Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Έγκριση προγράμματος για τη ανεργία από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Open in new window
Από αριστερά: Ο Λευτέρης Γιαννάτος, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Σπυρίδων Σπύρου, Περιφερειάρχης Ι.Ν. ο Χρήστος Ανθης, Πρόεδρος Περιφερειακού


Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η συμμετοχή της Περιφέρειας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος.

Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε:

«Στις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που ανέκυψαν ένεκα της οικονομικής κρίσεως, προκειμένου να εξασφαλισθούν θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Με την υπ. Αριθμ. 31/24-05-2011 σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία δημοσιοποιήσαμε μέσω των Μ.Μ.Ε., καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού», άξονας προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους, Επαγγελματικές Ενώσεις. Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα, ενδεικτικά σε τομείς όπως Περιβάλλον / Πολιτισμός, Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, Στήριξη της εργασίας.
Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται πρωτίστως σε ανέργους με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και δίνεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους χωρίς επίδομα ανεργίας καθώς και σε ανέργους κάτω των 30 ετών.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου, καθαριότητα παραλιών, υπηρεσίες μέριμνας ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και παιδιών, δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα, δράσεις φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως συμπράττων φορέας του Προγράμματος, υποστηρίζει την υλοποίηση σχεδίων κοινωφελούς χαρακτήρα και διατίθεται να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους δικαιούχους που θα επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση της ΠΙΝ και ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος θα παρουσιάσει πρόταση υλοποίησης ειδικού ενδιαφέροντος για την κοινωνική ζωή της περιοχής του.

Μέχρι σήμερα, με συντονισμένες προσπάθειες της ΠΙΝ, έχει επιτευχθεί η ευρεία προβολή της πρόσκλησης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, η επίτευξη παράτασης υποβολής προτάσεων για 10 ημέρες επιπρόσθετα της αρχικής ημερομηνίας και η διαβούλευση με σημαντικό αριθμό δικαιούχων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προώθησης της απασχόλησης στην Περιφέρειά μας αλλά και στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, εισηγούμαι την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της συμμετοχής της ΠΙΝ στο Πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους».Διαβάστε περισσότερα...

Έτοιμος ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.Ο Οργανισμός Πολιτισμού κι Άθλησης του Δήμου Ρόδου είναι γεγονός, αφού απομένουν τα τυπικά για να ξεκινήσει η λειτουργία του με πρόεδρο τον Σάββα Διακοσταματίου κι αντιπρόεδρο τον Θανάση Μπαράκα.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη σύσταση του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ) που θα έχει πρόεδρο τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Σάββα Διακοσταματίου κι αντιπρόεδρο τον Θανάση Μπαράκα, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα αθλητισμού κι ΑμεΑ.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει 1 ή 4 Ιουλίου πρόκειται να εγκριθεί και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με 4.200.000 ευρώ τον χρόνο προϋπολογισμό. Ως γνωστό με τον «Καλλικράτη» καταργήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που λειτουργούσαν πριν στους Δήμους κι έτσι η δημιουργία των νέων δίνει μια «νότα» αισιοδοξίας σχετικώς με την προσπάθεια που θα γίνει για την ανάπτυξη, παρά την οικονομική κρίση.

Αξίζει φυσικά ν’ αναφερθεί πως στο νέο αυτόν οργανισμό θα υπάρχουν ως στελέχη του και σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, όπως επίσης εφτά λαϊκά μέλη που θα ψηφίζουν και θα παίρνουν μέρος στις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Ο Κώστας Ταρασλιάς, όπως έγινε γνωστό θα είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης στον οργανισμό αυτόν.
Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, ο ΔΟΠΑΡ θα έχει οκτώ γυμναστές, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν εφορείες για τα γήπεδα που θα είναι χωρισμένες ανά καποδιστριακό Δήμο, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους.

Περισσότερα για τις δράσεις του ΔΟΠΑΡ θα γίνουν γνωστά, αφότου ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ αναφέρεται ότι ο Θανάσης Μπαράκας, παρά το γεγονός ότι ήταν αρχηγός αποστολής στα Island Games, έμεινε τελικώς στη Ρόδο για να μπορέσει να συμμετάσχει στις όποιες διαδικασίες απαιτούνται, έτσι ώστε να τακτοποιηθεί το…γραφειοκρατικό.


Διαβάστε περισσότερα...

Οργάνωση και πορεία της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου


Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και πολλές δυσκολίες λόγω του προτοεφαρμοζόμενου Καλλικράτη, πάρθηκαν έγκαιρα αποφάσεις σχετικά με την αναδιοργάνωση και λειτουργία της ΔΑΕΑΝ, η οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, καθώς η επιχείρηση διπλασιάστηκε και συμπεριέλαβε στις λειτουργίες της και τις περιοχές Ελούντας και Καλού Χωριού.

Δυστυχώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί και η εμπλοκή και άλλων φορέων όπως Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογία, Λιμενικό Ταμείο, ΕΟΤ και η γραφειοκρατία που διέπει όλους αυτούς τους οργανισμούς.

Πολλές από τις επισημάνσεις που έχουν γίνει είτε από δημότες είτε από δημοτικούς συμβούλους είναι σωστές με τη διαφορά ότι, αν και η ΔΑΕΑΝ έγκαιρα προγραμμάτισε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν εν τούτοις στάθηκε ανθρωπίνως αδύνατο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε όλο το προσωπικό και η διοίκηση της επιχείρησης.

Στόχος του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ είναι να αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά όλα τα τμήματα της όπως την Μαρίνα και όλες τις παραλίες για τις οποίες έχει την ευθύνη. Προσπάθεια μας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και του κοινωνικού έργου της εταιρείας.

Όσον αφορά την καθυστέρηση πρόσληψης του εποχικού προσωπικού αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που υπήρξε από το ΑΣΕΠ και αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ενώ το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ από τις 02 Μαρτίου 2011 είχε ξεκινήσει την διαδικασία για τις προσλήψεις η τελική έγκριση από το ΑΣΕΠ ήρθε στις 18 Μαΐου 2011.

Ενημερωτικά, στην ΔΑΕΑΝ απασχολούνται τριάντα ένα (31) άτομα (εποχικό προσωπικό) εκτός των έξι (6) ατόμων ΑΜΕΑ και φυσικά το μόνιμο προσωπικό. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει οργανωθεί σε επιτροπές που η καθεμία ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης και παράγει εξειδικευμένο έργο.

Όπως κάθε δημότης μπορεί να διαπιστώσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου οι παραλίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οι όποιες ατέλειες υπάρχουν σε εγκαταστάσεις ήδη έχουν αρχίσει να επιδιορθώνονται. Όσο αφορά το ΑΜΜΟΥΔΙ, ο χώρος που ανήκει στην ΔΑΕΑΝ έχει καθαριστεί και έχει αρχίσει η συντήρηση και ο καλλωπισμός των εγκαταστάσεων. Σχετικά δε με τις ζημιές που έχει υποστεί ένα τμήμα του από την κακοκαιρία είναι στην ευθύνη ζώνης Λιμενικού Ταμείου το οποίο από όσο γνωρίζουμε έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης του.

Οι περισσότερες καντίνες έχουν δοθεί σε ιδιώτες και σύντομα θα δοθούν και οι υπόλοιπες. Η ενοικίαση των καντινών έγινε με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες ( φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό) με δημοσιεύσεις και συνεχή ενημέρωση.

Η ενοικίαση τους σε ιδιώτες έγινε εκτός των άλλων και για το ότι από φέτος η ΔΑΕΑΝ υπόκειται και αυτή στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για το ότι ενώ το Δ.Σ. είχε ζητήσει την έγκριση για πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την απασχόληση τους στις καντίνες εγκρίθηκαν μόνο δυο (2).

Ο ΕΟΤ θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία λόγω αδυναμίας της ΔΑΕΑΝ να επενδύσει στον χώρο αυτό. Θα διασφαλιστεί όμως ρητά ο κοινωνικός, πολιτιστικός και ψυχαγωγικός χαρακτήρας του.

