Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Η καταχώριση στοιχείων καθυστερεί τους πίνακες αναπληρωτών


Ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση.

Καθυστερεί η ανακοίνωση των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σε επικοινωνία που είχε το newsbeast.gr για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μάς γνωστοποίησαν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων καθώς είναι αρκετοί οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και οι αλλαγές που πρέπει να περαστούν. Ενδεχομένως οι πίνακες να ανακοινωθούν και τη νέα εβδομάδα.

Οι αναπληρωτές αγωνιούν για τους πίνακες και για τη σειρά που θα έχουν σε αυτούς, καθώς το άνοιγμα των πινάκων από το 2012 και εξής φαίνεται ότι έχει φέρει πολλές ανατροπές όπως διαπίστωσαν οι εκπαιδευτικοί από τους ενδεικτικούς πίνακες.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Το υπ. Παιδείας δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ για τους διορισμούς»


Εξώδικο για την υπουργική απόφαση απέστειλε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών.
Η υπουργική απόφαση για την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τους διορισμούς έφερε και το πρώτο εξώδικο από το Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών στο οποίο αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι «η εν λόγω ΥΑ μάλιστα εντελώς καταχρηστικά και τεχνηέντως, υποστηρίζει ότι λαμβάνει γνώση την ανωτέρω δικαστική απόφαση (απόφαση του ΣτΕ), όμως σε καμία περίπτωση δεν την εφαρμόζει ακριβώς όπως αυτή ισχύει αλλά αντίθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική παράκαμψή της».

Ειδικότερα αναφέρει η ΥΑ ότι «η παράταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 αφορά μόνο τους διορισμούς εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, πράγμα όμως ανεδαφικό καθώς η κρίση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης αφορά στο σύνολό της και όχι τμηματικά σε μέρος αυτής. Με λίγα λόγια αντισυνταγματικό δεν κρίθηκε μόνο το συγκεκριμένο ποσοστό (το 40%) μόνιμων διορισμών από τους πίνακες Αναπληρωτών, αλλά οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ή ποσοστό υπολογισμού του αριθμού των διοριστέων, εκτός από την εφαρμογή σε ποσοστό 100% των πινάκων του ΑΣΕΠ.

Επιδιώκει, συνεπώς, το υπουργείο και αντίθετα προς την εξαγγελία και λειτουργία ειδικής ομάδας, υπό την αιγίδα του, για την συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του ΣτΕ, την παράκαμψη του τελευταίου, με τη διατήρηση εμμέσως της αντισυνταγματικής ποσόστωσης του 60-40, ισχυριζόμενο, ότι θα προβεί σε μόνιμους διορισμούς σε ποσοστό όμως όχι 100% αλλά σε ποσοστό 60% επί των προκηρυχθεισών λειτουργικών κενών, αφήνοντας ξεκάθαρα, το περιθώριο να διενεργηθούν προσλήψεις και με άλλα κριτήρια

Η ως άνω πράξη του υπουργείου είναι κατάφωρα άδικη και αντισυνταγματική, αφού μόνη του υποχρέωση είναι να εφαρμόσει απόλυτα και απαρέγκλιτα την απόφαση 527/2015 του ΣτΕ και να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, μη εφαρμόζοντας κανένα άλλο κριτήριο, άλλως τα όργανα της διοίκησης δια της παραλείψεως τους αυτής προβαίνουν και σε παράνομες πράξεις».

Ακολουθεί αναλυτικά το εξώδικο:

«Α. Ο Σύλλογος μας, αποτελείται από πτυχιούχους, μη μόνιμα διορισμένους Νηπιαγωγούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και αποσκοπεί στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών του όπως αυτά περιγράφονται στο Καταστατικό του, τα οποία την στιγμή αυτή ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες. Ο κλάδος των Νηπιαγωγών και εν γένει η προσχολική εκπαίδευση στην χώρα μας αντιμετωπίζεται ανέκαθεν και διαχρονικά από την κεντρική Διοίκηση και τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, με προχειρότητα και σε κάθε περίπτωση αντίθετα προς τον θεμελιώδη και προεξάρχοντα ρόλο της στην σωστή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η περιθωριοποίησης της σημασίας του Νηπιαγωγού, οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβάθμιση του σημαντικότερου σταδίου της ανάπτυξης του παιδιού με ενδεχομένως, απροσδιόριστες την δεδομένη χρονική στιγμή, συνέπειες.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 130262/Ε1/18-8-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1765 Β΄/19-8-2015), αποφασίστηκε η παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Η ως άνω απόφαση του Υπουργείου είναι αντίθετη προς κάθε έννοια δικαίου και χρηστής διοίκησης, αφού για μια ακόμη φορά έρχεται σε αντίθεση προς δικαστικές αποφάσεις και ιδίως προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία στην δέκατη έκτη σκέψη της αναφέρει επί λέξει: «…η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010…αντίκειται στις κατοχυρούμενες από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες».

