Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Μανιτάκης: Άκυρη η εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής της διαθεσιμότητας


Όσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση δεν θα μπορούν να καταθέτουν και νέα.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, απέστειλε ανακοίνωσή του στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού με θέμα την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, διοικητικών καθηκόντων, για τους οποίους η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκπρόθεσμα (δηλαδή μετά την έκδοση της προηγούμενης ανακοίνωσης για την πρώτη φάση του Προγράμματος Κινητικότητας).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, που υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης, καθώς η διαδικασία αυτή αφορά μόνο εκείνους των οποίων η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα μετά τις 21.02.2013.

Για τους υπαλλήλους των οποίων η υπηρεσιακή μεταβολή, μετά τη διαθεσιμότητα που τέθηκαν, γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα (αφορά περίπου 80 υπαλλήλους) ισχύει ό,τι και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, “εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της υπ' αριθ. 2/2013 ανακοίνωσης, οι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους, όπως ακριβώς είχε διατυπωθεί και στην πρώτη φάση του Προγράμματος Κινητικότητας. Η διαδικασία μοριοδότησης θα γίνει με την εγγύηση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του ΑΣΕΠ”.

Τονίζεται δε ότι “η μη υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτή καθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους”.


Πηγή: http://www.news.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμος Λαρισέων προσλαμβάνει 354 άτομα


Δείτε τις ειδικότητες.

Σε 354 προσλήψεις θα προχωρήσει ο δήμος Λαρισέων, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε να εντάξει σε διάφορες υπηρεσίες, με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έτους 2013, τους παρακάτω υπαλλήλους για τις ανάλογες θέσεις:

185 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 4
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Κοιν. Εργασίας 2
Σταβλίτες 1
Μαγείρων 6
Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 2
Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων (λιπαντής) 1
Τεχνίτης Τορναδόρος 1
Τεχνίτης Αμαξωμάτων – Φανοποιός , Βαφέας 1
Τεχν. Ηλεκτροσυγκολλητής 1
Τεχνίτης Υδραυλικός 1
Αρχιτέκτονας με ειδίκευση σε βιοκληματικές ενεργειακές μελέτες 1
ΤΕ Τεχνολόγων Έργων Υποδομής 2
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1
Φυλάκων 2
ΠΕ Νηπιαγωγοί 17
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 14
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 10
Κτηνίατρος 1
Ιατροί 3
ΠΕ Ψυχολόγος 1
ΠΕ Λογοπεδικός 1
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 1
ΠΕ Παιδίατρος 2
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 32
ΥΕ Καθαρίστριες Σχλ. Κτιρίων 70

169 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ 63
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 11
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 30
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 7
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ JCB 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑΣ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ – ΒΑΦΕΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3

Οι παραπάνω προσλήψεις θα γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2013.


Πηγή: http://www.news.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει οικονομολόγους με εμπειρία


Απαραίτητα τουλάχιστον 6 χρόνια εργασίας στον κλάδο.

Οικονομολόγους με εμπειρία και γνώσεις οικονομικών και μακροοικονομικών ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να διαθέτουν τουλάχιστον 6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα πεδία.

Η απασχόληση συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις, καθώς και με τον τομέα της Εργασίας, κατά κύριο λόγο εντός των Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και της Εσωτερικής Αγοράς των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη θέση εγγυάται όχι μόνο τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για 500 εκατομμύρια πολίτες, αλλά και όσοι καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις θα έχουν να διαχειριστούν μερικές από τις μεγαλύτερες και καλά αμοιβόμενες προκλήσεις.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι στις 16 Απριλίου, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.europa.eu, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού.


Πηγή: http://www.news.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Λάρισα: Σε αργία οκτώ γιατροί


Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οκτώ χειρούργοι του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας οδηγούνται σε αυτοδίκαιη αργία.

Οι γιατροί διώκονται πειθαρχικά από το 2011 για σοβαρότατα παραπτώματα.

Πρόκειται για οκτώ γιατρούς-χειρουργούς οι οποίοι εμπλέκονται σε προμήθειες ιατρικών υλικών. Η απόφαση ελήφθη σήμερα καθώς το κεντρικό πειθαρχικό συμβούλιο δεν είχε μέχρι τώρα συνεδριάσει για την υπόθεσή τους.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δέκα τρόποι που το Facebook μας κάνει εξυπνότερους


Τόνωση της νοημοσύνης και... τίποτα άλλο!

Με το που διαβάσετε αυτή την παράγραφο, περίπου 300.000 άνθρωποι στον κόσμο θα έχουν γράψει ένα νέο status update στο Facebook.

Ναι, είναι τρελό! Ακόμα πιο τρελό είναι ίσως το γεγονός ότι 800 εκατομμύρια άνθρωποι θα διαβάσουν τα updates αυτά και κάποια εκατομμύρια θα σχολιάσουν κιόλας.

Το Facebook έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, έστω κι αν μπήκε από το παράθυρο.

Και ενώ όλη η κριτική για τα social media καλά κρατεί, εμείς θα αντιστρέψουμε τον προβληματισμό και θα αποδείξουμε γιατί το Facebook μας κάνει όντως εξυπνότερους.

Πείτε αντίο λοιπόν στην αποχαύνωση και... πάμε!

Περισσότεροι φίλοι... περισσότερα μυαλάΓεγονός: Περισσότεροι φίλοι στο Facebook ισοδυναμούν με αρτιότερη νοημοσύνη

Κι αυτό γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη παίρνει τα πάνω της από τις αντιδράσεις μας στα status των φίλων, την ίδια στιγμή που η μνήμη λειτουργεί καλύτερα, εξασκώντας τις ικανότητές της να αναγνωρίζει πρόσωπα και ονόματα αλλά και να θυμάται τις προσωπικές τους ιστορίες. Η κοινωνική αλληλεπίδραση, έστω και ηλεκτρονική, είναι αυτό που χρειάζεται η νοημοσύνη...

Καλύτερη λειτουργία της μνήμηςΓεγονός: το Facebook βελτιώνει τη μνήμη

Το γεγονός ότι πλέον έχεις περισσότερους φίλους από τον στενό κύκλο των γνωστών σου στη ζωή ισοδυναμεί με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο μνήμης. Αν ο μέσος χρήστης του κολοσσού της κοινωνικής δικτύωσης έχει περί τους 200 «friends», μιλάμε για νούμερο σαφώς μεγαλύτερο από την πραγματικότητα. Το να κρατάς λοιπόν επαφή με όλους αυτούς απαιτεί αναμφίβολα αυξημένη λειτουργία της μνήμης, γεγονός που ισοδυναμεί μακροπρόθεσμα με βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία...

Κοινωνική αλληλεπίδρασηΓεγονός: Η κοινωνική αλληλεπίδραση σε κάνει να στροφάρεις περισσότερο

Η ανταλλαγή απόψεων, ο σχολιασμός και η επίλυση κοινών προβλημάτων οξύνουν το κοινωνικό μας αισθητήριο, βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Κι αν δεν μπορούμε να το κάνουμε κατά πρόσωπο, ας το κάνουμε τουλάχιστον στην online ζωή μας...

Θετικά συναισθήματαΓεγονός: Τα θετικά συναισθήματα συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας

Πολλά κακά μπορούν να ειπωθούν για τη λειτουργία του Facebook, η δυνατότητα ωστόσο που μας δίνει να ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με φίλους και γνωστούς έχει αναμφίβολα μια θετική επίδραση στον ψυχισμό μας. Και η θετική αυτή ενίσχυση έχει βρεθεί ότι συμβάλει στην υιοθέτηση ευρύτερης συλλογιστικής για τα πράγματα, την ίδια ώρα που τονώνει και το δημιουργικό πνεύμα...

Συμπαθή ζωάκιαΓεγονός: Τα τρισχαριτωμένα γατάκια και σκυλάκια βοηθούν στη συγκέντρωση

Το Facebook έχει χτιστεί με γατίσια τούβλα και σκυλίσιο μπετόν. Είναι σχεδόν αδύνατο να μη συναντήσεις σε καθημερινό επίπεδο κάποιο συμπαθές τετράποδο να σε κοιτά όλο νάζι μέσα από την οθόνη. Κι αυτά είναι πράγματι καλά νέα, αφού τα θετικά συναισθήματα που αποκομίζουμε από τέτοιες εικόνες συντελούν στην καλύτερη συγκέντρωση και την εκτέλεση εργασιών με αποτελεσματικότερο τρόπο...

Ικανότητα γραφήςΓεγονός: Το Facebook ενδυναμώνει τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο

Είναι γεγονός ότι ο κόσμος που χρησιμοποιεί το Facebook σε καθημερινό επίπεδο γράφει περισσότερο από τους μη χρήστες. Η όξυνση λοιπόν της ικανότητας γραφής συντελείται ακριβώς χάρη στη συχνή της εξάσκηση, την ίδια στιγμή που η επαφή με τη γραπτή επικοινωνία των φίλων μας εμπλουτίζει το λεξιλόγιο και την αναλυτική μας ικανότητα...

ΔιάβασμαΓεγονός: Το Facebook μας αναγκάζει να διαβάζουμε

Η ίδια η φύση της κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται στο δίπολο ανάγνωση/γραφή. Κι αν έχουμε να ανοίξουμε βιβλίο από τα σχολικά μας χρόνια, τότε το Facebook έρχεται να καλύψει τα κενά. Κι ενώ τα περισσότερα posts δεν προσφέρουν και τίποτα πολύτιμο, το ίδιο το γεγονός της ανάγνωσης επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία με πολλούς τρόπους, όλοι τους θετικοί. Από το πώς φτιάχνεται λοιπόν το χοιρινό κατσαρόλας μέχρι και την πιο εμβριθή ανάλυση των πολιτικο-οικονομικών τεκταινόμενων, το Facebook παρέχει άφθονο υλικό για διάβασμα, οξύνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα ξεσκαρταρίσματος των σκουπιδιών από τα «διαμάντια»...

Λογικός συμπερασμόςΓεγονός: Τα επιχειρήματα αναπτύσσουν την ικανότητα για λογική σκέψη

Ας είμαστε ειλικρινείς: ο πραγματικός σκοπός του Facebook (και της κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα) είναι να κάνει ευκολότερη την αντιπαράθεση με όποιον εμείς επιλέξουμε! Το καλό είναι ότι ο εγκέφαλός μας το λατρεύει αυτό. Η συμπερασματική διαδικασία, η παράθεση επιχειρημάτων, η λογική τους ανάλυση και ο συνεπαγόμενος αντίλογος αποτελούν τα θεμέλια της ανθρώπινης (λογικής) νοημοσύνης. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αρχίζει με το πρώτο επιχείρημα που θα παραθέσει κάποιος, έστω κι αν το θέμα είναι αν μπαίνει λάδι ή ξίδι στη σαλάτα...

Απόκτηση γνώσεωνΓεγονός: Το Facebook αποτελεί τεράστια δεξαμενή γνώσης

Είναι τα ενδελεχή posts ανθρώπων που ξέρουν, είναι οι αναλύσεις φίλων, είναι τα δεδομένα που διαβάζουμε εδώ κι εκεί στο Facebook που μας κάνουν να το ψάξουμε περισσότερο το πράμα. Κι αν η γνώση δεν πηγάζει ευθέως από τα posts (αλίμονο!), λειτουργούν πάντως ως αφορμές γνώσης, αφού έγκειται στη δική μας έρευνα να καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

Κριτική ικανότηταΓεγονός: Τα παιχνίδια του Facebook τονώνουν τη νοημοσύνη εκεί που δεν το περιμένεις

Οι αριθμοί μιλούν από μονοί τους: 48,7 εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν καθημερινά ChefVille, για να περιοριστούμε σε ένα μόνο παράδειγμα. Και πολύ καλά κάνουν, σε επίπεδο νοημοσύνης. Γιατί μπορεί να τα αποκαλούμε κοινώς «βλακοπαίχνιδα», τη δουλειά τους πάντως την κάνουν. Η επίλυση των προβλημάτων που συμβαίνουν στο παιχνίδι και η ίδια η διαδικασία του gaming συντελούν στην τόνωση της δημιουργικότητας και την κριτική ικανότητα, έστω κι αν η απόφαση που πρέπει να πάρεις είναι αν θα σπείρεις καλαμπόκι ή μαρούλια...Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Η Μπαρτσελόνα καλωσορίζει τον ηγέτη της»


Επιστρέφει στη Βαρκελώνη ο Βιλανόβα.