Σε σχέση με το κυλικείο στη Σπίναλογκα δυστυχώς το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην από διμήνου αίτηση της ΔΑΕΑΝ για παραχώρηση του. Παρόλα αυτά η επιχείρηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει την λειτουργία του οποιαδήποτε στιγμή της επιτραπεί

Είναι σημαντική η διευκόλυνση που παρέχει η ΔΑΕΑΝ σε τουριστικά πρακτορεία διαφημιστικούς οργανισμούς και εταιρείες που διοργανώνουν ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2011 στην παραλία του Βουλίσματος Καλού Χωριού με τη συμμετοχή διακόσιων (200) στελεχών που εργάζονται σε φαρμακευτική εταιρεία του εξωτερικού.

Θεωρούμε υποχρέωση μας την ενημέρωση αυτή διότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι δημότες για τις δραστηριότητες μας καθώς και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν ελλείψεις στην λειτουργία της. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε καλόπιστη κριτική διότι αφορά όλους η καλή εμφάνιση και σωστή λειτουργία της ΔΑΕΑΝ, η οποία δραστηριοποιείται βασικά στο πιο ευαίσθητο και σημαντικό κομμάτι, αυτό του Τουρισμού.

Με εκτίμηση
το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ


Πηγή: http://104fm.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κατηγορούμενη η Ελλάδα από την Κομισιόν για την έξωση των ΑΜΕΑ από τις ΠανελλήνιεςΜέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να οδηγηθεί η Ελλάδα μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μειώσει τα εξεταστικά κέντρα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, με έρευνα που ξεκινά η Κομισιόν.Τη μείωση των εξεταστικών κέντρων για άτομα με ειδικές ανάγκες κατήγγειλε ο Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο οποίος έθεσε σχετικά με το θέμα ερωτήματα στην αρμόδια Επίτροπο κα Ρέντινγκ.

"Είναι σαφές ότι μια τέτοια κατάσταση "αποθαρρύνει" τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους γονείς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ως εκ τούτου του λόγου δημιουργείται δυσμενή μεταχείριση εις βάρος τους", ανέφερε ο κος Χουντής.

Απο πλευράς της, η αρμόδια Επίτροπος κα Ρέντινγκ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ν. Χουντή τονίζει μεταξύ άλλων ότι "Η οδηγία 2000/78/ΕΚ για την "ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία" απαγορεύει την άμεση ή έμμεση επιβολή διακρίσεων, ιδίως με βάση την αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και εργασία, καθώς και όσον αφορά την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης".

Όπως τονίζει η κα Ρέντινγκ, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση του κράτους μέλους και τις συνεπειές της.

"Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι το κράτος μέλος έχει παραβεί την οδηγία, μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο Ευρωπαικό Δικαστήριο", συνεχίζει.


Διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς προσκλήσεις οι φετινές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ

Προβλέπονται μόνο οι απαραίτητες θέσεις για τα ΑμεΑ

Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας που καθιέρωσε η νέα Δημοτική Αρχή και η οποία ανακοινώθηκε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, δεν θα διατεθούν προσκλήσεις για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2011. Την απόφαση αυτή έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.
Ως εκ τούτο δεν θα υπάρχουν διακεκριμένες θέσεις, παρά μόνο οι απαραίτητες θέσεις για τα ΑμεΑ, οι οποίες όμως θα δίδονται στο κοινό στην περίπτωση που δεν καλυφθούν, δέκα λεπτά πριν την έναρξη των εκδηλώσεων.


Διαβάστε περισσότερα...

Κάθε πότε πρέπει να ζυγίζομαι;Όταν το ζύγισμα γίνεται εμμονή...
Ο φόβος και ο τρόμος κάθε ατόμου που ξεκινά μια δίαιτα, αποτελεί η ζυγαριά! Η σχέση μας μαζί της, αμφιλεγόμενη. Τη μια μέρα την λατρεύουμε, γιατί η ένδειξη της είναι θετική για εμάς, ενώ την άλλη μέρα την μισούμε, καθώς η ένδειξη της αποτελεί καταπέλτη στις προσδοκίες μας. Όπως και νά 'χει, η ζυγαριά αποτελεί ένα αντικείμενο που μας επηρεάζει ψυχολογικά.

Για πολλούς από εμάς, το ζύγισμα γίνεται εμμονή, για άλλους όχι. Ποιο είναι λοιπόν το σωστό ζύγισμα; Κάθε πότε θα πρέπει να ζυγιζόμαστε, ώστε και εμμονή να μην γίνει το βάρος και σωστά αποτελέσματα να προκύψουν;

Όσοι παρακολουθείτε συστηματικά το βάρος σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να ζυγίζεστε πάντα την ίδια ώρα. Η καλύτερη ώρα είναι το πρωί, πριν από το πρωινό. Όταν, δηλαδή, έχει προηγηθεί ένα πολύωρο διάστημα νηστείας, τουλάχιστον ένα 8ωρο ύπνου, καταστάσεις που μηδενίζουν την πιθανότητα πλασματικής αύξησης του βάρους.

Μην ζυγίζεστε σε διαφορετικές ζυγαριές κάθε φορά. Αρκεστείτε σε µία μέτρηση στην ίδια ζυγαριά κάτω από τις ίδιες συνθήκες (ιδανικά χωρίς ρούχα, νηστική, συγκεκριμένη ηµέρα και πρωινή ώρα). Διακυμάνσεις του βάρους της τάξης των 300-500 γραμμ. είναι φυσιολογικές κυρίως για τις γυναίκες, που έχουν ορμονικές μεταβολές που σχετίζονται με τον κύκλο τους. Πρόκειται για μεταβολές που οδηγούν συνήθως σε κατακράτηση υγρών και μπορούν να επηρεάσουν το βάρος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αύξησή αυτού, υπό μορφή λίπους.

Οι γυναίκες, λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να αποφεύγουν να ζυγίζονται την τελευταία εβδομάδα του κύκλου τους, γιατί οι μετρήσεις, στη φάση αυτή, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αύξηση ή απώλεια του βάρους. Οι μεταβολές βάρους εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Η κατανάλωση αλατιού, η προεµµηνορυσιακή περίοδος στις γυναίκες, η κατανάλωση µεγάλης ποσότητας φαγητού σε ένα γεύµα, η κακή ενυδάτωση μπορούν να μεταβάλουν (φαινοµενικά) τα κιλά µας και συχνά δημιουργούν λάθος εικόνα για το σώµα µας.

Αν κάνουµε δίαιτα και ζυγιζόµαστε καθηµερινά, µπορούµε εύκολα να καταλήξουµε σε παραπλανητικά συµπεράσµατα. Η κατάσταση της υδάτωσής µας αλλάζει από ώρα σε ώρα, µε αποτέλεσµα να υφίστανται ταχύτατες και απρόβλεπτες αυξοµειώσεις βάρους.

Όταν ζυγιζόµαστε καθηµερινά, υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουµε εµµονή µε το βάρος µας και κάθε φορά να γεµίζουµε άγχος. Καλό είναι λοιπόν, να ζυγίζεστε δύο φορές το μήνα, όσοι απλώς προσέχετε το βάρος σας και βρίσκεστε σε μια κατάσταση συντήρησης. Έτσι, όταν παρατηρείτε μια ανοδική τάση στο βάρος σας, θα παίρνετε αμέσως τις προφυλάξεις σας.

Εάν, πάλι, κάνετε δίαιτα, καλό είναι να ζυγίζεστε μία φορά την εβδομάδα, για να ελέγχετε τις διακυμάνσεις του βάρους σας. Με το ζύγισµα, βλέπουµε αµέσως το αποτέλεσµα που έχει κάθε τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών µας, αλλά και το πώς επιδρά η φυσική δραστηριότητα στο βάρος µας.

Η ζυγαριά πρέπει απλά να µας υπενθυμίζει το στόχο µας, όχι να μας δημιουργεί άγχος. Η απώλεια βάρους µάς δίνει ώθηση να συνεχίσουµε την προσπάθεια απώλειας του περιττού σωματικού βάρους, ενώ η πρόσληψη κιλών µάς προειδοποιεί και µας αποτρέπει από περαιτέρω αύξηση.

Διαβάστε περισσότερα...

Προτιμούμε λευκό ή μαύρο ψωμί για τα παιδιά;Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο ειδών.

Στα περισσότερα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών αρέσει το ψωμί και συνεπώς οι γονείς το χρησιμοποιούν στο πρωινό, στο κολατσιό τους ή και σαν συνοδευτικό με τα κυρίως γεύματα.

Η κατανάλωση ψωμιού ενδείκνυται σε αυτές τις ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τις συστάσεις τα παιδιά χρειάζονται 6 μερίδες την ημέρα προϊόντων δημητριακών. Το εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι αν θα πρέπει οι γονείς να προτιμούν το λευκό ή το ψωμί σίκαλης (ή ολικής αλέσεως) για τα παιδιά τους.