Η εν λόγω ΥΑ μάλιστα εντελώς καταχρηστικά και τεχνηέντως, υποστηρίζει ότι λαμβάνει γνώση την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όμως σε καμία περίπτωση δεν την εφαρμόζει ακριβώς όπως αυτή ισχύει αλλά αντίθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική παράκαμψή της. Ειδικότερα αναφέρει η ΥΑ ότι η παράταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 αφορά μόνο τους διορισμούς εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, πράγμα όμως ανεδαφικό καθώς η κρίση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης αφορά στο σύνολό της και όχι τμηματικά σε μέρος αυτής. Με λίγα λόγια αντισυνταγματικό δεν κρίθηκε μόνο το συγκεκριμένο ποσοστό (το 40%) μόνιμων διορισμών από τους πίνακες Αναπληρωτών αλλά οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ή ποσοστό υπολογισμού του αριθμού των διοριστέων, εκτός από την εφαρμογή σε ποσοστό 100% των πινάκων του ΑΣΕΠ.

Επιδιώκει, συνεπώς, το Υπουργείο και αντίθετα προς την εξαγγελία και λειτουργία ειδικής Ομάδας, υπό την αιγίδα του, για την συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του ΣτΕ, την παράκαμψη του τελευταίου, με την διατήρηση εμμέσως της αντισυνταγματικής ποσόστωσης του 60-40, ισχυριζόμενο, ότι θα προβεί σε μόνιμους διορισμούς σε ποσοστό όμως όχι 100% αλλά σε ποσοστό 60% επί των προκηρυχθεισών λειτουργικών κενών, αφήνοντας ξεκάθαρα, το περιθώριο να διενεργηθούν προσλήψεις και με άλλα κριτήρια.

Η ως άνω πράξη του Υπουργείου είναι κατάφωρα άδικη και αντισυνταγματική, αφού μόνη του υποχρέωση είναι να εφαρμόσει απόλυτα και απαρέγκλιτα την απόφαση 527/2015 του ΣτΕ και να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, μη εφαρμόζοντας κανένα άλλο κριτήριο, άλλως τα όργανα της Διοίκησης δια της παραλείψεως τους αυτής προβαίνουν και σε παράνομες πράξεις.

Ήδη δια του παρόντος ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 130262/Ε1/18-8-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1765 Β΄/19-8-2015) Υπουργική Απόφαση καθώς εκδόθηκε κατά παρέκκλιση των Συνταγματικών διατάξεων.

Επιπλέον, Σας γνωστοποιούμε με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντα μας προτιθέμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτούς στους οποία απευθύνεται και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αλλάζει το πρόγραμμα επιδότησης για μετατροπή καυστήρα σε φυσικού αερίου


Τροποποιήσεις από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Σε τροποποιήσεις για την ολοκλήρωση της ∆ράσης: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Με σημερινή απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Πάνου Σκουρλέτη ορίζεται ότι ωφελούμενοι από τη δράση είναι αυτοί που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης, αλλά δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου έως και τις 31 Αυγούστου 2015.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης, πρέπει να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2015.

«Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης µετά από την ηµεροµηνία αυτή δεν θεµελιώνει δικαίωµα πληρωµής» όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση.

Ακόμη, γνωστοποιείται ότι μία αίτηση συµµετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών έως τις 30 Σεπτεβρίου 2015.

Επιλέξιµα στη δράση είναι τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης, δηλαδή από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014. Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούµενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται µε τη δράση). Τιμολόγια δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης.

Προβλέπεται συνολική δηµόσια δαπάνη 15.000.000 ευρώ για τη δράση, η οποία θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 7 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Μακεδονίας - Θράκης» και του άξονα προτεραιότητας 2 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Αττικής» του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ρετρό φωτογραφίες από περασμένα καλοκαίρια


Αντισυμβατικός καλλιτέχνης καταγράφει στιγμές που δεν θα έμπαιναν ποτέ σε άλμπουμ.

Ο φωτογράφος Martin Parr καταγράφει με τη μηχανή του καλοκαιρινές στιγμές που δεν θα έμπαιναν μάλλον ποτέ, στα οικογενειακά άλμπουμ.

Αιχμαλωτίσει το μπικίνι που άκομψα γλίστρησε από το σώμα, το πάχος της πλάτης, το κάψιμο στο κεφάλι, τα σκουπίδια σε ακτές και λιμάνια, το ξαφνικό μπουρίνι-σε αντίθεση με αυτές όπου καταγράφεται η λευκή άμμος, τα ηλιοβασιλέματα και τα σέξι κορμιά.

Οι παρακάτω εικόνες, είναι από καλοκαίρια του παρελθόντος, από την τεχνητή παραλία στην Ιαπωνία (1996), στους τουρίστες που φωτογραφίζονται στην Ακρόπολη πριν μερικές δεκαετίες, στο παγωτό που λέρωσε δυο πιτσιρίκια (1983) και στους αλαφιασμένους τουρίστες έξω από τον πύργο της Πίζας (1990).
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η διαδικασία που θα οδηγήσει στις κάλπες


Τι προβλέπει το Σύνταγμα για τις διερευνητικές εντολές.

Όπως όλα δείχνουν οι εκλογές «κλείδωσαν» για τις 20 Σεπτεμβρίου καθώς η κυβέρνηση θα παραιτηθεί προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. Ποια είναι όμως η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί;

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Ηλίας Νικολόπουλος μιλώντας στο newsbeast.gr, εφόσον η παρούσα Βουλή ακολούθησε την προηγούμενη, η οποία και εκείνη διαλύθηκε και προσφύγαμε πρόωρα στις κάλπες, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών.

