές σπουδές στο ακαδημαϊκά ανώτατό τους (διδακτορικό) επίπεδο, όμως η επένδυσή της όπως αποδεικνύεται είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Αργησε λιγάκι ακαδημαϊκά αλλά με κριτήριο το επιχειρηματικό timing δικαιούται να διεκδικήσει ως και βραβείο Νόμπελ. Διαφωνεί κανείς;

Μήπως λιγάκι υπερβάλλω, μήπως καταλογίζω κερδοσκοπικές – εκμεταλλευτικές προθέσεις ενώ στην πραγματικότητα ο αξιότιμος mister Communication Bridges και η συμπαθεστάτη doctorMarian το μόνο για το οποίο νοιάζονται είναι να προσφέρουν τα φώτα της γνώσης τους και να “ανοίξουν” νέες δημιουργικές προοπτικές σε όσους τιμήσουν με τον οβολό τους τα σεμινάριά τους; Η προσπάθεια εντοπισμού των βαθύτερων ανθρώπινων προθέσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μία πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία όμως εξελίσσεται σε πολύ ευκολότερη όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις δημοσιοποιούν. Μιά πρώτη ένδειξη των βαθύτερων προθέσεων εμπεριέχεται στην επεξήγηση αιτιότητας του ... Πι – Πι , διαβάζουμε από το ενημερωτικό του δελτίο: "Στην Ελλάδα, η εξειδίκευση στην εκπαίδευση παιδιών με κώφωση-βαρηκοΐα δεν αποτελεί γνωστικό αντικείμενο οργανωμένου μαθήματος ή εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες υγείας ή/και εκπαίδευσης, και δεν παρέχεται συστηματικά από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα". Και λίγο παρακάτω: "Οι επιστήμονες - εκπαιδευτικοί που διαθέτουν εξειδίκευση στη έγκαιρη αντιμετώπιση, στη διαχείριση των δυσκολιών και στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικού επιπέδου λειτουργικότητας είναι λίγοι και οι περισσότεροι από αυτούς εξειδικεύθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού". Ομολογουμένως γοητευτική η διατύπωση, όμως επί του περιεχομένου της ψευδής! Στην χώρα μας προσφέρεται “επίσημα και αναγνωρισμένα” δωρεάν δημόσια σχετική εκπαίδευση από το ... μακρινό 1988 (Μονάδα Αγωγής Κωφών/Βαρηκόων παιδαγωγικού τμήματος πανεπιστημίου Πατρών) μέχρι και το ακαδημαϊκά ανώτατο (διδακτορικό) επίπεδο. Επίσης, σε προπτυχιακό επίπεδο τα σχετικά μαθήματα προσφέρονται και από το τμήμα ειδικής αγωγής (Βόλος) του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το μείζον πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ... ποσότητα των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών (ότι, δηλαδή, είναι λίγοι), αλλά με το ότι πολλοί από αυτούς (τους ... λίγους) παρεμποδίζονται να προσφέρουν αυτά που ξέρουν (έστω και αν δεν εξειδικεύτηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού). Το πρόβλημα είναι ποιοτικό – πολιτικό,παντελής υποτίμηση – συνειδητή εκποίηση της ειδικής αγωγής είναι το αληθινό όνομά του. Η ανάθεση, επί παραδείγματι, διευθυντικού ρόλου σε σχολείο κωφών σε πρόσωπο εξειδικευμένο στην εκπαίδευση τυφλών (για να βολευτεί ως γαλάζιος ημέτερος) μιλάει για την "φύση" του προβλήματος από μόνη της...

 


Δεδομένων των παραπάνω σκαστών ψευδών, το κήρυγμα ηθικής που έπεται μόνο ως τυπικό ψευδο-κήρυγμα μπορεί να αναγνωστεί. Επί λέξει: "Άπειροι και ανειδίκευτοι «ειδικοί», πρόχειροι αυτοσχεδιασμοί, εκμετάλλευση των ατόμων με κώφωση-βαρηκοΐα και των οικογενειών τους, ακατάλληλες, λανθασμένες και περιττές παρεμβάσεις από επαγγελματίες που μπορεί και να αυτοανακηρύσσονται ως ειδικοί στο χώρο αυτό. Οι ηθικές και οικονομικές επιπτώσεις, εις βάρος των δικαιωμάτων των ατόμων, των οικογενειών τους, αλλά και της πολιτείας, είναι πολύ σοβαρές". Το ακραία "προκλητικό" του ψευδοκηρύγματος είναι ότι κάμποσες από τις παθογένειες που καταγγέλει αντανακλώνται σε απόλυτο βαθμό στο ... Πι – Πι του οποίου αποτελεί κομμάτι! Ιδιαίτερα τα περί εκμετάλλευσης γραφόμενα δηλώνουν μπόλικα καντάρια θράσους.

Θράσους το ανάγνωσμα, πράξη τελική (και κορυφαία): "Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες που έχουν ήδη γνώσεις σχετικά με κώφωση-βαρηκοΐα (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές κλπ). Σκοπός είναι η εξέλιξη των γνώσεων των συμμετεχόντων σε υψηλό επίπεδο και η δημιουργία ενός πυρήνα ειδικών επιστημόνων στην κώφωση-βαρηκοΐα”. Γιατί αυτό και μέχρι πότε;; (ρητορικό ερώτημα), απολαύστε την μνημειώδη σε θράσος επιστημονική – εξειδικευμένη απάντηση: “Εως ότου να οργανωθεί επίσημα από την πολιτεία δωρεάν εκπαίδευση στην ειδική αγωγή των κωφών". Οι ίδιοι που ενώ ως δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί φέρονται να υπηρετούν την δωρεάν ειδική αγωγή των κωφών πλην όμως δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να εισπράττουν 1300άρια πουλώντας γνώσεις ειδικής αγωγής στην “αγορά”, εμφανίζονται και ως Κήρυκες της κοινωνικής αναγκαιότητας για δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή !! Ε-λε-ος...

ΥΓ1: Παρέλειψα να αξιολογήσω το ενδεχόμενο ευγενών προθέσεων των υπευθύνων του Πρωτοπόρου Προγράμματος (Πι – Πι) αναφορικά με το μέλλον όσων αποφασίσουν να “σκάσουν” τα 1300 € για να το παρακολουθήσουν. Για αυτούς που θα αριστεύσουν στην Αξιολόγηση μετά το πέρας του Πι – Πι, προσφέρεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής ενός χρόνου σε εκπαίδευση εκμάθησης της ΕΝΓ σε όποιο επίπεδο εκπαίδευσης οι ίδιοι επιλέξουν. Άριστες Αξιολογήσεις (Α.Α.) κατόπιν πληρωμής προσφέρουν δωρεάν συμμετοχή – προοπτική στους αριστεύσαντες, ανάξιες λόγου οι συγκεκριμένες τηλε-διαφημιστικές πρακτικές, άξιο λόγου (αξιολογήσιμο) μόνο το θράσος που αναδύουν.

 


ΥΓ2: Μιά προσωπική εξομολόγηση σε ένα από τα δύο πρόσωπα που “κρίνονται” αυστηρά στο παρόν κείμενο και με το οποίο μας συνέδεε προσωπική φιλία: Θα ήθελα να 'χω την δημοσιογραφική επιλογή να προσπεράσω το θέμα. Ήταν αδύνατο. Η πλήρης κατάργηση των προσχημάτων όχι μόνο επιταχύνει την ήδη γοργή διαδικασία εκποίησης της ειδικής αγωγής στην χώρα μας αλλά και εκμηδενίζει την όποια προοπτική επαναδιεκδίκησης ενός στοιχειωδώς αξιοπρεπούς χαρακτήρα της στο ορατό μέλλον. Είναι βέβαιον ότι η διάχυτη αντι-κοινωνικότητα των καιρών θολώνει την προοδευτική ορατότητα και νομιμοποιεί την εσώτερη διαδικασία απενοχοποίησης του δόγματος “ο σώζων εαυτόν ...”, όμως εξίσου βέβαιον είναι ότι παράλληλα και προοδευτικά αναπτύσσονται και οι αντίρροπες κοινωνικές αντιστάσεις. Η κρισιμότερη άμυνα στον σκοταδισμό των καιρών είναι η πεισματική συντήρηση της προοδευτικής ορατότητας. Καταρχάς των προσχημάτων της . Η ακρότατη υπονόμευση - ευτελισμός των οποίων συνίσταται στην θεωρητική επίκληση της αναγκαιότητάς τους από αυτούς (τους ίδιους) που στην πράξη τα παραβιάζουν ..


