Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛ 1172 25.11.2010 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος οικογένειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                                    ΠΟΛ. 1172
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ                                                     ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210-3644781
FAX : 210-3642251
e-mail: dttl@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος οικογένειας.

Με αφορμή την υποβολή τηλεφωνικών αιτημάτων φορολογουμένων και ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας,
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί νομίμως στο όνομα των γονέων, για τα οποία δεν συντρέχει καμία απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά υφίσταται αποδεδειγμένη αναπηρία σε ανήλικα τέκνα της οικογένειάς των (κινητική αναπηρία, νοητική υστέρηση,  αυτισμός κλπ), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α’), παρέχονται ορισμένες δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Η απαλλαγή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου αυτού άρθρου, παρέχεται και στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών, για παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’), ορίζεται ότι, οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 490/1976 όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, όπως αυτοί διακρίνονται από τις περιπτώσεις Α’, Β’ και Γ’ της ίδιας αυτής παραγράφου.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου αυτού άρθρου, προβλέπεται ότι, για το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο στους ανήλικους αναπήρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου αυτού άρθρου, προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι Υγειονομικές Επιτροπές ή τα όργανα που θα έχουν αρμοδιότητα για την εξέταση των παραπάνω αναπήρων, ως και των αναπήρων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 490/1976, για να διαπιστωθεί αν έχουν τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας, που προβλέπονται για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω αναπήρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών του νόμου εκδόθηκε η αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20.6.1990 (ΦΕΚ 381 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά στην ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου.
4. Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων του νόμου, έχει γίνει δεκτό (ΥΠ.ΟΙΚ. 1051096/464/Τ.Ε.Φ./20-5-2009), ότι οι προβλεπόμενες απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας είναι υποκειμενικές και χορηγούνται αποκλειστικά στα πρόσωπα εκείνα τα οποία ο νόμος ρητά κατονομάζει και θέτει τις ειδικές προϋποθέσεις που δικαιολογούν τη σχετική φορολογική απαλλαγή.
Συνεπώς, στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται αυτοκίνητο όχημα που έχει παραληφθεί από ανάπηρο μέλος οικογένειας, δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή η μετάθεση της αιτούμενης φορολογικής απαλλαγής στους γονείς των ανάπηρων τέκνων. Κατ’ ακολουθία, δεν παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί νομίμως στο όνομα των γονέων, τα οποία όμως δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή: taxnews
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΓΑ: Νέος τρόπος πληρωμής συντάξεων μέσω λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ

Στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των παροχών του προς τους συνταξιούχους προχωράει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, τις οποίες θα καταβάλλει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛΤΑ, κατ΄επιλογή του συνταξιούχου. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων του ΟΓΑ (άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) για την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής των συντάξεων θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Ο ΟΓΑ έχει ξεκινήσει ήδη την ταχυδρομική αποστολή προς τους συνταξιούχους του των Απογραφικών Δελτίων και σχετικών ενημερωτικών εντύπων μέσω των οποίων ενημερώνει για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος του Οργανισμού για την απογραφή του και την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμών.

Μετά το τέλος της απογραφής, η σύνταξή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού που θα έχει υποδείξει ο συνταξιούχος του ΟΓΑ στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛΤΑ. 

Κάθε Τετράμηνο θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του συνταξιούχου που τηρείτε σε Τράπεζα ή ΕΛΤΑ.

Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού συνταξιούχων (απογραφή): 
    
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των συντάξεων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛΤΑ, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξή του ως εξής:

1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο Απογραφικό Δελτίο και να το καταθέσει έως 31/12/2010 στο κατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛΤΑ που θα επιλέξει.

Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.

2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του:

α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Αν δεν διαθέτει ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα:

· Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.
· Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.
· Αν ο συνταξιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Για να κατατίθεται η σύνταξη στο λογαριασμό, που θα τηρείται σε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, πρέπει να γνωρίζει ότι :

· Ο λογαριασμός μπορεί να είναι καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛΤΑ.· Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της σύνταξης.

Κατά εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα πρέπει να είναι του Γονέα ή του Επιτρόπου.

Πηγή: http://www.express.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΟΣΑ: Επιδοτήστε την απασχόληση για να μειωθούν οι συντάξεις αναπηρίας

Η κρίση αυξάνει τη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας και ανικανότητας προς εργασία

Δεν είναι μόνον οι άνεργοι. Είναι και οι ασθενείς και γενικότερα οι ανίκανοι προς εργασία που αυξάνονται με την κρίση, διαπιστώνει ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Και καθώς η επιδότησή τους απορροφά περίπου το 10% των δημοσίων δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, «είναι επιτακτική μια μεταρρύθμιση των συστημάτων χορήγησης επιδομάτων ασθένειας και ανικανότητας προς εργασία» , προκειμένου «να μειωθεί το βάρος στα δημόσια οικονομικά των κυβερνήσεων» , όπως διαπιστώνει χαρακτηριστικά ο Οργανισμός σε έκθεσή του που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που δυσκολεύονται να εργαστούν είναι μακρόχρονη τάση στην περιοχή του ΟΟΣΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται «στη μετάβαση από τη βιομηχανική εργασία προς την παροχή υπηρεσιών, από τις θέσεις εργασίας με χαμηλή ειδίκευση προς θέσεις με υψηλή». O φείλεται επίσης « στη διάδοση της προσωρινήςαπασχόλησης κάτω από την πίεση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης».

