Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Ομιλία της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δρος Ερατώς Κοζάκου – Μαρκουλλή στη συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Θέλω κατ' αρχάς να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνει να προσφωνήσω και εγώ τη σημερινή διάσκεψη, που δίνεται με την ευκαιρία της εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού. «Δικαίωμα στο όνειρο, δικαίωμα στη ζωή», ένας τίτλος που κρύβει δύναμη και θέληση αλλά κυρίως αποφασιστικότητα για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα αναβαθμίσουν τη ζωή, όχι μόνο των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση αλλά όλης της κοινωνίας.

Δικαίωμα στο όνειρο σημαίνει δικαίωμα σε μια ζωή όπως την ονειρευόμαστε. Δεν νοείται ζωή που να μην προσφέρει στον άνθρωπο το δικαίωμα να οραματιστεί το μέλλον σύμφωνα με τις απέραντες δυνατότητες των ψυχικών του αποθεμάτων. Είναι η αρχή και η αξία της ζωής. Είναι, αν θέλετε, και πρέπει να είναι, το ιδανικό και η προσπάθεια όλων των οργανωμένων κοινωνιών να μεριμνούν και να επαγρυπνούν ώστε το δικαίωμα αυτό να διατηρείται ακέραιο και αναφαίρετο.

Η πρόσκληση του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης μού έφερε συνειρμικά στο μυαλό σκέψεις που πολλές φορές οι άνθρωποι στην έγνοια μας για την καθημερινότητα τις θεωρούμε απλές και αυτονόητες.

Η κινητικότητα, η ικανότητα, αν θέλετε, να εκτελούμε απλές λειτουργικές κινήσεις, μπορεί για κάποιους να δυσκολεύει, να εμποδίζεται λόγω λειτουργικών δυσκολιών που συναντούμε όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μόνιμα ή προσωρινά. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε την απουσία διευκολύνσεων στο δομημένο περιβάλλον ως την αιτία που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν, να ενταχθούν και να προσφέρουν, κάνοντας χρήση του μέγιστου των δυνατοτήτων τους.
Αυτή την κοινωνική διάσταση της μειωμένης κινητικότητας σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον έχει υιοθετήσει η Ευρώπη, ορίζοντας ως προβληματικό το περιβάλλον εκείνο που είναι ανίκανο να προσφέρει τις βασικές διευκολύνσεις. Διευκολύνσεις που σήμερα αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία ισότητας.

Το περιβάλλον, όπως το σχεδιάζαμε και το κτίζαμε μέχρι τώρα, καθιστούσε τη συμμετοχή αριθμού πολιτών, ακόμη και στις πιο απλές και βασικές πτυχές της ζωής, δύσκολη έως και αδύνατη. Η άρση της κατάφωρης αυτής αδικίας έρχεται με τον 21ο αιώνα να κάνει μια τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ορόσημο που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα όλων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή.

Τη Σύμβαση υιοθέτησε πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί και νομικά να την τηρήσει και να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία που απαιτούνται για την εφαρμογή της.

Το άρθρο 9 της Σύμβασης αναφέρεται εκτενώς στο δικαίωμα της ισότιμης και ασφαλούς πρόσβασης: Για να καταστεί δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση, σε ίση βάση με άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες.

Είτε απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στους γονείς μικρών παιδιών, στα προσωρινά τραυματισμένα άτομα ή στα άτομα με χρόνιες παθήσεις, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι το επίτευγμα του νέου αιώνα. Η νέα αυτή αντίληψη αναβαθμίζει την εξίσωση των ευκαιριών και την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών προσδίδοντας αξία στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εφαρμόζει εδώ και χρόνια την Αρχή της προσβασιμότητας, η οποία πρέπει να διαπνέει κάθε προγραμματισμό, κάθε έργο και κάθε νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουμε έναν περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους πολίτες. Γι΄ αυτό και η ισότιμη πρόσβαση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τόσο στα δημόσια κτήρια και πεζοδρόμια, όσο και στις εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές. Η διευκόλυνση και η ασφάλεια στη διακίνηση όλων των πολιτών είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη και καθήκον όλων των κρατικών υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με πρόταση του στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκε μέτρα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις κρατικές Υπηρεσίες, και έθεσε σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση τους. Η πρόταση έγινε αμέσως αποδεκτή και βρίσκεται τώρα στο στάδιο της υλοποίησης. Αφορά, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση χώρων στάθμευσης τόσο για υπαλλήλους με κινητικές δυσκολίες, όσο και για το κοινό. Ζητήσαμε επιπρόσθετα οι χώροι αυτοί να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες, γνωρίζοντας πόσο ο θερμός καιρός επηρεάζει τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Η αναβάθμιση των πεζοδρομίων όλων των κεντρικών αρτηριών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα, ολοκληρώνεται από το Τμήμα του Υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τα δομικά έργα. Οι προδιαγραφές ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση τους.

Οι νέοι αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα προσβασιμότητας τόσο στους Κύπριους πολίτες όσο και στους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας. Αυτή την αλυσίδα προσβασιμότητας έχουμε ως στόχο να την επεκτείνουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Οι πρόσφατες αλλαγές που δρομολογήθηκαν στα μέσα δημόσιας μεταφοράς σκοπό έχουν την αλλαγή σε σχήματα και νοοτροπίες του παρελθόντος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και φερέγγυου ιστού διακίνησης με χαμηλοδάπεδα, προσβάσιμα λεωφορεία, που θα εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Παράλληλα θα απαλλάξει την καθημερινότητα μας από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και το άγχος της τροχαίας κίνησης. Η υλοποίηση της προσπάθειας βρίσκεται στα αρχικά στάδια και θα ολοκληρώνεται σταδιακά.

Το όνειρο για μια καλύτερη ζωή το μοιραζόμαστε μαζί σας και είναι προσωπική η δέσμευση για την υλοποίηση όλων εκείνων των έργων που θα διευκολύνουν τον απλό πολίτη, γιατί μέτρο σήμερα δεν είναι ο μέσος όρος της ανθρώπινης δύναμης, αλλά η διευκόλυνση της ανθρώπινης αδυναμίας.

