Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Φθηνά ΙΧ με πινακίδες Βουλγαρίας...Μέχρι πρότινος οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας ήταν γνωστό πως μεταβαίνουν σε γειτονικές χώρες για να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους εξαιτίας της χαμηλότερης τιμής που διατίθενται τα καύσιμα. Ωστόσο σήμερα το κόστος χρήσης των αυτοκινήτων αλλά και η υψηλή τιμή απόκτησης εξαιτίας κυρίως του φόρου πολυτελείας έχει οδηγήσει περισσότερους από 3.000 έλληνες να ιδρύουν “εταιρείες” στη Βουλγαρία...

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες η ίδρυση της προσωπικής τους εταιρείας στη Βουλγαρία πραγματοποιείται σε μόλις 10 ημέρες ενώ το ελάχιστο απαιτούμενο από το Νόμο εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι μόλις 2 λέβα δηλαδή 1 ευρώ!

Ο αριθμός των αιτήσεων από Ελληνες συνεχώς αυξάνεται και όπως επισημαίνουν στην “Η” επιχειρηματίες από τη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότεροι που ιδρύουν εταιρεία στη γειτονική χώρα το κάνουν για να ξεφύγουν από τη δαγκάνα των τεκμηρίων ή να διατηρήσουν το ΙΧ τους με χαμηλό κόστος ενώ υπάρχουν και κάποιοι που αποκτούν αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες μετά τη σύσταση της εταιρείας τους. Αλλωστε το κόστος διατήρησης της εταιρείας είναι πολύ χαμηλό ενώ το πρόβλημα με τα τελωνειακές Αρχές δεν υφίσταται καθώς οι επιχειρηματίες πηγαινοέρχονται συνεχώς από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βουλγαρία για “δουλειές”, ψώνια ή προμήθεια καυσίμων...

Ωστόσο πέραν των αυτοκινήτων οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία μπορούν να μεταβιβάσουν και τα ακίνητά τους στην εταιρεία τους έχοντας σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οσον αφορά στις διαδικασίες έχουν συσταθεί πάρα πολλές εταιρείες οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας με το ανάλογο αντίτιμο βέβαια το οποίο κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 ευρώ.

Ειδικότερα για τη σύσταση εταιρείας το νομικό κείμενο και η εγγραφή της χρεώνεται από 500 έως 850 ευρώ ενώ το Πιστοποιητικό για ενδοκοινοτικές συναλλαγές υπολογίζεται σε 300 έως 450 ευρώ. Η ετήσια νομική ανανέωση της εταιρείας κοστίζει από 150 έως 200 ευρώ ενώ παρέχεται και λογιστική στήριξη με μόλις 50 ευρώ. Το ετήσιο κόστος παροχής έδρας στοιχίζει από 50 έως 100 ευρώ. Αν η εταιρεία είναι θυγατρική ξένης εταιρείας το νομικό κείμενο καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κοστίζουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Τέλος η έκδοση μόνιμης κατοικίας και η κάρτα Παραμονής εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας...

Σύσταση Εταιρειών

Η ίδρυση - σύσταση νέας εταιρείας στη Βουλγαρία, διαρκεί από 2 εβδομάδες. Οι υπηρεσίες των εταιρειών που αναλαμβάνουν την ίδρυσή τους στη γειτονική χώρα περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες καταχωρίσεις και τις εγγραφές, που επιτρέπουν στη νεοσυσταθείσα εταιρεία να είναι έτοιμη να ξεκινήσει την επιχείρησή της. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και η καταχώρηση στο Μητρώο BULSTAT και στο Εθνικό Οργανισμό Εσόδων.

Η ελάχιστη απαιτούμενη, από τον Νόμο, εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 2 λέβα (ευρώ 1). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ένα αυθαίρετο όνομα για την επιχείρησή τιους, εφόσον το όνομα αυτό είναι ελεύθερο. Πάντως με την επιλογή κάποιου εναλλακτικού ονόματος εξοικονομείται χρόνος. Η βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί και με ένα μόνο μέτοχο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας και ο διαχειριστής της. Η Εταιρεία δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση στη Βουλγαρία. Η διεύθυνση διοικήσεως μπορεί να μη συμπίπτει με την έδρα της εταιρίας.

Αυτοκίνητα - Ακίνητα

Η απόκτηση αυτοκινήτου είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό η κυκλοφορία του μέσα στα όρια της ΕΕ. Για Έλληνες υπηκόους θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι στην Ελλάδα γι' αυτό συνίσταται η απόκτηση κάρτας μόνιμης παραμονής στην χώρα (εκδίδεται σε 3 εργάσιμες και απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος) για τα άτομα που έχουν δραστηριότητα στην Βουλγαρία ή εναλλακτικά να έχουν έγγραφα που αποδεικνύουν πραγματική παραμονή. Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Το αυτοκίνητο υπόκειται σε πενταετή απόσβεση στον ισολογισμό, ενώ για αυτοκίνητα S.U.V. με 5+1 θέσεις επιστρέφεται στην εταιρεία ολόκληρο το ΦΠΑ (20%) από την τιμή αγοράς. Το ΦΠΑ θεωρείται έξοδο για την εταιρεία και δεν επιστρέφεται για πενταθέσια αυτοκίνητα.

Το αυτοκίνητο απαιτεί ετήσιο έλεγχο, ασφάλιση, ετήσιο φόρο κυκλοφορίας. Όλα αυτά τα αναλαμβάνουν οι εταιρείες που ειδικεύονται στην ίδρυση εταιρειών στη γειτονική χώρα.

Αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να αποκτήσει αυτοκίνητο από την Βουλγαρία, μπορεί να κάνει εισαγωγή και καταχώρηση νέου αυτοκινήτου, καταβάλλοντας ΦΠΑ και τα έξοδα εγγραφής. Για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν 6-μηνη χρήση σε άλλη χώρα δεν καταβάλλεται ΦΠΑ. Δασμός δεν υπάρχει στην Βουλγαρία από 1/1/2010.

Τα έξοδα κίνησης εκπίπτουν από τα έξοδα στον ισολογισμό της εταιρείας. Μόνο θα πρέπει να είναι γνωστό ότι υπάρχει παρακράτηση φόρου 10% επί των εξόδων η οποία στο τέλος του έτους συμψηφίζεται. Συγκεκριμένα για τιμολόγιο κίνησης 100 λέβα, θα πρέπει να καταβάλλεται προπληρωμένος φόρος ίσος με 10 λέβα. Αυτό το ποσό συμψηφίζεται στο τέλος της οικονομικής χρήσης του έτους. Δυνατότητα χρηματοδότησης ή leasing υφίσταται ακόμα και για νέα εταιρεία χωρίς αποδεδειγμένα εισοδήματα, αρκεί να καταβληθεί το 35% της αξίας του αυτοκινήτου. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την ίδρυση εταιρειών μπορούν να πραγματοποιήσουν και αυτή την διαδικασία, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Σε τέτοια περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση της εταιρείας χρονομίσθωσης προς τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Η απόκτηση ακινήτου είναι ελεύθερη σε εταιρείες και υπόκειται σε περιορισμούς στα φυσικά πρόσωπα. Μονοπρόσωπες ΕΠΕ μπορούν να έχουν ακίνητα σε πλήρη ιδιοκτησία.

