Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Οριστική απόλυση για υπάλληλο του ΙΚΑ με απόφαση του ΣτΕ


Είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών για ζημία στον ασφαλιστικό φορέα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε σε υπάλληλο του ΙΚΑ, ο οποίος ζημίωσε τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα της χώρας με τεράστια ποσά, τα οποία ωφελήθηκε ο ίδιος και άλλα τρίτα πρόσωπα, ενώ για τις ενέργειες του αυτές καταδικάστηκε αμετάκλητα σε κάθειρξη 18 ετών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων νησιωτικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις ελέγχου (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2003), παράνομες ενέργειες υπαλλήλου-ελεγκτή του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει μεγάλο αριθμό Βιβλίων Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΒΕΕ), υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, ενώ σε εργοδότες χορηγούσε παράνομα ασφαλιστικές εισφορές, βεβαίωνε ψευδώς σε επιχειρήσεις ότι δεν είχαν καμία οφειλή στο ΙΚΑ, κ.λπ.

Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε (10.10.2003), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στην κατοικία και το αυτοκίνητό του, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιακών εγγράφων (ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις, ασφαλιστικές ενημερότητες, κ.λπ.).

Στις 17.11.2003 με εντολή του διοικητή του ΙΚΑ διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και στις 25.8.2004 υποβλήθηκε σχετικό πόρισμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, κατά την 17ετία (1986-2003) ο επίμαχος υπάλληλος προέβη στις εξής 15 παράνομες ενέργειες:

1) Εξαφάνισε 8 εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που αφορούσαν 15 ανασφάλιστους εργαζόμενους, τις οποίες όμως, εμφάνισε ψευδώς ως διεκπεραιωμένες, 2) συνέταξε και χορήγησε 175 πλαστά ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 28 εργαζόμενους 13 επιχειρήσεων για τους οποίους δεν είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι εργαζόμενοι παρέμεναν ανασφάλιστοι, 3) χορήγησε 20 ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 10 εργαζόμενους για τους οποίους δεν εντοπίστηκαν οι εργοδοτικές επιχειρήσεις ώστε να γίνει ο καταλογισμός των οφειλόμενων εισφορών που ανέρχονταν σε 16.387,61 ευρώ, 4) χορήγησε 20 πλαστές βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε εργαζομένους, ενώ αυτοί δεν είχαν ασφαλισθεί, 5) χορήγησε μια πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε επιχείρηση με παρέμβαση στο μηχανογραφικό λογαριασμό του εργοδότη και με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου άλλης όμοιας βεβαίωσης που είχε χορηγηθεί σε τρίτο εργοδότη, 6) υπέγραφε ψευδώς αιτήσεις εργοδοτών περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλαδή ότι είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες εισφορές, με συνέπεια η αρμόδια υπηρεσία σε 64 περιπτώσεις να έχει χορηγήσει στις επιχειρήσεις αυτές σχετικές βεβαιώσεις χωρίς να το δικαιούνται, 7) διενήργησε αποδεδειγμένα παράνομες πράξεις κατά συρροή σε 22 επιχειρήσεις (εικονική διάλυση και επανασύσταση της επιχείρησης, διενέργεια τακτικού ελέγχου χωρίς τον καταλογισμό των οφειλόμενων εισφορών), ενώ σε άλλες 14 περιπτώσεις διενήργησε σε διάφορες επιχειρήσεις πλημμελείς ελέγχους, με αποτέλεσμα να χάσει το ΙΚΑ από εισφορές και πρόστιμα 1.929.366,65 ευρώ, 8) διέπραξε 29 επεμβάσεις στο μηχανογραφικό σύστημα «έσοδα-ασφάλιση» με εισαγωγές ψευδών στοιχείων και συγκεκριμένα παραστατικών δελτίων διάλυσης και επανασύστασης επιχειρήσεων ώστε να εμφανίζονται οι επιχειρήσεις αυτές ότι δεν είχαν καμία οφειλή προς το ΙΚΑ, 9) σύμφωνα με καταγγελίες 7 εργοδοτών οικειοποιήθηκε τα χρήματα που του κατέβαλαν αυτοί κάθε μήνα για την εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς το ΙΚΑ, 10) το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2003, κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών (εκτός ωραρίου), μετέβει στα γραφεία του ΙΚΑ προφασιζόμενος εκκαθάριση του γραφείου του και αφήρεσε έντυπο ασφαλιστικό υλικό, καθώς και σχετικό βιβλίο για το οποίο ήταν ο ίδιος υπεύθυνος και στη συνέχεια τα τοποθέτησε σε σάκους απορριμμάτων προκειμένου να περισυλλεγούν ως απορρίμματα, 11) εξαφάνισε 23 από τις 27 καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών, 12) φέρεται ως μοναδικός δράστης της εξαφάνισης βιβλίων ελέγχου επιχειρήσεων στις οποίες είχαν διαπιστωθεί παράνομες πράξεις, έτσι ώστε να είναι αδύνατος ή δυσχερής ο έλεγχος και ο εντοπισμός των πράξεων αυτών, 13) καταχώρησε στο μηχανογραφικό λογαριασμό εργοδότη εικονική εγγραφή ποσού 231,8 ευρώ προφανώς για την ισοσκέλιση του λογαριασμού της επιχείρησης, 14) εξέδωσε στις 2.3.2000 βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για αλλοδαπό εργαζόμενο υπογράφοντας ψευδώς ότι είχε ασφαλισθεί για 151 ημέρες εργασίας, με συνέπεια να εξαπατηθεί η αρμόδια υπάλληλος του ΙΚΑ και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση με βάση την οποία χορηγήθηκε στη συνέχεια άδεια εργασίας από τον ΟΑΕΔ και 15) παρέλαβε στις 22.7.2003 τέσσερις δηλώσεις επιχείρησης αξίας εισφορών 2.302 ευρώ, χωρίς την προβλεπόμενη νομότυπη διαδικασία, ώστε να φέρονται οι εισφορές αυτές ως εμπροθέσμως καταβληθείσες και να μην επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο σε ποσοστό 20% επί των εισφορών αυτών, δηλαδή ποσού 460.472,48 ευρώ.

Κατόπιν αυτών παραπέμφθηκε στις 4.4.2005 στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα, της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων και της χαρακτηριστικής αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας.

Στις 10.10.2006 του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και έπειτα από ένστασή του, στις 26.3.2009 το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο επικύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση, ενώ παράλληλα ασκήθηκε σε βάρος του και ποινική δίωξη.

Αρχικά το 2006 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση και απιστία, με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου.

Τρία χρόνια μετά (2009) το Πενταμελές Εφετείο μείωσε την ποινή της κάθειρξης από τα 21 στα 18 χρόνια, καθώς δεν δέχθηκε την κατηγορία ως προς το μέρος των ψευδών βεβαιώσεων.

Τελικά, σύμφωνα με βεβαίωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (27.5.2011) έγινε αμετάκλητη η καταδίκη του σε κάθειρξη 18 ετών.

Ο υπάλληλος ζήτησε από το ΣτΕ την ακύρωση της πειθαρχικής απόφασης της οριστικής απόλυσης, αλλά οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ΄ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκριναν ότι η πειθαρχική ποινή που του επιβλήθηκε είναι η προσήκουσα και απέρριψε την προσφυγή του.


Διαβάστε περισσότερα...

Μέτρα για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών εισηγείται η ΠΟΜΙΔΑ


Για ανυπαρξία κτηματομεσιτικών συναλλαγών κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες.

Πέντε μέτρα για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εισηγούνται στο υπουργείο Οικονομικών με κοινό υπόμνημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, οι Ομοσπονδίες των κατασκευαστών και των μεσιτών.

Οι φορείς των ακινήτων απαντώντας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, στην πρόσκληση του υπουργείου να υποβάλουν τιμές πώλησης και ενοίκια για όλους τους Δήμους της χώρας δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στο αίτημά τους, δεδομένου ότι:

- Οποιοδήποτε ακίνητο προσφέρεται προς πώληση, και σε οποιαδήποτε τιμή, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Έτσι έπαψε να λειτουργεί κτηματαγορά στη χώρα μας. Η πλήρης έλλειψη συναλλαγών συνεπάγεται και πλήρη έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας διατύπωσης τιμών στις οποίες πράγματι να μπορεί να πωληθεί ένα ακίνητο, μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.

