Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Ποντίκια-ήρωες ανιχνεύουν νάρκες και ασθένειες

Το HeroRAT καθαρίζει ναρκοπέδια και εντοπίζει τη φυματίωση


Ποντίκια-ήρωες ανιχνεύουν νάρκες και ασθένειες
Ένα HeroRAT λαμβάνει την ανταμοιβή του μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής του

Λονδίνο

Ένας βέλγος βουδιστής μοναχός που ζει στην Αφρική κατάφερε να εκπαιδεύσει αρουραίους έτσι ώστε να μπορούν να «οσμίζονται» εκρηκτικές ύλες (κυρίως νάρκες) καθώς και ασθένειες όπως η φυματίωση. Ο Μπαρτ Βίτχενς ίδρυσε μάλιστα τον οργανισμό Apopo ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση αρουραίων για την ανίχνευση ναρκών αλλά και της φυματίωσης. Ο Βίτχενς επέλεξε τους αρουραίους επειδή αν εκπαιδευθούν είναι έξυπνοι, υπάκουοι, τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια καθήκοντα ενώ διαθέτουν και ισχυρή όσφρηση. Επίσης έχουν πολύ μικρό βάρος για να εισέρχονται ακίνδυνα σε ναρκοπέδια σε σχέση με άλλα ζώα - ανιχνευτές όπως για παράδειγμα, οι σκύλοι.

Οι ποντικοήρωες

Ο Βίτχενς εκπαιδεύει τους αρουραίους με την κλασική μέθοδο της ανταμοιβής (τροφή έναντι εργασίας) και αποφάσισε να τους ονομάσει HeroRats δηλαδή «Ηρωικά Ποντίκια». Από τα διάφορα είδη αρουραίων ο Βίτχενς επέλεξε να εκπαιδεύει τους αφρικανικούς αρουραίους του είδους Cricetomyinae, ένα από τα μεγαλύτερα είδη αρουραίων που ζει κυρίως στις υποσαχάριες περιοχές.

Όπως υποστηρίζει ο μοναχός, ένας αρουραίος που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να εξερευνά για νάρκες και να "καθαρίζει" 100 τετραγωνικά μέτρα γης μέσα σε διάστημα 20 λεπτών. Ένας αρουραίος - ανιχνευτής εκτελεί ταχύτερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μια ναρκαλιευτική αποστολή. Μέχρι στιγμής οι αρουραίοι του Βίτχενς έχουν καθαρίσει 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης σε 11 χώρες της Αφρικής.

Επίσης λειτουργώντας ως διαγνωστικά «εργαλεία» για τη φυματίωση οι αρουραίοι έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τη νόσο σε 1900 περιπτώσεις, στις οποίες οι συμβατικές εξετάσεις είχαν αποτύχει να δείξουν την ύπαρξή της.


Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 
Διαβάστε περισσότερα...

Η διακήρυξη αρχών του Εθελοντικού Δικτύου Κέρκυρας‎Σήμερα, στις 18 Μάιου 2011 στην Κέρκυρα οι κάτωθι φορείς με εθελοντική ή δυνητικά εθελοντική δραστηριότητα και, βάσει της έως σήμερα εμπειρίας και της κοινής διαπίστωσης για την αναγκαιότητα σύσφιξης των μεταξύ τους σχέσεων και δεσμών αλληλεγγύης επί τω σκοπώ της αποτελεσματικότερης δράσης τους, συμφωνούν ομόφωνα στην ίδρυση του Εθελοντικού Δικτύου Κέρκυρας. 

Το εθελοντικό δίκτυο αποτελεί μία πρωτοβουλία και όραμα για την προώθηση της ιδέας του Εθελοντισμού στην Κέρκυρα την προαγωγή της συνεργασίας και της διασύνδεσης για το συντονισμό φορέων της Κέρκυρας σε κοινά αποδεκτές εθελοντικές δράσεις. Το Εθελοντικού Δίκτυο Κέρκυρας ασχολείται με όλο το φάσμα του εθελοντισμού που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με: 1) τα ανθρώπινα δικαιώματα, 2) τα δικαιώματα παιδιών, 3) τα δικαιώματα γυναικών, 4) τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, 5) την προστασία της τρίτης ηλικίας, 6) την κοινωνική αλληλεγγύη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 7) την νεολαία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση, 8) τις επιστήμες, 9) τον κερκυραϊκό πολιτισμό και τέχνη, 10) την προστασία του περιβάλλοντος, 12) την υγεία και πρόνοια, την αιμοδοσία κα τη δωρεά οργάνων σώματος, την πρόληψη τοξικοεξαρτήσεων, 12) τις φυσικές καταστροφές, 13) την προστασία των ζώων, 14) τον αθλητισμού και 15) την ποιότητας ζωής.

Επίσης, οι κάτωθι φορείς συμφωνούν ομοφώνα στις ακόλουθες βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας του Δικτύου:
1. Τα μέλη του Δικτύου είναι κερκυραϊκοί φορείς και τοπικά παραρτήματα φορέων πανελλαδικής εμβέλειας πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εθελοντική δραστηριότητα.
2. Το Δίκτυο αποτελεί άτυπο σχήμα χωρίς μορφή νομικού προσώπου στο οποίο οι συνιστάμενοι φορείς διατηρούν την αυτονομία τους και την διοικητική τους δομή.
3. Κύριο όργανο του Εθελοντικού Δικτύου είναι η Συνέλευση Προέδρων (ή εκπροσώπων) των μελών-φορέων.
4. Το Εθελοντικό Δίκτυο λειτουργεί, με ευθύνη μιας πενταμελούς Εκτελεστικής Γραμματείας και εκπροσωπείται στα ΜΜΕ από έναν Εκπρόσωπό Τύπου κοινής αποδοχής.
5. Για την υλοποίηση των σκοπών του Εθελοντικού Δικτύου Κέρκυρας ορίζονται «Τομείς Εθελοντισμού» με στόχο τον συντονισμό των εθελοντικών φορέων σε κοινές δράσεις. Ως Τομείς Εθελοντισμού του Δικτύου ορίζονται οι ακόλουθοι: α) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) Πολιτισμού και Επιστημών, γ) Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος.
6. Η προβολή του Δικτύου, η προώθηση των στόχων του, η διασύνδεση και επικοινωνία καθώς και η ενημέρωση γίνεται κατά βάση με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.
7. Οι συνιστάμενοι φορείς δεν καταβάλλουν καμιά οικονομική συνδρομή και όλες οι ανάγκες και δράσεις θα καλύπτονται με εθελοντική εργασία και προσφορά υπηρεσιών και ειδών χωρίς καμία οικονομική δοσοληψία.
8. Η λειτουργική δομή του Δικτύου προβλέπεται από ένα κοινά αποδεκτό Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας το οποίο συναποφασίστηκε από τους φορείς που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη αρχών για την συγκρότησή του.
9. Στο Δίκτυο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς πέραν των ιδρυτικών με την προϋπόθεση να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που περιγράφονται στο Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας.

Οι ιδρυτικοί φορείς-μέλη
(σε αλφαβητική σειρά)

1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
5. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
6. ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7. ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8. CULTUREPOLIS (ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ)
9. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ
10. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
11. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΜΕA ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ»
15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΙΟΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΤΖ «ΣΤΗΡΙΞΗ»
16. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΒΙΩΝ & ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ)
17. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΡΦΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
18. ΧΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Γυναίκες με αναπηρία: "Διπλή μάχη" ενάντια σε στερεότυπα, αποκλεισμούς και διακρίσεις λόγω φύλου και αναπηρίαςΣύμφωνα με διεθνείς έρευνες και στατιστικές μετρήσεις, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν κατά μέσο όρο το 10% του πληθυσμού κάθε χώρας. Είναι κυρίως άτομα με σωματική αναπηρία (τυφλοί, κωφοί, παραπληγικοί κ.ά.) ή με νευροψυχιατρική - ψυχοπνευματική αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο down, σχιζοφρένεια κ.ά.)

Στην Ελλάδα η εικόνα που έχουμε για την κοινωνική θέση και τα προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στηρίζεται στα ευρήματα έρευνας της ΕΣΥΕ του 2002, η οποία δείχνει ότι το 19% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία. Το 84% από τα ΑμεΑ είναι οικονομικά ανενεργό, το 50% αντιμετωπίζει προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον και το 40%, εξ αιτίας των ανεπαρκών επιδομάτων, της ανεργίας και της ανεπάρκειας κοινωνικών υπηρεσιών, υφίσταται αποκλεισμό από κοινωνία - εργασία. Πάνω από το 50% των ΑμεΑ ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Είναι σαφές ότι οι ανεπάρκειες στην εφαρμογή του νομοθετικού και συνταγματικού πλαισίου για την ισότιμη προσβασιμότητα των ΑμεΑ, στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, και πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία και την εκπαίδευση, στην ενημέρωση και την επικοινωνία, οδηγούν σε διακρίσεις, αποκλεισμούς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση των ΑμεΑ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι γυναίκες με αναπηρία, υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις τόσο λόγω φύλου τους, όσο και λόγω αναπηρίας.


Έρευνα - κείμενα: Πόπη Πανουτσοπούλου, Επιμέλεια: Μαρία Βλαδιμήροβιτς


Διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση στην Βουλή για τα ΚΔΑΠ από τον Αστέριο Ροντούλη


Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και με θέμα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.), κατέθεσε ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης.

Ο Βουλευτής, αναφέρει πως «Στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που υλοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, καλούνται οι Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, οι Παιδικοί Σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ) να ενταχθούν στο πρόγραμμα για να υλοποιήσουν τις δράσεις που προβλέπονται. Συγκεκριμένα οι πράξεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις προαναφερόμενες Δομές. Στο σχέδιο-πρόσκληση του εν λόγω προγράμματος για το 2011, που τέθηκε προς διαβούλευση, παρατηρήθηκαν γενικές περικοπές σε όλες τις δράσεις της τάξεως του 5-10%, ενώ για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, οι περικοπές αγγίζουν αδικαιολόγητα το 42%. Δηλαδή, το προηγούμενο έτος για τα εν λόγω Κέντρα, δίδονταν 7.000 ευρώ/έτος ανά παιδί, ενώ στο φετινό σχέδιο το ποσό αυτό φτάνει μόλις τα 4.000 ευρώ/έτος ανά παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργούν 33 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε όλη τη χώρα.

