Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

«Το σεξ είναι για τους θνητούς, ενώ εγώ είμαι ένας θεός»


Ράπερ εξηγεί γιατί έκοψε το πέος του και πήδηξε από το μπαλκόνι.

Πριν από τρεις μήνες ο ράπερ Αντρέ Τζόνσον έκοψε το πέος του και πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στο Λος Άντζελες.
«Το σεξ είναι για τους θνητούς, ενώ εγώ είμαι ένας θεός»

Για πρώτη φορά ο 35χρονος τραγουδιστής εξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν σε μια τέτοια πράξη και δίνει λεπτομέρειες για το απίστευτο περιστατικό.

Ο Τζόνσον αποκαλύπτει πως εκείνη τη νύχτα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. «Ναι, είχα πάρει ναρκωτικά, αλλά είχα τον απόλυτο έλεγχο. Έκοψα το πέος μου γιατί αυτό ήταν η ρίζα όλων μου των προβλημάτων. Συνειδητοποίησα ότι το σεξ είναι για τους θνητούς, ενώ εγώ είμαι ένας θεός. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες, με έβαλαν σε μπελάδες, ενώ εγώ ήρθα σε αυτή τη ζωή για να είμαι θεός».

Όσο για το ότι δεν μίλησε νωρίτερα για το θέμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι με θεωρούσαν τρελό, επομένως δεν ήθελα να μιλήσω για το θέμα». «Δεν ήθελα να σκοτωθώ. Απλά αυτή ήταν η απάντησή μου στους δαίμονες. Είμαι ζωντανός, με ή χωρίς πέος».


Διαβάστε περισσότερα...

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροπολογία για την προαγωγή των μαθητών


Ευνοϊκότεροι οι όροι προαγωγής για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροπολογία του Υφυπουργού Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλου που αφορά την προαγωγή των μαθητών της Α Λυκείου. Η τροπολογία εντάχθηκε στο Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

Όπως έχει γράψει το newsbeast.gr οι αλλαγές που έγιναν στην προαγωγή των μαθητών είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό των μετεξεταστέων και πλέον να ανέρχεται στο 15% από 23% που ήταν προτού γίνουν οι αλλαγές.

Η τροπολογία που εντάχθηκε στο άρθρο 11 του Ν4275/2014 αναφέρει τα ακόλουθα

1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 τού άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α ́ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν πληροί την προϋπόθεση α ́ και δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική

γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»

2. Η περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2006 (Α ́ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α ́ τάξη Ημερήσιου και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:

i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και

ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής

Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται η επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»

3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α ́ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν πληροί την προϋπόθεση α ́ και δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»

4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ. 60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

«2Δ. Οι μαθητές Α ́ τάξης Ημερησίου και Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά περίπτωση ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού

διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά δύο (2) μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.

2Ε. Οι μαθητές Α ́ τάξης Ημερησίου και A ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.»

5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013 – 2014.Διαβάστε περισσότερα...

Δίδυμοι υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στα ανοιχτά του Πηλίου


Φωτογραφίες από το μοναδικό φαινόμενο.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρωί της Τρίτης, κάτοικοι της Πάλτσης Πηλίου, όταν δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της περιοχής.

Οι υδροστρόβιλοι κατευθύνθηκαν προς τις Βόρειες Σποράδες και στη συνέχεια διαλύθηκαν.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε χρήστης του Facebook


Διαβάστε περισσότερα...

Στην Κομισιόν η συμφωνία Facebook-WhatsApp


H Facebook αγόρασε την WhatsApp και μαζί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Από αυτή την αγορά προκύπτει ένα περίεργο μονοπώλιο δεδομένων. Η Κομισιόν εξετάζει τώρα τη νομιμότητα της συμφωνίας.

19 δισεκατομμύρια δολάρια ξόδεψε η Facebook για να αγοράσει την WhatsApp. Η WhatsApp, η εταιρεία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων δεν είναι μικρή. Μικρός είναι μόνο ο αριθμός των εργαζομένων. Εάν δει κανείς τον αριθμό των χρηστών τότε τα πράγματα αλλάζουν. 30 εκατομμύρια Γερμανοί χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο ο αριθμός των χρηστών φθάνει τα 450 εκατομμύρια. Στοιχεία βέβαια που έχουν το τίμημά τους. Η Facebook χρειάζεται αυτά τα στοιχεία για τις δικές της επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Συνήθως όταν δυο επιχειρήσεις συγχωνεύονται γίνεται ένας έλεγχος εάν η συγχώνευση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μονοπώλιο και να θιγεί έτσι ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Αυτό θα συμβεί τώρα και με τις δυο γνωστές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα πρώτο βήμα οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έστειλαν επιστολές σε άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης ώστε να καταγράψουν την εκτίμησή τους.