- Η συρρίκνωση των εισοδημάτων οδήγησε σε κλείσιμο πολλών χιλιάδων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα ισάριθμα καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κλπ. να παραμένουν χωρίς ενοικιαστή και γενικά χωρίς χρήστη. Το ίδιο συνέβη και στον τομέα των μισθώσεων κατοικιών, όπου αθρόα είναι η εγκατάλειψή τους, ιδιαίτερα των παλαιοτέρων, από τους ενοικιαστές τους. Οι εναπομείναντες ενοικιαστές, οι οποίοι έχουν επιτύχει σημαντικότατες μειώσεις των συμβατικών μισθωμάτων, διακρίνονται πλέον σ΄εκείνους που πληρώνουν με καθυστέρηση 6-12 μηνών, και σε κείνους οι οποίοι έχουν διακόψει πλήρως την καταβολή μισθωμάτων και απλώς περιμένουν τον δικαστικό επιμελητή να τους αποβάλει από το ακίνητο, ενώ τα ανείσπρακτα μισθώματα εκχωρούνται αθρόα στις Δ.Ο.Υ.

- Η έλλειψη οποιασδήποτε ζήτησης σε συνδυασμό με τα αδιάθετα τουλάχιστον 150.000 διαμερίσματα, απονέκρωσε πλήρως την οικοδομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, με ολέθρια αποτελέσματα για την απασχόληση και την οικονομία της χώρας.

Οι προτάσεις των φορέων της αγοράς για τις αντικειμενικές αξίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Πλήρη κατάργηση των συντελεστών εμπορικότητας, ή μείωσή τους κατά τουλάχιστον 50% στο τμήμα τους που υπερβαίνει τη μονάδα.

- Ουσιαστική αύξηση των συντελεστών παλαιότητας, λόγω όχι μόνον της κατάστασης της αγοράς, αλλά και της απαξίωσής τους από μέτρα όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό, η υποχρεωτική ανακαίνιση ανελκυστήρων κλπ.

- Κατάργηση του συντελεστή μεγέθους για τις κατοικίες μεγάλου εμβαδού οι οποίες έχουν απαξιωθεί όχι μόνον από την οικονομική κατάσταση, αλλά από το τεκμήριο κατοικίας, που αφορά και τους ενοικιαστές, γι΄αυτό και έχουν καταστεί κυριολεκτικά πράγματα εκτός συναλλαγής "res extra commercio".

- Καθιέρωση μειωτικού συντελεστή για τα επί τουλάχιστον ένα έτος ξενοίκιαστα ακίνητα ώστε να ενθαρρυνθεί η αγορά και αξιοποίησή τους, αλλά και να μπορούν οι κάτοχοί τους να πληρώσουν το φόρο κατοχής.

- Μαζική μείωση των «τιμών ζώνης» στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν πλέον εμπορικές τιμές και συναλλαγές.


Διαβάστε περισσότερα...

«Αποτρέπουμε τη δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων»


Ο Στ. Καλαφάτης προανήγγειλε σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση.

Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα αυθαίρετα και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

«Κατηγοριοποιούμε τις αυθαιρεσίες με βάση την επίπτωση που έχουν στο περιβάλλον και αποτρέπουμε τη δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων», δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο ίδιος τόνισε ότι το σχέδιο νόμου έρχεται έπειτα από εννέα μήνες συστηματικής δουλειάς» και, όπως επεσήμανε είναι: «Κοινωνικό, καθώς προβλέπουμε διευκολύνσεις για όλους και μεγάλες ελαφρύνσεις για τις ευαίσθητες κατηγορίες των συμπολιτών μας. Αναπτυξιακό, γιατί διευκολύνουμε τις συναλλαγές στην αγορά ακινήτων. Περιβαλλοντικό, διότι, μεταξύ άλλων, προβλέπουμε συγκεκριμένες δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος».

Καταλήγοντας στη δήλωσή του ο κ. Καλαφάτης έκανε γνωστό ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι προτού τελειώσει ο Αύγουστος να είναι νόμος του κράτους.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ένα... μπαούλο τους έκανε εκατομμυριούχους


Επί πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν τη σπάνια αντίκα ως έπιπλο τηλεόρασης.

Ένα ξύλινο μπαούλο που ο ιδιοκτήτης του είχε αγοράσει έναντι 100 στερλινών το 1970 για να το χρησιμοποιεί ως έπιπλο τηλεόρασης, πωλήθηκε σε δημοπρασία για… 6,3 εκατ. στερλίνες!

Το «ξύλινο κουτί» ήταν στην πραγματικότητα μια εξαιρετικά σπάνια, γιαπωνέζικη αντίκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η αξία της ανακαλύφθηκε όταν απεβίωσε ο ιδιοκτήτης του και τα παιδιά του ξεκαθάρισαν τα αντικείμενα που είχε στο σπίτι του.

Το μπαούλο είναι φτιαγμένο από ξύλο κέδρου και χρυσό βερνίκι και χρονολογείται πίσω στο 1640.Το Μουσείο Victoria and Albert στο Λονδίνο, το αναζητούσε σε όλον τον κόσμο από το 1941. Είναι ένα από τα 10 που υπάρχουν στον κόσμο, για πάνω από 40 χρόνια βρισκόταν σε ένα σπίτι στο South Kensington, σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από το συγκεκριμένο μουσείο, μέχρι που ο ιδιοκτήτης του μετακόμισε το 1986.Οι κληρονόμοι του έγιναν εκατομμυριούχοι μέσα σε μια μέρα!Το σπάνιο γιαπωνέζικο μπαούλο αγόρασε το μουσείο Rijksmuseum του Άμστερνταμ. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο με χρυσό βερνίκι, αναπαριστώντας γιαπωνέζικους μύθους.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Όργιο φοροδιαφυγής με εξοχικές κατοικίες


Ούτε «κουβέντα» για απόδειξη στους επίδοξους ενοικιαστές.

Όργιο φοροδιαφυγής με εξοχικές κατοικίες που νοικιάζονται παράνομα για την καλοκαιρινή περίοδο καταγγέλλει με ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του καναλιού, οι ιδιοκτήτες τους θεωρούν αυτονόητο ότι δε θα κόψουν απόδειξη στους επίδοξους ενοικιαστές.

Διαβάστε περισσότερα...

Κέντρο Πρώτης Υποδοχής παράνομων μεταναστών στη Λέσβο


Θα λειτουργήσει μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής παράνομων μεταναστών θα λειτουργεί σε πρώτη φάση μέχρι τις 30 Αυγούστου και θα έχει ολοκληρωθεί έως τέλος του 2013, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας στη διάρκεια επίσκεψης του στη Μυτιλήνη.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, ο υπουργός επισκέφθηκε κλειστό στρατόπεδο στη Μόρια, που χθες παραχωρήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στη συνέχεια τον περίκλειστο χώρο του λιμανιού, όπου διαμένουν οι παράνομοι μετανάστες.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για τη δημιουργία του κέντρου στο στρατόπεδο στη Μόρια προκειμένου αυτό να λειτουργεί σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του Αυγούστου, έως δε το τέλος του χρόνου πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η παράνομη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στην τοπική κοινωνία και αρνητικό αντίκτυπο στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, άλλωστε, η ανέγερση του Κέντρου τίθεται πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων του υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

Στο ερώτημα αν το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών άργησε να γίνει στη Μυτιλήνη, η απάντηση του υπουργού ήταν ότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος παρουσιάζει καθυστέρηση εδώ και δέκα χρόνια στην Ελλάδα.Διαβάστε περισσότερα...

Ο 95χρονος… σπρίντερ


Ο Orville Rogers είναι ένα αστέρι του στίβου ετών...95!  Μπορεί να ξεκίνησε λίγο αργά την καριέρα του, όμως όπως δηλώνει ο ίδιος "δεν σταματάς να γυμνάζεσαι γιατί μεγάλωσες αλλά μεγάλωσες γιατί σταμάτησες να γυμνάζεσαι".
Διαβάστε περισσότερα...

"Όργιο" διαφθοράς στο δημόσιο


Η οικονομική διαχείριση αποτελεί και το 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων ανά θεματική κατηγορία, που διερεύνησε σε έκθεση ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής (ΓΕΔΔ). Όσον αφορά στην κατάταξη των υποθέσεων ανά δημόσιο φορέα, την πρωτιά κρατά και φέτος η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, που κοινοποιήθηκε σήμερα, τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης (38%) και ακολουθούν τα πολεοδομικά θέματα (14,3% των υποθέσεων), διάφορα ζητήματα λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών (13,4 %), παράβαση διοικητικών διαδικασιών (8,3%) και άλλες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά στους ελέγχους ανά φορέα, οι δήμοι αποτελούν το επίκεντρο του ελέγχου στο 35,9% των υποθέσεων. Αυτό, όπως και πέρσι, μπορεί να εξηγηθεί και από τη μεταφορά στους ΟΤΑ α' βαθμού αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Με πολύ μικρότερα ποσοστά, ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες (18,1%) και οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς (13,7%).