Η έναρξη των εκδηλώσεων για το Έτος για την πολλαπλή σκλήρυνση, ενός θεσμού που είναι απαραίτητος για την ενημέρωση της κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, με βρίσκει στο πλευρό σας και υποστηρίζω ένθερμα κάθε προσπάθεια που προγραμματίζετε.


Διαβάστε περισσότερα...

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη- Επαγγελματίες χορευτές συμπράττουν με άτομα με νοητική υστέρηση σε χοροθεατρική παράσταση

Ζουν συχνά στο περιθώριο, αναζητώντας διεξόδους έκφρασης των ικανοτήτων τους.
'Ατομα με νοητική υστέρηση, που φιλοξενούνται στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας "'Αγιος Παντελεήμων", αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τις δεξιότητές τους, συμπράττοντας με επαγγελματίες χορευτές στη χοροθεατρική παράσταση "Di agoniΩs".


"Αναπτύσσουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των ατόμων με αναπηρίες, που φιλοξενούνται στον 'Αγιο Παντελεήμονα, με στόχο την καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους και την τελική κατάκτηση της ανεξαρτησίας τους", εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η διοικήτρια της Μ.Κ.Φ. "'Αγιος Παντελεήμων", Συλβάνα Καρασαββίδου.
"Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αποϊδρυματοποίηση των περιθαλπόμενων, ακόμα και των πιο δύσκολων περιστατικών", προσθέτει η ίδια.
Στην παράσταση θα λάβουν μέρος δέκα περιθαλπόμενοι του "'Αγιου Παντελεήμονα", που θα συμπράξουν επί σκηνής με ισάριθμους χορευτές της Καλλιτεχνικής Εταιρίας "Δρυάδες Εν Πλω".

Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν χορογραφίες της Μαρίας Καραπαναγιώτη, σε μουσική των Σταμάτη Σπανουδάκη, Ρενέ Ομπρί, Στάθη Θεοχαράκη, 'Αστορ Πιατσόλα και 'Αμον Τόμπιν.

"Η παράσταση διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα μέσα από τη σωματική έκφραση, σχηματοποιώντας τη διαγώνια έκφραση, αλλά και την αγωνιώδη αναζήτηση των ανθρώπων, που βιώνουν την άχρωμη κοινωνικότητα ή στη χειρότερη περίπτωση την περιχαραγμένη καθημερινότητα τους", επισημαίνει η σκηνοθέτρια, χορογράφος και επικεφαλής της ομάδας "Δρυάδες Εν Πλω", Μαρία Καραπαναγιώτη.

Η ομάδα "Δρυάδες εν πλω" έχει ως έδρα της την Καρδίτσα και αποτελεί μετεξέλιξη του εργαστηρίου χορού "Δρυάδες" της Μαρίας Καραπαναγιώτη, που δημιουργήθηκε το 1987.
Η χορογράφος, σκηνοθέτρια και χοροθεραπεύτρια Μαρία Καραπαναγιώτη βραβεύτηκε το 2004 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων χορού με άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, πρόσφατα διακρίθηκε για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Συνάντηση Χορευτών με Αναπηρία "Handidance", στο Καμπρέ της Γαλλίας.

Η παράσταση "Di agoniΩs" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου, στις 8 μ.μ., στο Βασιλικό Θέατρο, με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης των ανθρώπων του "Αγίου Παντελεήμονα".
Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η δημιουργία τριών ακόμα χώρων προστατευμένης διαβίωσης περιθαλπόμενων του ιδρύματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Δικαίωση των συμβασιούχων του προγράμματος 3+1

Μεγάλης σημασίας και επίσης πολλής δημοσιότητας έχει λάβει το ζήτημα της δικαίωσης των ΑμεΑ συμβασιούχων του Δήμου Γλυφάδας, ύστερα από τον δικαστικό αγώνα που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό στον οποίο είχαμε αναφερθεί και τότε (βλέπε άρθρο:

Θα βρεθεί λύση με το πρόγραμμα 3+1 για ΑμεΑ σε ΟΤΑ;)
Πολλές εφημερίδες και πολλοί διαδικτυακοί τόποι ενημέρωσης, λόγω και της έκτασης που έλαβε το θέμα έχουν κάνει αναφορά το τελευταίο διάστημα. Μερικά από τα άρθρα είναι τα ακόλουθα. Εμείς πάντως ευχόμαστε το καλύτερο για τον αγώνα τους, που σίγουρα δεν έχει τελειώσει όπως φαίνεται, και να μην βρεθούν εμπόδια στον δρόμο τους.


Δικαιώθηκαν οι συμβασιούχοι με αναπηρία


Μετά από δικαστική απόφαση για τα εργασιακά τους δικαιώματαΈπειτα από τη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 13 ΑμΕΑ που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους, δικαιωθήκαν. Οι προσφυγόντες είχαν προσληφθεί στον συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τρία συν ένα χρόνια και ενώ έληγε η σύμβασή τους, το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, για την απόφασή του, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πιο ειδική διάταξη και υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7,8, που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα.

«Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό για τα ΑμεΑ. Ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξη Τύπου. "". Ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε επίσης, ότι η απόφαση αυτή πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ εξήρε και το έργο της δικαιοσύνης.

Ο δικηγόρος των εργαζόμενων, κ. Δημήτρης Βερβεσός, τόνισε πως «η απόφαση αυτή μπορεί πλέον να αποτελέσει σαφές νομολογιακό έρεισμα, έτσι ώστε να ζητήσουμε την κάμψη του 103 του Συντάγματος, ακόμα και για όλα τα ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον αυτά προσφύγουν δικαστικώς και εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασής τους».

Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.
------------------------

Απόφαση-σταθμός για τα εργασιακά δικαιώματα των ΑμεΑ


Σε μια απόφαση που αναμένεται να αποτελέσει νομικό έρεισμα για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους με αναπηρία στον στενό και ευρύ δημόσιο τομέα, κατέληξε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώνοντας 13 ΑμΕΑ - εργαζόμενους σε δημοτική επιχείρηση του δήμου Γλυφάδας, που είχαν προσφύγει δικαστικά με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Οι προσφυγόντες είχαν προσληφθεί στον συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τρία συν ένα χρόνια και ενώ έληγε η σύμβασή τους, το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι τα άτομα ΅ε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πιο ειδική διάταξη και υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7,8, που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα.