Μελετώντας τη θρεπτική αξία των 2 διαφορετικών ειδών ψωμιού, παρατηρούμε ότι σε περιεκτικότητα σε κάποια θρεπτικά συστατικά οι διαφορές είναι μικρές:

Θερμίδες: 40-70 kcal/ φέτα
Ολικό λίπος: 0,5-1 g/ φέτα
Χοληστερόλη: 0 mg/ φέτα
Νάτριο: 90-130 g/ φέτα
Πρωτεΐνη: 1,5-3 g/ φέτα

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στην περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και ασβέστιο, με το μαύρο ψωμί να υπερτερεί. Επιπλέον, το μαύρο ψωμί είναι πιο πλούσιο σε βιταμίνη B6, βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, φυλικό οξύ, χαλκό, σίδηρο και ψευδάργυρο.

Το ψωμί σικάλεως και ολικής αλέσεως είναι πολύ πλουσιότερο σε φυτικές ίνες και αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη διαφορά με το λευκό ψωμί. Η δίαιτα υψηλή σε φυτικές ίνες συστήνεται για όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας και ειδικά για τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα με δυσκοιλιότητα.

Από την άλλη πλευρά, τα λευκά ψωμιά περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ασβεστίου, απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξη των οστών των παιδιών. Σε περιπτώσεις παιδιών που δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες γαλακτοκομικών, το ψωμί είναι μια καλή εναλλακτική πηγή ασβεστίου με σχετικά υψηλή βιοθιαθεσιμότητα.

Όπως γίνεται αντιληπτό και τα 2 είδη ψωμιού φέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η απόφαση για το τι είδος ψωμιού πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών είναι δύσκολη.

Πολύ σημαντικό είναι οι γονείς να είναι εξοικιωμένοι με τη σήμανση τροφίμων, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν το ψωμί που περιέχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε δυο πολύ βασικά συστατικά για τη διατροφή των παιδιών: τις φυτικές ίνες και το αβέστιο. Πρέπει ωστόσο το ψωμί που θα πληρεί την προϋπόθεση αυτή να είναι εύληπτο και εύγεστο.

Συμπερασματικά, ένα ψωμί σικάλεως ή ολικής αλέσεως που είναι εμπλουτισμένο σε ασβέστιο και έχει καλή γεύση αποτελεί την ιδανική επιλογή.

Συνεπώς, η εκπαίδευση στην ανάγνωση και σωστή κατανόηση της σήμανσης τροφίμων είναι απαραίτητη για τους γονείς. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο γεγονός οτι κάποιες εταιρίες ορίζουν σαν μερίδα τις δυο φέτες ψωμί, ενώ κάποιες άλλες τη μια φέτα ψωμί.

Διαβάστε περισσότερα...

Συμβουλές για ανώδυνο καλοκαίριΑντιμετωπίστε τα ενοχλητικά προβλήματα που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σας.

Κάθε καλοκαίρι μαζί με το βραδινό αεράκι καταφτάνουν και τα κουνούπια. Στα φαρμακεία θα βρείτε κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν προληπτικά, αλλά και εκείνες που χρησιμοποιούνται για να καταλαγιάσει η φαγούρα μετά το τσίμπημα. Εναλλακτικά ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παγωμένες κομπρέσες, καθώς διώχνουν τον κνησμό και το πρήξιμο.

Αν από την άλλη πλευρά, βρεθείτε στην παραλία και υποστείτε τσίμπημα από μέδουσα, το ιδανικό είναι να βρείτε το πιο κοντινό φαρμακείο για να προμηθευτείτε κρέμα κορτιζόνης ή φάρμακο με άλλο αντισταμινικό. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Espresso» αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φαρμακείο, μπορείτε να πλύνετε την πληγή με θαλασσινό νερό για να ανακουφίσετε τον πόνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξύσετε το σημάδι, διότι είναι πολύ πιθανό να χειροτερεύσει.

Ένα άλλο συχνό φαινόμενο των διακοπών αποτελεί η διάρροια. Συνήθως ενοχλεί όσους ταξιδεύουν σε περιοχές περισσότερο τροπικές από τη δική τους. Ενυδατωθείτε με νερό πλούσιο σε μεταλλικά άλατα, ενώ αν σας έχει ξανασυμβεί ζητήστε προληπτικά από τον φαρμακοποιό σας την κατάλληλη αγωγή.

Εχθρό επίσης αυτή την περίοδο για την υγεία, που παραμονεύει μάλιστα καλά κρυμμένος στην άμμο της παραλίας, αποτελούν οι μύκητες. Οι δερματίτιδες το καλοκαίρι αυξάνονται σημαντικά, μπορούν ωστόσο να αποφευχθούν εγκαίρως με την καλή υγιεινή. Μην ξεχνάτε: πάντα στεγνά πόδια, όταν φοράτε παπούτσια.

Για το τζετ λαγκ, δεν υπάρχει καμία φαρμακευτική αγωγή, όμως αυτό που μπορείτε να κάνετε όταν ταξιδεύετε σε μέρη μακρινά, είναι να συμπεριφερθείτε στο αεροπλάνο όπως θα κάνατε την ανάλογη ώρα στη χώρα όπου πάτε. Αν προσπαθήσετε να διατηρήσετε από την πρώτη στιγμή την ώρα των γευμάτων και του ύπνου της χώρας στην οποία κατευθύνεστε, είναι πιο εύκολο να επιστρέψετε συντομότερα στο φυσιολογικό σας πρόγραμμα.


Διαβάστε περισσότερα...

Καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι;Αξιοποιήστε ευχάριστα τον χρόνο σας ακόμα κι αν δεν φύγετε.

Mία πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι έξι στους δέκα Έλληνες πολίτες δηλώνουν πως η οικονομική στενότητα δεν τους αφήνει φέτος και πολλά περιθώρια για καλοκαιρινές διακοπές – τουλάχιστον όπως συνήθιζαν να τις κάνουν ως τώρα. Ο κύριος λόγος δηλώνουν ότι είναι από τη μια τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και από την άλλη το υψηλό κόστος των διακοπών.

Σύμφωνα με μια άλλη πρόσφατη κοινοτική δημοσκόπηση για το Ευρωβαρόμετρο, στην Ελλάδα το 20% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές. Από αυτούς το 58% επικαλείται ως αιτία την οικονομική στενότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση που καταγράφει τις τουριστικές τάσεις στην Ευρώπη και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι διστάζουν να επιλέξουν διακοπές στο εξωτερικό, καθώς δηλώνουν ότι έχει πληγεί και η δική τους τσέπη από την κρίση.

Αλλαγή στις συνήθειες;


Η αλλαγή στις προσωπικές, τις οικογενειακές ή / και τις κοινωνικές συνήθειες όπως είναι και οι διακοπές, ομολογουμένως φαίνεται να αποτελεί μια πρόκληση που μπορεί να συνοδεύεται από ποικίλα συναισθήματα. Ειδικά όταν αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε χειροπιαστούς παράγοντες όπως π.χ. η οικονομική κατάσταση, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, τα θέματα υγείας και όχι σε προσωπικές και εθελοντικές επιλογές τότε μπορεί κανείς να αισθανθεί την ενόχληση, την απογοήτευση ή ακόμη και θυμό για το ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει τις ανάγκες του σε νέα πιο περιοριστικά ίσως δεδομένα.

Ιεράρχηση των αναγκών


Είναι φανερό ότι ένα διάστημα διακοπών μακριά από το σπίτι δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να κάνεις κάποια πράγματα διαφορετικά ακόμη κι αν δεν πας διακοπές ως συνήθως;

Για παράδειγμα πώς θα ήταν αν:


-Έδινες μεγαλύτερη έμφαση στον καλό ύπνο.
-Μείωνες ό,τι σου προκαλεί υπερβολική αδράνεια ή / και υπερβολικό αρνητικό στρες στην καθημερινότητά σου.
-Έδινες περισσότερη έμφαση στην καλή διατροφή και την άσκηση.
-Έδινες μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις σου.
-Έκανες το σπίτι σου ένα χώρο άνεσης και χαλάρωσης και την πόλη σου τον τουριστικό σου προορισμό.
-Αποφάσιζες να ασχοληθείς πραγματικά με ένα χόμπι που σου αρέσει.
-Προγραμμάτιζες διακοπές για αργότερα.

