Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Στα 220 € η επικουρική, στα δύο χρόνια η αναμονή

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 350 ευρώ. Εμφραγμα στο Ταμείο, με 40.000 αιτήσεις να περιμένουν να ικανοποιηθούν


Επικουρικές συντάξεις που φθάνουν κατά μέσον όρο τα 220 ευρώ χορηγεί το ΤΕΑΔΥ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εκτός από τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς.

Στην προκειμένη χρονική στιγμή, ωστόσο, οι δικαιούχοι που ανοίγουν την πόρτα της εξόδου θα πρέπει να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή, καθώς ο χρόνος απονομής της επικουρικής σύνταξης έχει επιμηκυνθεί σε μεγάλο βαθμό, αγγίζοντας πλέον τα δύο χρόνια, από τη στιγμή που θα βγει η απόφαση της κύριας σύνταξης. Χαρακτηριστικό είναι πως οι εκκρεμότητες που συσσωρεύονται σήμερα στο ΤΕΑΔΥ αγγίζουν τις 40.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με στελέχη του Ταμείου, το αθρόο κύμα φυγής στο Δημόσιο σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού έχουν οδηγήσει σε αυτό το... έμφραγμα.

Σε κάθε περίπτωση, βασική και πρωταρχική προϋπόθεση για να διεκδικήσει κανείς επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΔΥ είναι να έχει βγάλει κύρια σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για τον στενό δημόσιο τομέα) ή από το ΙΚΑ (για τα ΝΠΔΔ, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ, στον ΟΣΚ κ.λπ.).

Σημειώνεται πως οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ λαμβάνουν μεν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ, αλλά με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου (Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού NΠΔΔ).

Οι προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το επικουρικό ταμείο είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν και για την κύρια σύνταξη των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η επικουρική σύνταξη του ΤΕΑΔΥ υπολογίζεται με βάση το 20% των συντάξιμων αποδοχών επί τα χρόνια ασφάλισης που έχει ο δημόσιος υπάλληλος διά 35, που είναι ένας πλήρης ασφαλιστικός κύκλος. Περισσότερα χρόνια ασφάλισης δίνουν μεγαλύτερο ποσό σύνταξης, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων είναι 3%, ισόποσες με αυτές του εργοδότη.

Το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 350 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, ενώ η επικουρική σύνταξη δεν πέφτει κάτω από τα 75 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου είναι περίπου 381.000, ενώ οι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 188.000.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ


Οσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ θα πρέπει να περιμένουν να εκδοθεί πρώτα η απόφαση του Ιδρύματος για την απονομή της σύνταξης και μετά θα πρέπει να μεταβούν στο ΤΕΑΔΥ ώστε να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση που τους χορηγείται από το ΤΕΑΔΥ.
  • Απόφαση ΙΚΑ χορήγησης κύριας σύνταξης.
  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (από τη Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας - αποτελεί συντομογραφία του ατομικού φακέλου του).
  • Βεβαίωση αποδοχών του τελευταίου εν ενεργεία μήνα στην υπηρεσία του (από τη Διεύθυνση Οικονομικού της υπηρεσίας).
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για τους άνδρες (υποχρεωτικό).
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης για την ταυτοποίηση του λογαριασμού όπου θα κατατίθεται η σύνταξη (οι πληρωμές γίνονται μέσω συστήματος ΔΙΑΣ).

Στενός δημόσιος τομέας
Οχημα οι διαδικασίες που απαιτούνται για κύρια σύνταξη


Αν ο ασφαλισμένος ανήκει στον στενό δημόσιο τομέα και συνταξιοδοτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τότε δεν χρειάζεται να κάνει καμία πρόσθετη κίνηση, πέρα από τη διαδικασία που απαιτεί η κύρια σύνταξη, ώστε να λάβει την επικουρική σύνταξη του ΤΕΑΔΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπάλληλος συμπληρώνει την αίτηση συνταξιοδότησης στην υπηρεσία του και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού, η οποία οφείλει να φροντίσει για τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (ΔΑΥΚ).

Το ΔΑΥΚ είναι ένα τυποποιημένο έντυπο 10 σελίδων που ενσωματώνει προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, αναλυτικά στοιχεία για την υπηρεσιακή ιδιότητα, τον βαθμό, τον κλάδο, την αιτία εξόδου, τη μισθολογική κατηγορία, στοιχεία διορισμού και υπαλληλικής σχέσης, προσμετρητέες υπηρεσίες (έκτακτος με μηνιαίο μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ κ.α.), αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, κρατήσεις, ασφαλιστέες αποδοχές τελευταίας 5ετίας ή 6ετίας κ.ά.

Επίσης αναφέρεται η τράπεζα όπου επιθυμεί ο υπάλληλος να κατατίθεται η σύνταξή του και επισυνάπτεται φωτοτυπία τραπεζικού βιβλιαρίου. Στην περίπτωση που ο υπηρεσιακός φάκελος είναι ελλιπής, τα απαραίτητα στοιχεία ζητούνται εκ των υστέρων από τον υπάλληλο.

Αυτό σημαίνει πρόσθετη καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης. Γι' αυτό και ο υπάλληλος που βρίσκεται κοντά στην πύλη εξόδου καλό είναι να φροντίσει ο υπηρεσιακός του φάκελος να είναι πλήρης την κρίσιμη στιγμή.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/entypa.htm μπορούν οι υπάλληλοι να ενημερωθούν για τα στοιχεία που περιλαμβάνει το ΔΑΥΚ. Το Δελτίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διεύθυνση Οικονομικού της εκάστοτε υπηρεσίας και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Συντάξεων του ΤΕΑΔΥ.