Πάντως οι περισσότεροι Ελληνες προτιμούν να εξάγουν τα ΙΧ τους στη Βουλγαρία και κατόπιν να αποκτηθούν από την εταιρεία τους γλιτώνοντας έτσι τα Τέλη Ταξινόμησης, τα τεκμήρια διαβίωσης ενώ παράλληλα καταβάλλουν και χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μετά την ίδρυση της εταιρείας αποκτούν κάποιο πολυτελές μεταχειρισμένο ΙΧ (κυρίως πετρελαιοκίνητο ή sport μοντέλο επιδόσεων) έναντι λίγων χιλιάδων ευρώ το οποίο κυκλοφορούν νομότυπα και στην Ελλάδα...

Το ίδιο γίνεται και με τα ακίνητα στα οποία γλιτώνουν το τεκμήριο αλλά και διάφορους άλλους φόρους.

Τοποθετήσεις υγραερίου στα ΙΧ

Πολλοί είναι οι καταναλωτές κυρίως της Βορείου Ελλάδος που καταφεύγουν στην γειτονική χώρα Βουλγαρία προκειμένουν να τοποθετήσουν στα ΙΧ τους συσκευές υγραεριοκίνησης με κόστος πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σε απόσταση μόλις 50 χλμ. Από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα τα κιτ της μετατροπής στοιχίζουν από 350 έως και 600 ευρώ ενώ παράλληλα τα συνεργεία δίνουν εγγύηση και πιστοποιητικό για τα ΚΤΕΟ!

Διαβάστε περισσότερα...

Το Μνημόνιο των Πανελλαδικών


Πως υπολογίζονται τα μόρια – Που μπαίνουν εισοδηματικά κριτήριαΤέσσερις συν μία αλλαγές φέρνουν τα πάνω, κάτω στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτή στον υπολογισμό των μορίων.


Αυτή θα γίνεται από το άθροισμα του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών των δύο μαθημάτων ειδικής βαρύτητας με τους συντελεστές βαρύτητας με φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων κάθε σχολής.

Παράλληλα θα υπολογίζεται ανά σχολή και ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων αλλά και των δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ο αριθμός των θέσεων για το σύνολο των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ανακοινώνεται ένα μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών.

Φέτος για τελευταία φορά θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε ποσοστό 10% υποψηφίων περασμένων ετών.

Την ίδια ώρα αλλάζει ο τρόπος μετεγγραφών οι οποίες περιορίζονται κατά πολύ αφού μπαίνουν αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

Πηγή: http://www.newsit.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1902/90 συστάθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οΕιδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης, στον οποίο μπορούν να υπαχθούν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως φύλου και δεν έχουν υπερβεί το 58ο οι γυναίκες και το 63ο οι άνδρες, υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν στην Ελλάδα και δεν ασφαλίζονται ταυτόχρονα υποχρεωτικά ή προαιρετικά στον κλάδο Συντάξεως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου.

Η ασφάλιση γίνεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης και καλύπτει τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Οι εντασσόμενοι σε ηλικία άνω των 55 ετών υπάγονται μόνο για τους κινδύνους γήρατος και θανάτου (και όχι αναπηρίας) υποκείμενοι στις αντίστοιχες εισφορές.

Η ένταξη καθώς και η συνέχιση της ασφάλισης, γίνεται με το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην ηλικία που έχει ο ασφαλισμένος κατά την υπαγωγή, η ασφαλιστική δε κλάση επιλέγεται από τον ίδιο με κατώτατη την 14η κλάση. Αρμόδιο υποκατάστημα είναι, το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 δόθηκε η δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους-ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος.

Δικαιούχοι προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι α) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα
 • Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν πρέπει να είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω.
 • Ο υπολοιπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).
Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του ανέργου στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σ' αυτούς.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανενεούμενη ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.
Καταβολή των εισφορών

Οι εισφορές καταβάλλονται όχι από τους ασφαλισμένους αλλά, εξ ολοκλήρου από τον "Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Προαιρετική Ασφάλιση

Προαιρετική Ασφάλιση «Παλαιών» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού προ της 1/1/93)

Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή ασθένεια ή ΤΕΑΜ ή και τα τρία μαζί.


Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 1. Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο Ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.
 2. Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Η προθεσμία των δώδεκα μηνών εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης διακόπτεται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εφ' όσον αυτή υποβληθεί εντός 12 μηνών και αρχίζει εκ νέου από της κοινοποιήσεως της απόφασης, που εκδίδεται επί του αιτήματος συνταξιοδότησης. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ημερών ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη και άλλος χρόνος ασφάλισης, όπως:  • ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα
  • ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας αφού αναγνωρισθεί
  • ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί.
  • χρόνοι από διάφορες αναγνωρίσεις
 3. Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%
  Πότε αρχίζει:


 • Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά.

Πότε λήγει:


 • Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου
 • Όταν περάσουν 24 μήνες από τότε που δεν κατεβλήθη η εισφορά κάποιου μήνα.
 • Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.
 • Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου. 

Πότε αναστέλλεται:


 • Όταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.
 • Όταν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ασθένεια (δυνητική αναστολή) ή παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη), οπότε η αναστολή είναι υποχρεωτική.

Τι δεν μπορεί να γίνει:


 • Προαιρετική ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Να προσμετρηθούν ημέρες της προαιρετικής ασφάλισης για την συμπλήρωση της 35ετίας για συνταξιοδότηση.
 • Για τη συμπλήρωση των 11.100 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Για τη συμπλήρωση των 3.500 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (λήξη ημερ. ισχύος της διάταξης 31.12.07).

Προαιρετική Ασφάλιση «Νέων» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού για πρώτη φορά μετά την 1/1/93)

Ο υποχρεωτικά ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του, εάν πληροί τις εξής προϋποθέσεις:


 • Δεν υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα (μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων).
 • Υποβάλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης.
 • 'Εχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες τουλάχιστον, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (για την συμπλήρωση των 1500 ημερών λαμβάνεται υπ' όψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς).
 • Δεν είναι ανάπηρος (κατά την υποβολή της αίτησης) με ποσοστό άνω του 66,66% (67%).

Κλάδοι ασφάλισης:
Μεμονωμένα στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ ή σε όσους εξ αυτών κλάδους επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

Εισφορές:
Η υπαγωγή γίνεται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:
 • Να απογράφονται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου εργασίας τους όταν αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Να γνωστοποιούν άμεσα την οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία απογραφής τους στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.
 • Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της Βεβαίωσης απογραφής, όσοι απογράφονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά μετά την 1/2/2002.
 • Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την πρόσληψή τους και πριν την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την προσκόμιση, είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, είτε του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητος και Εισφορών (ΔΑΤΕ), είτε του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (ΑΒΑ), είτε του Ατομικού Δελτίου Ασφάλισης (ΑΔΑ), είτε του Ατομικού Δελτίου Εισφορών (ΑΔΕ), όσοι απογράφηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 1/2/2002.
 • Να ελέγχουν το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού" για την ορθότητα της ασφάλισής τους. Ειδικότερα να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει στοιχεία ασφάλισης:
  • για το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών
  • για την ειδικότητα απασχόλησης.
  • για όλες τις ημέρες εργασίας
  • τις υπερωρίες, τις αμοιβές αργιών, νυκτερινής απασχόλησης κ.λπ. και
  • τα Δώρα Εορτών, την Αδεια και το επίδομα αδείας
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν ασφαλίζονται για το μισθό και τα ημερομίσθια που δικαιούνται, θα παίρνουν και τις ανάλογες παροχές.

Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια σημαίνει περισσότερες και μεγαλύτερες παροχές.
 • Να γνωστοποιούν γραπτά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός 12 μηνών από την αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία τους, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν καθώς και κάθε διαφορά των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον εργοδότη.
Να διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα (ΔΑΤΕ, ΑΒΑ, ΑΔΑ, ΑΔΕ), μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Από 1.6.2004 αντικαταστάθηκαν με την ΕΚΑΑ τα έντυπα δικαιώματος για παροχές ασθενείας σε είδος Ε111, Ε111Β, Ε110, Ε128, Ε128Β, Ε119, που εκδίδονταν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τα άτομα που μετέβαιναν για προσωρινή διαμονή στις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και την Ελβετία.

Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ μπορεί να λαμβάνει παροχές σε είδος (ιατρικά αναγκαίες) στις παραπάνω χώρες, έχοντας το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Για να προμηθευτεί ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ΕΚΑΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του στο οποίο θα υποβάλλει "Αίτηση 'Eκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας" προσκομίζοντας το θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του και το Διαβατήριο ή νέου τύπου Ταυτότητα.
Διαβάστε περισσότερα...

«Ύπουλος» ο έρπης των γεννητικών οργάνωνΚολλάει ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα
Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι δυνατό να μεταδοθεί σε άλλα πρόσωπα, ακόμα κι αν ο φορέας δεν έχει συμπτώματα, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που δείχνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης και εγείρει το ζήτημα κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο όλοι οι ενήλικες να ελεγχθούν για τη νόσο.

Οι ερευνητές μελέτησαν περίπου 500 ανθρώπους, οι οποίοι όλοι είχαν βρεθεί με αντισώματα έρπητα στο αίμα τους (άρα είχαν κάποια στιγμή κολλήσει) και έδιναν επί έξι χρόνια συνεχώς δείγματα γεννητικών εκκρίσεων ανά ένα ή δύο μήνες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι στην ομάδα που ανέφερε στα γεννητικά όργανά τους συμπτώματα του ιού του έρπητα HSV ο ιός ανιχνεύθηκε στο 20% των ημερών, ενώ στην ομάδα που δεν είχαν συμπτώματα, ο ιός ανιχνεύθηκε στο 10% των ημερών. Αυτό, κατά τους ερευνητές, σημαίνει ότι, όταν υπάρχουν συμπτώματα, ο ιός είναι παρών στην περιοχή των γεννητικών οργάνων κατά μέσο όρο μία στις πέντε μέρες, ενώ σε όσους δεν έχουν συμπτώματα, ο ιός πάλι είναι παρών, αλλά πιο αραιά, κατά μέσο όρο μια στις δέκα μέρες.

Ο ιός HSV προκαλεί ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και εκτιμάται ότι έχει μολύνει περίπου 536 εκατ. ανθρώπους στον κόσμο. Κάθε χρόνο αναφέρονται 23,6 εκατ. περιστατικά έρπητα γεννητικών οργάνων διεθνώς από άτομα ηλικίας 15 έως 49 ετών. Οι περισσότερες νέες μολύνσεις προέρχονται από φορείς του ιού χωρίς συμπτώματα, με συνέπεια πολλοί άνθρωποι να μολύνουν τον σεξουαλικό σύντροφό τους, χωρίς να το γνωρίζει κανείς από τους δύο. Η νέα έρευνα έδειξε ότι όσοι έχουν συμπτώματα, έχουν κατά μέσο όρο 18 επεισόδια έκκρισης του ιού έναντι 12,5 «αόρατων» επεισοδίων όσων δεν έχουν συμπτώματα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι φορείς του ιού, δεν το ξέρουν καν σε ποσοστό 75% έως 90%. Για όσους έχουν συμπτώματα, αυτά μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ οδυνηρά, ενώ η ύπαρξη του ιού HSV αυξάνει την πιθανότητα μόλυνσης με τον πιο επικίνδυνο ιό HIV του AIDS. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός HSV μπορεί να μεταδοθεί από τις μητέρες στα μωρά κατά τη γέννησή τους, με πιθανώς θανατηφόρες συνέπειες.


Διαβάστε περισσότερα...

Αδύναμη η χώρα στη μάχη κατά του τσιγάρου


Άγνωστος όρος η «διακοπή καπνίσματος» στο σύστημα περίθαλψης της Ελλάδας
Αθήνα
Παρά την εθνική μας πρωτιά σε αριθμό καπνιστών (35% των ενηλίκων), η χώρα μας εμφανίζει μεγάλα κενά στην καταπολέμηση του καπνίσματος χωρίς ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες, χωρίς επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φοιτητές Ιατρικής και τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, χωρίς κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των θεραπειών απεξάρτησης από τη νικοτίνη, χωρίς επαρκή αριθμό Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, αλλά με φθηνά τσιγάρα (28% φθηνότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης των 27).

Τα παραπάνω συμπεράσματα αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής έκθεσης «European Quitting: Progress and Pathways» (EQUIPP), η οποία κατέγραψε την πρόοδο 20 ευρωπαϊκών χωρών για την καταπολέμηση του καπνίσματος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Άρθρο 14. Παράλληλα με την αποτύπωση της κατάστασης, η έκθεση παρέχει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές συστάσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες Υγείας κάθε χώρας.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ειδικών στη διακοπή του καπνίσματος, από όλη την Ευρώπη. Επίσης, συμπεριέλαβε τις απόψεις γιατρών και κοινού, μέσα από έρευνα που διεξήχθη σε 2.482 επαγγελματίες Υγείας, 20.010 καπνιστές και 22.683 μη καπνιστές σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η EQUIPP έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος και του Καπνού (ENSP).

Οι κυβερνήσεις πρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες για τη διακοπή του καπνίσματος

Περισσότεροι από 78 εκατομμύρια καπνιστές στην Ευρώπη θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Οι μισοί από αυτούς που το προσπάθησαν, θεωρούν τις υπηρεσίες για τη διακοπή του καπνίσματος ανεπαρκείς.

