Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

17 προγράμματα του ΟΑΕΔ ανάχωμα στην ανεργία"Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους κοινωνικούς εταίρους για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα ανάχωμα στο μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας που είναι η ανεργία", τόνισε παρουσιάζοντας 17 προγράμματα δράσεις του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ένταξη ομάδων - στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Λούκα Κατσέλη. Τα νέα προγράμματα που παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την υπουργό κ. Λούκα Κατσέλη τον αναπληρωτή υπουργό κ. Γιώργο Κουτρουμάνη και τον διευθυντή του ΟΑΕΔ, κ. Ηλία Κικίλια, απευθύνονται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δις ευρώ και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν από αυτά 667.000 άνεργοι και εργαζόμενοι. "Πρόκειται", είπε η υπουργός Εργασίας, "για ένα δίχτυ προστασίας που έχει σαν πρώτο στόχο την ανάσχεση των απολύσεων, και σαν δεύτερο την ενίσχυση της εργασίας".


Η κ. Κατσέλη είπε ότι τα προγράμματα θα είναι στοχευμένα "ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ", και τόνισε ότι ο στόχος είναι ο ΟΑΕΔ να γίνει βασικός πυλώνας της πολιτικής για την στήριξη της εργασίας, επισημαίνοντας, ότι πολιτικές που μειώνουν το "μη μισθολογικό κόστος" αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής" ενώ τόνισε ότι λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους, τις γυναίκες και τις ευπαθείς ομάδες.

"Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν παράλληλα τον εργαζόμενο και τον εργοδότη" ανέφερε η υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας, ότι "οι εργοδότες εξοικονομούν πόρους από τις εισφορές και μπορούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους και ταυτόχρονα να μειώνουν το μισθολογικό κόστος".

Από τα 17 συνολικά προγράμματα τα 10 έχουν ξεκινήσει ήδη την υλοποίησή τους ενώ 7 πρόκειται να αρχίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Κινούνται, στο σύνολό τους, προς πέντε βασικές κατευθύνσεις που αποτελούν και τις προτεραιότητες του υπουργείου. Τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την επανένταξη των ανέργων, την ένταξη και την υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση προγραμμάτων, στοχευμένων στις τοπικές αγορές εργασίας, όπως εκείνο της Καστοριάς, και σε κλάδους της οικονομίας όπως ο κλάδος του τουρισμού.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα προγράμματα η κ. Κατσέλη, σημείωσε πως αποτελεί νέο στοιχείο στην πρακτική αυτών των προγραμμάτων ότι στο εξής θα παρακολουθούνται συνεχώς από τους κοινωνικούς εταίρους, με την σύμπραξη των οποίων θα γίνει η αποτίμηση της επίδρασης που θα έχουν στην ανάπτυξη και την αγορά εργασίας.

Η "ναυαρχίδα των προγραμμάτων ", όπως είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός, είναι το πρόγραμμα της επιχορήγησης 200.000 θέσεων εργασίας, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα (18) μηνών εκ των οποίων οι 12 αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 6 σε δέσμευση.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, με την προϋπόθεση, να μην έχουν προχωρήσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης σε μείωση προσωπικού, είτε με τη μορφή της καταγγελίας της σύμβασης, είτε με τη μορφή της εθελουσίας εξόδου και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το 50% του προσωπικού που απασχολούσαν μέχρι την υποβολή της αίτησης μέχρι 80 άτομα κατ' ανώτατο όριο, με την υποχρέωση να διατηρήσουν ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγουμένων εργαζομένων με εκείνον των επιχορηγουμένων

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, δηλαδή θα διαγραφούν οι ανάλογες οφειλές του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ.