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούν να προκηρυχθούν εκλογές άμεσα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 41 § 4, η παρούσα Βουλή προέρχεται από διάλυση της προηγούμενης (πρόωρες εκλογές) και δεν έχει ολοκληρώσει το χρόνο έναρξης των εργασιών της Πρακτικά η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να οδηγηθεί σε εκλογές μόνο εφόσον παραιτηθεί, τον Φεβρουάριο του 2016, και εφόσον δεν ευδοκιμήσουν οι διερευνητικές εντολές και η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων που τις ακολουθεί», αναλύει ο Ηλίας Νικολόπουλος.

Σε αυτό το σημείο διευκρινίζουμε ότι βάσει Συντάγματος ισχύει η εξαίρεση, η οποία αναφέρει πως όταν παραιτηθεί η κυβέρνηση και δεν έχει συμπληρώσει το ένα έτος θητείας, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη διαδικασία των Διερευνητικών εντολών, και στην συνέχεια στο σχηματισμό υπηρεσιακής - προσωρινής κυβέρνησης, όπως συνέβη πριν από τρία χρόνια, με την κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου.

Ποια κόμματα θα λάβουν διερευνητική εντολή – Τι ισχύει με Χρυσή Αυγή και Ποτάμι

«Υπάρχει μία διευκρίνιση στο Σύνταγμα, η οποία αναφέρει πως όταν έχουμε κόμματα με τον ίδιο αριθμό εδρών, το τρίτο καθορίζεται από την παλαιότητα του κόμματος και τις ψήφους που είχε λάβει στις τελευταίες εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές το Ποτάμι και η Χρυσή Αυγή είχαν τις ίδιες έδρες. Ωστόσο το Ποτάμι υστερεί, καθότι είναι νεότερο κόμμα και είχε λάβει μικρότερο αριθμό ψήφων. Εφόσον λοιπόν δοθούν διερευνητικές εντολές στο πρώτο κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ), στο δεύτερο (Νέα Δημοκρατία) και στο τρίτο (Χρυσή Αυγή), είναι στην κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας εάν θα δώσει διερευνητική εντολή και στο τέταρτο κόμμα (κάτι που προβλέπεται από το Σύνταγμα), και ο ίδιος αναμένεται για λόγους πολιτικής ισορροπίας να πράξει. Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ότι το πρώτο κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ) από τη στιγμή που έχει παραιτηθεί από κυβέρνηση αναμένεται να αρνηθεί το δικαίωμα της διερευνητικής εντολής», όπως λέει ο κύριος Νικολόπουλος.

Όπως ορίζει ρητά το Σύνταγμα σε αυτή την περίπτωση: «Στις διερευνητικές εντολές, αν κόμματα είναι ισοδύναμα σε βουλευτικές έδρες, προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες ψήφους στις εκλογές, νεοσχηματισμένο κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, έπεται του παλαιότερου με ίσο αριθμό εδρών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρέχονται διερευνητικές εντολές σε περισσότερα από τέσσερα κόμματα».

Η διαδικασία των διερευνητικών εντολών

Κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διαδοχικά, με βάση το άρθρο 37 του Συντάγματος, τη δυνατότητα διερευνητικής εντολής, κατά σειρά στο πρώτο κόμμα, και αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση, στο δεύτερο και αμέσως μετά στο τρίτο σε ψήφους.

Βάσει Συντάγματος και εφόσον οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων. Αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης, που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής – το κόμμα ή τα κόμματα, που θα σχηματίσουν κυβέρνηση πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον τις 151 ψήφους -, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών.

Η γυναίκα πρωθυπουργός

Κατά το αμέσως επόμενο στάδιο, και εφόσον όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες αποτύχουν, ανατίθεται η θέση του πρωθυπουργού στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σε άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει το σχηματισμό Υπηρεσιακής Εκλογικής Κυβέρνησης, η οποία οδηγεί τη χώρα σε εκλογές εντός τριάντα ημερών(σε περισσότερες από 20 ημέρες και σε λιγότερες από 30, ημέρα Κυριακή).

Στην προκειμένη περίπτωση αναμένεται να αναλάβει πρωθυπουργός η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, αποτελώντας παράλληλα την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό που θα αναλάβει καθήκοντα στην Ελλάδα.

«Στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποπειράται να σχηματίσει κυβέρνηση ανοχής μειοψηφίας, καθότι ο σχηματισμός κυβέρνησης πλειοψηφίας είναι αδύνατος», σχολιάζει ο κύριος Νικολόπουλος. «Εάν δεχτούν τα κόμματα σχηματίζεται κυβέρνηση, η οποία θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή εντός 15 ημερών. Εάν δεν δεχτούν δημιουργείται εκλογική κυβέρνηση, η οποία είναι δύο ειδών: είτε κυβέρνηση όλων των κομμάτων εφόσον δεχτούν οι αρχηγοί ή κυβέρνηση από την κυρία Θάνου, την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου».


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εικόνες από ένα αεροδρόμιο-«φάντασμα»


Κατασκευάστηκε πριν από περίπου τρία χρόνια αλλά δεν λειτούργησε ποτέ.

Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κόκκοι σκόνης έχουν σκεπάσει τα πάντα σε αυτό το αεροδρόμιο-φάντασμα, στην έρημο του Rajasthan, στην Ινδία.