Μετά από δύο δύσκολους μήνες που πέρασε στη Νέα Υόρκη δίνοντας μάχη με τον καρκίνο, ο Τίτο Βιλανόβα επιστρέφει στη Βαρκελώνη και ετοιμάζεται να ξαναπάρει στα χέρια του τις τύχες της Μπαρτσελόνα. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ιστοσελίδα των Καταλανών, εντός της τρέχουσας εβδομάδας ο Βιλανόβα θα γνωρίσει στη Βαρκελώνη από την οποία έφυγε στις 21 Ιανουαρίου προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να ακολουθήσει θεραπεία.

Σε αυτό το διάστημα πάντως, βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον βοηθό του, Τζόρντι Ρόουρα, ενώ συγκινητική ήταν η κίνηση των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα να αφήσουν τη θέση του κενή (κυριολεκτικά) στον πάγκο της ομάδας.

Με ένα βίντεο και κείμενο που καταλήγει «Η Μπαρτσελόνα καλωσορίζει πίσω στο σπίτι τον ηγέτη της. Καλή επιστροφή Τίτο», οι Καταλανοί γνωστοποίησαν το τέλος -που ευχόμαστε να μην αποδειχθεί προσωρινό- της μεγάλης περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του ο διάδοχος του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Πηγή: http://www.sport-fm.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Υπάρχουν κρατούμενοι που περιμένουν το θάνατο για λύτρωση»


Επιστολή διαμαρτυρίας κρατουμένων για τις συνθήκες στις φυλακές.

Επιστολή διαμαρτυρίας, για τις συνθήκες κράτησής τους υπογράφουν 17 κρατούμενοι στις φυλακές Λάρισας, οι οποίοι καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής τους επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων:

«Εμείς, οι κρατούμενοι στις Φυλακές Λάρισας που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, υψώνουμε τη φωνή μας επειδή βρισκόμαστε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας απέναντι στην κρατική βία και δηλώνουμε ανυπακοή σαν μοναδικό μέσο να σκύψουν οι αρμόδιοι επιτέλους στο πρόβλημα, να δουν την πραγματική κατάσταση μέσα στις φυλακές, σ’ αυτά τα σύγχρονα καθαρτήρια ψυχών και κρεματόρια ανθρωπίνων υπάρξεων αντί να αλληλο-λιβανίζονται και να συγχαίρουν εαυτούς και αλλήλους», τονίζουν, μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους, και καταγγέλλουν «τον εκπρόσωπο της Δικαστικής εξουσίας μέσα στις Φυλακές Λάρισας που ανέλαβε την Διεύθυνσή της, Αντεισαγγελέα Εφετών, Κοσμίδη καθώς και τον Εκπρόσωπο των Δυνάμεων Αστυνομικής Καταστολής γιατί με την παρουσία τους και την άσκηση πίεσης υιοθετούν και στηρίζουν τις παραβάσεις του συνόλου του Σωφρονιστικού Κώδικα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των κρατουμένων ενώ τάχα διαπιστώνουν κάποιες παραβάσεις δευτερεύουσας σημασίας, διατάξεων».

«Έχουμε δικαίωμα στην ζωή και την υγεία. Έχουμε δικαίωμα να υπάρχει γιατρός. Έχουμε δικαίωμα να μην στοιβάζονται οι κρατούμενοι ο ένας πάνω στον άλλο. Υπάρχουν κρατούμενοι που πραγματικά λιμοκτονούν, φυματικοί, οροθετικοί που είναι εγκαταλελειμμένοι και περιμένουν τον θάνατο για λύτρωση» καταλήγει η επιστολή των κρατουμένων την οποία υπογράφει και ο γνωστός ποινικός κρατούμενος Βασίλης Στεφανάκος.


Διαβάστε περισσότερα...

Το φαρμακείο της κουζίνας


Τρόφιμα που ανακουφίζουν.

Από την εποχή του Ιπποκράτη ακόμη ήταν γνωστό ότι οι τροφές είναι τα καλύτερα φάρμακα! Αυτό έχει αποδειχθεί και σήμερα, καθώς με κάποια ειδική επεξεργασία πολλές τροφές μπορούν να ανακουφίσουν καθημερινά μικροπροβλήματα υγείας, όπως πονοκέφαλο, πόνους της περιόδου, αϋπνίες, πονόδοντους κ.ά.

Βέβαια, τέτοιου είδους «φάρμακα» δεν αντικαθιστούν μια ιατρική αγωγή, κυρίως όταν αυτή είναι απαραίτητη για μια σοβαρότερη ασθένεια. Γι’ αυτό πρέπει να συμβουλεύεστε γιατρό όταν οι μικροφροντίδες στο σπίτι δεν φέρνουν αποτέλεσμα ή επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Μαρούλι και... όνειρα γλυκά
Όχι μόνο το χαμομήλι και ο πορτοκαλανθός βοηθούν στον ύπνο, αλλά το ίδιο ευεργετικό είναι και το μαρούλι. Βράστε για 2-3 λεπτά μεγάλα μαρουλόφυλλα και μετά πιέστε τα με ένα πιρούνι μέσα στο νερό που έβραζαν. Προσθέστε αυτό το εκχύλισμα στο ζεστό νερό της μπανιέρας σας.

Ουίσκι και γαρίφαλο για τον πονόδοντο
Μασήστε ένα μοσχοκάρφι ή κάντε γαργάρες με ουίσκι, χωρίς να τα καταπίνετε.

Θυμάρι για τη βρογχίτιδα
Βράστε για 5 λεπτά 400 γραμμ. θυμάρι μέσα σε 4 λίτρα νερό. Προσθέστε το εκχύλισμα αυτό στο νερό του μπάνιου σας. Θα σας βοηθήσει αρκετά, γιατί υγροποιεί τις βλέννες και διευκολύνει την απόχρεμψη.

Μέλι για τα καψίματα
Βάλτε το χέρι σας κάτω από τρεχούμενο, κρύο νερό της βρύσης, έτσι ώστε να μη φτάσει το κάψιμο σε βάθος. Μετά απλώστε στο χέρι σας μέλι για να ενεργοποιηθεί η επούλωση, χάρη στις αντισηπτικές ιδιότητες και τα φυσικά αντιβιοτικά του.

Χυμός λεμονιού για ρινορραγίες
Ρίξτε σε ένα κομμάτι βαμβάκι χυμό λεμονιού και τοποθετήστε το στη μύτη κρατώντας ίσιο το κεφάλι. Η ρινορραγία θα σταματήσει γρήγορα.

Καρότο για τις άφθες
Πλένετε τα πράσινα μέρη του καρότου, βράζετε μια χούφτα από αυτά επί 10 λεπτά σε νερό, φιλτράρετε το μείγμα και το αφήνετε να κρυώσει. Με το παραπάνω υγρό κάνετε στοματικές πλύσεις και γαργάρες δυο φορές την ημέρα.

Κρεμμύδι για τον πυρετό
Τρίψτε 2-3 μεγάλα κρεμμύδια και βάλτε τα στο πέλμα και στο πάνω άκρο του ποδιού. Τυλίξτε τα πρώτα με μια γάζα και μετά με μια μεγάλη πλαστική σακούλα.

Μήλο για το συνάχι
Κόψτε 3 μήλα σε φέτες. Ρίξτε τες σε νερό που βράζει και αφήστε τες 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά.
Πίνετε δύο μεγάλες κούπες την ημέρα από αυτό το αφέψημα, αφού πρώτα του προσθέσετε και μια κουταλιά του γλυκού μέλι.

Πράσο για τους κάλους
Αφήστε μια μέρα ένα πρασόφυλλο σε ξίδι. Τυλίξτε το γύρω από τον κάλο όλη τη νύχτα. Επαναλάβετε μέχρις ότου εξαφανιστεί ο κάλος.

Βρώμη για τους πόνους της μέσης
Βάλτε μια χούφτα βρόμη σε ένα τηγάνι (χωρίς λάδι). Μόλις ζεσταθεί, ρίξτε τη βρόμη σε ένα πανί, τυλίξτε την και τοποθετήστε τη στο σημείο που πονάει.


Πηγή: http://www.belife.gr
Διαβάστε περισσότερα...

To νοσοκομείο Παίδων προσλαμβάνει 21 άτομα


Εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού” προσλαμβάνει εικοσιένα άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή”

Οι θέσεις με βάση την υπηρεσία, την έδρα, την ειδικότητα, τη διάρκεια σύμβασης και τον αριθμό ατόμων είναι:

-Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1

-ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 4

-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

-ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6

-ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

-Τεχνικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4

-Τεχνικής Εκπαίδευσης ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 2

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”, Μεσογείων 24, ΤΚ 11527, προς το Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν την κυρίας Καρατζαφέρη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009826).Πηγή: http://www.news.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Προσλαμβάνονται 126 εποχικοί σε δήμους της Αττικής


Θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών Δομών.

Πέντε δήμοι της Αττικής προχωρούν στην πρόσληψη 126 εποχικών υπαλλήλων, στο πλαίσιο του β' κύκλου του προγράμματος Κοινωνικών Δομών. Οι θέσεις αφορούν τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Καλαμάτας, Κηφισιάς και Παλλήνης και τις κοινωνικές τους δομές.
Πιο συγκεκριμένα:
Αγία Παρασκευή – Παλλήνη (29 προσλήψεις):

- 5 ατόμων διοικητικού προσωπικού για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία. - 7 ατόμων για την τροφοδοσία και παροχή σισιτίου.

- 3 στελεχών κουζίνας.

- 6 κοινωνικών λειτουργών.

- 4 φαρμακοποιών για τα Κοινωνικά Φαρμακεία.

- 2 καθαριστριών.
Μαρούσι (24 προσλήψεις):

- 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. - 7 διοικητικών.

- 5 κοινωνικών λειτουργών.

- 2 φαρμακοποιών.

- 2 καθαριστών.

- 1 γεωπόνου.

- 1 επιστάτη αγροκτήματος.
Γαλάτσι (21 προσλήψεις):

- 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. - 7 διοικητικών.

- 4 κοινωνικών λειτουργών.

- 3 φαρμακοποιών.

- 2 καθαριστών.
Καλαμάτα (24 προσλήψεις)

- 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. - 5 διοικητικών.

- 4 κοινωνικών λειτουργών.

- 2 φαρμακοποιών.

- 2 καθαριστών.

- 1 γεωπόνου.

- 1 επιστάτη αγροκτήματος.
Κηφισιά (28 προσλήψεις):

- 4 ατόμων για το κοινωνικό παντοπωλείο. - 8 διοικητικών.

- 5 κοινωνικών λειτουργών.

- 2 φαρμακοποιών.

- 4 καθαριστές.

- 6 στελεχών κουζίνας.Πηγή: http://www.news.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Απονομή συντάξεων σε 6 μήνες


Καθιερώνεται ο θεσμός της προκαταβολής ίσης με το 50% του βασικού μισθού.
Δραστική μείωση του χρόνου αναμονής μέχρι την απονομή της σύνταξης για όλους του δημόσιους υπαλλήλους και καθιέρωση του θεσμού της προκαταβολής ίσης με το 50% του βασικού μισθού πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο εστάλη εχθές στην Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης και κατατίθεται άμεσα στην Βουλή.

