Σάββατο 14 Απριλίου 2012

Από τον Μάιο ξεκινούν οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξειςΗ παρακράτηση θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί σε 8 δόσεις.
Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με επείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.

Με το έγγραφο, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» που ισχύει από τις 29 Φεβρουαρίου.

Η παρακράτηση θα ξεκινήσει με την καταβολή της σύνταξης του Μαΐου και θα ολοκληρωθεί τμηματικά, σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),

ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

στ) τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι συντάξεις που καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς επικουρικής ασφάλισης μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

- Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.

- Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

- Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.

Εξαιρέσεις

Από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, εξαιρούνται:

- Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992.

- Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.

- Οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες.

- Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.

Σε περίπτωση καταβολής ασφάλισης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μίας συντάξεων, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά. Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που υπόκειται σε μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2012 στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Στις ουρές οι ασθενείς για μια τυπωμένη ηλεκτρονική συνταγήΤο σύστημα καταρρέει καθημερινά.

Κανείς από τους γιατρούς δεν μπορεί να τυπώσει μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης... καθώς το σύστημα καταρρέει κάθε πέντε λεπτά.

Ακόμη και σήμερα το σύστημα «πέφτει» καθημερινά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 24ωρα -όπως καταγγέλλουν και τα μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) – το δίκτυο είναι υπό κατάρρευση και ουσιαστικά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δε λειτουργεί.

Το σύστημα άρχισε να παρουσιάζει ακόμη περισσότερα προβλήματα εξαιτίας και της ένταξης της δραστικής ουσίας μέσα στο δίκτυο.

Όπως αναφέρει ο ΠΦΣ: «Η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την - κατ΄ ευφημισμό -εφαρμογή της Δραστικής ουσίας δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Προβλήματα Δικτύου, Τιμών, υπολογισμού συμμετοχών, έχουν δημιουργήσει μία ανεπίτρεπτη κατάσταση, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων».

Και επειδή οι ουρές στα φαρμακεία αυξάνονται εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκαλούνται για την εγγραφή των φαρμάκων στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για τη διευκόλυνση του ασφαλισμένων έχει δώσει οδηγία στους φαρμακοποιούς για χειρόγραφη εκτέλεση των συνταγών όταν παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα που καθιστούν ανέφικτη την ουσιαστική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Θηλασμός και διατροφήΤι πρέπει να τρώνε και τι να αποφεύγουν οι γυναίκες που θηλάζουν.

Μερικές θερμίδες που χρειάζεστε για την παραγωγή γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί αυτόματα από το σώμα σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το σώμα σας χρειάζεται και μετά την εγκυμοσύνη επιπλέον θερμίδες ώστε να έχει αρκετή ενέργεια για τις ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσομένου μωρού σας.

Όταν ξεκινήσετε να απογαλακτίζετε το μικρό σας, οι ανάγκες σας για θερμίδες θα γυρίσουν πάλι στα φυσιολογικά τους επίπεδα, δηλαδή όσα χρειαζόσασταν και πριν από την εγκυμοσύνη.

Το κέντρο υγιεινής ζωής προτείνει τις ακόλουθες επιπλέον θερμίδες τους πρώτους μήνες που θηλάζετε.

Μέχρι ένα μήνα: 450 θερμίδες
Μέχρι δύο μήνες: 530 θερμίδες
Μέχρι τρεις μήνες: 570 θερμίδες

Βέβαια, καινούριες έρευνες δείχνουν ότι το παραπάνω πρόγραμμα είναι υπερβολικό και ότι επιπλέον 300 με 400 θερμίδες είναι απόλυτα αρκετές τους πρώτους τρεις μήνες που θηλάζεται.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες που καθορίζουν πόσες επιπλέον θερμίδες χρειάζεστε μετά τους τρεις μήνες.

Ομάδα 1, μαμάδες που με το θηλασμό δεν υποστηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν αρκετά τις ανάγκες του μωρού τους
Ομάδα 2, μαμάδες που με το θηλασμό καλύπτουν όλες ή σχεδόν όλες τι ανάγκες του μωρού τους.

3-6 μήνες
Ομάδα 1: 480 θερμίδες
Ομάδα 2: 570 θερμίδες

Πάνω από 6 μήνες
Ομάδα 1: 240 θερμίδες
Ομάδα 2: 550 θερμίδες

Τι θα έπρεπε να τρώτε;

Όσο θηλάζετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε την υγιεινή διατροφή που ακολουθούσατε και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Να τρώτε πολλά προϊόντα ολικής αλέσεως, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και φαγητά που περιέχουν πολλές πρωτεΐνες, κάλιο και σίδηρο (και όπως πάντα, με μέτρο)

Διαλέξτε υγιεινά σνακ και ελαφριά γιαούρτια, ψωμί ολικής αλέσεως με σαλάτα, καπνιστό σολομό, τόνο, τυρί ή χούμος, μια πατάτα με φλούδα και ψητά φασόλια ή φρούτα.

Πιείτε άφθονο νερό για να υποστηρίξετε την παραγωγή γάλακτος.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε πιει αρκετό νερό. 8-12 ποτήρια είναι καλά. Αυτό θα βοηθήσει το σώμα σας να παράγει το γάλα που χρειάζεται το μωρό σας.

Προσέξτε τι τρώτε και τι πίνετε

Συστατικά όπως η καφεΐνη, το αλκοόλ ή άλλες δηλητηριώδεις ουσίες μπορούν να περάσουν από το αίμα σας, στο μητρικό σας γάλα, οπότε οι υπερβολές πρέπει να αποφεύγονται.

Η νικοτίνη από τσιγάρα και άλλα ναρκωτικά περνάνε επίσης από το αίμα σας στο μητρικό σας γάλα και πρέπει να αποφεύγονται. Το παιδί σας θα σας δείξει αν το ενοχλεί κάτι που φάγατε ή ήπιατε, γιατί θα αλλάξει η συμπεριφορά του μετά το τάισμα, θα κλαίει χωρίς λόγο και θα δυσκολεύεται να κοιμηθεί.

«Όταν έπινα καφέ με καφεΐνη, δεν μπορούσα να ηρεμήσω την κόρη μου μετά το τάισμα», λέει η νέα μαμά Kim McCarthy. «Όταν άλλαξα και έπινα ντεκαφεϊνέ, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα».

Αν το παιδί σας είναι αλλεργικό σε κάτι που φάγατε, θα δείτε κάποια αλλεργική αντίδραση στο δέρμα του (εξανθήματα ή σπυράκια), διαφορά στην αναπνοή του (κοφτή αναπνοή ή φούσκωμα) ή στα κόπρανά του (πράσινα ή υδαρή). Ρωτήστε το γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μερικές γυναίκες «ορκίζονται» ότι το καυτερό και πικάντικο φαγητό πειράζει τα παιδιά τους. Αφαιρέστε τα από τη διατροφή σας αν το παιδί σας έχει πρόβλημα. Κάθε μωρό είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο.

Αν δοκιμάσετε καυτερή ινδική κουζίνα και το παιδί σας δεν έχει πρόβλημα, καλή σας όρεξη! Μια σημείωση μόνο για το φαγητό. Μερικά προβλήματα στο στομάχι οφείλονται στο μπρόκολο, στο λάχανο, στα κρεμμύδια και στο λαχανάκι βρυξελών.

Καταναλώστε πολύ σίδηρο

Αν παίρνατε κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πιθανώς να μην το χρειάζεστε τώρα που έχετε το μωρό σας. Αλλά πολύ πιθανό να χρειάζεστε κάποιο συμπλήρωμα σιδήρου. Πολλές γυναίκες όμως έχουν ήδη επιπλέον σίδηρο στο σώμα τους.

Ελέγξτε το με το γιατρό ή τη μαία σας και δείτε τι θα σας συμβουλέψει. Και αν συνεχίζεται να παίρνετε κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης, μην ξεχνάτε ότι και πάλι πρέπει να συνεχίσετε την υγιεινή διατροφή και τα συμπληρώματα δεν είναι μια δικαιολογία για κακή διατροφή.