Δυόμιση χρόνια μετά την ολοκλήρωση του αεροδρομίου Jaisalmer, που στοίχησε 17 εκατομμύρια δολάρια, τώρα στέκει άδειο και έρημο, όπως το κατέγραψε ο φωτογράφος του Reuters, Anindito Mukherjee. Ωστόσο, ούτε ένας επιβάτης δεν έχει περάσει από την πύλη του εν λόγω αεροδρομίου, όπως συνέβη και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας που δεν άνοιξαν ποτέ τις πύλες για το επιβατικό κοινό. Η κυβέρνηση της Ινδίας, έχει ξοδέψει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια από το 2009, κατασκευάζοντας 8 αεροδρόμια που δεν λειτούργησαν ποτέ.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παράταση στις αιτήσεις αναπληρωτών για την Ειδική Αγωγή


Νέα καταληκτική ημερομηνία η 25η Αυγούστου.

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της με αριθμού πρωτοκόλλου 128727/Ε1/12-8-2015 «Πρόσκλησης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 25-08-2015.

Σημειώνουμε ότι ανακοινοποιήθηκε στο ορθό η εγκύκλιος αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προς τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την ΕΑΕ.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέθανε η Σαρδέλα των «Ράδιο Αρβύλα»


Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος αποχαιρέτησε το αγαπημένο σκυλί της ελληνικής τηλεόρασης.

Η αγαπημένη Σαρδέλα που ήταν σε κάθε εκπομπή των «Ράδιο Αρβύλα» και αγαπήθηκε πάρα πολύ από το τηλεοπτικό κοινό πέθανε στις 5 Ιουνίου. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ωστόσο δεν θέλησε να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου μέχρι σήμερα για δικούς του λόγους.

«Η Σαρδέλα λοιπόν πέθανε στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, 14μιση ετών. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί πολύ, απέκτησε ένα πρόβλημα στο θυρεοειδή, το αριστερό της μάτι καταστράφηκε εντελώς από μια νεοπλασία, και τα προβλήματα κινητικότητας είχαν γίνει πολύ πιο έντονα. Δεν είχε πια αυτό που ευφημιστικά αποκαλούμε "ποιότητα ζωής"», έγραψε μεταξύ άλλων, στο συγκινητικό κείμενο του, που δημοσίευσε σήμερα στο iporta.gr.

«Τη μια στιγμή ήταν εκεί, η Σαρδέλα που ήξερα, έστω και πολύ λιγότερη, και την άλλη δεν ήταν πια εκεί. Λίγα κιλά οργανικής ουσίας. Επέστρεψε στη θάλασσα, εκεί από όπου προήλθε, εκεί από όπου προήλθαμε όλοι και εκεί όπου όλοι θα καταλήξουμε. Καμμιά φορά, ακόμη και τώρα, ξυπνάω το βράδυ και ακούω τα νύχια της στα πλακάκια. Είναι μόνο η ιδέα μου, όμως...», ανέφερε στην ανάρτησή του.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δραστηριότητες για μωράκια από 0-12 μηνών


Μέχρι να κλείσει τον πρώτο του χρόνο, το μωράκι σας θα αναπτύσσεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής του.

Τα πάντα είναι καινούργια και συναρπαστικά για εκείνο και οτιδήποτε κάνετε ή του δείχνετε είναι ένα νέο μάθημα. Ακόμη και απλές καθημερινές σας δραστηριότητες όπως το να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο μπορεί να αποτελέσουν ψυχαγωγία για το μικρό σας καθώς με αυτό τον τρόπο μαθαίνει για τις διαφορετικές υφές, τα υφάσματα και τα είδη ρούχων.

Σας παρουσιάζουμε μερικούς απλούς αλλά παράλληλα διασκεδαστικούς τρόπους για να παίξετε δημιουργικά με το παιδάκι σας!

Που πήγε η κούκλα;
Πάρτε μια κούκλα του μωρού σας και αφήστε το να τη δει, στη συνέχεια καλύψτε την και προσπαθήστε να την βρείτε μαζί. Με αυτό το παιχνίδι το μωράκι σας θα αρχίσει να καταλαβαίνει σταδιακά ότι τα αντικείμενα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και όταν δεν τα βλέπουμε. Μόλις το συνειδητοποιήσει αυτό θα προσπαθεί να αφαιρέσει οτιδήποτε υπάρχει πάνω στην κούκλα προκειμένου να αποκαλυφθεί, ίσως μάλιστα την κρύψει και εκείνο κάπου για να την βρείτε εσείς!

Ώρα να μάθουμε τις αισθήσεις!
Σκοπός του παιχνιδιού αυτού είναι να μάθει το παιδάκι σας για νέα αντικείμενα, γεύσεις και υφές. Γεμίστε μια φόρμα για μάφινς με καθημερινά πράγματα από το σπίτι σας όπως μακαρόνια, φύλλα δέντρων σφουγγάρια, πλαστικά κουτάλια ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε και να βρείτε. Προσέξτε απλά να είναι αρκετά μεγάλα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιεί. Χωρίστε τα μέσα στις διάφορες θέσεις της φόρμας και αφήστε το παιδάκι σας να εξερευνήσει! Θα δείτε πως θα απολαύσει να αγγίζει, να γεύεται και να μετακινεί τα διάφορα αντικείμενα!