Οι πληροφορίες του είναι επαρκείς για περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων. Στις υπόλοιπες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων κ.λπ., ο ενδιαφερόμενος θα ειδοποιηθεί ώστε να τα προσκομίσει.

Στο ΔΑΥΚ υπάρχει επίσης ενσωματωμένη αίτηση για τυχόν αναγνώριση ασφαλιστικών ετών.

Αν δηλαδή ο υπάλληλος έχει κάποια χρόνια ασφάλισης στον κύριο φορέα, για τα οποία δεν έχει καταβάλει εισφορές στο ΤΕΑΔΥ, τότε το Ταμείο δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να τα πληρώσει εκ των υστέρων, ώστε να προσμετρηθούν ως συντάξιμος χρόνος. Μέσα στο ίδιο Δελτίο υπάρχει επίσης η αίτηση για τη διαδοχική ασφάλιση, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε άλλο επικουρικό ταμείο πριν προσληφθεί στο Δημόσιο και επιθυμεί να αναγνωρίσει τα χρόνια εκείνα.

Σημειώνεται πως η διαδικασία για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΔΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κινηθεί αν δεν βγει η απόφαση για την κύρια σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο. Ακόμη κι αν το ΔΑΥΚ φτάσει στο ΤΕΑΔΥ νωρίτερα, απλώς αρχειοθετείται και δεν εξετάζεται μέχρι να βγει η απόφαση της κύριας σύνταξης.

Προϋποθέσεις για τη σύνταξη αναπηρίας


Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος επικουρική σύνταξη αναπηρίας από το ΤΕΑΔΥ είναι οι ίδιες που ισχύουν και για την αντίστοιχη κύρια σύνταξη. Πρέπει, δηλαδή, να έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια υπηρεσίας (εκτός αν η ανικανότητα οφείλεται σε εργασία εν ώρα υπηρεσίας, οπότε οι διατάξεις είναι ακόμη πιο ευνοϊκές) και να απολυθεί λόγω ανικανότητας. Αυτό προϋποθέτει την παραπομπή του στην αρμόδια δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Εκεί παραπέμπεται από την υπηρεσία του, εξετάζεται, του αποδίδεται συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και κρίνεται αν είναι ανίκανος για εργασία. Στη συνέχεια η υπηρεσία προχωρεί σε διοικητική πράξη απόλυσης του υπαλλήλου με βάση την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής. Η πράξη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και κοινοποιείται. Μέχρι τότε ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την απονομή σύνταξης γήρατος.

Στην περίπτωση που η ανικανότητα προήλθε εν ώρα υπηρεσίας, πρόκειται δηλαδή για εργατικό ατύχημα, τότε απαιτείται άλλη διαδικασία απόδειξης του παθήματος. Διεξάγονται ανακρίσεις, ώστε να προκύψει στο τελικό πόρισμα πώς η αναπηρία προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα λόγω υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ευνοϊκότερες και το ποσό της σύνταξης μεγαλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση, για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της επικουρικής πρέπει πρώτα να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Από τη στιγμή που γίνει αυτό, ο ασφαλισμένος ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και για τη σύνταξη γήρατος.

Οι διατάξεις για χήρες και παιδιά


Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου τη σύνταξή του δικαιούνται η/ο χήρα/ος και τα παιδιά μέχρι τα 18 εφόσον είναι άγαμα ή τα 24 αν σπουδάζουν. Με τις νέες διατάξεις, οι χήρες/οι λαμβάνουν για μία 3ετία τη σύνταξη χωρίς προϋποθέσεις. Επειτα από τρία χρόνια τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, τότε η σύνταξη του θανόντος περικόπτεται κατά 50% μέχρι ο δικαιούχος να συμπληρώσει τα 65, οπότε και καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%. Εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες, όπως οι ανάπηροι άνω του 67%, όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή τρομοκρατικής ενέργειας κ.ά. Δικαιούχοι είναι επίσης αδελφές άγαμες και άπορες, καθώς επίσης και αδελφοί άγαμοι και ανίκανοι με ποσοστό άνω του 67%.

Για την πράξη μεταβίβασης της σύνταξης οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν στο ΤΕΑΔΥ:

1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν πως δεν λαμβάνουν άλλη επικουρική σύνταξη από άλλο επικουρικό ταμείο.

2. Διαβιβαστικό της πράξης συνταξιοδότησης του ΙΚΑ ή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (στο οποίο φαίνεται ότι ο συνταξιούχος λαμβάνει και τη σύνταξη του κύριου φορέα, κάτι που είναι άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επικουρικού).

Θάνατος εν ενεργεία

Στην περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου οι δικαιούχοι συγγενείς καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της κύριας σύνταξης στην υπηρεσία του θανόντος. Η Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας ακολουθεί την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τη σύνταξη γήρατος. Οταν εκδοθεί η κύρια σύνταξη οι δικαιούχοι προσκομίζουν στο ΤΕΑΔΥ τα ίδια δικαιολογητικά όπως και στην περίπτωση θανάτου συνταξιούχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.