Από τους επαγγελματίες Υγείας που ρωτήθηκαν, το 87% πιστεύουν ότι η στήριξη των καπνιστών πρέπει να παρέχεται από γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο στόχος αυτός δεν είναι εφικτός, καθώς το 55% των γιατρών εκτιμούν ότι οι συνάδελφοί τους στην πρωτοβάθμια φροντίδας Υγείας δεν διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Η παροχή υπηρεσιών και στήριξης είναι παράγοντας βασικής σημασίας για να βοηθηθούν οι καπνιστές στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και για να ανταποκριθούν οι κυβερνήσεις, που έχουν προσυπογράψει τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στις δεσμεύσεις τους για μείωση της χρήσης καπνού. Η επένδυση στη βελτίωση των υπηρεσιών για τη διακοπή του καπνίσματος, υποστηρίζεται εξίσου από τους επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, τους καπνιστές και τους μη καπνιστές. Το 68% των μη καπνιστών και το 51% των καπνιστών που ερωτήθηκαν σε όλη την Ευρώπη πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στη μείωση του αριθμού των καπνιστών, παρά στη θεραπεία των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από το κάπνισμα. Η ίδια άποψη προκύπτει και από την έρευνα στους επαγγελματίες Υγείας, το 88% των οποίων πιστεύει ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της υποδομής για τη διακοπή του καπνίσματος ανήκει στην κυβέρνηση.

Τι περιμένουν οι Έλληνες από το κράτος για τη μείωση του καπνίσματος

Η επένδυση στη βελτίωση των υπηρεσιών για τη διακοπή του καπνίσματος φαίνεται να αποτελεί βασικό αίτημα των Ελλήνων, ιατρών και κοινού, που συμμετείχαν στην έρευνα της EQUIPP.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς στο σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το κράτος θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για θεραπείες διακοπής καπνίσματος (57%), καθώς και για υπηρεσίες υποστήριξης των καπνιστών που επιθυμούν να διακόψουν (52%). Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων ιατρείων διακοπής καπνίσματος. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει το 34% του ελληνικού κοινού, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη εκπαίδευση και συμμετοχή σε θέματα διακοπής καπνίσματος.

Τι προτείνουν οι ειδικοί στην Ελλάδα

Στην έκθεση EQUIPP, οι ειδικοί αναδεικνύουν ως στόχο τη μείωση των καπνιστών κατά 10%, έως το έτος 2012. Για την επίτευξη του στόχου, συνιστούν τα εξής:

 • Να αναγνωριστεί η εξάρτηση από τον καπνό ως νόσος.
 • Να καλύπτονται από τα Ταμεία οι θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος. 
 • Να δημιουργηθούν εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος.
 • Να αυξηθεί η κατάρτιση και εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της Υγείας στη διακοπή του καπνίσματος.
 • Να αυξηθεί η κατάρτιση και εκπαίδευση του κοινού στη διακοπή της συνήθειας.
 • Να εφαρμοστεί στην πράξη ολοκληρωμένη πολιτική για την κατανάλωση προϊόντων καπνού, γιατί έτσι δημιουργούνται συνέργιες των αντικαπνιστικών μέτρων, οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των θεραπειών διακοπής του καπνίσματος.
Στην εκδήλωση παρουσίασης της EQUIPP στη χώρα μας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης τόνισε: «Σήμερα λειτουργούν πάνω από 50 Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος σε όλη την Ελλάδα και η προσέλευση των ενδιαφερόμενων έχει αυξηθεί κατά 30%. Παράλληλα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (περισσότερους από 300 κατά το 2010) και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Επιπρόσθετα στηρίζουμε τη λειτουργία των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, τα οποία αν και παράγουν σημαντικό έργο, δεν καλύπτουν ικανοποιητικά όλη την επικράτεια. Θεωρούμε απαραίτητη την επέκτασή τους, ώστε να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, σε κάθε νομό της χώρας.»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με ΧΑΠ, Πέτρος Χρυσόπουλος κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες για την υποστήριξη των αναγκών ειδικών ομάδων ασθενών, αφενός εφαρμόζοντας τον αντικαπνιστικό νόμο για να τους προστατεύσει από το παθητικό κάπνισμα και αφετέρου βοηθώντας τους έμπρακτα να διακόψουν το κάπνισμα.


Πηγή: http://health.in.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ακτίνα φωτός σώζει από καρκίνο του πνεύμονα

Η φωτοδυναμική θεραπεία έσωσε βρετανό ασθενή που είχε μόνο λίγους μήνες ζωήςΑκτίνα φωτός σώζει από καρκίνο του πνεύμονα
Η φωτοδυναμική θεραπεία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του 70% των πρώιμων καρκίνων του πνεύμονα

Λονδίνο
O 79χρονος Ντον Μόλντεν από το Χερτοφορντσάιρ είναι ένας από τους πρώτους Βρετανούς που υπεβλήθησαν σε μια θεραπεία με λέιζερ για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο ίδιος διηγείται στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» την ιστορία του που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Πώς η φωτοδυναμική θεραπεία μου χάρισε τη ζωή».
Πριν από κάποια χρόνια ο συνταξιούχος διευθυντής πωλήσεων σε εταιρεία μηχανικών εργαλείων άρχισε να έχει αιμοπτύσεις μία με δύο φορές την εβδομάδα. Τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη αιμόπτυση επισκέφθηκε τον γενικό γιατρό του ο οποίος του συνταγογράφησε αντιβιοτικά. Η θεραπεία όμως δεν τον βοήθησε.
Ετσι δύο μήνες αργότερα ο κύριος Μόλντεν παραπέμφθηκε στο τοπικό νοσοκομείο για υποβολή σε ακτινογραφία θώρακος και σε βρογχοσκόπηση (εξέταση κατά την οποία ένας ευλύγιστος σωλήνας εισάγεται στους πνεύμονες και λαμβάνει δείγμα ιστού για βιοψία). Οι γιατροί ανέφεραν στον ασθενή ότι εμφάνιζε στον δεξιό πνεύμονα προκαρκινικές αλλοιώσεις οι οποίες θα εξελίσσονταν σε καρκίνο.
 Το δεύτερο χτύπημα
Εξι χρόνια νωρίτερα ο κύριος Μόλντεν είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον αριστερό πνεύμονα και είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης του οργάνου κατά τη διάρκεια μιας δεκάωρης επέμβασης. Οι γιατροί είχε χρειαστεί να σπάσουν τα πλευρά του ασθενούς ώστε να αφαιρέσουν τον πνεύμονα με αποτέλεσμα να αισθάνεται αφόρητο πόνο. Ο κύριος Μόλντεν κάπνιζε στα 40 χρόνια του αλλά μόνο επί πέντε έτη – φάνηκε ότι μια πενταετία ήταν όμως αρκετή για να «πυροδοτήσει» την εμφάνιση καρκίνου.
Ετσι όταν έγινε η δεύτερη διάγνωση και με δεδομένο ότι ο ασθενής είχε μόνο έναν πνεύμονα, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί επέμβαση ή ακτινοθεραπεία αφού υπήρχε φόβος ότι οι βλάβες που θα υφίστατο ο πνεύμονας θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες.
Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι ο ασθενής είχε μόλις 12 μήνες ζωής μπροστά του. Του έδωσαν φυλλάδια για παρηγορητική θεραπεία και ο ίδιος με τη σύζυγό του Τζιν έφυγαν σοκαρισμένοι από το νοσοκομείο.
Στη συνέχεια ο κ. Μόλντεν άρχισε να επισκέπτεται έναν ειδικό θωρακοχειρουργό, τον δραΤζέρεμι Τζορτζ, στο University College Hospital του Λονδίνου. Αρχικώς ο δρ Τζορτζ απλώς παρακολουθούσε με τακτικές βρογχοσκοπήσεις την κατάσταση του ασθενούς η οποία φαινόταν να είναι σταθερή. Ωστόσο το 2007 μια βρογχοσκόπηση έδειξε το απευκταίο: ο πνεύμονας είχε «πληγεί» από καρκίνο πρώιμου σταδίου.
Η ..φωτεινή θεραπεία
Τότε ήταν που ο δρ Τζορτζ μίλησε στον ασθενή για μια κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα πρώιμου σταδίου. Η δοκιμή αφορούσε έγχυση μιας ειδικής φωτοευαίσθητης χρωστικής στον οργανισμό.
Στο πλαίσιο της θεραπείας μετά την έγχυση της χρωστικής οι γιατροί εισάγουν μια οπτική ίνα που εκπέμπει ακτίνες λέιζερ μέσω του λαιμού έως ότου φθάσει στο σημείο του πνεύμονα που εμφανίζει βλάβη. Όταν η οπτική ίνα φθάσει στο κατάλληλο σημείο εκπέμπονται οι ακτίνες και η ειδική χρωστική εκλύει ένα είδος οξυγόνου που καταστρέφει τον όγκο. Η παρέμβαση δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο ανάρρωσης και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα σε λίγες ημέρες.
Η μεγάλη ευκαιρία ζωής
Ξαφνικά λοιπόν ένας ασθενής ο οποίος γνώριζε ότι είχε μόνο λίγους μήνες ζωής, βρισκόταν μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία: να σωθεί από τον καρκίνο.
Όταν έφθασε η ημέρα εφαρμογής της θεραπείας οι γιατροί ενέχυσαν μέσω της βραχιόνιας αρτηρίας την χρωστική στον οργανισμό του ασθενούς. Μετά την έγχυση απαιτείτο ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμη και λίγες ηλιακές ακτίνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα στον κύριο Μόλντεν. Ετσι εκείνος χρειάστηκε να μείνει στο σκοτάδι επί δύο ημέρες έως ότου η χρωστική φθάσει στον όγκο.
Μόλις χρωστική έφθασει στο σημείο- στόχο ο ασθενής εισήχθη στο χειρουργείο. Η όλη διαδικασία η οποία διεξήχθη υπό γενική αναισθησία διήρκεσε μόλις 15 λεπτά. Τρεις ημέρες αργότερα ο κύριος Μόλντεν επέστρεψε σπίτι του.
Επί δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή της θεραπείας χρειαζόταν να φορά συνεχώς καπέλο, γάντια και κασκόλ αφού ήταν ευαίσθητος στο φως.
Τέσσερις μήνες αργότερα όμως οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την υποβολή του στη θεραπεία, ο κύριος Μόλντεν παραμένει απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Και ας του έλεγαν ότι είχε μπροστά του μόνο κάποιους μήνες ζωής.