Προφανώς, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) που «τρέχει» το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν αντιλήφθη την αδικαιολόγητη αυτή στρέβλωση. Είναι προφανές όμως ότι η παραπάνω στρέβλωση θα οδηγήσει σε μαρασμό τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τα οποία με τη σειρά τους δεν θα μπορούν να παρέχουν τις ποιοτικές υπηρεσίες τους στα παιδιά με αναπηρία. Επόμενο είναι οι μητέρες αυτών των παιδιών, για τις οποίες και υλοποιείται το πρόγραμμα, να μην εισέρχονται στην αγορά εργασίας, λόγω του απολύτως δικαιολογημένου φόβου ως προς την φροντίδα των παιδιών τους.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να παρέμβει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στην τελική πρόσκληση του προγράμματος, ώστε το ποσό ανά παιδί στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ να φτάσει στο προηγούμενο επίπεδο των 7.000 ευρώ/έτος;

2. Είναι μέσα στις προθέσεις της Πολιτείας να φροντίσει ώστε να ενταχθούν, εκτός από τις μητέρες, ως ωφελούμενοι και οι πατέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία (μονογονεϊκές οικογένειες);

3. Σε περίπτωση που τα παιδιά με αναπηρία βρίσκονται υπό την κηδεμονία άλλου προσώπου εκτός των γονέων τους, υπάρχει η βούληση να ενταχθούν ως ωφελούμενοι οι κηδεμόνες αυτών ανεξαρτήτως φύλου;»


Διαβάστε περισσότερα...

Σύζευξη πολιτισμού-αθλητισμού στην ΚοζάνηΟι παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές της Κοζάνης και οι παλαίμαχοι Ηρακλή Θεσσαλονίκης βρέθηκαν αντίπαλοι για ένα κοινό ιερό σκοπό.

Η Κοινωφελής επιχείρηση πολιτισμού-αθλητισμού Κοζάνης, σε συνεργασία με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές Κοζάνης και τους συλλόγους γονέων-κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Κοζάνης και γονέων-κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία Ν. Κοζάνης, για έκτη χρονιά διοργάνωσαν επιτυχώς τον ποδοσφαιρικό φιλανθρωπικό «ΑΓΩΝΑ ΑΓΑΠΗΣ». Ο Αγώνας Αγάπης έχει πλέον καταξιωθεί για την προσφορά του προς τα ΑΜΕΑ, αφού με τα χρήματα του 1ου Αγώνα Αγάπης έχει αγοραστεί ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο για τα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ενώ τα έσοδα από τους υπόλοιπους αγώνες, όπως και του 5ου υπάρχουν σε ειδικό λογαριασμό τραπέζης και θα διατεθούν για τη δημιουργία κέντρου απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ. Τα έσοδα του φετινού θα διατεθούν για την αγορά ηλεκτρικού ανελκυστήρα πισίνας, ειδικά σχεδιασμένο για ΑΜΕΑ.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν το τελευταίο που ενδιέφερε τους βετεράνους και των δύο ομάδων, αυτό που είχε σημασία γι αυτούς ήταν να βάλουν το λιθαράκι στην προσπάθεια που γίνεται για τα παιδιά. Έπαιξαν με ψυχή και το ποδοσφαιρικό κλίμα που προσέφεραν ήταν φανταστικό. Οι δύο εστίες απειλήθηκαν πολλές φορές, και οι ποδοσφαιριστές με την απόδοσή τους μόνο παλαίμαχους δεν θύμιζαν.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΝΤΟΦΑΚΟ: Μεγάλη συγκίνηση ένιωσαν οι οπαδοί της Κοζάνης της δεκαετίας του ΄80, όταν μετά από καιρό αντίκρισαν ίσως τον μεγαλύτερο τερματοφύλακα που πέρασε ποτέ από την Κοζάνη, τον Ανδρέα Κοντοφάκα. Ο Ανδρέας Κοντοφάκας με τις πολύ καλές του εμφανίσεις στην Κοζάνη πήρε μεταγραφή στον Εθνικό, ομάδα Α’ Εθνικής τότε, όπου έπαιξε αμέσως βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του Πειραιά.

ΤΑ ΓΚΟΛ: Ο Ηρακλής για την ιστορία κέρδισε με 3-4: Το 0-1 πέτυχε ο Τάσος Καφκενάρης, το 0-2 ο Γ. Παπαδόπουλος, το 1-2 ο Τάκης Σταθόπουλος, το 2-2 και το 3-2 ο Αλεξιάδης Μιχάλης, το 3-3 και το 3-4 ο Γ. Παπαδόπουλος. Διαιτητής της συνάντησης ο Λεωνίδας Τσακμάκης και βοηθοί του οι κυρίες Παναγιώτα Στρίφα και Σόνια Αραβοπούλου.

ΚΟΖΑΝΗ (προπονητικό τημ Καραθανάσης, Μιχαηλίδης, Τσακιρίδης, Αγόρου): Κοντοφάκας, Μιχαηλίδης, Πυλαλίδης, Βέττας, Τσιάμης, Βουνοτρυπίδης, Σαμαράς, Παπαδόπουλος, Μακεδόνας, Αλεξιάδης, Σταθόπουλος, Θεοχάρης, Αμαραντίδης, Δήμου, Μ. Νατσιόπουλος, Ιωαννίδης, Δύντσικος, Κουτούλας, Καλέας, Γεωργιάδης, Μανδραβέλης, Μαγγιρίδης, Λαζαριώτης, Καζαντζίδης, Χρυσόπουλος (Πλοίαρχος).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Βλαχογιάννης, Ζίφκας, Αμαραντίδης, Μαυρίδης, Μπήκας, Καφκενάρης, Τουντζιάρης, Αϊδινίου, Καφετζής, Γ. Παπαδόπουλος, Αδάμου, Λαμπριανίδης, Κασαπίδης, Μοσχάκης, Δόμπας, Σέρας, Ντινόπουλος, Μαγκούσης.

ΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝ: Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης, κ. Σόκουτης, ο βουλευτής κ. Βλατής, ο δήμαρχος Κοζάνης, κ. Μαλούτας, ο διοικητής της τροχαίας κ. Διόγκαρης, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Καραΐτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Σάββας, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ κ. Γελαδάρης. Επίσης, το «παρών» έδωσαν ο κ. Μάρκος Φλώρος, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου , ο υπεύθυνος του ΔΑΚ κ. Καλτσίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ηλιαχτίδα» κ. Λότσιος και το ΔΣ, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αυτιστικών, κ. Πάρης Ζάμπακας, ο αρχιδιαιτητής του Συνδέσμου Κοζάνης κ. Θόδωρος Τσιμεντερίδης και οι διαιτητές κ.κ. Δραγώγιας, Κουντουράκης, και πολλοί άλλοι αξιόλογοι συμπολίτες μας που έδωσαν κι εκείνοι ένα δυνατό παρόν στην προσπάθεια της ΔΕΠΑΚ.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ: Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Αλέκος Πελέκας, που καλωσόρισε κι ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Ο Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος Μαλούτας καλωσόρισε κι αυτός με τη σειρά του όλο τον κόσμο κι όπως είπε «αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές κι εμείς ως δήμος στηρίζουμε τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες, τις δράσεις τους κι ό,τι κι εάν κάνουμε γι’ αυτούς θα είναι λίγο».

*Το 3ο ημίχρονο των παλαιμάχων «παίχτηκε» στην ταβέρνα «Πατσώνας».

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Πρωτοβουλίες σαν αυτή τη γιορτή, που μοναδικό σκοπό έχει την αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να υποστηρίζονται. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, «τα ΑμεΑ μας χρειάζονται δίπλα τους ως φίλους, συνοδοιπόρους, συνεργάτες. Θέλουν την αγάπη, τον σεβασμό, την εκτίμηση που θα δίναμε στο συνάνθρωπό μας όχι σαν δείγμα οίκτου και συμπόνιας, αλλά ειλικρινούς αποδοχής των δυσκολιών τους και αναγνώριση των χαρισμάτων τους. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τη θέση και την εργασία του, αλλά και τις δραστηριότητες που αγαπά. Γιατί αξίζει να βλέπουμε όλοι τη ζωή με χαμόγελο και αξιοπρέπεια. Η στάση μας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες είναι ο δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας μας. Οφείλουμε να καλύψουμε με την ανθρώπινη ευαισθησία μας τα κενά και τις ελλείψεις της πολιτείας».

ΉΤΑΝ ΟΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι παλαίμαχοι της Κοζάνης επέλεξαν να κάνουν απονομές, αναγνωρίζοντας την προσφορά ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Έτσι, τον κ. Αϊδινίου τίμησε με αναμνηστική πλακέτα ο δήμαρχος Κοζάνης, κ. Μαλούτας. Ο παλαίμαχος άσσος του Ηρακλή δήλωσε ότι είχε την τιμή να παίξει με τον Ολυμπιακό Κοζάνης. Τον Ζίφκα τίμησε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σόκουτης, που ευχαρίστησε τους παλαίμαχους για το κάλεσμα και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Τον Ιεροκλή Ηρακλή Στολτίδη τίμησε ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ κ. Χάρης Γελεδάρης, ο οποίος τόνισε ότι ανήκει κι αυτός στην κατηγορία ΑΜΕΑ και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι μεγάλη ελπίδα για όλους μας. Εκ μέρους του κ. Κωφίδη την αναμνηστική πλακέτα την παρέλαβε από τον κ. Μάρκο Φλώρο (πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου) ο κ. Αμανατίδης. Με κύπελλα τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους στον Αγώνα Αγάπης: Οι παλαίμαχοι του Ηρακλή Θεσσαλονίκης από τον κ. Καραΐτση, αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης, το κύπελλο παρέλαβε ο κ. Αϊδινίου. Οι παλαίμαχοι Κοζάνης από τον κ. Φλώρο Μάρκο πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου , το κύπελλο παρέλαβε ο κ. Μακεδόνας και οι διαιτητές από τον κ. Διόγκαρη αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης. Νικητές του Αγώνα Αγάπης στέφτηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν.

Photo Gallery

Διαβάστε περισσότερα...