Δείτε το βίντεο από τον ΑLPHA:

Διαβάστε περισσότερα...

Βρέθηκε λύση για να μην κλείσει το Ωνάσειο


Βρέθηκε λύση στο οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο είχε περιέλθει το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν μετά τη μεσημεριανή συνάντηση, του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδης με τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου και τον πρόεδρό του, καθηγητή καρδιολογίας, Ι. Λεκκάκη.

Το πρωί, γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αναστατωμένοι με την κατάσταση και θορυβημένοι με το ενδεχόμενο νέων μισθολογικών μειώσεων, πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού πληροφορήθηκε για την κατάσταση στο Ωνάσειο, συναντήθηκε και με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και διασφάλισε ότι θα δοθούν άμεσα στο Κέντρο τα 7 εκ. ευρώ της κρατικής επιχορήγησης, η οποία έχει μειωθεί στο ήμισυ (πέρσι ήταν 14 εκ. ευρώ). Επίσης, συμφωνήθηκε να δοθούν περίπου 38 εκ. ευρώ, που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ταμείων προς το Κέντρο, κατά την προ ΕΟΠΥΥ περίοδο, έως και τις 31/12/2011.

"Ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου και με το ΔΣ του Ωνασείου και με τον κ. Σταικούρα για το θέμα. Δρομολογούμε τις λύσεις. Φυσικά δεν κλείνει", έγραψε στο Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.Διαβάστε περισσότερα...

Η ημέρα της Malala


Το κορίτσι-σύμβολο που παλεύει για την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση.

Η Malala Yousafzai, που γλίτωσε από θαύμα, μετά τη δολοφονική επίθεση (πυροβολήθηκε στο κεφάλι και το λαιμό) εναντίον της από τους Ταλιμπάν στο Πακιστάν, αποτελεί ήδη ένα σύμβολο αντίστασης στη χώρα της. Δεκάξι χρονών σήμερα, η νεαρή Πακιστανή, από τα 11 της χρόνια καταγγέλλει τη βία των Ταλιμπάν στη χώρα της.

Κάτω από την αιγίδα της Πρωτοβουλίας «Πρώτα η Εκπαίδευση» των Ηνωμένων Εθνών, η Malala Yousafzai θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα 16α γενέθλιά της στις 12 Ιουλίου (μια μέρα που έχει πλέον ονομαστεί Ημέρα της Malala).

Η Malala, θα σηματοδοτήσει αυτή την ημέρα, κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα πραγματοποιήσει παρέμβαση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, και η Οργάνωση «Ένας Κόσμος στο Σχολείο», θα διοργανώσουν ειδική εκδήλωση για την Ημέρα της Malala, για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας «Πρώτα η Εκπαίδευση».

Η Ημέρα της Malala θα μετατραπεί σε μια εκδήλωση για τη νεολαία που θα συγκεντρώσει 400-500 νεαρούς ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο, για να επιταχυνθεί ο στόχος του να έχουν όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια, πρόσβαση στην εκπαίδευση μέχρι το 2015.

Είναι μια ευκαιρία για τους νέους να εκφράσουν το όραμά τους για την εκπαίδευση, αλλά και πέρα από τα όρια της ημέρας, είναι μια ευκαιρία για τους νέους να κινητοποιηθούν μαζί για να διαμορφώσουν το μέλλον που θέλουν.

Οι στόχοι της φετινής Ημέρας της Malala είναι:

· Η παροχή μιας πλατφόρμας για τους νέους, ώστε να εκφράσουν το όραμά τους για την εκπαίδευση.

· Η ενεργοποίηση των νεαρών εκπροσώπων της UNICEF, που συμμετέχουν στην Ημέρα της Malala και η ισχυροποίηση της δέσμευσης της UNICEF για τη νεολαία.

· Η υποστήριξη των τριών προτεραιοτήτων της Πρωτοβουλίας «Πρώτα η Εκπαίδευση»: α) Όλα τα παιδιά στο σχολείο, β) βελτίωση της ποιότητας της μάθησης, γ) προώθηση της έννοιας του πολίτη του κόσμου.

· Η προώθηση των παγκοσμίων προσπαθειών για την εκπαίδευση, προκειμένου να ωφεληθεί και η μετά το 2015 ατζέντα της εκπαίδευσης.
Η ημέρα της Malala

Σύμφωνα με τη UNICEF, με την ευκαιρία της Ημέρας της Malala:

· Η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όμως ακόμα 57 εκατομμύρια παιδιά παραμένουν εκτός σχολείου.

· Η Ημέρα της Malala θα φέρει στο επίκεντρο την ανάγκη επίτευξης του στόχου της καθολικής εκπαίδευσης των παιδιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών, μέχρι το 2015.

· Τα κορίτσια βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από την έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών, μια κατάσταση που συνήθως επιδεινώνεται σε καταστάσεις συγκρούσεων.

· Οι νέοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις συζητήσεις για την εκπαίδευση, παγκόσμιες, ή τοπικές.

· Η άμεση προτεραιότητα της UNICEF για την καινοτομία στην εκπαίδευση, επικεντρώνεται στους τρόπους εκμάθησης, με τον εντοπισμό νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που έχουν τη δυνατότητα να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην εκπαίδευση των παιδιών.

· Η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά με ασφαλή, υγιή και καλά μορφωμένα παιδιά και χρειαζόμαστε τις παιδικές φωνές για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

· Υπάρχουν εκατομμύρια «Malalas» σε όλο τον κόσμο, που είναι πρωταθλήτριες στην εκπαίδευση, παλεύοντας για τα 57 εκατομμύρια παιδιά που παραμένουν εκτός σχολείου.


Διαβάστε περισσότερα...

«Εσείς κάνετε Αποστολή στους ανθρώπους κι εγώ Ιεραποστολή»


Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος στα γραφεία της «Αποστολής».

«Στη Σιέρα Λεόνε, ο πατέρας Θεμιστοκλής προσέχει 3.000 παιδιά που δεν έχουν χέρια και πόδια, γιατί οι άνθρωποι εκεί αγάπησαν τα "ματωμένα διαμάντια". Ο πολιτισμένος άνθρωπος σήμερα προσέχει περισσότερο τα "ματωμένα διαμάντια" και αφήνει στην άκρη την προσοχή του την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Ευτυχώς αυτό το κενό, όπως είδα καλύπτει στην Ελλάδα η "Αποστολή"».

Με αυτό το συμβολισμό ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος θέλησε να δώσει απαντήσεις στα αίτια της οικονομικής κρίσης που βασανίζει την Ευρώπη και να αναφερθεί στο έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατά την επίσκεψη του στα γραφεία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή».

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’ συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γουινέας κ. Γεώργιο, Εκπρόσωπο της Α.Θ.Μ. και Διευθυντή του Γραφείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα έγινε δεκτός από τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα και απευθυνόμενος στους εργαζόμενους μίλησε για την ένταση που υπάρχει στην Αίγυπτο προβλέποντας δύσκολες ημέρες για την περιοχή. Μιλώντας για την «Αποστολή», δήλωσε συγκινημένος λέγοντας: «κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Μας συνδέει η λέξη "ιερή", εσείς κάνετε Αποστολή στους ανθρώπους και εγώ Ιεραποστολή».Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο κ. Δήμτσας, σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν, συζήτησαν κοινές δράσεις για τα παιδιά των μεταναστών στην Ελλάδα και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πατριαρχείου στην Αφρική.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» χαρακτήρισε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας φάρο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού στην Αφρική αλλά και φως του Ελληνισμού. Αναφέρθηκε στη στήριξη που προσφέρει η «Αποστολή» στο Κονγκό και στην Ουγκάντα και διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη ότι ο Οργανισμός, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, θα στηρίξει την ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ο κ. Δήμτσας είπε ότι σύντομα θα αποτυπωθεί και γραπτά το πλαίσιο της συνεργασίας της «Αποστολής» με το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας.

Διαβάστε περισσότερα...

Νεκρό βρέφος... ξαναζωντάνεψε


Επανήλθε στη ζωή μέσα στο φέρετρο στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου.

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι που «έφυγε» από τον κόσμο λίγα λεπτά μετά τη γέννησή του… επανήλθε στη ζωή ενώ οι συγγενείς του θρηνούσαν πάνω από το κορμάκι του στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου.

Το άψυχο σώμα της νεογέννητης Yasmin Gomes τοποθετήθηκε σε ένα μικρό φέρετρο και μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Lincoln Graca στην περιοχή Londrina στη νότια Βραζιλία, από μια νοσοκόμα που δεν άντεχε να την μεταφέρει μέχρι το νεκροτομείο, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας globo.com.

