Κυριακή 27 Απριλίου 2014

«Οι Ανάπηροι είναι Stars!»: Οι ανάπηροι μαθητές ως φαινόμενο


Σύμφωνα με τον Bauman (1987), τα κοινωνικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου παρουσιάζονται μέσα από τη χρήση δυϊσμών (υγεία/αρρώστια, εμείς/αυτοί, κίνδυνος/ασφάλεια), όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αναπηρίας/ικανότητας, ένας δυϊσμός ο οποίος δημιουργεί τις κατηγοριοποιήσεις του πολιτισμού της ικανότητας σε συγκεκριμένα επίπεδα ταξινόμησης των ανάπηρων ατόμων με βάση το είδος και το βαθμό της βλάβης τους. Οι «μαθητές με αναπηρίες» είναι ομάδα «υψηλού ρίσκου», «ευπαθής ομάδα», όπως ονομάζονται σε διάφορα κείμενα, γεγονός που αντιμετωπίζεται με την κατηγοριοποίησή τους σε διάφορα επίπεδα «ειδικών αναγκών», οι οποίες προσδιορίζουν το πλαίσιο των διεκδικήσεων στην επιστολή των γονέων και κηδεμόνων, στον προβληματισμό του «Αναπηρία Τώρα» για τη «δική μας αναπηρία» και στον χιουμοριστικό λόγο του μαθητή για το πώς γίνονται αντιληπτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανάπηρου σώματος (βλ. Μέρος Α στο προηγούμενο τεύχος). Διαφαίνεται και στα τρία επίπεδα του δημόσιου λόγου μια αγωνιστική διάθεση ατομοκεντρικούχαρακτήρα απέναντι στην «τραγική αδιαφορία» της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η «τραγικότητα» της αναπηρίας ως ατομικής κατάστασης συνομιλεί με την «τραγική αδιαφορία» ή μια επίπλαστη ευαισθησία στα στιγμιότυπα τυχαίων συναντήσεων σε δημόσιους χώρους και σε προγραμματισμένες βραβεύσεις που προκαλούν το αίσθημα της απόστασης και της διάκρισης από τον γενικό πληθυσμό. Η απομάκρυνση είναι αμφίδρομη, τόσο στην επιστολή των γονέων, όπου προτάσσεται το χαρακτηριστικό της «μειοψηφίας» απέναντι στην «αδιαφορία της πλειοψηφίας», όσο και στον προβληματισμό της Λώρας για τους όρους βράβευσης. Αυτή η αμφίδρομη σχέση κινείται στο ίδιο πλαίσιο μιας προκαθορισμένης ετερότητας, η οποία αναπαράγεται τόσο από τα μέσα όσο και από τα έξω.

Μέρος Β

Η αντικατάσταση των ορισμών (άτομα με ειδικές ανάγκες σε άτομα με αναπηρίες) δεν αλλάζει τον τρόπο αντιμετώπισης των ανάπηρων ατόμων, μιας και το νοηματικό περιεχόμενο παραμένει το ίδιο, δηλαδή επικέντρωση και στις δύο περιπτώσεις στη βλάβη. Η σχέση βλάβης και αναπηρίας αποτελεί σχέση αιτίου-αιτιατού, και η εικόνα των ανάπηρων ατόμων, ως κατασκευή «ειδικής κατηγορίας», συνδέεται από τη μια πλευρά με την «ίαση» και από την άλλη με τον «υψηλό κίνδυνο», με τις όποιες διαβαθμίσεις.

Οι κατηγοριοποιήσεις συνοδεύουν την εικόνα του ειδικού σχολείου. Όταν προτάθηκε από την οργανωτική επιτροπή των Special Olympics να γίνει το ειδικό σχολείο προπονητικό κέντρο και να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του να συμμετέχουν στη διοργάνωση των αγώνων το 2011 στην Αθήνα, η γυμνάστρια του ειδικού σχολείου, η οποία έλαβε την επιστολή-πρόσκληση των διοργανωτών των αγώνων αυτών, ζήτησε να γίνει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Στη συνεδρίαση μας διάβασε την επιστολή και μετά εξέφρασε τους δισταγμούς της για το αν θα έπρεπε το σχολείο να απαντήσει θετικά. Έθεσε το ερώτημα σε όλα τα μέλη του συλλόγου, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι έπρεπε να απαντήσω πριν σας ενημερώσω, γιατί αν λάβουμε μέρος στους αγώνες αυτούς, στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά αθλητές με νοητική υστέρηση, τότε το σχολείο κινδυνεύει να στιγματιστεί ότι έχει μόνο μαθητές με νοητικά προβλήματα». Κατόπιν, πήραν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Όλοι υποστήριξαν ότι το σχολείο δεν πρέπει να λάβει μέρος και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι επισήμως αναγνωρίζουμε ότι το σχολείο απευθύνεται και σε μαθητές με νοητική υστέρηση. H γυμνάστρια πρότεινε την εναλλακτική λύση να λάβουν μέρος στους αγώνες μαθητές που δεν έχουν καμία εμφανή σωματική βλάβη, αλλά φοιτούν στο ειδικό σχολείο για άλλους λόγους. Ανέφερε τα ονόματα των μαθητών αυτών. Τελικά αποφασίστηκε να μην απαντήσουμε στην επιστολή, και αν κάποιος μαθητής επιθυμούσε να λάβει μέρος, αυτό θα αφορούσε τον ίδιο και την οικογένειά του και όχι το σχολείο. Ο σύλλογος διδασκόντων αγωνιζόταν να περάσει το μήνυμα ότι η «ειδικότητα» του σχολείου είναι για μαθητές με κινητικές δυσκολίες, όπως ακριβώς σημείωσαν οι Athina Zoniou-Sideri et al (2006) ότι η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει ως ανάπηρα άτομα, ως σύμβολα αναπηρίας, μόνο τα άτομα με κινητικές ή αισθητηριακές βλάβες.

Η αναπηρία δεν αποτελεί πάντα πεδίο εκφρασμένων εμπειριών με συμβατικούς όρους επικοινωνίας. Τα άτομα με νοητική βλάβη δεν μετέχουν στη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου περί αναπηρίας και οι δικές τους φωνές υπερκαλύπτονται από τις τοποθετήσεις των ανθρώπων που ζουν ή συνεργάζονται μαζί τους.

Αρκετοί θεωρητικοί της αναπηρίας συμφωνούν ότι η αναπηρία αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη εμπειρία, πανταχού παρούσα, αλλά μη λεκτικά εκφρασμένο ζήτημα των σύγχρονων πολιτισμών (Snyder & Mitchell 2001, Michalko 2002). Αυτή όμως η αδιαμοίραστη εμπειρία, η κρυμμένη συναισθηματική κατάσταση του ανάπηρου ατόμου, δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο υπό την οπτική του σώματος, του μυαλού και της φυσιολογίας των επιμέρους βλαβών. Είναι κυρίως ένας λόγος ο οποίος ερμηνεύεται με βάση τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα και τις διακλαδώσεις που ο λόγος αυτός υπονοεί μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από την έννοια της ικανότητας, σε ένα παιχνίδι των εικόνων, στο τι κρύβουμε κάθε φορά σ' αυτό που ονομάζουμε αναπηρία. Οι μαθητές με νοητικές βλάβες αποφασίστηκε να μην είναι ορατοί στον έξω κόσμο, μια στρατηγική του σχολείου σε σχέση με την έκθεση των μαθητών του. Οι μαθητές με νοητική βλάβη δεν παρουσιάζονται στην κοινή θέα, και το σχολείο, ως κέντρο μάθησης, κατηγοριοποιεί τους μαθητές του, προβάλλοντας τους μαθητές με κινητική βλάβη ως το προνομιακό στοιχείο που δικαιολογεί την ύπαρξή του, φοβούμενο ότι οι μαθητές με νοητική βλάβη θα αλλοιώσουν την εικόνα του σχολείου προς τα έξω.

Από την άλλη πλευρά, η Simi Linton υποστήριξε ότι η αναπηρία ως λέξη είναι πάνω απ' όλα μια πολιτική τοποθέτηση, μια λέξη που υπάρχει στον αντίποδα της ικανότητας, μια λέξη η οποία υπονοεί διακρίσεις, ταξινομήσεις, και για το λόγο αυτό η αναπηρία χρειάζεται ένα νέο όνομα (Linton 2005:522). Για τον Scott Deshong (2007:271) η αναπηρία χρησιμεύει ως κριτική της ικανότητας, της συγκεκριμενοποίησης της ικανότητας, και η αναπηρία μπορεί να αποτελέσει αφορμή θέασης των διαφορετικών τύπων ικανότητας. Ο Lennard Davis ανέφερε ότι η αναπηρία ουσιαστικά αποτελεί μια κριτική του σύγχρονου τρόπου ζωής και της καθολικότητας των εννοιών «υγεία» και «ολοκλήρωση», υποστηρίζοντας ότι πλέον χρειάζεται να οδηγηθούμε σε μια υποκειμενική κατάσταση της υγείας και της ολοκλήρωσης (Davis 2002:29-32). Ο Deshong (2007:271) προτείνει τον όρο «βιοσημείωση», για να αποφύγει τις όποιες αναφορές σε στερεοτυπικά οντολογικά στοιχεία της αναπηρίας.

H υγεία, η ασθένεια, η βλάβη και οι όροι πάνω στους οποίους αναλύονται οι έννοιες αυτές δεν μπορεί να οριοθετήσουν, ούτε να προσφέρουν, καθολικές ερμηνείες της «σάρκας», όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Maurice Merleau-Ponty (1968:139). Η διάκριση μεταξύ σάρκας και σώματος επηρέασε αρκετές μελέτες της αναπηρίας (βλ. Scully 2002, Iwakuma 2002 και Sandahl 2002). Η διάκριση αυτή επικεντρώνεται στα επίπεδα αναγνωρισιμότητας του εύθραυστου σώματος απέναντι σε ένα καθολικό αίτημα υγείας και σωματικής ολοκλήρωσης, κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένο, το οποίο γεννά και αναπαράγει τους όρους της ανικανότητας, της ευθραυστότητας, χωρίς όμως να εξηγεί τη φαινομενολογική διάσταση της σάρκας, η οποία παραμένει κρυμμένη και ατελής ύπαρξη, αδύναμη να μοιραστεί τη βλάβη της (Deshong 2007:272).