Για απόφαση-σταθμό έκανε λόγο ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (ΕΣΑΜΕΑ) Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τονίζοντας ότι πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr------------------------

Απόφαση για εργαζόμενους με αναπηρία


Νομικό έρεισμα για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους με αναπηρία στον στενό και ευρύ δημόσιο τομέα, μπορεί να αποτελέσει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 13 άτομα με ειδικές ανάγκες που εργάζονται σε δημοτική επιχείρηση του δήμου Γλυφάδας, που είχαν προσφύγει δικαστικά, με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος. Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.

------------------------

Δικαστική απόφαση-σταθμός για τα εργασιακά δικαιώματα ατόμων με αναπηρία


Μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου


Νομικό έρεισμα για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους με αναπηρία στον στενό και ευρύ δημόσιο τομέα, μπορεί να αποτελέσει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για μετατροπή των συμβάσεων 13 ανθρώπων με αναπηρία από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Τα 13 άτομα εργάζονταν σε δημοτική επιχείρηση του δήμου Γλυφάδας και είχαν προσφύγει δικαστικά, με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Οι προσφυγόντες είχαν προσληφθεί στον συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για τρία συν ένα χρόνια και ενώ έληγε η σύμβασή τους, το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, για την απόφασή του, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πιο ειδική διάταξη και υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7,8, που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα.

Την ικανοποίησή του για τη δικαστική απόφαση εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό για τα ΑμεΑ».

«Ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας» πρόσθεσε.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ εξήρε και το έργο της Δικαιοσύνης.

«Η απόφαση αυτή μπορεί πλέον να αποτελέσει σαφές νομολογιακό έρεισμα, έτσι ώστε να ζητήσουμε την κάμψη του 103 του Συντάγματος, ακόμα και για όλα τα ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον αυτά προσφύγουν δικαστικώς και εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασής τους» δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Βερβεσός, δικηγόρος των εργαζόμενων.

Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.
------------------------

Σημαντική απόφαση για τα εργασιακά δικαιώματα συμβασιούχων με αναπηρία


Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για μετατροπή των συμβάσεων 13 ανθρώπων με αναπηρία από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, μπορεί να αποτελέσει νομικό έρεισμα για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους με αναπηρία στον στενό και ευρύ δημόσιο τομέα.

Τα 13 άτομα εργάζονταν σε δημοτική επιχείρηση του δήμου Γλυφάδας και είχαν προσφύγει δικαστικά, με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Οι προσφυγόντες είχαν προσληφθεί στον συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για τρία συν ένα χρόνια και ενώ έληγε η σύμβασή τους, το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, για την απόφασή του, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πιο ειδική διάταξη και υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7,8, που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα.

Την ικανοποίησή του για τη δικαστική απόφαση εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό για τα ΑμεΑ».

«Ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας» πρόσθεσε.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ εξήρε και το έργο της Δικαιοσύνης.

«Η απόφαση αυτή μπορεί πλέον να αποτελέσει σαφές νομολογιακό έρεισμα, έτσι ώστε να ζητήσουμε την κάμψη του 103 του Συντάγματος, ακόμα και για όλα τα ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον αυτά προσφύγουν δικαστικώς και εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασής τους» δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Βερβεσός, δικηγόρος των εργαζόμενων.

Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.

------------------------

Δικαστική απόφαση “σταθμός” δικαιώνει συμβασιούχους με αναπηρία


Την δικαστική απόφαση – σταθμό, που ανατρέπει την παθητική στάση απέναντι στην αναπηρία και αφορά στα εργασιακά δικαιώματα των ΑμεΑ, παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ιωάννης Βαρδακαστάνης με τον κ. Δημήτρη Βερβεσό, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την Τετάρτη 25 Μαΐου.

Ο κ. Βερβεσός ανέφερε ότι απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαίωσε 13 εργαζομένους με αναπηρία στον Δήμο Γλυφάδας που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους. Οι εργαζόμενοι ΑμεΑ είχαν προσληφθεί με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 3+1 χρόνια και ενώ έληγε η σύμβασή τους, το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα, για την απόφασή του, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι «το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι τα άτομα µε αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πιο ειδική διάταξη και υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7,8, που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα».

Σύμφωνα με τον κ. Βερβεσό, αυτή η απόφαση δημιουργεί νομολογία, η οποία μεσούσης της κρίσης δημιουργεί ασπίδα για τα άτομα με αναπηρία, που θίγονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. «Η απόφαση αυτή μπορεί πλέον να αποτελέσει σαφές νομολογιακό έρεισμα, έτσι ώστε να ζητήσουμε την κάμψη του 103 του Συντάγματος, ακόμα και για όλα τα άτομα με αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον αυτά προσφύγουν δικαστικώς και εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασής τους».
«Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό για τα ΑμεΑ. Ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας μέσα στην οικονομική κρίση, που επιβαρύνει περισσότερο από όλους τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: στην επαγγελματική ένταξη, την συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, στην αυτονομία και στην αξιοπρέπεια. «Εφόσον μέλη μας τηρούν τις προϋποθέσεις, θα τους καλέσουμε να κάνουν χρήση προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, η επίδραση αυτής της δικαστικής απόφασης πρέπει να είναι ευρύτατη και καλώ την κυβέρνηση να διασφαλίσει να προασπίσει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους εφαρμόζοντας τη Συνταγματική επιταγή για την αναπηρία, που πρέπει να είναι ακόμη πιο αυστηρή σε περιόδους κρίσης».------------------------

Δικαίωση-σταθμός για 13 εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση«Απόφαση- σταθμό» για τα Άτομα με Αναπηρία χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Γιάννης Βαρδακαστάνης την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαίωσε δεκατρείς εργαζόμενους σε δημοτική επιχείρηση του δήμου Γλυφάδας.

Είχαν προσφύγει δικαστικά, με στόχο την ανανέωση των συμβάσεών τους, ενώ είχαν προσληφθεί στον συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τρία συν ένα χρόνια.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα το άρθρο 21 του Συντάγματος που αναφέρει ότι τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, και πως η διάταξη αυτή υπερισχύει της διάταξης που προβλέπει την απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο τομέα.

«Ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Η υπόθεση αναμένεται να τελεσιδικήσει σε 4 με 5 χρόνια. Έως τότε, οι 13 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη δημοτική επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου.