Πηγή: http://www.mybabysworld.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Όχι στην αναπηροφοβία!ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Τα φαινόμενα παράνομης λήψης προνοιακών επιδομάτων, που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, και η συνακόλουθη κοινωνική κατακραυγή προκάλεσαν την αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, η οποία θεωρεί ότι με τις διαστάσεις που έχει λάβει το όλο θέμα ενοχοποιούνται συλλήβδην τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Η διαδικασία απογράφης στα ΚΕΠ των δικαιούχων επιδομάτων πρόνοιας ολοκληρώθηκε, ενώ η καταρράκωση της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία και της αναπηρικής οικογένειας εντείνεται… Όμως τα αποτελέσματα της απογραφής, όπως είναι φανερό από την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα γνωρίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων, σύμφωνα με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, προς τα τέλη Ιουνίου.

Για μια ακόμα φορά οι πολίτες, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, πληρώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την ολιγωρία, την ανεπάρκεια και την ανικανότητα των θεσμών του κράτους και της Πολιτείας να προστατεύσουν και να διαχειριστούν την πολύ ευαίσθητη υπόθεση χορήγησης κοινωνικών παροχών.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., όλες οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε όλη τη χώρα, στήριξαν την απογραφή και στηρίζουν κάθε προσπάθεια οριστικής εκκαθάρισης αυτής της υπόθεσης που πληγώνει και καταρρακώνει την αξιοπρέπεια και την ηθική υπόσταση των ελλήνων και ελληνίδων με αναπηρία.

Εμείς, οι έλληνες και ελληνίδες με αναπηρία δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από την απογραφή! Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από την επανεξέταση και τον επανέλεγχο! Αυτό που μας πληγώνει, αυτό που μας τρομάζει είναι η συλλήβδην ενοχοποίηση, η ομαδική στοχοποίηση, η δημιουργία αναπηροφοβίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο – κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά – στην περίοδο της κρίσης, γιατί δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής απονεύρωσης και κοινωνικής αποδοχής περιοριστικών μέτρων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Κάνει δε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων, τα οποία οι έλληνες και ελληνίδες με αναπηρία επίσης χρηματοδοτούν για τη λειτουργία τους, όπως όλοι οι πολίτες, δεν έδωσαν βήμα στους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς της δεν ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση! Εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος δεν μετέχουν σε καμία διαδικασία απονομής ποσοστού αναπηρίας ή χορήγησης επιδομάτων! Αντίθετα, διαχρονικά, από την ίδρυσή της η Συνομοσπονδία, αλλά και οι φορείς μέλη της, έχουν πάρει σαφή, σταθερή και αταλάντευτη θέση για την υπόθεση του φαινομένου των αναπήρων «μαϊμού» και των πολιτικών «μαϊμού».

Συγκεκριμένα, το αναπηρικό κίνημα της χώρας, με αίσθημα ευθύνης, από την ίδρυση της Ε.Σ.Α.μεΑ. το 1989, πρότεινε και διεκδίκησε αδιάβλητα τη θέσπιση της κάρτας αναπηρίας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλη αυτήν την ντροπιαστική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Αφήνουμε να κρίνουμε οι πολίτες τι έπραξαν όλες οι Κυβερνήσεις για αυτό το θέμα και πως μετέτρεψαν την κάρτα αναπηρίας σε κάρτα αδιαφορίας και ολιγωρίας στην καλύτερη περίπτωση.

Το αναπηρικό κίνημα πρότεινε και διεκδίκησε από τη δεκαετία του ’90, και μάλιστα από τη λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να δημιουργηθεί Ενιαία Αρχή Πληρωμής Επιδομάτων Αναπηρίας, όπως υπάρχει για τα πολυτεκνικά επιδόματα. Ας κρίνουν οι πολίτες ποιοι ευθύνονται που αυτό δεν έγινε πράξη τόσα χρόνια. Γιατί εάν υπήρχε Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα μπορούσε να χορηγηθεί η Κάρτα Αναπηρίας, δεν θα χρειαζόταν η απογραφή και θα είχε παταχθεί με οριστικό τρόπο το φαινόμενο των αναπήρων «μαϊμού», της συναλλαγής, της διαπλοκής και της απάτης.

Πάνω από 20 χρόνια, όλες οι Κυβερνήσεις, με ιδιαίτερη ένταση κατά καιρούς κατακεραυνώνουν το φαινόμενο των αναπήρων «μαϊμού», αλλά επίσης όλη αυτήν την περίοδο καμιά σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική δεν τέθηκε σε ισχύ για να θέσει σε λειτουργία την αναγκαία μεταρρύθμιση που απαιτείται στο σύστημα παροχής προνοιακών επιδομάτων. Υπάρχουν υπεύθυνοι και αυτοί έχουν όνομα! Να αναλάβουν την ευθύνη τους! Γιατί κανείς μέχρι σήμερα δεν τιμωρήθηκε; Ποια εχέγγυα υπάρχουν τώρα ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν;

Το αναπηρικό κίνημα θα στηρίξει μέχρι τέλους την εκκαθάριση αυτής της υπόθεσης. Όμως δεν θα δεχτούμε ποτέ η απογραφή να γίνει προγραφή της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Επιτέλους, ας πάρει θέση και η ελληνική δικαιοσύνη! Επιτέλους, ας παρέμβουν και οι εισαγγελείς της χώρας, προς όλες τις κατευθύνσεις”!


Διαβάστε περισσότερα...

Kαρκινοπαθής σε απόγνωση λόγω γραφειοκρατίαςΑντιμέτωπη με το πιο «ανάλγητο» πρόσωπο της γραφειοκρατίας ήρθε μια 48χρονη μητέρα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κυρία Παρασκευή Κενανίδου πάσχει από τρεις μεταστατικούς καρκίνους και επιληψία και, ενώ, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στη zougla.gr, έχει συνταξιοδοτηθεί από τον Δεκέμβριο του 2010, δεν έχει λάβει ακόμα το εφάπαξ που δικαιούται. Το ποσό που υπολογίζεται ότι θα λάβει ανέρχεται στα 26.000 ευρώ και είναι απαραίτητο ώστε να προχωρήσει σε μια πολύ σοβαρή επέμβαση, την οποία συνεχώς αναβάλλει.

Η ταλαιπωρία της κας Κενανίδου (πρώην νοσηλεύτριας του Ασκληπιείου Βούλας) έπειτα από 23 χρόνια σκληρής δουλειάς ξεκινά από τον Δεκέμβριο του 2010, οπότε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω προβλημάτων υγείας.

Τότε η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή αποφασίζει ότι η αναπηρία της είναι 67%. Η πρώτη σύνταξη που έλαβε ήταν το Απρίλιο του 2011. Στη συνέχεια η κατάσταση της επιδεινώνεται και απευθυνόμενη πάλι στην Α.Σ.Υ.Ε. αποφασίζεται ότι η καταγγέλλουσα πάσχει από 100% αναπηρία και χρήζει βοήθειας τρίτου ατόμου, καθώς, έπειτα από μετάσταση του καρκίνου στο εγκέφαλό της, έχει και συχνές επιληπτικές κρίσεις.

Μετά την υποβολή τριών αιτήσεων επίσπευσης της διαδικασίας για την καταβολή του εφάπαξ, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα σαφή απάντηση σχετικά με την ημερομηνία καταβολής του ποσού.

Το ποσό του επιδόματος που λαμβάνει η 48χρονη γυναίκα για την πρόσληψη ατόμου που θα αναλάβει τη φροντίδα της είναι 34 ευρώ μηνιαίως, ενώ η σύνταξή της φτάνει τα 700 ευρώ.

Η καταγγέλλουσα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού η σύνταξή της δεν καλύπτει τα βασικά έξοδα διαβίωσης εκείνης και της άνεργης κόρης της, ενώ η γυναικά που έχει προσλάβει για να τη φροντίζει προσφέρει τις υπηρεσίες της ανιδιοτελώς, καθώς η κα Κενανίδου αδυνατεί να την πληρώσει.

Η γυναίκα βρίσκεται σε απόγνωση, αφού, εκτός από τα τεράστια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, αναβάλλει συνεχώς ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, χρωστά μισθώματα στον ιδιοκτήτη του σπιτιού της και κινδυνεύουν εκείνη και το παιδί της να μείνουν στον δρόμο.Ακούστε τις συγκλονιστικές δηλώσεις
Η 48χρονη τονίζει ότι στην ίδια κατάσταση με τη δική της βρίσκονται άλλοι δέκα συμπολίτες μας, οι οποίοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες και δεν τους έχει καταβληθεί το εφάπαξ, παρά τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.


Διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: Ειδικές ράμπες για ΑμεΑ στις Δημοτικές ΚοινότητεςΤην έγκρισή του προκειμένου να κατασκευαστούν ειδικές ράμπες για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑμεΑ σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης ειδικές προεξοχές στα πεζοδρόμια προκειμένου να διαμορφωθούν εσοχές στάθμευσης αυτοκινήτων, έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

«Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σημεία επέμβασης του έργου αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της συνημμένης μελέτης, αλλά μπορεί να προστεθούν και άλλα με απόφαση της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και της Υπηρεσίας επίβλεψης, σύμφωνα με τα αιτήματα των δημοτών και τις ανάγκες που προκύπτουν», σημείωσε αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέας Κουράκης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2012 και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης σε πρώτη φάση ποσού 100.000 ευρώ και την διάθεση ισόποσης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2012.


Πηγή: http://www.ota.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σοκ με τον θάνατο του Μοροζίνι στην Ιταλία!ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!

Σοκ στην Ιταλία και την οικογένεια του ποδοσφαίρου γενικότερα, καθώς ο μέσος της Λιβόρνο, Πιερμάριο Μοροζίνι, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα με την Πεσκάρα (για τη Serie B) και λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε! Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 26χρονος μέσος υπέστη καρδιακή προσβολή.

Με τη Λιβόρνο να προηγείται 2-0 στο σκορ και το παιχνίδι να βρίσκεται στο 31ο λεπτό ο Μοροζίνι έχασε ξαφνρικά τις αισθήσεις του έπεσε στο γρασίδι.

Αμέσως δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, αφού η κατάσταση του ήταν σοβαρή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο οι συμπαίκτες του, αλλά και παίκτες των αντιπάλων ήταν ανάστατοι, ενώ αρκετοί έβαλαν και τα κλάματα.

Δυστυχώς στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν... Πάντως, όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με το ασθενοφόρο, ήταν ακόμη εν ζωή.

«Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να τον επαναφέρουμε, δυστυχώς όμως, ήταν ήδη πολύ αργά», σημείωσε επικεφαλής του νοσοκομείου της Πεσκάρα όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Ηδη οι ιστοσελίδες κοινωνικές δικτύωσης έχουν... κατακλυστεί από συλλυπητήρια μηνύματα, τόσο από απλούς φιλάθλους όσο και από ποδοσφαιριστές, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το τραγικό αυτό συμβάν είναι πραγματικότητα.

Ο μόλις 26 ετών Μοροζίνι, αγωνίζόταν στην Λιβόρνο ως δανεικός από την Ουντινέζε και το τραγικό αυτό περιστατικό με τον χαμό του, ήρθε να προστεθεί στον μακρύ δυστυχώς κατάλογο με ανάλογα συμβάντα, ειδικά τα τελευταία χρόνια στο διεθνές ποδόσφαιρο...

Αναβολή της αγωνιστικής δραστηριότητας

Οπως ήταν φυσικά, η ιταλική ομοσπονδία ανέβαλε ολόκληρη την αγωνιστική δραστηριότητα, όχι μόνο στη Serie B, αλλά και όλων των υπόλοιπων πρωταθλημάτων της χώρας. Φυσικά σε μια τέτοια στιγμή το πένθος κυριαρχεί και η σημασία της ζωής έρχεται πρώτη από όλα τα άλλα.


Διαβάστε περισσότερα...

Ο πρώτος δάσκαλος με σύνδρομο DownΤαινία έγινε η ζωή του.

Ο Πάμπλο Πινέδα είναι για πολλούς ένας σταρ του σινεμά. Το ταλέντο του στην υποκριτική έγινε γνωστό από την ταινία «Εμείς οι Δύο», ένα δράμα που απέσπασε πολλές διακρίσεις φωτίζοντας τη ζωή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν νοητική υστέρηση.

Ο Πάμπλο απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Η «Espresso της Κυριακής» επικοινώνησε μαζί του και έμαθε πτυχές από τη ζωή του αλλά και τις απόψεις του πάνω σε θέματα που αφορούν τα παιδιά με σύνδρομο Down.

«Στο σχολείο διασκέδαζα πολύ, περνούσα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι με τους φίλους μου στα παιγνίδια μας. Είχα υπέροχες, ενδιαφέρουσες αλλά και πολύ σκληρές εμπειρίες. Συνολικά, ήταν μια απίστευτα πλούσια φάση της ζωής μου. Ιδιαίτερα η εφηβεία ήταν σκληρή. Αλλά αυτή είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος. Δεν μπορούσα μερικές φορές να ζήσω με το σώμα μου και μέσα σε αυτό» λέει αναπολώντας τα σχολικά του χρόνια ο Πάμπλο Πινέδα, ο οποίος έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος δάσκαλος με σύνδρομο Down.

Ο 36χρονος σήμερα Πάμπλο Πινέδα τελείωσε τις σπουδές τού παιδαγωγού και τον Μάρτιο του 2011 έκανε την πρακτική εξάσκηση του στην Κόρδοβα. Φέτος πήρε και το μεταπτυχιακό του στην παιδοψυχολογία. Η ζωή του έγινε ταινία με τίτλο «Εμείς οι Δύο» («Yο, Tambien»), όπου μάλιστα κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία έχει πολλές ρομαντικές στιγμές από τη γνωριμία δύο ανθρώπων που ο ένας από τους δύο είναι τόσο διαφορετικός.

Ο Πάμπλο εξηγεί ότι έφθασε έως εδώ γιατί είχε την τύχη να μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πνευματικά ενδιαφέροντα. Οι γονείς του διάβαζαν εφημερίδες και είχαν μια τεράστια βιβλιοθήκη με αμέτρητα βιβλία. Γι’ αυτό από πολύ νωρίς ανέπτυξε πολλά ενδιαφέροντα. «Όταν απαγορεύεις σε κάποιον την καλλιέργεια, κατά έναν τρόπο τον σκοτώνεις» δηλώνει.Διαβάστε περισσότερα...

Σειρά δωρεάν εξετάσεων στο δήμο Παύλου Μελά«Ημέρες υγείας» από τις 23 Απριλίου.

Ξεκινούν σε λίγες μέρες, στις 23 Απριλίου, οι «Ημέρες Υγείας» τις οποίες διοργανώνει ο δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Οι «Ημέρες Υγείας» που θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Μαΐου περιλαμβάνουν:

Δωρεάν έλεγχους- μετρήσεις (screen tests ):
Σπιρομετρήσεις
Μετρήσεις οστικής πυκνότητας
Εξετάσεις μαστού και μαστογραφίες
Ψηλάφηση –διαγνωστικό υπέρηχο για ανεύρεση θυρεοειδικών όζων
Β . Ενημερωτικές ομιλίες με τα εξής θέματα:

Δωρεά οργάνων –Μεταμοσχεύσεις
Παθήσεις θυρεοειδούς αδένα
Μακροζωία και επιτυχημένη γήρανση
Αθλητικές κακώσεις
AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Ασφαλές Διαδίκτυο


Διαβάστε περισσότερα...

Παρέμβαση από το σωματείο ΑμεΑ: "Δώστε τέλος στο διασυρμό"Το αναπηρικό κίνημα έχει καταθέσει εδώ και χρόνια προτάσεις για τη διασφάλιση του συστήματος απόδοσης επιδομάτων αναπηρίας. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου ΑμεΑ, με αφορμή το θέμα με τα «μαϊμού» επιδόματα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Αναφέρουν:
«Τις τελευταίες ημέρες οι Έλληνες με αναπηρία διαπομπεύονται και διασύρονται, τόσο από τις πολιτικές ηγεσίες, όσο και από τα ίδια τα ΜΜΕ, αφού ξαφνικά στα μάτια και στα στόματα όλων αυτών, όλοι εμείς, τα άτομα με αναπηρία, μετατραπήκαμε αδιακρίτως και αυθαίρετα είτε σε «μαϊμούδες», είτε σε «προϊόντα» βιομηχανικής παραγωγής. Αφορμή για όλα αυτά στάθηκε η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με τον αριθμό των δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων που δεν απογράφηκε, κατά τη διαδικασία απογραφής.

