Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Αποζημιώσεις μέσω ΚΕΠ όταν το Δημόσιο σας καθυστερεί

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επισημαίνεται δε, ότι ο πολίτης αποκτά το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την καταβολή πλήρους χρηματικής αποζημίωσης, εντός 60 ημερών, από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

Οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν και στα ΚΕΠ, υποβάλλοντας αίτηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεών τους από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις Δημόσιες υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τίθεται ο γενικός κανόνας, όλες οι υπηρεσίες να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις, μέσα στην προθεσμία των 50 ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αποζημίωσης για θέματα αρμοδιότητας των υπουργείων και κεντρικών υπηρεσιών υποβάλλονται στην Ειδική Επιτροπή ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας περί προθεσμιών, που λειτουργεί στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ στις Ειδικές Επιτροπές που λειτουργούν στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης, υποβάλλονται αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης, λόγω μη τήρησης προθεσμίας διεκπεραίωσης αιτήσεων που αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους ή αρμοδιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ, Δήμοι κλπ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.