Για την ΕΕ πάντως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πρωτοφανής. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν εξέτασε τη συγχώνευση των δυο εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης. Η Κομισιόν καλείται τώρα να εξετάσει εάν από αυτή την αγοροπωλησία δημιουργήθηκε ένα είδος «μονοπωλίου προσωπικών δεδομένων». Κυρίως όσοι δραστηριοποιούνται και ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ζητούν μια απάντηση.

Περισσότερα προσωπικά δεδομένα, καλύτερη διαφήμιση

«Κατά το παρελθόν έθετε κανείς το ερώτημα εάν κάποιος έχει το μονοπώλιο και υπολογιζόταν εάν η επιχείρηση ήταν σε θέση να διαμορφώνει τις τιμές πολύ πάνω από το κόστος. Σε αυτή την περίπτωση δεν διακρίνω κάτι τέτοιο μιας και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δωρεάν» δηλώνει ο Ντάνιελ Τσίμερ επικεφαλής του Τμήματος Εμπορικού Δικαίου και Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βόννης, μιλώντας στην Deutsche Welle.

Φυσικά η δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Facebook είναι η μια πλευρά των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η άλλη πλευρά είναι ότι νοικιάζει την πλατφόρμα της για να εμφανίζονται διαφημίσεις. Και το κόστος ανεβαίνει όσο ανεβαίνει ο αριθμός των χρηστών.

«Μια επιχείρηση έχει ίσως μια ισχυρή θέση στην αγορά διότι μπορεί να αξιολογήσει τα στοιχεία των χρηστών. Όσο περισσότερα γνωρίζω για τους πελάτες μου τόσο περισσότερες υπηρεσίες μπορώ να του προσφέρω και τόσο περισσότερες στοχευμένες διαφημίσεις μπορώ να βάζω και να είμαι έτσι ελκυστικός για την αγορά. Η διάθεση προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει μια τεράστια οικονομική αξία για τις εταιρείες και να σημαίνει ότι μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά» λέει και πάλι ο Γερμανός νομικός.

Ποιά είναι όμως η πραγματική δύναμη της ΕΕ; Ο Ντάνιελ Τσίμερ υποστηρίζει πως η ΕΕ κατάφερε στο παρελθόν να αποτρέψει σημαντικές συγχωνεύσεις ακόμα και αμερικανικών εταιρειών.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγή προθεσμιών κοστολόγησης πανεπιστημιακών βιβλίων


Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις εκδοτών για το χειμερινό εξάμηνο.

Άλλαξαν για τους εκδότες οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κοστολόγησης μη κοστολογημένων διδακτικών βιβλίων και για το λόγο αυτό η διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας απέστειλε έγγραφο προς τις γραμματείες των ΑΕΙ και ΤΕΙ προκειμένου να εντάξουν στους συνολικούς καταλόγους διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών τουλάχιστον ένα σύγγραμμα που έχει ήδη κοστολογηθεί.

Θυμίζουμε ότι με την προηγούμενη υπουργική απόφαση, οι εκδότες κατέθεταν αιτήσεις κοστολόγησης το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους διανομής τους.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που εισάγεται με κοινή υπουργική απόφαση, οι εκδότες υποχρεούνται να υποβάλουν αιτήσεις κοστολόγησης των μη κοστολογημένων διδακτικών βιβλίων τους πριν την έναρξη του εξαμήνου σπουδών για το οποίο αυτά προτείνονται για δωρεάν διανομή στους φοιτητές από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων των ΑΕΙ ή των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3 (Β ́957) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις κοστολόγησης θα υποβάλλονται από τους εκδότες το αργότερο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 28 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο σπουδών εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης κοστολόγησης εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών δεν θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και διανομής των διδακτικών βιβλίων κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Η διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ζητά να υπάρξει φροντίδα για την τροποποίηση/επικαιροποίηση των συνολικών καταλόγων διδακτικών συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 όπου αυτό είναι αναγκαίο και την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» το διάστημα από την 1 έως και την 31 Ιουλίου.Διαβάστε περισσότερα...