Κυκλοφόρησε οδηγός για Μουσεία της Λευκωσίας

Η ιστορία του νησιού μας, τόσο η ιστορική όσο και η πολιτιστική, είναι κάποιοι από τους λόγους για αρκετούς τουρίστες κάθε χρόνο να μας επισκέπτονται. Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης παρουσίασαν χτες, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, Οδηγό για τα Μουσεία της Λευκωσίας, κάτι που σίγουρα εκτός από τους τουρίστες θα εξυπηρετήσει και τους ντόπιους. Η Δήμαρχος Λευκωσίας ξεκίνησε την παρουσίαση του οδηγού με τη διαπίστωση «Η πόλη μας, η Λευκωσία, παρότι η μοναδική πόλη του νησιού που περιβάλλεται από ξηρά, είναι μια θάλασσα πολιτισμού».

Σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, στόχος του οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον ντόπιο όσο και για τον ξένο επισκέπτη, καθώς και μια καλή αφορμή για περιδιάβαση του κόσμου στην πόλη και σε όλα της τα μουσεία, πολλά από τα οποία ήταν μέχρι σήμερα άγνωστα σε αρκετούς.

«Με γνώμονα την ανάδειξη και την προβολή των μουσείων που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο, στον πυρήνα της πόλης μας, και θέλοντας να διευκολύνει τους επισκέπτες, ο Δήμος Λευκωσίας ετοίμασε και κυκλοφόρησε, με τη στήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας, τον οδηγό για τα Μουσεία της Λευκωσίας, στον οποίο περιλαμβάνονται δεκατρία μουσεία στην εντός των τειχών πόλη: Το Μουσείο Αγώνος, το Εθνολογικό Μουσείο-η οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, το Βυζαντινό Μουσείο και η Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, το Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, το Μουσείο Ιστορικής Μοτοσικλέτας Κύπρου, τα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το Παιδικό Μουσείο Ρότα, το Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα, η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Νομισματοκοπίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο της συλλογής Γεώργιου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, και το Ταχυδρομικό Μουσείο», ανέφερε η δήμαρχος, παρουσιάζοντας αναλυτικά τι περιλαμβάνει ο οδηγός μέσα.

Σύντομα σε πολλές γλώσσες


Ο οδηγός, ο οποίος σήμερα κυκλοφορεί μόνο στα Ελληνικά αλλά σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε άλλες γλώσσες, ξεκινώντας από τα Αγγλικά, παρέχει, πέραν της σύντομης περιγραφής για το καθένα μουσείο, φωτογραφικό υλικό και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως το ωράριο λειτουργίας, την τιμή εισόδου, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και ένδειξη προσβασιμότητας του χώρου σε άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, ο οδηγός παρέχει και χάρτη στον οποίο σηματοδοτούνται όλα τα μουσεία, ώστε ο εντοπισμός τους να είναι εύκολος στον καθένα.


Διαβάστε περισσότερα...

Πάρτι και παρέες για... κοφτερό μυαλό

Συνιστούν οι νευροψυχολόγοι στους ηλικιωμένους

Για να διατηρήσουν υγιή τον εγκέφαλό τους με την πάροδο των χρόνων, οι επιστήμονες συνιστούν στους ηλικιωμένους έντονη κοινωνικότητα. Εκτός από τα σταυρόλεξα που μέχρι σήμερα ξέραμε, οι νευροψυχολόγοι προτείνουν να συχνότερες επισκέψεις σε φίλους, πάρτι, εκδρομές, γήπεδο, εθελοντισμό και γενικά συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες. Μια ζωή... καθόλου βαρετή!

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας αμερικανικής επιστημονικής έρευνας, από ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του πανεπιστημίου Ρας, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Μπράϊαν Τζέημς, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Διεθνούς Νευροψυχολογικής Εταιρίας Journal of the International Neuropsychological Society.

Οι ερευνητές μελέτησαν περίπου 1.150 άτομα με μέση ηλικία 80 ετών, αναλύοντας τις κοινωνικές συνήθειές τους, σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό τους και τη διενέργεια πολλών νευροψυχολογικών τεστ (μνήμης, αντίληψης κ.α.) κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατέληξαν έτσι στο συμπέρασμα, ότι οι συχνές κοινωνικές επαφές και δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του κινδύνου άνοιας ή στην καθυστέρηση της έκπτωσης των εγκεφαλικών και νοητικών λειτουργιών σε προχωρημένη ηλικία.

Στην αρχή της έρευνας, κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε σημάδια άνοιας. Μετά από το πέρασμα μιας πενταετίας, είχε καταστεί φανερό ότι όσοι ήταν οι πιο δραστήριοι κοινωνικά, είχαν μειωμένο βαθμό νοητικού εκφυλισμού. Κατά μέσο όρο, οι πιο ενεργοί κοινωνικά είχαν μόνο το ένα τέταρτο του βαθμού έκπτωσης των γνωστικών και νοητικών λειτουργιών τους σε σχέση με τους λιγότερο κοινωνικά δραστήριους.

Δεν είναι ακόμα σαφές γιατί η κοινωνική δραστηριότητα φαίνεται να παίζει ρόλο στην άμβλυνση ή η απουσία της στην επιδείνωση, των εγκεφαλικών λειτουργιών. Μια πιθανότητα, κατά τους ερευνητές, είναι ότι η συμμετοχή σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις βοηθά στην ανάπτυξη ή έστω στη συντήρηση των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου, στη βάση της λογικής πως ό,τι δεν χρησιμοποιείται, τελικά «σκουριάζει».Διαβάστε περισσότερα...

Η έλλειψη βιταμίνης D μειώνει τη γονιμότηταΦθηνή και ασφαλής θεραπεία για περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.

Η έκθεση στον ανοιξιάτικο ήλιο μπορεί να βοηθήσει τους άντρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας, αναφέρουν δανοί ερευνητές.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι άντρες με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό τους, συχνά έχουν και κακής ποιότητας σπέρμα.

Στη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, συμμετείχαν 300 άντρες, το 44% εκ των οποίων είχε χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης.

Όσοι εθελοντές είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα, είχαν και την φτωχότερη ποιότητα σπέρματος. Πιστεύεται ότι η βιταμίνη D συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματά τους υποδεικνύουν μια φθηνή και ασφαλή θεραπεία για τις ανεξήγητες περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Μάλιστα για να ελέγξουν την θεωρία τους, έχουν ήδη προγραμματίσει νέα μελέτη, με 340 υπογόνιμους άντρες, οι οποίοι θα κάνουν αγωγή με βιταμίνη D για 150 μέρες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αγωγή θα βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματός τους έως 15%, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης.

Η ανδρική υπογονιμότητα καθορίζεται με ανάλυση σπέρματος (σπερματογράφημα), κατά το οποίο καταγράφεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων, η κινητικότητα και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μερικοί άντρες έχουν επαρκή αριθμό σπερματοζωαρίων, αλλά αυτά δεν κινούνται κατά τον σωστό τρόπο, με συνέπεια να αδυνατούν να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Η βιταμίνη D είναι πολύ συνηθισμένη, ακόμα και σε ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 60% των Ελλήνων άνω των 65 ετών έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D, ενώ πολλά είναι τα κρούσματα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες – ακόμα και στα παιδιά.

Μικρές ποσότητες της βιταμίνης μπορεί να προσλάβει κανείς καταναλώνοντας «παχιά» (λιπαρά) ψάρια, κρόκο αυγού, μοσχαρίσιο συκώτι και ειδικά εμπλουτισμένα τρόφιμα.
Διαβάστε περισσότερα...

SPECIAL EVENT+LIVE για μια ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ


Για τα Άτομα με Κινητικές Δυσκολίες - Παρασκευή 20 Μαίου 2011 !!!Υπάρχουν
κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε για να τα νιώθουμε
και να τα ζούμε!! Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αναμεσά μας
και νιώθουν πράγματα που δεν μπορούν να τα δουν ή να τα βιώσουν όπως οι
υπόλοιποι άνθρωποι, μια μεγάλη γιορτή έρχεται την Παρασκευή 20 Μαίου 2011 στο Metropolis Live Stage με εκθέσεις, δράσεις, προβολές, βιώματικά παιχνίδια σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικές δυσκολίες από τις 18:30 -20:30 και από τις 21:00 - 00:00 Live Μουσική από τα συγκροτήματα Whitenoiz και Supernova που αφιερώνουν και ένα ξεχωριστό τραγούδι ειδικά για το σκοπό αυτής της εκδήλωσης !!!ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ !!! ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!Διοργάνωση : Eιδική παιδαγωγός Βασιλική Τσιρίμπα, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Ελλάδος, Σύλλογος Παραολυμπιονικών Σπάρτακος.Υποστηρικτής: New Planners http://www.newplanners.gr/


Διαβάστε περισσότερα...

«Ζωντανά» Βιβλία στη Δημοτική ΒιβλιοθήκηΣτις 29 Μαΐου η Ζωντανή Βιβλιοθήκη θα διαθέσει τα ανθρώπινα βιβλία της προς ανάγνωση σε μια πραγματική βιβλιοθήκη, αυτή του Δήμου Αθηναίων.

Στα ράφια της Ζωντανής Βιβλιοθήκης δεν θα βρείτε χάρτινα βιβλία, αλλά ανθρώπους με διάθεση να μοιραστούν την δική τους προσωπική εμπειρία με τους αναγνώστες τους, με στόχο να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις, να σπάσουν τα στερεότυπα και να ενισχύσουν την προώθηση της ποικιλομορφίας.

Ένας πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, μια γυναίκα με νανισμό, ένας οροθετικός, μια ηθοποιός με αναπηρία, άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει χρόνιο θεσμικό και κοινωνικό ρατσισμό, προσφέρονται για "διάβασμα" μέσα από μια προσωπική συζήτηση του αναγνώστη / αναγνώστριας με το "ζωντανό βιβλίο" που αυτός / αυτή έχει επιλέξει.

Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη ξεκίνησε πριν από ενάμισι χρόνο από μια ομάδα εθελοντών και εθελοντριών, ως ένα μέσο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων. Από τότε η ομάδα μεγάλωσε και εμπλουτίστηκε, για να φτάσει σήμερα να αποτελείται από 50 και πλέον άτομα με διαφορετικές εμπειρίες: πρόσφυγες, γκέι άνδρες, μετανάστριες, ανθρώπους με αναπηρία, αντιρρησίες συνείδησης, οροθετικούς. Στις εκδηλώσεις της Ζωντανής Βιβλιοθήκης στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, στο καφέ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ αλλά και στον «Ελεύθερο Χώρο - Βοτανικός Κήπος» στην Πετρούπολη, εκατοντάδες αναγνώστες και αναγνώστριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα "ζωντανά βιβλία", να ακούσουν τις ιστορίες τους αλλά και να τους κάνουν ερωτήσεις, για να συνειδητοποιήσουν τα στερεότυπα που έχουν υιοθετήσει για κάποιες ομάδες συνανθρώπων μας και να έρθουν τελικά αντιμέτωποι με τις προκαταλήψεις τους.

Την Κυριακή 29 Μαΐου διοργανώνεται μία ακόμα Ζωντανή Βιβλιοθήκη, αυτή τη φορά σε έναν χώρο φτιαγμένο για βιβλία και αναγνώστες και σε μια γειτονιά με τη δική της ποικιλομορφία: τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 12.00 ως τις 17.00.

Ο χώρος είναι προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία, ενώ θα υπάρχει και κατάλογος βιβλίων σε Braille και μεγαλογράμματη γραμματοσειρά. Θα παρέχεται ακόμα ζωντανό λεξικό (διερμηνεία) στα Αγγλικά, τα Νταρί (Αφγανιστάν) και τα Φαρσί (Ιράν) σε περίπτωση που ο αναγνώστης δεν μιλάει τη γλώσσα του βιβλίου. Aν η γλώσσα σας είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, δηλώστε συμμετοχή με sms στο 6976587508 ώστε να προβλέψουμε δυνατότητα διερμηνείας. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργικής φύλαξης των παιδιών των αναγνωστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Ζωντανή Βιβλιοθήκη.

Ελάτε να διαβάσετε εκείνες τις ιστορίες που σας προκαλούν, σας δυσκολεύουν, σας ιντριγκάρουν. Ελάτε εκεί που οι ιστορίες ζωντανεύουν...


Διαβάστε περισσότερα...

"Ροδαυγή: άλλο ένα θύμα του Καλλικράτη!"

Ερώτηση για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία «Ροδαυγή» κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Κριτσωτάκης.Αναλυτικά:

Η «Ροδαυγή» ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία. Λειτουργούσε από το 1988 και χρηματοδοτούνταν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου (μέσω της ΝΕΛΕ) και περιστασιακά από τον Δήμο Ηρακλείου, φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις που έχει παραχωρήσει το Τ.Ε.Ι Κρήτης, απευθύνονταν σε άτομα ηλικίας 15-30 ετών με ελαφρά νοητική στέρηση από ολόκληρο το νομό Ηρακλείου και η κατάρτιση παρέχονταν δωρεάν.

Σήμερα το πρόγραμμα «Ροδαυγή» δεν λειτουργεί καθώς «στην αρχή του χρόνου η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεχίσει μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Περιφέρεια και τα καινούργια δεδομένα που έφερε ο «Καλλικράτης» σε αυτή. Επιπλέον οι συμβάσεις του προσωπικού που εργαζόταν στη «Ροδαυγή» (σχεδόν εθελοντικά) δεν ανανεώθηκαν», όπως καταγγέλλει με επιστολή της στον τύπο παλιός συνεργάτης και εθελόντρια στη «Ροδαυγή».

Επειδή όπως τονίζεται στην καταγγελία: «“Λεφτά υπάρχουν!!” για να λειτουργήσει η Ροδαυγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο φορέας μέσω του οποίου αυτά τα λεφτά θα περάσουν από την περιφέρεια στη λειτουργία της Ροδαυγής. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο «Καλλικράτης» κατάργησε τη ΝΕΛΕ (το φορέα που χρηματοδοτούσε τη Ροδαυγή).»

Επειδή οι κοινωνικές δομές καταρρέουν η μία μετά την άλλη
Επειδή η παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργεί τεράστιο κενό αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα στο νομό Ηρακλείου
ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να βρεθεί άμεση λύση και το πρόγραμμα «Ροδαυγή» να λειτουργήσει ξανά;
2. Είναι στις προθέσεις σας η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη δημιουργία δημόσιων μόνιμων δομών υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη και φυσιολογική ζωή καθώς και για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο;


Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πτυχιούχους Ειδικής Αγωγής

ΕΡΩΤΗΣΗ Η.ΔΙΩΤΗ

Προς τους Υπουργούς

-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης18.05.2011

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πτυχιούχους Ειδικής ΑγωγήςΈνα ολόκληρο έτος έχει περάσει από τις δεσμεύσεις της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Παρ. Χριστοφιλοπούλου ότι οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, θα συμπεριληφθούν σε διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για διορισμό τους σε θέσεις ΠΕ 61 και ΠΕ 71. Μέχρι και σήμερα, τέτοιος διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί.

Πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου 2011, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥπΠΔΒΜΘ κ. Γεώργιος Αλεβίζος, που είχε κληθεί να ενημερώσει αρμοδίως, στο θέμα της «Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία», τα μέλη της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανέφερε τα εξής (από τα πρακτικά): «Έγινε προσπάθεια και έχει εξαγγείλει και η Υπουργός να γίνουν μόνιμες προσλήψεις πεντακοσίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ετοιμάσει τα πάντα σε ό,τι έχει σχέση με το διαγωνισμό, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και το θέμα έχει πάει στο ΑΣΕΠ. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής έχει ολοκληρώσει, κατά τον καλύτερο τρόπο, αυτό το θέμα. Το αν θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι διαδικαστικό θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών».

Επειδή ο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα (12.05.2011) ψηφισθείς νόμος «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων. Ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 56 προβλέπει ότι «όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης ΠΕ, καθώς και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ 71 Δασκάλων ΕΑΕ, αντίστοιχα».

Επειδή η εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα για όλα τα παιδιά αδιακρίτως προέλευσης, νοητικής ή σωματικής ικανότητας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, όπως προεκλογικά δεσμευόσασταν, είναι δέσμευση κενή περιεχομένου, χωρίς μονίμους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

Με βάση τα παραπάνω,
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση στην προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, για τη μόνιμη πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71;

2. Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα προκηρυχθεί και θα υλοποιηθεί ο διαγωνισμός;

3. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θα εξαιρεθούν οι προσλήψεις από το σύστημα προσλήψεων «1 προς 5», που ισχύει, με τα πρόσφατα δεδομένα, στο Δημόσιο τομέα;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη
Αναστάσιος Κουράκης
Διαβάστε περισσότερα...

Ομιλία στον Ροταριανό Όμιλο για την κρίση

Ομιλία για την οικονομική κρίση από τον οικονομολόγο Παναγιώτη Μπατσαρισάκη και για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει η οικογένεια έναν ασθενή με Αlzheimer, περιλαμβάνει η πανηγυρική συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου στο κοσμικό κέντρο 'Flamingo road', τέρμα Παπαναστασίου, στα Λενταριανά, την Πέμπτη 2 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ.
Οπως ανακοίνωσε ο Ροταριανός Ομιλος, ο κ. Μπατσαρισάκης θα μιλήσει με θέμα: «Οικονομική κρίση και προτάσεις για την έξοδο απ’ αυτήν» και θα γίνει προβολή πεντάλεπτου ντοκιμαντέρ με θέμα: «Οδοιπορικό από την Αργεντινή που έζησε τα δεινά της πτώχευσης». 

Επίσης, θα προβληθούν δύο ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας 15 λεπτών με θέμα: «Πώς μπορεί να προσαρμοσθεί η οικογένεια στις ανάγκες ενός ασθενούς με Αlzheimer» με εισαγωγή του θέματος από την ιατρό - νευρολόγο - ψυχίατρο, διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, Μαρία Τζανακάκη - Μελισσάρη. Θα υπογραφεί από τους παρισταμένους, εφ’ όσον το επιθυμούν, έκκληση προς την πολιτεία, ώστε η νόσος Αlzheimer να αναγνωριστεί ως αναπηρία πράγμα που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Τη συνεστίαση μπορεί να παρακολουθήσει και οποιοσδήποτε επιθυμεί, ανεξαρτήτως εάν έλαβε πρόσκληση ή όχι, αρκεί να δηλώσει συμμετοχή στον πρόεδρο Εμμ. Δελάκη, σ. οδοντίατρο, όλες τις εργάσιμες ώρες και μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 31-5-2011 στα τηλ. κατά προτίμηση 6944439818 και τηλ. και Fax: 2821046467 ή στον γεν. γραμμ. Εμμ. Νοδαράκη στο τηλ.: 2821051543.


Διαβάστε περισσότερα...

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει το Παιδικό Χωριό SOS ΘράκηςΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ;

ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΗ σύζυγος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Μαρία Παπούλια. θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του παιδικού χωριού SOS Θράκης, την Πέμπτη 26 Μαΐου. Με την αφορμή των εγκαινίων θα αναφερθούμε στις υπηρεσίες και τα προγράμματα που παρέχει το χωριό SOS στο Αρίστηνο και πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος το έργο του.

Το Παιδικό Χωριό Θράκης είναι το τρίτο που δημιουργήθηκε στην χώρα μας σε έκταση 15 στρεμμάτων που παραχώρησε το 2002 στα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Νομαρχία Έβρου στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης.

Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης αποτελείται :

Από έξι σπίτια οικογενειών SOS με αντίστοιχους κοινόχρηστους χώρους και γραφεία.

Από ένα Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

Από ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, παιδική χαρά, γήπεδο με κερκίδες, αγροκαλλιέργειες(ανθόκηπος, περιβολάκι, κ.ά.), κατάστημα/αποθηκευτικούς χώρους και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

Στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης συνδυάζεται, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα μακρόχρονης φιλοξενίας παιδιών με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προληπτικού χαρακτήρα σε οικογένειες της ευρύτερης περιοχής.

Τι είναι το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

Πρόκειται για μία κοινοτική δομή του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2009 και καλύπτει οικογένειες και παιδιά από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τις Φέρες. Παρέχει υπηρεσίες με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά, την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών στην οικογένεια καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Λειτουργεί σε ανεξάρτητο κτίριο 350 τ.μ., εντός του Παιδικού Χωριού SOS. Το προσωπικό του Κέντρου αποτελούν: παιδοψυχίατρος, ψυχοπαιδαγωγός, κοινωνικός λειτουργός και λογοθεραπευτής.