Συνεπώς, τα είδωλα των σωμάτων και οι υποκειμενικότητες προσδιορίζονται από το «εμείς» και το «όλοι», γεγονός που από την αρχή της επιτόπιας έρευνας ήταν έντονο στις σχέσεις μεταξύ εμού και των μαθητών μου. Η σχέση μας σε μεγάλο βαθμό προσδιορίστηκε από την ηγεμονική κατάστασή και τις κοινωνικοπολιτισμικές συγκεκριμενοποιήσεις της υγείας, μια πιθανή ή μη πιθανή προοπτική υγείας, την οποία στα μάτια των παρατηρητών μας δεν μπορούμε να έχουμε ως ανάπηρα σώματα. Αυτό ήταν έντονο όταν ερχόμασταν σε επαφή με μη ανάπηρα άτομα εντός και εκτός της σχολικής μας κοινότητας. Κάθε χρόνο την «Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία», η διεύθυνση του σχολείου μου ζητούσε να εκφωνήσω λόγο. Εγώ ο ανάπηρος εκπαιδευτικός ήμουν ο «ειδικός» για να μιλήσω για τους ανάπηρους μαθητές μου.

Σε άλλες στιγμές είδα την αμηχανία των μαθητών μου όταν μαζί επισκεφτήκαμε ένα γενικό σχολείο. Ο συνάδελφος του γενικού σχολείου μου πρότεινε να κάνουμε από κοινού μάθημα, και στην υποδοχή, όταν φτάσαμε με τα σχολικά λεωφορεία έξω από την αυλόπορτα του γενικού σχολείου, είδαμε να μας περιμένουν με λουλούδια στα χέρια. Την επόμενη μέρα οι μαθητές μου το σχολίασαν αρνητικά. Ο συνάδελφος ήταν αμήχανος, μιλούσε πολύ και επαναλάμβανε συχνά τις ίδιες προτάσεις, όπως: «Εμείς είμαστε τώρα όλοι μαζί», κοιτώντας κυρίως τους μαθητές του. Ένιωσα την αγωνία του και την προσπάθειά του να απαλύνει την αμηχανία των μαθητών του. Από την άλλη, άθελά του, δημιούργησε ένταση και αμηχανία στους ανάπηρους μαθητές, που πρώτη φορά συναντούσε στην τάξη του. Το προκαθορισμένο κενό δεν γέμισε με την παρουσία των ανάπηρων μαθητών, παρόλο που στόχος και των δυο μας ήταν η εξοικείωση των μαθητών μας στην έκθεση και στη θέαση των διαφορετικών σωμάτων.

Ενώ οι μαθητές μου στην αρχή υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή, μετά την επίσκεψή τους στη γενική τάξη δεν κατάφερα να εξασφαλίσω από αυτούς μια γενική δήλωση ικανοποίησης. Ο Κωνσταντίνος μου ζήτησε να επαναλάβουμε την επίσκεψη, όμως από την άλλη μου είπε: «Μας κοιτούσαν κάπως περίεργα, ο άλλος καθηγητής μιλούσε συνεχώς, ήταν αγχωμένος. Εσείς δεν μιλούσατε καθόλου, παρατηρούσατε βέβαια, και δεν ξέρω, …όταν ήρθε η σειρά μου να πω κάτι, αισθάνθηκα ότι όλοι με κοιτούσαν περίεργα, αισθάνθηκα άβολα». Το ίδιο μου είπαν και οι υπόλοιποι μαθητές. Βέβαια, σε μια σχολική ώρα δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστεί η αμηχανία και να δημιουργηθεί κλίμα οικειότητας. Περιμέναμε πολλά από αυτήν τη συνάντηση, η οποία μας έδειξε την αποσπασματικότητα του όλου εγχειρήματος. Φάνηκε ότι ακόμη και αν θέλουμε την επαφή, αυτό δεν είναι αρκετό για να σπάσει το φράγμα της απομόνωσης και της διάκρισης μεταξύ ανάπηρων και μη ανάπηρων μαθητών.

Το καθεστώς των διαδικασιών αναγνωρισιμότητας των ανάπηρων σωμάτων ερμηνεύεται υπό το φως της λακανικής σκέψης. Το υποκείμενο, σύμφωνα με τον Jacques Lacan (1977), καθρεφτίζεται για να ετεροπροσδιοριστεί, αναζητώντας το μυστικό της κρυμμένης του ύπαρξης. Η αντανάκλαση αυτή των επιθυμιών μας υπογραμμίζεται κυρίως από το γενικότερο αίτημα για την ένταξή μας στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες γλωσσικές και μεταγλωσσικές ερμηνείες. Αυτή η προστακτική της σύμπλευσης σε κοινά επίπεδα ολοκληρωτικής προσταγής στο ζήτημα των εμπειριών θυμίζει την ερμηνεία του Alphonso Lingis (1994) ως μια «αινιγματική προστακτική» της επανανακάλυψης των υποκειμενικοτήτων μας.

Η λακανική επιρροή στην ερμηνεία των φαντασιακών σωμάτων μέσω ειδώλων εξηγεί την επιμονή αρκετών ανάπηρων μαθητών να διηγούνται δυσάρεστες εμπειρίες συναναστροφών με μη ανάπηρα άτομα, να κατασκευάζουν συζητήσεις των εμπειριών αυτών, τόσο απέναντί μου, όσο και απέναντι στα όσα συμβαίνουν στο ειδικό σχολείο. Η επιμονή αυτή οδηγεί στη φυσικοποίηση της ανάπηρης κατάστασης, διαφορετικής και εκ διαμέτρου αντίθετης με την κατάσταση (συναισθηματικοψυχολογική) του μη ανάπηρου σώματος, έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί το συμπέρασμα ότι «εμείς διαφέρουμε από τους άλλους».

Η έκφραση αυτού του τύπου επιβάλλει την πρακτική της ψυχολογικής υποστήριξης πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έξοδος από το ειδικό σχολείο, όπως συνέβη με την επίσκεψή μας στο γενικό σχολείο. Οι ψυχολόγοι του σχολείου προτείνουν ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και η επιλογή των μαθητών βασίζεται στο «νοητικό δυναμικό» τους. Αποκλείονται έτσι οι μαθητές με νοητική βλάβη, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ειδικούς: «δεν έχουν να ωφεληθούν από μια επίσκεψη σε μια κανονική τάξη».

Έτσι προετοιμάζεται ποια εικόνα θα παρουσιαστεί στη διαδικασία της ένταξης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβολής κανονιστικών προτύπων ενταγμένων στις εκπαιδευτικές πρακτικές και συμπεριφορές στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Η ένταξη των ανάπηρων ατόμων είναι προσθετική, η επίσκεψη στο γενικό σχολείο, όπως ακριβώς και η χρησιμοποίηση των τεχνητών βοηθημάτων, δεν συνεπάγεται ένα νέο είδος θέασης της αναπηρίας, αλλά αποτελεί πρόσθεση στις υπάρχουσες νόρμες περί υποκειμενικότητας. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια συμπεριληπτική πρακτική που να περιλαμβάνει όλες τις υποκειμενικότητες, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά είναι μια διαδικασία επιλογής των υποκειμενικοτήτων που ταιριάζουν με τις υπάρχουσες νόρμες για το τι είναι ικανό και, όπως πολλές φορές ειπώθηκε από τους ειδικούς, «στην ένταξη ωφελούνται τα εκπαιδεύσιμα παιδιά».

Το ειδικό σχολείο υπερασπίζεται τα προνόμιά του ως τόπου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών με κινητικές βλάβες και επιζητά μέσω των σχέσεών του με την ευρύτερη κοινότητα να προβάλει τον διακριτό του χαρακτήρα ως ένα προσβάσιμο σχολείο. Όμως το ζήτημα της πρόσβασης είναι ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν σχετίζεται μόνο με τη φαινομενική έλλειψη προσπελασιμότητας, η οποία διασφαλίζεται μόνο στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου και σε ενταξιακές πρακτικές. Το ειδικό σχολείο είναι μια πρόσθεση των ίδιων υπαρχουσών δομών, θυμίζοντας την ετεροτοπία του Michel Foucault (1998), στην οποία περιγράφεται η κατάσταση του μη-τόπου, της πρόσβασης σε έναν τόπο ως αντικατοπτρισμός της κοινωνικοπολιτισμικής φαντασιακότητας. Η τοποθέτηση της έννοιας της αναπηρίας πριν και πέρα από τον προσδιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν μέσα από τα κοινωνικά συμφραζόμενα, σύμφωνα με τον Deshong (2007:280), δημιουργεί μια συγκεκριμενοποίηση της οντολογίας της έννοιας αναπηρία, η οποία εκ προοιμίου αντιπαραβάλλεται με την έννοια της ικανότητας, πολύ πριν ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Το ειδικό σχολείο βρίσκεται μέσα στο κάδρο αυτής της προκαθορισμένης σχέσης, ενσωματώνοντας τους όρους της εικόνας που αναμένεται ότι θα έχει, αγωνιζόμενο να αποκτήσει τα «προνόμιά» του, διατηρώντας το διαχωρισμό μεταξύ αναπηρίας και ικανότητας, όχι τόσο στο εσωτερικό του, αλλά στην επιβεβαίωση της εικόνας του. Οι διεκδικήσεις, η συμμετοχή στη δημόσια ζωή και οι αντιδράσεις σε επίπεδο αυτοεικόνας δεν αμφισβητούν τα υπάρχοντα στερεότυπα, εντάσσονται στην κοινή λογική περί αναπηρίας σε ένα ενταξιακό προσθετικό προγραμματικό πλαίσιο, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει με όρους συμπεριληπτικών πρακτικών.Πηγή: http://www.avgi.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι δέκα απαιτήσεις του αναπηρικού κινήματος


Τα εξειδικευμένα αιτήματα-απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Κινήματος (ENIL) ενόψει ευρωεκλογών παραθέτει ο Χρύσης Μιχαηλίδης.

Το ευρωπαϊκό και το κυπριακό αναπηρικό κίνημα απαιτεί:
1. Κατοχύρωση του νομικού δικαιώματος των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) να ζουν ανεξάρτητα και να δύνανται να γίνουν αξιόλογα μέλη της κοινωνίας: Γεγονός που απαιτεί η Σύμβαση των Η.Ε. και την οποία η Κύπρος έχει προσυπογράψει. 

