Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Πιγκουίνοι... αγιοβασίληδες


Στην Κορέα έχουν φαντασία!


Δείτε το όμορφο βίντεο...
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Καμηλοπάρδαλη σβήνει τη δίψα της σε πισίνα


Ευχάριστη έκπληξη για ένα ζευγάρι τουριστών στη Ν. Αφρική.

Τα σαφάρι αποτελούν μια μοναδική εμπειρία να έρθει κανείς όσο πιο κοντά γίνεται, μέσα σε πλαίσια ασφάλειας, με την άγρια φύση.

Μερικές φορές μάλιστα, εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεσαι τόσο κοντά… που δε θα το φανταζόσουν ποτέ.

Η Kali Sakai και ο σύζυγός της είχαν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Kariega Game Reserve στη Νότια Αφρική, γράφει η MailOnline.

Ένα πρωί, όταν επέστρεψαν στο δωμάτιο τους από το πρωινό διαπίστωσαν ότι είχαν έναν απρόσμενο επισκέπτη.Μια καμηλοπάρδαλη αποφάσισε να σβήσει τη δίψα της στην πισίνα του δωματίου τους… και δεν την ενδιέφερε τίποτε άλλο…Δείτε το βίντεο...
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τροπολογία για θέματα εκπαιδευτικών


Κατατέθηκε εκπρόθεσμα από το υπουργείο Παιδείας.

Τροπολογία που αφορά θέματα εκπαιδευτικών και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, Βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Το newsbeast.gr παρουσιάζει τα όσα περιλαμβάνει η τροπολογία για τους εκπαιδευτικούς. Στην τροπολογία υπάρχει ο χαρακτηρισμός εκπρόθεσμος.

Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση

Συγκεκριμένα μια από τις ρυθμίσεις αφορά την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 16 του πδ50/1996 ως ακολούθως: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης». ‘Όπως αναφέρεται μεταξύ των άλλων στην αιτιολογική έκθεση για τη ρύθμιση αυτή, τις μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση κατ΄ αναλογική εφαρμογή του νόμου δικαιούνται να λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το οποίο είναι σε ισχύ, εφόσον αυτός με τον οποίο συμβιώνουν υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Ομοίως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το οποίο είναι εν ισχύ, λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους.

Αποσπάσεις

Άλλη μια ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί και η αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 που αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος ( ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδες και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου επεκτείνεται και για τους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος ( ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δυνατότητα απόσπασης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

Χρόνος κτήσης πτυχίου και αναπληρωτές

Να σημειώσουμε ότι με τις παραγράφους 2,3,4 που ακολουθούν, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με τις παραγράφους 2,3,4 οι υποψήφιοι για τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων στην περίπτωση που η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο ( εξεταστική χειμερινού, εαρινού ή Σεπτεμβρίου) προηγείται στην κατάταξη ο υποψήφιος ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για όσους πίνακες αυτή λαμβάνεται υπόψη και τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ο χρόνος κτήσης πτυχίου.


• 2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 ν.3848/2010 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: « Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο ( εξεταστική περίοδο χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.

Η παράγραφος 4 όπου και γίνεται η προσθήκη αναφέρει:

Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσ¬σονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμ¬βάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

• 3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 ως ακολούθως: Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.

Τι αναφέρει το άρθρο 16 και η παράγραφος 2 όπου γίνεται η προσθήκη:

Στο συμπληρωματικό πίνακα προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του άρθρου 13 παρ.1 του παρόντος νόμου κατατάσσονται με απόλυτη προτεραιότητα οι πολύτεκνοι κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6, παρ.16, περίπτωση β’ του Ν.3027/2002 και έπονται οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 του Ν1894/1990. Η σειρά κατάταξης όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες αυτές εξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης από τη βαθμολογία αυτού.

• 4.Προστίθενται εδάφια γ και δ στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.3027/2002 ως ακολούθως:

Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.

Όλη η τροπολογία εδώ.Διαβάστε περισσότερα...

«Με πίστη, αγάπη και ενότητα θα ξεπεράσουμε την κρίση»


Εγκαταλελειμμένα παιδιά και ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας επισκέφτηκε ο Αρχιεπίσκοπος.