Η ηλεκτρονική ψήφος κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα


Αυξάνεται η χρήση της υπηρεσίας ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
.
Οι ηλεκτρονικές εκλογές, αργά αλλά σταθερά, κερδίζουν έδαφος και στην Ελλάδα. Με την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώθηκαν 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε άλλους φορείς με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ.

Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.

Από τις 19/10/2012, όταν έγινε η πρώτη εκλογή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, περισσότεροι από 45.000 εκλέκτορες έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή κάλπη για την εκλογή διοικητικών οργάνων (Συμβούλια Ιδρύματος, πρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών, πρόεδροι και προϊστάμενοι τμημάτων κλπ.), με τα ποσοστά συμμετοχής να είναι πολύ ανώτερα από τα αντίστοιχα των συμβατικών εκλογών.

Όπως επισημαίνει το ΕΔΕΤ σε σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση αυτής της καινοτόμου διαδικτυακής υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ψηφιακή εξέλιξη της χώρας μας, καθώς τη θέτει στην πρωτοπορία των πλέον εξελιγμένων κρατών στον τομέα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Το σύστημα ΖΕΥΣ προσφέρει αδιάβλητες διαδικασίες ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας τόσο την ανωνυμία των ψηφοδελτίων, όσο και την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσής τους. Αυτό εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης.

Σημαντική προσπάθεια έχει, επίσης, επενδυθεί για τη διαμόρφωση φιλικής επικοινωνίας, τόσο για τα μέλη της εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής, όσο και για τον τελικό ψηφοφόρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας από το μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών.

Η υπηρεσία ΖΕΥΣ υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους εκλογών (με μία ή περισσότερες επιλογές, με ιεραρχημένες επιλογές κλπ), καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλες τις πιθανές ανάγκες ενός συλλογικού φορέα. Επιπλέον, είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο με αντίστοιχες δυνατότητες, του οποίου ο κώδικας είναι ανοικτός (open source) και ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο (στη διεύθυνση https://github.com/grnet/zeus).

Με τον τρόπο αυτόν, οι μηχανισμοί και ο σχεδιασμός του συστήματος μπορούν να διερευνηθούν και να πιστοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Το ΕΔΕΤ διαθέτει την υπηρεσία ΖΕΥΣ δωρεάν σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, μετά από σχετική αίτηση. Επιπλέον, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τη διαδικτυακή υπηρεσία για εκλογές που περιλαμβάνουν μέχρι 40 ψηφοφόρους, από τη διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.Διαβάστε περισσότερα...

Υπουργικές αποφάσεις για τις δημοτικές παιδικές χαρές


Αφορά τον εκσυγχρονισμό, την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχό τους.

Υπουργική απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, τροποποιητική και συμπληρωματική της προηγούμενης απόφασης του 2009, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της απόφασής του, να εκσυγχρονισθούν σταδιακά και να πληρούν τους απαραίτητους όρους ασφαλείας, όλες οι δημοτικές παιδικές χαρές.

Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι προδιαγραφές των παιδικών χαρών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κατασκευαστή των παιχνιδιών και η απαραίτητη ύπαρξη πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου για τον εξοπλισμό. Προσδιορίζεται το πεδίο ευθύνης των δημοτικών Αρχών και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθούν κατά την ανακαίνιση, δημιουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.


Πλέον, για να κατασκευάσει ένας δήμος παιδική χαρά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποιητικού λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, για τους εξοπλισμούς που έχουν εγκατασταθεί μετά τον Νοέμβριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους. Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών.Διαβάστε περισσότερα...

Παραδόθηκε ο κόμβος που συνδέει το νέο λιμάνι της Πάτρας με την περιμετρική οδό


Η Πάτρα θα γίνει κόμβος συνδυασμένων μεταφορών με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων.