Όταν το αναπηρικό κίνημα από τη δεκαετία του 1980 και του 1990 ζητούσε Ενιαία Αρχή Πληρωμών των προνοιακών επιδομάτων, γιατί είχε αντιληφθεί από τότε τα φαινόμενα της διαφθοράς, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, μετά από τόσα χρόνια, θα μετατρεπόταν από όπλο άμυνας για την ακεραιότητα του αναπηρικού κινήματος, σε όπλο επίθεσης από τις πολιτικές ηγεσίες και τα ΜΜΕ, κατά της ίδιας της αναπηρικής οικογένειας. Ο μέσος Έλληνας πολίτης, που προσπαθεί απεγνωσμένα, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών συνθηκών να σταθεί στα πόδια του, δεχόμενος αυτήν την προπαγάνδα αναληθειών και αυθαίρετων συμπερασμάτων «ειδικών», στρέφει το βλέμμα του επάνω μας με αμφισβήτηση. Αυτή η αμφισβήτηση, τώρα που η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί μονόδρομο για όλους τους πολίτες, μας προσβάλλει και μας θυμώνει.

Για ποιον λόγο, εκτός από αυτόν του τηλε-εντυπωσιασμού, δόθηκε ο αριθμός αυτός των μη απογραφέντων στη δημοσιότητα, χωρίς προηγουμένως να αναλυθεί;
Σαφώς, κάποιοι δεν πήγαν εκ του πονηρού. Χρέος της πολιτείας είναι να τους εντοπίσει έναν-έναν και να τους τιμωρήσει ανάλογα. ΟΛΟΥΣ όμως! Και τους ψευτοανάπηρους, και τους επίορκους γιατρούς που «γνωμάτευσαν», και τους πολιτικούς που «έσπρωξαν» τους προηγούμενους δύο, αλλά και τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών, που χωρίς να εξατάζουν καθόλου, έδιναν ποσοστά αναπηρίας.

Κάποιοι άλλοι το αμέλησαν, στην Ελλάδα των διαρκών παρατάσεων. Εξάλλου λόγω των πολλών προβλημάτων ανά τη χώρα (π.χ. αδυναμία των Δήμων να χορηγήσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις, έλλειψη δικαστικής συμπαράστασης γονέων ΑμεΑ, αδυναμία ΚΕΠ να εξυπηρετήσουν τους πολίτες κ.λπ. κλπ.), υπήρχε αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων που δεν απογράφηκε.

Κάποιοι απεβίωσαν και δεν απεγράφησαν.
Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λάμβαναν το επίδομα μέχρι και τον Ιανουάριο, εξαιτίας της λήξης της ισχύος της απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής που κατείχαν, δεν μπορούσαν και δεν όφειλαν να απογραφούν και μοιραία να εμφανίζονται ως απόντες.

Οι τεράστιες λίστες αναμονής στον νέο, και δυστυχώς, αργοκίνητο θεσμό των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν τους επέτρεπαν να ενταχθούν έγκαιρα εκ νέου στη λίστα των επιδοτούμενων.
Ποιος θα μας δώσει σαφή στοιχεία για όλα αυτά; Δεν θέλουμε άλλες εικασίες, αλλά αυθαίρετα συμπεράσματα συκοφάντησής μας. Θέλουμε μόνο τεκμηριωμένα στοιχεία, τίποτε άλλο!

Και αν η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα περιβόητα αποτελέσματα της απογραφής μας προκάλεσε οργή και αγανάκτηση, αυτό που μας τρομάζει είναι η επόμενη μέρα. Γιατί;

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας θα υπάρξει επανεξέταση ΟΛΩΝ των ατόμων με αναπηρία. Αυτό που δεν διευκρινίστηκε είναι ότι με τον νέο Κώδικα Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας - Κ.Ε.Β.Α. σε πολλές αναπηρίες μειώνονται τα ποσοστά, που αποδίδει η επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δηλαδή άτομα, που σύμφωνα με τον μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενο Κ.Ε.Β.Α. είχανε ποσοστό αναπηρίας τέτοιο, που τους ενέτασσε στο κλιμακωτό φάσμα των παροχών, ξαφνικά μεγάλη μερίδα αυτών των ατόμων θα πάψει να χαρακτηρίζεται «άτομο με αναπηρία» για το Υπουργείο Υγείας.

Μέσα από όλα αυτά φαίνεται ολοφάνερα η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, και καθαρά δημοσιονομικούς λόγους, να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, άρα και οι όποιες παροχές. Είμαστε προ των πυλών μίας μεθοδευμένης «τεχνητής» μείωσης του αριθμού των ατόμων με αναπηρία, όχι όμως γιατί θα ανακαλυφθούν ανάπηροι «μαϊμού», αλλά πολύ απλά γιατί έχει αλλάξει το «μέτρο» αξιολόγησης, που θα οδηγήσει στον αποχαρακτηρισμό του ατόμου.
Οπότε η συζήτηση από τους γνωστούς «ειδικούς» για νέους αναπήρους μαϊμού θα ξαναρχίσει...

Τι θα γίνει όμως με όλους εμάς; Για πόσο ακόμη θα αντέχουμε πολιτικά και δημοσιονομικά παιχνίδια;
Δυστυχώς, πρωτίστως για εμάς και δευτερευόντως για τις πολιτικές ηγεσίες οι επιπρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία μας δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοσιονομική κρίση, ούτε από πολιτικά παιχνίδια. Απαιτούν ηθική και υλική στήριξη από την Ελληνική Πολιτεία.

Εμείς, ως Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνου τασσόμαστε υπέρ κάθε πρακτικής η οποία θα παύσει φαινόμενα διαφθοράς που λειτουργούν εκμεταλλευόμενα των δικών μας αναγκών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δεχθούμε στο βωμό της όποιας «εξυγίανσης» να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μας και να αμφισβητείται η αναπηρία μας ευθέως ή εμμέσως.

Για όλους εκείνους που ανακάλυψαν λίαν προσφάτως τη φωτιά, αγνοώντας επιδεικτικά όλες τις προτάσεις και υποδείξεις του αναπηρικού κινήματος για τη στεγανοποίηση και τη διασφάλιση του συστήματος απόδοσης επιδομάτων αναπηρίας, εμείς τους λέμε ότι η φωτιά θέριεψε και έγινε πυρκαγιά και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους είναι οι καμένοι. Καλό θα ήταν να ασχοληθούν επιτέλους με τους εμπρηστές και να σταματήσουν τον ασύστολο διασυρμό και τη συκοφάντηση του αναπηρικού κινήματος».


Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε παραλίεςΑίρονται τα εμπόδια για την υλοποίηση σημαντικών έργων της Περιφέρειας, καθώς έπειτα από συνεχόμενα αιτήματα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιάννη Μαχαιρίδη...
...προς τα αρμόδια υπουργεία, υπεγράφησαν υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ξεπερνιόνται αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που αφορά στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε παραλίες, δίνοντας το πράσινο φως στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος με τίτλο “Συστήματα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου”.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης και ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία κατατάσσονται οι αφαλατώσεις στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, επιτρέποντας να προχωρήσουν τα έργα αφαλατώσεων στα νησιά.

Ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει, επίσης, να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας για την όδευση των αγωγών άλμης και τροφοδοσίας των μονάδων αφαλάτωσης.


Διαβάστε περισσότερα...

• «Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης...»Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Νέας
Δημοκρατίας Τ.Ο Ρόδου

Θυμίζουμε ότι το έτος 2008 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Κώστα Καραμανλή, θέσπισε το πρώτο Εκπαιδευτικό Νομοθέτημα για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα, λοιπόν με τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2.10.2008), η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως και η γενική Εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει Ε.Α.Ε. σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το υπουργείο Παιδείας...
Η αρχή έγινε, αλλά αυτό δεν αρκεί...Αρκεί;

Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την παροχή δωρεάν Δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Θεμελιώδη υποχρέωση μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής κοινωνίας αποτελεί βέβαια, η διασφάλιση σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην πρόνοια, στην υγεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην εργασία...


Διαβάστε περισσότερα...

Αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες.

Με το Ν. 2716/99 (άρθρο 22) καταργήθηκε η διάταξη του Ν. 2072/92 (άρθρο 18,παράγραφος 3) με αποτέλεσμα τα άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες τα οποία εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη να αποκλείονται από το προνοιακό επίδομα που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα ο Ν. 2716/99 προβλέπει ότι 'άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που επιδοτούνται από προνοιακό ή άλλο επίδομα, διατηρούν το επίδομά τους αυτό και όταν υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, απασχολησιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ημερήσια φύλαξη και ψυχολογική υποστήριξη', επομένως δεν διατηρούν το επίδομά τους ούτε εφόσον εργάζονται, όπως προέβλεπε ο Ν.2072/92 (άρθρο 18) ούτε εφόσον λαμβάνουν σύνταξη.