Εξασκήστε τις φωνητικές σας ικανότητες
Η ώρα που βρίσκεστε στο αμάξι είναι μια ωραία στιγμή για να ξεκινήσετε να τραγουδάτε! Ορισμένες φορές θέλουμε να υπενθυμίζουμε στο μικρό μας ότι βρισκόμαστε μαζί του ακόμη και όταν δεν μπορεί να μας δει από το καθισματάκι του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό μπορείτε εύκολα να βρείτε από τον υπολογιστή σας τους στίχους από τα πιο γλυκά παιδικά τραγούδια και να αρχίσετε το τραγούδι! Θα δείτε ότι το μικρό σας θα ενθουσιαστεί! Δείτε εδώ μια έτοιμη playlist με παιδικά τραγούδια από το Baby.gr.

Αφήστε το να γίνει ο προσωπικός του στυλίστας!
Ίσως να έχετε δει μωράκια έξω ντυμένα σε περίεργους αλλά πολύ χαριτωμένους συνδυασμούς και να έχετε αναρωτηθεί πότε θα μπορεί και το δικό σας παιδάκι να ντύνεται έτσι! Αφήστε το λοιπόν να εκφραστεί ελεύθερα και να επιλέξει μόνο του τα ρουχαλάκια του! Βρείτε μια ποικιλία από ρουχαλάκια και αφήστε το μωρό σας να τα δει, όποια αγγίξει είναι αυτά που τελικά θα του φορέσετε. Φροντίστε να έχετε και διάφορα αξεσουάρ όπως καπέλα και κορδέλες! Το θέαμα θα είναι πολύ χαριτωμένο και εσείς θα μπορείτε να υπερηφανεύεστε στις φίλες σας ότι το μωρό σας έκανε τις δικές του στιλιστικές επιλογές!

Η μαγεία της φούσκας!
Τα μωράκια λατρεύουν τις φούσκες. Τοποθετήστε το παιδάκι σας σε ένα καθισματάκι και αρχίστε να φυσάτε φουσκάλες γύρω του. Θα δείτε πως θα τις παρατηρεί και θα διασκεδάζει μαζί τους, το πιθανότερο είναι μάλιστα να προσπαθήσει να τις πιάσει, κάτι που θα του μάθει για την αιτία και το αποτέλεσμα. Προσέξτε στο τέλος να του πλύνετε τα χεράκια έτσι ώστε να μην μείνουν υπολείμματα από σαπούνι.

Το γαργαλητό έχει πλάκα
Όταν το μωράκι σας είναι σχεδόν τριών μηνών είναι έτοιμο για αυτό το παιχνίδι! Καθίστε και τοποθετήστε το μωράκι σας πάνω στα πόδια σας, αρχίστε να τραγουδάτε με ρυθμό και στο τέλος γαργαλήστε το μικρό σας στο λαιμό του, τη κοιλίτσα ή τα ποδαράκια του. Επαναλάβετε το τραγούδι και θα δείτε πως προς το τέλος του το παιδάκι σας θα αρχίσει να γελάει περιμένοντας πάλι το γαργαλητό. Οι απλοί επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί είναι ιδανικοί για να αναπτυχθεί η μνήμη του μωρού σας.


Πηγή: http://www.baby.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πίσω στη Μυτιλήνη το «Ελευθέριος Βενιζέλος»


Αναμένεται να παραλάβει 2.500 πρόσφυγες.

Πίσω στη Μυτιλήνη επιστρέφει το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να παραλάβει 2.500 πρόσφυγες, κυρίως Σύρους, από τους 10.000 περίπου συνολικά που μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται στο νησί και να τους μεταφέρει στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της πλοιοκτήτριας εταιρείας που άνοιξε πριν λίγο προκειμένου να εκδοθούν εισιτήρια, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει σχεδιαστεί να αναχωρήσει στις 06:30 αύριο το πρωί.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σε πρόβα αεροπορικής επίδειξης η σύγκρουση αεροσκαφών στη Σλοβακία


Ορισμένοι επιβαίνοντες πήδηξαν και άνοιξαν τα αλεξίπτωτά τους - Δείτε φωτογραφίες
.
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα κοντά στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα. Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, εκτιμάται πως συνολικά 40 άνθρωποι επέβαιναν στα δύο αεροσκάφη L-410 όταν αυτά συγκρούστηκαν σε ύψος 15000 μέτρων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Markiza TV μετέδωσε πως τα αεροσκάφη μετέφεραν πολίτες αλεξιπτωτιστές που εκπαιδεύονταν κάνοντας πρόβα μια αεροπορική επίδειξη, σύμφωνα με το Reuters. Επικαλούμενη μάρτυρες η βρετανική εφημερίδα Independent γράφει πως ορισμένοι γλίτωσαν πηδώντας με τα αλεξίπτωτά τους, άλλα είναι ασαφές για πόσους επιβαίνοντες πρόκειται.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Cerveny Kamen, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Μπρατισλάβα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τρία ελικόπτερα ενώ είναι δύσκολο να προσεγγιστεί το σημείο όπου έπεσαν τα αεροσκάφη καθώς είναι σε ορεινό μέρος κοντά στα σύνορα με την Τσεχία.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα τατουάζ των φυλακών και η σημασία τους


Η κορώνα, το δάκρυ και ο ιστός αράχνης.