Τι είναι το Κέντρο Ημέρας για ΑΜΕΑ

Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί καινοτόμο πρόγραμμα (μόνο στο παιδικό χωριό στο Αρίστηνο), που έχει ως στόχο την προώθηση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Αφορά νεαρά άτομα με αναπηρία ηλικίας 16-30 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Λειτουργεί σε αυτόνομο κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών, 300 τ.μ., εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης. Παρέχει προγράμματα που λειτουργούν σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ενισχύοντας δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και προεπαγγελματικής κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνουν την εκτίμηση ψυχοκοινωνικών, μαθησιακών δεξιοτήτων καθώς και των δυνατοτήτων για επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Ημέρας στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια, κεραμίστρια, γραφίστα, εικαστικό, καθηγήτρια πληροφορικής, θεάτρου και εκπαιδεύτρια φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Τα εργαστήρια του Κέντρου Ημέρας έχουν θεραπευτικό σκοπό και στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Λειτουργούν Εργαστήρια Η/Υ, Γραφιστικής, Εικαστικών – Δημιουργικής Απασχόλησης, Κίνησης και Άθλησης, Θεατρικών Δρώμενων, Κεραμικής και Κηπουρικής.

Λειτουργεί έξι μέρες την εβδομάδα και εξυπηρετεί 50 άτομα ημερησίως. Απασχολεί δε περισσότερους από 20 συνεργάτες.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το έργο του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης

Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μικρές ή μεγάλες δωρεές που προσφέρουν ιδιώτες, εταιρείες και Οργανισμοί.

Μπορώ να βοηθήσω το έργο του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης με τους εξής τρόπους:

Με κατάθεση σε λογαριασμούς στις παρακάτω Τράπεζες:
ALPHA BANK: IBAN GR 03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN:GR 40 0172 0260 0050 2602 0155 199

Με χρέωση της πιστωτικής κάρτας VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

Με επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης , στο Αρίστηνο

Μετά από την κατάθεση της δωρεάς στην Τράπεζα ή τη χρέωση της πιστωτικής, για να αποσταλεί απόδειξη δωρεάς, επικοινωνία στα τηλέφωνα: 25510-51890 και 51856 ή στο 210-3313661-3.

Αγοράζοντας ένα πλακάκι (100 Ευρώ), όπου θα χαραχθεί το όνομά σας ή το όνομα αγαπημένων σας προσώπων ή ακόμη και το όνομα του σχολείου, των παιδιών σας ή του συλλόγου σας και θα γίνει «θεμέλιο» αγάπης, στον περίβολο της εκκλησίας του Χωριού.

Με το να γίνω «Ανάδοχος» στα Παιδικό Χωριό SOS

• Ο «Ανάδοχος» με τη δωρεά του συμμετέχει στα έξοδα ανατροφής ενός συγκεκριμένου παιδιού, του οποίου το όνομα γνωρίζει.

• Αναλαμβάνει την ηθική δέσμευση να καταβάλει ετησίως, σε Τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, το ποσό των 300,00 €, για όσο διάστημα το παιδί προστατεύεται από τα Παιδικά Χωριά SOS.

• Ο «Ανάδοχος» έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φύλο και την ηλικία του παιδιού καθώς και το Παιδικό Χωριό SOS στο οποίο διαμένει.

• Ο «Ανάδοχος» ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού. Μπορεί να το επισκέπτεται 1 ή 2 φορές το χρόνο, έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Χωριού και τη Μητέρα SOS.

• Η αναδοχή δεν δίνει το δικαίωμα στον «Ανάδοχο» να συνοδεύει το παιδί εκτός Χωριού ή να το φιλοξενεί στο σπίτι του και δεν σημαίνει υιοθεσία ή βάπτιση.

Με δωρεές σε είδος

Οι καθημερινές ανάγκες ενός Παιδικού Χωριού σε είδη είναι πολλές και αφορούν από την ανάγκη ενός παιδιού για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, φάρμακα έως τις ανάγκες λειτουργίας ενός σπιτιού.

Είδη όπως: καινούρια παπούτσια, είδη παιδικού ρουχισμού, κάθε είδος τροφίμων που δεν χρειάζεται άμεσα ψυγείο (λάδι, γάλα εβαπορέ, ρύζι κλπ), είδη καθαριότητας σπιτιού (σκόνη πλυντηρίου, χαρτί υγείας κλπ), εκπαιδευτικά βοηθήματα, γραφική ύλη, καινούρια σεντόνια, πετσέτες κλπ και γενικώς είδη εξοπλισμού σπιτιού, καινούριες ή ελάχιστα μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς οι ανάγκες διαφοροποιούνται συνεχώς, επικοινωνήστε με την κ. Αργύρη Μαυρογιάννη, τηλ. 25510-51890 ή e-mail: sosthraki@sos-villages.gr


Διαβάστε περισσότερα...

Αναζητούνται λύσεις για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑΤον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις αναζητούν οι αρμόδιοι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Έτσι, χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του υφυπουργού Υγείας, Μιχάλη Τιμοσίδη, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μανώλης Όθωνας, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Νίκος Ντακάκης και η διευθύντρια του κέντρου, Αθηνά Ανδρεάδου, ενώ παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιώργος Κατριβάνος.

Οι φορείς του Ρεθύμνου επεσήμαναν στον υφυπουργό τα σοβαρά προβλήματα του κέντρου, που έχουν να κάνουν κυρίως με την απουσία προσωπικού, ωστόσο δε λείπουν και τα κτηριακά ζητήματα. Το δυσάρεστο είναι ότι προοπτική μετάταξης προσωπικού δεν διαφαίνεται – αφού ούτως ή άλλως προσλήψεις λόγω μνημονίου δεν γίνονται. Εξετάστηκε η λίστα των ενδιαφερομένων για μετάταξη και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος που να επιθυμεί μετάταξη σε υπηρεσία του Ρεθύμνου!

Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Ντακάκης στην Κρητική Επιθεώρηση, υπάρχει η προοπτική κάλυψης κάποιων θέσεων με συμβάσεις ενός χρόνου από επικουρικό προσωπικό. Μάλιστα, ήδη έχει προσληφθεί ένας υπάλληλος με αυτόν τον τρόπο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται μία ακόμα τέτοια πρόσληψη, ενώ η διοίκηση του κέντρου περιμένει ενημέρωση για δύο ακόμα θέσεις. Στο μεταξύ, σε συνάντηση που είχε στη συνέχεια με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη ο πρόεδρος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, συζήτησαν να προωθηθεί άμεσα η μετάταξη ενός διοικητικού υπαλλήλου από υπηρεσία εκτός νομού, που έχει ζητήσει να έρθει στο κέντρο.
Εξετάζεται ακόμα το ενδεχόμενο σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας του κέντρου.

Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα του κτηρίου, η αποκατάστασή τους θα γίνει από την Περιφέρεια Κρήτης, στην αρμοδιότητα της οποίας έχει περάσει η διαχείριση των κτηρίων.
Τόσο ο υφυπουργός, όσο και οι κ.κ. Λιονή, Μαρινάκης και Ντακάκης έφυγαν με θετική διάθεση από το υπουργείο, καθώς τονίστηκε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσει το κέντρο και να προσφέρει έργο στα άτομα με αναπηρία της Κρήτης.

Κοντά στις κεντρικές διοικήσεις;


Στο μεταξύ, προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να προχωρήσει τις αλλαγές στις διοικήσεις των ιδρυμάτων υγείας και πρόνοιας, που προβλέπουν μία ενιαία διοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται σύντομα οι υπηρεσίες πρόνοιας, όπως το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το γηροκομείο κλπ., να μην έχουν διοικητικά συμβούλια και να διοικούνται κεντρικά.

Θέμα χρόνου η άδεια σκοπιμότητας για το γηροκομείο


Με την ευκαιρία της συνάντησης στο υπουργείο, η αντιπεριφερειάρχης, κα Λιονή ρώτησε πού βρίσκεται η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας για το έργο της επέκτασης του γηροκομείου Ρεθύμνου. Ο φάκελος του έργου έχει ήδη φτάσει στο Υπουργείο και έχει μάλιστα πρωτοκολληθεί και σύμφωνα με τον Γ.Γ. του υπουργείου είναι θέμα χρόνου η υπογραφή της άδειας σκοπιμότητας. Στη συνέχεια, η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου θα προωθήσει τον φάκελο για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.


Διαβάστε περισσότερα...

Απαιτεί προμήθεια ειδικών καροτσιώνΤην προμήθεια από τον Δήμο ηλεκτρονικών αναπηρικών καροτσιών καθώς και ειδικών μηχανημάτων με τα οποία θα διευκολύνεται η πρόσβαση επισκεπτών μας που είναι Άτομα με Αναπηρίες, τόσο στα Μνημεία, όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη, όσο και στις παραλίες, ζητά με επιστολή του προς τον δήμαρχο, κ. Στάθη Κουσουρνά, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου.

Αναλυτικά, αναφέρει στην επιστολή του ο Σύλλογος:

Κύριε Δήμαρχε κύριε Αντιδήμαρχε
Στη Ρόδο που κατ’ εξοχή η οικονομία της στηρίζεται στον τουρισμό ένα 10% με 12% των επισκεπτών είναι άτομα με αναπηρία πέρα από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού.

Έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τις παραλίες μας. να επισκέπτονται την Μεσαιωνική Πόλη, τους Αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όλο το νησί.

Ήδη από το 1992 κυκλοφορεί ειδικό διαμορφωμένο όχημα (ΤΑΞΙ) για την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες που κατοικούν στη Ρόδο ή την επισκέπτονται ιδιοκτησίας του Συλλόγου μας. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν συμπεριλάβει το ΤΑΞΙ στις ιστοσελίδες τους όπως η παρακάτω http://www.katalogando. net/catalogs/(1-100140/#7.

Τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι αδύνατον να περπατήσουν την Παλιά Πόλη. Είμαστε και μείς αντίθετοι στην είσοδο των αναπηρικών οχημάτων σε ένα παγκόσμιο μνημείο. Η λύση που υπάρχει είναι η αγορά τριών τεσσάρων ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών των οποίων η μέγιστη ταχύτητα είναι 10 km/h και το κόστος αγοράς ανέρχεται σε 3.000 ευρώ περίπου το ένα.

