Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

Πάτρα: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΣτο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος), στις 19 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν τα παρακάτω θέματα:

Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος)

Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε καταστήματα της πόλης (Εισηγήτρια Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος).

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην ξενοδοχειακή Τουριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ», ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Ντάσιου, που βρίσκεται επί της οδού Σαρδελά στην Τοπική Κοινότητα Κρήνης της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος (Εισηγήτρια Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος).

Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος).

Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος).

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΜΗΣ Χ. - ΣΟΛΩΜΟΣ Α.Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΒΡΑΜΗ του Γεράσιμου, που βρίσκεται επί της οδού Γερμανού αρ. 87 (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος) (από αναβολή).

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ , ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΜΗΣ Χ. – ΣΟΛΩΜΟΣ Α.Ο.Ε», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΒΡΑΜΗ, που βρίσκεται επί της οδού Γερμανού αρ. 87 (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος) (πυροπροστασία).

Χορήγηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού καθισμάτων σε κατάστημα που ήδη λειτουργεί, ιδιοκτησίας κας ΕΛΕΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα (Εισηγήτρια: Ακριβή Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής- Νικόλαος Αλιβιζάτος)

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Διονυσίου, Ευάγγελου και Αρίστου Φώτου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/90 Πράξη Εφαρμογής , στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου)

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας κ. Θεοδ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής, στην περιοχή Ζαβλάνι του Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου)

Τροποποίηση υψομέτρων σε τμήμα της οδού Θεοτόκη μεταξύ των οδών Αλ. Μαρασλή και Μυρτιώτισσας, μεταξύ των Ο.Τ. 1753 και 1753α , στην περιοχή Κοτρώνι(Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Τροποποίηση υψομέτρων σε τμήμα της οδού Μιχαήλ Γεωργαλά και σε τμήμα της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη, μεταξύ των Ο.Τ Γ1 97, Γ1 96 και Γ1 93, στην περιοχή Αγ. Παντελεήμων – Παραλία Προαστίου (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου)(από αναβολή).

Τροποποίηση υψομέτρων επί ανωνύμου οδού (Πάροδος Μανώλη Ανδρόνικου) στην περιοχή Αγ. Παντελεήμων – Παραλία Προαστίου ((Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Τροποποίηση υψομέτρων σε τμήματα της οδού Αθηνών, της οδού Αρσεικίου, της οδού Στεντορος και της Παρόδου Στέντορος πέριξ του Ο.Τ Γ 74 , στην περιοχή Παραλίας Προαστίου (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου)(από αναβολή).

Κυκλοφοριακά μέτρα για την προστασία των πεζών, περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Α) Οριοθέτηση νέων σταθμών οχημάτων ΤΑΞΙ επί της οδού α) Αχ. Συμπολιτείας, β) Δημοκρατίας (Δ.Δ Μεσσάτιδος), γ) παραλιακής οδού προς Πλαζ

Β) Επαναοριοθέτηση υφιστάμενων σταθμών οχημάτων ΤΑΞΙ επί των οδών α) Αγ. Κων/νου Αγυιάς, β) Κύπρου

Γ) Κατάργηση σταθμού αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επί της οδού Νόρμαν

(Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αντιοχείας αρ. 24 (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Καθορισμός γενικών θέσεων για ΑΜΕΑ επί των οδών Ιωαννίνων και Ηπείρου, έμπροσθεν των εισόδων του κτιρίου του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Μονοδρόμηση της οδού Θάλειας (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).

Μονοδρόμηση της οδού Πατρ. Ιωακείμ (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου)(από αναβολή).

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Σταθακοπούλου (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου).

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Νικαίας (Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου).
Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί του άκρου του πεζοδρομίου της οδού Εφέσσου αρ. 51(Εισηγητής: Χρήστος Λέγκας – Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ελένη Αλεξοπούλου) (από αναβολή).


Διαβάστε περισσότερα...

Επίσκεψη του Δ.Σ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας στον κ. Παναγιωτόπουλο Γιώργο
Για τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρόνιας που αφορά τα Ειδικά Σχολεία.


Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας (ΠΟΜΑμεΑ) κ. Αντώνης Χαροκόπος, ο ταμίας κ. Ανδρέας Λίβανος και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πατρών κ. Περικλής Ρογκάλας συναντήθηκαν με τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλο Γιώργο, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2011, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρόνιας που αφορά τα Ειδικά Σχολεία. Στην εν λόγω συνεργασία συζητήθηκαν οι διορισμοί για το ειδικό και βοηθητικό προσωπικό, που παρέχει έργο στα Ειδικά Σχολεία, οι διορισμοί εκπαιδευτικών με ειδικές ανάγκες, οι συνενώσεις των σχολείων και η εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε αυτά, καθώς και η στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πατρών.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μετά τη συγκεκριμένη συνεργασία, που έλαβε χώρα σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, δήλωσε ότι: «Τα ζητήματα της ισότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι ανάγκη να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε οργανωμένη και δημοκρατική κοινωνία, κατ’ επέκταση και στον εκπαιδευτικό χώρο. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο οφείλεται να παρέχεται σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να φέρουν. Ειδικότερα, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελούν ενεργό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και μέσω της καταξιωμένης παρουσίας τους, σε πολλούς χώρους, μας επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης, ποιότητας ζωής και επαγγελματικής αποκατάστασης είναι υπόθεση ΟΛΩΝ και πολύ περισσότερο των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος την προηγούμενη σχολική χρονιά απέδειξε έμπρακτα, μέσω του αριθμού προσλήψεων του ειδικού και βοηθητικού προσωπικού-ο υψηλότερος τα τελευταία χρόνια-πόσο ενεργά στηρίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Θέλω να τονίσω ότι με την ίδια ζέση θα συνεχίσουμε και την σχολική χρονιά που έπεται σε συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και με τα μέλη της ΠΟΜΑμεΑ, αλλά και με τους συλλόγους γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες και λοιπών σχετικών φορέων ώστε τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, να χαίρουν ίσων ευκαιριών».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας (ΠΟΜΑμεΑ) κ. Αντώνης Χαροκόπος, ο ταμίας κ. Ανδρέας Λίβανος και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πατρών κ. Περικλής Ρογκάλας συναντήθηκαν με τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλο Γιώργο, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2011, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρόνιας που αφορά τα Ειδικά Σχολεία.

Στην εν λόγω συνεργασία συζητήθηκαν οι διορισμοί για το ειδικό και βοηθητικό προσωπικό, που παρέχει έργο στα Ειδικά Σχολεία, οι διορισμοί εκπαιδευτικών με ειδικές ανάγκες, οι συνενώσεις των σχολείων και η εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε αυτά, καθώς και η στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πατρών.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μετά τη συγκεκριμένη συνεργασία, που έλαβε χώρα σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, δήλωσε ότι: «Τα ζητήματα της ισότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι ανάγκη να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε οργανωμένη και δημοκρατική κοινωνία, κατ’ επέκταση και στον εκπαιδευτικό χώρο. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο οφείλεται να παρέχεται σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να φέρουν.