Πηγή: Newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τεστ αίματος για τη διάγνωση της κατάθλιψης

Δίνει αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά μετρώντας τις συγκεντρώσεις φωσφορικού οξέοςΤεστ αίματος για τη διάγνωση της κατάθλιψης
Ένα γρήγορο τεστ αίματος θα μπορεί να δείξει μέσα σε ελάχιστο χρόνο ποια άτομα πάσχουν από κατάθλιψη.

Τόκιο 
Ένα απλό τεστ αίματος μπορεί να διαγνώσει την κατάθλιψη μέσα σε λίγα λεπτά, υποστηρίζουν ιάπωνες ερευνητές του Πανεπιστημίου Κέιο στο Τόκιο. Η εξέταση που ανέπτυξαν οι επιστήμονες από την Ιαπωνία δείχνει τα επίπεδα κατάθλιψης μετρώντας τις συγκεντρώσεις φωσφορικού οξέος στο αίμα.
Το νέο τεστ μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη και έγκαιρη διάγνωση των ασθενών με κατάθλιψη εάν διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτικών ιατρικών τσεκ-απ, σημειώνεται σε μελέτη των ιαπώνων ειδικών, «ιθύνων νους» για τη διεξαγωγή της οποίας ήταν η ιατρική εταιρεία Human Metabolome Technologies (HMT).
Η σύνδεση μεταξύ των επιπέδων του φωσφορικού οξέος και της κατάθλιψης είχε επιβεβαιωθεί σε προηγούμενη μελέτη που διεξήχθη από την εταιρεία και η οποία αφορούσε 66 άτομα, 31 εκ των οποίων είχαν διαγνωσθεί με κατάθλιψη.
Υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη διάγνωση
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη μελέτη εκείνη, οι ασθενείς με κατάθλιψη εμφανίζουν μικρότερες συγκεντρώσεις φωσφορικής αιθανολαμίνης. Με βάση τη συγκεκριμένη μέτρηση οι ερευνητές ήταν σε θέση να διαγνώσουν τα καταθλιπτικά άτομα με ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 82%.
Σε αντίθεση, άλλα τεστ αίματος για τη διάγνωση της κατάθλιψης τα οποία βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης είναι άκρως χρονοβόρα αφού για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται αναλύσεις του DNA των λευκών αιμοσφαιρίων.
Ο δρ Γιοσιάκι Οχάσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Τμήματος για Θέματα Ασφαλείας στην HMT δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph»:«Τα νέα ευρήματα θα καταστήσουν ευκολότερη την αντικειμενική και αποτελεσματική διάγνωση των ασθενών με κατάθλιψη στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».
Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ευελπιστούν ότι η εξέταση θα κυκλοφορήσει ευρέως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα...

Έγκυος η μητέρα, έγκυος και ο πατέρας!

Οι άνδρες βιώνουν επίσης συμπτώματα εγκυμοσύνηςΈγκυος η μητέρα, έγκυος και ο πατέρας!
Οι σύγχρονοι άνδρες αφήνονται περισσότερο στα συναισθήματά τους με αποτέλεσμα να ζουν τις ιδιαίτερες στιγμές της εγκυμοσύνης της συντρόφου τους πολύ πιο έντονα σε σχέση με το παρελθόν

Λονδίνο 
Οι μελλοντικοί πατεράδες συμπάσχουν με την εγκυμοσύνη της συντρόφου τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 23% βιώνει συναισθηματικά και σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατάσταση, υποστηρίζει νέα μελέτη.
Τα ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία προέρχονται από έρευνα της γνωστής μάρκας βρεφικών προϊόντων Pampers, έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της συντρόφου τους οι άνδρες γίνονται πιο συναισθηματικοί και ευσυγκίνητοι, ενώ τείνουν παράλληλα να εμφανίζουν εναλλαγές στη διάθεσή τους, ναυτία ή ακόμη και ψευτόπονους στην κοιλιά.
Αρκετοί πατεράδες δήλωσαν ακόμα ότι λιγουρεύονταν περίεργους διατροφικούς συνδυασμούς, όπως π.χ. το πάντρεμα τομάτας με πορτοκάλι, τόνου με κρεμμύδια πίκλες, αυγά τουρσί και παγωτό ξυλάκι.
Ανδρική ... «εγκυμοσύνη»
Βάσει των στοιχείων που συνέλεξαν οι ειδικοί, το 36% των ανδρών δήλωσε ότι βίωνε μια πολύ συναισθηματική περίοδο και το 26% ότι είχε συχνές μεταπτώσεις της διάθεσης.
Το 8% παραδέχθηκαν ότι ήταν ιδιαίτερα ευσυγκίνητοι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της συντρόφου τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κλαίνε …βλέποντας τηλεόραση.
Ακόμα, 10% από αυτούς δήλωσαν ότι προχωρούσαν σε περίεργες διατροφικές επιλογές, 6% είπαν ότι εμφάνιζαν ξαφνική ναυτία, χωρίς αυτή να συνδέεται με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ 3% ανέφεραν ότι ταλαιπωρούνταν από ψευτόπονους εγκυμοσύνης.
Πολλοί μελλοντικοί πατεράδες έκαναν λόγο για διαφορετικά συναισθήματα από εκείνα που βίωναν οι μητέρες, με το 56% να αισθάνονται έντονα την υποχρέωση να προετοιμάσουν κατάλληλα τη «φωλιά» που θα υποδεχόταν το παιδί τους, με αποτέλεσμα να ασχολούνται ακόμη και με τη διακόσμηση του σπιτιού.
Τέλος, 74% των ανδρών χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως πιο προστατευτικό απέναντι στην έγκυο σύντροφο τους ενώ 80% αισθάνονταν ότι πλέον έπαιζαν τον ρόλο του «κουβαλητή» με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Φαινόμενο των καιρών
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το παράξενο φαινόμενο της ανδρικής …«εγκυμοσύνης» οφείλεται στην ψυχολογική αναστάτωση που συνοδεύει την όλη εμπειρία της εγκυμοσύνης.
«Οι σημερινοί μελλοντικοί πατεράδες, εμπλέκονται πολύ περισσότερο στην εγκυμοσύνη της γυναίκας τους και στην διαδικασία του τοκετού, σε σχέση με το παρελθόν και θέλουν να παρέχουν στη σύντροφό τους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη» σχολιάζει η καθηγήτρια και μαία Μέρι Στιν.
«Τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε βιώσει αρκετές πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές, γεγονός που οδήγησε τους άνδρες στο να προχωρούν στις επιλογές αυτές και να είναι πιο ανοιχτοί απέναντι στα συναισθήματά τους. Εξάλλου τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πραγματοποιούν αυτό το συναισθηματικό και σωματικό ταξίδι μαζί» καταλήγει η ειδικός.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο πολιτισμός ωφελεί σοβαρά την υγεία