Ο οδικός κόμβος που συνδέει το νέο λιμάνι της Πάτρας με την περιμετρική οδό της πόλης μέσω των παραγλαύκειων αρτηριών, παραδόθηκε το μεσημέρι στην κυκλοφορία.Η παράδοση του κόμβου έγινε παρουσία του γενικού γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε χαρακτήρισε το έργο ως πολύ σημαντικό, αφού όπως είπε, αναβαθμίζει το λιμάνι της Πάτρας, ενώ όπως πρόσθεσε, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.

Ακόμη ο Στράτος Σιμόπουλος τόνισε, ότι με την ολοκλήρωση έργων της Ολυμπίας οδού και της Ιονίας οδού, η Πάτρα θα γίνει κόμβος συνδυασμένων μεταφορών.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων, σημείωσε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, πως οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρήματα του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βοηθούν στην βελτίωση της καθημερινότητας. Μάλιστα συμπλήρωσε, ότι «προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια σε όλη τη χώρα να δημοπρατούμε, να επιταχύνουμε και να παραδίδουμε έργα».Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε το θερινό σχολείο του Κέντρου για Χαρισματικά παιδιά


Η επιλογή των 90 μαθητών έγινε έπειτα από ειδικές εξετάσεις.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, ένα διαφορετικό θερινό σχολείο στην Ελλάδα, το πρώτο Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα παιδιά, που λειτούργησε στο Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, μετά από τρεις εβδομάδες λειτουργίας του προγράμματός του, το οποίο παρακολούθησαν 90 μαθητές, κυρίως δημοσίων σχολείων από όλη την χώρα, ηλικίας από Α' Γυμνασίου έως Α' Λυκείου.

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Κέντρου στέφθηκε με επιτυχία όχι μόνο λόγω της μεγάλης συμμετοχής στις αιτήσεις και στις εξετάσεις όσο και λόγω της αποδοχής του από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που δήλωσαν σε συνέντευξη τύπου ενθουσιασμένοι για όσα διδάχθηκαν στις αίθουσες και για τις εμπειρίες αλλά και τις φιλίες που έζησαν στην μικρή αυτή κοινότητα των ταλαντούχων.

Και όταν λέμε χαρισματικοί ή ταλαντούχοι δεν εννοούμε τους μαθητές εκείνους που συγκεντρώνουν απαραίτητα τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στα σχολεία τους, αλλά παιδιά με κάποια δεξιότητα, έμφυτη περιέργεια και αναζητήσεις περισσότερες από όσες μπορεί να τους προσφέρει ένα συμβατικό σχολείο.

Η επιλογή των 90 μαθητών έγινε έπειτα από ειδικές εξετάσεις (test του Johns Hopkins, το οποίο έχει σχεδιαστεί για βαθμίδες ανώτερες της σχολικής τάξης) στις οποίες πήραν μέρος 1.500 μαθητές γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα.

Στο θερινό σχολείο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Κρυπτολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Πιθανοτήτων και Θεωρίας Παιγνίων, Αρχών Σχεδίασης για Μηχανικούς, Χημείας στην Κοινωνία και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Άλλωστε στόχος της ίδρυσης του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Johns Hopkins και με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι να επιτρέψει στους πιο ικανούς και δραστήριους μαθητές να ανακαλύψουν τις ακαδημαϊκές τους δυνατότητες, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και να γνωρίσουν συνομήλικους με τα ίδια ενδιαφέροντα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ελληνικού Κέντρου (CTY, Center for Talented Youth), Αντώνη Αποστόλου, οι επιλεγμένοι μαθητές προέρχονται από 62 διαφορετικά σχολεία, εκ των οποίων μόνο τα 14 είναι ιδιωτικά.

Το ένα τέταρτο των μαθητών προέρχεται από την Αθήνα, το ένα τέταρτο από Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι από την επαρχία της Ελλάδας. Μάλιστα οι καλύτεροι μαθητές, σύμφωνα με την επίδοσή τους στις ειδικές εξετάσεις προέρχονται από δημόσια σχολεία της περιφέρειας.

Οι εξετάσεις δόθηκαν σε 12 πόλεις και του χρόνου θα επεκταθούν σε περισσότερες, ενώ το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδοτεί τη φοίτηση μεγάλου αριθμού μαθητών με υποτροφία στα καλοκαιρινά προγράμματα για τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου.

Στο μέλλον θα προστεθούν και ολιγοήμερα προγράμματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και μαθήματα μέσω του διαδικτύου (online courses).