Διαβάστε περισσότερα...

Αποκατάσταση ΑμεΑ σε... πεδίο κινούμενης άμμου


Η φιλοξενία της σελίδας ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ στην έντυπη έκδοση της Ελευθεροτυπίας ανεστάλη μετά από το πρώτο μόλις δημοσίευμα (Τετάρτη 23 Ιανουαρίου). Η συνεργασία του υπογράφοντα με την επανεκδοθείσα εφημερίδα είναι αμφίβολη. Επειδή κάμποσοι φίλοι, μετά από διαδικτυακή μου ενημέρωση ανέμεναν για αύριο Τετάρτη 30 Ιανουαρίου την δεύτερη παρουσία της σελίδας, δημοσιεύω υπό τον τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ... ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥτο κείμενο που εντέλει δεν θα περιλαμβάνεται στην ύλη της εφημερίδας. Είναι το ακόλουθο:

Αποκατάσταση ΑμεΑ σε... πεδίο κινούμενης άμμου

Η κυρίαρχη “λογική” του εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών πάση θυσία, σε ότι αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης στους ανθρώπους με αναπηρία ενέχει τα τραγικά χαρακτηριστικά της λογικής του παραλόγου. Οι “συγχωνεύσεις επί συγχωνεύσεων” συνοδευόμενες από καταιγισμό πληροφοριών, διαρροών ή φημών για περαιτέρω συγχωνεύσεις (ακόμα και των ... συγχωνευθέντων) - δίχως την παραμικρή διαβούλευση, δίχως εύλογο χρόνο προσαρμογής, δίχως αναπτυξιακό σχεδιασμό, δίχως αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών – υπονομεύουν την προοπτική αληθινού εξορθολογισμού του δημόσιου συστήματος (μοντέλου) παροχής υπηρεσιών στους ΑμεΑ προμηνύοντας για το ορατό μέλλον τοπίο ερήμωσης...

Το δημόσιο Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Καλλιθέας είναι το στρατηγικό κέντρο (σημείο αναφοράς) κρίσιμων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης των τυφλών. Στο όνομα του ... εξορθολογισμού συγχωνεύτηκε πέρσι με το “προβληματικό” αντίστοιχό του Κέντρο ΗΛΙΟΣ (ΝΠΙΔ) της Θεσσαλονίκης. Επί χρόνια υποχρηματοδοτούμενο το ΚΕΑΤ “φορτώθηκε” στα ήδη υπάρχοντα ελλείμματά του και τα ελλείμματα από την συγχώνευση. Αποτέλεσμα: Σημαντικές υπηρεσίες για τους τυφλούς - οι ενισχυτικές διδασκαλίες, ο προνηπιακός σταθμός, η μουσική εκπαίδευση, η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών, οι αθλητικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηρίοτητες κ.α. – είτε υπολειτουργούν είτε έχουν διακοπεί. Επίσης: Εχουν ήδη παρέλθει οκτώ μήνες με το Κέντρο ακέφαλο, δεν έχει οριστεί διοικητής και είναι άγνωστο το “εάν και πότε”. Kαμμιά σαφής ένδειξη και για το “εάν και πότε” της καταβολής δεδουλευμένων στους συμβασιούχους εργαζόμενους (οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΚΕΑΤ έχουν τερματιστεί από το 1995) που κλείνουν ήδη δυό χρόνια απλήρωτοι.

Η μετά συγχώνευσης εποχή έχει αποδειχτεί ισορροπία (τρόμου) σε πεδίο κινούμενης άμμου. Εξουθενωτικό παιχνίδι νεύρων, βίαιο, οριακό, αλλά συνάμα και ατελείωτο, διαρκώς ανατροφοδοτούμενο. Διάσπαρτες πληροφορίες και “αρμόδιες” διαρροές, προαναγγέλουν μιά ακόμα συγχώνευση του (συγχωνευμένου) ΚΕΑΤ με το επίσης “ελλειμματικό” Εθνικό Ιδρυμα Κωφών εξωθώντας τον εξουθενωμένο μικρόκοσμο του Κέντρου ακόμα πιό πέρα από τα όριά του. Ηδη ο σύλλογος εργαζομένων του ΚΕΑΤ εκλαμβάνοντας ως δεδομένη την επόμενη “συγχώνευση του συγχωνευμένου” Κέντρου εκδίδει σχετικές καταγγελτικές ανακοινώσεις και διακηρύσσει “μηδενική ανοχή” τόσο έναντι των προηγηθέντων όσο και έναντι των ... επικειμένων! Επιμελώς ασαφή τα “εάν και πότε” που αφορούν το μέλλον όχι μόνο του ΚΕΑΤ αλλά και των πάμπολλων ομοειδών φορέων, εξωθούν εύλογα στην διάγνωση και προληπτική καταδίκη προθέσων. Καταδεικνύοντας (το αυτονόητο) ότι οι συγχωνεύσεις των συγχωνευμένων ελλειμμάτων δίχως δημόσια διαβούλευση και αποσαφήνιση του (όποιου) νέου σχεδίου κάλυψης των πιεστικών προνοιακών αναγκών στο ελάχιστο δεν “χωνεύονται” ως επιλογές εξορθολογισμού του υπάρχοντος δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών στους ΑμεΑ. Το αντίθετο...

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ... ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Το πάλαι ποτέ Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) μετονομάστηκε σχεδόν προ τριετίας σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ). Η μετονομασία ήταν δηλωτική της πολιτικής απόφασης – τότε - να μετεξελιχτεί το ιστορικό Ιδρυμα (διέθετε το 70% των ελληνικών δημόσιων κλινών αποκατάστασης ατόμων με κινητική αναπηρία) σε στρατηγικό Κέντρο σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αποκατάστασης που θα κάλυπταν στο μέτρο του δυνατού τις ανάγκες της χώρας. Υπό την στρατηγική ευθύνη του ΕΚΑ “συγχωνεύτηκαν” ατύπως – τότε – τα δεκάδες διάσπαρτα ανά την επικράτεια ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (κέντρα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και ένταξης σε “προχωρημένο” στάδιο που δημιουργήθηκαν στις αρχές της χιλιετίας, η πλειοψηφία τους διέθετε αξιόλογο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κατάλληλη κτιριακή υποδομή). Εγιναν κάποια πρώτα βήματα (καταγραφή δυνατοτήτων, ιεράρχηση αναγκών, υπολογισμοί της μεσοπρόθεσμης σχέσης κόστους – ωφέλειας για κάποιες πρώτες πιλοτικές ενέργειες), όμως στο όνομα της δημοσιονομικής “εκτάκτου ανάγκης” απαλείφθησαν την περίοδο του “μνημονιακού πανικού” από τις πολιτικές προτεραιότητες και κατέληξαν... μετέωρα. Αποτέλεσμα: Το αυτοδίκαια αντιληπτό ... χθές ως στρατηγικό κέντρο για ολοκληρωμένη πανελλαδική πολιτική αποκατάστασης ΕΚΑ, μόλις σήμερα (προ λίγων εβδομάδων) συγχωνεύτηκε με το ΚΑΤ, αποτελεί τμήμα του.