Ο αποκλεισμός αυτός συνιστά αθέμιτη διάκριση σε βάρος των ατόμων με βαριά αναπηρία και αντικίνητρο για την εργασιακή του αποκατάσταση. Το προνοιακό επίδομα για τα ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες, αλλά και για όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες, προβλέπεται γιατί αναγνωρίζεται η οικονομική επιβάρυνση (ιατρική κ.α) που συνεπάγεται η αντιμετώπιση της πάθησής τους και όχι γιατί προβλέπεται ότι δεν θα εργαστούν ή είναι ανίκανοι για εργασία. Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις αναπηρίας, όπως η κώφωση ή η τύφλωση, το επίδομα λαμβάνεται - και ορθώς- σε κάθε περίπτωση και δεν συνδέεται με το εισόδημα από εργασία ή σύνταξη που τυχόν λαμβάνει ο δικαιούχος.

Επειδή, η εν λόγω διάταξη συνιστά αθέμιτη διάκριση και παραβιάζει την αρχή της ισότητας
Επειδή, η άδικη αυτή διάταξη συνιστά επί της ουσίας απαγόρευση από την πολιτεία να εργαστούν οι ανάπηροι πολίτες με βαριάς μορφής αναπηρία
Επειδή, το κράτος οφείλει να δίνει κίνητρα και να μεριμνεί για την εργασιακή αποκατάσταση των ανάπηρων πολιτών και όχι να θεσμοθετεί αντικίνητρα

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται ν’ αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για την άρση αυτής της αδικίας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου


Διαβάστε περισσότερα...

Απογραφή: Χαμός με τα προνοιακά επιδόματαΠλοκάμια σε όλη τη χώρα είχε το κύκλωμα με τα «μαϊμού» προνοιακά επιδόματα, όπως αποκαλύπτουν οι έλεγχοι του υπουργείου Υγείας. Τυφλοί, κωφάλαλοι και άτομα με κάθε είδους αναπηρία συνέρρεαν κατά εκατοντάδες στις αρμόδιες υπηρεσίες, υποβάλλοντας ψευδή δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το προνοιακό επίδομα.

Στην επαρχία ειδικά, οι τυφλοί πολλαπλασιάζοντας κάθε χρόνο με καταιγιστικό ρυθμό, μιας και οι πελατειακές σχέσεις και ο ανύπαρκτος έλεγχος από τους γιατρούς, είχε ως αποτέλεσμα την παροχή αναπηρικών επιδομάτων ακόμα και σε υγιέστατους πολίτες.

Στη Ζάκυνθο, τα «επιδόματα – μαϊμού», από τους 689 τυφλούς που έως τώρα εισέπρατταν επιδόματα, με την απογραφή περιορίστηκαν στους 150, δηλαδή κατά 539 λιγότεροι.

Ρεκόρ αναπηρίας σε όλη τη χώρα

Τυφλοί:

• Στο Ηράκλειο 1.271 (σε σύνολο 5.371 δικαιούχων όλων των επιδομάτων)
• Στη Ζάκυνθο 689 (σε σύνολο 1.445 δικαιούχων επιδομάτων)
• Στη Φλώρινα 374 (σε σύνολο 667 δικαιούχων επιδομάτων)
• Στην Καβάλα 644 (σε σύνολο 1.369 δικαιούχων επιδομάτων)
• Στη Χίο 625 (σε σύνολο 1.460 δικαιούχων επιδομάτων)

Βαριά ανάπηροι:

• Στην Κομοτηνή 2.816 βαριά ανάπηροι (σε σύνολο 4.419 δικαιούχων επιδομάτων)
• Στη Χαλκίδα 2.371 βαριά ανάπηροι (σε σύνολο 4.193 δικαιούχων επιδομάτων)
• Στη Θεσσαλονίκη από το 2009 στο 2010 έχουμε αύξηση βαριά αναπήρων κατά 1.157 άτομα
• Σε όλα τα άλλα επιδόματα έχουμε μεταβολή -366 έως +112 άτομα

Ακρωτηριασμένοι:

• Στην Κεφαλονιά 371 ακρωτηριασμένοι (σε σύνολο 683 δικαιούχων επιδομάτων)

Νεφροπαθείς:

• Στις Σέρρες 400 άτομα παίρνουν επίδομα νεφροπαθών (συγκριτικά, 480 έχει η Αν. Αττική). Ο νομός Σερρών έχει πληθυσμό 176.000, ενώ της Ανατ. Αττικής ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

Απίστευτες περιπτώσεις


Στη Ζάκυνθο εντοπίστηκε ταξιτζής με επίδομα τυφλότητας. Μάλλον το αμάξι ήξερε το δρόμο από μόνο του…

Δικαιούχος επιδόματος τυφλότητας προσήλθε στο ΚΕΠ και υποδείκνυε στους υπαλλήλους πώς να συμπληρώσουν την αίτηση απογραφής.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα «ξέχασε» να δηλώσει το θάνατο της μητέρας της από το 2006. Έτσι έπαιρνε κανονικά το επίδομα τυφλότητας που καταβαλλόταν στη μητέρα της με κόστος για το κράτος 17.000 ευρώ.

Σοκ προκάλεσε σε υπαλλήλους ΚΕΠ, όταν είδαν άτομα με… νοητική στέρηση να συμπληρώνουν μόνα τους τις αιτήσεις, που πιστοποιούσαν την αναπηρία τους.

Δημοσιογράφος μεγάλης ηλικίας με ολική τυφλότητα είχε αποποιηθεί το επίδομά του και το είχε μεταβιβάσει, άγνωστο με ποιο τρόπο, σε άλλο άτομο.

Φυσικά οι πολίτες από μόνοι τους δεν μπορούσαν να πάρουν τα προνοιακά επιδόματα. Χρειάζονταν και τη βοήθεια κάποιου γιατρού που θα πιστοποιούσε την αναπηρία. Ορισμένοι γιατροί μάλιστα πιστοποιούσαν παθήσεις ακόμα και άσχετες με την ειδικότητά τους.

Πνευμονολόγος πιστοποίησε βαριά νοητική στέρηση για πολίτη και εκείνος πήρε επίδομα.

Γυναικολόγος πιστοποίησε άσθμα

Γυναικολόγος, τέλος, χορήγησε πιστοποιητικό για κατάθλιψη

Όσοι εισέπραξαν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, θα κληθούν να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, ενώ αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο να διωχθούν ποινικάΔιαβάστε περισσότερα...

Η ευεργετική τσουκνίδαΤα οφέλη για την υγεία.

Η τσουκνίδα ανήκει στο γένος των αγγειόσπερμων φυτών Κνίδη και στην οικογένεια των Κνιδοειδών. Ουσιαστικά, οι τσουκνίδες είναι ζιζάνια, όμως, σε μερικές περιοχές κάποια είδη έχουν μεγάλη οικονομική σημασία. Για παράδειγμα, από ένα είδος τσουκνίδας στην Ασία λαμβάνονται κλωστικές ίνες από τον βλαστό για την παραγωγή υφασμάτων ενώ αποξηραμένες τσουκνίδες δίνονται σαν τροφή σε ζώα.Η τσουκνίδα θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική για τον οργανισμό, καθώς είναι πλούσια σε μεταλλικά άλατα. Περιέχει ασβέστιο, χαλκό, χλώριο, κάλιο, πυρίτιο, νάτριο και σίδερο.

Συγκεκριμένα, το αφέψημα του είδους Urtica urens Κνίδη η καυστηρά, που βρίσκεται και στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό διουρητικό και κατά της πέτρας της χολής, ενώ ο χυμός των σπόρων του σταματά την αιμορραγία.

Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους βοτανολόγους, βοηθά στην αντιμετώπιση δερματικών εκζεμάτων, συμβάλλει στην μείωση του ουρικού οξέος και γενικώς συμβάλλει στην καλή κυκλοφορία του αίματος.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Γερά ποτήρια οι ΕυρωπαίοιΔιπλάσια του παγκόσμιου μέσου όρου η κατανάλωση αλκοόλ.

Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη και συγκεκριμένα 12,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ τον χρόνο ή σχεδόν τρία ποτήρια κρασί ημερησίως, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κι ενώ ο τίτλος του βαρύτερου πότη στον κόσμο αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όπου η κατανάλωση είναι σχεδόν διπλάσια του μέσου παγκόσμιου όρου, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα επίπεδα κατανάλωσης από περιοχή σε περιοχή καθώς και διαφορές στο πόσο συχνά, πού και πότε πίνουν οι Ευρωπαίοι.