Ειδικότερα, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελούν ενεργό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και μέσω της καταξιωμένης παρουσίας τους, σε πολλούς χώρους, μας επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης, ποιότητας ζωής και επαγγελματικής αποκατάστασης είναι υπόθεση ΟΛΩΝ και πολύ περισσότερο των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος την προηγούμενη σχολική χρονιά απέδειξε έμπρακτα, μέσω του αριθμού προσλήψεων του ειδικού και βοηθητικού προσωπικού-ο υψηλότερος τα τελευταία χρόνια-πόσο ενεργά στηρίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Θέλω να τονίσω ότι με την ίδια ζέση θα συνεχίσουμε και την σχολική χρονιά που έπεται σε συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και με τα μέλη της ΠΟΜΑμεΑ, αλλά και με τους συλλόγους γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες και λοιπών σχετικών φορέων ώστε τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, να χαίρουν ίσων ευκαιριών».Διαβάστε περισσότερα...

Σε λειτουργία ειδική ράμπα για ΑμεΑ στην παραλία Αλμυρού

Σε λειτουργία παραδόθηκε η ειδική ράμπα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) που τοποθέτησε η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου στην παραλία του Αλμυρού, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
Η εγκατάσταση αποτελείται από χώρο στάθμευσης, ειδικά αποδυτήρια, διάδρομο που οδηγεί στη θάλασσα και ένα ειδικό, πλωτό αμαξίδιο, το οποίο επιτρέπει στα ΑμεΑ να μπαίνουν με αυτό μέσα στο νερό. Παράλληλα, έχει σηματοποιηθεί κατάλληλα η διαδρομή πρόσβασης στην παραλία, τόσο από την κατεύθυνση του Ηρακλείου όσο και από την δυτική πλευρά των Λινοπεραμάτων.

Η ειδική κατασκευή που θα επιτρέπει στα άτομα με κινητικά προβλήματα να χαίρονται με ασφάλεια τη θάλασσα εγκαινιάσθηκε με την παρουσία του δημάρχου Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκη, του προέδρου της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ) Dr Κ. Γωνιανάκη, του πρωταθλητή ποδηλασίας (χειρήλατο) Γ. Σηφάκη, μελών σωματείων ΑμεΑ, τουριστικών παραγόντων και διευθυντών ξενοδοχείων της Αμμουδάρας.

Στην εκδήλωση, το Σωματείο ΑμεΑ του νομού Ηρακλείου έδωσε στο δήμαρχο Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκη ευχαριστήρια επιστολή «για τον σεβασμό που δείχνει στα άτομα με αναπηρία» μαζί με την ευχή «η προσπάθεια που ξεκίνησε να συνεχιστεί και σε άλλες παροχές».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου καλωσόρισε όλους στα εγκαίνια, τονίζοντας ότι σε περιόδους βαθιάς οικονομικής κρίσης το να προσπαθείς να υλοποιείς προγράμματα κοινωνικής πολιτικής δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ειδικά όταν δεν μπορείς να αντλήσεις πόρους από αλλού, αλλά πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτήσεις την κάθε δράση, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα, σημείωσε και πρόσθεσε πως παρόλα αυτά η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει στην παραλία αυτή τις κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν με ασφάλεια και ευκολία να χαρούν την θάλασσα

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΕΔΗΜ εξέφρασε τη χαρά του που η εταιρεία παρουσιάζει την πρώτη διαμορφωμένη παραλία για άτομα με αναπηρία του Μαλεβιζίου. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι παρά τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους της δικαιοδοσίας τους θα βρίσκονται πάντα ως πρώτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Στο εξής ο Δήμος Παγγαίου θα είναι υπεύθυνος για τις κατασκηνώσεις των ΑΜΕΑ


ΟΛΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΥΣΚΟΛΑ…


Αυτό σημαίνει πως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να συστήσει και να ενεργοποιήσει τις επιτροπές που να αναλάβουν να «τρέξουν» το πρόγραμμα παρότι ενημερώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Υπεγράφη μετά από μεγάλη καθυστέρηση η σύμβαση από τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη των θερινών κατασκηνώσεων ΑμεΑ. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμα μεγάλος σκόπελος που πρέπει να ξεπεραστεί σε χρόνο ρεκόρ, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον... «Καλλικράτη», ο οποίος προβλέπει ότι τη τελική ευθύνη για την οργάνωση του θερινού κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ, την έχουν οι δήμοι που αντικατέστησαν τις νομαρχίες. Έτσι, ο δήμος Παγγαίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να συστήσει και να ενεργοποιήσει τις επιτροπές που να αναλάβουν να «τρέξουν» το πρόγραμμα. Κι αυτό, παρότι ενημερώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού μέχρι πρότινος κανένας δήμος δεν γνώριζε πως έχει αυτή την ευθύνη..

«Ελπίζουμε μετά από την υπογραφή της σύμβασης που επιτέλους ολοκληρώθηκε, να ξεκινήσουν οι κατασκηνώσεις 1η με 15 Αυγούστου. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον δήμο Ελευθερών, μας διαβεβαίωσε πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να για να προχωρήσει τάχιστα τις διαδικασίες» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Καβάλας Αλέκος Παυλίδης.

Εν τω μεταξύ έντονη κινητικότητα υπάρχει και στην ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, καθώς αυτή μεσολαβεί για την διοργάνωση των κατασκηνώσεων. Η ανησυχία που υπάρχει τώρα στην ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, είναι πόσα ΑμεΑ, θα καταφέρουν να ενταχθούν στις θερινές κατασκηνώσεις μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, μιας και κανονικά το πρόγραμμα έπρεπε να έχει αρχίσει από τις 15 Ιουνίου. Τα ΑμεΑ της περιοχής μας που εντάσσονται στο πρόγραμμα, φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου.

Το θερινό κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, υλοποιείται τα τελευταία 27 και απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία από 10 έως 50 ετών. Μέσω του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ, 3.000 άτομα με κάθε μορφής αναπηρία, εκ των οποίων 500 που διαβιούν σε ιδρύματα και δομές κλειστής περίθαλψης και φροντίδας, για 15 ημέρες από - ιδρυματοποιούνται και πάνω από 2.500 παιδιά και ενήλικοι νέοι με αναπηρία, απολαμβάνουν το αγαθό της αναψυχής και της ψυχαγωγίας, ως ίσοι μεταξύ ίσων, με τους άλλους νέους της χώρας. Παράλληλα, 3.000 οικογένειες αυτών των αναπήρων νέων, που για 350 ημέρες το χρόνο αγόγγυστα υπηρετούν αυτά τα παιδιά, βρίσκουν την ευκαιρία να ανασάνουν, να ανασάνουν αθιά, να ζήσουν όπως οι άλλοι γονείς αυτού του τόπου, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες χαλάρωσης. 