Κυρίως οι άνδρες αισθάνονται πιο υγιείς και ευτυχισμένοι όταν πηγαίνουν θέατρο ή σε συναυλίεςΟ πολιτισμός ωφελεί σοβαρά την υγεία
Μια θεατρική παράσταση ή μια συναυλία μπορούν να κάνουν κυρίως τους άνδρες πιο ευτυχισμένους και υγιείς

Όσλο 
Οι επισκέψεις σε θέατρα, συναυλίες, γκαλερί και μουσεία ωφελούν σοβαρά την υγεία (και κυρίως των ανδρών), σύμφωνα με μελέτη ερευνητών στη Νορβηγία.
Η μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Epidemiology and Community Health» έδειξε ότι όσο πιο συχνά ένα άτομο συμμετείχε σε πολιτιστικές δραστηριότητες τόσο μεγαλύτερα ήταν τα οφέλη για την υγεία του.
Προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές πέρασαν από συνέντευξη 50.797 ενήλικες Νορβηγούς. Οι συμμετέχοντες δέχθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την υγεία τους, το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονταν με τη ζωή τους καθώς και σχετικά με τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης που ένιωθαν.
Δημιουργικός και δεκτικός πολιτισμός
Οι εθελοντές απάντησαν επίσης σχετικά με τη συμμετοχή τους σε δύο διαφορετικά πολιτιστικά πεδία: το ένα αφορούσε τη δημιουργική ενασχόληση με τα πολιτιστικά και το άλλο τη δεκτική ενασχόληση με τα πολιτιστικά. Η δημιουργική ενασχόληση με τον πολιτισμό αφορά το να παίζει το ίδιο το άτομο κάποιο μουσικό όργανο, να τραγουδά σε χορωδία, να ζωγραφίζει, να παίζει θέατρο κ.α. Η δεκτική ενασχόληση με τον πολιτισμό συνίσταται στο να επισκέπτεται κάποιος εκθέσεις ζωγραφικής, μουσεία, να πηγαίνει σε συναυλίες, στο θέατρο κ.α.
Και οι δύο τύποι πολιτιστικής δραστηριότητας φάνηκε ότι συνδέονταν με καλή υγεία, ικανοποίηση με τη ζωή, χαμηλά επίπεδα στρες και κατάθλιψης ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως το κοινωνικό υπόβαθρο και η οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων.
Άνδρες του … θεάτρου, γυναίκες των αθλητικών αγώνων
Συγκεκριμένα στους άνδρες, η θετική επίδραση για την υγεία ήταν εντονότερη όταν εκείνοι έπαιρναν τη «δόση» κουλτούρας μέσω της δεκτικής πολιτιστικής δραστηριότητας και όχι της δημιουργικής – η θετική επίδραση ήταν μάλιστα η ίδια είτε παρακολουθούσαν θεατρικές παραστάσεις, είτε συναυλίες , είτε εκθέσεις ζωγραφικής είτε επισκέπτονταν μουσεία. Πάντως στους άνδρες άρεσε επίσης να κάνουν εθελοντική εργασία, να ασχολούνται με δραστηριότητες στο ύπαιθρο και να κάνουν φυσική άσκηση.
Οι γυναίκες από την πλευρά τους που πήγαιναν συχνά στη Θεία Λειτουργία ή σε αθλητικούς αγώνες δήλωναν πιο υγιείς και ικανοποιημένες με τη ζωή τους.
Όπως σημείωσε στο LiveScience ο επικεφαλής της μελέτης Κένραντ Κούιπερς από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας «σε ό,τι αφορούσε τα δύο φύλα οι άνδρες φάνηκε να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη για την υγεία όταν ασχολούνταν με τη δεκτική ενασχόληση με τα πολιτιστικά σε σύγκριση με τις γυναίκες». Πάντως, ο ερευνητής τόνισε πως σχετικά και με τα δύο φύλα, σε όσες περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες συμμετείχε το άτομο, τόσο πιο ευτυχισμένο ένιωθε.

Διαβάστε περισσότερα...

Το περπάτημα «φάρμακο» για τον καρκίνο του προστάτη

Η βάδιση σε γρήγορο ρυθμό επιβραδύνει ή και αποτρέπει την εξέλιξη της νόσουΤο περπάτημα «φάρμακο» για τον καρκίνο του προστάτη
Το έντονο περπάτημα μπορεί να βοηθήσει τους άνδρες με καρκίνο του προστάτη να κρατήσουν τη νόσο τους υπό έλεγχο

Σαν Φρανσίσκο
Το γρήγορο περπάτημα μπορεί να βοηθήσει άνδρες που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με καρκίνο του προστάτη να κρατήσουν τη νόσο τους υπό έλεγχο. Αυτό υποστηρίζουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο οι οποίοι είδαν πως ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που περπατούσαν έντονα επί τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα μείωσαν στο μισό τον ρυθμό ανάπτυξης του καρκίνου τους σε διάστημα διετίας.
Ωστόσο ο απλός, αργός περίπατος δεν φάνηκε να έχει την ίδια επίδραση, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Cancer Research».
Η μελέτη
Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 1.455 άνδρες, η πλειονότητα των οποίων βρισκόταν στη δεκαετία των 60. Όλοι οι εθελοντές είχαν διαγνωστεί πρόσφατα με καρκίνο του προστάτη ο οποίος ήταν εντοπισμένος στον αδένα και δεν είχε δώσει μεταστάσεις.
Oι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πόσο ασκούνταν μέσα στην εβδομάδα και τι είδους άσκηση έκαναν. Κατά τη διάρκεια των 31 μηνών της παρακολούθησης κατεγράφησαν 117 περιπτώσεις στις οποίες είτε η ασθένεια υποτροπίασε, είτε εμφανίστηκαν μεταστάσεις του καρκίνου στα οστά είτε υπήρξαν θάνατοι που οφείλονταν στον καρκίνο του προστάτη.
Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι άνδρες έκαναν έντονο περπάτημα για τουλάχιστον τρεις ώρες εβδομαδιαίως παρουσίαζαν μικρότερο κατά 57% ρυθμό εξέλιξης της νόσου τους σε σχέση με εκείνους που περπατούσαν με αργό βήμα λιγότερο από τρεις ώρες την εβδομάδα.
Σωτήριο περπάτημα
Η επικεφαλής της μελέτης Εριν Ρίτσμαν ανέφερε ότι «όπως φαίνεται από τα στοιχεία οι άνδρες που κάνουν ζωηρό περπάτημα μετά τη διάγνωση για καρκίνο του προστάτη μπορούν να καθυστερήσουν ή και να αποτρέψουν την εξέλιξη της νόσου τους. Τα οφέλη μάλιστα φάνηκε να εξαρτώνται πλήρως από τον ρυθμό της βάδισης. Το περπάτημα σε ήρεμο ρυθμό δεν είχε κανένα όφελος».
Σύμφωνα με τους ερευνητές το ζωηρό περπάτημα επιβραδύνει ή και αποτρέπει την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη αλλάζοντας τα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών στο αίμα, οι οποίες έχει φανεί ότι προάγουν την καρκινική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα...