Προκειμένου να μειωθούν οι τεράστιες λίστες αναμονής για την καταβολή της σύνταξης που φθάνουν έως και τους 18 μήνες στο νομοσχέδιο ορίζεται πως ο μέγιστος χρόνος περιορίζεται στους έξι μήνες ή στους επτά σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Μέχρι να βγει η σύνταξη οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει στις υπηρεσίες τους αίτηση συνταξιοδότηση θα λαμβάνουν ως προκαταβολή το 50% του βασικού τους μισθού ή το 60% για υπαλλήλους με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Το καθεστώς της προκαταβολής τίθεται σε ισχύ για όσους αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από την 1η Ιουνίου 2013. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ των άλλων:
Όλοι οι υπάλληλοι λαμβάνουν προκαταβολή η οποία ανέρχεται ανέρχεται στο ήμισυ του βασικού μισθού προσαυξημένου με το 50% του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Η προκαταβολή φθάνει στο 60% του μισθού προσαυξημένου με το 60% του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας για υπαλλήλους με 3 ή περισσότερα παιδιά ή υπαλλήλους που έχουν παιδί με αναπηρία.
Η προκαταβολή σύνταξης θα χορηγείται έως και οκτώ μήνες.
Προκαταβολή δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια και σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου καταβάλλεται ως προκαταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξής του. Το ίδιο ισχύει και για τα τέκνα του.Πηγή: http://www.imerisia.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ηράκλειο: Ποινή για τραυματισμό μαθήτριας


Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στον έναν εκ των ιδιοκτητών σπιτιού, και ποινή φυλάκισης 15 μηνών, επίσης με τριετή αναστολή στον εργολάβο επέβαλε χθες, και ύστερα από συνεχείς αναβολές που έφτασαν στις 9, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου για τον σοβαρότατο τραυματισμό της 16χρονης τότε μαθήτριας, Ευαγγελίας Ψαράκη, όταν κατέρρευσε πάνω της, τμήμα στηθαίου από παλιό οίκημα.

Στο εδώλιο κάθησαν οι δύο ιδιοκτήτες και ο εργολάβος, ενώ το Δικαστήριο αθώωσε τον δεύτερο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Η κοπέλα που είναι σήμερα 22 ετών, έχει υποστεί μόνιμη βλάβη στην υγεία της, καθώς ύστερα από πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, η υγείας της δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 23 Ιανουαρίου 2007, η κοπέλα, περπατούσε αμέριμνη στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Α.Περασάκη 2, κάθετος της Λ.Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, όταν ξαφνικά έπεσε το στηθαίο από ύψος 7 μέτρων. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ιδιοκτήτη για σωματική βλάβη από αμέλεια τόσο της κοπέλας, όσο και του εργολάβου, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση του μπαλκονιού, πάνω στο οποίο βρισκόταν, και τον εργολάβο ένοχο για σωματική βλάβη από αμέλεια της κοπέλας. Στην απολογία του ο ιδιοκτήτης που είναι και γνωστός λυράρης, είπε ότι είναι συντετριμμένος από τον τραυματισμό της φοιτήτριας ενώ επέρριψε ευθύνες στον εργολάβο του έργου. Ωστόσο, και ο εργολάβος, δήλωσε και ο ίδιος θύμα της υπόθεσης, καθώς από την πτώση από το μπαλκόνι έχει αποκτήσει αναπηρία στο πόδι. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κοπέλα, δεν παρέστη στο δικαστήριο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, σωματικά και ψυχολογικά, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς της, το πρώτο δικαστήριο έχει επιδικάσει ποσό 200.000 ευρώ.Πηγή: http://www.ert.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Προβληματική σχέση του δημοσίου με τις δομές ψυχικής υγείας που εξυπηρετούν ΑμεΑ ... εις βάρος των εργαζομένωνΓονείς του κέντρου ολοκληρωμένης παρέμβασης για τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου στον 10 ΤΟ.ΨΥ.Π.Ε με την επωνυμία “Κ.Ημ.Α.” & έδρα την Δραπετσώνα.

Προς:

- Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κο Α. Λυκουρέντζο

Αριστοτέλους 17, Αθήνα

- Την ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κα Φ. Σκοπούλη

Αριστοτέλους 17, Αθήνα

- Την Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριστοτέλους 17, Αθήνα

- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κο Χρ. Σταϊκούρα

Νίκης 6-7, Αθήνα

- ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (κλπ)


Πανεπιστημίου 37, Αθήνα

ΑΦΟΡΑ: “ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «(ΨΥΧ)ΑΡΓΩ».”

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμα αρμόδια διοικητικά Στελέχη Υπηρεσιών των άνω Υπουργείων,

Απευθυνόμαστε σε σας με την ιδιότητα των γονέων ανήλικων, εφήβων και νέων ενηλίκων, που πάσχουν από προβλήματα Διαταραχών Αυτισμού, νοητικής στέρησης και λοιπών σχετικών ψυχικών διαταραχών, κατόπιν διάγνωσης και βάσει γνωμάτευσης Ιατρικού Επιστημονικού Προσωπικού από Δημόσιο Νοσοκομείο. Συμβαίνει τα παιδιά μας να λαμβάνουν επί μακρόν θεραπευτική υποστήριξη αλλά και ένα σύνολο θετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την πάθησή τους από “Φορείς” μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν ως Μονάδες Ψυχικής Υγείας στα πλαίσια του δικτύου “ΑΡΓΩ”. Με τεράστια δυσφορία και απελπισία όλων μας, μόλις πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, κατόπιν ενημέρωσης των υπευθύνων των παραπάνω φορέων, ότι σωρεία προβλημάτων που σχετίζονται με τη μη ομαλή χρηματοδότηση της λειτουργίας μας, πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να προκαλέσει ολοκληρωτική διακοπή λειτουργίας των δομών αυτών και άρα πλήρη διακοπή των θεραπευτικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν τα παιδιά μας μέχρι τώρα. Θέλοντας να αποφύγουμε πάση θυσία μια τόσο τραγική εξέλιξη εις βάρος των παιδιών μας και ευρισκόμενοι σε κατάσταση έντονης ανησυχίας & αγωνίας, ελπίζουμε σε μια ύστατη παρέμβασή σας, την οποία αιτούμαστε με την παρούσα επιστολή, για να δοθεί έστω και την τελευταία στιγμή, μια βιώσιμη λύση στα συσσωρευμένα αυτά προβλήματα, με γνώμονα πάντα την υποχρέωση σεβασμού που οφείλει η Ελληνική Πολιτεία να επιδείξει στις ανάγκες προς τα “άτομα με ειδικές ανάγκες”, όπως αυτές απορρέουν από το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρ. Νομοθεσία και το Σύνταγμα της Χώρας μας. Συγκεκριμένα:

Ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας ως “άτομα με ειδικές ανάγκες και ψυχική αναπηρία ” και πώς εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές Ψυχικής Υγείας:


1. Λογοθεραπεία: Η θεραπευτική αυτή αγωγή που παρέχεται δωρεάν στα παιδιά μας από τους ως άνω “ΦΟΡΕΙΣ”, αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις επιδόσεις επικοινωνίας τους με τον κοινωνικό περίγυρο και πραγματοποιείται αποτελεσματικά όταν γίνεται με εκείνο τον αριθμό συνεδριών ανά εβδομάδα/μήνα, που υποδεικνύουν οι οδηγίες της έγγραφης γνωμάτευσης/διάγνωσης ειδικού ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου.

2. Εργοθεραπεία: Η θεραπευτική αυτή αγωγή, που παρέχεται δωρεάν στα παιδιά μας από τους ως άνω “ΦΟΡΕΙΣ”, αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις επιδόσεις αυτοεξυπηρέτησης, πρακτικών χειρισμών καθημερινής διαβίωσης, με έμφαση στην αυτονομία του υποστηριζόμενου/ης. Επόμενος εξίσου σημαντικός στόχος της αγωγής αυτής είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες απαραίτητες για ισότιμη ένταξη στο κοινωνικό σύνολο (ομαδικές και ατομικές θεραπείες). Επίσης, ο αριθμός συνεδριών των αγωγών αυτών βασίζεται στις οδηγίες της έγγραφης γνωμάτευσης/διάγνωσης ειδικού ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου.

3. Επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση. Σε στάδιο που έπεται της βασικής Ειδικής Αγωγής, παρέχεται από τους άνω “Φορείς” στα πλαίσια των εν λόγω δομών πρακτική εκπαίδευση που βοηθά στην επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση των υποστηριζόμενων παιδιών/νέων.

4. Συμμετοχή στον κοινοτικό βίο. Με πρωτοβουλίες διεξαγωγής δημοσίων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από τους άνω “Φορείς”, δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή στον κοινοτικό βίο και σε μια απ’ ευθείας επαφή των παιδιών μας με κοινό πολιτών του κοντινού κοινωνικού περίγυρου. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή της απομόνωσης & την αύξηση της αυτοεκτίμησης των υποστηριζόμενων, ιδίως όταν δέχονται το δημόσιο έπαινο και τα φιλικά αισθήματα των μη πασχόντων ατόμων σε διαδικασίες είτε (πχ) ενός “παζαριού”, είτε μιας εποπτευόμενης δραστηριότητας με στόχο την παροχή μιας υποτυπώδους κοινωνικής προσφοράς.

5. Δωρεάν μετακίνηση παρέχεται στα παιδιά μας προς και από το θεραπευτικό φορέα με μεταφορικό μέσο. Αυτή η δωρεάν μεταφορά είναι άκρως ζωτική για την αποκομιδή της ωφέλειας που περιγράψαμε παραπάνω (σημεία: 1-4), καθώς, η διεξαγωγή του θεραπευτικού προγράμματος (έναρξη/λήξη του) γίνεται σε στενότερα χρονικά πλαίσια από αυτό του εργασίμου ωραρίου ή σε συχνά μακρινές αποστάσεις από την κατοικία του εκάστοτε υποστηριζόμενου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται να διεκπεραιώσει τη μεταφορά του μαθητή προς και από τους φορείς αυτούς ο κάθε εργαζόμενος γονέας, τόσο από πλευράς χρόνου, όσο πολύ συχνά και από πλευράς εξόδων, ιδίως στις σημερινές συνθήκες με τις περικοπές των μισθών και εισοδημάτων του και την ακρίβεια στα καύσιμα.

6
. Αμεσότητα επικοινωνίας παρέχεται απλόχερα από το ειδικό (η μη) προσωπικό, συχνά ακόμα και εκτός των ωρών εργασίας του. Το γεγονός αυτό ανακουφίζει διπλά, εκτός από τα παιδιά που πάσχουν κυρίως τους ίδιους οι γονείς. Οι τελευταίοι, μη όντας σε θέση να επικοινωνούν σε εργάσιμες ώρες με τους φορείς, μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες για έκτακτα περιστατικά ή ανεπιθύμητα συμβάντα (που τυχόν επηρέασαν τη συμπεριφορά ή την καθημερινότητα του παιδιού τους) με τρόπο αποτελεσματικό και αδάπανο για τους προϋπολογισμούς των φορέων (πχ: δεν “χρεώνεται” ως υπερωρία η συχνά πραγματοποιούμενη απογευματινή τηλεφωνική συνομιλία εκτός βάρδιας με το θεραπευτή ή ειδικό ψυχίατρο)

Ζημιές που θα υποστούν τα παιδιά μας με τη διακοπή θεραπευτικής υποστήριξης από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας οι οποίες πρόκειται να διακόψουν τη λειτουργία τους

Η απώλεια όλων των παραπάνω ωφελημάτων, λαμβάνει χώρα κλιμακούμενη κατά ηλικίες, ως εξής:

1. Τα παιδιά 2-4 χρόνων στα οποία γίνεται πρώιμη παρέμβαση θα αναγκαστούν να μείνουν στο σπίτι τους ή να πηγαίνουν σε Παιδικούς Σταθμούς όπου το ημερήσιο πρόγραμμα είναι τελείως ακατάλληλο για να απαντήσει στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

2. Τα παιδιά 4-6 ετών, στα οποία γίνεται προετοιμασία για ένταξη στο νηπιαγωγείο η / και στο Δημοτικό (τυπικό ή ειδικό) θα αναγκαστούν επίσης να μείνουν σπίτι τους, διότι συχνά δεν γίνονται δεκτά στα νηπιαγωγεία της περιοχής τους. Ενώ, όταν συμβαίνει να παρακολουθούν χωρίς ενεργό συμμετοχή, είναι παρόντα και αδρανή στο ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο είναι ακατάλληλο για αυτά, όπως ακατάλληλες είναι οι ευρύτερες συνθήκες λειτουργίας για παιδιά με τις διαταραχές ή αναπηρίες στις οποίες αναφερόμαστε στην παρούσα
. Τα τελευταία συχνά υποφέρουν και αποδιοργανώνονται με τον έντονο θόρυβο, τη δυνατή μουσική, τις ομαδικές δραστηριότητες και αρκετά από αυτά δεν μιλούν και δεν κατανοούν τις προφορικές εντολές. Κατά συνέπεια, η διακοπή της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχ. Υγείας (όπως πχ: το “ΚΗΜΑ”), η προετοιμασία για ένταξη στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών, αλλά και η προσπάθεια για απόκτηση της αναγκαίας “αυτονομίας” στην εξυπηρέτηση αναγκών της καθημερινότητας υπολογίζουμε ότι θα επηρεάσει αρνητικά περίπου 35.000 άτομα, που υποστηρίζονται από το δίκτυο “(ΨΥΧ)ΑΡΓΩ”.