Οι τρεις τελείες στο πρόσωπο, είναι ένα αρκετά συνηθισμένο τατουάζ στις φυλακές, αφορά στη φράση «η τρελή ζωή μου» (mi vida loca), δεν συμβολίζει κάποια συμμορία, αλλά τον τρόπο ζωής αυτών. Συνήθως οι τρεις τελείως, είναι κοντά στα μάτια ή στα χέρια.Οι ιστοί αράχνης, αν και είναι αρκετά δημοφιλές σχέδιο για τατουάζ από ανθρώπους που δεν έχουν καταδικαστεί, ωστόσο είναι κατεξοχήν τατουάζ της φυλακής. Συμβολίζει την πολυετή παραμονή πίσω από τα κάγκελα. Τα «χτυπούν» συνήθως στον αγκώνα, γιατί με αυτό τον τρόπο θέλουν να δείξουν τον χρόνο που περνούν ακουμπισμένοι στα τραπέζια, πάνω στους αγκώνες τους.Το δάκρυ, είναι ευρέως διαδεδομένο στις φυλακές. Έχει διάφορες ερμηνείες, ανάλογα την περιοχή, σε μερικά μέρη συμβολίζει την πολυετή καταδίκη ενώ σε άλλες τη διάπραξη φόνου από εκείνον που το έχει. Αν το δάκρυ είναι άδειο, συμβολίζει ότι έγινε απόπειρα φόνου ή ότι δολοφονήθηκε φίλος και ζητά εκδίκηση.Τον αριθμός 1488, τον φέρουν ακροδεξιοί/ναζιστές κρατούμενοι. Εκτός από τον τετραψήφιο, οι κρατούμενοι χτυπούν ξεχωριστά το 14 ή το 88. Το 14 συμβολίζει μια φράση του ναζιστή David Lane και το 88 είναι συντομογραφία του 8ου γράμματος της αλφαβήτου (δυο φορές), ΗΗ το οποίο αναφέρεται στο Heil Hitler.Η χρυσή κορώνα, μπορεί να παραπέμπει σε κάτι διασκεδαστικό, αλλά στη πραγματικότητα είναι το σύμβολο της ισπανόφωνης συμμορίας, Latin Kings.Οι πέντε τελείες, αντιπροσωπεύουν το χρόνο που έχει περάσει στη φυλακή. Οι τέσσερις τελείες, είναι οι ισάριθμοι τοίχοι της φυλακής και η τελεία στη μέση, είναι ο κρατούμενος.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Διευκρινίσεις για ΦΠΑ σε κρέας και ιδιωτική εκπαίδευση


Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα του ΦΠΑ δίνει το υπουργείο Οικονομικών μετά την έγκριση της δανειακής σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4336/2015 (ΦΕΚ ΑΪ 94/14.08.2015).

Όσον αφορά στα θέματα του ΦΠΑ:

- Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται εφεξής τόσο το μοσχαρίσιο κρέας, όσο και όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος από ζώα και πτηνά, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα ανάμειξης αυτών των κρεάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρασκευάζονται, συντηρούνται, διατηρούνται ή παρουσιάζονται προς πώληση, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.

Αναφορικά με την απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης και των στενά συνδεόμενων με την εκπαίδευση παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με τις νέες διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), οι οποίες ισχύουν από 20.07.2015, η απαλλαγή περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Όσον αφορά στους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, η απαλλαγή αυτή ισχύει υπό τον όρο ότι οι εν λόγω οργανισμοί:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, ενώ δεν εξετάζεται η πλήρωσή τους στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία εξακολουθεί να απαλλάσσεται, ανεξάρτητα αν παρέχεται από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία).

Έως 31.08.2015 οι ιδιωτικοί φορείς των οποίων η εκπαιδευτική δραστηριότητα πλέον δεν απαλλάσσεται, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Περαιτέρω διευκρινίσεις θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία θα εκδοθεί άμεσα.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μέχρι 28 Αυγούστου οι φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων


Στην ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του enikonomia.gr, ως καταλυτική ημερομηνία για τις δηλώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων αναμένεται να οριστεί η 28η Αυγούστου.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ερμηνευτική εγκύκλιος για τον "νόμο Κατσέλη"


Ερμηνευτική εγκύκλιο στο νόμο 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία χρηματοδότησης, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας και κοινοποίησε στα αρμόδια υπουργεία, στην τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο δικηγορικό σύλλογο και στις οργανώσεις των καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του νόμου 3869/2010, γνωστού ως «νόμος Κατσέλη», έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο.

Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες που τη δικαιούνται, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα καταχρηστικής λειτουργίας του όλου πλαισίου.

Τα σημεία που γίνεται διευκρίνιση αφορούν κυρίως στο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων, αλλά και στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και όπως σημειώνεται σχετικά: «η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το έτος 2016 και έπειτα, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τέθηκε τυπικά σε ισχύ από το έτος 2015 αλλά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά».

Ακόμη, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.

Η διάταξη εισάγεται με δεδομένο ότι εκκρεμούν περί τις 130.000 αιτήσεις και είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων υποβολής αίτησης.

Επίσης, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις προαναφερθέντα νόμου και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας.

Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν, καθώς η σύσταση νέων τμημάτων στα ειρηνοδικεία και οι προσλήψεις νέων ειρηνοδικών, καθιστούν εφικτό τον ορισμό σύντομης δικασίμου για όλες τις υποθέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει αρχικά προσδιοριστεί πέραν της τριετίας(επί της ουσίας πέραν του έτους 2018).

Ρευστοποίηση περιουσίας

Βελτιώνεται η προγενέστερη ρύθμιση του ν.3869/2010 με την οποία προβλέπεται, με τη δικαστική απόφαση, δυνατότητα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, εκτός της κύριας κατοικίας του.

