Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Νόμιμες οι τροποποιήσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Νόμιμες κρίθηκαν, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το υπουργείο Παιδείας σε Προεδρικά Διατάγματα του σχέδιου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Αναλυτικότερα, με σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία κατατέθηκαν για επεξεργασία στο ΣτΕ επέρχονται νέες αλλαγές σε 14 από τα 36 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν το σχέδιο Αθηνά.Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν γίνει αλλαγές σε 10 ακόμη Προεδρικά Διατάγματα που αφορούσαν το σχέδιο Αθηνά.

Τα νέα διατάγματα που επεξεργάστηκε το ΣτΕ αφορούν τα ΑΕΙ: 1) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2) Πανεπιστήμιο Κρήτης, 3) την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και 4) την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα ΤΕΙ: 1) Αθηνών, 2) Θεσσαλονίκης, 3) Πειραιά, 4) Κεντρικής Μακεδονίας, 5) Δυτικής Μακεδονίας, 6) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 7) Δυτικής Ελλάδας, 8) Θεσσαλίας, 9) Στερεάς Ελλάδας και 10) Πελοποννήσου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμες σχεδόν όλες τις τροποποιήσεις, εκτός από μία που κρίθηκε παράνομη.

Ειδικότερα, στα 14 διατάγματα του σχεδίου Αθηνά γίνονται διορθώσεις, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν διατυπωθεί σωστά ορισμένες διατάξεις τους, ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα παλαιά διατάγματα με μεταβατικού χαρακτήρα ρυθμίσεις.Οι δικαστές, κατ΄ αρχάς, υπογραμμίζουν ότι πριν σταλούν τα σχέδια διαταγμάτων στο ΣτΕ, έπρεπε να έχει προηγηθεί η έκδοση γνώμης, από την ΑΔΙΠ και από τα αρμόδια συμβούλια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετά από σχετική γνώμη της Συγκλήτου του αρμόδιου ιδρύματος. Όμως, επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, επειδή οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τα επίμαχα διατάγματα «είτε αφορούν διορθώσεις, είτε εισάγουν περιορισμένης εκτάσεως συμπληρωματικές μεταβατικές διατάξεις, προς διευκόλυνση της εφαρμογής των ήδη εκδοθέντων διαταγμάτων, μόνη η παράλειψη των προβλεπομένων γνωμοδοτήσεων δεν καθιστά τα σχέδια διαταγμάτων μη νόμιμα».

Αντίθετα το ΣτΕ (γνωμοδοτήσεις 255 και 256/2013) έκρινε μη νόμιμη διάταξη που αφορούσε τον τόπο σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που έχει συσταθεί, μετά την συνένωση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου (με έδρα την Πάτρα). Αναλυτικότερα, με το 94/2013 Προεδρικό Διάταγμα συγχωνεύθηκε το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου με το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά (με έδρα των Πειραιά) και ορίστηκε ότι οι φοιτητές «εντάσσονται αυτοδικαίως στο τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση». Τα σχέδια διαταγμάτων που κατατέθηκαν στο ΣτΕ, έδιναν τη δυνατότητα στους φοιτητές, του συγχωνευθέντος Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, «να ενταχθούν, κατ΄ επιλογή τους, είτε στο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, είτε στα ομώνυμα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη ή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Χαλκίδα». Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν έκριναν νόμιμη την επίμαχη διάταξη, γιατί: 1) τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Στερεάς Ελλάδος δεν έχουν εκφράσει γνώμη για το αν έχουν τη δυνατότητα από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και εκπαιδευτικού προσωπικού να απορροφήσουν τους επιπλέον φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Στερεάς Ελλάδος και 2) έχουν θεσπιστεί ήδη σχετικές ρυθμίσεις με το ΠΔ 94/2013 που παρέχουν δικαίωμα επιλογής στους φοιτητές των συγχωνευθέντων τμημάτων. Αντίθετα, νόμιμη κρίθηκε από το ΣτΕ η διάταξη εκείνη των σχεδίων διαταγμάτων που παρατείνει τη λειτουργία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του πρώην ΤΕΙ Λάρισας (έδρα Καρδίτσα), έτσι ώστε οι φοιτούντες στο τμήμα αυτό να συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους. Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Λάρισας και το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Λαμίας (έδρα Καρπενήσι) συγχωνεύθηκαν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η μεταβατική αυτή ρύθμιση για τους φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος του πρώην ΤΕΙ Λάρισας έγινε γιατί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να απορροφήσει προς το παρόν τους φοιτητές αυτούς, όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση του ΣτΕ.


Πηγή: http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.