Πώς θα μπορούσες να επικοινωνήσεις και να μοιραστείς με την οικογένεια και τους φίλους σου τις ιδέες και ανάγκες σου και τι θα μπορούσατε, ίσως, όλοι μαζί να κάνετε για αυτό; Συχνά όταν οι άνθρωποι λειτουργούν καλά ομαδικά τότε οι πιθανότητες για περισσότερες, καλύτερες (και ίσως οικονομικότερες) επιλογές μπορούν να αυξάνονται.

Για ποιο λόγο;


Ανεξάρτητα με το κλίμα που φανερά υπάρχει σε σχέση με την οικονομική κρίση, θα ήταν μάλλον χρήσιμο να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου τους λόγους που Εσύ αποφασίζεις να αλλάξεις τη διαχείριση των οικονομικών σου και να επαναπροσδιορίζεις τις προτεραιότητές σου, όπως π.χ. να περιορίσεις ή / και να αλλάξεις τις διακοπές σου.

Για παράδειγμα:


-Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται με το ότι εκτιμάς και αποδέχεσαι τη δική σου οικονομική κατάσταση με πιο ρεαλιστικό τρόπο;
-Τι σκοπό έχουν οι επιλογές σου;
-Θεωρείς ότι ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά και τις προτεραιότητές σου είναι εποικοδομητικός; Π.χ. Είναι περισσότερο μια πράξη υπευθυνότητας και πρόληψης μεγαλύτερων δυσκολιών; Eίναι μια υπερβολική αντίδραση φόβου και πανικού υποβάλλοντας τον εαυτό σου σε πραγματικά περιττές στερήσεις; Xαρακτηρίζεται από παρόρμηση κάνοντάς σε αργότερα να νιώθεις αδύναμος / η που έχασες τον έλεγχο ή άγχος γιατί ξόδεψες πολλά παραπάνω απ’ όσα μπορούσες;

Αν σκεφτείς πάνω σε αυτά ή παρόμοια ερωτήματα θα μπορούσες ίσως να κατανοήσεις περισσότερο πώς λειτουργείς πάνω σε αυτά τα θέματα καθώς, επίσης, να αποκτήσεις μεγαλύτερο νόημα για τις επιλογές που αποφασίζεις εν τέλει να κάνεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Καλή η υγεία των ΕλλήνωνΒάση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Έρευνας Υγείας.

Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες είναι καλά στην υγείας τους, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας Υγείας το 75,33% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, η πλειοψηφία των γυναικών κάνει προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, έξι στους δέκα καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά καθημερινά, ενώ σε ποσοστό 70,80% δήλωσαν ότι περπατούν, τουλάχιστον, τρεις φορές την εβδομάδα.

Σε ποσοστό 53,87% δηλώνουν ικανοποιημένοι (πολύ ή μέτρια) από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και 46,40% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους γιατρούς.

Δυστυχώς, όμως, περισσότεροι από το 50% των Ελλήνων είναι υπέρβαροι (38,5%) ή παχύσαρκοι (17,3%), καταναλώνουν φάρμακα, τρεις στους δέκα καπνίζουν καθημερινά και ένας στους δέκα καταναλώνει καθημερινά αλκοόλ.

Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2009 σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός κοινοτικού στατιστικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο και ηλικία), την εκπαίδευση και την ασχολία.
Διερευνώνται θέματα που αφορούν: στην κατάσταση υγείας, στη χρήση υπηρεσιών υγείας, στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση της υγείας, όπως η φυσική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ κ.λπ.

Ειδικότερα:

- Το 75,33% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 16,54% μέτρια υγεία και το 8,13% κακή ή πολύ κακή υγεία.

- Οκτώ στους δέκα άνδρες (81,03%) και επτά στις δέκα γυναίκες (69,89%) δηλώνουν πολύ καλή ή καλή υγεία.

- Τέσσερις στους δέκα (39,75%) δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση, ενώ στον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω η αναλογία γίνεται οκτώ στους δέκα (77,89%).

- Δύο στους δέκα (22,76%) δηλώνουν ότι, λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, έχουν περιορίσει τις συνήθεις δραστηριότητές τους ή έχουν δυσκολευτεί σε αυτές, κατά τη διάρκεια, τουλάχιστον, των τελευταίων 6 μηνών, πριν από την ημέρα διενέργειας της έρευνας. Η αναλογία για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω γίνεται 6 στους δέκα (56,02%).

Πραγματοποίηση Γυναικολογικού Ελέγχου

Πέντε στις δέκα γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν κάνει, κάποια στιγμή στη ζωή τους, μαστογραφία. Η αναλογία γίνεται επτά στις δέκα (66,83%) για την ηλικιακή ομάδα 35 - 54 ετών.

Η πρόληψη είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο μία γυναίκα κάνει μαστογραφία. Έξι στις δέκα γυναίκες (55,99%) δηλώνουν ότι έκαναν μαστογραφία προληπτικά με δική τους πρωτοβουλία και τρεις στις δέκα (28,33%) ύστερα από συμβουλή ιατρού, ενώ μία στις δέκα (2,29%) δηλώνει ότι συμμετέχει σε πρόγραμμα προληπτικού (προσυμπτωματικού) ελέγχου.

Επτά στις δέκα γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν κάνει, κάποια στιγμή στη ζωή τους, κυτταρολογικό έλεγχο κατά Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ). Η αναλογία γίνεται εννέα στις δέκα (89,23%) για την ηλικιακή ομάδα 35 - 54 ετών.

Κατανάλωση Φαρμάκων

Ένας στους δύο δήλωσε ότι έκανε τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από την ημέρα διενέργειας της έρευνας χρήση κάποιου φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής) κατόπιν συνταγής / σύστασης γιατρού ή οδοντίατρου. Ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έκανε χρήση κάποιου φαρμάκου χωρίς τη συνταγή / σύσταση γιατρού ή οδοντίατρου.

Ικανοποίηση από υπηρεσίες Υγείας
Από όσους απάντησαν (91,76% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω) στο ερώτημα το σχετικό με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ:

- o ένας στους δύο (53,87%) δηλώνει ικανοποιημένος (πολύ ή μέτρια ικανοποιημένος) από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και

- o ένας στους δύο (46,40%) δηλώνει ικανοποιημένος (πολύ ή μέτρια ικανοποιημένος) από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους γιατρούς κάθε ειδικότητας, στα απογευματινά ιατρεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας

Στο σύνολο των δηλωσάντων το 1,8% είναι ελλιποβαρές, το 42,4% είναι φυσιολογικού βάρους, το 38,5% είναι υπέρβαροι και το 17,3% είναι παχύσαρκοι.

Έξι στους δέκα (60,68%) καταναλώνουν, τουλάχιστον, μία φορά την ημέρα φρούτα και έξι στους δέκα (63,76%) καταναλώνουν, τουλάχιστον, μία φορά την ημέρα λαχανικά ή σαλάτες.

Επίσης, τέσσερις στους δέκα (44,43%) από όσους απάντησαν στο ερώτημα της σωματικής δραστηριότητας δήλωσαν ότι περπατούν καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα αναφοράς), τουλάχιστον, 10 λεπτά τη φορά, για αναψυχή, διασκέδαση, σπορ, άσκηση, στην εργασία ή στο σπίτι κ.λπ.

Επτά στους δέκα (70,80%) δήλωσαν ότι περπατούν, τουλάχιστον, τρεις φορές την εβδομάδα.

Κάπνισμα

Τρεις στους δέκα καπνίζουν καθημερινά. Από αυτούς σχεδόν οι μισοί (46,98%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 - 44 ετών.

Ένας στους δέκα ηλικίας 15 - 24 ετών καπνίζει καθημερινά.

Επίσης, ένας στους δέκα δήλωσε ότι καταναλώνει καθημερινά αλκοολούχα ποτά. Το 54,2% όσων καταναλώνουν καθημερινά αλκοόλ έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το 25,2% μεσαίο και το 20,6% υψηλό.

Επιπολασμός νοσημάτων

Το 3,46% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα, το 1,45% από έμφραγμα του μυοκαρδίου, το 2,17% από στεφανιαία νόσο ή και στηθάγχη, το 2,09% από καρδιακή ανεπάρκεια και το 5,68% από αρρυθμία (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραδυκαρδίες).