“Μετά από πιεστικά μας ερωτήματα, έχει αφεθεί αρμοδίως να εννοηθεί ότι τέλη Μαρτίου θα νομοθετηθεί ο αυτόνομος ρόλος του ΕΚΑ ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τον στρατηγικό ρόλο του” μας πληροφορεί ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του πανελλήνιου συλλόγου παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ) Σοφ. Αλέπης “με πάσα επιφύλαξη”. Εύλογη η επιφύλαξη του κ. Αλέπη, οποιαδήποτε βεβαιότητα για το μέλλον συνιστά “παράλογο” όταν τα χθεσινά δεδομένα γίνονται σημερινά ζητούμενα. Πόσο μάλλον όταν και τα ατύπως συγχωνευθέντα ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ως “εργαλεία” γιά την εφαρμογή στρατηγικής αποκατάστασης του σήμερα τυπικά συγχωνευθέντος ΕΚΑ έχουν και αυτά ... ξανασυγχωνευτεί μεταβαπτισθέντα σε Κέντρα Φυσικής Αποκατάστασης ως παραρτήματα των γενικών νοσοκομείων (νόμος Λοβέρδου) απωλένοντας με ταχείς ρυθμούς τις εργαλειακές τους προδιαγραφές. Εχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι ή επιστημονικό προσωπικό προσφέρουν από τον οβολό τους για να διασωθούν στοιχειώδεις ενταξιακές υπηρεσίες (ακόμα και αγορά χαρτονιών για προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης), προσφέρονται τα ελάχιστα που γίνονται ολοένα και λιγότερα. Εως και προγράμματα απασχόλησης των ΟΤΑ προς ανακούφιση της τοπικής ανεργίας εκτελώνται στα πάλαι ποτέ εξειδικευμένα αυτά “εργαλειακά” κέντρα.

Υπάρχει άραγες προοπτική αληθούς εξορθολογισμού, που υπερβαίνει την συγκυρία της πάση θυσία εξοικονόμησης και την συνταγή πανικού “συγχωνεύσεις επί συγχωνεύσεων”; Ο κοινωνιολόγος Γιώργος Τσιούμπος, διοικητής του ΕΚΑ την διετία 2010 – 2011 όταν το Κέντρο ήταν πολιτικά αντιληπτό ως “στρατηγικό”, συνδέει την προοπτική με την ορθή αξιολόγηση της αναγκαιότητας: “Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες η αποκατάσταση πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή της δημόσιας πολιτικής υγείας. Το επιβάλλουν τόσο οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες όσο και η επιτακτική αναγκαιότητα να καταστεί σε χρόνο εύλογο θετική για την χώρα μας η σχέση κόστους – ωφέλειας. Να σταματήσει η ακατάσχετη αιμορραγία εκατοντάδων εκατομμυρίων € για πανάκριβες υπηρεσίες αποκατάστασης σε χώρες του εξωτερικού”. Ομολογουμένως η μεσοπρόθεσμη “αναγκαιότητα” δεν χωράει αντίλογο. Πραγματικό ζητούμενο είναι το “εάν και πότε” ο λόγος της θα πάψει να συγχωνεύεται με (και υπό) τον κυρίαρχο λόγο που αξιώνει τον πάση θυσία (της αναγκαιότητας προεξάχουσας) εξορθολογισμό των δαπανών.

Εκπαιδευτικό “ειδικό” μήνυμα

Την περίοδο 2000 – 2003, δημιουργήθηκε στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης ένα σημαντικό αναπτυξιακό υπόβαθρο (κέντρα διάγνωσης και αξιολόγησης, εξειδικευμένα εργαστήρια εκπαίδευσης - κατάρτισης, αναλυτικά προγράμματα), το κόστος σχεδιασμού δεν υπερέβη συγχωνευτικά το 1,5 εκατομμύριο €. Υιοθετώντας την χρηματιστηριακή κερδοσκοπική λογική κατακερματισμού των εταιρειών σε πολλά μικρά κομμάτια και τμηματικής μεταπώλησής τους, πάμπολλοι επιτήδειοι από το 2004 μέχρι σήμερα συγχωνεύτηκαν στο όνομα της μεγάλης ιδέας (της αρπακτής) και “πλημμύρισαν” την αγορά επιμορφώσεις, σεμινάρια και πιστοποιήσεις επάρκειας, εισπράτοντας εκμεταλλευόμενοι την απόγνωση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γονέων αλλά και ανέργων εκπαιδευτικών δεκάδες εκατομμύρια. Εάν κάτι διδάσκει το “παράδειγμα” της Ειδικής Εκπαίδευσης στην χώρα μας τα τελευταία 10 – 15 χρόνια (πολύ αναλυτικότερα σε επόμενα δημοσιεύματα) είναι ότι των όποιων – ορθολογικών ή “ορθολογικών” – συγχωνεύσεων έχουν προηγηθεί οι αντίστοιχοι (συνειδησιακοί) κατακερματισμοί....Πηγή: http://www.truerespect.com.cy
Διαβάστε περισσότερα...

Τα ΑμεΑ, οι αξιόπιστοι ψεύτες και η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (τους)


Παρά τις περί του αντιθέτου ρητές δεσμεύσεις στην ηγεσία του αναπηρικού κινήματος των... αξιότιμων και αξιόπιστων υπουργών οικονομικών και εργασίας, στον πρόσφατο νόμο Κύρωσης των περιβόητων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συμπεριελήφθηκε ούτε μία (!) ρύθμιση εξαίρεσης που να προστατεύει τους πλέον “ευάλωτους των ευάλωτων” ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Με επιστολή της προς όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου (sic) η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ αιτείται το αυτονόητο, δηλαδή (τι άλλο;) την τήρηση των δεσμεύσεων. Ο αξιότιμος και αξιόπιστος κ.κ. πρωθυπουργός και οι αξιότιμοι και αξιόπιστοι κ.κ. κυβερνητικοί συνδαιτημόνες και υπουργοί του καλούνται να αποδείξουν ότι η αξιοπιστία τους δεν εξαντλείται στην μη τήρηση των δεσμεύσεών τους (αξιόπιστοι ψεύτες) αλλά μπορεί ενίοτε να προσεγγίζει και την συμβατική έννοια του όρου. Η παλιά καλή και παραδοσιακή περί αξιοπιστίας εννοιολογική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία αξιόπιστος είναι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ που συστηματικά δεν ψεύδεται και όχι ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ που συστηματικά ψεύδεται.

Σε αναζήτηση της παραδοσιακής καλής εποχής όπου οι έννοιες δεν μετατοπίζονταν 180 μοίρες και επικοινωνούνταν αυτάρεσκα μέσω του εξουσιαστικού καθρέπτη (το δεξιό που δείχνει αριστερό είναι δεξιό αλλά απεικονίζεται ως αριστερό), χρήσιμο για λόγους ... προσανατολισμού είναι να υπενθυμηθεί ότι (αντιγράφουμε από την επιστολή της εθνικής συνομοσπονδίας ΑμεΑ): 1) Οι εργαζόμενοι με αναπηρία και οι γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με βαριές αναπηρίες έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους μισθούς τους από την έναρξή της οικονομικής κρίσης έως και σήμερα. Ειδικά οι εργαζόμενοι με αναπηρία και οι εργαζόμενοι που στην έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση και 2) Οι συνταξιούχοι με αναπηρία είτε λαμβάνουν συντάξεις γήρατος (δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων του ν. 612/77) είτε αναπηρίας και συνταξιούχοι γονείς, κηδεμόνες, σύζυγοι ατόμων με αναπηρία του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται σε δεινή θέση, αφού στο νόμο Κύρωσης των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συμπεριλήφθηκε ουδεμία ρύθμιση εξαίρεσής τους τόσο από τις επώδυνες μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις όσο και από το μέτρο της κατάργησης των δώρων εορτών και αδείας.


Διαβάστε περισσότερα...

Νέα θεραπεία για Τσάβες


Ολοκληρώθηκε η μετεγχειρητική φάση του προέδρου της Βενεζουέλας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, Νίκολας Μαντούρο δήλωσε την Παρασκευή, ότι ο πρόεδρος της χώρας Ούγκο Τσάβες διανύει το τέλος της μετεγχειρητικής φάσης και αρχίζει μια νέα περίοδο θεραπείας.