Ο διευθυντής του Διεθνούς CTY, Σύμεων Μπρότσκι, αναφέρθηκε στην επιτυχία αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης των μαθητών, παρ' ολο που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς επίσης και στην δυνατότητα που είχαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος να αναπτύξουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους.

Πρόσθεσε δε, ότι το Κέντρο σκοπεύει να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα δίκτυο, όπου θα μπορούν να συναντιούνται και να επικοινωνούν τα μέλη του ιδιαίτερου αυτού σχολείου, έτσι ώστε να νιώθουν ότι υποστηρίζονται και μπορούν να συναντούν άτομα με κοινά ενδιαφέρονται και φίλους τους. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα τους προσφέρονται επίσης εργαλεία για να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τα ταλέντα τους.

Μαθητές που παρακολούθησαν το θερινό πρόγραμμα του σχολείου μίλησαν με ενθουσιασμό για την εμπειρία τους, τονίζοντας ότι τους δόθηκε η δυνατότητα όχι μόνο για γνώση μέσα από την βιωματική μάθηση, αλλά και για σημαντικές φιλίες και συναντήσεις που έζησαν στην κοινότητα αυτή.

«Η νοοτροπία της ανοδικής πορείας προς την γνώση, την φιλία και τον τρόπο ζωής είναι αυτό που πήρα από το θερινό σχολείο» ανέφερε ο Κλεισθένης, ενώ η Ελευθερία διαχώρισε ως μοναδική εμπειρία την δυνατότητα συναναστροφής με άτομα που έχουν τις ίδιες πνευματικές αναζητήσεις.Διαβάστε περισσότερα...

Τον Σεπτέμβιο η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος


Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενώ η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει σε 10 δήμους της χώρας οι οποίοι θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούλιο. Σε πρώτη φάση θα διατεθούν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ, ενώ από τον Οκτώβριο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα εγγραφεί το σχετικό κονδύλι, το οποίο θα ανέρχεται σε 850 εκατ. με 1 δισ. ευρώ.

Οι τελικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος ρυθμίστηκαν κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εργασίας, μεταξύ του υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου και τεχνικού κλιμακίου της τρόικας.

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 400 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, από τα οποία 100 ευρώ αντιστοιχούν στις δαπάνες κατοικίας, 100 ευρώ για κάθε ενήλικα και από 50 ευρώ για κάθε παιδί. Στην περίπτωση της οικογένειας με ένα παιδί, το ποσόν θα είναι 350 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών το παιδί θα επιδοτείται με 100 ευρώ σαν ενήλικας.

Για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά το εισοδηματικό όριο θα υπολογίζεται στις 4.800 ευρώ, ενώ για οικογένεια με τέσσερις ενήλικες το όριο θα φθάνει στις 6.000 ευρώ.

Για τον τελικό υπολογισμό του ποσού θα υπολογίζονται τα εισοδήματα της χρονιάς που τρέχει και όχι του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ στις περιπτώσεις μισθωτών θα υπολογίζεται το 80% των εισοδημάτων. Τέλος, για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμψηφίζονται τα προνοιακά επιδόματα που μπορεί να χορηγούνται καθώς και το επίδομα ανεργίας.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την ενδοδημοτική κινητικότητα


Απεστάλη σήμερα από το υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), την ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), το ΙΤΑ (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων), εγκύκλιος που αφορά το πρόγραμμα εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας, που ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως και την 29η Αυγούστου.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας της ενδο-αυτοδιοικητικής (και όχι πλέον ενδο-δημοτικής) κινητικότητας και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμμετοχόντων μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα χαρακτηρίζεται από ένα μόνον μήνα διαθεσιμότητας και ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου ορίζει ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι ήδη με την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εφαρμογή στο Google Glass διαβάζει τη σκέψη


Μία νέα εφαρμογή για τους χρήστες των Google Glass υποστηρίζει ότι επιτρέπει σε όσους τα φορούν να βγάζουν φωτογραφίες μόνο με τη σκέψη τους.