Τη διαχείρηση τους μπορεί να την αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση ΡΟΔΑ ή το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Ροδίων ή ο Σύλλογος ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου.

Η επισκεψιμότητα σε Αρχαιολογικούς Χώρους μπορεί να γίνεται με ασφάλεια με την προμήθεια ενός φορητού αναβατορίου σκαλών ώστε τα άτομα με κινητική αναπηρία να μπορούν να επισκέπτονται το μουσείο, το παλάτι των Ιπποτών και άλλους χώρους. Το κόστος αγοράς του ανέρχεται στο ποσό των 5.800 ευρώ περίπου.

Ένα τρίτο θέμα είναι η πρόσβαση στις παραλίες της πόλης μας.

Είναι εύκολο να γίνουν προσβάλαμε δύο σημεία, το ένα στην παραλία που είναι ανάμεσα στο «ΜΕΛΤΕΜΙ» και το «ΝΟΡ» και το άλλο απέναντι από το άγαλμα του ΔΙΑΓΟΡΑ.

Η τεχνολογία που μπορείτε γρήγορα και άνετα να χρησιμοποιηθεί είναι η ίδια που έγινε στην παραλία του Γενναδίου από τον τότε δήμαρχο και σημερινό αντιδήμαρχο Μανώλη Σαββή.


Διαβάστε περισσότερα...

Γ.Σ. & Ε.Ε. Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α

Λυκόβρυση, 06 Μαΐου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 82


Προς:
Γ.Σ. και Ε.Ε. Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μ.Ε.Α., Φορείς –Μέλη Γονεϊκού και Αναπηρικού Κινήματος


Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών


ΘΕΜΑ: Σχετικά με Επιστολή: Αριθμ. Πρωτ. 146/4-3-2011 Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μ.Ε.Α. προς Φορείς- Μέλη Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μ.Ε.Α.


Κύριε Πρόεδρε,


« Αιδώς Αργείοι»
Ελπίζαμε ότι τόσα χρόνια θα είχατε το σθένος να κάνετε μία αυτοκριτική και θα αποφασίζατε να σταματούσατε να είσθε «σφογγολάριοι» των αφεντάδων σας. Δυστυχώς έχετε χάσει και τη μνήμη σας μαζί με την υπόστασή σας. Mετά τη χυδαία πρόκλησή σας είμεθα αναγκασμένοι να σας υπενθυμίσουμε, και όλως ιδιαιτέρως σε εσάς Κε Πρόεδρε, ότι:
1) Από το 1990-1996, συζητείτο να αναβαθμιστεί ο χώρος της Ν.Υ. (ΠΟΣΓΚΑμΕΑ), σε Τριτοβάθμιο Όργανο δηλαδή σε «Συνομοσπονδία», ώστε να αφοσιωθεί στα δίκαια αιτήματα του Γονεϊκού Κινήματος, πού δεν είχαν σχέση με το υπόλοιπο αναπηρικό κίνημα, με ταυτόχρονη δημιουργία 2-3 νέων Ομοσπονδιών σε όλον τον Ελλαδικό χώρο.
Στο τελευταίο Γ.Σ. της ΠΟΣΚΑμΕΑ (1996), πάρθηκε απόφαση, κατά πλειοψηφία, να κατέβει θέμα στο Συνέδριο μετά από αίτημα 15 περίπου Φορέων για αναβάθμιση της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια δημιουργίας νέας Συνομοσπονδίας.


Δυστυχώς μεταξύ αυτών πού ήθελαν την αναβάθμιση ήσουν και εσύ, πιστεύουμε να μην έχεις χάσει ακόμα τη μνήμη σου, αλλά μέσα σε λίγες μέρες σας τράβηξαν τα αυτιά και όλα άλλαξαν για όλους σας. Διαγράψατε Σωματεία και παραμείνατε «Ευνουχισμένοι Χειροκροτηταί» καί «Σφογγολάριοι» του ανθρώπου πού είχε παραπεμφθεί «για υπεξαίρεση και πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό Κακουργήματος» !