Ο Τσάβες, που βρίσκεται σε νοσοκομείο της Κούβας από τις 10 Δεκεμβρίου όπου υποβλήθηκε σε νέα εγχείριση για την αντιμετώπιση του καρκίνου «σιγά-σιγά ανακτά τις δυνάμεις του» δήλωσε ο Μαντούρο στην κρατική τηλεόραση VTV.

«Αυτή τη στιγμή, ο κομαντάντε Τσάβες συναντά τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον υπουργό Άμυνας. Σύντομα θα έχουμε νέα», ανέφερε επίσης ο αντιπρόεδρος Μαντούρο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «είναι καλύτερα μέρα με τη μέρα» και ότι «συμμετέχει ενεργά στα καθήκοντά του».

Όμως ο Ούγκο Τσάβες δεν μπόρεσε να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) αυτή την εβδομάδα στο Σαντιάγο της Χιλής.

Την περασμένη Κυριακή, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ενρίκε Καπρίλες, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κατάφωρα ψέματα» σχετικά με την υγεία του 58χρονου προέδρου, που βρίσκεται στην εξουσία για 14 συναπτά έτη αλλά δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 10 Δεκεμβρίου.Διαβάστε περισσότερα...

Φοιτητές του Χάρβαρντ αποβλήθηκαν επειδή αντέγραψαν


Δεν έχει προηγούμενο το μέγεθος της απάτης για τα δεδομένα του πανεπιστημίου
.
Περίπου εξήντα φοιτητές του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στη Μασαχουσέτη αποβλήθηκαν προσωρινά επειδή συμμετείχαν σε μια μεγάλη επιχείρηση αντιγραφής στη διάρκεια των εξετάσεων τον περασμένο Αύγουστο και υπάρχουν υποψίες και για τη συμμετοχή άλλων τριάντα, ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου.

Συνολικά 125 φοιτητές κατηγορήθηκαν ότι πήραν μέρος σε αυτήν την ομαδική απάτη. Οι φοιτητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους ή αντέγραφε ο ένας από τον άλλον στη διάρκεια των τελικών εξετάσεων.

«Περίπου στους μισούς από τους φοιτητές ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Από τους υπόλοιπους, οι μισοί απαλλάχθηκαν και οι άλλοι βρίσκονται υπό επιτήρηση», τόνισε ο κοσμήτορας του τμήματος Τεχνών και Επιστημών του πανεπιστημίου Μάικλ Σμιθ.

Το Χάρβαρντ είναι ένα από τα ακριβότερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Το κάθε τετράμηνο κοστίζει ως και 63.000 δολάρια ενώ η διαδικασία εισαγωγής σε κάποια από τις σχολές του είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική.

Το μέγεθος της απάτης αυτής δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Χάρβαρντ, υπογράμμισε ο Σμιθ.Διαβάστε περισσότερα...

Στο επίκεντρο η εργαζόμενη γυναίκα


Ημερίδα τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Ημερίδα με θέμα «Οι εργαζόμενες γυναίκες του Δημόσιου Τομέα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων», πραγματοποιείται τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, στις 5:30 μ.μ. στην Δημοτική Αίθουσα της Ανδρόγεω στον 2ο όροφο.

Την ημερίδα διοργανώνει το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και την ΑΔΕΔΥ.


Πηγή: http://www.prismanews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ στα ακίνητα


Η τελική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Με αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας θα εφαρμοστεί ο νέος ενιαίος φόρος σε όλα τα ακίνητα, ενώ οι συντελεστές θα ξεκινούν από το 0,1% και θα φτάνουν έως το 2%.

Όπως αναφέρει το Έθνος, η διακομματική επιτροπή για την κατάρτιση του νέου συστήματος φορολόγησης των ακινήτων, η οποία συνεδρίασε χθες υπό τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, συμφώνησε ο ενιαίος φόρος να υπολογίζεται με κλίμακα στην οποία θα υπάρχει αφορολόγητο όριο και συντελεστές χαμηλότεροι του 2%.

Με την καθιέρωση του αφορολόγητου των 50.000 ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου 1.000.000 ευρώ ιδιοκτήτες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Πιο αναλυτικά, χθες υπήρξε ομοφωνία ως προς τη θεσμοθέτηση του αφορολογήτου, ενώ οι τελικές αποφάσεις για τους φορολογικούς συντελεστές και τον τρόπο φορολόγησης των αγροτεμαχίων, αναμένεται να ληφθούν την ερχόμενη Τετάρτη σε νέα σύσκεψη της διακομματικής επιτροπής υπό τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

Ο νέος φόρος τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα αντικαταστήσει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, με στόχο ετήσια έσοδα 3. δισ. ευρώ.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα της κλίμακας, αν και συμφωνήθηκε ότι ο ανώτερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι χαμηλότερος από 2% και ο πρώτος συντελεστής θα ξεκινά από το 0,1%.

Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συντελεστής 2% να επιβληθεί σε ακίνητη περιουσία υψηλότερη π.χ. των 10 εκατ. ευρώ, για συμβολικούς λόγους στα πρότυπα του φόρου Ολάντ για τους πολύ πλούσιους.

Στο νέο φόρο θα υπαχθούν όλες οι κατηγορίες ακινήτων που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κτίρια επαγγελματικής στέγης και λοιπές κατηγορίες κτισμάτων, οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων, εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων (αγροί, βοσκότοποι κ.λ.π.).

Για τους αγρούς, τα αγροτεμάχια, τους βοσκότοπους και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων θα ισχύει ξεχωριστή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία δεν έχει ακόμα καθοριστεί.


Διαβάστε περισσότερα...

«Έφυγε» στα 25 ο πυγμάχος Ομάρ Χένρι


Θλίψη στα παγκόσμια ρινγκ.

Ο Ομάρ Χένρι μόλις στα 25 του άφησε την τελευταία του πνοή, αφού νικήθηκε από τον καρκίνο.Σε 7 μέρες είχε γενέθλια και θα γινόταν 26. Με το 12-0-1 σε επαγγελματικό επίπεδο είχε αφήσει αρκετές υποσχέσεις για περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας του αλλά δεν πρόλαβε να αναδειχθεί στην παγκόσμια ελίτ λόγω του πρόωρου θανάτου του που συγκίνησε τους πάντες.

Το περασμένο Φθινόπωρο διαγνώστηκε με καρκίνο, τον οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Στο μεσοδιάστημα διατηρούσε ελπίδες για βελτίωση της υγείας του και επιστροφή στα ρινγκ, αλλά γνώριζε πως μπορεί να πεθάνει από μέρα σε μέρα.

Χαρακτηριστικό, πως την περασμένη Κυριακή έγραψε στο Facebook πως παλεύει για τη ζωή του ευχαριστώντας παράλληλα τους φίλους του για τη στήριξή τους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και χάθηκε ένα παλικάρι σε πολύ μικρή ηλικία… Καλό του ταξίδι.


Πηγή: http://www.sport-fm.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ρύθμιση για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία


Σφιχτούς όρους ζητούν οι δανειστές.

Νέου τύπου ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά με σφιχτούς όρους για τους κατά σύστημα καλοπληρωτές εξετάζουν από κοινού το υπουργείο Εργασίας και η τρόικα, με κύριο ζητούμενο να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των τακτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η νέα ρύθμιση, εφόσον βρεθεί κοινή συνισταμένη, δεν θα περιλαμβάνει όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, χαριστικούς όρους που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, καθώς η τρόικα απέρριψε με σχετικό έγγραφο της τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί από το ΙΚΑ και άλλους φορείς και έφταναν μέχρι και σε αναστολή πληρωμών για έξι μήνες και στη συνέχεια την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με κλιμακούμενο ποσοστό (1%, 2%, 3%) κάθε μήνα.