«Στην ανάγκη να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με πίστη, ενότητα και αγάπη προς το συνάνθρωπο», αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος. Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας με την «Αποστολή» επισκέφθηκαν εγκαταλελειμμένα παιδιά και ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

«Ζούμε, είπε ο κ. Ιερώνυμος, μια πολύ δύσκολη για τη χώρα περίοδο, σε κόσμο χωρίς ειλικρινή επικοινωνία, πού απωθεί το θείο και το ιερό, πού εξομοιώνει και ομογενοποιεί τούς ανθρώπους. Νιώθουμε ξένοι μεταξύ μας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται λόγοι στο κενό και τα ζητήματα να μην επιλύονται. Απογοητευόμαστε ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αποτυγχάνουμε να σηκώσουμε ὁ καθένας τον σταυρό του. Λείπει ἡ πίστη, και τα λόγια μοιάζουν χωρίς περιεχόμενο. Γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό και αγάπη προς τούς ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται αδελφοί, όταν σέβεται και τιμά ο ένας τον άλλον, εξαφανίζονται οι διαφορές, αναπτύσσονται χαρίσματα . Ο άλλος, ο άνθρωπος δίπλα μας, κατέληξε ο κ. Ιερώνυμος, είναι αδελφός μας, δεν είναι ούτε εχθρός μας ούτε αντικείμενο εκμετάλλευσης, είναι εικόνα του Θεού – είμα¬στε εμείς».

Στις επισκέψεις του τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εθνικής άμυνας κ. Νικόλαος Δένδιας, η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φωτεινή Γεννηματά, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΑ κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ, Υποπτέραρχος κ. Χρήστος Γρηγορέας, ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΑ και ο Διοικητής 251 ΓΝΑ, Ταξίαρχος, κ. Γεώργιος Τουλούμης.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος με τον Υπουργό κ. Δένδια, επισκέφθηκαν ασθενείς σε δύο νοσηλευτικές μονάδες, μοιράζοντας δώρα και ευχές σε όλους. Στη συνέχεια έδωσαν το παρόν στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, το οποίο ήταν κατάμεστο από το προσωπικό.


Διαβάστε περισσότερα...

Ο Άγιος Βασίλης που λατρεύει τον μαξιλαροπόλεμο


Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα και ο... Άγιος Βασίλης αποφάσισε να κάνει μια επίσκεψη στο πανεπιστήμιο Λίνκολν των ΗΠΑ. Αντί για δώρα έδωσε στους φοιτητές μαξιλάρια και έπαιξε μαζί τους μαξιλαροπόλεμο.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο κύβος του Ρούμπικ που... δε λύνεται ποτέ!


Αποτελείται από 18 φορές περισσότερα τετραγωνάκια.

Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτών που προσπαθούν να λύσουν τον κύβο του Ρούμπικ και το μόνο που καταφέρνουν είναι να… μένουν στην προσπάθεια, τότε μάλλον η παρακάτω (μεγαλύτερη) εκδοχή του φημισμένου, τρισδιάστατου, μηχανικού παζλ μάλλον δεν είναι για εσάς!

Μια εταιρεία από το Χονγκ Κονγκ αποφάσισε να θέσει μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση στους λάτρεις του συγκεκριμένου παζλ – και για να είμαστε πιο ακριβείς, μια πρόκληση 18 φορές μεγαλύτερη!

Το «Pillow 13x13x13 IQ Brick», όπως ονόμασαν τη δική τους εκδοχή, αποτελείται από 1.014 χρωματιστά τετραγωνάκια, δηλαδή κάθε πλευρά του κύβου έχει 169 τετραγωνάκια.Η «κλασική» μορφή του κύβου του Ρούμπικ έχει 9 τετραγωνάκια σε κάθε πλευρά.Σύμφωνα με δημοσίευμα της MailOnline, οι δημιουργοί του παιχνιδιού ισχυρίζονται ότι «ενισχύει τη δημιουργική σκέψη και βελτιώνει, τόσο το δείκτη ευφυΐας, όσο και της συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου».
Διαβάστε περισσότερα...

Θεοφάνια μαζί με τον… Σήφη


Θα βουτήξουν για το σταυρό μαζί με τον θρυλικό πλέον κροκόδειλο.