2. Να στηριχθούν οι δραστήριοι ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων για την υποστήριξη προγραμμάτων Προσωπικής Βοήθειας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. 
3. Να εξασφαλιστεί η χρήση των σωστών όρων της ανεξάρτητης διαβίωσης, όπως και εφαρμογή τους, από όλους τους κρατικούς φορείς, όπως το Κίνημα Ανεξάρτητη Διαβίωση τους καθορίζει. 
4. Να εισαχθεί ειδική Διεύθυνση για θέματα αναπηρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
5. Να παρέχεται περισσότερη χρηματοδότηση για τις τοπικές και εθνικές (ΜΚΟ) μη κυβερνητικές οργανώσεις που διοικούνται από ανθρώπους με αναπηρίες. 
6. Να τερματιστούν οι περικοπές στις υπηρεσίες και τα ωφελήματα για τα άτομα με Αναπηρία και Ειδικές Ανάγκες, η οικονομική κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κανενός. 
7. Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες. 
8. Να ενισχυθεί η προστασία των ατόμων με αναπηρία κατά των διακρίσεων (σε όλους τους τομείς) σε επίπεδο ΕΕ. 
9. Να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους νέους. 
10. Να σταματήσει τα κονδύλια της ΕΕ που επενδύονται σε τομείς που παρεμποδίζουν άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ.


Διαβάστε περισσότερα...

Ναύπλιο: Ξέχασαν τις ράμπες στην Ενδεκάτη


Χωρίς πρόβλεψη για ράμπες, κατασκευάζονται τα πεζοδρόμια γύρω από τον κυκλικό κόμβο της Ενδεκάτης στο Ναύπλιο. Έτσι, θα είναι απαγορευτική η διέλευση σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), σε γονείς με παιδικά καρότσια, σε όσους χρησιμοποιούν καρότσια για τα ψώνια τους στη Λαϊκή Αγορά, σε ηλικιωμένους κλπ.

Τουλάχιστον 14 ράμπες απουσιάζουν συνολικά από την Ενδεκάτη, ώστε να εξυπηρετούνται όσοι κινούνται στα πεζοδρόμια.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης, όπου κινούνται εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά για τις δουλειές τους στις τράπεζες, στις υπηρεσίες, στα καταστήματα. Χωρίς τις ράμπες αποκλείονται πολλοί ή κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα, αφού θα αναγκάζονται να κινούνται ανάμεσά τους αδυνατώντας να ανεβούν στα πεζοδρόμια. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι έχουν καταργηθεί και οι ράμπες που υπήρχαν στη νησίδα της οδού Ασκληπιού, έναντι του Νοσοκομείου.Με αυτό τον τρόπο σε πολλούς συμπολίτες μας γίνεται απαγορευτική η διέλευση σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Φανταστείτε το δρομολόγιο που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στο Νοσοκομείο.

Πέραν του ότι η κατασκευή ράμπας στα πεζοδρόμια είναι υποχρεωτική από τους νόμους και το ίδιο το Σύνταγμα, πρέπει να αποτελεί και ηθική υποχρέωση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών. Επιπλέον, αυξάνεται δραματικά και το κόστος αν δημιουργηθούν οι ράμπες σε επόμενο στάδιο, αφού θα πρέπει να ανακατασκευαστούν και πάλι τα πεζοδρόμια και να δαπανηθούν τα διπλάσια χρήματα.Παρά τα έργα – που καλώς πράττει η Δημοτική Αρχή -, εμείς ως αντιπολίτευση, δυστυχώς, ακόμα παρακαλάμε για τα αυτονόητα.

Κωνσταντίνος Θεμελής

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπλιέων

Τηλ. 6976447424

Kostasthemelis2@gmail.comΠηγή: http://argoliki.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Στο Αυτόφωρο ΑΜΕΑ για 800 ευρώ


Στο αυτόφωρο ισχυρίζεται πως πήγε ένας συμπολίτης μας ΑΜΕΑ, για το γεγονός της μη καταβολής χρωστούμενων 800 ευρώ σε ελληνική τράπεζα. Χρήματα τα οποία του είχαν χορηγηθεί με την μορφή πιστωτικής κάρτας πριν από αρκετά χρόνια.
Πηγή: http://tvkosmos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Υπ. Εργασίας για πορεία 'Περπατώ-Διεκδικώ με τους Τυφλούς'


Η καθιερωμένη Πορεία «Περπατώ - Διεκδικώ με τους Τυφλούς» είναι μια πρωτοποριακή ανθρωπιστική και φιλάνθρωπη εκδήλωση, η οποία αγκαλιάζεται από την Κυβέρνηση και από το λαό μας με ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, κηρύσσοντας την έναρξη της Πορείας «Περπατώ – Διεκδικώ με τους Τυφλούς».

Το ενδιαφέρον αυτό, σημείωσε, εκδηλώνεται με την αθρόα συμμετοχή των πολιτών στην πορεία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των στόχων αυτής της εκδήλωσης.

Η σημερινή πορεία «Περπατώ – Διεκδικώ με τους Τυφλούς» έχει ως στόχο να διανύσουμε όλοι μαζί μια σύντομη διαδρομή και να δώσουμε το μήνυμα ότι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ως κοινωνία γενικότερα, είμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας με οπτική αναπηρία, μέσα από τη συλλογή χρημάτων για κάλυψη ορισμένων αναγκών τους, τόνισε η κ. Αιμιλιανίδου. Ταυτόχρονα, όμως, κυρίως στοχεύουμε στη συνειδητοποίηση του χρέους όλων μας για πολύπλευρη συμπαράσταση της πολιτείας και της κοινωνίας γενικότερα στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, την εκπαίδευσή τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικά την ευημερία τους, είπε.
Παρά τα οικονομικά προβλήματα, που είναι γνωστό ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει στις μέρες μας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της πολιτικής του για κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, εξακολουθεί να παρέχει μια σειρά από κοινωνικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες στα τυφλά άτομα, συμπλήρωσε.

Αφού μετέφερε τις θερμές ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας για κάθε επιτυχία στην ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση, καθώς λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η καθιέρωση της Πορείας, η οποία έχει γίνει θεσμός, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του λαού μας σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

“Τα ανθρωπιστικά και αλτρουιστικά αισθήματα των πεζοπόρων που συμμετέχουν στην πορεία καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας του λαού μας, για το οποίο δικαιούμαστε πραγματικά να νιώθουμε περήφανοι”, τόνισε.


Χαιρετισμός και από τον Υπουργό Υγείας

Οι εκδηλώσεις με τη μορφή της συμμετοχής των πολιτών δίνουν τη δυνατότητα ευαισθητοποίησής τους μέσω ενεργού, άμεσης και προσωπικής προσφοράς, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής σε χαιρετισμό του στην έναρξη της πορείας «Περπατώ - Διεκδικώ με τους Τυφλούς».

“Για να επιτευχθούν στόχοι, να δημιουργηθούν πλαίσια οργανωμένης προσφοράς και να υιοθετηθούν νέες στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες, θα πρέπει η συμμετοχή όλων μας να είναι ενεργός και διεκδικητική”, σημείωσε.

Η πολιτεία από την πλευρά της, πρόσθεσε ο κ. Πατσαλής, μέσα στη γενικότερη πολιτική σφαιρικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των αναπήρων και με βάση τις δεσμεύσεις που απορρέουν μέσα από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υιοθετήσει θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας κεντρικού φορέα αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων, απαραίτητων για τον μελλοντικό προγραμματισμό του κράτους και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια ενημέρωσης των συνανθρώπων μας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Επεσήμανε, ταυτόχρονα, ότι υλοποιείται ήδη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, μέσα στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

“Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του”, είπε, “διοργανώνει προγράμματα δημόσιας υγείας με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Υπάρχουν για παραδειγμα, προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης για ιατρικά ζητήματα, όπως ο διαβήτης, με στόχο την βραδεία εξέλιξη και ελαχιστοποίηση των παρενεργειών του”.

Ανέφερε περαιτέρω ότι η προσφορά, παράλληλα, ψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα τα οφθαλμολογικά τμήματα των νοσοκομείων μας, έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση των μονίμων και μη αναστρέψιμων βλαβών στους οφθαλμούς.
Τέλος, συνεχάρη τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών για την τεράστια και πολυδιάστατη προσφορά του, τονίζοντας ότι η αθρόα συμμετοχή σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις δημιουργεί αναμφίβολα, αισθήματα ελπίδας, προσδοκίας και αισιοδοξίας σε όλους μας.

Eκδήλωση και στη Λεμεσό

Η εκδήλωση "Περπατώ - Διεκδικώ με τους Τυφλούς" αποτελεί μια εκδήλωση διεκδίκησης και διαμαρτυρίας, για την ανάγκη μιας ισότιμης κοινωνίας που θα περιλαμβάνει και τους Κύπριους πολίτες με αναπηρία, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, Χριστάκης Νικολαϊδης.

Χαιρετίζοντας το πρωί την εκδήλωση που οργανώθηκε στη Λεμεσό και η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ο κ.Νικολαϊδης ανέφερε πως "σε μια κοινή πορεία, μαζί με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών, τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε επιθυμητά αποτελέσματα ώστε οι κύπριοι πολίτες με αναπηρία να νιώθουν να είναι ισότιμοι, σε μια κοινωνία προσβάσιμη και ασφαλή για όλους τους πολίτες".

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο Δήμαρχος Λεμεσού, Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος συνεχάρη την οργάνωση "η οποία αδιάλειπτα και χωρίς οποιονδήποτε εφησυχασμό, με συνέπεια στηρίζει τα δικαιώματα αυτής της ομάδας των συμπολιτών μας".

Εξέφρασε, τέλος, την πλήρη συμπαράσταση του Δήμου Λεμεσού αλλά και την πρόθεσή του για μορφή συνεργασίας και υποστήριξης.
Εξάλλου, ο Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι όλοι πρέπει, μέσα από κοινούς αγώνες, να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και δεν πρέπει να αποδεχθούμε την πολιτική και τη φιλοσοφία της ευημερίας των αριθμών και της δυστυχίας των ανθρώπων.

"Πρέπει να αλλάξουμε ρότα και χρειάζεται όλοι μαζί να στηρίξουμε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης και διεκδίκησης καλύτερων ημερών για τη χώρα μας, γι αυτό και ο αγώνας των τυφλών είναι και δικός μας αγώνας", συμπλήρωσε.
Η πορεία στη Λεμεσό ξεκίνησε από την Επαρχιακή Διοίκηση και κατέληξε στο Δημόσιο κήπο της πόλης, ενώ κατά τη διάρκεια της παιάνιζε η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού.Διαβάστε περισσότερα...