Με την προϊσχύουσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%.

Με την τροποποιημένη διάταξη καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας α) το εισόδημα του οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών.

Παρέχεται δε, νομοθετική εξουσιοδότηση σε έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται τα όρια των παραπάνω κριτηρίων. Όμως, έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αρχική διάταξη (αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Αποθήκη» μεταναστών η Ελλάδα


Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο για τον τρόπο διαχείρισης των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή προς την Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των εισερχομένων, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2015 στη χώρα εισήλθαν περισσότεροι μετανάστες από όσους για όλο το 2014.

Εκτός από το πλάνο που πρέπει να καταρτίσει η κεντρική διοίκηση, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έρχονται αντιμέτωπες τόσο με τον ΟΗΕ που κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανυπαρξία οργανωμένου σχεδίου, αλλά και με τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται την αυξανόμενη πίεση των πολυάριθμων μεταναστών που φθάνουν καθημερινά, με πλοιάρια, φουσκωτά, ακόμα και με… jet sky.

Φθάνει Πειραιά το «Ελ.Βενιζέλος»

Η πρώτη προσπάθεια αποσυμφόρησης των νησιών της Κω και της Λέσβου που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος από τις μεταναστευτικές ροές ολοκληρώνεται σήμερα με τον κατάπλου του επιβατηγού «Ελ.Βενιζέλος» στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο απέπλευσε χθες το πρωί από την Κω και με ενδιάμεσο σταθμό τη Λέσβο μεταφέρει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 2.500 μετανάστες.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να καταπλεύσει από χθες το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από όπου με ΚΤΕΛ οι μετανάστες θα μεταφέρονταν στην Ειδομένη, για να διασχίσουν τα σύνορα και να συνεχίσουν την πορεία τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το σχέδιο άλλαξε καθώς εάν υπήρχε οργανωμένη και μαζική προώθηση μεταναστών από τη Θεσσαλονίκη προς τα ελληνοσκοπιανά σύνορα μπορεί η ΠΓΔΜ να έκλεινε τα σύνορα και να δημιουργούνταν διπλωματικό επεισόδιο.

Μελετάται και νέο δρομολόγιο προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Μόλις ολοκληρωθεί η αποβίβαση του πρώτου κύματος μεταναστών το «Ελ.Βενιζέλος» θα επιστρέψει σε όποια νησιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μεταφέρει τους επόμενους. Υπάρχει δε σκέψη να ναυλωθεί και δεύτερο πλοίο, αν χρειαστεί.

8.000 μετανάστες παραμένουν στη Λέσβο

Το πρώτο κύμα μεταναστών που έφυγε χθες το βράδυ από τη Λέσβο δεν εκτονώνει την κατάσταση. Στο νησί παραμένουν περίπου 8.000 άτομα. Πρόκειται για 750 μετανάστες που διαμένουν στο κέντρο πρώτης υποδοχής στη Μόρια, 1.250 που περιμένουν τη σειρά τους για να μπουν στο κέντρο πρώτης υποδοχής, 2.000 που μένουν στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, 4.000 ελεύθερους που ζουν στο κέντρο της πόλης εγκλωβισμένοι λόγω έλλειψης εισιτηρίων για να φύγουν και 1.250 που έφτασαν χθες στο νησί από τα τουρκικά παράλια.

Ας σημειωθεί ότι λίγο πριν από την αναχώρηση του πλοίου, απειλήθηκαν επεισόδια μέσα στο πλοίο από ομάδα περίπου 300 Σύρων, που διαμαρτυρόμενοι για την αλλαγή πορείας του πλοίου προς τον Πειραιά (αντί για τη Θεσσαλονίκη που είχε αρχικά ανακοινωθεί) κινήθηκαν προς το πλήρωμα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη ρεσεψιόν του καραβιού. Τελικά η δημιουργία επεισοδίων αποφεύχθηκε μετά την παρέμβαση ανδρών των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος.

Παρουσιάστηκε ο χώρος φιλοξενείας στον Ελαιώνα

Οι πρόσφυγες επιθυμούν να μεταβούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα ελληνοσκοπιανά σύνορα και από εκεί, μέσω Σερβίας και Ουγγαρίας, στη βόρεια Ευρώπη. Γι’ αυτό, ο ανοιχτός χώρος φιλοξενίας στον Ελαιώνα, που παρουσιάστηκε χθες στους δημοσιογράφους, φιλοξενεί μόνο 250 άτομα.

Ενενηντατέσσερα κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί για να στεγάσουν τους πρόσφυγες αλλά και το ιατρείο, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και διαθέτει παιδίατρο και νοσηλευτές, καθώς και διοικητικές υπηρεσίες.

Η αναπλ. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου ευχαρίστησε μιλώντας στους δημοσιογράφους όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στο να λειτουργήσει ο χώρος στον Ελαιώνα.

Τα εμπλεκόμενα υπουργεία μίλησαν για την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στον χώρο προκειμένου να είναι κατάλληλος και για τον χειμώνα.