Το MindRDR είναι η πρώτη εφαρμογή στον κόσμο που χρησιμοποιεί τα εγκεφαλικά κύματα του χρήστη και επιτυγχάνει τη λήψη φωτογραφιών, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως μυϊκή κίνηση ενώ αν θέλει ο χρήστης μπορεί παράλληλα η φωτογραφία που τράβηξε να ανέβει με τον ίδιο τρόπο στο Twitter και στο Facebook.Για να μπορέσει να τραβήξει φωτογραφίες ο χρήστης και στη συνέχεια αν θέλει να τις ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, το μόνο που έχει να κάνει είναι να εστιάσει τη σκέψη του μέχρι να μετακινηθεί μια λευκή γραμμή που εμφανίζεται στην οθόνη του Glass.

Φυσικά δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ανησυχίες για την τεχνολογία αυτή αφού πλέον όσοι φορούν τα Google Glass, θα μπορούν να τραβάνε φωτογραφίες χωρίς να τους καταλαβαίνει κανείς.

Ωστόσο σημειώνεται ότι η εφαρμογή αν και δωρεάν για την ώρα δεν διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Google, καθώς ακόμα δεν έχει κάνει τις απαραίτητες δοκιμές. Οι δημιουργοί της πάντως ελπίζουν να οι προγραμματιστές να δείξουν ενδιαφέρον και να την ενσωματώσουν και σε άλλες εφαρμογές.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αν καρδιοχτυπήσει… πέθανε


Αν ο ρυθμός της καρδιάς της ανεβεί απότομα, ή αν δεχθεί ένα ξαφνικό σοκ, επίσης αν ξαφνιαστεί η ενθουσιαστεί, θα πεθάνει. Ο λόγος για την 20χρονη Σκωτσέζα, Τζέμα Μακ Κόουλ, η οποία έχει διαγνωστεί με σύνδρομο του μακρού διαστήματος QT.

Το σύνδρομο του μακρού διαστήματος QT (LQTS) είναι μια όχι συχνή, κληρονομική διαταραχή του ηλεκτρικού ρυθμού της καρδιάς που μπορεί να εμφανιστεί σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους.Συνήθως προσβάλλει παιδιά ή νεαρούς ενηλίκους. Μελέτες υγιών κατά τα άλλα ανθρώπων με LQTS δείχνουν ότι είχαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο λιποθυμίας μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Η πλειονότητα από αυτούς είχαν, επίσης, ένα μέλος της οικογένειάς τους με μακρύ διάστημα Q-T.

Από την ίδια ασθένεια πάσχει η μητέρα της και ο αδερφός της, ενώ σύμφωνα με την Daily Mirror, ακόμα και ο ξαφνικός χτύπος ενός ξυπνητηριού μπορεί να αποβεί μοιραία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει μία ταινία θρίλερ, ή να μπει σε μία κρύα πισίνα.

Η Τζέμα έχει βηματοδότη από τα 16 της. Αν οι ρυθμοί της καρδιάς της πέσουν κάτω από τους 40 το λεπτό, ο βηματαδότης ξεκινά τη λειτουργία του.

Η ίδια, ενώ ήδη έχει βιώσει τρία καρδιακά επεισόδια δηλώνει: «Υπάρχουν δύο τρόποι για να το αντιμετωπίσεις αυτό. Μπορείς να κάτσεις και να μην κάνεις τίποτα ή να συνεχίσεις να ζεις με αυτό».Διαβάστε περισσότερα...

Φόρεμα με λαστιχάκια πουλήθηκε 216.000 €


«Το μόνο που ήθελα ήταν να βγάλω 50 ευρώ» λέει η 42χρονη Helen Smith από τη Βόρεια Ουαλία που κέρδισε σχεδόν 216.000 ευρώ πουλώντας στο eBay ένα φόρεμα φτιαγμένο από 24.000 λαστιχάκια BANDS LOOM που είναι το τελευταίο διάσημο trend.

Celebrities σε όλο τον κόσμο φορούν τα λαστιχάκια στα χέρια τους δίπλα στα πανάκριβα κοσμήματά τους.Το φόρεμα που έφτιαξε η Helen Smith δέχτηκε περισσότερες από 100 προσφορές. Η 42χρονη που έχει δύο παιδιά, έχασε πριν από πέντε χρόνια τον άντρα της κι έζησε πολύ δύσκολες στιγμές όταν εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε έμεινε χωρίς σπίτι και δουλειά.