Αναστασία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
evdoanap@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Χανιά: Δύο κατασκηνωτικές περίοδοιΔύο κατασκηνωτικές περίοδοι θα λειτουργήσουν στην Παιδική Εξοχή Καλαθά, όπως ανακοίνωσαν χθες ο Δήμος Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Πρώτη περίοδος: 1 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 8 έως 12 ετών.
Δεύτερη περίοδος: 17 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν άτομα με αναπηρία.
Οι εγγραφές των παιδιών της πρώτης περιόδου, που θα φιλοξενηθούν στην Παιδική Εξοχή Καλαθά για την κατασκηνωτική περίοδο 2011, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου.
1) Οι εγγραφές των παιδιών για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα γίνονται στoν Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ηρώων Πολυτεχνείου 11, τηλ.:
2821344245 -2821344227.
2) Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα απευθύνονται στον Σταθμό Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου, Λ. Καραμανλή 99, Χανιά τηλ.: 2821074770.
Αιτήσεις για προσλήψεις προσωπικού θα γίνονται έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ηρώων Πολυτεχνείου 11, τηλ.: 2821344227-2821344231.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (HYPERLINK "http://www.chania.gr" www.chania.gr).
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Καλογεράκη Παναγιώτη, τηλ.: 2821344231.


Διαβάστε περισσότερα...

Αποζημίωση - μαμούθ για εργατικό ατύχημαΑποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ καλούνται να καταβάλουν κατασκευάστρια εταιρεία και πολιτικός μηχανικός σε 51χρονο οικοδόμο, επειδή από υπαιτιότητά τους υπέστη αναπηρία κατά 80% και κατέστη ανίκανος προς εργασία για όλη του τη ζωή.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε ως αποκλειστικά υπεύθυνους και τους δύο για ατύχημα που υπέστη ο εργαζόμενος τον Μάιο του 2003, όταν έπεσε από ύψος 3,5 μ., επειδή στην οικοδομή δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Συγκεκριμένα, ο οικοδόμος έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της διώροφης οικοδομής όπου εργαζόταν στην περιοχή του Αλίμου, τη στιγμή που προσπαθούσε να κατασκευάσει στην πρόσοψη του μπαλκονιού το πρέκι της μπαλκονόπορτας.

Υστερα από χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία πέντε μηνών στο ΚΑΤ εξήλθε με αναπηρικό καροτσάκι, καθώς είχε υποστεί ολική παραλυσία και κατέστη ισόβια ανίκανος για κάθε εργασία και με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

Από το ΙΚΑ αρχικά έλαβε επίδομα παραπληγικού (μοναδικό εισόδημά του) και στη συνέχεια κρίθηκε από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ανάπηρος κατά 80%, ισόβια τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και έλαβε τελικά σύνταξη 800 ευρώ μηνιαίως.
Το Εργατικό Τμήμα του ΑΠ, επικυρώνοντας απόφαση του Εφετείου Αθηνών, έκρινε (814/2011) ότι ο τραυματισμός του αποτελεί εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, αφού «υπήρξε βίαιο και αιφνίδιο συμβάν γενόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του, το οποίο οφείλεται σε αμέλεια της μηχανικού και της κατασκευαστικής εταιρείας» και απέρριψε τους ισχυρισμούς των τελευταίων ότι το ατύχημα οφείλεται σε άγνωστο λόγο.


Διαβάστε περισσότερα...

Μαθήματα ζωής από νέους με αναπηρίαΠαιδιά με αναπηρία από την Ελλάδα και την Κύπρο επισκέφθηκαν για δεύτερη χρονιά φέτος το χώρο της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας, στον Αλιάκμονα και έκαναν βόλτες με τα καγιάκ που διαμορφώθηκαν ειδικά για να διευκολύνουν την κίνησή τους.

Πρόκειται για παιδιά και νέους που καθηλώθηκαν σε αναπηρικά αμαξίδια εξαιτίας κάποιου τροχαίου ή άλλου ατυχήματος. Δεν το έβαλαν όμως κάτω και «παλεύουν» την καθημερινότητα με ίσους όρους με όλους εμάς. Με τη βοήθεια εθελοντών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Άλλη όψη», που διοργάνωσε την εκδρομή, γνώρισαν μια δραστηριότητα που θα ήταν απαγορευτική γι αυτούς . Με την ψυχική τους δύναμη και με τη θέλησή τους όμως, έδωσαν μαθήματα ζωής σε όλους.


Διαβάστε περισσότερα...

Ο Παναγιώτης Σιούτας πρώτος Έλληνας στον διάπλου του Τορωναίου

Κολυμπάει με τη δύναμη της θέλησης...
Ο Παναγιώτης Σιούτας είναι κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων. Εκτός από αυτό, είναι και... ξεροκέφαλος κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων. Μόνο έτσι εξηγείται η επιτυχία του στον διάπλου του Τορωναίου κόλπου μετά από απουσία έξι χρόνων: τερμάτισε δεύτερος, για τρίτη φορά!

Το προσπάθησε το 2004, τερμάτισε δεύτερος, ήταν όμως ο πρώτος Έλληνας στην κατάταξη. Το 2005 έγινε ακριβώς το ίδιο. Πέρασαν έξι χρόνια μέχρι να αποφασίσει να το ξαναδοκιμάσει. Για τρίτη φορά έγινε το ίδιο: πρώτος Έλληνας με χρόνο 7.39, αλλά δεύτερος στην κατάταξη πίσω από τον Σκοπιανό Ιγκόρ Ντιμόφσκι: "Κάθε χρόνο λέω πως δεν θα το ξανακάνω, αλλά το ξανακάνω. Αρχίζει ο αγώνας και μετά τα πρώτα χιλιόμετρα, όταν αρχίζει το σώμα να πιέζεται πολύ και να μην ανταποκρίνεται, τότε σκέφτομαι 'δεν μπορώ, θέλω να βγω έξω, θέλω να ξεκουραστώ, να σταματήσω να κολυμπάω'. Αλλά τότε το μυαλό αρχίζει να λειτουργεί από μόνο του και είναι σαν να σε σπρώχνει μπροστά, δεν σε αφήνει να σταματήσεις, σε οδηγεί, αλλά δεν σε πιέζει. Άντε λίγο ακόμη, άντε και φτάνεις τον προπορευόμενο, πρόσεξε να μη σου ξεφύγει, έλα και πλησιάζει η ακτή... Έτσι σκέφτεσαι και συνεχίζεις. Και ξέρεις κάτι; Αυτό είναι τελικά το κέρδος. Μαθαίνεις να αντιστέκεσαι, να προσαρμόζεσαι, να επιμένεις και να βασίζεσαι στις δυνάμεις σου χωρίς να φοβάσαι πως θα σε εγκαταλείψουν. Όταν όμως τελειώνει ο αγώνας, τις επόμενες ημέρες, τότε καταλαβαίνεις πόσο έχει καταπονηθεί το σώμα. Χέρια, πόδια, όλα αντιδρούν. Για να καταλάβεις, την τελευταία φορά δεν είχα γεύση για πέντε μέρες…"
Λένε πως έχει τεράστια διαφορά η μαραθώνια κολύμβηση σε πισίνα και σε θάλασσα.
Ίσως αυτό τελικά να είναι η διαφορά. Ο Σκοπιανός είναι έμπειρος στη θάλασσα, εγώ όχι τόσο. Αλλά όντως το κόντρα κύμα και το αλάτι είναι απίστευτα εμπόδια. Ίσως είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει ο πολύς κόσμος. Όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει".