Ανά περιοχές, οι μεγαλύτεροι πότες καταγράφονται στην κεντρική-ανατολική και ανατολική Ευρώπη με κατανάλωση 14,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά ενήλικα τον χρόνο σε σύγκριση με 12,4 λίτρα στην κεντρική-δυτική και δυτική Ευρώπη, 11,2 λίτρα στη νότια Ευρώπη και 10,4 λίτρα στις σκανδιναβικές χώρες.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι στην ΕΕ σχεδόν το 12% όλων των θανάτων το 2004 μεταξύ ανθρώπων ηλικίας 15 με 64 αποδίδονται στο αλκοόλ, ανάλογο με 1 σε 7 θανάτους για τους άνδρες και 1 σε 13 για τις γυναίκες.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ασπίδα κατά του διαβήτη το πρωινόΤο πρώτο γεύμα της μέρας μπορεί να σώσει τους άνδρες.

Ερευνητικά δεδομένα από μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard στις Η.Π.Α. αποκάλυψε ότι οι άνδρες που συστηματικά δεν τρώνε πρωινό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Τα στοιχεία της έρευνας που έγινε σε 30.000 άνδρες δείχνουν πως ακόμα και αυτοί που δεν είναι παχουλοί και τρώνε υγιεινά και ισορροπημένα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη εφόσον δεν καταναλώνουν πρωινό.

Στο αρχικό στάδιο της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, κανένας από τους άνδρες δεν είχε διαβήτη. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες που που σπανίως κατανάλωναν πρωινό είχαν κατά 21% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν συστηματικά πρωινό.

Σημειώνεται ότι οι ερευνητές παρακολούθησαν τις διατροφικές συνήθειες όσον αφορά τη λήψη πρωινού 29.206 ανδρών για μια περίοδο 16 ετών.

Επιπλέον, αυτοί που έτρωγαν ισορροπημένα μεν αλλά μόνο μια ή δυο φορές την ημέρα είχαν 25% περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η κατανάλωση τριών κυρίως γευμάτων την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού φαίνεται ότι αποτελεί το ιδανικό διατροφικό μοτίβο που κρατάει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μακριά από τους άνδρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παρόμοιες έρευνες που να αφορούν τις γυναίκες.


Διαβάστε περισσότερα...

Η χειρότερη μαία όλων των εποχώνΈριξε το μωρό στο πάτωμα, παραλίγο να σκοτώσει τη μητέρα και άλλα πολλά!
Μια 56χρονη μαία, ονόματι Νταϊάνα Γουόργουικ, κινδυνεύει με απόλυση, καθώς έριξε ένα νεογνό στο πάτωμα με το κεφάλι, και παραλίγο να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στη γυναίκα που το γεννούσε.

Συγκεκριμένα, καθώς κρατούσε το νεογέννητο μωρό, αυτό της γλίστρησε από τα χέρια της και προσγειώθηκε με το κεφάλι στο πάτωμα και στη συνέχεια παραλίγο να σκοτώσει τη μητέρα του νεογνού, καθώς σκόπευε να τοποθετήσει ένα μηχάνημα καρδιοτοκογραφίας μέσα στη πισίνα τοκετού, ενώ αυτό ήταν συνδεδεμένο στη πρίζα!

Η ίδια δήλωσε ότι είχε αποσπαστεί η προσοχή της από την ασθένεια της μητέρας της και ότι έριξε το μωρό «κατά λάθος».

«Η αδιακρισία, η επιπολαιότητα και η απροσεξία είναι οι λέξεις που ταιριάζουν με το περιστατικό. Παρά την εκπαίδευση της, διέπραξε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Αγνόησε πλήρως το ιερό έργο της εργασίας της και η περίπτωση θα εξεταστεί εξονυχιστικά», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη μαία παρεκκλίνει της πρέπουσας συμπεριφοράς της.

Στο παρελθόν, είχε κλέψει ένα αποσμητικό από τη τσάντα μιας ασθενούς και άρχισε να το ψεκάζει στις μασχάλες της και να καθαρίζει τα… παπούτσια της!

Επιπλέον, αρκετές γυναίκες είχαν παραπονεθεί στο μαιευτήριο ότι η μαία φωνάζει βίαια στις ετοιμόγεννες γυναίκες, σε απόσταση μόλις 15 εκατοστών από τα πρόσωπά τους.

Η Γουόργουικ έγινε νοσοκόμα το 1981 και μαία το 1993. Ωστόσο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απείχε από την εργασία και όταν επέστρεψε δεν πραγματοποίησε την αναγκαστική πρακτική άσκηση. Σήμερα, το Συμβούλιο Μαιευτικής εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσης της.


Διαβάστε περισσότερα...

Φρένο στο... φαγητό και αλκοόλΣυμβουλές... τετριμμένες αλλά πολύτιμες αυτές τις μέρες.

Τις γιορτινές μέρες του Πάσχα ο οδηγός της παρέας να αποφύγει την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ, γιατί οδηγεί σε μείωση των αντανακλαστικών του.

Όταν μία παρέα κάθεται για φαγητό, ο οδηγός θα πρέπει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά στην κατανάλωση εδεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της πέψης, μία μεγάλη ποσότητα αίματος του σώματός μας συσσωρεύεται γύρω από το στομάχι, με αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού μας να ατονούν. Έτσι, θα εμφανιστεί υπνηλία στον οδηγό και τα αντανακλαστικά του θα μειωθούν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επίσης, ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζεται αρνητικά είναι η συμπεριφορά του, μιας και προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα στον προορισμό του, με οποιοδήποτε τρόπο.

Ακόμα μία λανθασμένη κίνηση, είναι ο οδηγός να συνδυάσει, ακόμα και μικρή ποσότητα φαγητού, με αλκοόλ. Επίσης, το να καταναλώνουμε αλκοόλ με «γεμάτο στομάχι» είναι μία άποψη εντελώς λανθασμένη. Το αλκοόλ κυκλοφορεί στο αίμα μας και μειώνει σημαντικά τα αντανακλαστικά μας, ενώ τις περισσότερες φορές μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε επαγγελματίες οδηγοί αγώνων.

Η παρέα και το κέφι δεν θα πρέπει να μας παρασύρει ούτε λεπτό από τη στιγμή που είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή τη δική μας, των υπολοίπων επιβατών αλλά και των άλλων ανθρώπων που κυκλοφορούν στο δρόμο. Σε περίπτωση που γίνει υπερκατανάλωση, θα πρέπει ο οδηγός να αναβάλει για κάποιες ώρες το ταξίδι και να ξεκουραστεί ή να παραδώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου σε κάποιο άλλο άτομο που είναι νηφάλιο.


Πηγή: http://www.autotriti.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κλέφτες επέστρεψαν σκύλο στην τυφλή ιδιοκτήτριά τουΤον είχαν αρπάξει από τον κήπο της.

Μερικοί κλέφτες έχουν ψυχή! Άγνωστοι, οι οποίοι είχαν κλέψει το σκύλο ενός τυφλού κοριτσιού από το Κάνσας, ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της οικογένειας και τον επέστρεψαν στο σπίτι του.

Η Μίλι, ένα πιτ μπουλ που είναι εκπαιδευμένο ως οδηγός τυφλών, ήταν η μοναδική συντροφιά για την 5χρονη Άντρεα, η οποία είναι τυφλή και υποφέρει από εγκεφαλική παράλυση.

Το κοριτσάκι είχε λάβει το σκυλί ως δώρο, στις αρχές Μαρτίου. Αμέσως οι δύο τους έγιναν αχώριστες και, για πρώτη φορά, η Άντρεα ήταν ευτυχισμένη.

Ωστόσο, πριν από 2 εβδομάδες, ένα φορτηγάκι σταμάτησε έξω από το σπίτι της μικρούλας και κάποιοι άρπαξαν το σκυλί και εξαφανίστηκαν.

Οι γονείς της Άντρεα άρχισαν αμέσως έναν αγώνα για να βρουν τη Μίλι και να κάνουν και πάλι ευτυχισμένη την κόρη τους. Και, ω του θαύματος, πριν από λίγες ημέρες, η Μίλι περίμενε τα αφεντικά της στον κήπο, από όπου είχε εξαφανιστεί.
Μάλιστα, οι κλέφτες δεν διεκδίκησαν καν την αμοιβή που πρόσφεραν οι γονείς της Άντρεα για την εύρεση του σκύλου!


Διαβάστε περισσότερα...