Η …δυναμική της φωτοδυναμικής θεραπείας
Όπως αναφέρει στην «Daily Mail» ο δρ Τζέρεμι Τζορτζ από το University College Hospital του Λονδίνου ο οποίος θεράπευσε τον κύριο Μόλντεν,  ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί έναν μεγάλο εχθρό της υγείας του πληθυσμού, καθώς συνήθως ανιχνεύεται όταν βρίσκεται πια σε προχωρημένο στάδιο.
Για τους όγκους του πνεύμονα πρώιμου σταδίου η καλύτερη επιλογή είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από τον πνεύμονα. Ωστόσο με δεδομένο ότι το 90% των ασθενών με τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου είναι καπνιστές είναι πιθανό να πάσχουν και από άλλα προβλήματα – όπως διάφορες μορφές καρδιοπάθειας – με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αμερικανοί γιατροί ανακάλυψαν ότι το ανθρώπινο σώμα παράγει μια χρωστική με κόκκινο – μωβ χρώμα που ονομάζεται πορφυρίνη. Η ουσία αυτή έλκεται από τα καρκινικά κύτταρα και είναι φωτοευαίσθητη. Οι ειδικοί είδαν ότι εκπέμποντας φως σε αυτήν τη χρωστική μπορούν να την κάνουν να παραγάγει μια τοξική μορφή οξυγόνου που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφα τα υγιή κύτταρα γύρω τους.
Υστερα από αυτήν την παρατήρηση στα χρόνια που ακολούθησαν οι ειδικοί βρήκαν τον τρόπο ώστε να εγχέουν τη χρωστική στο σώμα των ασθενών έτσι ώστε να συγκεντρώνονται πολύ υψηλά επίπεδά της και υπό την εκπομπή φωτός να εξολοθρεύουν τους όγκους. Η θεραπεία αυτή ονομάστηκε φωτοδυναμική θεραπεία (PDT).
Η PDT εφαρμόζεται σε ορισμένα μόνο κέντρα της Ευρώπης για τη θεραπεία πρώιμων μορφών διαφορετικών μορφών καρκίνου όπως του δέρματος, του στόματος και του οισοφάγου. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι εμφανίζει ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 70% στην αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα.

Διαβάστε περισσότερα...

Εξατομικευμένο εμβόλιο για το γλοιοβλάστωμα

Εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτίθεται στους όγκουςΕξατομικευμένο εμβόλιο για το γλοιοβλάστωμα
Τα δενδριτικά κύτταρα του κάθε ασθενούς αναμίχθηκαν με κύτταρα του γλοιοβλαστώματος για την ανάπτυξη του εμβολίου

Ντένβερ 
Ένα νέο εμβόλιο το οποίο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτίθεται στους όγκους δίνει υπόσχεση για αποτελεσματική αντιμετώπιση της πιο κοινής μορφής καρκίνου του εγκεφάλου. Το γλοιοβλάστωμα αποτελεί μια άκρως θανατηφόρα μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο – οι περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν 12 ως 14 μήνες μετά τη διάγνωση.
 Ωστόσο το νέο εμβόλιο το οποίο αναπτύχθηκε από νευροχειρουργούς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες προσφέρει ελπίδα επιμήκυνσης της επιβίωσης των ασθενών.
 «Κοκτέιλ» δενδριτικών και καρκινικών κυττάρων
 Στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής στην οποία συμμετείχαν 34 ασθενείς οι γιατροί ανέπτυξαν εξατομικευμένα εμβόλια με χρήση ιστού του όγκου του κάθε ασθενούς καθώς και δενδριτικών κυττάρων του (τύπος κυττάρων του ανοσοποιητικού συτήματος). Όπως προέκυψε η μίξη των καρκινικών κυττάρων με τα δενδριτικά κύτταρα «εκπαίδευσε» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει τα κύτταρα του γλοιοβλαστώματος και να εξαπολύει επίθεση εναντίον τους.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής που ήταν φάσης Ι  ποσοστό της τάξεως του 91% των ασθενών που έλαβαν το εμβόλιο βρισκόταν στη ζωή έναν χρόνο μετά τη χορήγηση. Το 55% των ασθενών ζούσε ακόμη μετά από δύο χρόνια ενώ το 44% βρισκόταν ακόμη στη ζωή τρία ή και περισσότερα χρόνια μετά τη χορήγηση. Τρεις ασθενείς συνεχίζουν να ζουν σήμερα, πέντε χρόνια μετά τη χορήγηση του εμβολίου, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της δοκιμής  δρ Άϊζακ Γιανγκ κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Νευροχειρουργών στο Ντένβερ.
 Ανοσοποιητικό «κυνηγόσκυλο»
 «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να συμπεριφέρεται σαν ‘κυνηγόσκυλο’. Στα κυνηγόσκυλα συνηθίζουμε να δίνουμε κάτι για να μυρίζουν. Το εμβόλιό μας δίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα την κατάλληλη οσμή ώστε να αναγνωρίζει το γλοιοβλάστωμα και να το εξολοθρεύει», σημείωσε ο δρ Γιάνγκ.
 Οι ερευνητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση διεξαγωγής δοκιμών φάσης ΙΙ του εμβολίου ενώ το επόμενο βήμα είναι μια πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την οποία συλλέγονται ασθενείς.
 Οι υποψήφιοι ασθενείς
 Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς με γλοιοβλάστωμα υποψήφιοι για το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων οι όγκοι βρίσκονται βαθιά στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση (εκτιμάται ότι πρόκειται για τους μισούς ασθενείς με γλοιοβλάστωμα). Και αυτό διότι το συγκεκριμένο πειραματικό εμβόλιο αναμένεται να είναι χρήσιμο σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε επέμβαση, ώστε να αποτρέπει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων που πιθανώς έχουν απομείνει μετά την αφαίρεση του όγκου.
 Εκτιμάται επίσης ότι ακόμη και σε περιπτώσεις υποτροπής του καρκίνου το εμβόλιο θα μπορεί να προσφέρει επιμήκυνση της επιβίωσης καθώς θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των όγκων.