Όταν η συντετριμμένη γιαγιά του παιδιού πήγε στο παρεκκλήσι με έναν υπεύθυνο από το γραφείο κηδειών για να παραλάβουν το άψυχο βρέφος για την ταφή, συνειδητοποίησαν ότι το μωρό κουνούσε τα πόδια του και αμέσως μετά… άνοιξε και τα μάτια του!

«Δε μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι όντως συνέβαινε αυτό που έβλεπα. Μετά παρατηρήσαμε την αναπνοή της και… ανέπνεε. Αγκαλιαστήκαμε και αρχίσαμε να φωνάζουμε “Είναι ζωντανή!”. Ήταν ένα θαύμα» είπε η γιαγιά του μωρού Elza Silva στη Globo G1.

Τα αρχεία του νοσοκομείου αναφέρουν ότι η Yasmin γεννήθηκε ζωντανή με φυσιολογικό τοκετό, το πρωί της Τρίτης, και ότι η αναπνοή της σταμάτησε αμέσως μετά τη γέννα.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή και ανακοίνωσαν το θάνατό της λίγη ώρα αργότερα, στις 11 το πρωί, ενώ εξέδωσαν και πιστοποιητικό θανάτου.

«Έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου. Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Έχασα τα πάντα» είπε η μητέρα της μικρής, η 22χρονη Jennifer Silva Gomes.

«Είναι ένας μικρός άγγελος. Δε μπορούσα να την πάω στο νεκροτομείο» είπε η νοσοκόμα που αποφάσισε αντί να την πάει στα ψυγεία του νεκροτομείου, να την τοποθετήσει στο παρεκκλήσι.

Η ίδια είπε ότι έπλυνε και έντυσε το βρέφος και ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως ήταν νεκρό.

«Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν νεκρό. Τα μάτια της δεν αντιδρούσαν στο φως. Όλα τα σημάδια έδειχναν πλήρη απουσία ζωής. Το είδα με τα μάτια μου. Ήταν ολόκληρη μπλε… εντελώς νεκρή» πρόσθεσε.

Ο 26χρονος πατέρας της μικρής όταν έμαθε τα δυσάρεστα νέα πήγε στο παρεκκλήσι να αποχαιρετίσει το παιδί του.
«Είδα το άψυχο, χλωμό κορμάκι του παιδιού μου. Δεν είχε ζωή μέσα της. Δε μπορούσα να μείνω παραπάνω. Έφυγα από το παρεκκλήσι κλαίγοντας» είπε ο Cleverson Carlos Gomes.

Η γιαγιά του παιδιού πήγε στο παρεκκλήσι να παραλάβει το νεκρό εγγόνι της γύρω στις 2 το μεσημέρι.

«Όταν τη σηκώσαμε και κούνησε τα πόδια της, άρχισα να τρέμω. Φωνάξαμε μια νοσοκόμα, όμως δεν το πίστευε. Μάς είπε ότι ήταν σπασμοί… Όμως μετά το μωρό άνοιξε τα μάτια του» ανέφερε η γιαγιά του παιδιού.

Η καταρρακωμένη μητέρα του παιδιού ήταν ακόμη στο δωμάτιό της, και οι συγγενείς της προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν όταν μπήκε τρέχοντας μια νοσοκόμα και φώναξε: «Η κόρη σου είναι ζωντανή!».

«Θυμάμαι ότι δεν αντέδρασα. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Μετά έκανα εμετό… και μετά από αυτό απλά δε μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά μου» είπε συγκινημένη η Jennifer.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

«Στα 20 χρόνια που είμαι γιατρός δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, όμως όσοι ήμασταν παρόντες, ξέρουμε τι συνέβη» είπε ο γιατρός Aurelio Filipak.

Οι γονείς της Yasmin (όπως σχεδίαζαν να την ονομάσουν) σκέφτονται να αλλάξουν το όνομά της σε Victoria («νίκη»).


Διαβάστε περισσότερα...

Απεργιακές κινητοποιήσεις στο χώρο της Υγείας


Ενάντια στη διαθεσιμότητα 2.500 εργαζομένων.

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Τρίτη 16 Ιουλίου και την Τετάρτη 24 Ιουλίου τα δημόσια νοσοκομεία, οι δομές της πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, μετά την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για κήρυξη απεργιών, αντιδρώντας στην κινητικότητα μέσω διαθεσιμότητας 2.500 υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων σε δύο δόσεις.

«Η διαδικασία αυτή οδηγεί και σε απολύσεις», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας ότι «οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις νοσοκομείων, οι καταργήσεις 770 μονάδων, τμημάτων του ΕΣΥ, οι νέοι οργανισμοί, οι πιθανές καταργήσεις ολόκληρων κλάδων θα είναι τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της ανάλγητης πολιτικής στο χώρο της Υγείας».

Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει εξοργιστικό να μπαίνει το προσωπικό του ΕΣΥ σε διαθεσιμότητα, τη στιγμή που 470 άτομα ήρθαν στα νοσοκομεία λόγω μεγάλων ελλείψεων προσωπικού από το πρώτο κύμα διαθεσιμοτήτων (ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού). «Η πολιτική της υποβάθμισης-απαξίωσης και διάλυσης του ΕΣΥ είναι σε πλήρη εξέλιξη», σημειώνει η Ομοσπονδία και ανακοινώνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, οι υγειονομικοί θα συμμετάσχουν στο απογευματινό συλλαλητήριο την Δευτέρα 15 Ιουλίου μαζί με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ την Τρίτη 16 Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι εφόσον το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δεν ψηφιστεί την Τρίτη αλλά την Τετάρτη 17 Ιουλίου, είναι πιθανόν να κηρυχθεί και νέα 24ωρη απεργία. Τέλος, για την Τετάρτη 24 Ιουλίου έχουν προγραμματίσει 24ωρη πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στο υπουργείο Υγείας.


Διαβάστε περισσότερα...

Πώς θα αντιμετωπίσετε τον «ιό των 100 ευρώ»


Τον τρόπο για το πώς θα ξεμπλοκάρετε τον υπολογιστή σας εάν αυτός έχει «μολυνθεί» από το κακόβουλο λογισμικό «sansomware» έδωσε στη δημοσιότητα η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό γνωστό και ως ο «ιός των 100 ευρώ» εμφανίζει στις οθόνες των υπολογιστών μήνυμα που δήθεν έχει σταλεί από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα ζητώντας 100 ευρώ για να ξεμπλοκάρει.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες της ΕΛΑΣ.Διαβάστε περισσότερα...

Διαψεύδει το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης την εξαίρεση δημοσίων υπαλλήλων από την κινητικότητα


Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διέψευσε δημοσιεύματα του διαδικτύου σύμφωνα με τα οποία από την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων εξαιρούνται εκείνοι που είναι αποσπασμένοι σε υπουργικά γραφεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πληροφορία που κυκλοφόρησε σε ορισμένες ιστοσελίδες περί εξαίρεσης από το πρόγραμμα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπουργικά γραφεία είναι ψευδής. Το κείμενο του νομοσχεδίου, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, είναι σαφές και ξεκάθαρο».Διαβάστε περισσότερα...

Όχι της ΓΣΕΒΕΕ στην κατάργηση των ειδικοτήτων


Να επανεξετάσει την απόφασή της που αφορά στην κατάργηση των 46 από τις 110 ειδικότητες των επαγγελματικών λυκείων και επαγγελματικών σχολών και να προχωρήσει σε άμεση και δραστική αναβάθμιση της δημόσιας δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καλεί την κυβέρνηση η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, η δημόσια δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, τα πολύπαθα επαγγελματικά λύκεια, βρίσκονται από προχθές 9 Ιουλίου 2013 στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω της κατάργησης των 46 από τις 110 ειδικότητες των επαγγελματικών λυκείων και επαγγελματικών σχολών.

"Το υπουργείο Παιδείας χωρίς καμιά ουσιαστική τεκμηρίωση, χωρίς πρότερη συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, χωρίς το παραμικρό ίχνος σχεδιασμού καταργεί με μια αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη απόφαση ειδικότητες που λειτουργούν επιτυχώς στα ελληνικά τεχνικά λύκεια εδώ και δεκαετίες" αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ.

Ενώ από τη μια μεριά εξαγγέλλονται πανηγυρικά νέες μεταρρυθμίσεις για την υποβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση, το Σεπτέμβριο του 2013 οι απόφοιτοι Γυμνασίου και μαθητές του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος δεν θα μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε ειδικότητες των τομέων Υγείας - Πρόνοιας, Γραφικών Τεχνών, Αισθητικής, Κομμωτικής, Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδύματος, και Αργυροχρυσοχοΐας. Πρόκειται για ειδικότητες που ενδιέφεραν και απορροφούσαν δεκάδες χιλιάδες μαθητές πανελλαδικά. Πρόκειται επίσης για ορισμένες ειδικότητες που εκπροσωπούνται σε επαγγελματικό επίπεδο από τη ΓΣΕΒΕΕ και τις κλαδικές Ομοσπονδίες μέλη της.