Το 4,33% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από άσθμα (συμπεριλαμβανομένου του αλλεργικού άσθματος). Στους πάσχοντες τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν στις ηλικίες 65 ετών και άνω (35,2%) και στην ηλικιακή ομάδα 15 - 34 ετών (29,2%).

Ένας στους πέντε δήλωσε ότι έχει υπέρταση. Τα ποσοστά των ανδρών και των γυναικών με υπέρταση είναι 17,71% και 22,49%, αντίστοιχα.

Το 5,04% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στους 10 πάσχοντες οι 8 είναι γυναίκες και 2 άνδρες. Τα ποσοστά των πασχόντων στους άνδρες και στις γυναίκες είναι 2,46% και 7,50%, αντίστοιχα.

Από σακχαρώδη διαβήτη πάσχει το 7,92% του πληθυσμού.

Διαταραχή στη χοληστερίνη, στα λιπίδια και στα τριγλυκερίδια δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το 14,98% του πληθυσμού.

Από καρκίνο δήλωσε ότι πάσχει το 1,72% του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, πάσχει το 1,65% των ανδρών και το 1,78% των γυναικών.

Χρόνιο άγχος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το 4,22% του πληθυσμού.


Διαβάστε περισσότερα...

«Πάρτι» εκατ. στον τομέα των ορθοπεδικών επεμβάσεωνΟστικά μοσχεύματα 85.000.000 ευρώ καταναλώθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία 2 χρόνια.

Χορός εκατομμυρίων εις βάρος των οικονομικών του Δημοσίου ελάμβανε χώρα επί σειρά ετών στις ορθοπεδικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων και με τη σφραγίδα του επίσημου κράτους.

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αγόραζαν έως και πρόσφατα οστικά μοσχεύματα σε τιμές δεκαπλάσιες από τις σημερινές «πιο ορθολογικές», αλλά και σε ποσότητες πολλαπλάσιες των πραγματικών αναγκών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και τον Μάιο του 2010 τα ξηρά ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα, που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν βγάλει ΦΕΚ μια τιμή για όλα τα μεγέθη και η οποία ανερχόταν σε 4.560 ευρώ. με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου Υγείας και την κατηγοριοποίηση των υλικών ανάλογα και με το μέγεθός τους, ένα σχετικό μόσχευμα η αγορά του οποίου –με βάση τα προηγούμενα- θα κόστιζε 4.560 ευρώ, πλέον στοιχίζει 470 ευρώ.

Ακόμα και το πιο «ακριβό μέγεθος» αυτών των υλικών κοστολογείται στο μισό, δηλαδή στις 2.150 ευρώ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Καθημερινής», σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του υπ. Υγείας, υπάρχει η ευχέρεια περαιτέρω μείωσης αυτών των τιμών.

Πέρα όμως από την «επίσημη» υπερτιμολόγηση, σοβαρή σπατάλη καταγράφεται και μέσα στα χειρουργεία. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ορθοπεδικής χειρουργικής επέμβασης στο ΚΑΤ που στοίχισε 70.000 ευρώ λόγω της υπερβολικής χρήσης υλικών οστεοσύνθεσης, όταν με βάση την ένδειξη του περιστατικού, το ΙΚΑ δικαιολογούσε 8.500 ευρώ.

Στο «πάρτι» στον τομέα των ορθοπεδικών επεμβάσεων αναφέρθηκαν χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος και ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Άρης Μουσιώνης, που σημείωσαν ότι ο σχετικός φάκελος με όλα τα στοιχεία έχει μεταβιβαστεί στην προϊστάμενη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου.


Διαβάστε περισσότερα...

«Όλα τα νοσοκομεία της χώρας να χορηγούν μεθαδόνη»Τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία επεσήμανε η Ντ. Μπακογιάννη στον Α. Λοβέρδο.

Με αφορμή την έξαρση της νόσου του AIDS σε τοξικομανείς, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε τα εξής: «Η τραγική επιδείνωση της κατάστασης στο κέντρο της Αθήνας με τους τοξικομανείς, αλλά και η αύξηση των κρουσμάτων του AIDS σε εξαρτημένα άτομα, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών, δείχνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.

Οι τοξικομανείς είναι ασθενείς και η πολιτεία χρειάζεται νέα κατεύθυνση στη δράση της. Η χορήγηση μεθαδόνης στους ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης, πρέπει να αρχίσει να γίνεται απ’ όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ταυτόχρονα να υπάρξουν προγράμματα διάθεσης δωρεάν συριγγών για την στοιχειώδη προστασία των τοξικομανών».
Η κ. Μπακογιάννη έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδο.


Διαβάστε περισσότερα...

Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών
Αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη στα υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης.

Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση «Βενιός κατά Ελλάδας»), για αναγκαστικό εγκλεισμό ασθενούς σε ψυχιατρική κλινική, επιβάλλει στα υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης να λάβουν άμεσα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών, υποστηρίζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Επιπλέον, σημειώνει η ανεξάρτητη αρχή, η καταδικαστική απόφαση λόγω παραβίασης του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) συνιστά πρόκληση για τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας. «Η καταδίκη αυτή υπενθυμίζει ότι η πολύπλευρη προστασία των αδύναμων μελών της κοινωνίας δεν είναι φιλανθρωπία αλλά διεθνής υποχρέωση και η τήρησή της αποτελεί πυλώνα του κράτους δικαίου και δείκτη ανθρωπισμού», προσθέτει.

Όπως αναφέρει η αρχή, στην απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011 (υπόθεση «Βενιός κατά Ελλάδας»), «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σημειώνει ότι ο ψυχιατρικός εγκλεισμός διατάσσεται στην Ελλάδα μόνο από το Δικαστήριο ενώ όλη η διαδικασία, καθώς και οι ενέργειες του Εισαγγελέα, υπόκεινται σε συγκεκριμένες προθεσμίες για την αποτροπή της αυθαιρεσίας κατά τη λήψη κρίσιμων για τη ζωή του ανθρώπου αποφάσεων (48 ώρες για την εξέταση, 3 ημέρες για την υποβολή αίτησης του Εισαγγελέα στο δικαστήριο, 10 ημέρες για την εξέταση της υπόθεσης)».

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το Δικαστήριο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι αυστηρές προθεσμίες, που ορίζονται στο νόμο 2071/1992, και συνεπώς η στέρηση της ελευθερίας του ατόμου δεν έγινε με νόμιμα μέσα.

Το Δικαστήριο παραπέμπει ρητά σε κείμενα του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Αντίστοιχες υποθέσεις έχουν απασχολήσει κατ΄ επανάληψη τον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος προσπάθησε με τις παρεμβάσεις του να αναδείξει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και να κινητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς. «Δυστυχώς η ανταπόκριση δεν υπήρξε ικανοποιητική, όπως και η ανωτέρω καταδικαστική απόφαση καταδεικνύει», επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή.Διαβάστε περισσότερα...

Πρωινό…. απαραίτητο στα παιδιά;Μια καλή συνήθεια να ξεκινούν την ημέρα τους.

Το πρωινό, το πρώτο γεύμα ή το πρώτο «διάλλειμα» της ημέρας, εδώ και χρόνια θεωρούνταν ένα από τα πιο τιμημένα γεύματα της διατροφής. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια όλα και περισσότερο απομακρυνόμαστε από αυτήν την κουλτούρα τόσο εμείς όσο ενήλικες όσο και τα παιδιά μας.

Σύμφωνα με νεότερη έρευνα του Ιδρύματος Αριστείδης Δασκαλόπουλος σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες παιδιών και εφήβων, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες κατανάλωναν πρωινό σε συχνή βάση. Το 41% των παιδιών και των εφήβων κατανάλωνε ελλιπές πρωινό και το 14% των συμμετεχόντων δεν κατανάλωνε καθόλου πρωινό. Γιατί, ωστόσο, το πρωινό παραμένει μέχρι και σήμερα τόσο σημαντικό για τη ζωή των παιδιών;

Πρωινό και πνευματική λειτουργία
Μπορείτε να ανακαλέσετε στη μαθητική σας ζωή για να βρείτε τη σχέση του πρωινού με την λειτουργία του εγκεφάλου μας. Πόσες φορές περάσατε τις πρώτες ώρες των μαθημάτων πάνω στο βιβλίο, λόγω ισχυρής υπνηλίας και έλλειψης συγκέντρωσης; Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές που καταναλώνουν πρωινό εμφανίζουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις, μικρότερο αριθμό απουσιών και καλύτερη ψυχοκοινωνική λειτουργία στο σχολείο. Μάλιστα αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως το πρωινό μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη μαθησιακή ικανότητας και στην αυξημένη απόδοση των μαθητών.