Ενεργοποιούνται επίσης, δυο εθνικά προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής, ένα για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους, που απευθύνεται σε 18.000 ωφελούμενους με κόστος 80 εκατ. Ευρώ και φορέα υλοποίησης Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε, και ένα για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους, με 14.000 ωφελούμενους, και κόστος 60 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ και υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

Στο ίδιο πλαίσιο, των προγραμμάτων διατήρησης των θέσεων εργασίας, προβλέπεται τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς προβλεπόμενης δαπάνης 13.700.000 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εθνικούς πόρους και τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Για το πρόγραμμα αυτό η κ. Κατσέλη, είπε ότι θα αποτελέσει πιλοτικό οδηγό και για άλλα τοπικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν μελλοντικά.

Στα προγράμματα ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας προβλέπεται πρόγραμμα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας. Πρόκειται για μια εκδοχή του γνωστού "stage" που στην προκειμένη περίπτωση απευθύνεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα έχει διάρκεια από 6 έως 12 μήνες και η αμοιβή αντιστοιχεί στο 80% του βασικού μισθού. Αν στη συνέχεια η Σύμβαση Απόκτησης Εμπειρίας μετατραπεί σε Εργασίας προβλέπεται επιδότηση του 50% των ασφαλιστικών εισφορών ως τους 24 μήνες. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών, 54.εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ.

Στα προγράμματα της επανένταξης ανέργων η σημαντικότερη καινοτομία, είναι η "επιταγή επανένταξης" στην αγορά εργασίας με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε ενίσχυση της θέσης εργασίας. Αφορά 10.000 ανέργους και η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 120.000.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ και τον ΟΑΕΔ.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς προβλεπόμενης δαπάνης 13.700.000 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εθνικούς πόρους και τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Ακόμη δυο Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα το ένα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στο Ν. Θεσσαλονίκης κόστους 7.200.000 ευρώ και για 800 πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις κόστους 26.400.000 ευρώ. Και τα δυο υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ.

Στον κλάδο του τουρισμού πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010 για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε επιχειρήσεις εποχικής και διαρκούς λειτουργίας.

Ακόμη, πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Η δαπάνη βαρύνει τον ΟΑΕΔ και είναι ύψους 700.000 ευρώ.

Τέλος, πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαρκούς λειτουργίας από τον ΟΑΕΔ χρηματοδότηση 18.600.000 ευρώ.

Από τον ΟΑΕΔ υλοποιείται και το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων γυναικών 22-64 ετών κόστους 96.000.000 ευρώ και το Ειδικό Τετραετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών που απευθύνεται σε 40.000 γυναίκες κόστους 501.424.000 ευρώ.
Για τη στήριξη ατόμων με αναπηρία υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ, ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών με την πρόσληψη 2.300 ανέργων ΑμεΑ κόστους 30.500.000 ευρώ, πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες , Απεξαρτημένων και Αποφυλακισμένων Ατόμων που απευθύνεται σε 800 ωφελούμενους, κόστους 22.400.000 ευρώ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης σημείωσε ότι με τις νέες δράσεις οι παρεμβάσεις γίνονται περισσότερο μαζικές ενώ "μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από την επιδότηση της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας και ενισχύονται επιχειρήσεις που πραγματικά δημιουργούν θέσεις εργασίας ή τις διατηρούν", ενώ ο διευθυντής του ΟΑΕΔ κ. Ηλίας Κικίλιας, τόνισε ότι "ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ήταν διαφορετικός από εκείνον των προηγουμένων εφόσον στη διαβούλευση που προηγήθηκε συμμετείχαν και οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι θα έχουν συμμετοχή και στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων". Πρόσθεσε επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ έχει την πρόθεση να επεκτείνει κατά δυο μήνες το πρόγραμμα υποστήριξης των νέων ανέργων με την επιδότηση του 84% των εισφορών καθώς και πρόγραμμα επιδότησης των μακροχρόνιων ανέργων με 14 ευρώ την ημέρα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας σε ερώτηση για το αν είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα από το γεγονός, ότι οι δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΟΑΕΔ και ΙΚΑ είπε, ότι τόσο ο Οργανισμός όσο και το Ίδρυμα, θα βγουν ωφελημένοι από την διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΙΚΑ να προσφύγει στο δανεισμό στην περίπτωση που η ανεργία ξεπεράσει τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.
Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2011 που κατατέθηκε πρόσφατα, η ανεργία υπολογίζεται να φθάσει κατά τον επόμενο χρόνο, στο 14,5%.Πηγή: Express.gr
Πίνακας των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
Διαβάστε περισσότερα...