Ατρόμητοι δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Φράγματος των Ποταμών, οι οποίοι φαίνεται ότι πλέον έχουν συνηθίσει τόσο πολύ την παρουσία του Σήφη του κροκόδειλου στην περιοχή τους ώστε να σκέφονται σοβαρά το ενδεχόμενο να βουτήξουν για τον Σταυρό στην εορτή των Θεοφανίων.

«Θα γίνει η τελετή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πέσω πρώτος να πιάσω τον σταυρό» δηλώνει χαρακτηριστικά στο Έθνος ο επίτιμος πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Παντάνασσας.

«Όλοι θα πάμε στο Φράγμα για την τελετή. Ο «Σήφης» φαίνεται ακίνδυνος για τους ανθρώπους. Τον βλέπω σχεδόν κάθε μέρα έξω από το φράγμα και όταν αντιλήφθεί ανθρώπους φεύγειτρομαγμένος στο νερό. Το νέχουν αγριέψει από το κυνήγι που του κάνουν για να τον πιάσουν» συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου Παντάνασσας Αλέξης Ιερωνυμάκης.

Σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι της περιοχής επαναλαμβάνουν το αίτημά τους να ληφθεί μέριμνα ώστε ο Σήφης να μείνει στην περιοχή σε ελεγχόμενο χώρο καθώς τις ημέρες των εορτών πολλοί είναι οι επισκέπτες που θέλουν τον δούν από κοντά.

Σημειώνεται ότι, γράφει το cretalive, μολονότι ο Σήφης προτιμά τις πάπιες, οι Κρητικοί ως καλοί «οικοδεσπότες» σκέφτονται να του κάνουν το... χριστουγεννιάτικο τραπέζι προσφέροντας του ένα κρητικό γουρουνόπουλο.


Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακες ζωγραφικής με θέμα τα Χριστούγεννα


Οι μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων επηρεάζουν και την τέχνη και έχουν εμπνεύσει στο πέρας των χρόνων και πολλούς ζωγράφους!

Αυτοί είναι μερικοί από τους κλασικούς πίνακες με θέμα τα Χριστούγεννα:

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Albert Chevallier Tayler – 1911Ανάμνηση των Χριστουγέννων – Antonio Garcia y MenciaΧριστουγεννιάτικοι επισκέπτες Frederick Daniel Hardy – 1869Χριστουγεννιάτικα δώρα- Hugo Oehmichen – 1882Η γαλοπούλα Robert Braithwaite MartineauΧριστουγεννιάτικα φρούτα και ξηροί καρποί Eloise Harriet StannardΠαραμονή Χριστουγέννων – George H.Yewell – 1863Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα – Νικηφόρος Λύτρας – 1872
Διαβάστε περισσότερα...

Χρεώσεις οφειλών Τελών Κυκλοφορίας από αυτοκίνητα «φαντάσματα»


Πληθαίνουν οι καταγγελίες ιδιωτών καταναλωτών σχετικά με ανεξόφλητες οφειλές Τελών Κυκλοφορίας που τους πιστώνει η εφορία οι οποίες αφορούν σε οχήματα που δεν είχαν ποτέ ή δεν είχαν την συγκεκριμένη περίοδο των οφειλών στην κατοχή τους!

Το Enikonomia δημοσιεύει αποκλειστικά και τις επιστολές της εφορίας προς τους υποτιθέμενους ιδιοκτήτες...
Οφειλή Τελών σε ανύπαρκτους ιδιοκτήτες
Ένα αλλαλούμ έχει δημιουργηθεί στο Taxisnet με τις διασταυρώσεις των στοιχείων ιδιοκτητών αυτοκινήτων μπλέκοντας σε περιπέτειες των Ελληνες καταναλωτές οι οποίοι αναγκάζονται να περάσουν από πολλά γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών για να γλιτώσουν τις χρεώσεις των Τελών Κυκλοφορίας σε ανύπαρκτα αυτοκίνητα ή τελικά να πληρώσουν τα πρόστιμα για να μην τρέχουν…

Ειδικότερα πρόσφατα από εφορία απεστάλη σε καταναλωτή ειδοποίηση οφειλής Τελών Κυκλοφορίας οχήματος για τα έτη 1996 και 1997 κυλινδρισμού 1.590 κ.εκ. χρονιές ο οποίος όμως το είχε αποκτήσει ως μεταχειρισμένο το 2000!