Χαρίστε τα παιχνίδια σας στα παιδικά χωριά SOSΈνας πετυχημένος θεσμός αγάπης και προσφοράς.

Το πρόγραμμα «Χαρίζουμε δώρα, Μοιράζουμε χαμόγελα» συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, καθιερώνοντας τον πετυχημένο θεσμό αγάπης και προσφοράς.

Το Allou! Fun Park, ο αγαπημένος προορισμός διασκέδασης όλων, βρίσκεται ξανά κοντά στα παιδιά χαρίζοντας αυτό που ξέρει καλύτερα: παιχνίδια και χαμόγελα.

Ως το τέλος Σεπτεμβρίου με τη καθοριστική συμβολή των επισκεπτών του, θα συγκεντρώσει παιχνίδια και σχολικά είδη κάθε είδους τα οποία θα χαρίσει στα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα υπάρχουν δύο μεγάλα κουτιά σε κεντρικά σημεία του Allou! και του Kidom, στα οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να τοποθετούν παιχνίδια και σχολικά είδη που είναι σε καλή κατάσταση και επιθυμούν να δωρίσουν.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Allou! Fun Park, κατόπιν προσεγμένης διαλογής θα τα συγκεντρώσει και θα τα παραδώσει στα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, μοιράζοντας αληθινά χαμόγελα ελπίδας και αγάπης.


Διαβάστε περισσότερα...

Φεστιβάλ Emotion PicturesΔιεθνής συμπαράσταση από τις Κάννες στο Φεστιβάλ Emotion Pictures, το οποίο έπεσε θύμα της οικονομικής κρίσης.

Το Φεστιβάλ Emotion Pictures οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2007 κι έχει συγκεντρώσει στις τρεις διοργανώσεις του πάνω από 20.000 θεατές, έχει καθιερωθεί ως ζωντανό μέλος της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας με ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, συμμετοχές διεθνών προσωπικοτήτων και αφιερώματα σε άλλα διεθνή φεστιβάλ. Σκοπός του, να ενισχύσει τον κοινωνικό μας προβληματισμό, να ευαισθητοποιήσει νέους και μεγαλύτερους μέσα από την θεματολογία του, που έχει στο επίκεντρό της την αναπηρία.

Το 2011 για οικονομικούς λόγους, δεν κατάφερε να υλοποιήσει το τριήμερο πρόγραμμά του, και μέχρι και σήμερα το μέλλον του παραμένει αβέβαιο. Σχατικά με αυτό πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στο Emotion Pictures στο "Entr'2 Marches' κατά το Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών 19 Μαΐου 2011 αμέσω μετά την προβολή των ταινιών «Άκουσέ με» της Μαριάνας Οικονόμου και «Γράμμα στον Λου» του Βέλγου Luc Boland, που περιλαμβάνονταν στο ειδικό αφιέρωμα στο «Φεστιβάλ Emotion Pictures – Ντοκιμαντέρ & Αναπηρία» . Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, που είχε καταχειροκροτήσει τις ταινίες, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Emotion Pictures Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού ανέβηκε στο βήμα και ανακοίνωσε την κατάργησή του.

Το νέο ήταν οπωσδήποτε μια δυσάρεστη έκπληξη για το κοινό αλλά και για τους ανθρώπους του κινηματογράφου και τα άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ που δήλωσαν την υποστήριξή τους υπογράφοντας ένα κείμενο συμπαράστασης.

Το κείμενο, που θα κυκλοφορήσει και ευρύτερα εντός των ημερών, έχει ήδη την υποστήριξη από 40 κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάρλοβυ Βάρυ, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ, Σεράγεβο, Κάιρο, κ.ά.) και έχει ήδη συγκεντρώσει 1000 υπογραφές και μηνύματα συμπαράστασης, μεταξύ άλλων από δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ρίτσαρντ Γκηρ, ο Ντάνιελ Ντεϊ Λιούις, ο Βιμ Βέντερς, ο Τζέιμς Άιβορυ, ο Ντάννυ Μπόυλ, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Πατρίς Λεκόντ και πολλοί άλλοι, Έλληνες και ξένοι, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν.

«Δεν ζούμε χωριστά, δεν μας χωρίζει ένας γυάλινος τοίχος. Αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και σας είμαι ευγνώμων». – Daniel Day Lewis

«Το Emotion Pictures είναι πρωτοπόρο στο είδος του και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει ενδεχόμενο να σταματήσει το Emotion Pictures, τη στιγμή που άλλα ελληνικά φεστιβάλ με πιο εμπορικό χαρακτήρα χρηματοδοτούνται αδρά». - Luc Boland (σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Extra & Ordinary People)

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού στο βήμα του Emotion Pictures: “Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι το Φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Ioύνιο, το Φεστιβάλ αυτό είναι πια παρελθόν, καταργείται σιωπηρά από την ελληνική πολιτεία. Και λέω σιωπηρά, γιατί κανένας αρμόδιος δεν μου ανακοίνωσε επίσημα την κατάργησή του, αλλά ο ένας με έστελνε στον άλλο για να βρεθούν αυτά τα λίγα χρήματα που απαιτούνταν για να συνεχίσει να υπάρχει και να παράγει έργο το φεστιβάλ, χρήματα που τελικά δεν βρέθηκαν. Γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθούν χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας. Και τέτοιο ενδιαφέρον απουσιάζει. Το Φεστιβάλ μας είναι περιττό. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, που έχει ανατρέψει πολλές σταθερές της ζωής μας. Άλλο τόσο συχνά όμως χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, για να καταργηθούν θεσμοί χρήσιμοι, θεσμοί υγιείς, θεσμοί που κοιτάζουν προς το μέλλον, την ίδια στιγμή που άλλοι χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα”.Συμμετοχή στη συγκέντρωση υπογραφών εδώ


Διαβάστε περισσότερα...

Εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ: Θα αξιοποιήσουμε την απόφαση - σταθμό που δικαίωσε 13 συμβασιούχους με αναπηρία

Παράθυρο ελπίδας και προοπτικής για τους συμβασιούχους με αναπηρία
"Θα καλέσουμε όλους τους συμβασιούχους με αναπηρία που τηρούν τις προϋποθέσεις να προσφύγουν νομικά" διαμήνυσαν από κοινού οι Γ. Βαρδακαστάνης και Δ. Βερβεσός"Θα καλέσουμε όλους τους συμβασιούχους με αναπηρία που τηρούν τις προϋποθέσεις να προσφύγουν νομικά" διαμήνυσαν από κοινού οι Γ. Βαρδακαστάνης και Δ. Βερβεσός
Αξιοποιώντας την απόφαση – σταθμό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαίωσε το αίτημα μονιμοποίησης 13 συμβασιούχων με αναπηρία του δήμου Γλυφάδας, η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ δηλώνει αποφασισμένη να καλέσει το προσεχές χρονικό διάστημα τους ανθρώπους με αναπηρία που τηρούν τις προύποθέσεις να κάνουν χρήση της απόφασης προσφεύγοντας στην ελληνική δικαιοσύνη.

Η παραπάνω “είδηση” ήταν το ζουμί συνέντευξης που από κοινού παραχώρησαν ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Γ. Bαρδακαστάνης και ο δικηγόρος των 13 δικαιωθέντων Δ. Βερβεσός, μέλος του Δ.Σ.Α. Σύμφωνα με τον δεύτερο, “η απόφαση δημιουργεί νομολογία, η οποία μεσούσης της κρίσης δημιουργεί ασπίδα για τα άτομα με αναπηρία, που θίγονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα”. Προχωρώντας παραπέρα τη σκέψη του ο Δ. Βερβεσός εξήγησε ότι η απόφαση “μπορεί πλέον να αποτελέσει σαφές νομολογιακό έρεισμα, έτσι ώστε να ζητήσουμε την κάμψη του 103 του Συντάγματος, ακόμα και για όλα τα άτομα με αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον αυτά προσφύγουν δικαστικώς και εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασής τους”.

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ υπογράμμισε ότι “η απόφαση αυτή πρόκειται να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: στην επαγγελματική ένταξη, την συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, στην αυτονομία και στην αξιοπρέπεια”. Kαι συμπλήρωσε με νόημα ότι “η επίδραση αυτής της δικαστικής απόφασης πρέπει να είναι ευρύτατη, καλείται πλέον η κυβέρνηση να διασφαλίσει και να προασπίσει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους”.

Διαβάστε περισσότερα...

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής στη χώρα μας

Δέσμευση στην Βουλή της Εύης Χριστοφιλοπούλου

"Σύντομα θα ξεκινήσουμε διαβούλευση", ανακοίνωσε από βήματος βουλής η υφυπουργός παιδείας
"Σύντομα θα ξεκινήσουμε διαβούλευση", ανακοίνωσε από βήματος βουλής η υφυπουργός παιδείας

Για τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την Ειδική Αγωγή που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο νόμο – πλαίσιο 3699/08, δεσμεύτηκε μιλώντας στη Βουλή η υφυπουργός παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Η δέσμευση έγινε στις 25 Μαρτίου, σύμφωνα δε με αυτή το νέο θεσμικό πλαίσιο “θα έρθει στη βουλή αμέσως μετά τη ψήφιση του νόμου για την τεχνική εκπαίδευση”. Η Ε. Χριστοφιλοπούλου διευκρίνισε ότι “είμαστε στη διαδικασία της επεξεργασίας του νέου θεσμικού πλαισίου” δεσμευόμενη παράλληλα ότι “σύντομα θα υπάρξει πρωτοβουλία από το Υπουργείο Παιδείας διαβούλευσης πάνω στην Ειδική Αγωγή”.

Διαβάστε περισσότερα...

«Κουφός είσαι ρε; Δεν ακούς;»

Το βιβλίο της μεταγλωσσικής κωφού, γιατρού Σοφίας ΚολοτούρουΣοφία Κολοτούρου : Αν μη τι άλλο, μιά λογοτεχνική παρουσία που δεν περνά απαρατήρητηΣοφία Κολοτούρου : Αν μη τι άλλο, μιά λογοτεχνική παρουσία που δεν περνά απαρατήρητηΟι τίτλοι των ιστοριών είναι τόσο άμεσοι που μοιάζουν σχεδόν προβοκατόρικοι...Οι τίτλοι των ιστοριών είναι τόσο άμεσοι που μοιάζουν σχεδόν προβοκατόρικοι...
“Μιά σειρά από κουφές ιστορίες καθημερινής τρέλας”: Αν μη τι άλλο , ο τρόπος με τον οποίον η διακεκριμένη κωφή γιατρός – κυτταρολόγος Σοφία Κολοτούρου συστήνει το τελευταίο λογοτεχνικό βιβλίο της με τίτλο “Κουφός είσαι ρε; Δεν ακούς”, είναι εξαιρετικά άμεσος. Στα όρια του προκλητικού...Δυό λόγια για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΨΜ και στο οποίο συμμετέχει με υπέροχες εικονογραφημένες ιστορίες “κοινωνικής συναναστροφής με κωφούς” ο Σπύρος Δερβενιώτης. Οπως αποκωδικοποιεί η συγγραφέας του, μεταγγλωσική κωφός (έτσι ονομάζονται οι άνθρωποι που έχουν απωλέσει την ακοή τους αφού προηγούμενα έχουν κατακτήσει τον λόγο και την ομιλία, δηλαδή σε ηλικία 3-4 χρόνων), “το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους ακούοντες, καθώς είναι πιθανό κάποτε στη ζωή τους να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με έναν μεταγλωσσικό κωφό”. Και με την υπέροχη αμεσότητα που την χαρακτηρίζει η Σοφία Κολοτούρου εξηγεί : “Ο επόμενος κωφός ή κωφή που θα γνωρίσετε είναι πολύ πιθανό να : Ψωνίσει από το μαγαζί σας. Νοικιάσει το σπίτι σας. Σας ζητήσει μιά ταινία στο βιντεοκλάμπ. Κάθεται στο διπλανό σας έδρανο στο αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου. Γυμνάζεται μαζί σας στο γυμναστήριο. Συνταξιδεύει με το ίδιο τρένο, καράβι ή αεροπλάνο. Ακόμα και να τον ερωτευτείτε, να θελήσετε να τον ή την παντρευτείτε και να αντιμετωπίζετε μαζί όλα τα καθημερινά προβλήματα συμβίωσης και διαβίωσης ”