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, το γεγονός ότι ακριβώς την επόμενη μέρα από την κατάργηση των εν λόγω ειδικοτήτων (10/7/2013), το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, σε πανηγυρική εκδήλωση, την επικύρωση της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ, πολλές εκ των οποίων μόλις είχαν καταργηθεί. Έτσι συντελείται το πρωτοφανές: να ρυθμίζονται επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων (απόφαση απολύτως ορθή και διαχρονικό αίτημα όλων των κοινωνικών φορέων) και, την ίδια στιγμή, να καταργούνται ειδικότητες των δημόσιων σχολείων που βγάζουν πολλούς από αυτούς τους απόφοιτους.

"Η απόφαση αυτή εκτός από «ανθρωποθυσία» για τη μείωση του δημόσιου τομέα -πάγια απαίτηση της τρόικας, στην οποία συναινεί η κυβέρνηση- είναι και ένα μεγάλο «δώρο» στις διάφορες εταιρείες παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης που αναμένεται να τρέξουν να καλύψουν την έλλειψη δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης που θα δημιουργηθεί. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η σκανδαλώδης απόφαση γίνεται με πρόσχημα -μεταξύ άλλων- την περιβόητη «σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Στην περίπτωση αυτή όμως πρόκειται ακριβώς για «αποσύνδεση» της εκπαίδευσης από την αγορά εργασίας".Διαβάστε περισσότερα...

Ο πρωτοπόρος ερευνητής που έσωσε εκατομμύρια γυναίκες


Γιός του γιατρού Νικόλαου Παπανικολάου, που εξασκούσε το επάγγελμά του για πολλά χρόνια στην Κύμη, προτού εκλεγεί δήμαρχος της πόλης και έπειτα Βουλευτής Ευβοίας και Καρυστίας, ο Γεώργιος Παπανικολάου έδειξε από την εφηβεία την έφεση που είχε στις επιστήμες. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο γυμνάσιο, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1898, και έλαβε το πτυχίο του το 1904, σε ηλικία 21 ετών. Μέσα στα ενδιαφέροντά του ήταν ακόμη η εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά και η μουσική – έπαιζε βιολί για οκτώ χρόνια. Επέστρεψε στην Κύμη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ιατρική Σχολή και έχοντας πάρει το δίπλωμά του, ωστόσο δεν ήθελε να γίνει γιατρός, με αποτέλεσμα να στραφεί στη φιλοσοφία και βιολογία. 

Ο πρωτοπόρος ερευνητής που έσωσε εκατομμύρια γυναίκες

Ο πατέρας του, τον έστειλε σπαταλώντας τις λιγοστές οικονομίες της οικογένειας στη Γερμανία του 1907 για ανώτερες σπουδές. Κι εκεί όμως, ο φιλοσοφικός στοχασμός κυριάρχησε, ενώ παράλληλα προχώρησε στη συγκρότηση μίας σοσιαλιστικής ομάδας. Σε μία από τις δημοσιεύσεις του στο αθηναϊκό περιοδικό «Ο Νουμάς», γνωστοποίησε την απόφασή του να αφιερωθεί στη βιολογική έρευνα, γράφοντας σε γράμμα προς την οικογένειά του. «Δεν είμαι πλέον ονειροπόλος. Η επιστήμη με άρπαξε από τα χέρια του Νίτσε. Πατώ απάνω σε έδαφος στερεό». 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1910, παντρεύτηκε την Ανδρομάχη Μαυρογένη και βλέποντας ότι το έδαφος δεν ήταν πρόσφορο για την επιστημονική του έρευνα, έφυγε για την Ευρώπη, όπου εργάστηκε στο ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό, στο ωκεανογραφικό σκάφος «L” Hirodelle» του πρίγκιπα Αλβέρτου Α’. Μετά το τέλος του Βαλκανικού Πολέμου το 1912 μετανάστευσε στην Αμερική μαζί με τη σύζυγό του. Ξεπερνώντας αρκετές δυσκολίες, διορίστηκε βοηθός του παθολογοανατομικού τμήματος του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης. Η εξέλιξή του ήταν άμεση. Εργάστηκε στο Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου του Κορνέλ από το 1914 έως το 1961, αποκτώντας όλους τους τίτλους της ακαδημαϊκής ιεραρχίας, χωρίς, να λάβει διδακτικά καθήκοντα, προκειμένου να μην απέχει από το ερευνητικό του έργο. 

Αρχικώς, από τη Γερμανία ακόμη, είχε μελετήσει πειραματικά το κολπικό επίχρισμα σε ινδικά χοιρίδια με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, σε σημείο που του προτάθηκε από την Βενιζέλο να γυρίσει στην Ελλάδα, όπου θα του απονεμόταν τιμητικά ο τίτλος του καθηγητή της έδρας της Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, καθώς ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές. Η πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδος του «Dr Pap» έγινε γνωστή με τις ιατρικές συντμήσεις «Pap smear» (επίχρισμα Παπανικολάου) και «Pap test» (δοκιμασία Παπανικολάου). 

Στα 78 του χρόνια εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη και εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι για να αναλάβει την οργάνωση και τη διεύθυνση του εκεί Καρκινολογικού Ινστιτούτου. Το οποίο δεν πρόλαβε να εγκαινιάσει καθώς απεβίωσε. Στην είσοδο του Ινστιτούτου, που έχει μετονομαστεί σε «Ερευνητικό Καρκινολογικό Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου», υπάρχει μία αναμνηστική πλακέτα – αφιέρωση στον άνθρωπο, όπως αναγράφει, ο οποίος «χάρισε ζωή στις γυναίκες ολόκληρου του κόσμου». Η ακαδημαϊκή κοινότητα παραδέχθηκε πως αδικήθηκε, καθώς παρά τη σημαντικότατη ανακάλυψη του, δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής, για το οποίο είχε προταθεί από δεκάδες Ελληνες και ξένους ερευνητές. 

Μνημειώδες είναι και το συγγραφικό του έργο, ιδιαιτέρως ο Ατλας Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας, που θεωρείται ευαγγέλιο για τον κλάδο της κυτταρολογίας, αλλά και την ιατρική βιβλιογραφία μέχρι και σήμερα.

Γνωρίζαμε ότι...
- Υπήρξε ο πρώτος στον οποίο απονεμήθηκε η ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Μεταθανατίως του απενεμήθη και το Βραβείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
- Μετανάστευσε στις ΗΠΑ μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων. Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, εργάστηκε σε εμπορικό κατάστημα πουλώντας χαλιά, ενώ η σύζυγός του, έραβε κουμπιά με αμοιβή 5 δολάρια την εβδομάδα. 
- Αν και την εποχή που γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας έπαιρνε τη δουλειά του πατέρα του, εντούτοις, ο μεγαλύτερος αδελφός του ασχολήθηκε με τη νομική, με αποτέλεσμα ο ίδιος να ακολουθήσει την Ιατρική που ήταν και το επάγγελμα του πατέρα του 
- Η Ελλάδα τον τίμησε αποτυπώνοντας τη μορφή του σε χαρτονόμισμα των δέκα χιλιάδων δραχμών και σε γραμματόσημα το 1973 και το 1983. Γραμματόσημα με τη μορφή του επίσης εξέδωσαν η Κύπρος και οι Η.Π.Α. 
- Υπάρχουν προτομές του στο προαύλιο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πλατεία Κύμης, στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, το οποίο φέρει το όνομά του, όπως και τα Νοσοκομεία της Κύμης, και της Θεσσαλονίκης. Η ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας επίσης ονομάζεται «Γεώργιος Παπανικολάου» και εκεί υπάρχει ο ανδριάντας του 
- Θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της ανθρωπότητας, λόγω της ανακάλυψης του «Παπ-Τεστ» 
Είπε... Απευθυνόμενος στους γονείς του: «το ιδανικόν μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιον ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού»
Διαβάστε περισσότερα...

Ρολόι-"γιατρός" θα κάνει τηλεδιάγνωση


Μια συσκευή σε μορφή ρολογιού που θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα μπορεί να μετράει την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο, την οξυγόνωση του οργανισμού αλλά και την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα, θα γίνει πραγματικότητα σε περίπου έξι μήνες από σήμερα.

Στη δημιουργία του συστήματος των μηχανημάτων και των υλικών αυτής της συσκευής συνέβαλε ο Έλληνας καθηγητής και επικεφαλής του Εργαστηρίου LCPO,CNRS, στο Πανεπιστήμιο του Μπορντώ στη Γαλλία, Γεώργιος Χατζηιωάννου.