Ο συγκεκριμένος πολίτης προειδοποιήθηκε και από την εφορία πως έχει στη διάθεσή του 5 ημέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στη ΔΟΥ προσκομίζοντας την Αδεια Κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που έχει στη διάθεσή του με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος που δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τούτο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αναγνώριση από τον καταναλωτή των οφειλομένων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματος και συνεπώς το οφειλόμενο ποσό μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθεί και θα πρέπει να καταβληθεί!

Τελικά αναγκάστηκε να καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας για ένα αυτοκίνητο που δεν είχε στην κατοχή του για να γλιτώσει τις επιβαρύνσεις…

Σε άλλο περιστατικό ιδιώτης καταναλωτής κατά την διαδικασία πώλησης ακινήτου ανακάλυψε όταν μετέβη στην εφορία πως χρωστά τα Τέλη Κυκλοφορίας σε ένα όχημα με κινητήρα 2.500 κ.εκ. που ποτέ δεν είχε στην κατοχή του!

Για να ολοκληρώσει την πώληση του ακινήτου αναγκάστηκε να καταβάλει 880 ευρώ για τα Τέλη Κυκλοφορίας σε ένα όχημα που ποτέ δεν είχε στην κατοχή του!
Τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Σε περίπτωση που η εφορία σας χρεώσει με Τέλη Κυκλοφορίας για κάποιο αυτοκίνητο που ποτέ δεν είχατε στην κατοχή σας ή δεν τον είχατε την περίοδο που έχουν καταλογιστεί τα πρόστιμα θα πρέπει να μεταβείτε αμέσως στη Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και κατόπιν να επισκεφθείτε την πλησιέστερη Διεύθυνση Μεταφορών ώστε να παραλάβετε κάποια βεβαίωση που θα διευκρινίζει πως δεν είχατε ποτέ στην κατοχή σας το όχημα ή δεν το είχατε την περίοδο που έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα ώστε να διαγραφούν από την εφορία οι όποιες οφειλές έχουν καταλογιστεί για το όχημα.

Βέβαια το χρονικό διάστημα των 5 ημερών είναι ελάχιστο και ενόψει εορτών ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Οπότε ή σπεύδετε για να γλιτώσετε ή πληρώνετε τις οφειλές των αυτοκινήτων «φαντασμάτων» και έπειτα κάνετε ένσταση στην εφορία για να σας επιστραφούν τα χρήματα...


Διαβάστε περισσότερα...

Στην Κέρκυρα το πρώτο υδατοδρόμιο της Ελλάδας


Την απόφαση με την οποία ιδρύεται το πρώτο υδατοδρόμιο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος.Σύμφωνα με την απόφαση το επισπεύδον Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χορηγεί δια του αρμοδίου Υφυπουργού, Μιχάλη Παπαδόπουλου, στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας (υδατοδρόμιο) στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Κέρκυρας για τη χρήση της από υδροπλάνο.

Η αδειοδότηση του πρώτου υδατοδρομίου στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αναβαθμίζει τη μέχρι σήμερα συγκοινωνιακή διασύνδεση της χώρας. Επισημαίνεται ότι με τον ερχομό των υδροπλάνων δημιουργείται μία νέα προοπτική για τον τουρισμό, τις μεταφορές και τη νησιωτική πολιτική. Η χρήση των υδροπλάνων μπορεί να δώσει ώθηση στα νησιά, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να κάνει πιο εύκολη τη σύνδεση της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας με δύσκολα προσβάσιμους συγκοινωνιακούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι το υδατοδρόμιο λειτουργεί ως τόπος από/προσθαλάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτήσεων της Γενικής αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης, η οποία έγινε παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού, Άντζελας Γκερέκου, και του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Σπύρου Ανδριώτη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε:

«Σήμερα εισάγουμε μια καινούρια μορφή συγκοινωνίας που συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ προάγει αυτό που εμείς αποκαλούμε «νησιωτικότητα». Όπως έχω τονίσει, η πολυνησία της χώρας αποτελεί για εμάς πλούτο και αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Η πατρίδα μας έχει θάλασσα, έχει λίμνες και όλα εκείνα τα φυσικά χαρακτηριστικά για να υποδεχτούμε τη λειτουργία των υδροπλάνων. Σήμερα κάνουμε το πρώτο και αποφασιστικό βήμα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπογραφούν και θα αδειοθοτηθούν και άλλα υδατοδρόμια, ώστε από φέτος το καλοκαίρι να έχουμε τα πρώτα δρομολόγια υδροπλάνων στη χώρα».

