Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Virtual portal for ImpaiRed Groups Interaction – VIRGIN

(Διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες)


Αριθμός Έργου: 511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW
Ακρονύμιο: VIRGIN
Τίτλος Έργου: Virtual portal for ImpaiRed Groups Interaction
Έναρξη: 01 Ιανουαρίου 2011
Διάρκεια: 36 Μήνες


ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Έναρξη του έργου VIRGIN, διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες

Για Κύπρο, επικοινωνήστε με: Γιώργος Μιλής, george.milis@eurocyinnovations.com , +00357-99587884

Η κυπριακή εταιρεία G.M EuroCy Innovations Ltd συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο VIRGIN (www.virgin-project.eu) που στοχεύει στην υλοποίηση μιας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης και περιβάλλοντος εκπαίδευσης, το οποίο θα αποτελέσει ένα συγκεντρωτικό σημείο επαφής εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, με έμφαση στις ανάγκες ατόμων με κινητικές, κυρίως, δυσκολίες. Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία οργανισμών και εταιρειών από το Βέλγιο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, και τη Λιθουανία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ – 11 Φεβρουαρίου 2011 – Υπολογίζεται ότι γύρω στα 45 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, ή ισοδύναμα το 16% των αντρών και γυναικών ηλικίας 16-64 ετών, έχουν κάποιας μορφής μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία (πηγές: 2002 EU Labour Force Survey (LFS) και 2004 EU Statistics on Incomes and Living Conditions). Το 33% αυτών των ανθρώπων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς το είδος και/ή τη διάρκεια των εργασιών που αναλαμβάνουν ή ακόμα και ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς τους χώρους εργασίας. Τα πραγματικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 10-50% στις χώρες μέλη της Ευρώπης και η ασυνέπεια αυτή οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών αρωγής και ευημερίας που παρέχει η κάθε χώρα. Μεταξύ των ανθρώπων που παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς ως προς την ικανότητα τους να εργαστούν, μόνο το 28% φαίνονται να εργάζονται, ενώ μεταξύ αυτών που δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς, το ποσοστό ανέρχεται σε 68%.
Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις ως προς την εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες. Πρόσφατες έρευνες, που διεξήχθησαν στα πλαίσια διαφόρων Ευρωπαϊκών Έργων, όπως τα ACCESSIBLE (www.accessible-project.eu) και AEGIS (ww.aegis-project.eu) έδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να αποκομίσουν τεράστιο όφελος από την απόκτηση ικανοτήτων στη χρήση Η/Υ, πράγμα που αποτελεί ουσιώδη κατάρτιση για εργοδότηση αλλά και κοινωνική ενσωμάτωση (βλέπε στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας). Την ίδια στιγμή, ίδιες και άλλες έρευνες ανέδειξαν ότι η έλλειψη ειδικής υποστηρικτικής εκπαίδευσης και υλικού, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο.
Το Έργο VIRGIN προσβλέπει στην πλήρωση αυτού του κενού με την παροχή προσβάσιμου και ευέλικτου εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμένου για χρήση κατευθείαν από άτομα με αναπηρίες, καθώς και μέσω κέντρων παροχής ειδικής εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης.
Το Έργο VIRGIN θα υλοποιήσει μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα από όπου άτομα με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προσβάσιμων εκπαιδευτικών μαθημάτων και σοβαρών παιχνιδιών, για την απόκτηση ικανοτήτων σε θέματα ΤΠΕ. Παράλληλα, οι παροχείς ειδικής εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν αλλά και να αποκτούν ειδικά «αντικείμενα εκπαίδευσης», χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον με δυνατότητα σημασιολογικής αναζήτησης το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ο χρήστης θα βρίσκει εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που ψάχνει. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από υπολογιστές γραφείου αλλά και φορητές συσκευές και θα ενσωματώνει επίσης μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης βασισμένη στο λειτουργικό Android φορητών συσκευών. Η πλατφόρμα VIRGIN θα προωθεί την επικοδομητική αλληλεπίδραση των ατομων με αναπηρίες με τους εκπαιδευτές τους. Αυτό θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες και να κερδίσουν κάποια θέση ή να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, το έργο VIRGIN θα υλοποιήσει ένα εγχειρίδιο διδακτέας ύλης σε θέματα ΤΠΕ και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή, προσαρμοσμένα σε τοπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων χωρών. Όλα τα κείμενα που θα προκύψουν από το έργο, θα είναι αρχικά διαθέσιμα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά και Λιθουανικά.
Η κοινοπραξία του Έργου αποτελείται από: Steficon (Ελλάδα), Hypertech (Ελλάδα), Hiteco (Λιθουανία), Nottingham Trent University (Ηνωμένο Βασίλειο), και EuroCy Innovations Ltd (Κύπρος), ενώ συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία PhoenixKM (Βέλγιο). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.virgin-project.eu. Το έργο VIRGIN KA3 LLL συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του «European Lifelong Learning program-subprogramme KA3 ICT».

Η εταιρεία G.M EuroCy Innovations Ltd (www.eurocyinnovations.com) ιδρύθηκε το 2008 στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα ΤΠΕ. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων Web-based εφαρμογών, μελέτη πεδίων εφαρμογής τεχνολογιών, ανάλυση απαιτήσεων, παροχή συμβουλών για αποτελεσματική υιοθέτηση τεχνολογίας, εκπαίδευση, διαχείριση αλλαγής, δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων.
Ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση, μέσα από την ορθή υιοθέτηση της τεχνολογίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της καινοτομίας στην Κύπρο και παραπέρα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.