Ανάπηρος μαθητής βασανίστηκε από τους καθηγητές τουΤον έδεσαν και τον υπέβαλαν σε ηλεκτροσόκ για επτά ώρες!

Αυτό το συγκλονιστικό βίντεο παρουσιάζει τα φρικιαστικά βασανιστήρια, στα οποία υπεβλήθη ένας ανάπηρος έφηβος από τους ίδιους του τους δασκάλους. Συγκεκριμένα, οι απάνθρωποι καθηγητές έδεσαν το άτυχο αγόρι και τον υπέβαλαν σε 31 ηλεκτροσόκ για περισσότερες από επτά ώρες.

Σφαδάζοντας σε αγωνία και φωνάζοντας για βοήθεια, ο Andre McCollins, «τιμωρήθηκε» από τους καθηγητές του, επειδή δεν έβγαλε το παλτό του στο σχολείο «Judge Rotenberg Center«, στη Καντόνα της Μασαχουσέτης.

Ο McCollins, ο οποίος έχει μαθησιακές δυσκολίες, μηνύει σήμερα το Rotenberg Center και τους καθηγητές, οι οποίοι τον υπέβαλαν στα απάνθρωπα βασανιστήρια πριν τρία χρόνια, που τον άφησαν σε τριήμερο κώμα.

Η δακρυσμένη μητέρα του θύματος, ονόματι Cheryl, η οποία είχε στείλει τον γιο της σε ιδιωτικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, δήλωσε: «Δεν τον έστειλα στο συγκεκριμένο σχολείο για να βασανίζεται, να τρομοκρατείται και να κακοποιείται. Δεν είχα ιδέα ότι συμβαίνουν τόσο φρικιαστικά γεγονότα στο σχολείο».

Οι γιατροί δήλωσαν επίσης ότι το σχολείο θα μπορούσε να είχε σκοτώσει το παιδί.

«Βρισκόταν σε μία κατατονική κατάσταση. Αυτό συμβαίνει σε άτομα που έχουν υποστεί έντονη ψυχολογική και σωματική βία. Τον είχαν αφήσει σε αυτή τη κατάσταση χωρίς τροφή και νερό και είναι πολύ τυχερός που δεν πέθανε», δήλωσε ο γιατρός Marc Whaley.

Το σχολείο έχει δεχτεί ευρέως την έντονη επίκριση για τη χρήση ηλεκτροσόκ ως μέσου θεραπείας σε μαθητές με αναπηρία.

Πριν δύο χρόνια, ο ΟΗΕ είχε καταδικάσει τη συγκεκριμένη τεχνική και είχε καλέσει το κυβερνήτη Ομπάμα να το σταματήσει.

Το περιστατικό συνέβη το 2002, όταν ο Andre McCollins ήταν 18 ετών. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, κατέφθασε η μητέρα του αγοριού και τον πήγε αμέσως σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Διαβάστε περισσότερα...

Ζει «εγκλωβισμένη» στο ίδιο της το σώμαΜπορεί μόνο να βλέπει και να ακούει.

Η κόρη της Michelle Wheatley χαρίζει στη μαμά της κάθε μέρα ένα λουλούδι, ενώ ο γιος της περνά μια μαργαρίτα στα μαλλιά της. Όμως η Michelle δε μπορεί ούτε να πει «ευχαριστώ» στα δύο της παιδιά, ή να τους δώσει ένα φιλί και μια αγκαλιά.

Η 28χρονη μητέρα δε μπορεί ούτε να κινηθεί ούτε να μιλήσει. Έχει «εγκλωβιστεί» μέσα στο σώμα της. Είναι παράλυτη από το λαιμό και κάτω εξαιτίας ενός σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη σε ηλικία 26 ετών. Μπορεί όμως να ακούσει, να δει και να σκέφτεται.Πλέον επικοινωνεί με την οικογένειά της ανοιγοκλείνοντας τα μάτια της. Όταν κοιτάει προς τα πάνω σημαίνει «ναι» και όταν τα κλείνει «όχι».

Ο σύντροφός της Rick Blease λέει: «Η Michelle λατρεύει τα παιδιά της και θέλει να τα δει να μεγαλώνουν. Δε θέλει να πεθάνει. Υπέφερε από ημικρανίες αλλά κανείς μας δε φανταζόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν με την κόρη μας και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει από τον πόνο».Ο ίδιος αναγκάστηκε να αφήσει τη δουλειά του για να μεγαλώσει τα παιδιά τους ζώντας με τα χρήματα που του δίνει η πρόνοια.Η μητέρα της Linda είπε ότι η κόρη της του ζήτησε πολλές φορές να την αφήσει και να συνεχίσει τη ζωή του αλλά εκείνος έχει μείνει στο πλάι της από την πρώτη στιγμή και δεν την έχει αφήσει λεπτό.


Διαβάστε περισσότερα...

Τερματοφύλακας με ένα χέριΚαι περισσή θέληση για ζωή.

Ο 38χρονος Tyrone Welcome αποδεικνύει ότι όταν κανείς έχει θέληση για ζωή, μπορεί όλα να τα καταφέρει. Αν και έχει μόνο ένα χέρι, αυτό δεν τον εμποδίζει να «φυλά» την εστία της ομάδας του, όπως κάθε άλλος τερματοφύλακας.

Παραδέχεται ότι οι αντίπαλοί του συνήθως υποτιμούν τις δυνάμεις του, αλλά όταν τον βλέπουν εν δράσει αλλάζουν γνώμη. Στους τελευταίους αγώνες του μάλιστα κατάφερε να σταματήσει τρεις φορές στις πέντε τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι.

«Επειδή πρέπει να είμαι πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, το μυαλό μου είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Νομίζω ότι λόγω αυτού μπορώ να προβλέπω καλύτερα τι θα συμβεί» λέει ο ίδιος.«Είναι κάτι σαν αντίστροφη ψυχολογία. Ξέρω ότι οι πιο πολλοί θα προσπαθήσουν να ρίξουν τη μπάλα στη δεξιά μου πλευρά, και γι’ αυτό εγώ πλησιάζω πιο πολύ στην αριστερή για να τους “εμψυχώσω” να χτυπήσουν προς τα εκεί. Μόλις το τολμήσουν, ρίχνω όλο το βάρος μου προς τα εκεί και σώζω την κατάσταση. Λειτουργεί πάντα» προσθέτει.Ο Tyrone παίζει στην ομάδα Aston Stars FC στο πρωτάθλημα Birmingham Southern League. Έχασε το χέρι του όταν ήταν 12 χρονών από ηλεκτροπληξία, όταν ένα καλώδιο που μετέφερε άγγιξε ένα καλώδιο τροφοδοσίας.Διαβάστε περισσότερα...

Όλο και καλύτερα ο ΑμπιντάλΥποβλήθηκε την Τρίτη σε μεταμόσχευση ήπατος.

Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται για την ανάρρωση του Ερίκ Αμπιντάλ, όπως δήλωσε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Η πορεία της υγείας του γάλλου αμυντικού, ο οποίος την Τρίτη υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση στο συκώτι, είναι πάρα πολύ καλή και άπαντες προσδοκούν στην γρήγορη ανάρρωσή του.

«Τα πηγαίνει πολύ καλά. Οι γιατροί μου λένε ότι όλα πηγαίνουν όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αυτά είναι τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να έχουμε», τόνισε ο προπονητής των «μπλαουγκράνα».

Παράλληλα ο 41χρονος τεχνικός αναφέρθηκε και στα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν για το πρωτάθλημα και το Champions League, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στους παίκτες του. «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Αν κάνουμε έστω και ένα σφάλμα μπορεί να μας κοστίσει και στις δυο διοργανώσεις», ήταν τα λόγια του.

Ωστόσο ο Γκουαρντιόλα δεν θέλησε να μιλήσει για τον ημιτελικό κόντρα στην Τσέλσι, καθώς προέχει η πολύ δύσκολη αναμέτρηση με την Λεβάντε για το πρωτάθλημα.


Πηγή: http://www.sport-fm.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα πιο περίεργα πασχαλινά έθιμα ανά τον κόσμοΑπό μπουγελώματα μέχρι και... χορό του θανάτου.

Όπως συμβαίνει και με άλλες θρησκευτικές γιορτές, ο εορτασμός του Πάσχα εκτείνεται και πέρα από την εκκλησία. Από παλιά, το Πάσχα αποτελεί περίοδο εορτασμού και έχει συνδεθεί με πολλά παραδοσιακά έθιμα ανά τον κόσμο, όπως μπουγελώματα, το κάψιμο του Ιούδα, γιγαντιαίες ομελέτες, χαρταετοί κ.ά.