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος, από την πλευρά του, τόνισε τα εξής:

«Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ως επισπεύδον Υπουργείο, ολοκλήρωσε μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τη διαδικασία για την πρώτη αδειοδότηση υδατοδρομίου που θα χωροθετείται στο λιμάνι της Κέρκυρας. Σήμερα δίνουμε μια νέα πνοή στη συγκοινωνιακή κάλυψη της χώρας, εισάγοντας ένα νέο μεταφορικό μέσο που θα διασυνδέει μεταξύ τους τα νησιά, τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, τις λίμνες αλλά και πολλούς προορισμούς στο εξωτερικό. Θα φέρει πιο κοντά το κέντρο και τους πολίτες μεταξύ τους, και θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη μεταφορά πολιτών και εμπορευμάτων, όσο και στον τουρισμό».Διαβάστε περισσότερα...

Γάτα κάνει μασάζ σε σκύλο


Πολλά έχουν γραφτεί για την κόντρα των σκύλων με τις γάτες. Οι ιστορίες που υπάρχουν για την αντιπάθεια των δύο ζώων έχουν γίνει μέχρι και ταινίες. Τι γίνεται όμως όταν ανατρέπεται αυτή η αντιπάθεια. Δείτε το βίντεο που μία γάτα προσπαθεί να υπνωτίσει έναν σκύλο κάνοντας του μασάζ.

Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ταξίδεψε 40 ώρες για να κάνει έκπληξη στη μητέρα του


Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας νεαρός να ταξιδεύει 40 ώρες προκειμένου να κάνει έκπληξη στην μητέρα του για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το αγόρι ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαμένει το τελευταίο διάστημα, στην Ιρλανδία και η αντίδραση της μητέρας του είναι πραγματικά συγκινητική.

Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

"Έφυγε" ο ηθοποιός Γιώργος Κυριακίδης


«Έφυγε» σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Γιώργος Κυριακίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας το 1938 και είχε συμμετάσχει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες της χρυσής εποχής, όπως «Το πιο λαμπρό αστέρι», «Βίβα Ρένα», «Καπετάν φάντης μπαστούνι», «Η βουλευτίνα», «Ο τρελός τα’ χει 400», αλλά και σε φιλμ του σύγχρονου σινεμά, όπως «Πολίτικη κουζίνα», «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», «Πίσω πόρτα» και πολλά άλλα.

Ήταν από τους ηθοποιούς που είχαν σημαντικές συνεργασίες σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Μεγάλες επιτυχίες

Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Κυριακίδη στην τηλεόραση ήταν στη σειρά «Ο θησαυρός της Αγγελίνας» στη ΝΕΤ, το 2005. Ωστόσο είχε συμμετάσχει σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως «Η κραυγή των λύκων», «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του», «Οι αυθαίρετοι», «Ορκιστείτε παρακαλώ», «Εγκλήματα», «Μη φοβάσαι τη φωτιά», «Η νταντά» και αρκετές ακόμη, οι ρόλοι που αναλάμβανε ήταν χαρακτηριστικοί.

Δύο χρόνια πριν έχασε την αγαπημένη του σύζυγο, γεγονός που του στοίχισε πολύ. Ωστόσο, δεν έμεινε μόνος, καθώς είχε στο πλευρό του την ανιψιά του, την Ευτυχία, η οποία στάθηκε δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και μάλιστα τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στο Αιγάλεω.

Η κηδεία του ηθοποιού έγινε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στο Γ’ Νεκροταφείο.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τι κάνει ο μπαμπάς όταν τα παιδιά "χάνονται" στο κινητό;


Το «Pass The Salt» είναι η ταινία μικρού μήκους που κέρδισε με το χιούμορ της το Βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Five16 2014.

Θέμα της η αποξένωση των ανθρώπων εξαιτίας των social media.

Το «Δώσε μου το αλάτι» του Μάθιου Άμπελερ, ενός φοιτητή του Πανεπιστήμιου του Northwestern «μιλάει» για την τεχνολογία και τις σχέσεις, λέει ο ίδιος.