3. Οι ανήλικοι έφηβοι, αλλά και οι νέοι ενήλικες, στους οποίους γίνεται εκπαίδευση κυρίως στις κοινωνικές δεξιότητες, στις δεξιότητες αυτονομίας και προεπαγγελματικής κατάρτισης (στην ουσία δηλαδή στην πρόληψη της ασυλοποίησης αυτών των ατόμων), θα αναγκαστούν, είτε να μείνουν στο σπίτι τους λόγω ανυπαρξίας άλλης εξειδικευμένης δομής στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, είτε οι γονείς θα αναγκαστούν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποιο ίδρυμα-άσυλο, λόγω αδυναμίας τους να υποστηρίξουν την καθημερινή στοιχειώδη υποστήριξη & αυτοεξυπηρέτηση αυτών των παιδιών. Αυτές τις πρακτικές το ελληνικό κράτος, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και εμείς οι γονείς και τα παιδιά μας έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να τις εγκαταλείψουμε και για να μην υπάρχει «Κωσταλέξι», «Λέρος» και «Λεχαινά».

4. Είναι άδικο αλλά και μη νόμιμο, οι γονείς με κάποια στοιχειώδη οικονομική άνεση που δεν θα θελήσουν να αποχωριστούν τα παιδιά τους (όταν πχ μπορούν να ελέγχουν σε κάποιο βαθμό την ενδεχόμενα βίαιη συμπεριφορά τους ή να αποκαταστήσουν με ίδια μέσα μια έλλειψη αυτονομίας στην αυτοεξυπηρέτησή τους), να κληθούν εκείνοι να καλύψουν προσωπικά τα έξοδα θεραπευτικών επεμβάσεων από την «Αγορά» Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (έστω και κατόπιν της αβέβαιης από χρονικής πλευράς αποζημίωσής τους σε σχέση με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ), επιβαρύνοντας δυσανάλογα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και διακινδυνεύοντας τη μη κάλυψη απόλυτα ζωτικών αναγκών τους, εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ένα πρόγραμμα συνεδριών, πχ σε ιδιωτικά κέντρα, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα, εφόσον ο πατέρας ή η μητέρα ή ακόμη και οι δύο (συμβάντα που δεν είναι σπάνια) χάσουν μια υπαλληλική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, εντός του ίδιου οικονομικού έτους.


5. Σε περιπτώσεις που οι γονείς δεν διαθέτουν τη στοιχειώδη οικονομική άνεση, ούτε για τα θέματα της καθημερινής επιβίωσής τους, τα παιδιά με ψυχικές διαταραχές καταδικάζονται σε έναν επ’ αόριστον αποκλεισμό από το δικαίωμα από την εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση, με επακόλουθο σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους. Ταυτόχρονα, καταργείται η δυνατότητα τουλάχιστον του ενός γονέα να αναζητήσει εργασία, ενώ ακόμα και αν μια σχετική θέση προκύψει, θα είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί, καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ορθής εποπτείας του παιδιού με ειδικές ανάγκες και ψυχικές αναπηρίες, το οποίο θα βρίσκεται αναγκαστικά εγκλωβισμένο στο στενό οικιακό-οικογενειακό περιβάλλον του. Εν τέλει, μιλάμε για έναν διπλό κοινωνικό αποκλεισμό & «γκετοποίηση», τόσο του γονέα, όσο και του προβληματικού παιδιού, με συνθήκες παντελούς έλλειψης της ενδεδειγμένης από τα στάνταρντ της ΕΕ Πρόνοιας για της παιδικές ανάγκες, εξεφτελισμό της προσωπικότητας γονέα και παιδιού, κατάργηση της πιθανότητας απόκτησης ατομικής “αυτονομίας” και κοινωνική περιθωριοποίηση. Κοντολογίς, τα παιδιά της παρούσας περίπτωσης υπό τις άνω συνθήκες δεν θα μπορούν να τύχουν ισότιμης συμμετοχικής εκπαίδευσης.

Ανεπαρκείς ή λανθασμένοι κατά τη γνώμη μας χειρισμοί Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας και του Υπ. Οικονομικών που είναι σχετικές με το θέμα της παρούσας επιστολής μας:

1. Η αρμόδια “Δ/νση Ψυχικής Υγείας” έλαβε έγγραφο από το γραφείο του Υπ. Υγείας με το υπ’ αρ. πρ. εξερχομένων: 255/8-11-2011, που αφορούσε σε επιστολή γονέα εκ των υπογραφόντων την παρούσα, το οποίο δηλώνει την ανάγκη απόλυτης προτεραιότητας και τη μετακίνηση κονδυλίων από άλλους κωδικούς εξόδων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ΑΜΕΑ με τις ιδιαίτερες συνθήκες που παρέχονται από το: “ΚΗΜΑ” που αποτελεί μέλος του Δικτύου Αργώ
. Η εν λόγω επιστολή έφερε προηγούμενα αρ. πρ. εισερχομένων στο γραφείο του κου Υπουργού: “6464/4-11-2011”. Στο κείμενό της είναι ορατή η αναφορά σε στοιχεία της Ευρ. Νομοθεσίας Ανθρ. Δικαιωμάτων αλλά και του Συντάγματος της χώρας, που τεκμηριώνουν το γιατί οφείλουν να μετακινηθούν κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού από άλλους “κωδικούς” δαπανών προς κάλυψη των ελλείψεων κλπ. Παρά ταύτα, πληροφορηθήκαμε ότι δρομολογήθηκαν εκ των υστέρων προς τον ως άνω φορέα Υπηρεσιακά έγγραφα με αντίθετες “κατευθύνσεις” και “παροτρύνσεις”, ως μη όφειλε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που επιτάσσει η προαναφερθείσα Ευρ. Νομοθεσία Ανθρ. Δικαιωμάτων αλλά και το Σύνταγμα.

2. Στα έγγραφα που δρομολογήθηκαν, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, μας ειπώθηκε προφορικά και περιληπτικά από τους εργαζόμενους στον Φορέα “ΚΗΜΑ”, ότι ζητήθηκε από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας η εκ των υστέρων της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2012 περικοπή δαπανών, όπως: η ελάττωση των ενοικίων(!), η μείωση των αμοιβών στους συνεργαζόμενους Ελ. Επαγγελματίες με τις Μονάδες και η μείωση δαπανών για εξοπλισμό παγίων. Εκείνο που μας άφησε κυριολεκτικά άφωνους, ήταν το ότι όλα αυτά ζητείται να γίνουν αναδρομικά (από την αρχή του ημερολογιακού έτους), με τις σχετικές επιστολές από τη Δημόσια Διοίκηση που κάνουν τις υποδείξεις αυτές να έχουν φθάσει περί το μέσον της χρονιάς. Ως αιτιολογία για τα παραπάνω, ακούσαμε ότι είναι, αφενός, η δυσμενής οικονομική κατάσταση και αφετέρου, το γεγονός ότι οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά τα έξοδά τους τα καλύπτει ο Κρατικός Προϋπολογισμός (υπονοώντας παραχώρηση)!!! Ακόμα, λάβαμε την προφορική πληροφορία ότι διοικήσεις 37 Μονάδων Ψυχικής Υγείας έστειλαν εξώδικο στην αρμόδια πολιτική ηγεσία, με το οποίο:

2.1.: Έγινε εκτεταμένη ενημέρωση στους αρμόδιους σχετικά με το “ποιοι είναι” και “πώς λειτουργούν νόμιμα” οι υπογράφοντες Φορείς, ελλείψει άλλων λειτουργούντων εναλλακτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Δημοσίου με ίδια standards και ότι είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστές οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας για παροχή ποιοτικών θεραπευτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
. Μας έγινε γνωστό ότι η αποασυλοποίηση ήταν πολιτική της ΕΕ μέσω του Κανονισμού “815/84”, ότι ο επόμενος ψηφισμένος και σχετικός με το πνεύμα του προηγούμενου Κανονισμού Ν.2716/99 έτυχε θετικής έγκρισης από ΕΕ και τέλος, ότι το σύμφωνο “Spidla” (που έλαβε χώρα το 2009) θεσμοθέτησε την υποχρέωση για ανάληψη ευθυνών από το Ελληνικό Κράτος για τη στήριξη της Ψυχικής Υγείας στα προηγούμενα πλαίσια και με συνέχιση της χρηματοδότησης από το “ΕΣΠΑ”.

2.2.: Μας δόθηκε προς μεγάλη μας έκπληξη η πληροφόρηση ότι έχουν διακοπεί ήδη από τον Απρίλιο τρέχοντος έτους οι Κρατικές χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει ανά πάσα στιγμή τη διακοπή της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, κατά τις προβλέψεις του συμφώνου “Spidla”, όπως ακούσαμε. Τέλος, ειπώθηκε από τα στόματα υπαλλήλων κατόπιν σχετικής ερώτησής μας, ότι είναι απλήρωτοι μισθοί τους 5 μηνών. Το προηγούμενο γνωρίζουμε ότι εκθέτει και τα φυσικά πρόσωπα των Διοικήσεων των Μονάδων Ψυχ. Υγείας (ως μη όφειλε), σε πιθανές αναμενόμενες καταγγελίες του προσωπικού προς ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ, με συνεπαγόμενο και το δημόσιο εξευτελισμό και διασυρμό, τόσο των πρώτων, όσο και κατ’ επέκταση των ίδιων των φορέων Ψυχ. Υγείας που διοικούν.

2.3.: Ακούσαμε ότι κατά τις προσπάθειες επικοινωνίας με την αρμόδια Πολιτική & διοικητική ιεραρχία, οι αρμόδιοι διαχειριστές των Μονάδων Ψυχ. Υγείας εισέπραξαν έμμεσα προσβλητικά σχόλια για κακοδιοίκηση, αδιαφορία & απαξίωση.