Πρωινό και σωματικό βάρος
Έρευνες των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει τη συμβολή του πρωινού στη διατήρηση υγιούς βάρους, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Η παράληψη του πρωινού γεύματος παρατηρείται κυρίως ως συμπεριφορά των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Επιπλέον, σε μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, σε δείγμα παιδιών από την Κρήτη, φάνηκε ότι εκείνα που δεν καταναλώνουν συνήθως πρωινό ζυγίζουν κατά μέσο όρο 3 κιλά περισσότερα σε σύγκριση με παιδιά που παίρνουν πρωινό.

Τέλος, έρευνες δείχνουν πως τελικά η κατανάλωση πρωινού σχετίζεται με καλύτερο έλεγχο της πείνας και των συχνών γευμάτων μέσα στην ημέρα.

Θα έλεγε κανείς πως το πρωινό μπορεί και κατακτά σημαντική θέση στη ζωή μας όχι μονάχα εθιμοτυπικά αλλά και με σημαντικές επιστημονικές ενδείξεις. Τι καλύτερο λοιπόν να ξεκινάμε την ημέρα μας με μια αποδεδειγμένα «καλή» συνήθεια!


Πηγή: http://www.nutrimed.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αυλαία για το TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2011

Ολοκληρώθηκε  με απόλυτη επιτυχία το Πανελλαδικό  Πρωτάθλημα TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2011, με τη συμμετοχή 115 αθλητών (είχαν δηλώσει 127) από  όλη την Ελλάδα, και πολύ καλές  αγωνιστικές παρουσίες. Όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, τόσο από το πολύ καλό επίπεδο αγωνιστικού εξοπλισμού (10 καινούργια τραπέζια του Σ.Α.Τ), την οργάνωση των αγωνιστικών χώρων και την οργανωτική διαδικασία, όσο και από την φιλοξενία και την φροντίδα τους από τους οργανωτές του Συλλόγου Αντισφαίρισης Τρίπολης.


Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Νίκος Φιλιππακόπουλος, πρόεδρος της  Τοπικής Τεχνικής Επιτροπής Πελοποννήσου, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο  της Ομοσπονδίας κ. Μανώλη Κολυμπάδη, ενώ την βαριά ευθύνη της γραμματείας ανέλαβε η πρώην πρωταθλήτρια κα Λίλιαν Λουκά. Παρόντες ήταν καθόλη τη διάρκεια του διημέρου και οι εθελοντές Σαμαρείτες του ΕΕΣ, έτοιμοι να προσφέρουν τις Πρώτες Βοήθειες.
Στις αγωνιστικές παρουσίες βρέθηκαν και αυτή τη φορά πρώην πρωταθλητές Ελλάδας (Χρήστος Λάμης, Σταύρος Πλακαντωνάκης, Κώστας Κεχαγιάς, κ.α.), αλλά και αξιόλογοι αθλητές του σήμερα (Χρήστος Τσαρσιταλίδης, Κώστας Νικόπουλος, Γιάννης Ξουρίδας, Γιώργος Πετρόχειλος, Νίκος Μουχτούρης, Χρήστος Ραγκούσης, κ.α.) δίνοντας την ευκαιρία στους παριστάμενους να δουν πινγκ πονγκ καλού επιπέδου. Ξεχωριστά τιμητική ήταν επίσης η παρουσία του κ. Θανάση Γκίκα, πρωταθλητή Ελλάδος ΑΜΕΑ.
Οι  εθελοντές του Σ.Α.Τ δούλεψαν εντατικά και με πάθος για αρκετές μέρες, προκειμένου να φέρουν σε πέρας την βαριά υποχρέωση που ανέλαβε το σωματείο με την υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης, της 4ης κατά σειρά μέσα στους 9 μήνες ζωής του τμήματος Ring-Pong. Οι άνθρωποι του Ping-Pong και οι οικογένειές τους δούλεψαν ολονυχτίς και ακατάπαυστα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα. Έτσι το τμήμα Ping-Pong του Συλλόγου Αντισφαίρισης Τρίπολης, αν και νεοσύστατο, φάνηκε αντάξιο της εμπιστοσύνης της Ελληνικής Ομοσπονδίας (ΕΦΟΕπΑ), να θέσει αυτή τη διοργάνωση υπό την αιγίδα της.
Το ραντεβού ανανεώθηκε από όλους, αναμένοντας για την επόμενη αντίστοιχη προκήρυξη. Ήταν μια ακόμη ζωντανή διαφήμιση για την Αρκαδία και την Τριπολιτσά και κυρίως για την ανάπτυξη του Ping-Pong στην Αρκαδία.
Και τις  δύο μέρες οι αθλούμενοι κληρώθηκαν σε ομίλους των 3 ή 4, και οι δύο  πρώτοι νικητές κατατάχθηκαν σε ταμπλώ με τη διαδικασία NOCK-OUT. Σε όλες τις κατηγορίες διεξήχθησαν και αγώνες Consolation, μετά από σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. Οι αγωνιστικές εμπειρίες και το θέαμα ήταν για όλους πολύ πλούσια, με τη διεξαγωγή αρκετών εκατοντάδων αγώνων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το  Σάββατο 18 Ιουνίου  αγωνίστηκαν 50 αθλητές στις κατηγορίες Βετεράνων και Εν ενεργεία Αθλητών, με τα κάτωθι αποτελέσματα: 
Α) Εν Ενεργεία (20-39 ετών)
1)    Τσαρσιταλίδης Χρήστος
    2)    Ραγκούσης Χρήστος
    3)    Ξουρίδας Ιωάννης – Γερόλυμος Βασίλης 
Β) Βετεράνοι (40-49 ετών)
1)    Λάμης Χρήστος
    2)    Ζήκος Σωτήρης
    3)    Μουχτούρης Νίκος – Νικόπουλος Κώστας 
Γ) Βετεράνοι (50+)
    1)    Κεχαγιάς Κώστας
    2)    Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
    3)    Ρομπούλιας Ιωακείμ – Πλακαντωνάκης Σταύρος 
Δ) Consolation
    1)    Χατουτσίδης Ελευθέριος
    2)    Τσαρσιταλίδης Παναγιώτης
    3)    Ασλάν Γιώργος – Τίτοβ Ανδρέας
Την Κυριακή 19 Ιουνίου αγωνίστηκαν αγωνίστηκαν 65 αθλητές στις κατηγορίες Ανεξαρτήτων, με τα κάτωθι αποτελέσματα:
Α) Ανεξάρτητοι 1 (έως 29 ετών)
    1)    Παπάζογλου Γιώργος
    2)    Σταματιάδης Γρηγόρης
    3)    Γριβοκωστόπουλος Νικόλαος – Παπάζογλου Χαράλαμπος 
Β) Ανεξάρτητοι 2 (30-39 ετών)
    1)    Μπαρτσακούλιας Παναγιώτης
    2)    Φωτάκης Παναγιώτης
    3)    Κουτσούμπας Αριστείδης – Πετανίτης Άγγελος 
Γ) Ανεξάρτητοι 3 (40-49 ετών)
    1)    Βασαγιάννης Θεοφάνης
    2)    Θεοδωρίδης Θεόδωρος
    3)    Μαρίνος Λάζαρος – Δώριζας Νικόλαος 
Δ) Ανεξάρτητοι 4 (50-59 ετών)
    1)    Σταματιάδης Βασίλειος
    2)    Γιαλούρης Λουκάς
    3)    Καλπαξής Ανδρέας – Βάγιας Γεώργιος 
Ε) Ανεξάρτητοι 5 (60+ ετών)
    1)    Κουμπής Κωνσταντίνος
    2)    Σαλίβερος Δημήτριος
    3)    Θεοδώρου Παντελής - Νίκολιτς Παύλος 
Συμφωνήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων γυναικών η κατάταξή τους σε μια extra κατηγορία, που αγωνίστηκαν: 
ΣΤ) Γυναικών
    1)    Παπαδάκη Έλενα
    2)    Κουκά Μίρκα
    3)    Σταθά Βασιλική – Μακαρίτη Ιφιγένεια