Οι φυσικές κοινωνικές δεξιότητες έχουν αντικατασταθεί από τα γραπτά μηνύματα και την έμμεση επικοινωνία. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα τυπικό οικογενειακό δείπνο.

Η εικόνα δεν είναι πρωτότυπη. Τα παιδιά είναι «εξαφανισμένα» στα κινητά τους και δεν ακούνε τον πατέρα τους που τους ζητάει να του «περάσουν το αλάτι».

Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

"Έφυγε" ο Νίκος Καργόπουλος


Σε ηλικία 66 ετών έφυγε το βράδυ της Παρασκευής,από τη ζωή ο Νίκος Καργόπουλος, παλαιό πολιτικό στέλεχος και από εκείνους που αντιστάθηκαν ενεργά στη δικτατορία και πλήρωσαν τη μη συμμόρφωσή τους με το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Ο Νίκος Καργόπουλος έγινε περισσότερο γνωστός όταν εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, το 1975, όπου αναδείχθηκε γρήγορα στην ιεραρχία του Κινήματος, φθάνοντας μέχρι τη θέση του Γραμματέα της πανίσχυρης, τότε, Επιτροπής Οργανωτικού.Διαφώνησε σε πολλές από τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ και είναι χαρακτηριστικό ότι αποχώρησε, λόγω διαφωνιών, από το Κίνημα το 1981, όταν όλοι εγγράφονταν μαζικά.

Ο Νίκος Καργόπουλος γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1948 στην Αθήνα. Από 15 χρονών οργανώθηκε δραστήρια στη Νεολαία της ΕΔΑ και, στη συνέχεια, στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη.

Φοιτητής στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το φθινόπωρο του 1966, αναμίχθηκε δραστήρια από την πρώτη ημέρα στην αντιδικτατορική Αντίσταση, με αποτέλεσμα να μπει νωρίς στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών της χούντας και να συλληφθεί στη διάρκεια των γεγονότων της κηδείας του Γεωργίου Παπανδρέου στις 3 Νοεμβρίου 1968.

Δικάστηκε από το στρατοδικείο της δικτατορίας, καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση και εξέτισε την ποινή του στις Φυλακές Αβέρωφ και Κορυδαλλού. Αποφυλακίστηκε στις 26 Μαρτίου του 1970.

Οι χουντικές πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου τον απέβαλαν από το πανεπιστήμιο και του αφαίρεσαν τη φοιτητική ιδιότητα, κατά πάγια πρακτική εναντίον όλων των φυλακισθέντων ή εξορισθέντων αντιστασιακών φοιτητών και σπουδαστών.

Μετά και τη διακοπή της αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών, το 1972 κλήθηκε και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία υπό δυσμενέστατες συνθήκες.

Αποχωρώντας από το ΠΑΣΟΚ, μαζί με άλλους συναγωνιστές του συνέπηξαν το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ), από τις γραμμές του οποίου ο Νίκος Καργόπουλος αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή με το σθένος και την επιμονή που τον χαρακτήριζαν πάντα.

Υπήρξε δραστήριο μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αγωνιστών 1967-1974 (ΣΦΕΑ) από την ίδρυσή του, και συμμετείχε ενεργά και επίμονα στο ΔΣ του μέχρι την ώρα του αποχωρισμού.

Η κηδεία του Νίκου Καργόπουλου θα γίνει από το Νεκροταφείο της Ηλιούπολης τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώρα 3 μ.μ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τι "κρύβει" ο σκελετός της Αμφίπολης


Ανυπόστατα χαρακτηρίζει το υπουργείο Πολιτισμού, δημοσιεύματα που κυκλοφορούν ότι ο σκελετός της Αμφίπολης, ανήκει σε γυναίκα περίπου 50 ετών και ότι πρόκειται για την μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ολυμπιάδα.

Όπως διευκρινίζεται, τον Ιανουάριο θα ανακοινωθούν το φύλο, η ηλικία και το ανάστημα του σκελετού της Αμφίπολης, ενώ η έρευνα συνολικά θα ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου 20 μηνών.