2.4.: Τέλος, ενημερωθήκαμε προφορικά ότι με το προαναφερόμενο εξώδικο ζητήθηκε αποκατάσταση της ροής χρηματοδότησης, τόσο για την τρέχουσα προσεχή περίοδο μηνών, όσο και για τις υφιστάμενες οφειλές από προηγούμενες χρήσεις, μέσω: Ι) του τακτικού προϋπολογισμού, ΙΙ) αποπληρωμής της αναλογίας είσπραξης από τα νοσήλια μέσω ΕΟΠΥΥ & του ποσοστού 2% από τις προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων, για να εξοφληθούν δαπάνες τόσο προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με δεσμεύσεις για επικείμενη αποπληρωμή τους, όσο και προς τους διαφόρους πάροχους υπηρεσιών & λειτουργικών παγίων, Τέλος ΙV) Ζητήθηκε το αυτονόητο: δηλαδή, η υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων στα πλαίσια της συμφωνίας “Spidla” 3. Με γνώμονα την κοινή λογική και τις στοιχειώδεις γνώσεις μας, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις στα όσα σας αναφέραμε παραπάνω:


3.1.: Φαίνεται ότι δεν λήφθηκε καν υπόψη, όπως συμπεράναμε από τα ως πρόσφατα ακουόμενα, η κατοχυρωμένη Συνταγματικά & από την άποψη της Ευρ. Νομοθεσίας Σύμβαση Ανθρ. Δικαιωμάτων υψηλήπροτεραιότητα ιεράρχησης των αναγκών εξυπηρέτησης των “ατόμων με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες/ /παθήσεις”. Ο χαρακτηρισμός “υψηλή προτεραιότητα” επιτάσσεται ακόμα περισσότερο, όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά. Η σαφέστατη και πέραν κάθε αμφιβολίας διατύπωση: “πρωταρχική σημασία ” που δηλώνεται στα σχετικά νομικά κείμενα, ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα, ως: “Μη υλοποίηση/αποπληρωμή προϋπολογισμένων δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού προς διάφορα κέντρα κόστους με παράλληλη “μετακύληση όπου χρειάζεται, ενόψει ανεπάρκειας των κονδυλίων που αφορούν στους κωδικούς δαπανών κάλυψης των αναγκών των ως άνω ατόμων.” Ήδη όμως έχει τεθεί υπόψη της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας το σχετικό σκεπτικό, ως γνώμονας οφειλόμενων ενεργειών (βλ. παρ. “Γ.1.”). Με την κοινή λογική λοιπόν και στα παραπάνω πλαίσια, αναλήψεις από κωδικούς δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν, είτε πχ: σε κλιμάκια υψηλής μισθοδοσίας προϊσταμένων φυσικών προσώπων της Δημόσιας Διοίκησης ή της ίδιας της Πολιτικής ηγεσίας, είτε σε δαπάνες αμφιλεγόμενων ή μη κονδυλίων για το Υπ. Εξωτερικών, είτε στην κάλυψη εξόδων λειτουργίας διαφόρων οργανισμών ήδη χαρακτηρισμένων ως “περιττών” (πχ: Οργανισμός Αποξήρανσης της λίμνης Κωπαϊδας), είτε στην κάλυψη σωρείας δαπανών του Υπ. Εθν. Άμυνας (καθώς η χώρα τελεί υπό την προστασία Αμυντικής Συμμαχίας), ενόψει μάλιστα και των πολύ πρόσφατων υποδείξεων δια ζώσης ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Οικονομικών από Στρατιωτικούς, είτε σε άμεση αναστολή/ακύρωση επιχορηγήσεων Αθλητικού ή Πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν και να αναδρομολογηθούν άμεσα προς την κάλυψη των κωδικών δαπανών που αφορούν στη θεραπευτική υποστήριξη & λειτουργία Δομών της Ψυχικής Υγείας. Άρα, η έκτακτη κατεπείγουσα κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των Δομών Ψυχικής Υγείας κρίνουμε ότι είναι ακόμα εφικτή (ενόψει και του υποτιθέμενου εν εξελίξει εξορθολογισμού των Δημοσίων Δαπανών κλπ), αν προηγηθεί σχετική πολιτική βούληση.


3.2.: Μας ξενίζει φοβερά το γεγονός, όταν ακούσαμε πως εδώ και έτη, ο διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Φορέων τόσο σημαντικών για την Ψυχική Υγεία των Ελλήνων Πολιτών, όποτε προωθήθηκε αρμόδια κατά τα τελευταία έτη στις Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας δεν έτυχε έγκαιρου ελέγχου περί ορθότητας ή μη των προϋπολογισμένων δαπανών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η όποια υλοποίησή του κατά το παρελθόν, όμως, φανερώνει την άτυπη παραδοχή περί της ορθότητάς των δαπανών αυτών. Πληροφορηθήκαμε, ότι ουδέποτε παρελήφθη αρμόδια πχ από τον άνω Φορέα “KHMA” το παραμικρό έγγραφο δήλωσης καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας οποιωνδήποτε προϋπολογισμένων δαπανών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας εκ των υστέρων της γνωστοποίησής τους στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιστεύουμε, όμως, ότι προκειμένου να διαφυλαχθεί το Δημόσιο Συμφέρον, μια έγγραφη γνωμοδότηση της ειδικής εποπτεύουσας Υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας όφειλε α να έχει λάβει χώρα, ώστε πιθανές λανθασμένης κατεύθυνσης δαπάνες να υπάρχει περιθώριο να ακυρωθούν, διαφυλάττοντας το υποτιθέμενα θιγμένο Δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα, είναι εν γνώσει μας ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου 12μηνου το Δημόσιο προέβη σε δαπάνη περίπου 600.000 ευρώ για την αξιολόγηση των εν λόγω Φορέων από ιδιωτικές εταιρείες. Τα πορίσματα όμως ουδέποτε ως φαίνεται δημοσιοποιήθηκαν, ούτε διαπιστώσαμε ότι “ελέγχθηκε” η αξιοπιστία των “κρινόντων” ή των “κρινόμενων” από Αρμόδια Αρχή ή άλλη Επιτροπή Αξιολόγησης. Με μια πραγματοποιημένη δαπάνη τέτοιου σεβαστού ύψους, όμως, οι προϋπολογισμένες δαπάνες όφειλε να έχουν τύχει έγκαιρα, είτε έγκρισης, είτε απόρριψης, με απόδοση μάλιστα και ευθυνών για κακοδιαχείριση, κατασπατάληση και κατάχρηση Δημοσίου Χρήματος, όπου έχουν διαπιστωθεί πιθανές ατασθαλίες κλπ
. Πληροφορούμενοι εμείς οι γονείς, λοιπόν, από το προσωπικό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν εκάστοτε ήταν άκρως “ανελαστικές” (πχ: λ/σμοί ΔΕΚΟ, ενοίκια, ειλημμένες υποχρεώσεις από ήδη διαμορφωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κλπ ), απορούμε πώς είναι δυνατόν να διατυπώνεται μονομερής “απαίτηση” για μείωσή τους. Γιατί γνωρίζουμε από την καθημερινή συναλλακτική πρακτική, ότι δεν μπορεί να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης κτιριακών εγκαταστάσεων να μειώσει ένα ήδη συμφωνημένο ενοίκιο ή ο πάροχος να αλλάξει την καταρτισμένη από ιδιωτικό συμφωνητικό τιμολόγησή του, επειδή έτσι “υποδεικνύει” σχετικά ένα Υπηρεσιακό έγγραφο! Μόνον μια πρόταση συζήτησης επαναδιαπραγμάτευσης μπορεί να γίνει, με αμφίβολα πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού το όποια κόστη παροχής υπηρεσιών υπόκεινται στην ελευθερία διαμόρφωσης/αποδοχής και των δυο συναλλασσομένων. Δεν είναι πρακτικά εφικτό να τροποποιούνται οριστικά ήδη προϋπολογισμένες δαπάνες που αποτυπώθηκαν και συμφωνήθηκαν με ιδιωτικές συμβάσεις λόγω οιωνδήποτε υποδείξεων για μειώσεις ερχομένων άνωθεν προς τον ένα συμβαλλόμενο. Άρα, το σύνολο των κατευθύνσεων που δόθηκε σχετικά με μειώσεις σε έναν ήδη τρέχοντα προϋπολογισμό φαίνεται ότι απείχε από κάθε συνήθη συναλλακτική πρακτική και επιταγές της Εθνικής ή Ευρ. Νομοθεσίας και λειτούργησε μάλλον ως «κάλυψη” σε ανεπάρκεια ή/και σε παραλείψεις καθηκόντων των αρμοδίων εποπτευόντων Υπηρεσιών.

3.3.: Αναρωτούμαστε, ποιες εναλλακτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον ίδια ποιοτικά standards στα πλαίσια σεβασμού των νομοθετημάτων για την αποασυλοποίηση, ώστε να θεωρούνται ξένο σώμα προς τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι Δομές Ψυχικής Υγείας, όπως ακούσαμε ότι έγινε υπαινιγμός σε αλληλογραφία του Υπ. Υγείας με τις Διοικήσεις των Δομών Ψυχικής Υγείας. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες, όχι μόνον δεν υφίστανται, αλλά και ότι οι παλαιότερες υφιστάμενες (πχ: Δαφνί, Λέρος κλπ) έγιναν αιτία διεθνούς διασυρμού της χώρας, όταν και όπως λειτουργούσαν...

3.4.: Αναρωτούμαστε, πώς είναι δυνατόν να απαιτείται σε ένα Δημόσιο έγγραφο η αναδρομική εφαρμογή οποιωνδήποτε υποδείξεων προς μείωση των ήδη πραγματοποιημένων ανελαστικών δαπανών!


3.5.: Αναρωτούμαστε, πώς αξιολογήθηκαν οι δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό των όποιων λειτουργούντων κτιριακών εγκαταστάσεων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ώστε να υποδεικνύονται κατά γενική ομολογία πολύ χαμηλά ποσά προς κάλυψη παγίων υποδομών σε ένα σύνολο εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες διερχόμενων ατόμων & προσωπικού. Στο παρόν θέμα, φαίνεται η τραγικότητα της έλλειψης δημοσιοποιημένης αξιολόγησης των δαπανών προϋπολογισμού των Μονάδων αυτών (αλλά και της ορθής ή μη λειτουργίας των ίδιων των Μονάδων!). Ελλείψει παρόμοιων καταγεγραμμένων κρίσεων ή σχολίων (πχ κατόπιν συγκρίσεων με όμοιες δαπάνες σε παρεμφερείς πραγματικές συνθήκες), εξηγείται απόλυτα ενώπιόν μας το ύφος αδιαφορίας, απαξίωσης & έμμεσης προσβλητικότητας, που ακούσαμε ότι συνηθίζεται από τις Διοικήσεις των Μονάδων Ψυχικής Υγείας: Είναι το αναμενόμενο αποκύημα ανεύθυνων και πρόχειρων στάσεων προκειμένου για το όπως-όπως “κουκούλωμα” της παράλειψη καθήκοντος.

3.6.: Παρόλα αυτά, μεγάλη εντύπωση μας έκανε όταν πληροφορηθήκαμε προφορικά ότι ειδικά ο Φορέας Ψυχ. Υγείας: “KHMA” κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τις υποδείξεις για μείωση των δαπανών του στο ποσό που του υποδείχθηκε, κατόπιν παραλαβής σχετικής αλληλογραφίας στο μέσον της τρέχουσας ημερολογιακής χρονιάς. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, όμως, ότι το προσωπικό του είναι εκείνο που κατεξοχήν παραμένει απλήρωτο τους 5 τελευταίουςμήνες. Άρα, οι όποιες υποδείξεις μειώσεων διατυπώθηκαν ενίοτε σε αλληλογραφία της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας που ανταλλάχθηκε με τις Μονάδες της Ψυχικής Υγείας λειτούργησαν ως άλλοθι για μη εκπλήρωση των οφειλομένων υποχρεώσεων προς τις τελευταίες...

