Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Eξι εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας θέτουν σε άμεση εφαρμογή τα γρανάζια του νέου ασφαλιστικού νόμου και αλλάζουν τον χάρτη της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι επίμαχες εγκύκλιοι, που υπογράφονται από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσο Πετρόπουλο, κι εκδίδονται άμεσα διευκρινίζουν λεπτομερώς ποιοι υπάγονται στο παλαιό και ποιοι στο νέο καθεστώς συνταξιοδότησης, τι θα ισχύσει με τις προσωρινές συντάξεις και το ΕΚΑΣ, πώς θα δίδεται το εφάπαξ στους 62.000 δικαιούχους που περιμένουν από τον Σεπτέμβρη του 2013, ενώ οριστικοποιούν τις αλλαγές σε εισφορές και παροχές επικούρησης.

Ειδικότερα η εγκύκλιος για το εφάπαξ που αποκαλύπτει το Έθνος προβλέπει πως από 13/5/2016 προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος είναι:

1. Η λήψη της κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας (να έχει εκδοθεί η οριστική πράξη συνταξιοδότησης).

2. Η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το καταστατικό του εντασσόμενου Ταμείου, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού Πρόνοιας.

Δεν είναι δυνατή η πληρωμή εφάπαξ στην περίπτωση προσωρινής συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ασφαλισθεί σε περισσότερα ενός Ταμεία, για την θεμελίωση του δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις που διέπουν το τελευταίο από αυτά κατά την ημερομηνία ένταξης (1/1/2017).

Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις από τις οποίες προβλέπονταν ως προϋπόθεση για την χορήγηση εφάπαξ ή συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης (όπως π.χ. για τους δημοτικούς υπαλλήλους).

Δεν απαιτείται άρα η προσκόμιση πράξης επικουρικής σύνταξης στις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση εφάπαξ, εκτός των περιπτώσεων αποχωρήσεων μέχρι και 31/08/2013.

Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από το Ταμείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή θεμελειώνεται το δικαίωμα εφόσον την έλαβε.

Καταργείται κάθε διάταξη από την οποία προβλεπόταν προκαταβολή της εφάπαξ παροχής (π.χ. για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ και τον ΚΑΠ-ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ).

Ειδικά για όσους έχουν αποχωρήσει μετά την 1/1/2015 (μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους) αναμένεται νεότερη εγκύκλιος με οδηγίες, καθώς απαιτείται αναπροσαρμογή του μέσου μισθού με την ετήσια μεταβολή μισθών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αναπροσαρμογή των συσσωρευμένων εισφορών στις ατομικές μερίδες με τον δείκτη ετήσια μεταβολής της βάσης υπολογισμού των εισφορών.

Αντίθετα για όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι 31/12/2014 ο μέσος μισθός δεν υπόκειται σε έλεγχο προσαύξησης με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Παράδειγμα μισθωτού:
Ασφαλισμένος που αποχώρησε 28-02-2014 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 34 έτη και 8 μήνες από τα οποία τα 34 έτη και 6 μήνες έως 31-12-2013. Στον ασφαλισμένο γίνονταν κρατήσεις 4% επί των αποδοχών του. Ο μέσος μισθός της πενταετίας 2009-2013 είναι 1.976,18 και τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2013 είναι 34,50. Επειδή η αποχώρηση έγινε το 2014, ο μέσος μισθός δεν υπόκειται σε έλεγχο προσαύξησης με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η εφάπαξ παροχή αποτελείται από δύο τμήματα:

Α) Μέχρι 31-12-2013, το ποσό προκύπτει από το γινόμενο του 60% επί το μέσο μισθό (ΜΜ) της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι το2013 (Ε). Δηλαδή : Α= ΜΜ * Ε *60% = 1.976,18 * 34,50 * 0,6 =40.907,00
Β) Μετά την 1-1-2014, το ποσό προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης που τηρούνται στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου. Έστω πως έχουν καταχωρισθεί εισφορές 84,4 ευρώ για Ιανουάριο και 84,4 ευρώ για Φεβρουάριο. Δηλαδή,
Β = 168,80
Το συνολικό εφάπαξ είναι:
Α+Β = 41.075,80

Παράδειγμα αυτοτελώς απασχολούμενου
Ασφαλισμένος, που αποχώρησε 28-02-2014 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 34 έτη και 8 μήνες από τα οποία τα 34 έτη και 6 μήνες έως 31-12-2013 (με κρατήσεις 4%)
Με βάσει τις ασφαλιστικές κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσά που ίσχυαν στις 31-12-2013, έστω πως ο μέσος μισθός (ΜΜ) της πενταετίας 2009-2013 είναι 778 και τα έτη ασφάλισης (Ε) μέχρι 31-12-2013 είναι 34,50. Επειδή η αποχώρηση έγινε το 2014, ο μέσος μισθός δεν υπόκειται σε έλεγχο προσαύξησης με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Το εφάπαξ αποτελείται από δύο τμήματα:
Α) Μέχρι 31-12-2013, το ποσό προκύπτει από το γινόμενο του 60% επί το μέσο μισθό (ΜΜ ) της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι το2013 (Ε). Δηλαδή,
Α= ΜΜ * Ε *60% = 778,00 * 34,50 * 0,6 = 16.104,60
Β) Μετά την 1-1-2014, το ποσό προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης που τηρούνται στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου. Έστω πως καταχωρίσθηκαν εισφορές 40,40 ευρώ για κάθε μήνα (Ιανούαριο – Φεβρουάριο 2014). Δηλαδή,
Β = 80,80
Το συνολικό εφάπαξ είναι:
Α+Β = 16.185,40


Πηγή: http://www.enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.