ΑΜΕΑ: Μην κλείνετε τις διαβάσεις και τις ράμπες, μας δυσκολεύετε τη ζωή


Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Ρόδου παρακαλεί τους φίλους οδηγούς να μην κλείνουν τις διαβάσεις και τις ράμπες γιατί πέρα από τη δυσκολία που επιφέρουν στα άτομα με αναπηρία δυσκολεύουν και το έργο των απογραφέων που καταγράφουν όλες τις προσβάσιμες διαδρομές του νησιού μας φωτογραφίζοντας ειδικά τις ράμπες τις οποίες αναρτούν στο διαδίκτυο την ίδια στιγμή.

Τα αποτελέσματα θα τα βλέπουν σε όλο τον κόσμο τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρόδου, οι ημεδαποί και αλοδαποί τουρίστες. Σας παρακαλούμε να μην δυσκολεύετε ούτε τη ζωή μας ούτε το έργο των καταγραφέων
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας


Πηγή: http://www.rodiaki.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αυτός είναι o πρώτος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής με ένα πόδι!


Πρόκειται για τον Σκοτ Όντομ από το Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Μαθήματα ζωής παραδίδει ομάδα της Premier Basketball League, ενός πρωταθλήματος μπάσκετ σε ΗΠΑ και Καναδά που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008.

Πρόκειται για χαμηλότερης κατηγορίας λίγκα από το ΝΒΑ και το NCAA, αλλά εκεί αγωνίζονται επαγγελματίες μπασκετμπολίστες.

Ανάμεσα σε αυτούς εντάχθηκε πολύ πρόσφατα ο Σκοτ Όντομ, ο οποίος δεν είναι ένας συνηθισμένος παίκτης, αφού έχει μόνο ένα πόδι. Παρόλα αυτά, το ταλέντο του στο μπάσκετ αναγνωρίστηκε από τους Lake Michigan Admirals, οι οποίοι του προσέφεραν χρήματα για να παίξει μαζί τους.

Αυτός είναι o πρώτος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής με ένα πόδι!

Με αυτόν τον τρόπο, ο Όντομ, έγινε ο πρώτος επαγγελματίας μπασκετμπολίστας με αναπηρία πάνω από το γόνατο.

Έχοντας χάσει το πόδι του από καρκίνο όταν ήταν 14 ετών, ο Όντομ, δούλεψε πολύ για να μπορέσει να υπερκαλύψει τα μειονεκτήματά του και να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Στο ντεμπούτο του πέτυχε 5 πόντους.

Δείτε το βίντεο με την πρώτη συμμετοχή του Όντομ:
Πηγή: http://www.protothema.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ατομα με αναπηρία και σεξουαλικότητα


Η εφηβεία ορίζεται ως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ανθρώπου καθώς καλείται να διαμορφώσει την ταυτότητά του. Με άλλα λόγια ο έφηβος καλείται να κάνει τις επιλογές του σε φλέγοντα θέματα ζωής, όπως σπουδές, εργασία, κοινωνικές σχέσεις και κυρίως σεξουαλικότητας. Η κατάκτηση μιας υγιής σεξουαλικότητας αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια για τη διαμόρφωση της μετέπειτα προσωπικότητάς του. Ποια όμως πρέπει να είναι η αγωγή για τη σωστή σεξουαλική ωρίμανση για ένα άτομο με αναπηρία;

Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν μια επιπλέον δυσκολία όσο αναφορά στην αναπτυσσόμενη σεξουαλικότητά τους. Ωστόσο, οι υπάρχουσες δυσκολίες δεν πρέπει να στέκονται εμπόδιο στα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους στο σεξ, τον έρωτα, την αγάπη και το γάμο. Μια αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται, μόνο, ως προς το λειτουργικό κομμάτι της αποκατάστασης αλλά και το συναισθηματικό με την ένταξη του ατόμου στη σεξουαλική ζωή. Διαφορετικά το άτομο με αναπηρία θα κλειστεί περισσότερο στον εαυτό του δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο πρόβλημα υγείας όπως κατάθλιψης ή βίαιης συμπεριφοράς.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες για ερωτική ζωή με όλους.
Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση σεμιναρίων, η λήψη πολιτικών αποφάσεων και η υλοποίηση παρεμβάσεων είναι απαραίτητο να ενταχθούν στην εκπαιδευτική ατζέντα.

Εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες με την αρωγή της Πολιτείας πρέπει να αναπτύξουν την ειδική σεξουαλική ζωή για άτομα με αναπηρία. Να υπάρξουν στρατηγικές και προγράμματα ευαισθητοποίησης της Κοινότητας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη σωστή ενημέρωση, καθοδήγηση των εφήβων με αναπηρία, όπως την σωστή ενημέρωση των γονέων των ατόμων με αναπηρία.

Να υπάρξει επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την ανατομία του σώματος, την αναπαραγωγή, την εγκυμοσύνη, την αντισύλληψη και το σεξ ανάλογα με την αναπηρία ούτως ώστε να μην στέκεται εμπόδιο στη συναισθηματική ανάγκη του ατόμου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να απευθύνεται τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και στην κοινωνία εν γένει καθώς πολλές φορές οι στάσεις και οι απόψεις της κοινωνίας, λόγω λανθασμένης ενημέρωσης, είναι αυτές που δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και όχι η ίδια η αναπηρία.

Είναι ανάγκη να καταρριφθούν μύθοι και προκαταλήψεις, όσο αφορά στις σχέσεις και την ερωτική ζωή των ατόμων με αναπηρία. Η συναισθηματική και σεξουαλική ζωή αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.


Διαβάστε περισσότερα...

Νέος χώρος παιχνιδιού και αναψυχής στο Πολύδροσο Γαζίου


Ένας σύγχρονος, προσβάσιμος και ασφαλής χώρος ψυχαγωγίας παραδόθηκε από το δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη στα παιδιά του Πολύδροσου, στις εργατικές κατοικίες Γαζίου.Το έργο, προϋπολογισμού 155.000 ευρώ, εντάσσετε στο πρόγραμμα στοχευμένων παρεμβάσεων βελτίωσης της καθημερινότητας που υλοποιεί η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου και έρχεται να προστεθεί στην ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, τις διανοίξεις και τις ασφαλτοστρώσεις δρόμων της περιοχής που προηγήθηκαν, ενώ μαζί με τον ποδηλατόδρομο και τον πεζόδρομο μήκους 1 χιλιομέτρου που ενώνουν το Πολύδροσο με την Αμμουδάρα, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την πίστα skate board που ήδη κατασκευάζονται, αλλάζουν ριζικά την εικόνα των εργατικών κατοικιών.

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης στο σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε: «Η δημιουργία ενός νέου χώρου παιχνιδιού και ψυχαγωγίας, του 16ου που κατασκευάσαμε ως δημοτική αρχή στο δήμο μας, δεν μπορεί παρά να γεμίζει χαρά κάθε άνθρωπο. Ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε, οι χώροι που ελεύθερα, χωρίς κανένα κόστος και με άνεση θα μπορεί ο καθένας να απολαμβάνει μια βόλτα με τα παιδιά του, έναν απογευματινό περίπατο ή απλώς να χαλαρώνει από το άγχος της καθημερινότητας, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητοι.

Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά κι εγώ, σας παραδίδω ένα ακόμα έργο που καλύπτει όλα τα παραπάνω. Δίπλα στην πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία, εδώ, στις εργατικές κατοικίες Γαζίου, παραδίδουμε διαμορφωμένο έναν ακόμα ελεύθερο χώρο για κατοίκους και επισκέπτες. Όμορφο, λειτουργικό, ασφαλή, προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, με πολλά παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών, που περιμένει να γεμίσει από ανέμελες φωνές και γέλια μικρών, αλλά και μεγάλων παιδιών.

Φίλες και φίλοι και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 155.000 ευρώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα στοχευμένων παρεμβάσεων που εφαρμόζουμε με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά σας.

Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα κάνουν ελκυστική, κάθε γωνιά του Μαλεβιζίου.

Στα πλαίσια αυτά, κατασκευάσαμε την νέα πλατεία που ήδη απολαμβάνετε, διανοίξαμε και ασφαλτοστρώσαμε δρόμους περιφερειακά των εργατικών κατοικιών, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση και τις μετακινήσεις από και προς το Πολύδροσο και διαμορφώνοντας ικανοποιητικές συνθήκες πολιτικής προστασίας.

Φυσικά, δεν σταματάμε εδώ. Πολλά και σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη όπως βλέπετε, κατασκευάζεται ο ποδηλατόδρομος και ο πεζόδρομος μήκους 1 χιλιομέτρου που θα ενώσει το Πολύδροσο με την Αμμουδάρα. Η πίστα του skate board. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ελεύθερου internet. Λειτουργεί ήδη η μικρή μονάδα αφαλάτωσης, προχωράει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η μελέτη εξωτερικού φωτισμού και τόσα άλλα που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων.

Και με τη δική σας συνεργασία, έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε αισθητά την εικόνα της ευρύτερης περιοχής, η οποία σε λίγο καιρό θα είναι εντελώς διαφορετική.

Για όλα τα παραπάνω, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα στελέχη του δήμου μας, όλων των υπηρεσιών. Εργάζονται ακατάπαυστα και μεθοδικά, προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε σε ανάλογα προγράμματα όσα περισσότερα έργα γίνεται. Χάρη σε αυτούς τους συνεργάτες, μεγάλα και ακόμη μεγαλύτερα έργα υλοποιούνται σε ολόκληρο το Μαλεβίζι κι ο βασικός μας στόχος, το να μην χάσει δηλαδή ο τόπος μας την τελευταία ευκαιρία ανάπτυξης που του δίνεται, έρχεται ολοένα και πιο κοντά. Με αυτόν τον σκοπό στο μυαλό μας και μέσα από άψογες συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς, μπορούμε να ατενίσουμε το αύριο με συγκρατημένη αισιοδοξία. Με την υποστήριξη και τη θετική ανταπόκριση στις προτάσεις που τους καταθέτουμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να εξακολουθούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το αύριο κι αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας!

Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση και αυτού του έργου.

Ιδιαίτερα δε, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την άψογη συνεργασία μας, την ειδική σύμβουλο Ρένα Κοτσιφού, τις επιβλέπουσες μηχανικούς Έρρικα Ζαχαριαδάκη και Ειρήνη Σφακιανάκη και τον αρχιτέκτονα Βαγγέλη Φασουλάκη.