Εξαγόμενα συμπεράσματα & διαπιστώσεις από τη διαμορφωμένη κατάσταση, με δεδομένα τα όσα αναφέρονται στις άνω παρ.: “Α”, “Β” & “Γ”:

1. Η έλλειψη κονδυλίων μπορεί να αποκατασταθεί, αν προκύψει πολιτική βούληση με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητας που επιβάλει η Ευρ. Νομοθεσία Ανθρ. Δικαιωμάτων με την ανα-κατανομή των προϋπολογισμένων δαπανών προς κάλυψη των αναγκών ανήλικων παιδιών & ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Προς τούτο συνηγορούν τα παρακάτω άρθρα Συνταγματικής & Ευρ. Νομοθεσίας Ανθρ. Δικαιωμάτων:

1.1.: Υποχρέωση του Κράτους να ενισχύει τους έχοντας «ανάγκη από βοήθεια… ανάλογα με τις ικανότητες τους» (Σύνταγμα, άρθρα: 4 & 16, παρ. 2, 3, 4)

1.2.: Πρωταρχική σημασία οφείλει να αποδίδεται από το Κράτος στα δικαιώματα των άνω παιδιών βάσει του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ: “2000/C-364/01, άρθρο 24”.

1.3.: Καθήκον αποφυγής από το Κράτος με κάθε μέσο ή ισοδύναμη πρακτική η εξευτελιστική μεταχείριση για τα ίδια & τους γονείς των άνω παιδιών βάσει του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ: “2000/C-364/01, άρθρο 4”.

1.3.: Υποχρέωση διαφύλαξης από το Κράτος υπέρ των άνω παιδιών με κάθε πρόσφορο μέσο η δυνατότητα Αυτονομίας, Κοινωνικής & Επαγγελματικής ένταξης και η συμμετοχή στον κοινοτικό βίο βάσει του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ: “2000/C-364/01, άρθρο 26”.

1.4.: Δεδομένων των ζημιών που κινδυνεύουν να υποστούν τα ως άνω παιδιά από τη μη λειτουργία των δομών Ψυχικής Υγείας, που τα προετοιμάζουν για ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον (βλ. θεματική ενότητα “B”, της παρούσας), πρέπει να αποφευχθεί η μη θεμιτή συρρίκνωση των δικαιωμάτων των άνω παιδιών στην εκπαίδευση βάσει της Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υλοποιήθηκε με τον Ν.2101/92, άρθρα “23” και “28”), αλλά και τον Ν. 3699/2008, άρθρο “2”.

2. Με ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν εξοφληθεί παλαιές οφειλές προς τις Μονάδες Ψυχικής υγείας, χωρίς επίσημη δημοσιοποίηση αξιολογήσεων των δαπανών που περιέχονται σε Προϋπολογισμούς αλλά και των ίδιων των άνω Δομών. Αντίθετα, όπως πληροφορηθήκαμε δια στόματος των αρμοδίων, η πρόσκληση για έλεγχο και εξακρίβωση περί της ορθότητας των δαπανών είναι συνεχής και αδιάλειπτη από τους διαχειριστές των εν λόγω Δομών. Με δεδομένο το προηγούμενο, η έκκληση για μείωση δαπανών, είτε τρεχόντων επικείμενων, είτε αναδρομικών, είναι εντελώς λανθασμένη και ανεδαφική.

3. Το προσωπικό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ειδοποίησε μόλις προ λίγων ημερών όλους εμάς τους υπογράφοντες την παρούσα γονείς, ότι θα πραγματοποιήσει στις 10/10/2010 διακοπή της λειτουργίας των Φορέων Ψυχικής Υγείας που υποστηρίζουν τα παιδιά μας, ελλείψει πόρων κάλυψης των εξόδων λειτουργίας & μισθοδοσίας. Το προηγούμενο μας ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα ως τετελεσμένη & οριστικά ειλημμένη απόφαση, πράγμα που καθιστά όλες τις ζημιές προς τα παιδιά που αναφέρθηκαν στην θεματική ενότητα “B” της παρούσας απόλυτα ενεργές.

Ολοκληρώνοντας την παρούσα και με δεδομένη την επικείμενη πλήρη διακοπή των υφισταμένων παροχών θεραπευτικής και λοιπής υποστήριξης προς τα πάσχοντα παιδιά μας, σας καλούμε, Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί & Αρμόδια Στελέχη των σχετικών με την Ψυχική Υγεία Υπηρεσιών, εντός εύλογης προθεσμίας 12 εργασίμων ημερών από την ημ/νία της παρούσας να αποκαταστήσετε τις όποιες ελλείψεις χρηματοδότησης πρόκειται να συντελέσουν στην επικείμενη πλήρη διακοπή λειτουργίας των Δομών Ψυχικής Υγείας, που υποστηρίζουν τα πάσχοντα παιδιά μας.

Σε περίπτωση πιθανής αδράνειας από μέρους των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών, θα θεωρήσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διακοπή λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας προκάλεσαν τις ανεπανόρθωτες ζημιές στα παιδιά μας, που αναφέρονται στη θεματική ενότητα “B” της παρούσας και άρα ευθύνονται ατομικά & συλλογικά για λανθασμένες ενέργειες ή παραλείψεις τους, καθώς ενώ έλαβαν γνώση έγκαιρα της εξαιρετικής προτεραιότητας υλοποίησης των υποχρεώσεων της πολιτείας στα ως άνω παιδιά, που φέρουν την ιδιότητα των “ατόμων με ειδικές ανάγκες» και ψυχική αναπηρία, αδιαφόρησαν και παρέλειψαν το καθήκον τους με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

Με βάση τα προηγούμενα που σας αναφέραμε στην παρούσα επιστολή μας, επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Με τιμή

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΝ 1Ο ΤΟ.ΨΥ.Π.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Κ.Ημ.Α.”

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπέγραψαν το παραπάνω κείμενο παραπάνω από 50 γονείς. . .Διαβάστε περισσότερα...

Η μαγική άσκηση για κοιλιακούς πέτρα


Για 5-10 λεπτά κάθε μέρα και θα δείτε άμεσα διαφορά.

Ξεχάστε τους κοιλιακούς και τα ροκανίσματα. Κάντε την ακόλουθη άσκηση για 5-10 λεπτά κάθε μέρα και θα δείτε άμεσα διαφορά στην κοιλιά σας αλλά και στα παντελόνια σας.

Ξαπλώστε στο πάτωμα του δωματίου σας και τοποθετήστε τα πόδια σας στον τοίχο ελάχιστα ψηλά ώστε να είναι ελαφρώς λυγισμένα κρατώντας αντίσταση.

Στη συνέχεια σηκώστε το κεφάλι και τους ώμους σας ψηλά και κρατηθείτε σε αυτή τη στάση χωρίς να κινήστε για 1 λεπτό. Αν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε τα χέρια σας στους μηρούς.

Στη συνέχεια χαλαρώστε και επαλάβετε την άσκηση. Η δύναμη που ασκείται μέσω της ακινησίας θα σας οδηγήσει σε κοιλιακούς σαν πέτρα!

Extra tip: Σε περίπτωση που θέλετε να γυμνάσετε τους πλάγιους κοιλιακούς μπορείτε να βάλετε και τα δυο σας χέρια στον έναν μηρό σας στρίβοντας ελάχιστα το σώμα σας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.


Πηγή: http://www.myworld.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Γενικές πληροφορίες για τα εγκαύματα


Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκαύματα κάθε χρόνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν μικρού μεγέθους εγκαύματα και αντιμετωπίζονται σε εξωνοσοκομειακή βάση. Περίπου 2.000 εγκαύματα το χρόνο είναι μετρίου μεγέθους έως σοβαρά και χρήζουν νοσοκομειακή περίθαλψη. Η κοινωνική σημασία που έχει το έγκαυμα φαίνεται από το γεγονός ότι είναι δεύτερο σε συχνότητα αίτιο θανατηφόρου τραύματος μετά τα ατυχήματα με δίκυκλα.

Οι θάνατοι από εγκαύματα συμβαίνουν με δυο τρόπους, είτε αμέσως μετά την κάκωση, είτε ύστερα από εβδομάδες σαν ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, μηχανισμός παρόμοιος με όλους τους θανάτους που σχετίζονται με το τραύμα. Τα 2/3 των εγκαυμάτων συμβαίνουν στο σπίτι και συχνά αφορούν νεαρούς εφήβους, παιδιά μικρότερα από 15 ετών, είτε ηλικιωμένους. Το 75 % των θανάτων από εγκαύματα σχετίζονται με εστίες φωτιάς στο σπίτι. Οι νεαροί έφηβοι καίγονται συχνά με εύφλεκτα υγρά, ενώ τα βρέφη από ζεστά υγρά ('ζεμάτισμα').

Ένα σημαντικό ποσοστό των εγκαυμάτων σε παιδιά οφείλονται στην παιδική αφέλεια. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για έγκαυμα είναι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το ανασφαλές περιβάλλον. Από τα ανωτέρω γίνεται εμφανές τα περισσότερα εγκαύματα είναι προβλέψιμα και μπορούν να αποφευχθούν αν τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Σήμερα γίνονται αποτελεσματικές προσπάθειες πρόληψης που έχουν ελαττώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων. Τέτοια ευεργετικά προληπτικά μέτρα είναι η αλλαγή της νομοθεσίας ώστε τα παιδικά νυχτικά να είναι άφλεκτα, αλλαγές στην εθνική νομοθεσία ηλεκτρισμού με αποτέλεσμα την ελάττωση των εγκαυμάτων του στόματος, η ανύψωση θερμοσιφώνων από το έδαφος, και η αυξημένη χρήση των συναγερμών ανίχνευσης καπνού.Πηγή: http://www.iatronet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τι είναι τα εγκαύματα;


Είναι ιστικές βλάβες που προκαλούνται από την εφαρμογή θερμότητας χημικών ουσιών, ηλεκτρικού ρεύματος ή ακτινοβολίας στο σώμα.

Η έκταση της βλάβης (βάθος του εγκαύματος) είναι αποτέλεσμα της έντασης της θερμότητας (ή άλλης έκθεσης) και της διάρκειας της έκθεσης.
Διακρίνονται σε:

Μερικού πάχους: Τα εγκαύματα 1ου βαθμού προσβάλλουν τις επιφανειακές στιβάδες της επιδερμίδας. Τα 2ου βαθμού εκτείνονται σε διάφορο πάχος στην επιδερμίδα (με σχηματισμό φυσαλίδων), και σε τμήμα του χορίου.
Ολικού πάχους: Τα 3ου βαθμού χαρακτηρίζονται από καταστροφή όλων των στοιχείων του δέρματος και θρόμβωση του υποδορίου πλέγματος.
Συμπτώματα - Σημεία

1ου βαθμού: Ερύθημα προσβεβλημένου ιστού το δέρμα ασπρίζει με την πίεση. Ευαισθησία δέρματος
2ου βαθμού: Δέρμα ερυθρό με φυσαλίδες Δέρμα πολύ ευαίσθητο
3ου βαθμού: Δέρμα σκληρό και ξηρό Το δέρμα δεν είναι ευαίσθητο.
Αντιμετώπιση

Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς πριν επιχειρήσετε να βοηθήσετε τον πάσχοντα.