Πηγή: http://www.arcadiaportal.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Επισημάνσεις του ΕΣΠ στην δημοτική αρχή Πειραιά για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Β. Μιχαλολιάκο επιστολές, αναφορικά με την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων του Πειραιά και τα εγκαταλειμμένα περίπτερα: Στις επιστολές αναφέρονται, ανά θέμα και μεταξύ άλλων, τα εξής:

Όσον αφορά στην κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων:
«Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην χρήση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στην πόλη, καθώς έχουν μετατραπεί σε «ιδιωτικές ζώνες» και ως εκ τούτου η εικόνα και λειτουργία τους έχει παντελώς αλλοιωθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα της πόλης, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην υπέρμετρη κατάληψη πεζοδρόμων και άλλων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων κυρίως από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αυθαίρετες κατασκευές- πέργκολες, κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε βραχνά για την ομαλή λειτουργία και αισθητική της πόλης, αλλά και της αγοράς, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρό πρόβλημα στην άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών, των παιδιών, των συμπολιτών μας ΑΜΕΑ, καθώς και των πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο, που ο Πειραιάς φθίνει, η αγορά νεκρώνει και η ποιότητα ζωής της πόλης συνεχώς υποβαθμίζεται, θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αναβαθμίσουμε αισθητικά την πόλη μας, να την κάνουμε πιο φιλική και τελικά έναν ελκυστικό, ασφαλή και σωστά οργανωμένο προορισμό, βάσει συλλογικού - συγκεκριμένου σχεδιασμού με σεβασμό στο περιβάλλον, στους εμπόρους, στους επισκέπτες και καταναλωτές».

Όσον αφορά στα εγκαταλειμμένα περίπτερα:
«Το πρόβλημα με τα εγκαταλειμμένα περίπτερα είναι υπαρκτό, όπως επίσης είναι πραγματικότητα ότι η πόλη μας, σε σχέση με τον αριθμό των λειτουργούντων περιπτέρων που ήδη διαθέτει, έχει κορεσθεί προ πολλού.
Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει, ότι το περίπτερο θα πρέπει να λειτουργεί προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο καταναλωτικό κοινό, εν τούτοις πολλά περίπτερα παραμένουν κλειστά, ή λόγω μεταφοράς τους σε άλλη θέση ή εγκατάλειψής τους από τον ενοικιαστή, ή λόγω απαίτησης υψηλού ενοικίου ή αέρα από τον ιδιοκτήτη.
Δεδομένου ότι τα κλειστά περίπτερα, αφενός μεν δυσχεραίνουν την εμπορική δραστηριότητα των πλησίον καταστημάτων, αφετέρου δε αποτελούν εστίες μολύνσεως και ρύπανσης, συμβάλλοντας παράλληλα αρνητικά στην αισθητική εικόνα της πόλης, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε, για την άμεση απομάκρυνσή τους».


Πηγή: http://www.portnet.gr


------------------------

Έκαναν τα πεζοδρόμια... τσιφλίκι τουςΝα μεριμνήσει η δημοτική Αρχή για την υπέρμετρη κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων του Πειραιά από τραπεζοκαθίσματα και για την απομάκρυνση των εγκαταλελλειμένων περίπτερων ζητάει με επιστολή του προς το δήμαρχο Πειραιά κ. Β. Μιχαλολιάκο, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

Στις επιστολές αναφέρεται, όσον αφορά την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων ότι έχουν μετατραπεί σε "ιδιωτικές ζώνες" και ως εκ τούτου η εικόνα και λειτουργία τους έχει αλλοιωθεί.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι ''η υπέρμετρη κατάληψη πεζοδρόμων και άλλων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων κυρίως από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αυθαίρετες κατασκευές- πέργκολες, έχει εξελιχθεί σε βραχνά για την ομαλή λειτουργία και αισθητική της πόλης και κατ' επεκταση της αγοράς, δημιουργώντας παράλληλα πρόβλημα στην άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών, των παιδιών, των ΑΜΕΑ, καθώς και των πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης''.

Όσον αφορά τα εγκαταλειμμένα περίπτερα αναφέρεται ότι είναι πολλά αυτά που παραμένουν κλειστά, είτε λόγω μεταφοράς τους σε άλλη θέση είτε λόγω εγκατάλειψής τους και δυσχεραίνουν την εμπορική δραστηριότητα των κοντινών καταστημάτων ενώ ταυτόχρονα αποτελούν εστίες μολύνσεως και ρύπανσης,συμβάλλοντας παράλληλα αρνητικά στην αισθητική εικόνα της πόλης.Διαβάστε περισσότερα...

Προβληματισμοί ασθενών για την θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς ΚηλίδαςΠρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα από την αμερικάνικη μελέτη «CATT» σε ασθενείς με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.), η οποία συγκρίνει την εγκεκριμένη θεραπεία για την Η.Ε.Ω. Ranibizumab με την πειραματική θεραπεία Bevacizumab, η οποία είναι εγκεκριμένη για ενδοφλέβια χορήγηση σε διάφορους τύπους καρκίνου.

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια μεταξύ της επίσημα εγκεκριμένης θεραπείας και μίας πειραματικής, χαμηλότερου κόστους.

Η μελέτη κατέδειξε στον 1ο χρόνο θεραπείας ότι η πειραματική θεραπεία (Bevacizumab) δεν είναι κατώτερη από την εγκεκριμένη θεραπεία (Ranibizumab), όσον αφορά στην παράμετρο της οπτικής οξύτητας (δηλ. στην ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει λεπτομέρειες τόσο σε μακρινή όσο και σε κοντινή απόσταση).

Ταυτόχρονα έδειξε σημαντικές διαφορές υπέρ της εγκεκριμένης θεραπείας όσον αφορά παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα.

Όσον αφορά στην ασφάλεια της εν λόγω θεραπευτικής αγωγής (Ranibizumab), η οποία αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά όσον και για την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), η ένωση διατυπώνει τους προβληματισμούς της, ενστερνιζόμενη την επίσημη τοποθέτηση της AMD Alliance International (AMDAI) του διεθνούς οργανισμού που εστιάζεται αποκλειστικά στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και της οποίας είναι μέλος:

  • Η μελέτη εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών με το πειραματικό φάρμακο (Bevacizumab).
  • Επιπλέον και άλλες μελέτες δείχνουν αύξηση της εμφάνισης σπάνιων αλλά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (π.χ. εγκεφαλικά αλλά και θάνατοι) με τη χρήση της πειραματικής θεραπείας στον οφθαλμό.Λόγω των παραπάνω, επισημαίνουν ως ένωση ασθενών ότι η εγκεκριμένη θεραπεία (Ranibizumab) θα πρέπει να παραμείνει η θεραπεία εκλογής για όλους τους ασθενείς με Η.Ε.Ω. καθώς είναι αυτή που έχει τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον τονίζουν το θεσμοθετημένο δικαίωμα των ασθενών να γνωρίζουν και να συναινούν ή να απορρίπτουν κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να τους διενεργηθεί. (Νόμος 2071/1992 άρθρο 47 "Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς" ΦΕΚ 123/τ.Α.15/07/1992.)

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.) είναι μια πάθηση, η οποία σχετίζεται με την μεγάλη ηλικία και η οποία προοδευτικά καταστρέφει την οξεία, κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα και η οδήγηση.

Η Η.Ε.Ω. επηρεάζει την ωχρά κηλίδα, το κομμάτι του οφθαλμού που μας επιτρέπει να διακρίνουμε μικρές λεπτομέρειες. Η Η.Ε.Ω. δεν προκαλεί καθόλου πόνο.

Σε μερικές περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όραση τους. Σε άλλες περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κεντρικής όρασης και στα δυο μάτια. Η Η.Ε.Ω. είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών στο δυτικό κόσμο.

Η Η.Ε.Ω. εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή.
Στην Ελλάδα συμπεραίνουμε ότι στα 3.500.000 πληθυσμού που είναι άνω των 50 ετών, το 80% έχει προβλήματα χαμηλής όρασης (2,5 εκ/ρια περίπου), εκ των οποίων το 1 εκ/ριο είναι πολύ σοβαρά.

Ο αριθμός των νέων πασχόντων από Η.Ε.Ω. ανέρχεται περίπου στα 5.000 άτομα ετησίως, με υγρού τύπου 1.000 έως 1.500, τα οποία τροφοδοτούν τον πληθυσμό των τυφλών κατά 2.000- 3.000 άτομα κατ΄ έτος, εφόσον δεν έχουν ακολουθήσει θεραπευτική αντιμετώπιση.

H Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ). Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών – RETINA INTERNATIONAL, της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) και του Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς (AMD Alliance International).

Η AMD Alliance International

AMD Alliance International προσπαθεί να φέρει τη γνώση, βοήθεια και την ελπίδα σε άτομα και οικογένειες σε όλο τον κόσμο που πλήττονται από την Η.Ε.Ω. Η αποστολή επιτυγχάνεται μέσω:

  • Δημιουργία ευαισθητοποίησης και κατανόησης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.
  • Προώθηση της σημασίας της εκπαίδευσης, την έγκαιρη διάγνωση, τη γνώση της θεραπείας και αποκατάστασης.
  • Διατήρηση του οράματος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πλήττονται από την ηλικία εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Διαβάστε περισσότερα...

Προτάσεις Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την ενίσχυση του εμπορικού κόσμου του Ν. Λακωνίας
Η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Αδαμαντία Τζανετέα απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τους προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας στην οποία αναφέρονται προτάσεις για την ενίσχυση του Εμπορικού κόσμου του Ν. Λακωνίας.Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει : Είναι γεγονός ότι η χώρα μας διανύει την μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική κρίση μετά την μεταπολίτευση η οποία πλήττει πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους όλων των κλάδων. Ο εμπορικός κόσμος που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε απόγνωση. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της για την τόνωση της αγοράς και της τοπικής οικονομίας κάλεσε σε σύσκεψη τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων της Λακωνίας στις 14 Ιουνίου 2011. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύοντας ότι η στήριξη της τοπικής οικονομίας αποτελεί μονόδρομο για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής μας, έχει ήδη προωθήσει το καλάθι των αγροτικών προϊόντων και τον σύνδεσμο εξαγωγέων. Πρότασή μας είναι να δοθούν κίνητρα στο καταναλωτικό κοινό ώστε να καταστεί ελκυστική η τοπική αγορά. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε συγκεκριμένα τα παρακάτω: 

(α) Να οριστεί μία ημέρα της εβδομάδας ότι θα προσφέρετε έκπτωση 15- 20% σε είδη που εσείς θα καθορίσετε. 
(β) Σε αγορές πάνω από ογδόντα (80) ευρώ να προτείνετε μείωση τιμών από 5- 10 ευρώ. (γ) Να δημιουργηθεί ειδικό αυτοκόλλητο που θα τοποθετηθεί στις βιτρίνες των καταστημάτων για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο εκπτωτικό πρόγραμμα 
(δ) Να υπάρξουν εκπτωτικές κάρτες σε ειδικές ομάδες πολιτών (ΑΜΕΑ, φοιτητές, στρατιώτες, πολύτεκνοι κ.λ.π) 
(ε) Να γίνει προβολή των εν λόγω επιχειρήσεων με διαφημιστικές καταχωρήσεις στα τοπικά ΜΜΕ. 

Στα πλαίσια αυτά σας διαβεβαιώνουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες για την τόνωση της τοπικής αγοράς και την εξυπηρέτηση του κοινού. Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει στα θέματα του εμπορικού κόσμου, είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας που αποβλέπουν στο συμφέρον όλων μας.


Διαβάστε περισσότερα...

Kάσος: Ένας δήμαρχος οδοκαθαριστής και... υδραυλικός‏Ένας δήμαρχος που τις... ελεύθερες ώρες του κάνει τον εργάτη καθαριότητας για να μαζέψει τα σκουπίδια του νησιού, ένας αντιδήμαρχος που παίρνει στα χέρια του τα εργαλεία του υδραυλικού για να διορθώσει τις βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης που φτάνει τα 50 χλμ και μία υπάλληλος στο ΚΕΠ Συντάγματος που οικειοθελώς θέλει να πάει στο δήμο αλλά δεν την αφήνουν γιατί δεν έχει συμπληρώσει πενταετία στη θέση της.

Πρόκειται για μια (ακόμη) ιστορία νεολληνικής τρέλας του Δημοσίου, ανάμεσα στην ακριτική Κάσο με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στο δήμο του νησιού, που επιχειρεί ματαίως να τις καλύψει από το 2009.

Σήμερα, ο Δήμος Κάσου από τις 25 θέσεις προσωπικού, διαθέτει μόλις δύο διοικητικούς υπαλλήλους, τη στιγμή που, για παράδειγμα, για να λειτουργήσει η Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου χρειάζονται τρεις, ένα δημοτικό αστυνομικό, έναν υπάλληλο στο ΚΕΠ και μια καθαρίστρια, η οποία στο τέλος του χρόνου θα βγει στη σύνταξη. Έτερος υπάλληλος δε του δήμου βγαίνει από μέρα σε μέρα, επίσης, στη σύνταξη.

Δήμαρχος Κάσου: «Με μπαλώματα» κάνουμε τη δουλειά μας


Όπως είπε, μιλώντας στην aftodioikisi.gr ο δήμαρχος Κάσου Δ. Ερωτόκριτος, η όλη υπόθεση «ξεκίνησε από το δήμο το 2009, οπότε και ζήτησε προσλήψεις προσωπικού, ωστόσο «πάγωσαν» οι διαδικασίες από το ΑΣΕΠ, λόγω των τότε βουλευτικών εκλογών.

»Ακολούθησε το 2010 νέα προσπάθεια, αλλά λόγω του «παγώματος» των προσλήψεων, και αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη»

«Με "μπαλώματα" κάνουμε τη δουλειά μας», σημειώνει ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας πως «στο δήμο οι συμβασιούχοι κοστίζουν περισσότερο από το μόνιμο προσωπικό».

Πέραν των προαναφερθέντων υπαλλήλων, ο Δήμος Κάσου διαθέτει άλλους τέσσερις υπαλλήλους, με 8μηνη σύμβαση (οδηγό απορριματοφόρου, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και άλλη μια υπάλληλο στην υπηρεσία Καθαριότητας), που και αυτών οι συμβάσεις σύντομα θα λήξουν.

Αντιδήμαρχος Κάσου: «Είμαστε πελαγωμένοι»

Τη δραματική κατάσταση την περιγράφει γλαφυρά, ο αντιδήμαρχος Κάσου, ο Γ. Κουργιαντάκης, ο οποίος δηλώνει πως «είμαστε πελαγωμένοι από την έλλειψη προσωπικού».

Όπως σημειώνει, «αναγκαζόμαστε αρκετές φορές, εγώ και ο δήμαρχος, να μαζέψουμε τα σκουπίδια, ιδίως τα Σαββατοκύριακα». Μάλιστα, εξαιτίας του ότι ο υπάλληλος στην ύδρευση είναι ΑμεΑ, όπως λέει ο αντιδήμαρχος, «εάν υπάρξει ένα πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης μέσα στη ρεματιά, ποιος θα πάει; Πάω εγώ...»

Συνάντηση στο ΥΠΕΣ για το θέμα


Το ζήτημα είχε τεθεί επί τάπητος, σε συνάντηση που είχαν -προ ανασχηματισμού- ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Δ. Στεφάνου, ο δήμαρχος Κάσου Δ. Ερωτόκριτος και ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γ. Κασσάρας.

Τότε, είχε γίνει λόγος για μετάταξη υπαλλήλου από το ΚΕΠ Συντάγματος, της κυρίας Αικ. Καμπούρη, στο Δήμο Κάσου, και μάλιστα ο Δ. Στεφάνου είχε υποσχεθεί να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν τη μετάταξή της. Για τις δε υπόλοιπες θέσεις που χρειάζεται να καλύψει ο δήμος, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ είχε πει ότι προτεραιότητα για την κάλυψή τους θα δοθεί μέσα από μετατάξεις στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος έχει πλεονάζον προσωπικό.


Πηγή: http://www.newpost.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Όλα τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας καταλύματα με διευκολύνσεις για ΑμεΑ για το έτος 2011Εμφανίζονται όλα τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας καταλύματα με διευκολύνσεις για ΑμεΑ για το έτος 2011.


ΠΡΟΣΟΧΗ!! Απαγορεύεται η χρήση των Δ.Κ.Τ. σε τουριστικές μονάδες, όταν η έδρα αυτών βρίσκεται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, ήτοι στο διευρυμένο δήμο, σύμφωνα με τον Ν. 3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87Α "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"


Νομός Καταλύματα ΠροσθέστεΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ - Ν. ΣΚΥΡΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ- ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...