Καλορίζικος ο νέος χώρος παιχνιδιού του Πολύδροσου!».

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το ΕΣΠΑ.Διαβάστε περισσότερα...

Καυταντζόγλειο: Άθληση... αλά καρτ


Νέα δεδομένα στον τομέα της ελεύθερης άθλησης του κοινού στο Καυταντζόγλειο δημιουργεί η απόφαση της διοίκησης του σταδίου να θεσπίσει μηνιαία συνδρομή εισόδου για τη χρήση των βοηθητικών χώρων από τους αθλούμενους.

Η απόφαση της διοίκησης να ορίσει αντίτιμο εισόδου και χρήσης των βοηθητικών χώρων του σταδίου γυρίζει σελίδα στη σύνδεση Καυταντζογλείου και κοινού μετά από σειρά ετών, στη διάρκεια των οποίων αποτελούσε το μοναδικό γήπεδο στίβου στον δήμο Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, συγκεκριμένες ώρες ημερησίως.


Εφεξής, κάθε αθλούμενος θα μπορεί να εισέρχεται στους βοηθητικούς χώρους με την επίδειξη κάρτας εισόδου, ελάχιστου κόστους πέντε ευρώ μηνιαίως. Συγκεκριμένα, η “λευκή” και η “κόκκινη” κάρτα, έκαστη αξίας πέντε ευρώ μηνιαίως, αφορά τη χρήση του βοηθητικού γηπέδου από ελεύθερα αθλούμενους και υποψήφιους σχολών αντίστοιχα, ενώ η “πράσινη” κάρτα, αξίας δέκα ευρώ μηνιαίως, περιλαμβάνει τη χρήση του βοηθητικού γηπέδου και του γυμναστηρίου βαρών από υποψηφίους σχολών και αθλούμενους. Οι κάρτες εκδίδονται ήδη στα γραφεία του σταδίου, με την προσκόμιση φωτογραφίας και τη συνοδευτική κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία το στάδιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των αθλούμενων. Από το μέτρο εξαιρούνται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ) όπως και αθλητές συλλόγων που θα προσέρχονται με την παρουσία των προπονητών τους.


Η διοίκηση του σταδίου προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση επικαλούμενη την έλλειψη των αναγκαίων πόρων για την καλύτερη δυνατή συντήρηση των χώρων, που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Εντούτοις, προκάλεσε παράπονα από συλλόγους δρομέων, από βετεράνους του στίβου, αλλά και από μεμονωμένους αθλητές, που έθεσαν ακόμη και ενστάσεις για μια απόφαση η οποία ελήφθη από την επταμελή επιτροπή διοίκησης ερήμην φορέων και πολιτών.

“Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη βάσει της πιστής τήρησης του νόμου και του κανονισμού λειτουργίας του σταδίου, όπως αυτός τελεί σε ισχύ από το 2000”, τόνισε στη “Μ” ο πρόεδρος της επιτροπής Γιάννης Θεμελίδης, αποκρούοντας τις όποιες ενστάσεις περί απόφασης αυθαίρετης και βεβιασμένης, χωρίς την εξάντληση κάθε περιθωρίου αποφυγής της: “Το Καυταντζόγλειο υπόκειται στη δικαιοδοσία της ΓΓΑ. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η επιτροπή διοίκησης του σταδίου είναι σε θέση από μόνη της να λάβει μια τέτοια απόφαση. Παρά ταύτα, αναζητήσαμε τρόπους συνεργασίας με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τον Οκτώβριο όμως, οπότε και θέσαμε το ζήτημα στους δήμους, δεν λάβαμε απόκριση”.

Για τον πρόεδρο του Καυταντζογλείου, το μέτρο ήταν αναπόφευκτο. “Δυστυχώς οι ανάγκες του σταδίου επέβαλλαν μια τέτοια απόφαση. Με ένα πολύ μικρό αντίτιμο το στάδιο θα μπορεί πλέον να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες στο κοινό, κάνοντας αρχή από τις ελάχιστες: της καθαριότητας και της ασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από σήμερα και κάθε μέρα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, θα υπάρχουν καθαρίστριες σε τουαλέτες και αποδυτήρια, όπως και υπηρεσία σεκιούριτι”.

Όσο για τις προκληθείσες αντδράσεις, ο κ. Θεμελίδης έχει διαφορετική άποψη. “Από την ανταπόκριση των αθλούμενων για την έκδοση της κάρτας θα διαπιστώσετε ότι οι όποιες αντιδράσεις εκπορεύονται από μεμονωμένα άτομα. Γιατροί και δικηγόροι που πηδούν τα κάγκελα και εισέρχονται στους χώρους αγνοώντας τις συστάσεις των ανδρών ασφαλείας δεν νομιμοποιούνται να διαμαρτύρονται...”.

Στην υπόθεση πάντως πήρε θέση το τμήμα αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. “Η απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Καυταντζογλείου σταδίου, με τις ευλογίες και τις ευχές του υφυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να επιβάλουν εισιτήριο στους ελεύθερα αθλούμενους, μας τρομάζει. Γιατί πλέον στην εποχή του μνημονίου όλα έχουν κόστος και αντίτιμο”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση και ζητείται η άμεση απόσυρση της απόφασης.


Διαβάστε περισσότερα...

Cybathlon: Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες για Cyborgs θα διεξαχθούν το 2016!


Εξωσκελετοί, εμφυτεύματα, ρομποτικά χέρια και άλλα πολλά επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ήρθαν και εξελίσσονται διαρκώς για να δώσουν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα πολλών συνανθρώπων μας. Δυστυχώς, όμως, η ενημέρωση για αυτές τις καινοτομίες περιορίζεται μόνο σε επιστημονικά περιοδικά και σε ιστοσελίδες τεχνολογικού/επιστημονικού ενδιαφέροντος (καλή ώρα μας), αφού η τηλεόραση σε παγκόσμιο επίπεδο προτιμά να ασχολείται με μπούρδες.

Γι’ αυτό το λόγο, το Swiss National Competence Center of Research in Robotics (NCCR Robotics) ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες για Cyborgs! Η επίσημη ονομασία είναι Cybathlon και θα διεξαχθεί στην Ελβετία τον Οκτώβριο του 2016 με τη συμμετοχή ανθρώπων με κινητική αναπηρία που χρησιμοποιούν προηγμένες βοηθητικές συσκευές (από βιονικά μέλη και εξωσκελετούς μέχρι νοητικά συστήματα διαχείρισης).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν είτε πρωτότυπα είτε συσκευές που κυκλοφορούν ήδη, ενώ οι διοργανωτές προσκαλούν τις κατασκευάστριες εταιρείες να πάρουν μέρος στο Cybathlon για να παρουσιάσουν νέες τεχνολογίες. Σε κάθε αγώνα θα δίνονται δύο μετάλλια, ένα για τον νικητή και έναν για τον πάροχο της τεχνολογίας-συσκευής.

Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και ίσως αποδειχτεί ότι η διοργάνωση αγώνων είναι ο καταλληλότερος τρόπος για ενημέρωση και προώθηση νέων τεχνολογιών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την οργάνωση και τους αγώνες δείτε εδώ.


Πηγή: http://www.digitalnews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Συναγερμός από νέο ιό στο Facebook


Ιδιαίτερα προσεχτικοί πρέπει να είναι οι χρήστες του Facebook καθώς τις τελευταίες ημέρες ένας νέος ιός κυκλοφορεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιός εξαπλώνεται μέσω συνημμένων αρχείων που καταφθάνουν στον φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων της υπηρεσίας (inbox) ενώ εφόσον ο χρήστης ανοίξει αυτά τα αρχεία τότε αυτόματα στέλνει το «κακόβουλο» μήνυμα σε όλους τους φίλους του.


Διαβάστε περισσότερα...

Τι ακριβώς γίνεται στο CERN


Ο επιστημονικός σύμβουλος της ερευνητικής κοινότητας Μ. Τσεσμελής δίνει την απάντηση.

«Η κύρια αποστολή του CERN είναι η προώθηση της γνώσης για τον κόσμο γύρω μας, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για επιταχυντές και ανιχνευτές και η μετέπειτα μεταφορά της γνώσης, της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας στην κοινωνία»

Από το 1989 έχει εγκατασταθεί στα δυτικά της Γενεύης, στα ελβετογαλλικά σύνορα, στη μηχανή του CERN. Ξεκίνησε ως μεταπτυχιακός φοιτητής και αμέσως κατάλαβε ότι το CERN ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό εργαστήριο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οπως μας λέει, «το CERN είναι το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του είδους του στον κόσμο.

Το CERN είναι πρωτοπόρο στην ανθρώπινη αναζήτηση της γνώσης, μιας αναζήτησης που έχει τις ρίζες της βαθιά στις αρχές του Πολιτισμού. Η ίδρυσή του το έτος 1954, δηλαδή ακριβώς πριν από 60 χρόνια, αποτέλεσε μια από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας.

Από τα 12 ιδρυτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο αριθμός των κρατών-μελών ανέρχεται σήμερα στα 21, ενώ με τις νέες υποψήφιες χώρες για ένταξη ως μέλη, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια. Δεκάδες άλλα κράτη συνεργάζονται ως μη-μέλη». Μιλάμε με τον δρα Μανώλη Τσεσμελή, διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών και καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με αφορμή τη διαδραστική έκθεση «Επιταχύνοντας την Επιστήμη» έως τις 31 Μαΐου στο Ιδρυμα Ευγενίδου.

* Γιατί αξίζει να δει κάποιος την έκθεση;

- Η έκθεση του CERN στο υπέροχο Ιδρυμα Ευγενίδου θα φέρει το κοινό πιο κοντά στο μαγικό κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να μάθει για την ιστορία του σύμπαντος και πώς η σύγχρονη επιστήμη προσπαθεί να ξετυλίξει τα καλά φυλαγμένα μυστικά του. Οι επισκέπτες όλων των ηλικιών θα εντυπωσιαστούν επίσης με την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για να κατασκευαστούν οι επιταχυντές των σωματιδίων και οι ανιχνευτές, τα οποία ανήκουν στα μεγαλύτερα και περιπλοκότερα επιστημονικά όργανα στον κόσμο όλων των εποχών.