«Έλαβα περισσότερα από 866 μηνύματα μετά την ανάρτηση του φορέματος και σκοπεύω να απαντήσω σε όλα, ακόμα κι αν πρόκειται να πω μόνο ένα απλό ευχαριστώ» λέει η γυναίκα που έγινε πλούσια από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα, όπως λέει η ίδια, έχει τη δυνατότητα να κάνει μαθήματα οδήγησης στο γιο της και να του αγοράσει ένα αυτοκίνητο και να φυλάξει χρήματα για την ενηλικίωση της κόρης της. Πριν από όλα αυτά όμως, σκοπεύει να κάνει μερικά ταξίδια αναψυχής!

Δείτε τις φωτογραφίεςΠηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Cyberkid: H εφαρμογή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


Παρουσία του υπουργού Δημόσιας Τάξης Βασίλη Κικίλια και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδου πραγματοποιήθηκε, η παρουσίαση της νέας εφαρμογής (Application) «Cyberkid» από τον Προϊστάμενο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλη Σφακιανάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η νέα εφαρμογή «Cyberkid», που δημιουργήθηκε με τη συμβολή εξειδικευμένων αξιωματικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πρόκειται για μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones application) με την ονομασία «Cyberkid», η οποία είναι καινοτόμος και παγκόσμιας εμβέλειας. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (real time) σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της χρήσης μίας καινοτόμου (touchscreen call) διαδικασίας «Cyber Alert», αλλά και μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι αξιωματικοί θα διαχειρίζονται τον κίνδυνο ή την απειλή, η οποία προέρχεται μέσω διαδικτύου με σύγχρονες διαδικασίες και μέσα από ένα Σύγχρονο Κέντρο Διαχείρισης Διαδικτυακών Απειλών (CYBER ALERT), που θα έχει έδρα στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας επισημαίνοντας την καινοτομία αυτής της δράσης, που τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, δήλωσε: «Ξεκινάμε μία πολύ σημαντική δράση με συμπαίκτη μας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προστασία των ανηλίκων είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Η ασφάλεια των παιδιών στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο διαδίκτυο είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και εμείς οφείλουμε να βρισκόμαστε μπροστά για να προλαμβάνουμε και να αποτρέπουμε. Και με αυτή την εφαρμογή που θέτουμε από σήμερα στην υπηρεσία των παιδιών, τούς προσφέρουμε έναν «ηλεκτρονικό άγγελο» για να τα προστατεύει και προειδοποιεί. Η επιστήμη τρέχει, οι νέες μέθοδοι είναι εδώ, στη διάθεσή μας, δεν μπορεί το παγκόσμιο έγκλημα να προσπαθεί να ανακαλύπτει διαφόρους τρόπους, έτσι ώστε να επιβάλλεται, να ξεφεύγει, και η Ελληνική Αστυνομία να μένει πίσω σε άλλες εποχές.

Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό το ότι οι αξιωματικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα της τεχνολογίας και να δημιουργήσουν μία καινοτόμο ιδέα. Είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια που είμαι βέβαιος ότι θα φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα και πολύ σύντομα».

Ο Ταξίαρχος κ. Μανώλης Σφακιανάκης αναφερόμενος στους στόχους που έχει θέσει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την αξιοποίηση αυτής της εφαρμογής είπε: «Προσδοκούμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να έχει «κατέβει» η εφαρμογή αυτή από 500.000 χρήστες κινητών τηλεφώνων, ενώ με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας να φθάσει τους 3.500.000 χρήστες. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα επιτρέψει στην Ελληνική Αστυνομία να διαθέτει τη διασημότερη εφαρμογή (application) κινητού τηλεφώνου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη της ειδικής διαδικασίας στα ελληνόπουλα μέσω του Cyber Alert αποτελεί όχι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια καινοτομία ».

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθιερώνεται η Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο ως μία διαρκής ενημερωτική δράση στα σχολεία.