Διαβάστε περισσότερα...

Καρδιακή βαλβίδα από ιστό βοοειδών δημιούργησαν Αμερικανοί ερευνητέςΝέα Ορλεάνη
Καρδιακή βαλβίδα από ιστό βοοειδών δημιούργησαν Αμερικανοί επιστήμονες, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σημαντική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να εξαλείψει την ανάγκη επέμβασης ανοικτής καρδιάς, για ορισμένους καρδιοπαθείς.

Η μέθοδος προορίζεται για ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρή στένωση της αορτής, με συνέπεια η φραγμένη βαλβίδα να εμποδίζει τη ροή του πλούσιου σε οξυγόνου αίματος, με αποτέλεσμα η καρδιά να «ζορίζεται» να λειτουργήσει ως αντλία.

Περίπου ένα στα δέκα άτομα άνω των 65 ετών μπορεί να εμφανίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί χειρουργικά, οδηγεί σχεδόν τους μισούς σε θάνατο μέσα στην επόμενη διετία.

Η νέα τεχνική, που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια Γκρεγκ Σμιθ στο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας στη Νέα Ορλεάνη, συνίσταται στην εισαγωγή της βιοπροσθετικής βαλβίδας μέσω καθετήρα από μια αρτηρία στα πλευρά ή στο πόδι του ασθενούς, με τρόπο πολύ λιγότερο επεμβατικό σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική μέθοδο.

Τόσο στη συμβατική χειρουργική επέμβαση, όσο και στη νέα, οι εισαγόμενες βαλβίδες είναι από αγελαδινό ιστό, όμως στη δεύτερη περίπτωση η βαλβίδα μπορεί να είναι μικρότερη σε μέγεθος, ταυτόχρονα όμως να έχει μεγαλύτερο άνοιγμα για τη ροή του αίματος.

Η νέα τεχνική -που έχει ήδη εγκριθεί στην Ευρώπη, αλλά όχι ακόμα στις ΗΠΑ- έχει ανάλογα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με τη συμβατική μέθοδο, αλλά αυξάνει κατά σχεδόν δύο χρόνια το προσδόκιμο ζωής τους, ενώ μειώνει σημαντικά το κόστος (περίπου στο ένα τρίτο της επέμβασης ανοικτής καρδιάς). Το ποσοστό θανάτων με τη νέα μέθοδο κατά την επέμβαση ήταν 3,4% έναντι 6,4% της μεθόδου ανοικτής καρδιάς, αν και μετά την παρέλευση ενός έτους τα ποσοστά θανάτου των δύο μεθόδων είχαν σχεδόν εξισωθεί.

Από την άλλη, η νέα μέθοδος έχει αυξημένα ποσοστά πιθανών καρδιαγγειακών επιπλοκών, όπως κίνδυνο αιμορραγίας και εγκεφαλικού επεισοδίου μετά την εγχείρηση (11% έναντι 3,2% της παραδοσιακής τεχνικής).

Το ζήτημα του αυξημένου κινδύνου μελετάται από τους ερευνητές, οι οποίοι επίσης διερευνούν την περαιτέρω βελτίωση της βαλβίδας, ώστε να εισάγεται μέσω ενός ακόμη μικρότερου καθετήρα.

Ως «ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην καρδιαγγειακή ιατρική», μετά το «μπαλονάκι» και τα «stent», χαρακτήρισε τη νέα τεχνική ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κεντάκι Ντέηβιντ Μολιτέρνο.

Πολλοί καρδιολόγοι θεωρούν ότι η νέα μέθοδος σε λίγα χρόνια θα είναι ευρέως διαδεδομένη και θα χρησιμοποιείται σε χιλιάδες καρδιοπαθείς κάθε χρόνο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης της στένωσης της αορτής.
Διαβάστε περισσότερα...

Ρομπότ σε ρόλο οικιακής βοηθού!Με το βλέμμα στραμμένο στην τεχνητή νοημοσύνη η Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει, στην προσεχή δεκαετία, ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την έρευνα που αφορά στην κατασκευή του ρομπότ companion, δηλαδή του βοηθού που θα εκτελεί συγκεκριμένες καθημερινές εργασίες στο σπίτι, προς όφελος κυρίως των ηλικιωμένων ή των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα τεχνολογικά ινστιτούτα της Ευρώπης ακολουθούν με γοργούς ρυθμούς τις τάσεις ανεπτυγμένων χωρών της Ασίας, όπως για παράδειγμα της Ν. Κορέας, που εδώ και μερικά χρόνια προωθεί το φιλόδοξο πρόγραμμα «ένα ρομπότ για κάθε σπίτι».

Στα προσεχή χρόνια, η εξέλιξη της ρομποτικής αναμένεται να είναι ραγδαία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται παντού γύρω μας και οι ικανότητες των ανθρωποειδών να καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες. Το ρομπότ «σύντροφος» και «βοηθός» στο σπίτι δεν είναι πλέον ένας φανταστικός χαρακτήρας σε κάποια κινηματογραφική ταινία, αλλά ένα υπαρκτό κατασκεύασμα, την τελειοποίηση του οποίου προσπαθούν να επιτύχουν οι επιστήμονες.