Ένας αγώνας, μια ιστορία


Ο διάπλους του Τορωναίου κόλπου είναι ένας από τους κολυμβητικούς αγώνες στην Ελλάδα που έχει τη δική του ιστορία. Ο φετινός, που έληξε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική, περιλάμβανε απόσταση 26 χιλιομέτρων, μια και η εκκίνησή του δόθηκε από την παραλία της Καλλιθέας. Παρά τις (οικονομικές κυρίως) συνθήκες που δυσκολεύουν, η προσπάθεια των διοργανωτών δεν εγκαταλείπεται, σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Κούρα, πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής: "Δυσκολευτήκαμε, αλλά τα καταφέραμε καλά. Όταν σε έναν τέτοιο αγώνα υπάρχουν στην παραλία του τερματισμού περίπου 3.000 άνθρωποι που περιμένουν τον νικητή, τότε υπάρχει απήχηση. Κι όσο για το εξωτερικό, οι 5.500 επισκέψεις στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα λένε κάτι".
Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν η σημαντικότερη στιγμή; Η στέψη του νικητή;
"Η στέψη του πραγματικού νικητή. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ανέβηκε στο βάθρο για να πάρει το βραβείο του ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, ένας μαχητής, ένας κολυμβητής με αναπηρία στα πόδια του σε ποσοστό 67%. Όχι μόνο ξεκίνησε, όχι μόνο ήταν στην πρώτη δεκάδα όταν αγρίεψε ο καιρός, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε, όχι μόνο τερμάτισε, αλλά ήταν και σε καλή σειρά. Ό,τι και να πεις γι' αυτόν τον άνθρωπο λίγο είναι".


Διαβάστε περισσότερα...

Από εδώ και πέρα θα πληρώνονται τα κέντρα ειδικής αγωγήςΜε την υπόσχεση ότι "από εδώ και πέρα η ροή των χρημάτων θα είναι κανονική" ο υφυπουργός Υγείας Μάρκος Μπόλαρης θέλει να ξεπεράσει την υποχρηματοδότηση των κέντρων ειδικής αγωγής. "Η επιλεκτική χρεωκοπία της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει από αυτές τις δομές", υπογράμμισε χθες στη Βουλή ο Μιχάλης Κριτσωτάκης τονίζοντας ότι τα κέντρα ειδικής αγωγής, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπέστησαν 30% περικοπή στις κρατικές επιχορηγήσεις και μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή τους.

Παράλληλα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε με την εφαρμογή του "Καλλικράτη", καθώς η αρμοδιότητα για τις πληρωμές στα κέντρα ειδικής αγωγής έφυγε από τις νομαρχίες και "περιπλανήθηκε" ανάμεσα στις περιφέρειες και τους δήμους μέχρι που κατέληξε στις περιφέρειες. "Ο 'Καλλικράτης' αποδεικνύεται Προσκρούστης, διότι κόβει και αυτός χρήματα τόνισε ο Μ. Κριτσωτάκης, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε δομές όπως ο "Ερμής", η "Θεοτόκος", η "Παμμακάριστος", η "Μαργαρίτα" είναι 6 μήνες απλήρωτοι.

Ο Μ. Μπόλαρης παραδέχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον "Καλλικράτη", αλλά και με τις οφειλές από ασφαλιστικά ταμεία για τροφεία και νοσήλια. Είπε ότι το υπουργείο Υγείας παρενέβη για την διευκόλυνση της μεταφοράς των χρημάτων από τις περιφέρειες προς τα ιδρύματα και ότι θα δώσει χρήματα "σε όσα ιδρύματα έχουν ανάγκες" από τα έσοδα που έχει από το Κρατικό Λαχείο. Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη περιστολής εξόδων από τα ιδρύματα και ο Μ. Κριτσωτάκης σημείωσε ότι "είστε αποτελεσματικοί σε περικοπές μνημονιακού χαρακτήρα, αλλά ανοργάνωτοι στα άλλα" και πρόσθεσε ότι "δεν μπορεί κάποιοι να βάζουν τη φιλανθρωπία στη θέση του κοινωνικού κράτους".


Διαβάστε περισσότερα...

Νέα προκλητική εμφάνιση της Lady GagaΝτυμένη γοργόνα και πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι εμφανίστηκε η Lady Gaga στη συναυλία της στο Σίδνευ. Έτσι κι αλλιώς, όλα τα έχουμε δει από την συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, οπότε δεν προκάλεσε έκπληξη ε εμφάνισή της στην σκηνή.

Η Lady Gaga έχει περίεργη αίσθηση του γούστου. Κάθε της εμφάνιση είναι πιο τρελή από τη προηγούμενη. Ωστόσο, απ' ότι φαίνεται, η ιδέα της γοργόνας δεν ήταν δική της αφού την ίδια εμφάνιση είχε κάνει το 1978 η Μπέτι Μίντλερ.

Όπως ήταν αναμενόμενο η τραγουδίστρια εισέπραξε την αποδοκιμασία από τις ομάδες ατόμων με αναπηρία, ενώ τελείωσε το σόου με τον δικό της δραματικό τρόπο. Κατάφερε να ... αναρρώσει μετά την πτώση της και πήγε στο αεροδρόμιο με ένα απίστευτο κάλυμμα στο κεφάλι της.

Δείτε το «διακριτικό» καπέλο και τα louis vuitton αξεσουάρ με τα οποία έφυγε από το αεροδρόμιο του Σίδνευ για το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αλλά και τα εντελώς διαφορετικά ρούχα με μαύρο πέπλο και μάξι φόρεμα με τα οποία εμφανίστηκε κατά την άφιξή της εκεί...


undefined

Πηγή: http://www.madata.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανακουφιστείτε από τη δυσκοιλιότηταΈξι απλές κινήσεις

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα πρόβλημα χρόνιο για πολλούς ανθρώπους, αλλά και παροδικό όπως στις εγκύους, σε άτομα που έχουν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα αδυνατίσματος ή λόγω της χρήσης συγκεκριμένων φαρμάκων.

