Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Διευκρινήσεις για το δελτίου τύπου της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για άτομα με σοβαρές παθήσεις

Διευκρινήσεις περί των ιατρικών δικαιολογητικών για την έκδοση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής των υποψηφίων, για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ποσοστό του 5%. 


Από όσο πληροφορήθηκα (και ευτυχώς για τα παιδιά και τους συμμετέχοντες) οι επιτροπές (των 14 νοσοκομείων) θα δέχονται ιατρικά έγγραφα και γνωματεύσεις γιατρών οποιασδήποτε ειδικότητας και οποιουδήποτε νοσοκομείου.


Κι αυτό γιατί:
Όποιος διαβάσει το Δελτίο Τύπου θα προσέξει πως:
- Πουθενά δεν γίνεται αναφορά υποχρεωτική εξέταση από γιατρό συγκεκριμένης βαθμίδας, πόσο μάλλον γιατρό ΔΕΠ. Γίνεται μόνο απλή αναφορά για όσους έχουν ήδη γνωμάτευση από τέτοιο γιατρό.
- Πουθενά δεν γίνεται αναφορά υποχρεωτική εξέταση από γιατρό οποιασδήποτε βαθμίδας σε συγκεκριμένο νοσοκομείο. Προτροπή γίνεται να επιλεγούν γιατροί συγκεκριμένων (εκ των 14 της λίστας του Δελτίου τύπου) νοσοκομείων "Για διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τόσο του ιδίου του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών" όπως γράφεται.
Στο μόνο που δίνεται μεγάλη βάση είναι η ύπαρξη σφραγίδας στα ιατρικά έγγραφα που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι στις επιτροπές.
Διαβάστε περισσότερα...