2) Όσοι λοιπόν διαγραφήκαμε και άλλοι αποχωρήσαμε οικειοθελώς, δημιουργήσαμε 2 Ομοσπονδίες και 1 Συνομοσπονδία. Η δράση μας ήταν πάντα διακριτική, ενεργή και θετική σε πάρα πολλά θέματα πού αφορούσαν φυσικά μόνο το Γονεϊκό Κίνημα. Από το πρώτο ασφαλιστικό του 2000, Νομοσχέδια για την απασχόληση του 2000, παρεμβάσεις στο ΕΚΕΠΙΣ για τα Εξειδικευμένα ΚΕΚ, αύξηση Επιδομάτων της Ν.Υ. κατά τον Ν 2430/10/6/96 όταν η χρηματοδότηση των οργανώσεων τελούσε υπό την τελική Έγκριση της ΕΣΑΜΕΑ.
3) Το Περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο) της οδού Σολωμού επ’ ονόματι της ΠΟΣΓΚΑμΕΑ, αγοράστηκε επί Προεδρίας Νικολάου Λιανού, με σκοπό να μεταφερθεί και να λειτουργεί αυτόνομα μακριά από τους Προστάτες- Αφέντες! Γι΄ αυτό αγοράστηκαν και καινούργια έπιπλα από το εργαστήρι της ΠΕΓΚΑΠ. Δυστυχώς δεν σας το επέτρεψαν και σας πήραν μαζί τους στην Μυλλέρου & Πειραιώς! Χάθηκε, λοιπόν, η μοναδική ευκαιρία για το Γονεϊκό Κίνημα, για τα παιδιά μας!
4) Η αναμόρφωση των Κατασκηνώσεων όλης της Ελλάδος με δημιουργία κι αναμόρφωση τουαλετών, ζεστού-κρύου νερού και πρόσβαση στην θάλασσα για τα αναπηρικά καροτσάκια ήταν έργο πάλι του ίδιου Προέδρου. Αλήθεια, το 1.000.000,00 ευρώ το χρόνο που λαμβάνετε που το διαθέτετε; Τόσα πολλά έξοδα
έχουν οι κατασκηνώσεις; Δικαιολογούνται αυτές οι μικρές μικροεπισκευές αμφιβόλου ποιότητας κι αξίας;
5) Ο τότε πρόεδρος της ΠΟΣΚΑμΕΑ ζήτησε εγγράφως από την Εργατική Εστία, νόμιμα, επιχορήγηση όλων των λειτουργικών δαπανών, βάσει της υπάρχουσας Νομοθεσίας, όπως ακριβώς επιχορηγείται η ΓΣΕΕ και άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Το αίτημα ενεκρίθει αλλά οικειοποιήθη το « Αφεντικό» σας, δίδοντας απλά την αόριστη υπόσχεση ότι αμέσως μετά θα κατατίθεντο νέα αίτηση για την ΠΟΣΚΑμΕΑ και θα την υποστήριζε, δηλαδή σας άφησε στα κρύα του λουτρού αρπάζοντας σας την επιχορήγηση μέσα από τα χέρια. Πόσα χρόνια λοιπόν θα χρειαστούν να συνηγορεί ακόμα για να γίνει ανεξάρτητη η αυλόδουλη- Φιλιπινέζα ΠΟΣΚΑμΕΑ ;
6) Επιτρέψατε λοιπόν όχι μόνο να σας πάρει την έγκριση της Εργατικής Εστίας αλλά και να δημιουργήσει Νομαρχιακά Σωματεία σε όλη την Ελλάδα! Μάλιστα στα περισσότερα από αυτά είναι και γονείς και φυσικά υμέτεροι. Μήπως μπόρεσε ποτέ κανείς σας να καταλάβει την έννοια των ελεγχόμενων Ν/κών Σωματείων; Η έννοια ήταν και είναι αφ’ ενός εις βάρος των Φορέων της Ν.Υ., αφ’ ετέρου να γράφονται σύνεδροι από εικονικές Γεν. Συνελεύσεις με τη βοήθειά σας για να έρχονται Εκπρόσωποι στην ΕΣΑΜΕΑ με σκοπό την αύξηση της επιχορήγησης της Εργατικής Εστίας. Έτσι η επιχορήγηση της Εργατικής Εστίας έχοντας εικονικούς συνέδρους (ήσαν πιο πολλοί από τους παρόντες στη Γ.Σ.) εξασφάλιζε πολλαπλές και αυξημένες επιχορηγήσεις! Δυστυχώς όλα αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά και είσθε συνυπεύθυνοι! Δυστυχώς σιωπάτε!
Δυστυχώς έχετε καταντήσει Φιλιπινέζες και σας χρησιμοποιεί κατά βούληση βάζοντάς σας στο Γενικό Συμβούλιο και Ε.Ε. με σημαδεμένη τράπουλα. Όποιος δεν παίζει το σημαδεμένο παιχνίδι βγαίνει εκτός.
Εσύ Κύριε Πρόεδρε τόσα χρόνια ήσουν η καλύτερη Φιλιπινέζα ώστε στο τέλος να σου δώσει την προεδρία της ΠΟΣΓΚΑμΕΑ. Αξιοπρέπεια τουλάχιστον για
τα παιδιά μας δεν υπάρχει; Ίχνος αξιοπρέπειας δεν έχεις ; Τόσο ανάγκη είχες να γίνεις Πρόεδρος; Συγχαρητήρια ! Άξιος Πρόεδρος ! Και σε ανώτερα !
Σε χρησιμοποίησε λοιπόν και εσένα και τώρα ήλθε η ώρα να σε πετάξει στα σκουπίδια ή έστω κάπου εκεί δίπλα.
7) Εμείς, μόλις δημιουργήσαμε τις 2 Ομοσπονδίες και τη Συνομοσπονδία, καλέσαμε την ΠΟΣΓΚΑμΕΑ να έλθει ισότιμα στη Συνομοσπονδία και την ΕΣΑΜΕΑ σε συνεργασία και ενωμένοι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Δυστυχώς δεν σας το επέτρεψαν και εσείς οι ίδιοι δεν θελήσατε. Σας θέλουν υποτακτικούς και μάλιστα βαριάς μορφής. Γνώριζε πολύ καλά το « Αφεντικό» ότι σε εμάς δεν πέρναγαν αυτά και όλα είχαν κάποια όρια.
8) Το 2001 και συγκεκριμένα με αριθμ. Πρωτ. 996/31/7/01, η ΕΣΑΜΕΑ έστειλε προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπουργό Υγείας Κατάπτυστο έγγραφο ζητώντας μετά από έγκριση του Γ.Σ. της ΕΣΑΜΕΑ στη συνεδρίαση στις 23-6-2001, ήσουν και εσύ Κε Πρόεδρε και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της ΠΟΣΓΚΑμΕΑ με ομόφωνη απόφαση «Τη Θέσπιση πόρων για την οικονομική στήριξη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. και των φορέων που ανήκουν στη δύναμή της, με την παρακράτηση και σε ποσοστό 1,5% από τα επιδόματα που χορηγούνται στα άτομα με αναπηρίες, από τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος διατροφής των νεφροπαθών καθώς επίσης και από τα επιδόματα που χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία».
Δυστυχώς Κε Πρόεδρε φθάσατε και σε αυτό το σημείο να ενισχύετε τα έσοδα της ΕΣΑΜΕΑ από την περικοπή επιδομάτων των παιδιών μας αλλά και το επίδομα διατροφής των νεφροπαθών και φυσικά από τα επιδόματα πού χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία εις βάρος της λειτουργίας των φορέων μας! Δεν τους έφταναν οι πλαστές και εικονικές Γενικές Συνελεύσεις για να κοροϊδέψουν την Εργατική Εστία, συνέχισαν με την περικοπή των επιδομάτων και των ασφαλίστρων! Των επιδομάτων και ασφαλίστρων που κρατούν ανοικτούς
τους Φορείς μας! Προχωρήστε λοιπόν πιο δυναμικά ! Είναι ευκαιρία να κλείσετε τους φορείς και όλες οι χρηματοδοτήσεις των Κοινωνικών Φορέων να μεταφερθούν στην ΕΣΑΜΕΑ. Που ξέρεις, θα γλύψετε κι εσείς κανένα κοκαλάκι! Δεν είναι άσχημα!
9) Σε τι να αναφερθούμε ως προς τα Προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων που τα πήρε η ΕΣΑΜΕΑ και έβαλε τις Φιλιπινέζες να τα υλοποιούν, φυσικά όχι με το αζημίωτο. Είχαμε αρκετά ….. ταξιδάκια, διαμονές, συμβουλευτικές εικονικές που δεν έγιναν κ.λ.π. …κ.λ.π.
10) Προγράμματα Αθλητισμού με τους Γυμναστάς! Ούτε και αυτά ήσασταν ικανοί να διαχειριστείτε εσείς, είχε όμως καλό … αποτέλεσμα!
Συνεχίζοντας, θα θέλαμε να σας θέσουμε κάποια ερωτήματα για προβληματισμό, όχι μόνο σε εσάς τους παλιούς . . . συνδικαλιστές αλλά κυρίως των νέων συμβούλων της ΠΟΣΓΚΑμΕΑ και κυρίως των νέων Προεδρείων των Πρωτοβάθμιων Φορέων, που είναι αδύνατον να υποψιάζονται τι παίγνια έχουν παιχθεί από την υποτέλεια των Εργατοπατέρων όλων αυτών των χρόνων.
11) Επιχορηγήσεις. Αφήσαμε τελευταίο το θέμα των κρατικών επιχορηγήσεων, σας ενημερώνουμε όμως υπεύθυνα ότι οι 2 Ομοσπονδίες Γονεϊκού Κινήματος αλλά και η Συνομοσπονδία Γονεϊκού Κινήματος έγιναν με ρεφενέ, μεταξύ μας δεν επιχορηγηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια ούτε με ένα ευρώ! Ενώ εσείς, Π.Ο.Σ.Κ.Α.ΜΕ.Α & Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α ζείτε μέσα στη χλιδή και στη κατασπατάληση του Δημοσίου χρήματος! Μήπως δεν τα γνωρίζετε; Μόνοι σας έχετε «αλληλοκατηγορηθεί»! Λειτουργείτε εις βάρος των παιδιών μας κι από τις κρατικές επιχορηγήσεις σαν μαχαραγιάδες έχετε φθάσει τις κατασκηνώσεις στο 1.000.000,00 ευρώ! Ελπίζουμε όταν θα έλθει η ώρα να δώσετε επίσημες και πειστικές εξηγήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να σας προβληματίσουμε θέτοντας σας κάποια ερωτήματα:
Ø Τί ανατροπές κατορθώσατε να περάσετε τόσα χρόνια στα επιδόματα των παιδιών με Ν.Υ. έναντι των άλλων αναπηριών που υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό;
Ø Οι ανάπηροι π.χ. τυφλοί, παραπληγικοί, κ.λ.π., όταν εργάζονται εξακολουθούν να λαμβάνουν τα επιδόματα, τα παιδιά της Ν.Υ. γιατί τα χάνουν; Γιατί δεν το ανατρέπετε; Μήπως δεν το έχουν ανάγκη;
Ø Τα παιδιά της Ν.Υ., αν εργασθούν, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, χάνουν την ασφάλιση του γονιού και για να επανέλθουν χρειάζονται σκληροί αγώνες. Μήπως έχετε κάνει κάτι για αυτό; Δεν σας αφορά ;
Ø Οι ανάπηροι άλλων κατηγοριών, όταν συνταξιοδοτηθούν, εξακολουθούν να λαμβάνουν το Επίδομα Πρόνοιας. Για τη Ν.Υ. τι έχετε επιτύχει;
Ø Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στη διαμαρτυρία των αναπήρων για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματα ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται. Για τη Ν.Υ. τι πράξατε;
Ø Έχετε ποτέ διαμαρτυρηθεί για τις επιχορηγήσεις πού λαμβάνουν κρατικοδίαιτοι φορείς π.χ. ΚΕΑΤ, Σχολή Τυφλών κ.λ.π. εις βάρος των Κοινωνικών Φορέων ιδιαίτερα των παιδιών με Ν.Υ.;
Ø Έχετε ποτέ ενδιαφερθεί να μάθετε ποιοι από τους εκατοντάδες φορείς γονιών παιδιών με Ν.Υ. λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΣΑΜΕΑ και με ποιο τρόπο; Μήπως λαμβάνουν αυτά, κάποιοι από εσάς, με κριτήρια την υποταγή, την υπόκλιση, το χειροφίλημα, το χαφιεδισμό;
Ø Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν είναι πάντα οι ίδιοι που λαμβάνουν, με δικές του παρεμβάσεις, από τις πρώην Νομαρχίες ή Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ; Γιατί να υπάρχουν φορείς - σφραγίδες που απολαμβάνουν και οι γονεϊκοί φορείς να φυτοζωούν ; Γιατί μωρέ συνάδελφοι γονείς τόση υποτέλεια ; Γιατί ; Γιατί να μην υπάρχουν έστω και κάποια τυπικά κριτήρια ; Αν θα υπήρχαν δεν θα μπορούσατε έστω και μουλωχτά να ελέγξετε, τυπικά έστω τις κατανομές;
Ø Ενδιαφερθήκατε ποτέ να απευθυνθείτε προς τα αρμόδια Υπουργεία και Νομαρχίες να θεσμοθετηθούν «κριτήρια» για δίκαιες κατανομές των Τακτικών Επιχορηγήσεων;
Ø Ενδιαφερθήκατε να κάνετε παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διεκπεραιώσει την περιβόητη «Πιστοποίηση», που εκκρεμούσε από το 2006 ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι φορείς;
Γνωρίζετε τουλάχιστον ότι αν δεν είχαν γίνει συνεχείς και δυναμικές
παρεμβάσεις εκ μέρους της ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας ακόμη όλοι θα
περιμέναμε «Πιστοποίηση» !
Ø Ενδιαφερθήκατε ένα μέρος των εσόδων από τα τηλ/κά ΜΜΕ, πού τόσα χρόνια πηγαίνουν αποκλειστικά στους τυφλούς, να ενισχύσουν και τους φορείς Ν.Υ.; Αλίμονο! Ποιός τολμά να σηκώσει κεφάλι!
Ø Ενδιαφερθήκατε έστω, ένα μέρος από τις υπέρογκες σπατάλες ,να κάνετε μία ημερίδα για θέματα που αφορούν κυρίως τα παιδιά μας και τη Ν.Υ.;
Ø Ενδιαφερθήκατε να αλλάξει ο αναγκαστικός Νόμος για τις Τοποθετήσεις, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά τοποθετήσεων για τα αδέλφια και γονείς παιδιών με Ν.Υ ;
Ø Ενδιαφερθήκατε να αποτινάξετε την ιδιοτέλεια και σπατάλη και όλως ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που περνά ο τόπος; Ήταν ανάγκη π.χ. το Συνέδριό σας να γίνει στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ»! Δεν υπήρχαν τόσα αμφιθέατρα ή δωρεάν αίθουσες στη Θεσσαλονίκη ; Αλοίμονο από την τσέπη σας θα τα πληρώνατε; Θα έπρεπε δηλαδή μέσα στην λιτότητα να εμφανίζεσθε ως Σαουδάραβες και οι φορείς να έχουν απλήρωτο το προσωπικό, ΙΚΑ, κ.λ.π.;
Ø Οι Εκπρόσωποί σας και εσείς ο ίδιος Κε Πρόεδρε εγκρίνατε κάποιους απολογισμούς της ΕΣΑμεΑ 8.500.000 Ευρώ για μία 3ετία (1/1/06-31/12/08) !
Ø Αμοιβές Προσωπικού 1.416.259 και αμοιβές Τρίτων 3.946.024 ! Σύνολο 5.362.283 Ευρώ! Φυσικά δεν προχωράμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι ασφαλώς και εσείς είσθε συμμέτοχοι.
Ø Έσοδα ΕΣΑμΕΑ 1/1- 31/12/2009 από Δημ. Οργανισμούς 2.408.961,56 Ευρώ, ποσοστό 97,36% Κρατικοδίαιτη ΕΣΑμΕΑ! Συγχαρητήρια όταν όλοι οι άλλοι φορείς στενάζουμε!
(Συνέχεια) Αμοιβές Προσωπικού : 610.646,08 Ευρώ, Αμοιβές Τρίτων 76.859,40 Ευρώ, Έξοδα Συνεδρίων 405.678.08!!, Δωρεές-Επιχορηγήσεις στους υπηκόους της 1.204.425,12 Ευρώ! Φυσικά και αυτές οι κατανομές κατά
βούληση!! Άνευ ελέγχου! Πως τα ανέχεστε μωρέ τόσο πολύ όλα αυτά ; Έχετε τυφλωθεί ; Τόσο πολύ έχετε διαβρωθεί ; Δεν υπάρχει ιερό και όσιο!
Κλείνοντας αυτή την επιστολή κάνουμε από τα βάθη της ψυχής μας μία έκκληση-πρόταση, ιδιαίτερα εσύ Τάσο Λαγόπουλε, διπλοχτυπημένος από τη ζωή, κάντε ΑΜΕΣΑ ένα Γενικό Συμβούλιο. Διαβάστε και ξαναδιαβάστε αυτή την ειλικρινή επιστολή – βόμβα. Αν σας ταρακούνησε έστω και λίγο, ελάτε μαζί μας οι 3 Ομοσπονδίες να γίνουν 4, να τις αυξήσουμε ακόμα, να τις πλαισιώσουμε όλοι μαζί από μηδενική βάση. Οι συγχωνεύσεις άλλωστε στη σημερινή συγκυρία είναι επιβεβλημένες. Το ζητούν όλα τα Υπουργεία και ιδιαίτερα αυτά που μας αφορούν, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αρκετά το Γονεϊκό Κίνημα ήταν τόσα χρόνια «ραγιάς» της ΕΣΑΜΕΑ. Ίσως να μην μας δοθεί άλλη ευκαιρία. Κι αν σας γράψαμε δύο λόγια παραπάνω έπρεπε να σας ταρακουνήσουμε. Οι ημέρες που έρχονται θα είναι πιο δύσκολες για όλους μας! Περιμένουμε !!!