Ανεξάρτητα όμως από το αίτιο, το πρόβλημα αυτό είναι αποδεδειγμένα αρκετά ενοχλητικό και επηρεάζει την καθημερινή μας διάθεση και ενέργεια. Ας δούμε μερικούς εύκολους, φυσικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής της.

• Αυξήστε τις φυτικές σας ίνες

Είναι απαραίτητες για την υγεία του γαστρεντερικού συστήματος, καθώς βοηθούν στην αποκατάσταση της εντερικής λειτουργίας. Καταναλώνετε καθημερινά τροφές πλούσιες σε διαλυτές φυτικές ίνες (όπως μήλα, καρότα, φράουλες, εσπεριδοειδή, όσπρια, βρώμη), οι οποίες φαίνεται να συμβάλλουν ως ένα βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος και κυρίως αδιάλυτες φυτικές ίνες (όπως δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά, σιτάρι, δαμάσκηνα και άλλα φρούτα).Αν συνυπολογίσετε το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος σπάνια ξεπερνά τα 10-12 γρ ημερησίως, τότε εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι οι αλλαγές στη διατροφή μας θα πρέπει να είναι περισσότερο δραστικές. Σε περιόδους που το πρόβλημα ης δυσκοιλιότητας είναι έντονο, καθιερώστε τα δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης στο πρωινό σας, τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα και όσπρια τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

• Καταναλώστε αρκετά υγρά
Μεταφέρουν τις άχρηστες ουσίες και κάνουν τα κόπρανα πιο μαλακά. Παράλληλα ενισχύουν την κινητικότητα του εντέρου, βοηθώντας το να κάνει περισταλτικές κινήσεις, ενεργοποιώντας έτσι την κένωση. Να θυμάστε ότι το σώμα μας χρειάζεται περίπου 2-2,5 λίτρα υγρών ημερησίως, τα οποία μπορείτε να προσλάβετε τόσο από το νερό όσο και από όλα τα μη αλκοολούχα ροφήματα και ποτά, όπως ο καφές, το γάλα, το τσάι, οι χυμοί και τα αναψυκτικά.

• Βάλτε το μέλι στη διατροφή σας

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα πρεβιοτικά συστατικά που περιέχει (ολιγοσακχαρίτες και ινουλίνη) συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Για να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές του ιδιότητες, πίνετε κάθε πρωί ένα ποτήρι ζεστό (σχεδόν καυτό) νερό στο οποίο θα έχετε προσθέσει μισή κουταλιά του γλυκού μέλι.

• Βρείτε έναν χρήσιμο σύμμαχο στον βασιλικό

Είναι ευεργετικός ενάντια σε όλες τις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος γιατί περιέχει φλαβονοειδή συστατικά και αιθέρια έλαια που φαίνεται να ενεργοποιούν την κινητικότητα του εντέρου. Φτιάξτε ένα θεραπευτικό ρόφημα, κόβοντας μερικά φρέσκα φύλλα βασιλικού σε μικρά κομμάτια και προσθέτοντάς τα σε ένα φλιτζάνι με ζεστό νερό. Εναλλακτικά, καταναλώστε μερικά τρυφερά φρέσκα φύλλα του με λίγο λάδι.

• Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου. Μην το παραλείπετε λοιπόν από το διαιτολόγιό σας, ακόμα και αν ακολουθείτε δίαιτα αδυνατίσματος. Προσθέστε τουλάχιστον μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο στη σαλάτα σας και θα εξασφαλίσετε ακόμη καλύτερη εντερική λειτουργία.

• Αυξήστε την πρόσληψη προβιοτικών

Το γιαούρτι και ακόμα περισσότερο το ξυνόγαλο, περιέχει προβιοτικούς οργανισμούς (κυρίως μπιφιδοβακτήρια και λακτοβάκιλλους) που συμμετέχουν καθοριστικά στη διατήρησης της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Συνδυάστε το με λίγο μέλι και ωμά αμύγδαλα ή με δημητριακά ολικής άλεσης και θα σύντομα θα αισθανθείτε τη βελτίωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσλάβετε συνδυασμό προβιοτικών συστατικών με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο, επιλέγοντας συμπληρώματα προβιοτικών που βοηθούν στη βελτίωση της κινητικότητας του εντέρου και στην επαναφορά της εντερικής χλωρίδας.


Πηγή: http://www.nutrimed.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αντιμετώπισε τη δυσπεψίαΤρία απλά βήματα!

Αντιμετώπισε τα προβλήματα δυσπεψίας με τρία απλά βήματα:

1ο βήμα: Σκέψου εάν έχεις αλλάξει κάτι στις διατροφικές σου συνήθειες. Τρως πιο μεγάλα γεύματα; Πιο καυτερά φαγητά; Αφήνεις πολλή ώρα άδειο το στομάχι σου; Εάν όχι, τότε η ενόχληση που νιώθεις στο στομάχι μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα κάποιας πάθησης.

2ο βήμα: Επισκέψου έναν ειδικό γαστρεντερολόγο. Συχνά οι ενοχλήσεις στο στομάχι αποτελούν σύμπτωμα κάποιας φλεγμονής, όπως είναι η γαστρίτιδα και το πεπτικό έλκος. Αυτές οι παθήσεις μπορεί είτε να εκδηλώνονται λόγω κάποιου μικροβίου, είτε να οφείλονται σε κάποιες παραμέτρους του τρόπου ζωής μας, όπως είναι το κάπνισμα, το στρες, η χρήση φαρμάκων και η υπερκατανάλωση αλκοόλ.

3ο βήμα: Βρες τρόπους να ανακουφιστείς από το πρόβλημα

Μην αφήνεις το στομάχι σου άδειο, Φρόντισε να κάνεις μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα
Μην τρως μεγάλο όγκο φαγητού σε ένα γεύμα
Μην τρως το βραδινό σου λίγο πριν κοιμηθείς
Μην πίνεις νερό ή άλλα υγρά μαζί με το γεύμα σου.
Απόφυγε τα πολλά μπαχαρικά και καρυκεύματα στα φαγητά σου.
Περιόρισε την κατανάλωση λιπαρού κόκκινου κρέατος υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος.
Μείωσε το αλκοόλ και το τσιγάρο.


Πηγή: http://www.nutrimed.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Λύστε τις απορίες σας για τα ηλιακά εγκαύματαΌταν ο ήλιος γίνεται απειλή.

Το έγκαυμα από τον ήλιο συμβαίνει όταν το δέρμα «καίγεται» από το φως που δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι και ονομάζεται «υπεριώδης ακτινοβολία» (Ultraviolet Light UV). Η υπεριώδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα όταν ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το έγκαυμα μπορεί να προκληθεί ακόμα και σε μία συννεφιασμένη ημέρα, διότι η ακτινοβολία UV μπορεί να διαπεράσει τα σύννεφα. Ένας άλλος συνηθισμένος τρόπος που μπορεί να προκληθούν τέτοιου είδους εγκαύματα είναι από τη χρήση λυχνιών τεχνητού μαυρίσματος (solarium).