Στόχοι

 • Να σταματήσετε τη διαδικασία του καψίματος και να ανακουφίσετε τον πάσχοντα.
 • Να τον επαναφέρετε στην ζωή αν χρειασθεί
 • Να φροντίσετε τα σχετικά τραύματα
 • Να μειώσετε στο ελάχιστο τον κίνδυνο μόλυνσης
 • Να κανονίσετε την εσπευσμένη μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο.
 • Ξαπλώστε τον πάσχοντα κάτω, προστατεύοντας την καμένη περιοχή από την επαφή με το έδαφος.
 • Ξεπλύνετε το έγκαυμα με μεγάλες ποσότητες κρύου υγρού για διάστημα 10 min μέχρι να μεταφερθεί ο πάσχων στο νοσοκομείο
 • Ενώ ξεπλένετε το έγκαυμα ελέγξτε τραχεία αναπνοή και σφυγμό και να είστε έτοιμοι για ΚΑΑ.
 • Απαλά αφαιρέστε δακτυλίδια, ρολόι, ζώνη, παπούτσια ή ρούχα από την τραυματισμένη περιοχή πριν αρχίσει να πρήζεται. Προσεκτικά αφαιρέστε τα καμένα ρούχα, εκτός αν έχουν κολλήσει πάνω στο έγκαυμα.
 • Καλύψτε το τραύμα με ένα αποστειρωμένο ειδικό επίθεμα ή με ένα σεντόνι.
 • Βεβαιωθείτε ότι το ασθενοφόρο φτάνει, ενώ περιμένετε φροντίστε τον πάσχοντα.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ
 • Καλύψτε το τραύμα για να το προστατεύσετε από μικρόβια. Τα εγκαύματα μολύνονται πολύ εύκολα. Χρησιμοποιείστε στεγνά σεντόνια.
 • Μην αγγίζετε και μην παρεμβαίνετε στην καμένη περιοχή
 • Μην πιέζετε τις φλύκταινες για να σκάσουν.
 • Μην βάζετε λοσιόν, αλοιφές ή λάδι πάνω στο τραύμα
 • Μην εφαρμόζετε πάγο στις εγκαυματικές περιοχές.
Ελαφρά εγκαύματα

Ξεπλύνετε το τραύμα με κρύο νερό για περίπου 10 λεπτά για να σταματήσετε το κάψιμο και να ανακουφίσετε τον πόνο.
Αφαιρέστε κοσμήματα, ρολόι ή σφικτά ρούχα από την τραυματισμένη περιοχή πριν αρχίσει να πρήζεται.
Καλύψτε την περιοχή με αποστειρωμένο επίδεσμο ή με σεντόνια.
Έγκαυμα από τον ήλιο

Μπορεί να προκληθεί από υπερβολική έκθεση στις ακτίνες του ήλιου ή μιας υπεριώδης λάμπας.
Τα περισσότερα είναι επιφανειακά με ερύθημα, φαγούρα, ευαισθησία.

Αγωγή
 • Βοηθήστε τον πάσχοντα να πάει στην σκιά ή καλύτερα σε κλειστό χώρο
 • Δροσίστε το δέρμα του με ένα σφουγγάρι με κρύο νερό ή βάλτε τον σε μία μπανιέρα με κρύο νερό.
 • Δίνετε τακτικά στον πάσχοντα γουλιές κρύου νερού. Αν τα εγκαύματα είναι ελαφρά ένα αντηλιακό μετά τον ήλιο μπορεί να απαλύνει το έγκαυμα.

Διαβάστε περισσότερα...

«Η διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας»


Ομιλία με θέμα «Η διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου, στις 18.00, στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Καρδίας στη Θεσσαλονίκη.

Ομιλήτρια θα είναι η διαιτολόγος - διατροφολόγος Κική Γούτα, η οποία θα αναφερθεί - μεταξύ άλλων - στις διατροφικές αρετές της νηστείας αλλά και στο πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο για να βελτιώσουμε την υγεία και τη φυσική μας κατάσταση!


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σαπούνια και λιπαντικά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αφροδίσιων νοσημάτων


Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν αφροντούς, σαπούνια και λιπαντικά εσωτερικά στην ευαίσθητη περιοχή φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο από την εμφάνιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι τα σαπούνια και τα λιπαντικά (τα εμπορικά σκευάσματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση) μπορούν να καταστρέψουν τους ευαίσθητους ιστούς της περιοχής και να αυξήσουν τις πιθανότητες μόλυνσης από έρπη, χλαμύδια και HIV.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων, όπως η βακτηριακή κολπίτιδα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της διατάραξης που προκαλούν τα προϊόντα αυτά στο pH του κόλπου και στην ισορροπία των ωφέλιμων μικροβίων της περιοχής, επιτρέποντας έτσι να διεισδύσουν βλαπτικοί οργανισμοί.

Τα συμπεράσματά τους βασίστηκαν στην παρακολούθηση 141 γυναικών από την Καλιφόρνια που απάντησαν σε ερωτηματολόγια για τη χρήση σχετικών προϊόντων και έκαναν εξετάσεις για κολπικές λοιμώξεις.


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Βρετανία: Πάσχει από σπάνια ασθένεια που κάνει τα πόδια της να μεγαλώνουν συνέχεια


Η Mandy Sellars 34 ετών από το Lancashire της Αγγλίας πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια που ονομάζεται σύνδρομο Proteus.

Η ασθένεια της αυτή κάνει τα πόδια της να μεγαλώνουν δυσανάλογα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πόδια της ζυγίζουν 92-98 κιλά ενώ το συνολικό σωματικό της βάρος είναι περίπου 130 κιλά.


Το επάνω μέρος του κορμού της είναι πολύ λεπτοκαμωμένο και ζυγίζει 31-36 κιλά. Το υπόλοιπο βάρος αντιστοιχεί στα πόδια της.

Το δεξί πόδι της φτάνει τα 41 εκατοστά μήκος και 18 εκατοστά πλάτος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί παρά μόνο με πατερίτσες και με ειδικό αυτοκίνητο.
Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών στα Χανιά


Με στόχο το εθελοντικό κίνημα να αναπτυχθεί περισσότερο στην Κρήτη και να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, πραγματοποιείται στα Χανιά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 140 αιμοδότες και άλλοι εθελοντές από όλη την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, «ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός: να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα».

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Κωνσταντίνος Μπονάτσος, επισήμανε πως «οι ιδέες, οι προτάσεις και η γνώση όλων μας, ανεξάρτητα από το εάν είμαστε παλαιά ή νέα μέλη, θα πρέπει να μεταλλαχθούν σε δράσεις. Μαζί, ως μια μεγάλη παρέα ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε ενωμένοι και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης» Δέσποινα Ροδουσάκη τόνισε ότι το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην πορεία ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος για τους νέους.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, την Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο Χανίων.


Διαβάστε περισσότερα...

Είναι έφηβη και μοιάζει να είναι σε προχωρημένη ηλικία


Η μικρή λέγεται Zara Hartshorn και πάσχει από μια σπάνια ασθένεια.
Μόλις μπαίνει στην εφηβεία, στο πρόσωπο όμως δείχνει να βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία. Οι γιατροί διέγνωσαν λιποδυστροφία, ένα σύνδρομο που ακόμη και όταν το δέρμα αναπτύσσεται καταστρέφει τον λιπώδη ιστό, κάτω από το δέρμα. Πρόκειται για μια σπανιότατη πάθηση. Περίπου 2.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο την έχουν εμφανίσει.

Η ίδια λέει πως την αντιμετωπίζουν περίεργα τα άλλα παιδάκια στο σχολείο, εύχεται κάποτε να θεραπευτεί και κάνει έκκληση να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση.


Διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς εφημερεύοντα παιδίατρο το νοσοκομείο Αγ. Νικολάου


Χωρίς εφημερεύοντα παιδίατρο και πιθανότατα με κλειστή την παιδιατρική κλινική θα είναι το τριήμερο 23-25 Μαρτίου το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, λόγω της μη δυνατότητας να καλυφθούν οι εφημερίες για οικονομικούς και θεσμικούς λόγους.

Όσοι γονείς από την περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου χρειαστούν παιδίατρο το τριήμερο, θα πρέπει είτε να απευθυνθούν σε ιδιώτες, είτε να μεταφέρουν τα παιδιά στην Ιεράπετρα ή στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου: «Πρόκειται για μια ακόμα ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στο Μεραμπέλλο που αντικατοπτρίζει τη συρρίκνωση, τον ακρωτηριασμό, που υφίσταται το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τα τελευταία δύο χρόνια.

Μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις (ολική αρθ/κη ισχύου και γόνατος, ουρ/κες) έχουν σταματήσει να γίνονται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για αγορά υλικών και λόγω έλλειψης εφημεριών ιατρών, ειδικότητες όπως οι ουρολόγοι και οι ΩΡΛ εφημερεύουν ελάχιστες ημέρες το μήνα, υπάρχουν κενά σε εφημερίες σε κρίσιμες ειδικότητες όπως αναισθησιολογικό, ακτινολογικό, καρδιολογικό. Tο νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό έχει φτάσει σε οριακό σημείο λόγω της έλλειψης προσωπικού, ενώ λείπουν πολύ συχνά υλικά πρώτης ανάγκης όπως σύριγγες. Η (αναμενόμενη από κάποιους ως λύση) συνένωση με τα άλλα Νοσοκομεία, αντί να δώσει λύσεις έφερε νέα προβλήματα διοικητικής φύσεως.
Η διοίκηση του Νοσοκομείου και η Διοίκηση της ΔΥΠΕ Κρήτης δείχνουν να μην έχουν ιδιαίτερη διάθεση, ικανότητες ή δυνατότητες για να βελτιώσουν την αρνητική κατάσταση.

Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν έχει σήμερα καμιά σχέση με το Νοσοκομείο όπως ήταν πριν 4 -5 χρόνια, έχει υποβαθμιστεί και συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Μετά τη σχετικά θετική έκβαση στο θέμα του ΤΕΙ, η τοπική κοινωνία και ο Δήμος πρέπει οπωσδήποτε να βρουν τρόπους να απαιτήσουν να σταματήσει η κατρακύλα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, να ενδυναμωθεί και να στηριχθεί το Νοσοκομείο. Η δημόσια υγεία αφορά όλους τους πολίτες.

Γιώργος Μανουσάκης
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου».


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΕΠΑ: Η θεωρία και η πραγματικότητα...


Είναι πραγματικά γελοίες καταστάσεις όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, στη χώρα του «ποτέ», στη χώρα των ΘΑ, των θρασυτατων πολιτικών και των παρατρεχάμενων τους, στη χώρα που ΑΚΟΜΑ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειροκροτούν τα κόμματα και είναι φανατισμένοι με αυτά, άσχετα αν έχουν καταστραφεί από αυτά, όχι μόνο αυτοί, αλλά ολόκληρη η χώρα.

Πάμε τώρα στα της «θεωρίας».

Η θεωρία λοιπόν έχει να κάνει με τα ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, και τις πολυπόθητες (για τους αναπήρους και λοιπούς ενδιαφερόμενους) και «ακριβοθώρητες» επιτροπές.

Η θεωρία λοιπόν λέει το εξής με απλά λόγια.

«Από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος καταθέσει στα κατά τόπους ΚΕΠΑ τα απαιτούμενα έγγραφα για να περάσει επιτροπή αναπηρίας, σε διάστημα από δυο, μέχρι τέσσερις μήνες το πολύ(πολλές φορές από τα ΚΕΠΑ μιλούν και για έξι ) θα ειδοποιηθεί για να προσέλθει στην επιτροπή και να εξεταστεί η περίπτωση του από τους γιατρούς της ειδικότητας που απατούνται για την πάθηση του.»

Αυτή είναι η θεωρία λοιπόν, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, το διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών είναι απαράδεκτο, είναι μεγάλη καθυστέρηση.

Να δούμε τώρα την πραγματικότητα;

Η πραγματικότητα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την θεωρία.

Όχι τέσσερις, όχι έξι, αλλά δώδεκα και δεκατέσσερις μήνες αναμονής για τους υποψηφίους των επιτροπών αναπηριών είναι το διάστημα που χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι να εξεταστούν οι ανάπηροι από τις επιτροπές.

ΟΛΟΥΣ αυτούς τους μήνες μένουν χωρίς τα όποια επιδόματα δικαιούνται, χωρίς τις όποιες παροχές.

Μάλιστα, παρατηρούνται ελλείψεις γιατρών, κυρίως νευρολόγων, πράγμα που δημιουργεί κενά στην σύσταση πολλών επιτροπών.

Όπως βλέπετε, η πραγματικότητα σχετικά με τις επιτροπές δεν έχει καμία σχέση με τη θεωρία.

ΙΣΩΣ, στα «σχέδια» που έκαναν οι «αρμόδιοι», να χρειαζόταν δυο, τέσσερις, η έξι μήνες, πράγμα ανεπίτρεπτο.