Η πιο ελπιδοφόρα πρόταση που έπεσε στο τραπέζι προέβλεπε την εξόφληση των παλιών χρεών μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις και με ποσό πληρωμής που ανάλογα με το ύψος της οφειλής θα ξεκινούσε από τα 100 ευρώ το μήνα, ενώ για όσους δεν ανταποκρίνονταν και δεν πλήρωναν τις δόσεις προτεινόταν το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των δανειστών απέρριψαν και τις δύο προτάσεις αλλά δηλώνουν πρόθυμοι για μια νέα συζήτηση με σκοπό να βρεθεί ένας νέος τρόπος ανάκτησης των παλιών χρεών. Για το σκοπό αυτό έχουν ζητήσει να γίνει ειδική σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για να καταλήξουν με το υπουργείο σε μια κοινή πρόταση.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ σε δύο και μόνο Ταμεία, το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ ενώ τα μηνύματα από τις εισπράξεις του Ιανουαρίου είναι ανησυχητικά. Το ΙΚΑ εισέπραξε μέσω των τραπεζών περί τα 750 εκατ. ευρώ και εκτιμά ότι με τις εισπράξεις των υποκαταστημάτων του θα φτάσει στα 900 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι είχε 1,065 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα.


Διαβάστε περισσότερα...

Η οδήγηση χωρίς σύνεση η κύρια αιτία των ατυχημάτων


Πεντακόσια τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τον Ιανουάριο.

Η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση προτεραιότητας και η παραβίαση σημάνσεων ήταν τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων που σημειώθηκαν τον μήνα Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής έγιναν 500 τροχαία ατυχήματα με 598 παθόντες, και ειδικότερα 22 θανατηφόρα με 22 νεκρούς, 25 σοβαρά με 28 σοβαρά τραυματίες και 453 ελαφρά με 548 ελαφρά τραυματίες.

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 34.094 παραβάσεις από τις οποίες 143 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:

- 728 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 87 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
-2.654 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
-731 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
-851 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
-883 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και,
-750 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.Διαβάστε περισσότερα...

250 ευρώ λάδωμα για δίπλωμα


Αναγνώστης του enikos.gr καταγγέλλει ότι μια 18χρονη άνεργη φίλη του υποχρεώθηκε να «λαδώσει» για να πάρει δίπλωμα αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα όπως μας ανέφερε η αρχική ταρίφα για το λάδωμα ήταν 300 ευρώ. Ο δάσκαλος στην σχολή είπε στην κοπέλα ότι η καλύτερη τιμή που μπορούν να τις κάνουν είναι τα 250 ευρώ. Τελικά η 18χρονη αναγκάστηκε να καταβάλλει το ποσό, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα την…έκοβαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή είχε 200 ευρώ, δανείστηκε τα άλλα 50 για να συμπληρώσει το ποσό.Διαβάστε περισσότερα...

Ζητούν εμβόλια για να σώσουν ζωές


«Τα παιδιά εκτεθειμένα σε θανατηφόρες ασθένειες», λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 112 εκατομμύρια παιδιά δεν έκαναν τα βασικά εμβόλια μένοντας εκτεθειμένα σε θανατηφόρες ασθένειες. Ζουν πολύ μακριά από κάποια κλινική ή νοσοκομείο, οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες για τη διατήρηση των εμβολίων, δεν υπάρχει το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό ή οι κυβερνήσεις στις χώρες που γεννήθηκαν είναι φτωχές για τους εξασφαλίσουν μια τέτοια «πολυτέλεια», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Γι’ αυτό ζητούν να μπει άμεσα στο σχέδιο δράσης η παρασκευή πιο οικονομικών και εύχρηστων εμβολίων, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες διαβίωσής τους. Και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, με εκστρατείες όπως η «Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα» ή «Οι παστίλιες για τον πόνο του άλλου» αναφέρουν ότι «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τον συναγερμό για όλα εκείνα τα παιδιά που είναι αποκλεισμένα από τα εμβόλια που θα τα θωρακίσουν απέναντι στο θάνατο».

Και γι’ αυτό πρόσφατα αναφέρθηκε ότι «Το κόστος για τον εμβολιασμό ενός παιδιού έχει αυξηθεί κατά 2.700% την τελευταία δεκαετία, γι’ αυτό και προβληματίζει το γεγονός ότι το προσχέδιο εμβολιαστικής πολιτικής για την επόμενη δεκαετία δεν περιλαμβάνει στους στόχους του τη μείωση των τιμών», σημείωσε ο Manica Balasegaram, Διευθυντής της Εκστρατείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) για την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αν είστε άνεργος, σας αφορά


Με την ανεργία στην Ελλάδα να έχει κτυπήσει κόκκινο, οι πιθανότητες για τους άνεργους Έλληνες να βρουν δουλειά είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Κι όμως, τη στιγμή που η εύρεση μιας θέσης εργασίας στην Ελλάδα είναι σαν να αναζητάς ψύλλους στα άχυρα, στην Ευρώπη υπάρχουν αυτήν τη στιγμή περισσότερες από 1.260.454 κενές θέσεις μέσω της πύλης EURES (στοιχεία 31/01/2013).

Δυνατότητα η οποία παρέχεται με βάση την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημαίνει ότι μπορείτε να εργαστείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ) και στην Ελβετία. Τα οφέλη της εργασίας στο εξωτερικό είναι πολλά, διότι δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες.

Όσο για τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, εκτός από τους μηχανικούς και τους προγραμματιστές συστημάτων, που είναι πρώτοι στη λίστα, μεγάλη πέραση έχουν επαγγέλματα όπως οι μάγειρες, οι πωλητές (υπάλληλοι) αλλά και οι αρχισερβιτόροι, οι σερβιτόροι και οι υπεύθυνοι πωλήσεων.

Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η πύλη EURES:

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μέσω της πύλης EURES δίνεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων, τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας. Παράλληλα, δίκτυο με περισσότερους από 800 συμβούλους EURES είναι έτοιμο να βοηθήσει. Για παράδειγμα, επιλέγοντας Αναζήτηση εργασίας έχετε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω δωρεάν εγγραφής στο My EURES για άτομα που αναζητούν εργασία, μπορείτε να συντάξετε το βιογραφικό σας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο εγγεγραμμένοι εργοδότες όσο και σύμβουλοι του EURES που βοηθούν τους εργοδότες να βρίσκουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Μέσω του τμήματος Διαβίωση και Εργασία, έχετε τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε καλά και να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε άλλες χώρες του ΕΟΧ.
Το κατάλληλο βιογραφικό κλειδί για επαγγελματική αποκατάσταση

Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας διαφέρει τόσο από χώρα σε χώρα όσο και μεταξύ των διαφορετικών τομέων απασχόλησης. Ωστόσο, ένας καλός τρόπος για να αναδείξετε τα προσόντα σας σε όλη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως χώρας, είναι η χρήση του βιογραφικού σημειώματος Europass. Μέσω της τυποποιημένης δομής του Europass μπορείτε να προβάλλετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας, ακόμη και αυτές που έχετε αποκτήσει σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της τυπικής μάθησης. Το Europass είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη σύγκριση των δεξιοτήτων, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και, κατ’ επέκταση, την κινητικότητα των εργαζομένων και των σπουδαστών.
Δεδομένων της σημερινής δομής της εργασίας, της διάδρασης και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, οι εργοδότες συνεχώς αναζητούν υποψήφιους με περισσότερες και διαφορετικές δεξιότητες.

Όλες οι απαντήσεις με ένα τηλέφωνο ή email

Βοήθεια και συμβουλές για να ζήσετε, να εργαστείτε και να ταξιδέψετε στην Ε.Ε. παρέχει και η υπηρεσία CSS ή στα ελληνικά "Η Ευρώπη σου-Συμβουλές". Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαντά αμέσως τηλεφωνικά ή σε 3 - 5 ημέρες με email σε ερωτήσεις όπως: Πώς θα λάβω το επίδομα ανεργίας όσο αναζητώ δουλειά αλλού, πώς θα μάθω τα εργασιακά ή φορολογικά μου δικαιώματα, πώς θα αποζημιωθώ για αγορές, ταξίδια. Αν μετακομίσω σε άλλη χώρα της Ε.Ε., μπορώ να λαμβάνω τη σύνταξή μου εκεί;

Η CSS απασχολεί πολύγλωσσους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορούν να σας παρέχουν δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές στη γλώσσα σας, να σας εξηγήσουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. που ισχύει στην περίπτωσή σας ή να σας υποδείξουν πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ευρωπαϊκά δικαιώματά σας. Παρέχει επίσης συμβουλές για προβλήματα που μπορεί να συναντάτε ως καταναλωτής.