Ήδη, στα ερευνητικά εργαστήρια δοκιμάζονται δεκάδες χιλιάδες ρομποτικά συστήματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, στην ιατρική, στις κατασκευές, στο διάστημα, στη διασκέδαση, στην προσωπική φροντίδα, στη μετακίνηση κ.α. Ωστόσο, το στοίχημα της επιστήμης τεχνητής νοημοσύνης είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία τους και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Δεκάδες διακεκριμένοι Ευρωπαίοι ερευνητές θα συναντηθούν σε συνέδριο (σήμερα και αύριο) στο Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, τις νέες τάσεις στον τομέα της ρομποτικής και κατά πόσο οι ιδιότητες της φύσης μπορούν να μεταφερθούν σ' ένα ρομποτικό σώμα και αυτό με τη σειρά του να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Μάρτιν Μπους, του Ινστιτούτου Μηχανικής Αυτόματων Συστημάτων του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο επίτευγμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που προσφέρει νέα δεδομένα στο ζητούμενο της αυτονομίας των ρομποτικών κατασκευών, αλλά και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.

Το εργαστήριό του κατασκεύασε ένα ρομποτάκι, που κατάφερε –χωρίς καθοδήγηση– να μετακινηθεί από το πανεπιστήμιο στην κεντρική πλατεία του Μονάχου, ζητώντας πληροφορίες από τους περαστικούς, οι οποίοι υποδείκνυαν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, είτε προφορικά είτε δείχνοντας το σημείο στο οποίο έπρεπε να κινηθεί, όπως ακριβώς θα έκανε ένας άνθρωπος. Στη συνέχεια, επεξεργάζονταν τα δεδομένα και κινούνταν σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονταν.


Διαβάστε περισσότερα...

Ελαστικά που κλείνουν μόνα τους τις τρύπες!Μέσω ειδικών σωλήνων
Διαφορετικά από τα συνηθισμένα είναι τα νέα ελαστικά ποδηλάτου της Michelin, αφού είναι σχεδιασμένα να κρατούν την πίεση του αέρα παραπάνω απ' ότι μπορούσαν μέσω μικρών σωλήνων. Τα νέα ελαστικά ονομάζονται «Protek Max Tubes» και είναι ικανά να δημιουργήσουν περισσότερη πίεση στο εσωτερικό του ελαστικού. Η εσωτερική αυτή πίεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κλείνουν οι τρύπες από μόνες τους.

Παράλληλα, τα ελαστικά έχουν ανώμαλη επιφάνεια, εξογκώματα και είναι τετράγωνου σχήματος, ώστε να μην μπερδεύονται οι μικροί σωλήνες μεταξύ τους!


Διαβάστε περισσότερα...

Σκαρφαλώνει σε χιονισμένες πλαγιές με προσθετικά χέρια
ΔΕΙΤΕ: Η δύναμη της θέλησης
Ο 54χρονος Stephen Ball το 1999 είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, όταν έπεσε από ύψος 610 μέτρων, από την χιονισμένη κορυφή του βουνού McKinley των ΗΠΑ.
Ο άτυχος ορειβάτης έμεινε παγιδευμένος μέσα στο χιόνι για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να χάσει μέρος του αριστερού του χεριού, τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού, μέρος της μύτης του και το δεξί του πόδι από κρυοπαγήματα! Το αριστερό του πόδι… «γλύτωσε» με πολλαπλά κατάγματα!
Παρά την τρομακτική αυτή εμπειρία ο ίδιος όμως δεν το έβαλε κάτω και αφού ανάρρωσε εντελώς, έψαξε να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιστρέψει και πάλι στις αγαπημένες του κορυφογραμμές!


Απευθύνθηκε στον Phil Myers, ο οποίος ειδικεύεται στην κατασκευή προσθετικών μελών, ο οποίος του έφτιαξε ειδικά «χέρια» με τα οποία ο Stephen μπορεί και πάλι να κάνει αυτό που αγαπάει πιο πολύ! Να σκαρφαλώνει πάνω στα χιονισμένα βουνά!

Διαβάστε περισσότερα...

Εξορθολογίζονται τα διόδια
Πιθανόν να δούμε μειώσεις κατά την έξοδο της επόμενης εβδομάδας

Ίσως και μέσα στο Πάσχα θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις του υπουργείου Μεταφορών στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διοδίων.

Μιλώντας στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στο ΚΤΕ Μεταφορών, ο Δημήτρης Ρέππας ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει σε μια επαναξιολόγηση του κόστους κίνησης αλλά και της δομής των σταθμών διοδίων.

Ειδικότερα, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της μείωσης του κόστους ανά χιλιόμετρο για τον οδηγό αλλά και του περιορισμού των σταθμών σε περιπτώσεις που σε μια περιοχή υπάρχουν πολλά διόδια και οι οδηγοί επιβαρύνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται κατά την έξοδο για τις διακοπές του Πάσχα οι ταξιδιώτες να κληθούν να καταβάλουν λιγότερα χρήματα για τη διαδρομή τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Δημόσιοι… ιδιωτικοί υπάλληλοιΆδειες άνευ αποδοχών στους εργαζομένους στο Δημόσιο
Τη δυνατότητα να παίρνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι άδειες άνευ αποδοχών και παράλληλα να µπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα διερευνά η κυβέρνηση. Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, µια τέτοια προοπτική εντάσσεται σε µία σειρά από σενάρια που εξετάζει το τελευταίο διάστηµα η κυβέρνηση για την περίπτωση που οι αποχωρήσεις από το Δηµόσιο δεν είναι οι επιθυµητές ως προς τον αριθµό. Ως γνωστόν, ο κυβερνητικός στόχος είναι 50.000 αποχωρήσεις κάθε χρονιά, ούτως ώστε εάν διατηρηθεί τελικώς η αναλογία του 1/5 το κράτος να έχει τη δυνατότητα να προσλαµβάνει κάθε χρόνο 10.000 νέους υπαλλήλους.

Σύµφωνα µε τα σενάρια που µελετά το κυβερνητικό επιτελείο, εάν ο αριθµός των υπαλλήλων που βγαίνουν ετησίως στη σύνταξη δεν είναι αντίστοιχος µε τον στόχο, τότε θα µπορούσαν να δοθούν κίνητρα στους δηµοσίους υπαλλήλους να αποχωρήσουν προσωρινά από τη θέση τους διασφαλίζοντας όµως τη δυνατότητα επιστροφής τους.

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα κυβερνητική πηγή, θα µπορούσε κάποιος δηµόσιος υπάλληλος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να εργαστεί για πέντε χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα και αµέσως µετά να επιστρέψει στη θέση του έχοντας µάλιστα αποκτήσει και την εµπειρία της εργασίας από την ελεύθερη αγορά.

Αντιστοίχως, η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόµενο να επιτραπεί η δυνατότητα part time (µερικής απασχόλησης) στο Δηµόσιο. Αυτό στην πράξη σηµαίνει, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, ότι µία µητέρα ανήλικων παιδιών για παράδειγµα θα µπορούσε να εργάζεται µόνο τρεις ηµέρες την εβδοµάδα, κάτι που σηµαίνει ότι και η µισθοδοσία της θα τύχαινε της ανάλογης προσαρµογής.

Τα σενάρια γύρω από τη δυνατότητα να δοθεί ευελιξία στους δηµοσίους υπαλλήλους να µπορούν να µεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τοµέα µε δυνατότητα επιστροφής ή να ανοίξουν µία επιχείρηση δεν είναι άσχετα µε τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την αναλογία που τελικώς θα ισχύσει στον αριθµό αποχωρήσεων και προσλήψεων.