* Τι ακριβώς κάνετε στο CERN;

- Αρχικά ασχολήθηκα με το πείραμα UA2 του CERN, το οποίο ανακάλυψε και μελέτησε τους διαδότες των ασθενών δυνάμεων W και Ζ. Διερεύνησα την ύπαρξη φορτισμένου σωματιδίου Higgs που προκύπτει από τη διάσπαση του άνω κουάρκ. Το 1998 ξεκίνησα να εργάζομαι στο διεθνές πείραμα CMS στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), το οποίο πείραμα ανακοίνωσε πρόσφατα την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs. Συγχρόνως ήμουν κατά χρόνια επικεφαλής της ομάδας για την κατασκευή και συντήρηση των πειραματικών περιοχών του LHC. Επίσης εργάστηκα για μία πενταετία στο πείραμα NOMAD για την ανίχνευση του τ-νετρίνο και ήμουν μέλος της ομάδας σχεδιασμού για τη δέσμη νετρίνων CNGS από το CERN στο Gran Sasso στην Ιταλία.

* Είστε μέλος του Διευθυντηρίου του CERN;

- Από το 2009 είμαι επιστημονικός σύμβουλος στο Γραφείο του γενικού διευθυντή του CERN ως ανώτερος φυσικός.

* Και σύμβουλος του διευθυντή του CERN για θέματα Διεθνών Σχέσεων;

- Από το 2004 μέχρι σήμερα είμαι σύμβουλος του γενικού διευθυντή του CERN για τις Διεθνείς Σχέσεις και από το 2013 είμαι αναπληρωτής επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του CERN.

* Η κύρια αποστολή του;

- Η κύρια αποστολή του CERN είναι η προώθηση της γνώσης για τον κόσμο γύρω μας (από περιέργεια), η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για επιταχυντές και ανιχνευτές και η μετέπειτα μεταφορά της γνώσης, της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας στην κοινωνία, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων και μηχανικών του αύριο, και να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς μέσα από την επιστήμη.

* Πόσοι εργάζονται εκεί;

- Ο αριθμός του προσωπικού του CERN είναι περίπου 2.300, εκ των οποίων μόνο ένα μικρό μέρος είναι φυσικοί σωματιδίων. Η πλειονότητά τους είναι επιστήμονες εφαρμοσμένων επιστημών, μηχανικοί, τεχνικοί και το διοικητικό προσωπικό. Οι εγκαταστάσεις του CERN, ωστόσο, χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 10.500 επιστήμονες, δηλαδή από ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας των φυσικών που ασχολούνται με τα στοιχειώδη σωματίδια. Οι επιστήμονες αυτοί εκπροσωπούν πάνω από 800 πανεπιστήμια και ινστιτούτα και εκπροσωπούν περίπου 100 εθνικότητες.

* Πόσοι Ελληνες;

- Οι Ελληνες του CERN είναι σήμερα 30 μέλη του προσωπικού και πάνω από 100 άλλα μέλη (υπότροφοι, πρόσεδρα μέλη και φοιτητές). Επίσης υπάρχουν περισσότεροι από 180 επιστημονικοί συνεργάτες από πανεπιστήμια και ινστιτούτα από την Ελλάδα που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του CERN.

* Τι αποκαλύπτουν τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξάγονται στο CERN;

- Οι εγκαταστάσεις του CERN χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες για να μπουν στην καρδιά της ύλης και να μεταφερθούν έτσι πίσω στην αρχή του χρόνου, στη Μεγάλη Εκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν εκατομμύρια γεγονότα προσπαθώντας να καταλάβουν πώς έφτασε το Σύμπαν, έπειτα από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, σ' αυτό που υπάρχει σήμερα. Το αποκορύφωμα της επιστήμης στον LHC μέχρι τώρα ήταν η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs το 2012. Αυτό είχε αποτέλεσμα την απονομή του βραβείου Νόμπελ Φυσικής 2013 από κοινού στους Francois Englert και Peter W. Higgs «για τη θεωρητική ανακάλυψη ενός μηχανισμού που συμβάλλει στην κατανόηση της προέλευσης της μάζας των υποατομικών σωματιδίων, η οποία πρόσφατα επιβεβαιώθηκε με την ανακάλυψη του προβλεπόμενου στοιχειώδους σωματιδίου, από τα πειράματα ATLAS και CMS στον LHC του CERN», όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή Νόμπελ.

* Αισιοδοξείτε πως κάποτε θα φτάσουμε στη διακρίβωση της Αρχής των πάντων;

- Η αρτιότερη έως σήμερα περιγραφή της ύλης και των δυνάμεων ονομάζεται Καθιερωμένο Πρότυπο. Ωστόσο, αν και για περισσότερα από 30 χρόνια έχει περάσει με επιτυχία όλους τους πειραματικούς ελέγχους, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι πλήρες και θεωρείται σήμερα ως ένα σκαλοπάτι προς μια ολοκληρωμένη θεωρία, αφού αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Τι είναι ύλη; Από πού προέρχεται; Οι τέσσερις δυνάμεις της φύσης είναι απλά διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας δύναμης; Πράγματι δεν υπάρχει αντιύλη στο Σύμπαν; Τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, ίσως στα πειράματα στον LHC, θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια πληρέστερη κατανόηση της φύσης γύρω μας και πιο κοντά στις απαρχές του Σύμπαντος.

* Γεννηθήκατε στην Αυστραλία;

- Είμαι γεννημένος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ο πατέρας μου κατάγεται από το Βαθύ της Σάμου και η μητέρα από την Κορώνη Μεσσηνίας.

* Σας πληγώνει η σημερινή εικόνα της Ελλάδας;

- Με πληγώνει που η Ελλάδα δεν μπορεί να λάμψει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Πρέπει να λάβουμε αυτή τη δύσκολη τρέχουσα περίοδο ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη μέσω νέων τρόπων. Η καινοτομία και η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι κλειδιά για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Στο Ιδρυμα Ευγενίδου φιλοξενείται η διαδραστική έκθεση που δημιούργησε το CERN, προκειμένου να φέρει το κοινό πιο κοντά στην καρδιά του μεγάλου πειράματος (είσοδος δωρεάν)Διαβάστε περισσότερα...

ΚΕΠΑ: «Ανάπηρο» κράτος ταλαιπωρεί AμεA


Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας βρίσκονται οι μηνυτήριες αναφορές δύο συνανθρώπων μας με αναπηρίες, που, όπως καταγγέλλουν, έπεσαν κι αυτοί -όπως πολλοί άλλοι- θύματα αναλγησίας και ταλαιπωρίας από τις επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι δύο ανάπηροι, ύστερα από αναμονή τεσσάρων μηνών, προσήλθαν στα γραφεία του ΠΕΔΥ προκειμένου να εξεταστούν, οπότε και διαπίστωσαν ότι η αρμόδια επιτροπή δεν θα συνεδρίαζε λόγω μη προσέλευσης του γιατρού και των μελών της από τη Θεσσαλονίκη. Οπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ, Μάκης Κρομύδας, δύο επιτροπές των ΚΕΠΑ ακυρώθηκαν, ενώ 40 ανάπηροι περίμεναν να εξεταστούν απ' αυτές.

Στην πρώτη περίπτωση ο ανάπηρος κατέθεσε τα χαρτιά του, για να περάσει από επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 και κλήθηκε τελικά έναν χρόνο αργότερα, σε μια περίοδο που συνέπεσε με τις απεργίες των γιατρών του πρώην ΕΟΠΥΥ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκε ότι θα περάσει τελικά από επιτροπή στις 26 Μαρτίου και η σύζυγός του κατέβαλε το ποσό των 100 ευρώ σε ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής για τη μεταφορά του στο ΠΕΔΥ. Ομως, τελικά, ενημερώθηκε ότι ο πρόεδρος του ΚΕΠΑ για την 4η Υγειονομική Περιφέρεια -σ” αυτήν εντάσσεται η Καβάλα- ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν προσήλθε.

Στη δεύτερη περίπτωση άλλος ανάπηρος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικά διαμορφωμένο ταξί ΑμεΑ, καταβάλλοντας 40 ευρώ και να περιμένει τρεις ώρες πάνω στο αναπηρικό του καροτσάκι, χωρίς να περάσει ούτε αυτός τελικά από την επιτροπή. «Η οικονομική και όχι μόνο επιβάρυνση για τα ΑμεΑ, προκειμένου να περάσουν από την επιτροπή είναι τεράστια και πρέπει επιτέλους η κατάσταση να τελειώσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις καταγγελίες που βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών.Διαβάστε περισσότερα...

Στην εντατική νοσηλεύεται η 9χρονη


Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται η 9χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε λούνα-παρκ στην περιοχή του Ελληνικού. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο δελτίο του ALPHA ο διοικητής του νοσοκομείου Παίδων Εμμανουήλ Παπασάββας η κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού είναι σταθερή. Για τον 13χρονο που έχασε τη ζωή του, υποστήριξε πως οι γιατροί προσπάθησαν για 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφεραν.

Δείτε το βίντεο του ALPHA.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Έφυγε» ο μυθικός Βουγιαντίν Μπόσκοφ


Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βουγιαντίν Μπόσκοφ, ένας προπονητής με τεράστια καριέρα ο οποίος μένει στην ιστορία ως ο αρχιτέκτονας της φανταστικής Σαμπντόρια της περιόδου 1986-1992.Στο πένθος βυθίστηκε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το οποίο θρηνεί για το θάνατο του Βουγιαντίν Μπόσκοφ, ενός από τους μεγάλους δασκάλους του αθλήματος.

Γεννημένος στις 16 Μαΐου 1931, στο Μπρέγκετς, περιοχή του… Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας τότε, αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής σε Βοϊβοντίνα, Σαμπντόρια και Γιουνγκ Μπόις.

Πολλά χρόνια αργότερα ως τεχνικός της ιταλικής ομάδας έγραψε ιστορία δημιουργώντας ένα σύνολο που σάρωσε τους τίτλους κι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου –πειραματικού- Champions League το 1992. Εκείνη τη χρονιά αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στη φάση των ομίλων (0-0 στο ΟΑΚΑ, 1-1 στη Γένοβα) και τελικά ηττήθηκε 1-0 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Δύο χρόνια νωρίτερα είχε οδηγήσει τη Σαμπντόρια στο μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, το Κύπελλο Κυπελλούχων, χάρη στην επικράτηση με σκορ 2-0 κόντρα στην Άντερλεχτ, ενώ την προηγούμενη σεζόν έφτασε τον τελικό της ίδιας διοργάνωσης χάνοντας ξανά από την Μπαρτσελόνα (2-0).

