Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας για το άτομο και την κοινωνία

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Προωθεί την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική καινοτομία.

Ο όρος «ευρυζωνικός» (broadband) πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής ταχύτητας (γραμμές ευρείας ζώνης).

Η ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές μετάδοσης υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν αδιάλειπτη πρόσβασή ίντερνετ. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά:

α) Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο ίντερνετ.

β) Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και δεδομένα).

Αδιάλειπτη πρόσβαση σημαίνει ότι η ευρυζωνική σύνδεση ενός Η/Υ με το διαδίκτυο παραμένει διαρκώς «ενεργή» ανεξάρτητα με το αν ο χρήστης τη χρησιμοποιεί ή όχι, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των συνδέσεων Dialup και ISDN.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η ευρυζωνική σύνδεση απελευθερώνει το χρήστη από τη διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο Η/Υ βρίσκεται συνεχώς συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και ο χρόνος σύνδεσης δεν επηρεάζει το κόστος.

Η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης συνήθως ορίζεται από δύο αριθμούς. Ο πρώτος αναφέρεται στην ταχύτητα λήψης πληροφορίας (ρυθμός καθόδου) και ο δεύτερος στην ταχύτητα αποστολής αυτής (ρυθμός ανόδου). Για παράδειγμα ευρυζωνική σύνδεση 768Kbps/128Kbps σημαίνει ότι η πληροφορία λαμβάνεται με ρυθμό 768kbs ή 96Kbyte/sec ενώ στέλνεται με ρυθμό 128kbs ή 16Kbyte/sec.

Η ευρυζωνική σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζει ταχύτητες λήψης δεδομένων όχι χαμηλότερες από 144Kbps ή 18ΚΒyte/Sec.Η ταχύτητα αυτή είναι ήδη σημαντικά υψηλότερη από τις ταχύτητες της παραδοσιακής πρόσβασης dial-up (56 Kbps για απλή τηλεφωνική γραμμή ή 128 Kbps για γραμμή ISDN).

Πολλοί ωστόσο ειδικοί επιχειρηματολογούν ότι τα όρια αυτά και πάλι είναι εξαιρετικά χαμηλά, καθώς δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν επαρκώς υπηρεσίες όπως τηλεφωνία, βίντεο ή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας μέσω ίντερνετ κλπ.

Αυτός είναι ο λόγος που στις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές τα πιο δημοφιλή πακέτα υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο ίντερνετ έχουν ρυθμό μετάδοσης καθόδου 1 Mbps=1024Kbps ή και παραπάνω (δηλαδή 20 φορές ταχύτερα από την πρόσβαση dial-up μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής).

Η ευρυζωνικότητα διαθέτει την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές, γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης και διαθεσιμότητα και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπρόσθετο κόστος

Επίσης, η ευρυζωνικότητα παρέχει την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και γ) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών.

Η ανάγκη για ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι εξίσου απαραίτητη όσο και για τις άλλες χώρες. Τα πλεονεκτήματα από την εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, θα δημιουργήσουν νέες μορφές εργασίας και θα διασφαλίσουν τη συνεχή κατάρτιση των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Βέβαια, η Ελλάδα υστερεί στην ύπαρξη προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών αλλά και δικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά μετά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, αρκετές εταιρείες έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη των κατάλληλων ευρυζωνικών υποδομών, όμως, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες της αγοράς, να προωθήσει την καινοτομία στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών και να αυξήσει την επιχειρηματικότητα ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί γρήγορα και αποδοτικά για να διασφαλίσει αυτό το στόχο, η υλοποίηση του οποίου θα αποδώσει πολλά οφέλη και νέες θέσεις εργασίες, ιδίως σε μία τόσο κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, όπου κάθε καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει μία ένεση στην «πληγωμένη» οικονομία της χώρας μας.

Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα δώσουν στους χρήστες πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία εξελιγμένων υπηρεσιών όπως οι «τηλε»-υπηρεσίες (e-services), όπως π.χ. τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-συνεδρίαση, κλπ., δικτυακές υπηρεσίες ανάμεσα σε ισότιμους κόμβους (peer-to-peer networking services), αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, καθώς και ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και εμπορικών συναλλαγών, αφού η χρήση του ευρυζωνικού δικτύου επιτρέπει τον εντοπισμό νέων προϊόντων και προμηθευτών, την ευκολότερη επικοινωνίας με συνεργάτες και πελάτες, την αμεσότερη προβολή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς και την ευκολότερη πραγματοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο, τράπεζες κ.λ.π.

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών σε μία χώρα μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βελτιωθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, με την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων υπηρεσιών, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. Επίσης και στον τομέα της υγείας (τηλεϊατρική), η ευρυζωνικότητα μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα, αφού τα νέα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή.

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να λειτουργήσει «μαγικά» στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες συνήθως είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τους πιο έντονους τεχνολογικούς αποκλεισμούς και έτσι μπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών με την ανάπτυξη της τηλεργασίας, της εκπαίδευσης (distance learning).

Η ευρυζωνικότητα κατέχει ύψιστη σημασία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» («EΕ2020») υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας ως μέρους της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την προσεχή δεκαετία και θέτει φιλόδοξους στόχους για την ευρυζωνική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη που αναγνωρίζει τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της ευρυζωνικότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη επαναλαμβάνει το στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να αποκτήσουν έως το 2013 όλοι οι Ευρωπαίοι βασική ευρυζωνική σύνδεση και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, έως το 2020, (i) όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο Διαδίκτυο, που θα υπερβαίνουν τα 30 Mbps και (ii) σε ποσοστό τουλάχιστον 50% τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα έχουν διαδικτυακές συνδέσεις με ταχύτητες άνω των 100 Mbps.

Ας μην μένουμε λοιπόν αδιάφοροι σε όρους όπως, η ευρυζωνικότητα διότι η ευρυζωνικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με το διαδίκτυο και άρα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Εξάλλου με το ευρυζωνικό διαδίκτυο, ενημερώνεσαι, επικοινωνείς, εργάζεσαι, διασκεδάζεις, χρησιμοποιείς νέες υπηρεσίες για την υγεία, τον πολιτισμό και φυσικά με το ευρυζωνικό διαδίκτυο ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η τεχνολογική καινοτομία, οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους κάθε ευημερούς και ανεπτυγμένης κοινωνίας.

- Γράφει η Χρύσα Τσιώτση, δικηγόρος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο του ίντερτνετ και των τηλεπικοινωνιών (LL.M in Information Technology and Telecommunications Law, University of Strathclyde-Glasgow-U.K). -Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.