“Η κυκλοφορία της συσκευής αυτής θα ανακοινωθεί από την Google σε έξι μήνες. Αρχικά θα είναι ακριβή για να μπορεί να την προμηθευτεί ο μέσος πολίτης, αλλά με την πάροδο του χρόνου η τιμή θα μειωθεί καθώς θα αποσβεστεί το κόστος της έρευνας” ανέφερε ο κ. Χατζηιωάννου, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις τιμώμενους επιστήμονες στο συνέδριο Νanotexnology 2013 που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

“Οι μετρήσεις θα γίνονται με τη βοήθεια ενός τσιπ και οπτικών ακτίνων λέιζερ και οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστικό νέφος, σε ένα προστατευμένο χώρο που θα ανήκει σε αυτόν που φοράει τη συσκευή, ο οποίος θα μπορεί να δώσει εντολή στον προσωπικό του γιατρό να δει τις μετρήσεις αυτές ανά πάσα στιγμή και σε περίπτωση που η κατάσταση της υγείας είναι άσχημη να δει εξ αποστάσεως τι συμβαίνει. Σήμερα στη Γαλλία, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν κρατούν τον ασθενή στο νοσοκομείο μετά από μία εγχείριση, αλλά τον στέλνουν σπίτι και τον παρακολουθούν εξ αποστάσεως και έτσι μειώνεται το κόστος της νοσηλείας” αναφέρει ο κ. Χατζηιωάννου.

Μελλοντικά θα υπάρξει η δυνατότητα η συσκευή αυτή να κάνει ακόμη και αναλύσεις αίματος και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Επιστολή στο υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.07.2013

Είναι γνωστό ότι ακόμη και σήμερα οι πολίτες με αναπηρία της χώρας μας εξακολουθούν - ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και ακόμη περισσότερο στις νησιωτικές περιοχές - να βιώνουν αξεπέραστα εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή που συχνά τους οδηγούν στο περιθώριο και τον αποκλεισμό. Θέματα προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, πρόσβασης στις τοπικές και υπερτοπικές μεταφορές, στις υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, αναψυχής, στις πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές κ.λπ. δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία για τους κατοίκους με αναπηρία της νησιωτικής χώρας. Βέβαια, ακόμη και η υλοποίηση μέτρων στους παραπάνω τομείς, δεν θα έχει απολύτως καμία αξία εάν δεν συνοδευτεί από τη λήψη πρόσθετων οικονομικών μέτρων ανακούφισης των ατόμων με αναπηρία, που αποτελούν μία από τις πλέον ευπαθείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού και βιώνουν εντονότερα από τον καθένα τις επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, οι αυξήσεις που επέρχονται σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα με τη συνεχή ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου καθιστά εντονότερη τη δυσκολία των νησιωτών με αναπηρία να ταξιδεύουν με τα επιβατικά πλοία, συνήθως για λόγους υγείας οι οποίοι επιβάλλουν τις συχνές μετακινήσεις τους προς και από τα μεγάλα αστικά κέντρα με τις αντίστοιχες υποδομές.

Η απουσία όμως νησιωτικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν πλήττει μόνο τους κατοίκους με αναπηρία της νησιωτικής Ελλάδας, απωθεί ταυτόχρονα μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών του εθνικού τουριστικού προϊόντος, τους καταναλωτές με αναπηρία (σήμερα εκτιμώνται σε 80.000.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και γενικότερα τους καταναλωτές με προβλήματα παρόμοια με τα άτομα με αναπηρία (π.χ. ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, οικογένειες με παιδιά σε καρότσι κ.λπ.), στερώντας έτσι την τοπική οικονομία από σημαντικά έσοδα.

Με επιστολή της στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποβάλλει τα ελάχιστα και απόλυτα αναγκαία θέματα που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία.

Η επιστολή επισυνάπτεται.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Δ/Τ σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 94 KB)
Επιστολή σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 150 KB)Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Θέσπιση κανόνων πρόσβασης των ΑμεΑ στο σιδηροδρομικό δίκτυο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.07.2013

Πρόσκληση συνεργασίας για την υλοποίηση των από τον Κανονισμό 1371/2007 προβλεπόμενων υποχρεώσεων προς τους επιβάτες με αναπηρία απέστειλε η ΕΣΑμεΑ προς τον ΟΣΕ.

Ο σιδηρόδρομος είναι εξ ορισμού το φιλικότερο μέσον προς το περιβάλλον αλλά και το πλέον ενδεδειγμένο για την άνετη μετακίνηση των επιβατών με αναπηρία, υπό την αναγκαία προϋπόθεση διασφάλισης της προσβασιμότητας τόσο των υποδομών (κτίρια διοίκησης, σταθμοί και αποβάθρες, πρακτορεία, συρμοί κ.λπ.) όσο και των εξοπλισμών (συστήματα πληροφόρησης/ επικοινωνίας/ κρατήσεων, εκδοτήρια εισιτηρίων κ.λπ.) και υπηρεσιών (συμβατικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συνοδείας και υποστήριξης κ.λπ.) που παρέχει στους επιβάτες. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, όπως ήδη αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 1038/01.02.2013 επιστολή της ΡΑΣ προς τις διοικήσεις των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΣΕ, θέτει ένα νέο πλαίσιο για την εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία στο σιδηροδρομικό δίκτυο, επισημαίνοντας την ανάγκη καθορισμού προτύπων ποιότητας, σημείων υποδοχής κ.λπ. Η απρόσκοπτη δε εφαρμογή του Κανονισμού οδηγεί στην ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των σιδηροδρομικών εταιρειών, πρακτόρων κ.λπ. σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Δυστυχώς, όπως επίσης είναι γνωστό, οι συνθήκες που επικρατούν στην αλυσίδα του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου κάθε άλλο παρά μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές. Οι κτιριακές υποδομές, ο εξοπλισμός και οι συρμοί λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά λόγω έλλειψης προσβασιμότητας. Τα συστήματα πληροφόρησης παρουσιάζουν επίσης πολλά κενά, το προσωπικό δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και τις τεχνικές υποστήριξής τους, το δε σύστημα κράτησης –ειδικά το ηλεκτρονικό- είναι απρόσβατο.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΣΕ, της ΕΣΑμεΑ αλλά και των πρακτόρων για την εξειδίκευση των προβλέψεων του Κανονισμού, την επεξεργασία των αναγκαίων προτύπων ποιότητας και την ανάπτυξη λεπτομερούς επιχειρησιακού σχεδίου.

Η επιστολή επισυνάπτεται.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Επιστολή σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 135 KB)
Δ/Τ σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 95 KB)Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στο Δημόσιο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.07.2013

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει στο παρελθόν κατ’ επανάληψη παρέμβει σε όλη την Πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το ζήτημα της οριζόντιας εφαρμογής της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα έργα πληροφορικής του Δημοσίου. Δυστυχώς, βάσει των διακηρύξεων έργων πληροφορικής, τόσο η Ε.Σ.Α.μεΑ. όσο και οι δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις της διαπιστώνουν απροθυμία και ασυνέπεια στην τήρηση των νομοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Η Συνομοσπονδία εκφράζει για μία ακόμα φορά τη διαμαρτυρία γι’ αυτό το γεγονός και καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για την οριστική επίλυση του χρονίζον προβλήματος.

Η επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο επισυνάπτεται.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Δ/Τ σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 91 KB)
Επιστολή σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 125 KB).Διαβάστε περισσότερα...

Θέμα χρόνου το Ν/Σ για το νέο Λύκειο


Tο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο κατατίθεται, μέσα στις προσεχείς ημέρες, στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, το υπουργείο προχωρά σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό, με βασική μέριμνα τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Μαντά για το μέλλον των δημόσιων ΙΕΚ, ο κ. Γκιουλέκας ανακοίνωσε ότι ματαιώνεται η διαδικασία για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των δημόσιων ΙΕΚ στις Περιφέρειες, επειδή δεν υπήρξε η απαιτούμενη προετοιμασία από αυτές. Έτσι, τα δημόσια ΙΕΚ παραμένουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά τον Σεπτέμβριο. Εξάλλου, τα δημόσια ΙΕΚ παύουν πλέον να λειτουργούν με αποσπασμένους καθηγητές και η απόφαση του υπουργείου Παιδείας είναι να υπάρξει κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μέσα από την κινητικότητα. Δηλαδή, με εκπαιδευτικούς που θα υπηρετούν εφεξής μονίμως στα ΙΕΚ, «χωρίς παίζεται το κρυφτούλι με τις ανάγκες, με τις κενές ώρες κλπ», όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Είπε, συγκεκριμένα, ότι «την ίδια στιγμή που ανακοινωνόταν η κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ, που 15.000 μαθητές βρίσκονταν στον αέρα και 2.500 εκπαιδευτικοί μπήκαν σε διαθεσιμότητα και δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόλυσή τους, ο υπουργός Παιδείας παρίστατο στα εγκαίνια του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το οποίο, όλως περιέργως, έχει εμπλακεί στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ και που ειδικότητες που καταργήθηκαν βρίσκονται σε αυτό το ΙΕΚ». Ο βουλευτής, αν και δήλωσε σύμφωνος να παραμείνουν τα δημόσια ΙΕΚ στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει χρήματα για τις μελέτες, με αντικείμενο την μετάβασή τους στην Περιφέρεια.