Η υπεύθυνη για το κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας του Ελαιώνα Ανθή Καραγγελή, εξήγησε ότι στόχος είναι η χωρητικότητα να φθάσει τα 720 άτομα και ότι θα διαιρείται σε τρεις τομείς από τους οποίους «ο ένας θα είναι για οικογένειες και ο άλλος για μονογονεϊκές οικογένειες και γενικότερα ευάλωτες ομάδες» ενώ ο τρίτος δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Ο αναπλ. Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είπε ότι τα περισσότερα παιδιά ήταν ήδη εμβολιασμένα και ότι σε καμία περίπτωση «δεν στοιχειοθετείται η θεωρία περί υγειονομικής βόμβας».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης εγγυήθηκε μιλώντας στους δημοσιογράφους για την ασφάλεια των προσφύγων που φιλοξενούνται στον Ελαιώνα.

Αντιδρούν οι τοπικές αρχές

Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύση στη διαχείριση των μεταναστών οι τοπικές αρχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Κω,Ρόδο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου που καταφθάνουν μετανάστες ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν πλήρως το ζήτημα δηλώνοντας αδυναμία διαχείρισης των πολυάριθμων μεταναστών.

Την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής ενός κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από τη ραγδαία αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ζήτησε με επιστολή που έστειλε στον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

Στη Θεσσαλονίκη έγινε χθες άτυπη σύσκεψη υπό την υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακούς παράγοντες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προέκυπταν από την άφιξη των μεταναστών.


Πηγή: http://www.real.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Με 2.148 Τμήματα Ένταξης λειτούργησε η Ειδική Αγωγή το 2014-15


Πόσες προσλήψεις έγιναν στην Παράλληλη Στήριξη για τη Δευτεροβάθμια.

Σε 1.870 ανέρχεται ο αριθμός των ιδρυμένων τμημάτων ένταξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία λειτούργησαν στο σύνολό τους, εφόσον συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, ενώ τα ιδρυμένα τμήματα ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται στα 278, τα οποία επίσης λειτούργησαν στο σύνολό τους μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μαθητών για το 2014-15. Τα στοιχεία αυτά τα αντλεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ από το Myschool.

Τα παραπάνω καθώς και άλλα στοιχεία παρατίθενται σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Αναστάσιος Κουράκης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επίσης γίνεται αναφορά και στις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ειδική Αγωγή. Βάσει των εγκριτικών αποφάσεων κατανομής πιστώσεων η αρμόδια Υπηρεσία προέβη στην πρόσληψη 1.068 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου διαφόρων κλάδων στα δημόσια σχολεία ειδικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα προσελήφθησαν 377 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου στις ειδικότητες ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50,ΠΕ04.04.50 και ΠΕ04.05.50.

Παράλληλα ο Τάσος Κουράκης γνωστοποιεί ότι τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις 313 αναπληρωτών που είχαν προσληφθεί στην παράλληλη στήριξη από μειωμένο σε πλήρες ωράριο με βάση τις σχετικές προτάσεις των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης έγιναν 161 προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας στην ΕΑΕ με το ΠΔΕ.Σημειώνεται, ότι με τις ως άνω προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών καλύφθηκαν στην πλειοψηφία τους τα λειτουργικά κενά δευτεροβάθμιας στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέθανε ο στενός συνεργάτης του Βίλι Μπραντ, Έγκον Μπαρ


Θεωρούνταν ένας από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της προσέγγισης προς την Ανατολική Ευρώπη.

Ο Έγκον Μπαρ, ένας από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της προσέγγισης με την Ανατολική Ευρώπη («Οστπολιτίκ») του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας Βίλι Μπραντ, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

«Το σύνολο της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας και πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία και στην Ευρώπη θρηνούν έναν μεγάλο, ειλικρινή και γενναίο σοσιαλδημοκράτη, αρχιτέκτονα της ενότητας της Γερμανίας, έναν Ευρωπαίο, αρχιτέκτονα της ειρήνης», γράφει ο επικεφαλής του SPD στη σελίδα του στο Facebook.

«Με τον Έγκον Μπαρ, φεύγει ένας μεγάλος γερμανός πολιτικός άνδρας», δήλωσε από την πλευρά του ο Γκρέγκορ Γκίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Die Linke και πρώην πρόεδρος του ανατολικογερμανικού κομμουνιστικού κόμματος (SED).

«Να φθάσει σε μια στροφή μέσω της συμφιλίωσης, εκεί ήταν ο σκοπός του. Και εν τέλει, δεν ήταν δυνατό να έχουμε μια μεγαλύτερη στροφή από εκείνη που ζήσαμε», είπε ο Γκίζι.

Ο Έγκον Μπαρ θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της προσέγγισης προς την Ανατολική Ευρώπη του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Βίλι Μπραντ (1969-1974), η οποία υλοποιήθηκε με πολλά μεγάλα γεγονότα: την αναγνώριση των ανατολικών συνόρων, την εξομάλυνση των ανταλλαγών με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, το ταξίδι στην Πολωνία του Μπραντ ο οποίος γονάτισε μπροστά στο μνημείο για τα θύματα του γκέτο της Βαρσοβίας, ή ακόμη τη συμφωνία για το καθεστώς του Βερολίνου.

Για την «Οστπολιτίκ» του ο Μπραντ έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1971.

Γεννημένος στις 18 Μαρτίου 1922, ο Έγκον Μπαρ διένυσε το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας δίπλα στον Μπραντ. Ήταν εκπρόσωπός του όταν ήταν δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου και στη συνέχεια τον ακολούθησε σε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα, αρχικά στο υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια στην καγκελαρία.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...