Ο υπουργός Οικονοµικών επιθυµεί η αναλογία του 1/5 να µετατραπεί σε 1/7, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε και χθες στον ΚΤΕ της αρµοδιότητας του στη Βουλή ότι η διαφορά του 1/5 µε το 1/7 θα είναι µόνο 6.000 δηµόσιοι υπάλληλοι. «Με το 1/5 πάµε σε µείωση 200 χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, µε το 1/7 σε µείωση 206.000», είπε ο κ. Ραγκούσης. Αυτές οι 6.000 όµως µπορεί να είναι κρίσιµη µάζα, όπως γιατροί του ΕΣΥ, εργαζόµενοι στα ΚΕΠ, ή αστυνοµικοί, ανέφερε ο ίδιος επιµένοντας ότι το βάρος της κυβέρνησης πρέπει να στραφεί στον αριθµό των αποχωρούντων υπαλλήλων ετησίως και όχι στην αναλογία προσλήψεων - αποχωρήσεων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτερικών συζήτησε το ζήτηµα και µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έδειξε να κατανοεί τη διάσταση του θέµατος. Στον ΚΤΕ Εσωτερικών, ο κ. Ραγκούσης αναφερόµενος στο ενιαίο µισθολόγιο επεσήµανε πως ο στόχος είναι να υπάρξει εξισορρόπηση ανάµεσα σε εκείνους που πληρώνονται αδρά και εκείνους που αµείβονται λιγότερο.

Αργότερα, εξέφρασε την απόλυτη διαφωνία του για το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών σε συνοµιλία που είχε µε δηµοσιογράφους. Παρέπεµψε µάλιστα στην «ανανέωση» της λαϊκής εντολής που πήρε η κυβέρνηση µε τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.


Διαβάστε περισσότερα...

Νέα τροπή στο σχέδιο για το ενιαίο μισθολόγιο
Πώς θα «πιάσει» στην φάκα όλους του δημοσίους υπαλλήλους
Πρώτα το ενιαίο μισθολόγιο για τον στενό δημόσιο τομέα και… έπονται οι ΔΕΚΟ! Σύμφωνα με τις νέες εισηγήσεις που καταφθάνουν στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου:

- Το ενιαίο μισθολόγιο πρέπει να εφαρμοστεί στις ΔΕΚΟ ώστε να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων σε μισθούς και επιδόματα που εμφανίζονται ακόμα και μέσα στην ίδια επιχείρηση.
- Η εφαρμογή του όμως θα πρέπει να ξεκινήσει από τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και σταδιακά να επεκταθεί στις ΔΕΚΟ αφού επιλυθούν τα όποια προβλήματα ανακύψουν στην υλοποίηση του μέτρου.

Ενιαίο μισθολόγιο στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς σημαίνει μείωση αποδοχών για 24.000 εργαζόμενους. Σχεδιάζεται ωστόσο οι περικοπές να γίνουν κατά περίπτωση και να μην είναι οριζόντιες.

Στην «πρέσα» θα μπουν κυρίως οι υψηλές αμοιβές, και τα μπόνους, αυστηρό όριο θα τεθεί στις υπερωρίες, ενώ μαχαίρι μπαίνει στα ειδικά επιδόματα και τις πρόσθετες αμοιβές με στόχο την εξοικονόμηση 600 εκατ. ευρώ.

Στην τροχιά της περαιτέρω συμπίεσης και οι λειτουργικές δαπάνες των ΔΕΚΟ.

- Στο στόχαστρο μπαίνουν τα υψηλά ενοίκια που σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονται (30 εκατ. ευρώ ετησίως).
- Οι δαπάνες για κινητά τηλέφωνα και αυτοκίνητα τα οποία δίνονται στους υπαλλήλους, αλλά και οι δαπάνες για αναλώσιμα.
- Συνολικά εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 100 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για νέες περικοπές αν και ήδη τα έξοδα 18 ΔΕΚΟ μειώθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους κατά 36% κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης της μισθολογικής δαπάνης.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις του υπουργείου Οικονομικών υψηλότερη μέση μισθοδοσία το 2010 εμφάνισαν ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών με 38.446 ευρώ, ο ΗΣΑΠ 35.110 ευρώ, η ΔΕΠΑΝΟΜ, δηλαδή ο κατασκευαστής των νοσοκομείων, 33.104 ευρώ, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 32.253 ευρώ ενώ οι υπάλληλοι στον ιππόδρομο έλαβαν μέσες αμοιβές στο εννεάμηνο ύψους 32.111 ευρώ.

Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων με 37 εργαζόμενους με μέσες αποδοχές 21.396 για να υποδέχονται τις επενδύσεις που ποτέ δεν έρχονται στην Ελλάδα.Διαβάστε περισσότερα...

«Πρεμιέρα» σήμερα του νέου επενδυτικού νόμου με την πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων
Στόχος το 2011 να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις ύψους 4,2 δισ.

Δημοσιεύεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα η πρώτη πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις 4,2 δισ. ευρώ το 2011.

Ο υπουργός ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας χθες στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ελέγχου του ΠΑΣΟΚ τις παρεμβάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τόνισε ότι για την αναθέρμανση της οικονομίας επιδιώκεται η συντονισμένη ενεργοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ο νέος επενδυτικός νόμος και μέσα στο 2011 με δύο προκηρύξεις θα διατεθούν στους επενδυτές κίνητρα 1,2 δισ. ενισχύσεων και 3 δισ. φοροαπαλλαγών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Μαΐου και η δεύτερη θα γίνει τον Οκτώβριο.

Εξάλλου εντός του 2011 έχουν εγκριθεί επενδύσεις ύψους 550 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παλαιού αναπτυξιακού νόμου, τα οποία θα διατεθούν στους δικαιούχους μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποβλέπει και η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ). Η πρώτη προκήρυξη του ΕΤΕΑΝ, που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, αφορά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (1,3 δισ. μοχλευόμενων πόρων) και ακολουθούν:

- Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ: 105 εκατ. ευρώ αρχές Ιουλίου στην αγορά
- Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: 450 εκατ. ευρώ αρχές Ιουλίου στην αγορά
- Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας: υπό σύσταση ώστε να βγει στην αγορά μέχρι το τέλος του 2011.

Συμπληρωματικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Εξπρές, ως προς τη ρευστότητα, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JEREMIE σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο μοχλεύει κοινοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενισχύσεων στην ίδια λογική με το ΕΤΕΑΝ.

Συνολικά έχουν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 360 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Μάλιστα, το ένα από τα τρία προγράμματα, που αφορά τη δανειοδότηση έως 100.000 ευρώ για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, βρίσκεται ήδη στην αγορά μέσω δύο τραπεζών.

Τέλος, μέσω των ΣΔΙΤ θα επιδιωχθεί η κινητοποίηση επενδύσεων σε έργα υποδομής από τους ΟΤΑ. Μέχρι τον Ιούνιο 2011 θα δημοπρατηθούν προγράμματα 1,2 δισ. ευρώ.

Εξάλλου μέσω του ΕΣΠΑ για τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα θα διατεθούν κονδύλια ύψους 100 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα προγράμματα του JEREMIE τρέχουν ήδη με στόχο την ενίσχυση ΜμΕ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.


Διαβάστε περισσότερα...