Αν λοιπόν μέχρι τώρα πιστεύατε ότι το σούβλισμα του αρνιού είναι το πιο περίεργο πασχαλινό έθιμο, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω πασχαλινά έθιμα διαφόρων λαών του κόσμου:


1. Τσεχία- Ουγγαρία-Σλοβακία: Το «ξύλο» είναι… υγεία

Ένα από τα πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα συμβαίνει στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η παράδοση προστάζει οι άνδρες να μαστιγώνουν(!) τις γυναίκες τους τη Μεγάλη Δευτέρα. Αφού τις βρέξουν με μπόλικο νερό, έπειτα τις μαστιγώνουν με χειροποίητα μαστίγια, φτιαγμένα από ιτιά και διακοσμημένα με κορδέλες στα άκρα τους. Το μαστίγωμα έχει συμβολική σημασία. Σύμφωνα με το θρύλο οι γυναίκες μαστιγώνονται από τους συζύγους τους, ώστε να διατηρούν την ομορφιά και την υγεία τους την επόμενη χρονιά. Η ομορφιά θέλει θυσίες!!!

2. Φινλανδία: Βγήκαν έξω οι δαίμονες

Στη Φινλανδία τα παιδιά μασκαρεύονται και ζητιανεύουν στους δρόμους, ενώ στα χέρια τους κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική, μάλιστα, Φινλανδία τα πυροτεχνήματα είναι το κέντρο της προσοχής. Η παράδοση έχει και εδώ συμβολική σημασία, αφού σκοπός των κρότων και των πυροτεχνημάτων είναι να τρομάξουν τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου.

3. Ισπανία: Ο χορός του θανάτου

Τη Μεγάλη Τρίτη στην Ισπανία λαμβάνει χώρα ένας παραδοσιακός χορός -ο χορός του θανάτου- μέσα στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους. Κάθε άτομο που παίρνει μέρος στο χορό είναι μασκαρεμένο. Στο τέλος η παρέλαση καταλήγει σε μια πελώρια συγκέντρωση μασκαρεμένων σκελετών που κρατούν στα χέρια τους κουτιά γεμάτα στάχτη. Ο χορός αρχίζει τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται για τρεις ώρες, μέχρι τις τρεις το πρωί που τα φαντάσματα προκαλούν την Αγία Τριάδα.

4. Γαλλία: Ομελέτα να φάνε και οι κότες!

Περισσότερα από 4.500 αβγά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας γιγαντιαίας ομελέτας στους δρόμους της πόλης Χοξ, στη Γαλλία. Το γεύμα προορίζεται να σιτίσει 1.000 άτομα, ενώ το ψήσιμο γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης.

5. Ελβετία: Το άγιο νερό

Σε ολόκληρη την Ελβετία αλλά ιδιαίτερα στα μικρά χωριά οι ντόπιοι μετατρέπουν τις βρύσες τους σε «πασχαλινά πηγάδια». Πιο συγκεκριμένα, βάφουν τις όψεις των πηγών και τοποθετούν λουλούδια για τη διακόσμησή τους. Σκοπός είναι να γιορτάσουν το συμβολισμό του νερού αλλά και τη σημασία του για τις ξηρές περιοχές των Άλπεων.

6. Γερμανία: Ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων

Από την παραγωγή στην κατανάλωση αλλά και στην ανακύκλωση. Στη Γερμανία η παράδοση προβλέπει την καύση των χριστουγεννιάτικων δέντρων την περίοδο του Πάσχα. Συμβολίζει την νίκη της όμορφης και ηλιόλουστης άνοιξης έναντι των κρύων γκρίζων ημερών του χειμώνα.

7. Λετονία: Τσούγκρισμα αβγών με συνέπειες…

Το παραδοσιακό έθιμο του τσουγκρίσματος αβγών επικρατεί και στη Λετονία με τη διαφορά ότι αναδεικνύεται σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα – κάτι σαν ρώσικη ρουλέτα! Οι παίκτες δένουν τα ημι-βρασμένα αβγά σε μια κλωστή και τα τσουγκρίζουν από απόσταση. Νικητής όπως αντιλαμβάνεστε είναι αυτός που θα σπάσει το αβγό του αντιπάλου του, ωστόσο ο χαμένος έχει να πληρώσει… το λογαριασμό του καθαριστηρίου!!!

8. Βρετανία: Το φιλί «βασανιστήριο»

Στην πόλη Χάνγκερφορντ οι νεοδιορισμένοι αστυνομικοί καλούν όλους τους άνδρες στο Δημαρχείο της πόλης, σφυρίζοντας ένα χαρακτηριστικό σύνθημα με τη σφυρίχτρα τους. Δύο άντρες επιλέγονται να παρελάσουν σε όλη την πόλη μοιράζοντας πορτοκάλια στις διερχόμενες κυρίες. Σε αντάλλαγμα παίρνουν ένα φιλί! Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άνδρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην παρέλαση αυτή!

9. Βερμούδες: Το πέταγμα του χαρταετού

Τη Μεγάλη Παρασκευή στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των Βερμούδων οι κάτοικοι πετάνε πολύχρωμους χαρταετούς, συμβολίζοντας την Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό. Η ιστορία λέει ότι ο «δάσκαλος» χρειαζόταν ένα απλό αλλά διαρκές σύμβολο για να βοηθήσει τους μαθητές του να κατανοήσουν την Ανάληψη. Έτσι, έφτιαξε έναν χαρταετό, τον διακόσμησε με την εικόνα του Χριστού και τον πέταξε στον ουρανό.

10. Πολωνία: Το μεγαλύτερο μπουγέλο!

Στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του Πάσχα καλό θα είναι να έχετε μαζί σας… μια πετσέτα, μια ομπρέλα ή ένα αδιάβροχο! Ειδικότερα, τη Δευτέρα του Πάσχα, όπου λαμβάνει χώρα ένα περίεργο έθιμο: Το Smingus-dyngus εφαρμόζεται από τον 15ο αιώνα και κατά τη διάρκειά του τα αγόρια μπουγελώνουν τα κορίτσια!


Διαβάστε περισσότερα...

Φακόπιτα για Γκίνες φτιάχνουν στον Πύργο το Μ. ΣάββατοΤο πρωτότυπο εγχείρημα είναι μία δράση φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Με αγωνία αναμένουν οι κάτοικοι του Πύργου το Μεγάλο Σάββατο, ημέρα κατά την οποία στην κεντρική πλατεία της πόλης θα κατασκευαστεί η μεγαλύτερη πίτας με φακές που έχει γίνει ποτέ σε ολόκληρη την Ελλάδα, από την οργάνωση «Στήριξη Ζωής».

Η δράση, η οποία έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα,θα έχει πανελλαδική δημοσιογραφική κάλυψη. Εκτός όμως από την προβολή, στόχος των διοργανωτών της είναι να «σπάσουν» ένα από τα ρεκόρ του βιβλίου «Γκίνες»!

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» ο καθηγητής αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής Νίκος Κάρδαρης, ο οποίος θα επιχειρήσει να «σπάσει» το ρεκόρ της μεγαλύτερης φακόπιτας στην Ελλάδα είπε: «Η εκδήλωση έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ταιριάζει απόλυτα με τις ημέρες του Πάσχα που όλοι, πρέπει να στέλνουμε μηνύματα αισιοδοξίας και αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω, πρώτα απ' όλα, τον δήμο Πύργου που «αγκάλιασε» την πρωτοβουλία μας, αλλά και τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε καν να ξεκινήσουμε το εγχείρημα αυτό».


Διαβάστε περισσότερα...

Έγιναν ανάρπαστα τα «αρνιά χωρίς μεσάζοντες»Αρνιά υπάρχουν!

Κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων στην Κρήτη για την ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία τους να διαθέσουν αρνιά για το Πάσχα απευθείας στους καταναλωτές, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες και σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr διέθεσαν , μέσω του κρεοπωλείου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου 1500 αρνιά, ενώ υπήρξαν και 300 ενδιαφερόμενοι που ..έμειναν με την «χαρά» καθώς το αίτημα τους δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου τονίζουν ότι θα μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερα αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της έλλειψης αποθηκευτικού χώρου και υπόσχονται ότι θα επανέλθουν πιο οργανωμένα.


Διαβάστε περισσότερα...