Γιατί είναι σημαντικό να αποφεύγω τα ηλιακά εγκαύματα;

Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε τα ηλιακά εγκαύματα, διότι προκαλούν αύξηση της πιθανότητας να υποστούμε στο μέλλον σοβαρές επιπλοκές. Αυτές συμπεριλαμβάνουν:

• Καρκίνο του δέρματος Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου του δέρματος. Οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετωπίζονται εύκολα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως το ηλιακό έγκαυμα αυξάνει τον κίνδυνο μίας επικίνδυνης μορφής καρκίνου, το «μελάνωμα».

• Ρυτίδες και πρόωρη γήρανση του δέρματος

• Οφθαλμολογικά προβλήματα όπως τον «καταρράκτη», προκαλώντας έτσι δυσχέρεια στην όραση

Τι μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να υποστώ ηλιακό έγκαυμα;

Οι πιθανότητες να υποστείτε ηλιακό έγκαυμα αυξάνουν όταν:

• Έχετε ανοιχτού χρώματος δέρμα και ανοιχτά μαλλιά

• Βρίσκεστε σε βουνό ή άλλο μέρος που είναι πιο κοντά στον ήλιο.

• Λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή που προδιαθέτει σε τέτοιου είδους εγκαύματα

Ποια είναι τα συμπτώματα του ηλιακού εγκαύματος;

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 3 – 5 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και συμπεριλαμβάνουν:


-Ερυθρότητα: Η ερυθρότητα είναι χειρότερη 12 με 24 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και συνήθως υποχωρεί σε 3 ημέρες.
-Πόνος
-Δέρμα που είναι ζεστό στην επαφή
-Σε μερικές περιπτώσεις τα ηλιακά εγκαύματα μπορεί να είναι βαρειάς μορφής. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβούν:
-Φουσκάλες
-Έντονος πόνος
-Πρήξιμο – οίδημα

Διαβάστε περισσότερα...

Νικήστε το jet lagΜερικές απλές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν.

Το jet lag προκαλείται από το γεγονός ότι το αεροπλάνο διασχίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα περιοχές με διαφορετικές ωρολογιακές ζώνες με αποτέλεσμα ο οργανισμός του ανθρώπου να εξαντλείται από αυτές τις αλλαγές. Αλλάζει δηλαδή το βιολογικό του ρολόι. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχει είναι κόπωση, αϋπνία ή υπνηλία, πονοκέφαλος, αδυναμία συγκέντρωσης, διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

Για να αποφύγετε όλες αυτές τις ανεπιθύμητες επιδράσεις, μπορείτε, πριν αρχίσει η υπερατλαντική σας πτήση, να κάνετε κάποιες βασικές κινήσεις:

-Ξεκινήστε όσο το δυνατόν ξεκούραστος/η το ταξίδι σας.
-Προτιμήστε άνετα ρούχα και παπούτσια.
-Μην μείνετε στο κάθισμά σας για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Φροντίστε να σηκώνεστε συχνά, να περπατάτε στον διάδρομο και να τεντώνεστε.
-Προσπαθήστε να μην κοιμηθείτε πολλές ώρες.
-Προσπαθήστε να έχετε σωστή διατροφή πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Το «jet-lag» ή αλλιώς «αεροπορικό στρες» (μεταβολή των βιολογικών ρυθμών λόγω αεροπορικού ταξιδιού μεγάλης απόστασης), διαταράσσει τους φυσιολογικούς ρυθμούς του σώματος.

Η διατροφή σας στο αεροπλάνο παίζει πολύ βασικό ρόλο στην αύξηση ή τη μείωση του jet lag. Το προηγούμενο βράδυ του ταξιδιού σας, προτιμήστε να φάτε ελαφρά, π.χ. ένα σάντουιτς και μια σαλάτα ή μια ελαφριά σούπα.

Στη διάρκεια του ταξιδιού, αποφύγετε τις διατροφικές υπερβολές. Καταναλώστε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες που ανεβάζουν τα αμινοξέα και κρατούν το σώμα σε εγρήγορση. Οι πρωτεΐνες βρίσκονται στο κρέας και στα παράγωγά του, οπότε καταναλώστε άφοβα αυγά, τυρί, λουκάνικα, ζαμπόν ή μπέικον.

Αν πάρετε και βραδινό μέσα στο αεροπλάνο, φροντίστε να είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες που διεγείρουν την έκκριση μελατονίνης, της ουσίας που βοηθά στον ύπνο. Τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες είναι τα ζυμαρικά, οι πατάτες και τα γλυκά που θα σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε βαθιά. Τηρήστε ακριβώς το ίδιο διατροφικό πρόγραμμα και την ημέρα του ταξιδιού της επιστροφής σας.

Ύπνος
Όταν ταξιδεύετε, ο ύπνος σας μπορεί να είναι δύσκολος, τόσο εξαιτίας του jet-lag όσο και του ότι βρίσκεστε σε διαφορετικό περιβάλλον. Ανάλογα με το είδος των τροφίμων που θα καταναλώσετε, μπορείτε να επηρεάσετε το μοτίβο του ύπνου σας. Η διαδικασία της πέψης απαιτεί χρόνο. Εάν φάτε υπερβολικά πριν πέσετε για ύπνο, το σώμα σας θα πέπτει την τροφή όσο εσείς θα προσπαθείτε να κοιμηθείτε και η ανάπαυση θα είναι δύσκολη.

Εάν καταναλώσετε γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπίδια, απαιτείται περισσότερος χρόνος για να εκκενωθεί το στομάχι και να περάσουν τα θρεπτικά συστατικά στην κυκλοφορία του αίματος. Ο χρόνος της πέψης θα είναι μεγαλύτερος μετά από ένα τέτοιο γεύμα, σε σχέση με τον χρόνο της πέψης, μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά ή υδατάνθρακες.

Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση
Το να προσλαμβάνετε αρκετά υγρά είναι σημαντικό, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά από την πτήση. Ακόμα και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη νοητική σας λειτουργία. Επιπλέον, η αφυδάτωση που προκαλείται κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι παράγοντας κινδύνου για τη θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών. Η συμπίεση της καμπίνας του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης προκαλεί απώλεια υγρών από το σώμα.

Η κατανάλωση αλκοόλ, αντί νερού ή φρουτοχυμού, κατά τη διάρκεια της πτήσης χειροτερεύει την αφυδάτωση. Το ίδιο ισχύει για τον καφέ και το τσάι. Εάν δεν μπορείτε να πιείτε κάτι κατά τη διάρκεια της πτήσης, φροντίστε να καταναλώσετε αρκετό νερό ή ένα φρουτοχυμό μετά την προσγείωση, για επαρκή ενυδάτωση.