Υπό τις οδηγίες του Μπόσκοφ η ιταλική ομάδα με μεγάλα αστέρια τους Βιάλι, Λομπάρντο, Παλιούκα, Βιέρκοβουντ, Κάτανετς, Μαντσίνι και άλλους, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας (1991), το Κύπελλο (1988, 1989) και το Σούπερ Καπ του 1991.

Ο πρώτος του τίτλος είχε έρθει το 1975, όταν με την Ντεν Χάαγκ πήρε το Κύπελλο Ολλανδίας, ενώ ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το νταμπλ στην Ισπανία το 1980 και το Κύπελλο του 1982.

Ο Μπόσκοφ είχε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο Νόβι Σαντ, στην πόλη όπου ζούσε, 15 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του.


Διαβάστε περισσότερα...

Ανείπωτη τραγωδία σε λούνα παρκ στο Ελληνικό


Δεκατριάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα-Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η αδερφή του
.
Σε μία ανείπωτη τραγωδία κατέληξε το παιχνίδι σε λούνα παρκ στην περιοχή του Ελληνικού, με ένα 13χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του και τη μικρή αδελφή του να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα παιδιά έπαιζαν σε φουσκωτή πισίνα, ευρισκόμενα μέσα σε μεγάλες πλαστικές μπάλες, όταν λόγω του δυνατού αέρα αυτές παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν σε τοίχο, τραυματίζοντας σοβαρά τα δύο παιδιά.

Ο 13χρονος εξέπνευσε στο δρόμο προς το νοσοκομείο, ενώ η 9χρονη αδελφή του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία”».

Για το συμβάν συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι του λούνα παρκ.Διαβάστε περισσότερα...

Ποιον αγαπάει η μαμά περισσότερο;


Εισβολή στο σπίτι...
Δύο κουκουλοφόροι εισβάλουν στο σπίτι μιας οικογένειας και βάζουν τη μητέρα σε ένα τεράστιο δίλημμα: «Ή πυροβολεί έναν από τους δύο γιους ή τους σκοτώνουν όλους».

Πολύ μαύρο χιούμορ...
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Το ΣτΕ επικύρωσε την παραγραφή αδικημάτων καθηγητή


Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή που ζητούσε να ακυρωθεί η από 28.9.2010 απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία έπαυσε λόγω παραγραφής η πειθαρχική δίωξη σε βάρος καθηγητή (Φυσικού) ο οποίος είχε υποπέσει στο αδίκημα της αμέλειας και της ατελούς και μη έγκαιρης εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

Ο καθηγητής επί μία οκταετία χορηγούσε απολυτήρια έναντι 5.000 ευρώ σε μαθητές ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων οι οποίοι δεν έδιναν παρουσίες στα Τ.Ε.Ε.

Ειδικότερα, σε βάρος του καθηγητή αλλά και σε βάρος άλλων συναδέλφων του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για «πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφία κατ' επάγγελμα και συνήθεια» με απώτερο σκοπό «να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος ανώτερο των 73.000 ευρώ» και να ζημιώσει τρίτους.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της Εισαγγελίας της Άρτας, ο καθηγητής κατά την οκταετία 1999-2007 ως γραμματέας εξεταστικών επιτροπών δύο ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. της Ηπείρου, μαζί με άλλους καθηγητές ελάμβαναν από κάθε μαθητή 5.000 ευρώ για να τους χορηγούν απολυτήριο.

Συγκεκριμένα, ο Φυσικός και οι άλλοι καθηγητές κατηγορήθηκαν ποινικά ότι κατήρτισαν και χορήγησαν πτυχία σε μαθητές που δεν φοίτησαν ποτέ στα Τ.Ε.Ε., κατήρτισαν και χορήγησαν πτυχία σε μαθητές που δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο φοίτησης ώστε να δικαιούνται να λάβουν πτυχίο, ενώ παράλληλα βεβαίωναν αναληθώς ότι φοιτούσαν επιτυχώς, δεν κάλυπταν με αυτοκόλλητα τα ονόματα των μαθητών πάνω στις κόλλες των γραπτών, αντικαθιστούσαν τα γραπτά των μαθητών που είχαν λανθασμένες απαντήσεις με άλλες κόλλες γραπτών που είχαν σωστές απαντήσεις, διέγραφαν λανθασμένες γραπτές απαντήσεις-λύσεις που παρέδιδαν οι μαθητές και έγραφαν στην επόμενη σελίδα της κόλλας τις σωστές απαντήσεις και βαθμολογούσαν τα γραπτά με άριστα, κ.λπ.

Όμως, η Δικαιοσύνη έκρινε ότι έχει επέλθει παραγραφή των ποινικών αδικημάτων.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2008, κατόπιν Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ηπείρου παρέπεμψε τον Φυσικό στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα και για χαρακτηριστικά αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Ο περιφερειακός διευθυντής απέδωσε στον εν λόγω καθηγητή ότι αν και γνώριζε την ύπαρξη παρανομιών και αλλοιώσεων στις καρτέλες των μαθητών, τους επέτρεψε να συμμετέχουν στις εξετάσεις και να λάβουν απολυτήριο, δεν έλαβε υπ' όψη του τις αδικαιολόγητες απουσίες μαθητών (πάνω από 170 απουσίες κάθε μαθητής) και τους επέτρεψε να διαγωνιστούν και να λάβουν απολυτήριο, έκανε παρεμβάσεις στα γραπτά κείμενα των μαθητών και αλλαγές ολόκληρων γραπτών και εκβίαζε τους καθηγητές των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. για να κάνουν παράνομη και αναξιόπιστη αξιολόγηση. Τον Ιούλιο του 2009 το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θεώρησε ότι η Ε.Δ.Ε. «δεν παρείχε πλήρεις αποδείξεις» και διέταξε πειθαρχική ανάκριση.

Τελικά, η πειθαρχική διαδικασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετούνται τα δύο αδικήματα που αποδίδονται στο καθηγητή, αλλά άλλο αυτό το της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του και τον Φεβρουάριο του 2010 το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. κήρυξε τον καθηγητή αθώο.

Μετά από όλα αυτά ο υπουργός Παιδείας άσκησε ένσταση κατά της αθωωτικής απόφασης και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο αποφάνθηκε.

Το πειθαρχικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2010 έπαυσε την σε βάρος του πειθαρχική δίωξη λόγω παραγραφής.

Μετά την κατάληξη αυτή προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο κ. Ρακιντζής ζητώντας να ακυρωθεί η δευτεροβάθμια πειθαρχική απόφαση που έπαυσε τη δίωξη σε βάρος του καθηγητή λόγω παραγραφής, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επέλθει η παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων, αφού αυτή είχε διακοπεί μετά την άσκηση της σε βάρος του ποινικής δίωξης.

Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του κ. Ρακιντζή, κρίνοντας ότι δεν έχει διακοπεί ο χρόνος παραγραφής της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του καθηγητή και άρα έχει επέλθει η παραγραφή των αδικημάτων.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι ιερόδουλες


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν το Σωματείο Εκδιδομένων Προσώπων Ελλάδος και πέντε εκδιδόμενες γυναίκες από την Θεσσαλονίκη υποστηρίζοντας ότι οι νέοι περιοριστικοί όροι που τέθηκαν για τη λειτουργία των οίκων ανοχής είναι αντίθετοι σε διάφορες διατάξεις του Συντάγματος και στο διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της οικονομικής και προσωπικής ελευθερίας.

Στον Δήμο Αθηναίων έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες λειτουργίας των οίκων ανοχής, εκτός από τρεις, ενώ οι σφραγισμένοι οίκοι ανοχής, όπως αναφέρει ο δικηγόρος τους, έχουν ανοίξει και περίπου 500 λειτουργούν παράνομα.

Με το Ν. 2734/1999 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσης και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο των 200 μέτρων, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, κ.λπ.

Μέσα στο 2014 ψηφίστηκαν οι νόμοι 4238 και 4249/2014 οι οποία θέτουν πρόσθετους περιορισμούς στην λειτουργία των οίκων ανοχής. Με τις νέες νομοθετικές διατάξεις δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων ατόμων σε απόσταση 200 μέτρων από ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Ακόμη, προβλέπεται ότι όσοι ανοίξουν τους σφραγισμένους οίκους ανοχής και τους λειτουργήσουν θα τιμωρούνται με φυλάκιση τριών μηνών, ενώ η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται σε χρηματική, δεν αναστέλλεται και δεν προβλέπεται δικαίωμα άσκησης έφεσης, έτσι ώστε να μπορεί να κριθεί σε δεύτερο βαθμό.

Όπως υπογραμμίζεται στις προσφυγές οι διατάξεις παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων, όπως επίσης παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Παράλληλα, αναφέρει το Σωματείο ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν, παραβιάζουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του οικονομικού ανταγωνισμού, όπως επίσης παραβιάζουν την προστασία του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας, που και αυτή προστατεύεται από το άρθρο 106 του Συντάγματος.

Η ανυπαρξία πρόβλεψης δεύτερου βαθμού εκδίκασης όσων καταδικαστούν για την αποσφράγιση των οίκων ανοχής, προσκρούει στην ΕΣΔΑ, σύμφωνα με το Σωματείο, αφού παραβιάζεται η «αρχή της δίκαιης δίκης».

Επισημαίνουν ότι λόγω των νέων περιοριστικών όρων θα βρεθούν στο δρόμο τουλάχιστον 7.000 άτομα (εκδιδόμενες, υπηρετικό προσωπικό, καθαρίστριες και φύλακες), ενώ θα κινδυνεύσει η δημόσια υγεία, αφού θα λειτουργούν παράνομα οίκοι ανοχής.

Το Σωματείο Εκδιδομένων Προσώπων Ελλάδος έχει πάνω από 5.000 μέλη και όλα τα μέλη του πληρώνουν, όπως σημειώνουν, ΦΠΑ 23%, ενώ τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από το επάγγελμά τους κάθε χρόνο «υπερβαίνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αστυνομικοί κατηγορούνται για βιασμό


Κατηγορίες για τον βιασμό μίας Καναδής τουρίστριας στο αρχηγείο της υπηρεσίας δίωξης εγκλημάτων της αστυνομίας στο Παρίσι απαγγέλθηκαν σήμερα εις βάρος δύο Γάλλων αστυνομικών, μετέδωσε το γαλλικό ραδιόφωνο.