Οι τάσεις αυτές «μείωσαν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους εργαζόμενους με χαμηλές ειδικεύσεις και χαμηλότερη εκπαίδευση» , στις τάξεις των οποίων ακριβώς «οι άνθρωποι με ανικανότητες»...

υπεραντιπροσωπεύονται. Το ίδιο μαρτυρά και το αυξανόμενο μερίδιο των πνευματικά ή ψυχικά αρρώστων στο σύνολο των ανίκανων προς εργασία.

Λίγο προτού ξεσπάσει η τελευταία κρίση, το συνολικό ποσοστό των ανίκανων προς εργασία στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού έφθανε στο 6% και ξεπερνούσε το μέσο ποσοστό ανεργίας. Ασφαλώς, οι κοινωνικές δαπάνες για την επιδότηση των ανθρώπων αυτών, που φτάνουν το 2% του ΑΕΠ, είναι πολύ χαμηλότερες. Και αυτό εξηγεί το μεγάλο ποσοστό φτωχών μεταξύ των ανικάνων προς εργασία. Το 22% των ανθρώπων με κάποια ανικανότητα ζουν σε καθεστώς φτώχειας (έναντι του 14% στον υπόλοιπο πληθυσμό) και σε ορισμένες χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ ή η Ιρλανδία, ένας στους τρεις ανίκανους προς εργασία πένεται! Ομως, με την οικονομική κρίση τα ποσοστά αυτά μπορεί να εκτιναχθούν πολύ περισσότερο, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ. Και αυτό μπορεί να συμβεί και με τις πολιτικές επιδομάτων που υιοθετούν οι κυβερνήσεις.

Απαιτείται «ισχυρή πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν οι αναγκαίες αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις» σημειώνει ο Οργανισμός. Η ιδέα χονδρικά είναι ότι, κατά τα πρότυπα των «ενεργών πολιτικών απασχόλησης» (δηλαδή κυρίως περιορισμό των επιδομάτων ανεργίας και στη θέση τους επιδότηση των επιχειρήσεων για πρόσληψη εργαζομένων), θα πρέπει να υιοθετηθούν αντίστοιχες πολιτικές «ενεργοποίησης» των ανίκανων προς εργασία.

Οπως εξήγησε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ανχελ Γκουρία«οι χώρες πρέπει να επιταχύνουν τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία ώστε να βρουν απασχόληση» «Πρέπει να αποφευχθεί η μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα αναπηρίας ή ανικανότητας προςαπασχόληση, όπως είχε γίνει κατά κόρον κατά τις προηγούμενες κρίσεις». Διότι «τα επιδόματα για ανικανότητα είναι υψηλότερα και ως εκ τούτου ελκυστικότερη επιλογή απ΄ ό,τι η μακροχρόνια ανεργία».

Τ ο κλειδί είναι να ενισχυθούν τα κίνητρα για την παραμονή στην αγορά εργασίας. Πρέπει δηλαδή για τους ίδιους τους αναπήρους ή ασθενείς «να αποδίδει η παραμονή τους στη δουλειά, η αναζήτηση δουλειάς ή η αυξημένη τους εργασιακή προσπάθεια». Επίσης για τουςεργοδότες «πρέπει να αποδίδει η μέσω επιδοτήσεων διατήρηση ή η επαναπρόσληψη αναπήρων ή ασθενών εργαζομένων» . Αναλόγως, θα πρέπει και οι υπόλοιπες «αρχές», όπως οι γιατροί, να έχουν κίνητρα ώστε να μη χορηγούν επιδόματα με χαλαρά κριτήρια.

Τέλος, παρατηρεί η έκθεση, η είσοδος στις τάξεις των «ανίκανων προς εργασία» ξεκινά από την «απουσία λόγω ασθενείας» από τη δουλειά! Το 50% ως 90% όσων παίρνουν επιδόματα ανικανότητας ξεκινούν με μια περίοδο επιδοτούμενης ασθένειας. Για αυτό και «οι χώρες με υψηλά ποσοστά απουσίας λόγω ασθενείας έχουν συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά νέων επιδομάτων για ανικανότητα». Οι χώρες με τις περισσότερες απουσίες από την εργασία λόγω ασθενείας είναι η Νορβηγία (7%) και η Σουηδία (5%). Η Ελλάδα εμφανίζεται τελευταία στον κατάλογο!.. 

Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Διαβάστε περισσότερα...