Η διατροφή στον τόπο προορισμού
Η υγιεινή διατροφή είναι ίδια, είτε είστε στο σπίτι είτε μακριά από αυτό. Το να βρείτε, όμως, τα κατάλληλα τρόφιμα σε ένα ξένο περιβάλλον είναι πιο δύσκολο. Παρ΄ όλα αυτά, ακολουθώντας κάποιες απλές συμβουλές μπορείτε να τα καταφέρετε:

-Καταναλώστε ποικιλία τροφίμων. Η κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων διευκολύνει την ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Εάν διατηρείτε το μέγεθος των μερίδων σε λογικά πλαίσια, είναι πιο εύκολο να τρώτε αυτά που απολαμβάνετε, χωρίς να χρειαστεί να παραλείψετε οτιδήποτε.

-Αναζητήστε υγιεινές επιλογές. Μετριάστε την πρόσληψη λιπιδίων, ειδικά των κορεσμένων, αλλά και της ζάχαρης, του νατρίου (αλάτι) και των αλκοολούχων ποτών. Καταναλώνετε άφθονα φρούτα και λαχανικά, στοχεύοντας στις συνιστώμενες 5 μερίδες την ημέρα, αλλά και δημητριακά πλούσια σε διαιτητικές ίνες. Λάβετε υπ’ όψη σας τις συνθήκες υγιεινής, ειδικά σε προορισμούς υψηλού κινδύνου

-Μην παραλείπετε το πρωινό. Το πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα ποτήρι χυμό. Η κατανάλωση πρωινού θα σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε και θα ελαχιστοποιήσει το αίσθημα της πείνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, βοηθώντας σας να αποφύγετε την υπερφαγία.

-Μην παραλείπετε γεύματα. Προσπαθήστε να τρώτε ένα ελαφρύ βραδινό και να μην περνούν περισσότερες από 4-5 ώρες χωρίς να έχετε φάει. Το αίσθημα της πείνας στο γεύμα δυσχεραίνει την ικανότητά σας να επιλέγετε υγιεινά τρόφιμα, ενώ παράλληλα προάγει την υπερφαγία.. Το να μην τρώτε τίποτα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλήγοντας σε ένα μεγάλο και βαρύ δείπνο, παρεμποδίζει την πέψη και διαταράσσει τον ύπνο σας.

-Μετριάστε την κατανάλωση καφεϊνούχων ποτών, και μην τα χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατα τροφής. Η καφεΐνη είναι ένα ήπιο διεγερτικό και η αυξημένη κατανάλωσή της συμβάλλει στην εμφάνιση αφυδάτωσης, ενώ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο.

Διαβάστε περισσότερα...

Προστατευτείτε από τον ιό του Δυτικού ΝείλουΣημαντικά μέτρα πρόληψης.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου απομονώθηκε το 1937, στην Ουγκάντα, σε περιοχή του Δυτικού Νείλου, όπου πήρε το όνομά του. Ο ιός ανήκει στην κατηγορία των αρμποϊών. Οι ιοί αυτοί μεταδίδονται με αρθρόποδα.

Κρούσματα από τον ιό, έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο. Στο παρελθόν, στην Ευρώπη σημαντικές επιδημίες έχουν αναφερθεί από τη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και από τη Ρουμανία το 1996.

Παρά το γεγονός ότι θηλαστικά και πτηνά είναι ξενιστές του ιού, η βασική δεξαμενή του παθογόνου είναι τα πουλιά. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Μεταδίδεται επίσης με μετάγγιση αίματος, με μεταμόσχευση οργάνου, με τον θηλασμό, την εργαστηριακή έκθεση και σπανίως με σταγονίδια. Η περίοδος επώασης είναι 2 έως 14 ημέρες.

Πολλά προσβεβλημένα άτομα δεν αναπτύσσουν συμπτώματα. Σε μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται πυρετός με συμπτώματα ίωσης (π.χ. καταβολή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, διαταραχές γαστρεντερικού). Εξάνθημα ή ήπια νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν. Η σοβαρή μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα από τον ιό είναι σπανιότερες.

Τα συχνότερα νευρολογικά σημεία στις περιπτώσεις αυτές είναι η αυχενική δυσκαμψία και η σοβαρή διαταραχή του πνευματικού επιπέδου. Σπασμοί, παραλύσεις, μυϊκή αδυναμία είναι σημεία νευρολογικής προσβολής. Η ηλικία άνω των 70 ετών και η καταστολή του ανοσοποιητικού αποτελούν κύριους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας και θανάτου. Επιπλοκές της νόσου είναι η πνευμονία, η λοίμωξη του ουροποιητικού, μόνιμες νευρολογικές βλάβες, σύνδρομα κόπωσης, έλκη.

Η διάγνωση γίνεται κυρίως με ειδικό έλεγχο αντισωμάτων σε υγρά του σώματος (αίμα-εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Ιατρικώς χορηγείται υποστηρικτική αγωγή και ειδικά φάρμακα με ποικίλη ωστόσο ανταπόκριση κατά τη θεραπεία.

Σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης που συνδέονται με την απομάκρυνση των κουνουπιών:

-Απομακρύνετε και αποφεύγετε χώρους με λιμνάζοντα ύδατα. Κουρεύετε γρασίδι, θάμνους, φυλλωσιές (είναι σημεία παραμονής κουνουπιών).

-Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά: Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών.

-Μην κυκλοφορείτε σε εξωτερικούς χώρους από το σούρουπο έως την αυγή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν χρησιμοποιείστε μακριά ρούχα, που να σκεπάζουν τα χέρια και τα πόδια, παπούτσια κλειστά αντί για σανδάλια και πουκάμισα που να ‘μπαίνουν’ μέσα στη φούστα ή το παντελόνι. Χρησιμοποιείστε επίσης ειδικά εντομοαπωθητικά σκευάσματα για το δέρμα.

-Στα μωρά και στο σπίτι, μην ανοίγετε τα παράθυρα μετά το σούρουπο και χρησιμοποιείτε σήτες και κουνουπιέρες.

-Eιδικά spray permethrin χρησιμοποιούνται για εμβάπτιση κουνουπιέρων και σητών με αποτελεσματική αντικουνουπική προστασία που διαρκεί για αρκετούς μήνες, εφόσον δεν πλυθούν.

-Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή του προϊόντος που χρησιμοποιείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα προϊόντα.