Στο πλαίσιο αυτό, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εξειδικευμένοι αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, μία φορά την εβδομάδα θα συνδέονται μέσω του διαδικτύου, ταυτόχρονα, με 50 σχολεία της επικράτειας όπου θα παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό και προσιτό στους μαθητές οι κίνδυνοι του διαδικτύου, η προστασία από αυτούς κι η ασφαλής αντιμετώπιση τους. Η επιλογή των σχολείων θα γίνεται από ειδική ομάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με την τάξη και την περιοχή που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοικητικών συντονιστών εκπαιδευτικών τμημάτων της Δράσης 5 «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες


Ανακοίνωση 16.07.2014


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» προκηρύσσει 80 θέσεις συντονιστών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 250 ωρών. Η Δράση 5 θα υλοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η συνολική αμοιβή του συντονιστή, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00), (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου). Η χρονική διάρκεια της δράσης είναι από τον Σεπτέμβριο 2014 μέχρι και τον Μάιο 2015.
Η ανακοίνωση σε μορφή MS Word 2013 (134.94 KB)Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Εγκύκλιος ΙΚΑ για απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από φόρο εισοδήματος & τέλη κυκλοφορίας


Ανακοίνωση 15.07.2014


Εγκύκλιο δημοσίευσε το ΙΚΑ (αρ. 50/11.7.2014) με τίτλο « Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα µε αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά, Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά µε τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων µε αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)».
Η ανακοίνωση σε μορφή MS Word 2013 (134.5 KB)
Εγκύκλιος ΙΚΑ: 50/11.7.2014 - απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από φόρο εισοδήματος & τέλη κυκλοφορίας

Εγκύκλιο δημοσίευσε το ΙΚΑ (αρ. 50/11.7.2014) με τίτλο « Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα µε αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά, Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά µε τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων µε αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)».

Λοιπά σχετικά αρχεία:
Η εγκύκλιος σε μορφή PDF (3.75 MB).Διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΑμεΑ: Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό «Συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας του κτηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ» αριθ. πρωτ. 2430/18.06.2014


Ανακοίνωση 15.07.2014


Αρ.Πρωτ.:2607

Ερώτημα 1ο:
- στη σελίδα 23, στο άρθρο 5, στην πέμπτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.»
- στη σελίδα 27, στο άρθρο 6.2.1., στη σημείωση αναφέρεται ότι «Εκπτώσεις άνω του 15% σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν γραπτώς διευκρινίσεις. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.»
Παρακαλώ πολύ να διευκρινισθεί ποια από τις παραπάνω προτάσεις ισχύουν.
Απάντηση:
Εκ παραδρομής στο άρθρο 5 της σελίδας 23 το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται 10%, ενώ το ορθό είναι: «Εκπτώσεις άνω του 15% σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν γραπτώς διευκρινίσεις. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.»
Ερώτημα 2ο:
Στη διακήρυξη με αρ. 2430/18.06.2014 αναγράφεται (σελ. 12):
«Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.» .
Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 δεν υπάρχει πλέον τέτοια υποχρέωση κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο:
«Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών»
Παρακαλώ διευκρινίστε αν ισχύει η διατύπωση της σελίδας 12 ή μπορούμε να καταθέσουμε απλά αντίγραφα.

Απάντηση:
Η Ε.Σ.Α.μεΑ δεν υπάγεται στους φορείς που αναφέρονται στο Ν. 4250/14 καθώς δεν είναι Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από το δημόσιο. Συνεπώς ισχύει η διατύπωση της σελίδας 12 και τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Η επικύρωση μπορεί να γίνει από δημόσια αρχή ή Δικηγόρο.
Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπέβαλλαν ερωτήματα για τον διαγωνισμό μέχρι τις 15.07.2014.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Η ανακοίνωση σε μορφή MS WORD 2013 (167.9 KB)Διαβάστε περισσότερα...

H Google+ επιτρέπει τη χρήση ψευδώνυμου


Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου Google+, η εταιρεία αποφάσισε να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα εγγραφής με οποιοδήποτε όνομα επιθυμούν, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε όλους όσους θέλουν να διαχωρίζουν την κανονική με την online ζωή τους χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Google τα τελευταία χρόνια, επέμενε στη δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελείται από “πραγματικούς ανθρώπους”, προκειμένου να εξαλείψει τα προβλήματα που επιφέρει η ανωνυμία στο Internet. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες άρχισε να χαλαρώνει λίγο τη στάση της επιτρέποντας την επιλογή ονόματος για την profile page των χρηστών ή τη χρήση του username από το YouTube.

Σημειώνεται ότι, εάν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Google+ από την αρχή με παντελώς ψευδή στοιχεία, ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν πλαστοπροσωπία ή απαράδεκτο λεξιλόγιο.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...