Η πραγματικότητα όμως έρχεται να δώσει χαστούκι σε όλους εκείνους τους «σχεδιαστές», οι οποίοι παίζουν με τις ζωές του κοσμάκη, και μη βγει κανένα κομματόσκυλο και πει ότι δεν είναι έτσι.

Σήμερα, άνθρωποι που ζούσαν από τα όποια αναπηρικά επιδόματα γιατί είναι πλέον άνεργοι, ΠΕΙΝΟΥΝ περιμένοντας ΠΟΤΕ θα περάσουν επιτροπή.

Στους «αρμόδιους» δεν καίγεται καρφί γιατί κάθε τέλος του μήνα θα τσεπώσουν τα χιλιάρικα τους, με τα οποία θα μπορέσουν να πληρώσουν τα φάρμακα και τους γιατρούς που πιθανόν να χρειαστούν οι ίδιοι, η κάποιο μέλος της οικογένειας τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσοι ασκούν πολιτική στις πλάτες των ατόμων με αναπηρία, σύντομα θα το βρουν μπροστά τους αυτό.

Ακόμα και στη χώρα του «ποτέ», τα κορόιδα ξυπνούν κάποτε και αλλοίμονο στους εκμεταλλευτές τους.Διαβάστε περισσότερα...

Σοβαρές βλάβες από φωτιά


Oι σοβαρές βλάβες από φωτιά είναι συνήθως τα εγκαύματα και οι βλάβες της αναπνευστικής οδού. Τις περισσότερες φορές οι βλάβες είναι συνδυασμένες, με συνέπεια την επιβάρυνση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.

Η φωτιά προκαλεί βλάβη στο δέρμα και έγκαυμα, το οποίο αναλόγως του βάθους της βλάβης, μπορεί να είναι πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού.Οι βλάβες πρώτου βαθμού, δεν φυσαλιδοποιούνται από την αρχή, σε αντίθεση με τα βαθύτερα εγκαύματα, όπου προσβάλλονται βαθύτερες δομές.

Οι τρεις ωστόσο σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την σοβαρότητα των εγκαυματικών βλαβών, είναι η έκταση του εγκαύματος, το ποσοστό δηλαδή της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν οι εγκαυματικές βλάβες, ηλικία άνω των εξήντα ετών και η συνύπαρξη βλάβης από εισπνοή καπνού.

Η εγκαυματική βλάβη αποτελεί μόνο την αρχική εκδήλωση σε ένα καταρράκτη φλεγμονωδών αντιδράσεων, οι οποίες μπορεί να είναι τοπικές, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις είναι γενικευμένες, οδηγούν σε αύξηση ιντερλευκινών, γάμα ιντερφερόνης, παραγωγή του παράγοντα ΤΝF, πολυοργανική συστηματική ανεπάρκεια, φαινόμενα τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προκαλούν με την σειρά τους θανάτους.

Η συστηματική λοίμωξη από μη συνήθη, αλλά σοβαρά μικρόβια, όπως η ψευδομονάδα, ο πρωτέας, ο staphylococcus aureus, o s. epidermidis είδη klebsiella, που επιβάλλουν αντιβιοτική αγωγή, παραμένει βασικό αίτιο νοσηρότητας σε ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα. Σε όψιμη φάση, στις εγκαυματικές ουλές, μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα και κερατοακάνθωμα.

Οι βλάβες από τον καπνό οφείλονται σε διαταραχές στην οξυγόνωση των ιστών, λόγω της μη φυσιολογικής ανταλλαγής των αερίων στην περιοχή του πνεύμονα, θερμική βλάβη από την θερμότητα, χημική βλάβη στον πνεύμονα από τοξικά προϊόντα της καύσης, μικροβιακές επιμολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Τα συμπτώματα, που είναι ποικίλα, όπως βήχας, δύσπνοια, πυρετός, αναπνευστική ανεπάρκεια, λιποθυμία, μπορεί να μην εμφανιστούν άμεσα, αλλά εντός ημερών και να οδηγήσουν στον θάνατο. Υπάρχουν περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεσα διασωλήνωση. Ορισμένοι ευαίσθητοι οργανισμοί μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο εισπνοής καπνών, παρουσιάζουν μόνιμη διαταραχή του αναπνευστικού συστήματος.

Εξαιτίας όλων των προαναφερόμενων παραγόντων, το άτομο που έχει εκτεθεί σε φωτιά:
 • Πρέπει να εξετάζεται άμεσα από τον κλινικό ιατρό, προς εκτίμηση της σοβαρότητας των βλαβών από την φωτιά και να ακολουθεί αποτελεσματική θεραπεία. Η άμεση πρώτη κίνηση από το περιβάλλον, στο δερματικό έγκαυμα προ της ιατρικής εξετάσεως είναι το δροσερό τρεχούμενο νερό
 • Πρέπει να ευρίσκεται σε στενή ιατρική παρακολούθηση ρουτίνας, αλλά και να επικοινωνεί άμεσα με τον μάχιμο ιατρό, όταν τα πτύελα γίνουν ανθρακώδη, αλλάξουν σε ποσότητα ή χροιά, εμφανιστούν πυρετός, δεκατική πυρετική κίνηση, δυσχέρεια αναπνοής, βήχας που δεν προΰπήρχε
 • Πρέπει να εξετάζεται ιατρικώς άμεσα, όταν σε παλαιές εγκαυματικές ουλές, εμφανίζονται αλλαγές κατά την επισκόπηση.


Διαβάστε περισσότερα...

Η φύση της νοητικής υστέρησης


Τα παιδιά με νοητική υστέρηση συνιστούν μια από τις πλέον ανομοιογενείς και εκπαιδευτικά απαιτητικές ομάδες ατόμων με αναπηρία.

Όπως επισημαίνει η λογοθεραπεύτρια, Σπυριδούλα Κυπριτζόγλου, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν δείκτη νοημοσύνης μικρότερο από τα άτομα φυσιολογικής ανάπτυξης και χρειάζονται συνεχή και εκτεταμένη υποστήριξη σε όλες, σχεδόν, τις δραστηριότητές τους. Διαφοροποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαταραχής, όπως αυτή αξιολογείται από την απόδοση του παιδιού στις ανάλογες για την ηλικία του, κλίμακες αξιολόγησης (τεστ ευφυΐας) και σε σύγκριση με τον μέσο όρο.

Έτσι, σύμφωνα με το Διαγνωστικό Στατιστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας (DSM-IV) υπάρχουν τέσσερις τύποι νοητικής διαταραχής, οι οποίοι είναι οι εξής:
• Ήπια (ελαφριά) νοητική υστέρηση
• Μέτρια (μέση) νοητική στέρηση
• Σοβαρή νοητική υστέρηση
• Βαριά νοητική υστέρηση.

Παρακάτω περιγράφονται με τίτλους τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν γενικώς τα παιδιά και τα άτομα με νοητική υστέρηση:
• Χαμηλή γενική νοητική ικανότητα
• Σημαντικά περιορισμένη μνήμη
• Σοβαρές δυσκολίες στο σχηματισμό εννοιών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και στην κατανόηση λογικομαθηματικών εννοιών
• Παθητικότητα
• Μεγάλα προβλήματα με τη γενίκευση και τη μεταφορά μάθησης
• Διαταραχές προσοχής
• Δυσκολίες στην επικοινωνία
• Αδυναμία χειρισμού συμβολικών συστημάτων
• Αποτυχία στην κλασική σχολική μάθηση
• Δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής
• Περιορισμένες ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης
• Αδυναμία οργάνωσης ελεύθερου χρόνου
• Σοβαρές δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία συνοδεύονται συχνά και από προβλήματα υγείας, τα παιδιά με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν ρυθμό και τελικό επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκονται, συνήθως, κάτω του ρυθμού και του επιπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε ηλικία.

Για το λόγο αυτό, αποτελούσαν πάντοτε και εξακολουθούν να αποτελούν μια πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα και την Ειδική Παιδαγωγική αλλά και για τους ίδιους τους γονείς που καθημερινά αυτό που βιώνουν είναι μία κατάσταση που απαιτεί υπευθυνότητα και ετοιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι «ένας άνθρωπος δε γεννιέται αλλά γίνεται»! Έτσι, οι γονείς ενός παιδιού με τη συγκεκριμένη διαταραχή μπορούν να καταφέρουν αξιέπαινα πράγματα, όπως το να τα μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν υπέροχες προσωπικότητες με αρχές και αξίες, αλλά και σημαντικές ικανότητες, οι οποίες εντοπίζονται από τους ειδικούς των σχολικών μονάδων και φροντίζουν να τις καλλιεργήσουν!


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πιείτε έναν ελληνικό καφέ στην υγειά σας!


Ένα φλιτζάνι ελληνικού καφέ ίσως αποτελεί το «κλειδί» της καλής καρδιαγγειακής υγείας και της μακροζωίας, σύμφωνα με ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Αγγειακής Ιατρικής «SAGE».

Τα στοιχεία προέρχονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορούν στη μελέτη των συνηθειών ενός από τους μακροβιότερους πληθυσμούς παγκοσμίως: αυτόν της Ικαρίας.

Η μελέτη των Ικαριωτών έχει δείξει ότι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 90 σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και μάλιστα να ζήσουν τα τελευταία τους χρόνια σε καλή κατάσταση υγείας.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση καφέ και τη λειτουργία του ενδοθηλίου (της «φόδρας» που επενδύει τον εσωτερικό αυλό των αγγείων). Η καλή κατάσταση του ενδοθηλίου συμβάλλει στη ρύθμιση της πηκτικότητας του αίματος, στη διατήρησης της καρδιαγγειακής υγείας και εν γένει στην τόνωση της άμυνας του οργανισμού.

Από τους 142 Ικαριώτες άνω των 65 που συμμετείχαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι εκείνοι που έπιναν μόνο ελληνικό καφέ (87%) είχαν καλύτερη λειτουργία του ενδοθηλίου, συγκριτικά με όσους κατανάλωναν άλλους τύπους καφέ.

Ακόμη και εκείνοι με υπέρταση δεν φάνηκε να επηρεάζονται σημαντικά από την κατανάλωση ελληνικού καφέ.

Ο επικεφαλής ερευνητής δρ Γεράσιμος Σιάσος επισημαίνει ότι η ευεργετική δράση του καφέ μάλλον οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά. Επίσης, εξηγεί ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί η ακριβής ευεργετική δράση του καφέ στην καρδιαγγειακή υγεία.


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: «Λίφτινγκ» σε πεζοδρόμια του κεντρικού δήμου


Νέες κατασκευές, αναπλάσεις και εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων για άρση επικινδυνότητας, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, ξεκίνησαν στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για έργα νέων κατασκευών και ανάπλασης πεζοδρομίων, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, καθώς και έργα αποκατάστασης πεζοδρομίων και κρασπέδων για άρση επικινδυνότητας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτών των έργων -των οποίων οι συμβάσεις υπογράφηκαν πρόσφατα- πραγματοποιούνται εργασίες στην οδό Λαπιθών, στην 3η Δημοτική Κοινότητα και στην οδό Χαριτωνύμου στη 2η Δημοτική Κοινότητα.

Τα έργα αφορούν τμηματική ή ολική ανακατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις επικίνδυνων τμημάτων, δημιουργία χώρων πρασίνου καθώς και τοποθετήσεις οδεύσεων τυφλών και ραμπών ΑμεΑ. Στόχος των παρεμβάσεων είναι ο ευπρεπισμός και η αναβάθμιση των υπόψη οδών και κοινοχρήστων χώρων με ταυτόχρονη διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών.

Επίσης, μέσω του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας πραγματοποιούνται συντηρήσεις πλακοστρώσεων κατά μήκος της οδού Β. Όλγας καθώς και ανακατασκευή του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Β. Όλγας και Αιγαίου.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την τοποθέτηση και βαφή των αποτρεπτικών εμποδίων.Διαβάστε περισσότερα...