Δείτε το βίντεο από τη ΝΕΡΙΤ
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πλημμύρησε παγωμένο ποτάμι


Ο Άλεξ Γκέλερ το 2001 κατέγραψε με την κάμερά του ένα εκπληκτικό φυσικό φαινόμενο. Ο Γκέλερ βρισκόταν στον παγωμένο ποταμό Wild Ammonoosuc, στο Νιου Χάμσαϊρ, όταν αυτό φούσκωσε και το νερό κάλυψε την παγωμένη επιφάνεια.

Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, το νερό παρασύρει ακόμα και τα δέντρα.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι πιο τρομακτικές φάρσες του Αϊ Βασίλη


Και ο Άγιος Βασίλης καμιά φορά θέλει να γελάσει και να περάσει καλά κάνοντας και καμιά… φάρσα! Τι γίνεται, όμως, όταν οι φάρσες αυτές δεν έχουν αρκετή δόση του χιούμορ και αντί για γέλιο μπορούν να προκαλέσουν τον τρόμο και τον φόβο των ανυποψίαστων περαστικών;

Η ομάδα του DM Pranks Productions δημιούργησε αυτό το βίντεο με πρωταγωνιστή έναν Αϊ Βασίλη που θέλησε να κάνει τις πιο τρομακτικές φάρσες.

Δείτε το βίντεο:
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η αντίδραση ενός κοριτσιού όταν "συνάντησε" μία αράχνη


Το γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η αντίδραση ενός 2χρονου τολμηρού κοριτσιού, όταν πάνω της περπατά μία αράχνη. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε το κορίτσι θα έκανε πολλούς ενήλικες να ντρέπονται.

Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η τίγρης του Πούτιν κατασπάραξε σκυλάκι


Τον τρόμο έχει σπείρει η τίγρης που είχε ελευθερώσει τον περασμένο Οκτώβριο, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς κυκλοφορεί ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να κατασπαράζει ένα σκυλάκι. Το περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα διαδραματίζεται σε χωριό της Κίνας και όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι του χωριού έχουν τρομοκρατηθεί.Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η Νο.1 εφαρμογή της χρονιάς για την Apple


Γνωρίστε το Elevate.

Κάθε χρόνο, λίγο πριν τελειώσει η χρονιά, η Apple επιλέγει τις καλύτερες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για τα iPhone.

Για το 2014 η εταιρεία-κολοσσός επέλεξε να χαρίσει τον τίτλο της «καλύτερης εφαρμογής για iPhone 2014» στην εφαρμογή Elevate.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκπαιδεύει τον εγκέφαλο του χρήστη και να βελτιώνει τη μνήμη, να αυξάνει τα επίπεδα συγκέντρωσης και κατανόησης του γραπτού λόγου, καθώς και μία σειρά από άλλες δεξιότητες που βελτιώνουν τη γενικότερη απόδοση και λειτουργία του ατόμου.Μέσα από 25 ειδικά σχεδιασμένα mini games, η εφαρμογή Elevate αποσκοπεί στο να κάνει την «καθημερινή σας εκπαίδευση λίγο πιο διασκεδαστική».

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη Νο 1. επιλογή της Apple για το 2014, μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο:
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σπίτια σε σχήμα βαρελιού


Το στούντιο DO Architects από τη Λιθουανία σχεδίασε τα πρωτότυπα Rolling Houses, μια σειρά από σωληνωτά σπίτια που συμπληρώνουν παιχνιδιάρικα τους λοφώδεις αμμόλοφους κοντά στην παραλία του Svencelé στη Λιθουανία. Περιτριγυρισμένα από κανάλια και στις τέσσερις πλευρές, οι κατοικίες σε σχήμα βαρελιού διαθέτουν μεγάλα τζάμια με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.

Κάθε σπίτι έχει τρία επίπεδα και δίνεται έμφαση στη χρήση του γυαλιού για επιπλέον φως και θέα. Έτοιμα να κατρακυλήσουν στο έδαφος, δημιουργούν μια ωραία εικόνα στην περιοχή, ενώ όλη η κατασκευή διακρίνεται για τον minimal σχεδιασμό και τις λιτές γραμμές. H πρόσβαση στη θάλασσα είναι εύκολη μέσω μια σκάλας που οδηγεί στην ακτή, ενώ ο περιβάλλων χώρος ενσωματώνεται πλήρως στη σχεδιαστική ιδέα.


Διαβάστε περισσότερα...