Η επικοινωνία με τη CSS γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου υποβολής ερωτήσεων στον ιστότοπο ec.europa.eu/citizensrights/submission ή τηλεφωνικά χωρίς χρέωση στον αριθμό κλήσης της Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11.

Οι κενές θέσεις ανά χώρα:

Αυστρία: 40.002

Βέλγιο: 77.621

Βουλγαρία: 19

Ελβετία: 13.983

Κύπρος: 1.564

Τσεχική Δημοκρατία: 25.329

Γερμανία: 346.082

Δανία: 37.693

Εσθονία: 2.426

Ισπανία: 1.793

Φινλανδία: 40.778

Γαλλία: 47.970

Ελλάδα: 2.335

Ουγγαρία: 5.562

Ιρλανδία: 4.005

Ισλανδία: 115

Ιταλία: 9.822

Λιχτεστάιν: 104

Λιθουανία: 3.121

Λουξεμβούργο: 316

Λετονία: 1.288

Μάλτα: 254

Κάτω Χώρες: 23.553

Νορβηγία: 9.835

Πολωνία: 27.235

Πορτογαλία: 1.106

Ρουμανία: 7.732

Σουηδία: 69.657

Σλοβενία: 2.007

Σλοβακία: 4.051

Ηνωμένο Βασίλειο: 453.186

Διαβάστε περισσότερα...

Οι σκοτούρες μας «κλέβουν» πέντε χρόνια ζωής


Σπαταλούμε χρόνο αγωνιώντας για χρήματα και για σχέσεις.

Αν κάτι σας απασχολεί, μην τρελαίνεστε, δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι Βρετανοί σπαταλούν πέντε χρόνια από τη ζωή τους αγωνιώντας και ανησυχώντας για διάφορα ζητήματα.

Ο μέσος ενήλικας χάνει περίπου δύο ώρες τη μέρα δυσφορώντας για οικονομικά ζητήματα, θέματα υγείας, για το ότι γερνάει, για την ανασφάλεια στο χώρο εργασίας και για τις σχέσεις.

Το υπερβολικό άγχος ωστόσο απασχολεί το μυαλό του εργαζόμενου, ο οποίος δε μπορεί να συγκεντρωθεί στη δουλειά του, είναι υπεύθυνο για ατελείωτες ώρες αϋπνίας και καυγάδες με το σύντροφο.

Ο μέσος ενήλικας αντιμετωπίζει προβλήματα στον ύπνο του έξι νύχτες το μήνα, ενώ ένας στους τέσσερις αισθάνεται ότι τον απασχολεί κάτι που δε μπορεί να λύσει, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κλείστε το κινητό σας αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι


Είναι υπεύθυνα για εμφάνιση ψυχικών ασθενειών.

Το μυστικό της ευτυχίας κρύβεται στο… κινητό σας τηλέφωνο. Αν το αφήσετε στην άκρη και αφοσιωθείτε λίγο στους φίλους και την οικογένειά σας, αντί να στέλνετε μηνύματα, emails και να παίζετε παιχνίδια θα δείτε διαφορά στη ζωή σας, υποστηρίζει ο καθηγητής στο London School of Economics, Paul Dolan.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι αν οι άνθρωποι δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, ενδέχεται να υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Καρταχένα της Κολομβίας ανέφερε ότι είναι ήδη γνωστές ψυχικές ασθένειες που συνδέονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο και το «σύνδρομο της δόνησης-“φάντασμα”» (Phantom Vibration Syndrome), όταν κάποιος έχει το κινητό του στην τσέπη ή στην τσάντα και νομίζει ότι χτυπά ή έχει μήνυμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει.

«Η προσοχή μας είναι συνεχώς αποσπασμένη αλλού και αυτό είναι ένα “κόστος”. Όταν κανείς εναλλάσσει τις ασχολίες του απαιτείται η προσοχή του. Το να δίνει κανείς σημασία σε αυτό που κάνει, με ποιον είναι και να απολαμβάνει το χρόνο που έχει με τους φίλους του και τους δικούς του ανθρώπους είναι πολύ καλύτερο από το να ελέγχει διαρκώς το τηλέφωνό του για μηνύματα και emails» είπε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές, όπως για παράδειγμα όταν πηγαίνει κανείς σε ένα εστιατόριο με τους φίλους ή το σύντροφό του, να μην τοποθετεί το κινητό του στη μέση του τραπεζιού.

Ο καθηγητής Dolan είπε ακόμη ότι η ευτυχία δεν έρχεται με τον πλούτο.

Πρόσφατη έρευνα κατέταξε τους κατοίκους της Κολομβίας στους πιο χαρούμενους ανθρώπους του κόσμου, παρότι το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 5.000 δολάρια ετησίως.

Ακόμη, ότι οι μεσήλικες άνδρες γύρω στα 40 είναι ανάμεσα στους πιο δυσαρεστημένους, ενώ τα επίπεδα ικανοποίησης και ευτυχίας αυξάνουν μετά τα 50.Διαβάστε περισσότερα...

Οι διαφορές των γλυκαντικών ουσιών


Τα αποτελέσματα ερευνών για την ασφάλεια των εναλλακτικών της ζάχαρης.

Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι οι ενήλικες, άνω των 19 ετών, καταναλώνουν περίπου 20 κουταλάκια του γλυκού επεξεργασμένη ζάχαρη, ποσό που υπερβαίνει κατά 12 κουταλάκια γλυκού τη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία.

Η ίδια μελέτη το 2005-2006 έδειξε επίσης ότι η ζάχαρη αυτή σε βαθμό 60%, προέρχεται από την κατανάλωση επιδορπίων και ροφημάτων με επιπρόσθετη ζάχαρη όπως τα αναψυκτικά, τα αθλητικά ποτά, τα ποτά ενέργειας, το νερό με γεύση και ζάχαρη και τα φρουτοποτά.

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει ενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την αύξηση της παχυσαρκίας στον πλανήτη λόγω της επιπρόσθετης ενέργειας που αυτή προσφέρει στα άτομα που την καταναλώνουν.

Οι βιομηχανίες τροφίμων για να συνεχίσουν να προσφέρουν τη γλυκιά γεύση των προϊόντων τους και να μειώσουν τη ποσότητα ζάχαρης που περιέχεται σε αυτά έχουν δημιουργήσει προϊόντα στα οποία περιέχονται γλυκαντικές ουσίες. Επί του παρόντος στη βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιούνται 7 διαφορετικές τεχνίτες γλυκαντικές ουσίες.

Η συχνή χρήση των ουσιών αυτών σε σχέση με την ασφάλεια τους έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ζώα, χωρίς όμως οι επιστήμονες να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Ο Αμερικάνικος Οργανισμών Τροφίμων και Φαρμάκων (ΑΟΤΦ) έχει καθορίσει μια αποδεκτή ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης (ΗΠ) για τη κάθε γλυκαντική ουσία, βασισμένη στο ανθρώπινο σωματικό βάρος, η οποία θεωρείται ασφαλής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής.

Η ασφαλής ποσότητα ΗΠ έχει καθοριστεί στο 1% της ποσότητας γλυκαντικού που έχει βρεθεί ότι δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις υγείας στα ζώα που μελετήθηκαν. Μελέτες του 2006 έχουν δείξει ότι η πραγματική κατανάλωση των γλυκαντικών ουσιών ακετοσουλφαμικό κάλιο, ασπαρτάμης και σακχαρίνης δεν υπερβαίνει τη συνιστώμενη ΗΠ που έχει καθοριστεί ως ασφαλής από τον ΑΟΤΦ για την κάθε μία από αυτές.

Παρακάτω εμφανίζονται οι 7 γλυκαντικές ουσίες και τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών που έχουν γίνει σχετικά με την ασφάλεια τους.

