Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Δεύτερο Δάνειο κατοικίας από τον ΟΕΚ

Προσφάτως δόθηκε η δυνατότητα και για την δεύτερη δανειοδότηση από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Οι δικαιούχοι του ΟΕΚ στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο από τον Οργανισμό ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή διαμέρισμα, μπορούν να λάβουν και δεύτερη συνδρομή εφ’ όσον έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές προς τον ΟΕΚ από την πρώτη συνδρομή.

Άτοκο δάνειο για α) για αγορά ή ανέγερση κατοικίας και β) αποπεράτωση ή επέκταση κατοικίας. Η χρηματοδότηση γίνεται από κεφάλαια του Οργανισμού μέσω των Προγραμμάτων του ΟΕΚ (πολύτεκνοι ή 3 παιδιά και μία αναπηρία στην οικογένεια ή 2 παιδιά και δύο αναπηρίες στην οικογένεια).
Προϋπόθεση: παρέλευση 20ετίας από την πρώτη δανειοδ/ση. Το ποσόν της χρηματοδότησης είναι α) το οριζόμενο, βάσει του σχετικού Προγράμματος του Οργανισμού και β) 12000 € συν 3000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Άτοκο δάνειο(από κεφάλαια του ΟΕΚ) για επισκευή κατοικίας: Προϋπόθεση: παρέλευση 15ετίας από την πρώτη δανειοδ/ση ή την παραχώρηση κατοικίας. Ποσό: 7500 € συν 1000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Άτοκο δάνειο για επισκευή κατοικίας για ΑμεΑ:
Το συγκεκριμένο δάνειο αναλύεται σε δάνειο που δίνεται α) σε οικογένειες με αναπηρία 67% (δικαιούχος ή σύζυγος ή προστατευόμενο μέλος), και σε β) δάνειο για προσαρμογή της κατοικίας ώστε να είναι προσβάσιμη σε οικογένειες με κινητικά προβλήματα ή παραπληγικούς.
Προϋπόθεση: ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης του πρώτου δανείου.
Ποσό:
* α) 7500 € συν 1000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος
* β) 7500 € συν 1000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Διαβάστε περισσότερα...

Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων και ΑΜΕΑ του ΟΕΚ

Αφορά δικαιούχους που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, δικαιούχους που είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους έχουν αναπηρία 67% και άνω, είτε δύο προστατευόμενα μέλη τους έχουν αναπηρία 67% και άνω, συνταξιούχους λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, εφόσον προστατεύουν ένα (1) τουλάχιστον παιδί και δύο τουλάχιστον ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά δικαιούχων.


Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού, δικαιούνται να λάβουν στεγαστική συνδρομή:

  1. με τη μορφή έτοιμης κατοικίας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη να τους δοθεί.
  2. με στεγαστικό δικαίωμα, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία, ώστε ο δικαιούχος να εξεύρει κατοικία στην ελεύθερη αγορά, την οποία ο Ο.Ε.Κ. θα του αγοράσει και θα του την παραχωρήσει.
  3. με άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Ειδικό διαρκές πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση παροχής στεγαστικής συνδρομής σε άτομα με ιδιαίτερα έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και άγαμες μητέρες.

Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοινωνικής ή οικονομικής ανάγκης δικαιούχου, μπορεί να του δοθεί από τον Ο.Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανάλογα, δάνειο αυτοστέγασης ή έτοιμη κατοικία, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ή στεγαστικό δικαίωμα, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία. Ο αριθμός των κατοικιών που παραχωρούνται ετησίως με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30).

Επίσης σε άγαμες μητέρες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα (1) παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ. μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. έτοιμη κατοικία ή στεγαστικό δικαίωμα ή δάνειο αυτοστέγασης. Ο αριθμός των κατοικιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ετησίως.

Τέλος, οι κινητικά ανάπηροι-παραπληγικοί, οι συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ή κοινή νόσο που λαμβάνουν προσαύξηση στη σύνταξη, λόγω της απόλυτης αναπηρίας τους και συνταξιούχους λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασμού άνω ή κάτω άκρων που συνταξιοδοτήθηκαν έστω και με μια προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, λαμβάνουν στεγαστική παροχή με τη μορφή ατόκου στεγαστικού δανείου.
Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία


Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία (Acrobat Reader (pdf))
 ΟΔΗΓΟΣ.PDF  3,67 Mb
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία - Μέρος Α
 MEROS_A.RTF  3,62 Mb
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία - Μέρος B
 MEROS_B.RTF  2,20 Mb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.
Επίσης μπορείτε να το βρείτε και εδώ
Διαβάστε περισσότερα...