Ο υφυπουργός, ωστόσο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο να θεμελιώσει σε νέες βάσεις την τεχνική εκπαίδευση. Αναφέρθηκε επίσης και στο εθνικό πλαίσιο προσόντων που ήδη ανακοινώθηκε, σημειώνοντας ότι ήταν ένα προαπαιτούμενο που, αν και εκκρεμούσε χρόνια, δεν προχωρούσε, αλλά τώρα η κυβέρνηση λύνει το πρόβλημα.Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Άνδρας απείλησε να βιάσει 77χρονη


Ένας πυροσβέστης έσωσε την ηλικιωμένη γυναίκα.

Η Eleanor Hayes δεν θα ξεχάσει ποτέ τα τρομακτικά λόγια που άκουσε: «Βγάλε τα ρούχα σου, θα σε βιάσω».

Η 77χρονη βρισκόταν στο σπίτι της στο Upland της Pennsylvania όταν κάποιος της χτύπησε την πόρτα. Ήταν ένας άνδρας που της ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό της, υποστηρίζοντας πως η 4χρονη κόρη του είχε χαθεί και πως ήθελε να ειδοποιήσει την αστυνομία. 


 Άνδρας απείλησε να βιάσει 77χρονη

Η Hayes περιγράφει πως άνοιξε λίγο την πόρτα και του έδωσε το τηλέφωνο. Εκείνος άρχισε να πατάει τα κουμπιά και να συμπεριφέρεται σαν όντως με κάποιον να επικοινωνούσε.

«Τη στιγμή που θα μου επέστρεφε το τηλέφωνο, άρπαξε την πόρτα και με έσπρωξε πίσω. Έπεσα στο πάτωμα και χτύπησα στο τραπέζι», αφηγείται η 77χρονη.

Η Hayes, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πλάτη και δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, είπε πως ο άγνωστος άνδρας απείλησε να τη βιάσει κι άρχισε να τη σπρώχνει.

Για καλή της τύχη εκείνη την ώρα έτυχε να κοιτά έξω από το παράθυρο του πυροσβεστικού σταθμού, που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι της, ο Doug Scott.

«Έτρεξα και χτύπησα την πόρτα», αφηγείται ο Scott.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο εισβολέας είχε κλειδώσει την πόρτα για να μην μπορεί η 77χρονη να το σκάσει. Αλλά και μόνο η παρουσία του Scott ήταν αρκετή για να τον τρομάξει και να τον κάνει να φύγει.

Ο άγνωστος διέφυγε από την πίσω πόρτα κρατώντας ακόμα στο χέρι το τηλέφωνο της Hayes.

«Του χρωστάω τα πάντα», λέει η 77χρονη για τον πυροσβέστη που την έσωσε.

Λίγο αργότερα η αστυνομία βρήκε το τηλέφωνο της Hayes δίπλα στο σπίτι κοντά στην πίσω πόρτα και το εξετάζει για αποτυπώματα.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι δωρεάν παραλίες της Αττικής


Ποιος είπε ότι μένοντας στην πόλη το καλοκαίρι οι μέρες δεν μπορούν να είναι δροσιστικές;

Δείτε τις 16 καλύτερες δωρεάν παραλίες της Αττικής που επιβεβαιώνουν πως μπορούμε να περάσουμε καλά και δροσερά και στην πόλη.

Άγιος Νικόλαος και Μεγάλο Καβούρι

Λίγο πριν τη Βουλιαγμένη και σχεδόν 17 χλμ. Από το κέντρο της Αθήνας, συναντάμε τη μικρή χερσόνησο Καβούρι. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Νικόλαος και το Μεγάλο Καβούρι είναι δύο πολύ καλές επιλογές, με όμορφη αμμουδιά και θέα σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Ποσειδώνος. Πολύ κοντά στις παραλίες αυτές θα βρείτε ταβέρνες και μαγαζιά απ' όπου μπορείτε να προμηθευτείτε καφέ και φαγητό. Η περιοχή εξυπηρετείται και από αστικά λεωφορεία.

Λιμανάκια ΒουλιαγμένηςΒρισκόμαστε σχεδόν 20 χλμ από το κέντρο της Αθήνας όπου συναντάμε την περιοχή Λιμανάκια, στο δρόμο προς Βάρκιζα. Ουσιαστικά πρόκειται για πολλές μικρές παραλίες, σε μικρούς κόλπους και βράχια, οι οποίες δεν είναι οργανωμένες, αλλά είναι πολύ καθαρές με βαθιά και δροσερά νερά.

Παραλία Λουμπάρδας Κορωπίου

Η μεγάλη αυτή παραλία, βρίσκεται στη λεωφόρο Σουνίου, 27 χλμ. από την Αθήνα, σε έναν κόλπο προστατευμένο από τον αέρα. Δεν είναι οργανωμένη σε όλη την έκτασή της, αλλά βρίσκεται κοντά στην Βάρκιζα και την Αγία Μαρίνα, όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Εδώ, θα συναντήσετε και οργανωμένο beach bar.

Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου

Η παραλία δεν φαίνεται από τον δρόμο, αλλά θα την συναντήσετε προχωρώντας από τον παράδρομο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Βρίσκεται στα δυτικά μιας φαρδιάς λωρίδας άμμου που ενώνει την Αττική με ένα νησάκι, πάνω στο οποίο βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.

ΛεγραινάΛέγεται και ΚΑΠΕ και βρίσκεται κοντά στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Πρόκειται για μια πανέμορφη παραλία με πολύ καθαρά νερά, ενώ δεξιά κι αριστερά της, υπάρχουν μικρά κολπάκια. Φροντίστε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα από την καντίνα που βρίσκεται εκεί. Απέναντι ακριβώς, υπάρχουν σκαλιά που θα σας οδηγήσουν στην πρώτη παραλία.

Ερωτοσπηλιά - Πόρτο Ράφτη

Είναι μια μικρή, αμμουδερή παραλία, στο εσωτερικό ενός μικρού ορμίσκου ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά από το Πόρτο Ράφτη. Εδώ συνήθως συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, και για να την προσεγγίσετε θα πρέπει να φτάσετε ως το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα και να στρίψετε αριστερά μέχρι να συναντήσετε την είσοδο της παραλίας. Στην παραλία υπάρχει ένα κιόσκι με παγωμένα ποτά, δροσερά αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό.

Κακιά Θάλασσα - Κερατέα

Βρίσκεται ανατολικά της Κερατέας και χωρίζεται -από μια μικρή χερσόνησο με ένα εκκλησάκι- σε δυο ξεχωριστές παραλίες με λίγη άμμο και ψιλό βότσαλο. Ένα τμήμα της παραλίας οργανωμένο με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και αποδυτήρια, ωστόσο αξίζει να γνωρίζετε πως όταν φυσάει βοριάς είναι απροστάτευτη και δεν προτιμάται από τους λουόμενους.

Δικαστικά Μαραθώνα

Κοντά στο πεδίο της Μάχης του Μαραθώνα, βρίσκεται αυτή η μικρή βραχώδης παραλία, μπροστά στον οικισμό Δικαστικά στον κόλπο του Σχοινιά (Μαραθώνα) και σε απόσταση 43 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Διαθέτει καθαρά νερά για τολμηρούς κολυμβητές, καθώς είναι γεμάτη βράχια και δεν είναι οργανωμένη.

Χαμολιά - Μαρκόπουλο

Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες, 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πόρτο Ράφτη, αλλά εκτεθειμένη στους δυνατούς βοριάδες. Δεν είναι οργανωμένη, αλλά όταν δεν φυσάει έχει πολύ καθαρά νερά. Είναι στον δρόμο που συνδέει το Πόρτο Ράφτη με την Λούτσα.

Παραλία Ζούμπερι - Νέα ΜάκρηΜόλις 1 χιλιόμετρο νότια από το κέντρο της Νέας Μάκρης, βρίσκεται η παραλία Ζούμπερι, που διαθέτει γήπεδο beach-volley, beach bar, αλλά και δυνατότητα για θαλάσσια σπορ, όπως καταδύσεις. Eπίσης, κοντά υπάρχουν ταβέρνες για φαγητό.