Για τη Σοφία Κολοτούρου η αμεσότητα είναι το κλειδί της κατανόησης, γι’ αυτό και το βιβλίο της είναι προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες με “ψαγμένο” λογοτεχνικά τρόπο δοσμένες, λείπει παντελώς η μυθοπλασία. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι επιλογές τίτλων ανά ιστορία, αντανακλά ο καθένας έναν κρίσιμο κωδικό εξοικείωσης, αλλά και μιά κομβική στιγμή όπου η εξοικείωση του ακούοντα με τον μη ακούοντα γίνεται άμεση και αυτονόητη. Κάποιοι ενδεικτικοί τίτλοι : Η αλεπού στο παζάρι και η κουφή στο Gagarin - Οταν απεργεί η ΔΕΗ ας ανάψουμε κερί γιατί είμαι πιό κουφή - Ο κουφός νόμος του Μέρφυ - Προσοχή, σας βλέπει ο μεγάλος κουφός - Savoir vivre κοινωνικής συναναστροφής με κωφούς - Το PIN και πως να το αποκτήσετε - Στριγκλίζαν τα μεγάφωνα για κάποια απεργία.

Η Σοφία Κολοτούρου, πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας το 2007, με την ποιητική συλλογή “Αν-επίκαιρα ποιήματα”. Στη πρεμιέρα της μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Η συλλογή της εντάχθηκε στη μικρή λίστα υποψηφιοτήτων για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα (περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ) του 2008, ενώ δύο από τα ποιήματα της συλλογής μελοποιήθηκαν από σημαντικούς μουσικούς. Το ένα από τον B.D. Foxmoor των Active Member (στο άλμπουμ “Οταν οι μικρόνοοι hiphopραγούν”) και το άλλο από τον Κώστα Παρίσση (στο δίσκο του Δώρου Δημοσθένους “One for the road”). Δεύτερη λογοτεχνική παρουσία σήμερα με την Σ. Κολοτούρου ακόμα ωριμότερη λογοτεχνικά, οι πιθανότητες να περάσει απαρατήρητη δείχνουν μηδαμινές...

Διαβάστε περισσότερα...

Γιατί ο καφές μειώνει τη γυναικεία γονιμότητα

Η καφεΐνη εμποδίζει τη μεταφορά των ωαρίων από τις ωοθήκες στη μήτραΓιατί ο καφές μειώνει τη γυναικεία γονιμότητα
Τέσσερις κούπες καφέ την ημέρα μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη γυναίκεία γονιμότητα

Ουάσινγκτον
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ανακάλυψαν για ποιον λόγο η κατανάλωση καφέ μειώνει τη γυναικεία γονιμότητα. Όπως είδαν η καφεΐνη εμποδίζει τη μεταφορά των ωαρίων από τις ωοθήκες στη μήτρα.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη γυναικεία γονιμότητα. Για παράδειγμα μελέτη σε 9.000 Ολλανδές έδειξε ότι η κατανάλωση περισσότερων από τέσσερις κούπες καφέ ημερησίως μειώνει την πιθανότητα σύλληψης κατά περίπου 25%.
Εμπόδιο στις συσπάσεις των σαλπίγγων
Ωστόσο το αίτιο αυτής της σύνδεσης δεν είχε βρεθεί μέχρι σήμερα. Η νέα μελέτη η οποία διεξήχθη σε ποντίκια δίνει πλέον την απάντηση. Όπως έδειξε,  η καφεΐνη εμποδίζει τις συσπάσεις στις σάλπιγγες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μεταφορά των ωαρίων στη μήτρα. Συγκεκριμένα η διεγερτική ουσία του καφέ απενεργοποιεί ορισμένα εξειδικευμένα κύτταρα - «βηματοδότες» στα τοιχώματα των σαλπίγγων. Τα κύτταρα αυτά συντονίζουν τα κύματα των συσπάσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το απρόσκοπτο ταξίδι των ωαρίων προς τη μήτρα.
Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «British Journal of Pharmacology», μαρτυρεί ότι οι συσπάσεις των σαλπίγγων παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη μεταφορά των ωαρίων από τις παλλόμενες τριχοειδείς βλεφαρίδες που «ντύνουν» τα τοιχώματα των ωαγωγών σαλπίγγων. Μέχρι σήμερα οι ειδικοί πίστευαν ότι συνέβαινε το αντίθετο.
«Φρένο» στη σύλληψη
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης καθηγητή Σιν Γουορντ «το νέο εύρημα δίνει μια εξήγηση στο γιατί η κατανάλωση ροφημάτων με καφεΐνη μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες που έχει μια γυναίκα να συλλάβει».
Οι επιστήμονες από τη Νεβάδα σκοπεύουν τώρα να μελετήσουν ενδελεχέστερα τη λειτουργία των ωαγωγών σαλπίγγων. Πιστεύουν ότι η γνώση αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει τους ειδικούς στη θεραπεία των φλεγμονών των γυναικείων γεννητικών οργάνων καθώς και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ένα άλλο όφελος αναμένεται να είναι η καλύτερη κατανόηση της εξωμήτριας κύησης κατά την οποία το έμβρυο αναπτύσσεται μέσα στις σάλπιγγες και όχι στη μήτρα με πολύ σοβαρές συνέπειες για την υγεία της γυναίκας.

Διαβάστε περισσότερα...