Στον κόσμο των τυφλών


Το εστιατόριο είναι βυθισμένο στο σκοτάδι.Μπαίνοντας, ένας υπάλληλος σε ακουμπά στον ώμο και σε καθοδηγεί μέχρι το τραπέζι, φροντίζοντας να μη σκοντάψεις πουθενά.
Όταν έρθει η ώρα να σου σερβίρει το πιάτο, είναι
υποχρεωμένος να στο πει, διότι δεν το βλέπεις.Και όταν αρχίζεις να τρως ή να πίνεις, ποτέ δεν ξέρεις πόσο σου έχει μείνει αν δεν βουτήξεις μέσα τα δάχτυλά σου.
Επίσης, καλείσαι να μαντέψεις τι ακριβώς είναι η κάθε μπουκιά που θα "ψαρέψει" το πιρούνι σου στην τύχη, και εάν η τελευταία είναι με το μέρος σου, ίσως το ακριβό σου κοστούμι να μείνει αλέκιαστο.Έτσι το βράδυ θα μείνει αξέχαστο!
Συμβαίνουν όλα αυτά πολύ κοντά στο City του Λονδίνου, στο εστιατόριο που αποκαλείται Le Noir - αντίστοιχο του ομώνυμου καταστήματος των Παρισίων - και που σε μεταφέρει στον κόσμο των τυφλών.
Όλοι οι σερβιτόροι είναι τυφλοί και μόνο χάρη σ αυτούς κερδίζεις την εμπειρία.
Πηγή: http://i-diadromi.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Οκτώ στελέχη του ιού HPV προκαλούν καρκίνοΣύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet», οκτώ είναι οι τύποι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) που ευθύνονται για περισσότερες από εννέα στις δέκα (90%) περιπτώσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Στο πλαίσιο της μελέτης της δρ Σίλβια ντε Σανχοσέ του Καταλανικού Ινστιτούτου Ογκολογίας στη Βαρκελώνη, αναλύθηκαν δεδομένα 60 ετών, που αφορούσαν σε περίπου 10.600 περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε 38 χώρες. Στόχος ήταν να εντοπιστούν ποια στελέχη του ιού HPV ευθύνονται για τις περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οκτώ στελέχη (16, 18, 45, 33, 31, 52, 58 και 35) ευθύνονται για πάνω από το 90% των περιστατικών. Συνολικά εντοπίστηκαν 118 διαφορετικοί τύποι του ιού HPV, εκ των οποίων περίπου 40 προσβάλλουν τον τράχηλο και από αυτούς οι 12 τουλάχιστον προκαλούν καρκίνο.

Τα υπάρχοντα εμβόλια για τον καρκίνο του τραχήλου προστατεύουν μόνο από μερικά κοινά στελέχη του ιού. Συγκεκριμένα, τα εμβόλια Cervarix και Gardasil «στοχεύουν» κυρίως στα στελέχη 16 και 18 του HPV, ενώ προστατεύουν εν μέρει και από τα στελέχη 31 και 45.

Η δρ Σανχοσέ ανέφερε ότι η νέα έρευνα ενισχύει την καταπολέμηση του καρκίνου του τραχήλου μέσω των υπαρχόντων εμβολίων, ενώ μελλοντικά, όπως είπε, θα μπορούσαν να υπάρξουν δεύτερης γενιάς αποτελεσματικότερα εμβόλια που θα προστατεύουν από πολλαπλά στελέχη του ιού HPV.

Από ελληνικής πλευράς, στη μελέτη συμμετείχαν η επίκουρος καθηγήτρια Παθολογοανατομίας, Μαρία Τζαρδή από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Θεόδωρος Αγοραστός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως, προκαλώντας περίπου 328.000 θανάτους ετησίως.

Πηγή: www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...