Το θύμα κατήγγειλε ότι γνώρισε τέσσερις αξιωματικούς της επίλεκτης μονάδας δίωξης εγκλημάτων της αστυνομίας σε μία παμπ στη συνοικία Σεν Μισέλ το βράδυ της Τρίτης και συμφώνησε να επισκεφθεί το αρχηγείο τους που βρίσκεται κοντά στο Σηκουάνα.

Όταν έφθασαν εκεί, η Καναδή καταγγέλλει, οι αστυνομικοί της πρόσφεραν ποσότητες ουίσκι και στη συνέχεια την βίασαν μέσα σε ένα γραφείο.

Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, που έχουν προκαλέσει σοκ στην αστυνομία.

Ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με την 34χρονη τουρίστρια αλλά υποστηρίζει ότι ήταν με τη συγκατάθεσή της.

Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και από την αστυνομία.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Αρμενίων


Εκδήλωση για την 99η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, πραγματοποίησε το πρωί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή.

Μετά την εκδήλωση, με κεντρικό ομιλητή τον δρα Κοινωνικών Επιστημών, Θεοφάνη Μαλκίδη ο οποίος αναφέρθηκε «στον αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων και την επαναφορά της Αρμενικότητας», οι Αρμένιοι κατευθύνθηκαν με πορεία στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Απεργία διαρκείας για τους παραγωγούς - πωλητές λαϊκών αγορών


Σε απεργία διαρκείας κατεβαίνουν από τη Δευτέρα οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών, κλείνοντας τις λαϊκές όλης της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο, που προωθείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για τις 10 το πρωί αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση του κλάδου στην πλατεία Κάννιγγος και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Αντίστοιχη εκδήλωση προγραμματίζεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 9 στην Καμάρα και θα πορευτούν προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Τα σωματεία παραγωγών και εμπόρων καλούν όλο τον κλάδο σε απεργία διαρκείας από αύριο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο σχέδιο νόμου για τις Λαϊκές Αγορές και το Υπαίθριο Εμπόριο, του οποίου διατάξεις και άρθρα εκτιμάται από τον κλάδο ότι «απειλούν με διάλυση 50.000 οικογένειες, εξυπηρετώντας στο έπακρο τα μεγάλα συμφέροντα».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων πωλητών Λαϊκών Αγορών, τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου είναι:

«-Με κλήρωση κάθε χρόνο θα δίνονται όλες οι θέσεις σε όλες τις λαϊκές αγορές.

- Με απόφαση του κάθε δήμου θα καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων (συμμετεχόντων) σε όλες τις λαϊκές αγορές.

- Χωριστά θα τοποθετούνται οι παραγωγοί από τους επαγγελματίες πωλητές μέσα στις λαϊκές όλης της χώρας.

- Υπέρογκα είναι τα πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ και οι διοικητικές κυρώσεις για τα παραπτώματα και στην πλειονότητά τους συνοδεύονται με ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως και έναν χρόνο.

- Τριμελείς επιτροπές συστήνονται ανά Περιφέρεια, ενώ πρέπει να συστήνονται σε κάθε δήμο για την άμεση εξυπηρέτηση των Παραγωγών.

- Ενίσχυση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης της παραγωγικής άδειας.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο ζητούν:

«- Απόδοση των θέσεων με κριτήρια, σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία και τις πενταμελείς επιτροπές, που αναφέρουν τα Προεδρικά Διατάγματα 51|2006 και 116|2008. Η κλήρωση καταργεί τη θέσπιση κριτηρίων. Οι συχνές αλλαγές θέσεων δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, καθώς και τον προγραμματισμό της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας.

- Οι δήμοι να μην εμπλέκονται στις υφιστάμενες λαϊκές, οι οποίες είναι ήδη οριοθετημένες με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων ανά λαϊκή και εγκεκριμένες από την Περιφέρεια.

- Όχι στον διαχωρισμό παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών. Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των λαϊκών αγορών, έχει αποδειχθεί ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών τοποθετούνται παραγωγοί και επαγγελματίες ανά οικοδομικό τετράγωνο, ώστε να υπάρχει όλη η ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων με ευκολότερη πρόσβαση και επιλογή.

- Απόσυρση του άρθρου 39 - Ποινικές Κυρώσεις και του άρθρου 40 - Διοικητικές Κυρώσεις, τα οποία αναφέρουν υπέρογκα πρόστιμα και συνοδεύονται με ποινές φυλάκισης. Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ισχύουν σήμερα είναι ήδη εξοντωτικά και μεγάλα και οι πωλητές αδυνατούν να τα αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψιν και την οικονομική κρίση.

- Σύσταση τριμελών επιτροπών ανά δήμο σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται έγκαιρα την απαιτούμενη, για έκδοση ή ανανέωση άδειας, βεβαίωση από τις επιτροπές.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εν πλω το "όχι" στα χημικά


Δεκάδες Κρητικοί έφτασαν στα Σφακιά το μεσημέρι με δικά τους μέσα, ή με λεωφορεία τα οποία εκτέλεσαν ειδικό δρομολόγιο για τη μεταφορά μικρών και μεγάλων που ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια ακόμα δυναμική διαμαρτυρία, για την καταστροφή των χημικών στη Μεσόγειο.

Οι Κρητικοί από διάφορες περιοχές του νησιού, έφτασαν περίπου στις 12 το μεσημέρι στα Σφακιά.Στη συνέχεια θα επιβιβάστηκαν σε καράβι που μαζί με φουσκωτά, αλιευτικά κι άλλα σκάφη, ανοίχτηκαν στη θαλάσσια περιοχή στα 3-5 μίλια.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Έδωσε ζωή με το θάνατό του


Με ασφάλεια προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης το αεροσκάφος Embraer EMB-135LR της Πολεμικής Αεροπορίας που «πέταξε» από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, προκειμένου να μεταφέρει όργανα προς μεταμόσχευση, που συνοδεύονταν από ομάδα γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος μετέφερε το ήπαρ, τα νεφρά και την καρδιά, τραυματία, που εξέπνευσε στο νοσοκομείο του Ρίο. Το ήπαρ θα μεταμοσχευθεί σε 62χρονο ασθενή στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα όργανα τέθηκαν στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Την εντολή για την αερομεταφορά έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ύστερα από αίτημα του ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με τον ΕΟΜ. Τα έξοδα της πτήσης καλύπτονται από το ΕΚΑΒ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

14 "παγίδες" στη δήλωση ακινήτων


Τα 14 σημεία - SOS που πρέπει να προσέξετε κατά τη δήλωση των στοιχείων των κατοικιών σας στο φετινό - ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο - έντυπο Ε1 παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις πρέπει να αναγράψετε αναλυτικά στοιχεία για όλες τις κατοικίες στις οποίες διαμείνατε το προηγούμενο έτος, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών να υπολογίσει με ακρίβεια τα ποσά των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» ή «τεκμηρίων διαβίωσης» που αντιστοιχούν στις κατοικίες σας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» υπολογίζεται για κάθε κατοικία την οποία χρησιμοποίησε για τη διαμονή του ο φορολογούμενος είτε αυτή ήταν ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη είτε δωρεάν παραχωρημένη.

Κάντε κλικ για μεγέθυνση:


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα 10 πολυσύχναστα σημεία στον κόσμο


Εμπορικά κέντρα, εκκλησίες, γήπεδα, πάρκα, πισίνες, διασταυρώσεις, ακτές προορίζονται για να γεμίζουν με ανθρώπους, όμως υπάρχουν περιπτώσεις στον κόσμο όπου το πλήθος είναι περισσότερο από το κανονικό, κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Από την Ευρώπη και την Αμερική μέχρι την Ασία θα δείτε στη συνέχεια πολυσύχναστα σημεία όπου ο κόσμος κυριολεκτικά πλημμυρίζει με την παρουσία του τα μέρη αυτά, προκαλώντας εντύπωση.

10. Oxford StreetΟ μεγαλύτερος και πιο πολυσύχναστος δρόμος στο West End του Λονδίνου, διαθέτει 300 καταστήματα κατά μήκος των δρόμων, καθιστώντας τον ως τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της Ευρώπης από το 2011.

9. Το κατάμεστο γήπεδο – Στάδιο ΜαρακανάΤο γήπεδο Μαρακανά βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο και είναι το μεγαλύτερο στη Βραζιλία και τη Νότιο Αμερική, με 78.838 θέσεις.

8. Η πολυσύχναστη παραλία – ΚίναΗ ακτή Qingdao Huiquan είναι η Νο1 στην Κίνα που πλημμυρίζει κόσμο λόγω της λεπτής άμμου και της μεγάλης έκτασης, συγκεντρώνοντας καθημερινά πάνω από 200.000 κόσμο.

7. Το γεμάτο τρένο – ΙνδίαΟ Προαστιακός της Βομβάης έχει 2.342 δρομολόγια και μεταφέρει πάνω από 7.240.000 επιβάτες καθημερινά, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο δημόσιο μεταφορικό μέσο στον κόσμο.

6. Η πιο πολυσύχναστη διασταύρωση – Shibuya, ΙαπωνίαΗ διασταύρωση Shibuya είναι η πιο πολυσύχναστη στο Τόκιο, με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να διασχίζουν το σημείο αυτό κάθε μέρα.

5. Οι φυλακές Kresty στη ΡωσίαΒρίσκονται στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας και ενώ δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει 1.000 κρατούμενους, έχει σήμερα σχεδόν δέκα φορές επάνω τον αριθμό αυτό.

4. Το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο – McDonalds, ΜόσχαΆνοιξε το 1988 στην πλατεία Πούσκιν της Μόσχας, εξυπηρετώντας πάνω από 30.000 πελάτες κάθε μέρα.

3. Η πιο πολυσύχναστη πόλη – Μανίλα, ΦιλιππίνεςΖουν εδώ πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στον κόσμο, σχεδόν τέσσερις φορές πιο «πλήρης» από τη Νέα Υόρκη.

2. Η πιο πολυσύχναστη Εθνική Οδός – Οντάριο Highway 401Εκτείνεται σε 817,9 χιλιόμετρα από το Windsor στο Κεμπέκ και υποδέχεται καθημερινά πάνω από μισό εκατομμύριο οχήματα.

1. Η πιο πολυσύχναστη πισίνα – Summerland, ΤόκιοΤο θεματικό πάρκο Summerland βρίσκεται στο Akiruno του Τόκιο της Ιαπωνίας και όπως μπορείτε να δείτε την πισίνα του συμβαίνει το αδιαχώρητο!


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...