Άγιος Νικόλαος ΛούτσαςΑπό την Μαραθώνος στρίβετε δεξιά στο φανάρι της Καλλιτεχνούπολης και σε 6 χλμ. θα βρείτε την παραλία του Αγίου Νικολάου, η οποία μαζεύει αρκετό κόσμο. Δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, αλλά πολύ κοντά θα βρείτε ένα καφέ για τα απαραίτητα.

Παραλία Κόκκινο Λιμανάκι ΡαφήναςΒόρεια της Ραφήνας, βρίσκεται μια από τις πιο γνωστές παραλίες της περιοχής, το Κόκκινο Λιμανάκι. Δεν είναι οργανωμένη, αλλά συγκεντρώνει αρκετό κόσμο και μπορείτε από εκεί να πάτε εύκολα στη Ραφήνα για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Χρειάζεται προσοχή για να την βρείτε, γιατί δεν φαίνεται από τον δρόμο.

Παραλία Μαρίκες - Ραφήνα

Πρόκειται για μια παραλία με αμμουδιά στην περιοχή της Ραφήνας -ανάμεσα στη Ραφήνα και τη Λούτσα- με μπαρ και γήπεδο volley. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι έρχονται κάθετα στην παραλία, αλλά τα νερά είναι ρηχά. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στη Ραφήνα.

Παραλία Σέσι (Μαραθώνας)

Βρίσκεται κοντά στο Μαραθώνα, 9 περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Γραμματικό. Δεν είναι οργανωμένη, αν και συγκεντρώνει αρκετό κόσμο τα Σαββατοκύριακα και διαθέτει μια καλή ταβέρνα κοντά της.

ΨάθαΠρόκειται για μια μεγάλη, με βότσαλο παραλία 2,5 χιλιομέτρων στον Κορινθιακό Κόλπο, 60 χλμ. δυτικά από το κέντρο της Αθήνας, κάτω από τα Βίλια. Δεν είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες, αλλά μπροστά στην παραλία υπάρχουν επιλογές σε καφέ και ταβέρνες. Επίσης μπορείτε να φάτε καλό κρέας στα Βίλια.

Πόρτο ΓερμενόΜια από τις πιο όμορφες παραλίες της Αττικής, με πρασινογάλαζα νερά και βότσαλο, κοντά στην Ψάθα, που όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από την Αθήνα και μαζεύει πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες, αλλά ο ομώνυμος οικισμός έχει πολλά καφέ και ταβέρνες για φαγητό.Διαβάστε περισσότερα...

«Το δράμα των Ελλήνων»


Η Stuttgarter Zeitung σχολιάζει τις απολύσεις στο Δημόσιο.

Στο ζήτημα των απολύσεων στο ελληνικό δημόσιο αναφέρεται με δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Stuttgarter Zeitung.

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να απαιτούν, δεδομένης της κρίσης στη χώρα, ότι οι οι θέσεις τους θα είναι για πάντα εγγυημένες».

Και εξηγεί: «Τα προηγούμενα τρία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σχεδόν ένα εκατομμύριο Έλληνες έχασαν τη δουλειά τους, ενώ στο δημόσιο τομέα ούτε ένας, ο αριθμός των 15.000 δημοσίων υπαλλήλων που θα πρέπει να απολυθούν μέχρι το 2014, είναι σχετικά μικρός».

Αναγνωρίζει, όπως αναφέρει η Deutsche Welle, ωστόσο ότι «κάθε απόλυση καταστρέφει τα σχέδια μιας ζωής και φέρνει μια οικογένεια σε κατάσταση ανάγκης. Αυτό είναι το δράμα των Ελλήνων».

Η εφημερίδα Die Welt επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης του ελληνικού δημόσιου τομέα και έχει τίτλο «Ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας διογκώνεται εδώ και 178 χρόνια».

«Εδώ και 178 χρόνια οι θέσεις στο δημόσιο θεωρούνται ένα παχυλό "επίδομα", το οποίο όμως οδήγησε τα 10,8 εκατομμύρια Ελλήνων του σήμερα να τρέφουν 700.000 ανθρώπους που τους διοικούν. Αν και η λέξη "διοικώ" δεν είναι οπωσδήποτε η σωστή λέξη».

Η είδηση για την επαναλειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης φιλοξενείται σχεδόν στο σύνολο του γερμανόφωνου Τύπου. «Η Ελλάδα έχει μια νέα κρατική τηλεόραση» έχει τίτλο η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Η ελληνική κρατική τηλεόραση εκπέμπει και πάλι» είναι ο τίτλος τόσο της Zeit όσο και του Spiegel, το οποίο επικαλούμενο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων γράφει: «Σχεδόν ένα μήνα διήρκεσε το διάλειμμα: τώρα η κρατική τηλεόραση με νέο όνομα αρχίζει και πάλι το πρόγραμμά της. Η Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση εξέπεμψε στην πρεμιέρα της μια ασπρόμαυρη κωμωδία. Οι πρώην συνεργάτες είναι αγανακτισμένοι».Διαβάστε περισσότερα...

Εξαήμερες διακοπές για όλους από τον ΕΟΤ


Η πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα ισχύσει από 19 Ιουλίου.

Ξεκινά το πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) «Τουρισμός για Όλους – Εξαήμερες Διακοπές», του οποίου η Α' Φάση θα ισχύσει από 19 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ή του Ταμείου Νομικών.

• Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και τωνΝ.Π.Δ.Δ.

• Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της.

• Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, πρώην ΤΑΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών.

• Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α.,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας.

• Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

• Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005)

• Ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.

• Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.

• Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

• Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών του προγράμματος έτους 2013-2014, είναι οι εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, το οποίο να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα:

• Μεμονωμένοι δικαιούχοι (δηλ. χωρίς προστατευόμενα μέλη)με ατομικό εισόδημα: 16.000,00 ευρώ

• Έγγαμοι δικαιούχοι (και μονογονεϊκές οικογένειες) με οικογενειακό εισόδημα : 28.000,00 ευρώ

• Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : 35.000,00 ευρώ

• Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ

- Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.

- Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2013 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.

Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής:

- Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.) καθώς και του Ταμείου Νομικών.

- Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών, ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 3-08-2012 έως 31-05-2013, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Γ΄ Ηλικίας του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. δεδομένου, ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο

Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2013. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.

• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω e-banking.

Διάθεση των δελτίων και ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων

Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από τα Κ.Ε.Π., από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ. ή www.visitgreece.gr και από ειδικό τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΤ 1572.

Τα δελτία Εξαήμερων διακοπών, της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 38.700 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

Η διανομή των δελτίων για τις διακοπές θα αρχίσει από τα ΚΕΠ από 19/07/2013 και μετά.

Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου

• Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων και των προστατευομένων μελών τους, καθορίζεται ελεύθερα από τις τουριστικές επιχειρήσεις βάσει των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από τον ΕΟΤ και αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Προγράμματος με τον περιορισμό να είναι κατ΄ ελάχιστο ένα € (1,00 ευρώ) ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.

• Πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί, σύμφωνα με το ΕΣΛ.

• Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το πρωινό και την ημιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν με ανάλογες υπηρεσίες. Το ποσό της προκαταβολής που θα αποστέλλεται από τους δικαιούχους για την κράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνόλου της τιμής.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.Διαβάστε περισσότερα...

Προωθείται η υποχρεωτική χρήση καρτών πληρωμών για ποσά άνω των 500 ευρώ


Ηλεκτρονική η μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Η περαιτέρω προώθηση των συναλλαγών μέσω καρτών πληρωμών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, αλλά και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων, θα οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Αυτό τόνισε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο συνέδριο «Digital Banking Money Conference 2013: Τράπεζες 2.0 - Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακές πληρωμές» της Ethos Media.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται στο φορολογικό νομοσχέδιο, που βρίσκεται σε διαβούλευση, η υποχρεωτική χρήση καρτών πληρωμών για συναλλαγές για ποσά άνω των 500 ευρώ, από 1.500 που προβλέπει σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο, είπε ο κ. Θεοχάρης.

Επισήμανε, πάντως, ότι δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της διαβούλευσης καθώς ήδη υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά εκτίμησε ότι «τελικά θα μείνουμε κοντά στο πόσο των 500 ευρώ», πάνω από το οποίο δεν θα μπορούν να γίνουν αγορές με μετρητά.

Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε επίσης ότι από τον Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν πρωτοβουλίες για την παροχή κινήτρων σε όσους κάνουν χρήση καρτών πληρωμών για τις συναλλαγές τους και τόνισε ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη εκπαίδευση του κοινού για την περαιτέρω διείσδυση γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, σε σχέση με τις πληρωμές σε μετρητά.Διαβάστε περισσότερα...