Τα εντομοαπωθητικά για το δέρμα

Τα κυριότερα δραστικά εντομοαπωθητικά για το δέρμα περιέχουν μία από τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

-DEET
-Picaridin
-Οil of lemon eucalyptus (φυσικό εντομοαπωθητικό)

Πώς χρησιμοποιούνται τα ειδικά εντομοαπωθητικά για το δέρμα:

-Σε περίπτωση παραμονής σε εξωτερικό χώρο επί μία - δύο ώρες χρησιμοποιείτε συγκεντρώσεις DEET<10% ή picaridin<10%.
-Σε περίπτωση παραμονής σε εξωτερικό χώρο επί δύο-τέσσερις ώρες χρησιμοποιείτε συγκεντρώσεις DEEΤ~15% ή picaridin~15% ή~30% oil of lemon eucalyptus.
-Σε περίπτωση παραμονής σε εξωτερικό χώρο επί πέντε - οκτώ ώρες χρησιμοποιείτε συγκεντρώσεις~20%-50% DEET.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις DEET προσφέρουν προφύλαξη και από τα κουνούπια. Το DEET χρησιμοποιείται μόνο σε άτομα άνω των δύο μηνών και μάλιστα σε συγκέντρωση έως 30%, ενώ το Οil of lemon eucalyptus χρησιμοποιείται σε άτομα άνω των τριών ετών.

Οδηγίες κατά την επάλειψη των εντομοαπωθητικών

-Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μόνο σε ακάλυπτο δέρμα και μετά την επιστροφή πρέπει να απομακρύνεται με καλό μπάνιο.

--Να μην τοποθετείτε το προϊόν σε αμυχές, πληγές, στο στόμα και στα μάτια και να πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά την επάλειψη.

-Τα εντομοαπωθητικά πρέπει να επαλείφονται μετά τα αντηλιακά.

-Να πλένετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση. Αν μετά από την εφαρμογή του εντομοαπωθητικού παρατηρηθεί ερεθισμός, ενημερώνετε τον γιατρό.

Διαβάστε περισσότερα...

Έξι είδη τροφίμων για καλοκαιρινή δίαιταΕλαφριά γεύματα, λιγότερες θερμίδες!
Αν επιθυμείτε μια καλύτερη εμφάνιση σώματος, το καλοκαίρι, δεν είναι ανάγκη να νιώθετε πεινασμένοι.Υπάρχουν έξι κατηγορίες τροφίμων που βοηθούν στην καλή εμφάνιση στην παραλία, αφού κάνουν τη διατροφή σας πιο ελαφριά. Το μυστικό στο χάσιμο βάρους είναι η επιλογή υγιεινών τροφών και η πρόσληψη λιγότερων θερμίδων από όσες καίτε.

Είναι πιο εύκολο να διαλέξετε υγιεινότερες τροφές το καλοκαίρι, όταν τα βαριά φαγητά με τις πολλές θερμίδες είναι λιγότερο ελκυστικά. Οι πιο ωραίες τροφές το καλοκαίρι είναι ελαφριές, δροσιστικές και το σημαντικότερο, σας κρατάνε μακριά από τη ζεστή κουζίνα.

Το καλοκαίρι, μας προμηθεύει με λαχταριστά φρούτα και λαχανικά. Εκτός από το ότι περιέχουν λίγες θερμίδες, μας τονώνουν με τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τις ίνες και τα αντιοξειδωτικά τους.

Η Susan Moore, της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτολόγων, συνιστά την κατανάλωση φρούτων εποχής, τα οποία θα μας ενθουσιάσουν με τη γεύση, τη δροσιά και τη φρεσκάδα τους. Αφήνοντας τα μήλα και τα πορτοκάλια για το χειμώνα, μπορούμε να διαλέξουμε πεπόνια, ντομάτες, μούρα, αγγούρια και άλλα φρούτα και λαχανικά του καλοκαιριού. Σαν δώρο, τονίζει η ειδικός, μπορείτε να ξεχάσετε την ποσότητα, όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Η ειδικός προτείνει 6 τροφές που βοηθούν τη σιλουέτα, καθώς και τρόπους μαγειρέματος για το καλοκαίρι:

Κρύες σούπες


Οι κρύες σούπες προτείνονται ως φαγητό με λίγες θερμίδες. Η έρευνα δείχνει ότι μια σούπα χαμηλών θερμίδων στην αρχή του γεύματος φέρνει το αίσθημα του κορεσμού, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τρώμε λιγότερο.

Καρπούζι


Σε ποιόν δεν αρέσει να βουτά σε μια φέτα δροσερού καρπουζιού όταν κάνει ζέστη; Το καρπούζι αποτελείται κατά το ήμισυ από νερό. Είναι ένας όμορφος τρόπος να ξεδιψάσουμε, τρώγοντας παράλληλα κάτι γλυκό.

Ψητά λαχανικά


Σύμφωνα με την διαιτολόγο Dawn Jackson, ένα πιάτο ψητά λαχανικά είναι απαραίτητο το καλοκαίρι. Προτείνει ψητά κρεμμύδια, πιπεριές, καρότα, σπαράγγια και σκόρδο. Μπορούν να συνδυαστούν με τυρί κότατζ ή να χρησιμοποιηθούν σε πίτες λαχανικών.

Σαλάτες

Οι σαλάτες αποτελούν γρήγορο και υγιεινό γεύμα, που δεν απαιτεί κάποια συνταγή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαχανικά με τυρί χαμηλό σε λιπαρά, λίγα καρύδια και ελαφριά βινεγκρέτ. Στο λεπτό έχετε ένα γεύμα. Η ειδικός προτείνει, για να έχει γεύση η σαλάτα σας, να προσθέτετε διάφορα χορταρικά για να παραλείπετε το ντρέσιγκ. Αν πρόκειται να προσθέσετε ψάρι ή κρέας στη σαλάτα, να το θεωρείτε σαν συνοδευτικό στα λαχανικά.

Ροφήματα με λίγες ή καθόλου θερμίδες


Γλυκός καφές, τσάι και αναψυκτικά καταναλώνονται εύκολα το καλοκαίρι, αλλά μας γεμίζουν θερμίδες. Τα αναψυκτικά αποτελούν την Αχίλλειο πτέρνα μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί χρειαζόμαστε πολλά υγρά για να διατηρούμαστε δροσεροί. Η ειδικός προτείνει λευκό κρασί με λεμόνι ή λάιμ.

Επιδόρπια με βάση τα φρούτα


Η διαιτολόγος προτείνει:

-Ψητό ανανά με ρούμι
-Παγωμένα γλυκά κεράσια
-Ψητά ροδάκινα με μέλι και βατόμουρα
-Παγωμένη μπανάνα με επικάλυψη σοκολάτας
-Παγωμένα σταφύλια
-Ψητή μπανάνα με παγωτό χαμηλό σε λιπαρά

Διαβάστε περισσότερα...

Από σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ
Μόνο μέσω τραπεζών.

Σε 370.019 οικογένειες θα καταβληθούν σήμερα από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα: πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη.

Από αυτό το δίμηνο πληρωμής και εφεξής η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων θα γίνεται μόνο μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. από το δίμηνο αυτό δεν θα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα μέχρις ότου φροντίσουν και αυτοί να απογραφούν.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 97.358.816,82 ευρώ.Διαβάστε περισσότερα...