Με πάντα φιλική διάθεση
Οι εκπρόσωποι της ΕΣΓΚ/ΑΜΕΑ


Νικόλαος Λιανός
Ντίνος Δημητριάδης
Άννα Παπαγιαλιά


ΟΣΓΚ/ ΑΜΕΑ ΟΣΓΚ/ ΑΜΕΑ
Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων & Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων ΑμεΑ Κηδεμόνων ΑμεΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΝΟΤΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΗΣΩΝ
Διαβάστε περισσότερα...

Οριστικοποιήθηκαν 16 συμβάσεις προμηθευτών υγείαςΣτόχος η μείωση των τιμών σε αναλώσιμα που πληρώνουν τα Ταμεία
Οριστικοποιήθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ), 16 νέα σχέδια συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, τα οποία θα ισχύσουν ενιαία για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, διασφαλίζοντας και μείωση των τιμών σε αναλώσιμα υλικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα σχέδια εγκρίθηκαν μετά από δύο συνεδριάσεις του Συντονιστικού στις 6 και στις 16 Μαΐου, υπό τη προεδρία της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Α. Δρέττα, και με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΙΚΑ, Ρ. Σπυρόπουλου, του Διοικητή του ΟΑΕΕ, Γ. Βουδούρη, του Προέδρου του ΟΠΑΔ, Κ. Σουλιώτη, του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ, Χρ. Μπουρσανίδη, του εκπροσώπου του ΣΕΒ, Κ. Ραβάνη, και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΓΑ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Τα σχέδια που εγκρίθηκαν αφορούν:

Σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών (με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων).

Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων.

Σύμβαση με διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.

Σύμβαση Νοσοκομειακής Περίθαλψης:

• για τα συνήθη τμήματα

• για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

• για νοσηλεία στη νεογνική μονάδα

• για αρθροπλαστικές επεμβάσεις

• για εξωσωματική λιθοτριψία

• για διενέργεια ακτινοθεραπείας με “GAMMA KNIFE - X KNIFE”

• για διενέργεια ακτινοθεραπείας με “CYBER KNIFE”

Σύμβαση με Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης <κλειστής νοσηλείας και ημερήσιας φροντίδας>.

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υγείας, με μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης Νοσοκομείων & Κλινικών, καθώς και με αντίστοιχες μονάδες εκτός νοσοκομείων & ιδιωτικών κλινικών.

Σύμβαση Παροχής Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων.

Σύμβαση στο πλαίσιο της Ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων.

Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν ενιαίους όρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αφορούν στη λειτουργία των Μονάδων, τον καθορισμό νοσηλίων, την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και θεραπειών, τα φάρμακα, τα θεραπευτικά μέσα και τις προθέσεις (είδη και ανώτατες τιμές), των οποίων τα βασικά σημεία εστιάζονται στα εξής:

1. Οι οικονομικοί όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις είναι σύμφωνοι με το ισχύον κατά περίπτωση κρατικό τιμολόγιο, τις τιμές του Παρατηρητηρίου ή τις τιμές που καθορίζονται από το Δ.Σ. των Ταμείων, εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες του Παρατηρητηρίου.

2. Παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε τιμές και κάτω του κρατικού τιμολογίου.

3. Ορίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης φαρμάκων, ιατρικών πράξεων και η ηλεκτρονική εκκαθάριση των νοσηλίων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της σύμβασης και την καταβολή της αποζημίωσης.

4. Ορίζεται η διάρκεια ισχύος να είναι τριετής για όλες τις συμβάσεις.

5. Παρέχεται το δικαίωμα στα ασφαλιστικά ταμεία να συμβάλλονται ατομικά με τους φαρμακοποιούς ή συλλογικά με τους Συλλόγους (Πανελλήνιο κλπ).

6. Παρέχεται το δικαίωμα στα ασφαλιστικά ταμεία να διακόπτουν τη σύμβαση και πριν τη λήξη της αζημίως, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού ενημερώσουν δύο μήνες πριν τους ενδιαφερόμενους.

7. Οι ιδιωτικές κλινικές είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν στα ασφαλιστικά ταμεία κλίνες σε όλα τα τμήματα αυτών χωρίς εξαιρέσεις, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση.

8. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών για την τήρηση των συμβάσεων και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των όρων τους, που περιλαμβάνει την επιβολή ποινικής ρήτρας που ορίζεται στο ύψος του 50% των οφειλών του προηγούμενου μήνα.

9. Ειδικεύτηκαν ως αιτίες άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, οι ουσιαστικοί όροι «πλαστή, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, οικονομική διαφθορά-φακελάκι, καθώς και κατευθυνόμενες καθ’ υπερβολή εξετάσεις».

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η άμεση προσαρμογή της τιμής όσων αναλώσιμων υλικών δεν έχουν εναρμονισθεί με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, μετά από τις περσινές μειώσεις. Η μεσοσταθμική μείωση για περίπου 1000 υλικά, ανέρχεται σε 35%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

- πλάκες ευθείες αυτοσυμπιεζόμενες πάχους 2,0mm τύπου Α.Ο από κράμα ΤΙ

- βίδες τιτανίου emergency διαφόρων μεγεθών για mini και μικροσκοπικά κατάγματα

- ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής

Ωστόσο, σε άλλες κατηγορίες υλικών παρατηρείται διαφορά έως και 158%. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- εμφυτεύματα για αποκατάσταση στροφικού πέταλου ώμου, 158% απόκλιση τιμής

- άρθρωση γόνατος-υβριδιακά, 160% απόκλιση τιμής

- αυτοσυμπιέζουσες κωνικές αυλοφόρες βίδες, 129% απόκλιση τιμής.

Το Παρατηρητήριο Τιμών, μετά από συνεννόηση με το ΣΥΣΠΥ, θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις τιμών για υλικά που δεν βρίσκονται στον αντίστοιχο κατάλογό του και αφορούν αποκλειστικά εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα, που χρησιμοποιούνται μόνο από τα ασφαλιστικά ταμεία.


Διαβάστε περισσότερα...

Οι μεγάλες ποσότητες καφέ μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτηΟι άνδρες που πίνουν έξι ή περισσότερους καφέδες την ημέρα έχουν 60% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του προστάτη και 20% λιγότερο κίνδυνο για οποιοδήποτε άλλο τύπο αυτού του καρκίνου, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη του είδους της που έχει γίνει ποτέ. Ακόμα και η κατανάλωση μόνο ενός έως τριών καφέδων την ημέρα μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο για το πιο θανατηφόρο είδος καρκίνου του προστάτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Λορελέι Μούτσι, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των Η.Π.Α., σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, εξέτασαν σχεδόν 48.000 άνδρες επί 12 έτη, κατά τα οποία παρακολουθούνταν για το πόσους καφέδες έπιναν. Στη διάρκεια της έρευνας (1986-2008), περίπου 5.000 περιστατικά καρκίνου του προστάτη αναφέρθηκαν, εκ των οποίων 642 μεταστατικά (συνήθως στα οστά) και θανατηφόρα.

Ακόμα και όταν ελήφθησαν υπ' όψιν άλλοι παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, έλλειψη σωματικής άσκησης, ανθυγιεινή διατροφή κ.λπ.), η σχέση καφέ-καρκίνου παρέμεινε σε ισχύ. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο ανεξαρτήτως του είδους καφέ που καταναλωνόταν και της ποσότητας καφεΐνης που αυτός περιείχε. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η προστατευτική δράση δεν οφείλεται στην καφεΐνη αλλά σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες που περιέχει ο καφές, ο οποίος, σε προηγούμενες μελέτες, έχει επίσης συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο για πάρκινσον, διαβήτη τύπου 2, πέτρα στα νεφρά, καρκίνο του ήπατος κ.α..

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η μορφή καρκίνου που διαγιγνώσκεται πιο συχνά στους άνδρες, όμως δεν είναι πάντα θανατηφόρος, ενώ πολύ συχνά δεν προκαλεί μεταστάσεις. Μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με τεστ αίματος και με ιατρική εξέταση, ενώ ορισμένες φορές, ιδίως σε προχωρημένη ηλικία, ο ασθενής δεν κάνει καν χειρουργική επέμβαση για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών. Εκτιμάται ότι περίπου 16 εκατ. άνδρες σε όλο τον κόσμο ζουν με διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη, ενώ κατά μέσο όρο ένας στους έξι άνδρες στις ανεπτυγμένες χώρες σε κάποια στιγμή της ζωής του μπορεί να εμφανίσει τη νόσο.


Διαβάστε περισσότερα...