Ακετοσουλφαμικό κάλιο: Μελέτες σε ζώα στις οποίες η ποσότητα που χορηγήθηκε υπερβαίνει σημαντικά τη ποσότητα που μπορεί κάποιος να καταναλώσει ημερησίως δεν έδειξαν κανένα συσχετισμό με την εμφάνιση καρκίνου.

Ασπαρτάμη: Το 1981 ο ΑΟΤΦ ενέκρινε την ουσία αυτή για χρήση μετά από πολλαπλές μελέτες οι οποίες δεν έδειξαν κανένα συσχετισμό με την εμφάνιση όγκου.

Το 1996 μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (NCI) έδειξε ότι η εμφάνιση όγκου στον εγκέφαλο ξεκίνησε να αυξάνεται το 1973, πολύ πριν η ασπαρτάμη να είναι διαθέσιμη στην αγορά για κατανάλωση, και συνεχίστηκε μέχρι το 1985.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με άλλες μελέτες που έδειχναν ότι η εμφάνιση όγκου στον εγκέφαλο είναι πολύ συχνότερη σε άτομα άνω των 70 ετών οδήγησε το NCI να δηλώσει πως δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ ασπαρτάμης και δημιουργίας όγκου στον εγκέφαλο.

Luo han guo: Αναγνωρίστηκε ως ασφαλές για χρήση από τον ΑΟΤΦ το 2009.

Νεοτάμη: Εγκρίθηκε για χρήση το 2002 μετά από ανάλυση 100 μελετών που δεν έδειχναν συσχετισμό με ρίσκα υγείας ή σύνδεση με εμφάνιση καρκίνου.

Σακχαρίνη: Χρησιμοποιείται πάνω από 40 χρόνια. Το 1977 ο ΑΟΤΦ εξέδωσε προειδοποίηση για συσχέτιση με καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε αρουραίους η οποία αργότερα καταρρίφθηκε από άλλες μελέτες που έδειχναν ότι ο οργανισμός των αρουραίων δεν είναι σχετικός με αυτόν του ανθρώπου.

Στέβια: Έχει δηλωθεί σαν ασφαλής για χρήση από το 1980. Το 2008 η ασφάλεια της για χρήση επιβεβαιώθηκε για δεύτερη φορά από διαφορετικό φορέα (Joint Expert Committee on Food Additives).

Σουκραλόζη: Με βάση τοξικολογικές μελέτες θεωρείται ασφαλής για χρήση καθώς οι ανθρώπινες μελέτες είναι περιορισμένες.

Ο κάθε άνθρωπος καλείται να κρίνει και να επιλέξει το κατά πόσο θα καταναλώνει γλυκαντικές ουσίες και σε ποιο βαθμό σύμφωνα πάντα με τους προσωπικούς του στόχους.

Τα άτομα που επιλέγουν να τις χρησιμοποιούν μπορούν να δοκιμάσουν μερικές από αυτές είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό και να βρουν τη γεύση που προτιμούν καθώς η κάθε μια διεγείρει ξεχωριστούς υποδοχείς γεύσης και έχει διαφορετικές ιδιότητες.


Πηγή: http://www.iator.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πώς θεραπεύεται η ιγμορίτιδα


Προκαλείται από μικρόβια, ιούς και αλλεργικούς παράγοντες.

Περάσατε ένα βαρύ κρυολόγημα και τώρα υποφέρετε από πονοκέφαλο, ενώ νιώθετε κι ένα βάρος στο πρόσωπο; Αναζητήστε την αιτία σε μια πιθανή ιγμορίτιδα.

Μια συχνή, δηλαδή, φλεγμονή του βλεννογόνου των παραρρινίων κόλπων (των κοιλοτήτων που περιβάλλουν τη μύτη) που προκαλείται από μικρόβια, ιούς αλλά και αλλεργικούς παράγοντες και οδοντικά προβλήματα.

Πού εμφανίζεται

Η φλεγμονή ξεκινά από τους παραρρίνιους κόλπους και προσβάλλει:

- Τους μετωπιαίους κόλπους (ακριβώς στο μέτωπο, πάνω από τα μάτια), οπότε η νόσος ονομάζεται μετωπιαία κολπίτιδα, ή

- Τα ιγμόρεια (στα μάγουλα), οπότε η νόσος ονομάζεται ιγμορίτιδα.

Κινδυνεύετε περισσότερο όσοι:

- Πάσχετε από αλλεργική ρινίτιδα.

- Έχετε ανατομικές ανωμαλίες, όπως σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, πολύποδες κ.ά.

- Εκτίθεστε συχνά σε λοιμώξεις, π.χ. δάσκαλοι, ιατρικό προσωπικό.

- Καπνίζετε.

Θεραπεία

- Η οξεία ιγμορίτιδα αντιμετωπίζεται συνήθως με φαρμακευτική αγωγή (αντιβίωση και αποσυμφορητικά).

- Η χρόνια μορφή της αντιμετωπίζεται με φάρμακα ή με χειρουργική επέμβαση ή με συνδυασμό και των δύο.

- Αν οφείλεται σε αλλεργίες ή ανατομικές ανωμαλίες της μύτης τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρωταρχικό αίτιο.

Μορφές

Η ιγμορίτιδα διακρίνεται σε:

- Οξεία: Συνήθως συνοδεύει κάποια από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

- Χρόνια: Πρόκειται για την εξέλιξη μιας οξείας ιγμορίτιδας αν δεν αντιμετωπιστεί καθόλου ή αν αντιμετωπιστεί με λάθος τρόπο.

Προσοχή

Όποιον τύπο ιγμορίτιδας κι αν αντιμετωπίζετε, μην αμελήσετε να τη θεραπεύσετε γιατί αν η φλεγμονή παραμείνει μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους βρόγχους και τους πνεύμονες.


Πηγή: http://www.myworld.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα φρούτα βελτιώνουν τη διάθεση


Χρειάζονται 7 με 8 μερίδες για να δούμε τα ευεργετικά αποτελέσματα.

Η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών μπορεί να κάνει τους νέους ανθρώπους πιο ενεργητικούς στην καθημερινότητά τους, πιο ευτυχείς, αλλά και πιο ήρεμους, σύμφωνα με νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση τροφής και στα συναισθήματα. Συνολικά παρακολουθήθηκαν 281 νέοι ενήλικες μέσου όρου ηλικίας 20 ετών οι οποίοι κρατούσαν ηλεκτρονικό ημερολόγιο διατροφής επί 21 συνεχείς ημέρες.

Η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε έντονο συσχετισμό ανάμεσα στην καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και την καλή διάθεση. Τις ημέρες που άνθρωποι έτρωγαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά ανάφεραν ότι ένιωθαν πιο ήρεμοι, πιο ευτυχισμένοι και πιο ενεργητικοί.

Οι ερευνητές έκαναν πρόσθετες αναλύσεις που έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών τη μια μέρα αποτελούσε δείκτη πρόβλεψης της καλής διάθεσης καθώς και την επόμενη, γεγονός που σημαίνει σύμφωνα με τους ίδιους ότι είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι εκείνη που οδηγεί στην καλή διάθεση και όχι το αντίστροφο.

Υπολόγισαν επίσης, ότι χρειάζονται εφτά με οχτώ μερίδες φρούτων και λαχανικών (θεωρώντας ως μερίδα το μισό φλιτζάνι) για να παρατηρηθούν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα στη διάθεση.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Health Psychology.


Πηγή: http://www.vita.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αερόβια και αναερόβια γυμναστική


Διαφορετικά οφέλη προσφέρει κάθε είδος άσκησης.

Ένα συχνό δίλημμα σε όσους θέλουν να χάσουν λίπος είναι ποια μορφή άσκησης είναι η καλύτερη, η αερόβια, ή η αναερόβια. Όταν αναφερόμαστε σε αερόβια γυμναστική το μυαλό μας πρέπει να πηγαίνει σε οτιδήποτε μπορούμε να γίνει παρατεταμένα για αρκετή ώρα χωρίς διακοπές, π.χ. περπάτημα ή το jogging.

Από την άλλη, η αναερόβια είναι πιο εκρηκτικής φύσης και αυτή μπορεί να είναι τα βάρη,τα push-ups ή τα σπριντ. Στην αερόβια γυμναστική το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι το λίπος ενώ στην αναερόβια είναι η φωσφοκρεατίνη, που είναι μία ουσία αποθηκευμένη μέσα στους μύες μας.

Αν έπρεπε να δοθεί μια μονολεκτική απάντηση στο δίλημμα αερόβιας και αναερόβιας γυμναστικής η απάντηση είναι: «εξαρτάται». Είναι πολύ βασικό προαπαιτούμενο για να απαντήσουμε είναι σε τι πλαίσιο αναφερόμαστε. Π.χ. αν έχουμε να κάνουμε με ένα παχύσαρκο άτομο με χαμηλή φυσική κατάσταση η χαμηλής έντασης αερόβια είναι μονόδρομος.

Αν αναφερόμαστε σε ένα άτομο με φυσιολογικό βάρος και καλή φυσική κατάσταση η έντονη αναερόβια γυμναστική είναι προτιμότερη. Θα τον/την βοηθήσει να χτίσει μυικό ιστό, να αυξήσει το μεταβολισμό του όχι μόνο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αλλά και αρκετές ώρες μετά.

Οι γυναίκες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ένας από τους λόγους που πολλές γυναίκες δεν βλέπουν αποτελέσματα στην προσπάθεια τους να αδυνατίσουν είναι γιατί αποφεύγουν να κάνουν γυμναστική με βάρη ή γρήγορο τρέξιμο. Ακόμα και όταν κάνουν βάρη η αδικαιολόγητη φοβία τους να μην μοιάσουν σε άντρα τις κάνει να γυμνάζονται με υπερβολικά χαμηλή ένταση, τόσο χαμηλή που το ερέθισμα για αλλαγή στο σώμα τους να είναι μηδαμινό. Φυσικά, η γυμναστική με αντίσταση, δηλαδή τα βάρη, δεν χρειάζεται απαραίτητα να λάβει χώρα σε ένα γυμναστήριο. Δύο ή ακόμα και ένα βαράκι αρκεί για να γυμναστούν οι περισσότερες μυικές ομάδες.

Μία συχνή παρανόηση που κυκλοφορεί στα γυμναστήρια είναι πως επειδή η αερόβια γυμναστική χρησιμοποιεί περισσότερο λίπος ως καύσιμο ενδείκνυται περισσότερο για απώλεια λίπους. Παρ' όλα αυτά οι περισσότεροι που το υποστηρίζουν αυτό αγνοούν πως σε μία ώρα αερόβιας χαμηλής έντασης χρησιμοποιούνται μόνο περί τα 20 γρ λίπους. Σχεδόν όσο λίπος έχει ένα κομμάτι πίτσα ή μισή σοκολάτα 200 γραμμαρίων. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει πως η αερόβια γυμναστική δεν συνεισφέρει και τόσο άμεσα στο κομμάτι της βελτίωσης της σωματικής σύσταση.

Σε έναν άνθρωπο με χαμηλή φυσική κατάσταση η αερόβια μπορεί έμμεσα να συνεισφέρει αφού τον βοηθά να γίνει πιο δραστήριος γενικά, και να μην κουράζεται εύκολα. Από την άλλη η αερόβια γυμναστική ειδικά όταν γίνεται πάνω σε ένα διάδρομο μπορεί να είναι πληκτική.

Αν δεν σας αρέσει να περπατάτε στο ίδιο σημείο ή έχετε οικολογικές ανησυχίες τότε το περπάτημα ή το jogging σε εξωτερικό χώρο είναι καλύτερη ιδέα και θα σας βοηθήσει να κάψετε λίγες περισσότερες θερμίδες.

Είναι η αερόβια γυμναστική απαραίτητη στην απώλεια λίπους;

Η απάντηση είναι όχι. Το μόνο απαραίτητο στην απώλεια λίπους είναι το έλλειμμα ενέργειας, δηλαδή να καίμε περισσότερο απ' ό,τι καίμε. Αυτό δεν σημαίνει πως η αερόβια γυμναστική είναι περιττή. Το ίδιο συμβαίνει και με την αναερόβια. Από την άλλη αν θέλετε ένα πολύ αθλητικό και γραμμωμένο σώμα, π.χ 11% λίπος για τις γυναίκες και 7% για τους άνδρες, η αναερόβια άσκηση θα βοηθήσει αρκετά.

Κάνουν τα βάρη καλό στην υγεία;

Tα προηγούμενα χρόνια ορισμένοι έλληνες επιστήμονες υγείας παλαιάς κοπής είχαν δαιμονοποιήσει τη γυμναστική με βάρη ως ανθυγιεινή και κακή για την καρδιά, δημιουργώντας παραπληροφόρηση και σύγχυση. Αυτή η ημιμαθής άποψη δεν συμβαδίζει με την διεθνή βιβλιογραφία.

Η γυμναστική με βάρη μπορεί να είναι ευεργετική για την καρδιά αλλά και για την αντιμετώπιση της μάστιγας της εποχής μας, του μεταβολικού συνδρόμου. Ακόμα περισσότερο για τις νέες γυναίκες μπορεί να δράσει ως πρόληψη στην οστεοπόρωση, κάτι που άλλες μορφές γυμναστικής όπως το κολύμπι δεν μπορούν να μιμηθούν.

Είναι ενδεικτικό πως τα πολυδιαφημιζόμενα συμπληρώματα ασβεστίου βρίσκονται ακόμα υπό αμφισβήτηση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, ενώ η γυμναστική με βάρη έχει συμπαγείς αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της.

Δεν θέλω μόνο να χάσω βάρος, θέλω να αρέσω. Τι διαλέγω;

Όσον αφορά την εμφάνιση, η αναερόβια γυμναστική μας βοηθά να κρατήσουμε ή ακόμα και να αυξήσουμε την μυική μας μάζα σε μία περίοδο που περιορίζουμε τις θερμίδες για να χάσουμε λίπος. Αυτό γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό με την αερόβια. Αυτό σημαίνει για τους άντρες πως δεν μαζεύουν οι ώμοι και η πλάτη, ενώ στις γυναίκες οι γλουτοί και οι μηροί δεν παραπέμπουν σε ανθυγιεινά ανορεκτικά πρότυπα.

Όταν ένα άτομο αδυνατίζει πολύ χωρίς να γυμνάζεται τότε παράλληλα με την απώλεια λίπους θυσιάζεται και μυική μάζα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το λεγόμενο "Skinny Fat look».

Ανεξαρτήτως φύλου, αν ο σκοπός σας είναι να φαίνεστε υγιείς τότε λίγη ή περισσότερη γυμναστική κατά προτίμηση αναερόβια, μπορεί να βοηθήσει αρκετά σε αυτό και θα βοηθήσει και την σωματική σας σύσταση.

Συμπέρασμα

Η αναερόβια και η αερόβια άσκηση είναι χρήσιμες μορφές γυμναστικής, η καθεμία για διαφορετικό σκοπό και πλαίσιο. Η κοινή πεποίθηση πως η αερόβια είναι πιο χρήσιμη για την απώλεια λίπους είναι ανακριβής, αν όχι εσφαλμένη.

Χωρίς αμφιβολία, η έντονη αναερόβια γυμναστική μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση της υγείας και της σωματικής σύστασης. Ανάλογα τους στόχους μπορούν να συνδυαστούν για τα μέγιστα αποτελέσματα.

Οτιδήποτε και να προτιμήσει κανείς, η μακροχρόνια συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό, είναι καλή ιδέα οι άνθρωποι να γυμνάζονται όπως τους αρέσει και τους ευχαριστεί.

Η ουσία της γυμναστικής είναι πως πρέπει να μας απομακρύνει από την πνευματική αλλά και σωματική φάση της απόλυτης άνεσης. Όταν βγούμε έξω από τα φανταστικά εμπόδια που θέτουμε στον εαυτό μας συνειδητοποιούμε το πραγματικό μας δυναμικό.


Πηγή: http://diatrofi.gr
Διαβάστε περισσότερα...