Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

«Σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών διαδικασιών»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Φόρουμ για τις ψηφιακές πληρωμές στην Αθήνα.

Στην ανάδειξη των ευκαιριών που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και των ευρύτερων ωφελειών για την ελληνική οικονομία από την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών διαδικασιών, εστίασαν την προσοχή τους οι περισσσότεροι ομιλήτες στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Athens Summit, με θέμα της ψηφιακές πληρωμές.

Στη διάρκεια του διημέρου, αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι που διέπουν το οικοσύστημα των ψηφιακών πληρωμών τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ο ρόλος των τραπεζών σε σχέση με τα Social Payments, η διασύνδεση των ψηφιακών πληρωμών με την καθημερινότητα του πολίτη και του καταναλωτή, ενώ αναπτύχθηκαν και ζητήματα, όπως Cyber-Insurance, E-invoicing και Crypto-currency.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, αναφέρθηκε στην ενιαία ψηφιακή αγορά στο πλαίσιο της Ε.Ε., η οποία αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών δεν πρέπει να περιορίζεται στις πληρωμές για αγορές λιανικής. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Χαρακτηριστικό του οφέλους που μπορεί να προκύψει από την καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσουμε έως και 1,4 δισ. ευρώ, ετησίως, από τα διοικητικά και γραφειοκρατικά κόστη που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σήμερα.

Επομένως, η διεύρυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα συμβάλει στην πλήρη ψηφιοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. "Επιπλέον, ενημέρωσε του συμμετέχοντες του συνεδρίου ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει προς ψήφιση άμεσα νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει ως επιδίωξη την υλοποίηση τεσσάρων βασικών στόχων:

Την κατοχύρωση του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν οι ίδιοι τα μέσα πληρωμής - Τη σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής αποδοχής των πιστωτικών καρτών στο σύνολο της αγοράς.

Την ενίσχυση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για τα μέσα πληρωμής που αποδέχονται ή δεν αποδέχονται, πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής.

Τέλος, την επιδίωξη νομοθετικής ρύθμισης για την πλησιέστερη ενημέρωση των εμπόρων για τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται τόσο μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των προμηθειών από τα τραπεζικά ιδρύματα, όσο και μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου τιμών.

Στο συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό ο Πέτρος Τριάρχης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αδιάλειπτη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων με τη βέλτιστη σχέση κόστους/ωφέλειας, αλλά και η διαμόρφωση εύχρηστου, εργονομικού και ασφαλούς περιβάλλοντος χρήσης των εφαρμογών για όλους τους συναλλασσομένους. Αναφέρθηκε στην τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει η Γενική Γραμματεία, καθώς και στα προγραμματισμένα νέα έργα σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Τόνισε τη σημασία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων όλου του δημοσίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για την ορθή, γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιτυχημένη πορεία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην οποία έχουν ενταχθεί ήδη 45 φορείς του δημοσίου. To ηλεκτρονικό παράβολο μπορεί να πληρωθεί με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας από το site της Γενικής Γραμματείας (www.gsis.gr), αλλά και στις τράπεζες (web banking) και είναι χαρακτηριστικό ότι εκδίδονται σε μηνιαία βάση 300.000-350.000 ηλεκτρονικά παράβολα, συνολικής αξίας 17-20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών Σοφία Παπαγιάννη, ανέφερε ότι, με στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τη νευραλγική θέση των Τελωνείων στην αλυσίδα εφοδιασμού, η Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση έχει προσαρμόσει τα συστήματά της, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, με την προώθηση του Ηλεκτρονικού Τελωνείου. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε τον Δεκέμβριο 2013 σε παραγωγική λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα στα Τελωνεία ICISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών για τις οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στα τελωνεία τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον Ιούνιο 2015 με την εφαρμογή των capital controls. Η μη υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών εστιάζεται στη μη εφαρμογή ακόμη των ηλεκτρονικών επιστροφών, καθώς οι δύο καταστάσεις είναι άμεσα συνδεόμενες μεταξύ τους. Ωστόσο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες. Η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, σε συνδυασμό με σειρά απλουστεύσεων που έχει προωθήσει η Τελωνειακή Υπηρεσία, έχει ιδιαίτερα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς, όπως είναι η μείωση της φυσικής παρουσίας του συναλλασσόμενου στο τελωνείο, η ασφάλεια συναλλαγών, η μείωση χρόνου και κόστους για την έκδοση μίας επιταγής, η μείωση κυκλοφορίας μετρητών και επιταγών στις υπηρεσίες, η κατάργηση έγχαρτων εντολών μεταφοράς προς ΤτΕ κ.ά. Με μία λέξη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το συναλλασσόμενο".

Ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αριστομένης Κωτσάκης, υπογράμμισε ότι το στρατηγικό έργο εφαρμογής κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2015 που δημιουργήθηκε η διοικούσα επιτροπή για την εφαρμογή του οδικού χάρτη του έργου. Στη διοικούσα επιτροπή συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη από το υπουργείο Οικονομικών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΕΒΕΑ και των επιχειρήσεων πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Η διοικούσα επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση με οκτώ υπο-ομάδες υλοποίησης του έργου, συντονίζοντας τόσο την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο όσο και τη συστημική στρατηγική εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών από όλους τους stakeholders. Παράλληλα, προετοιμάζει την εκούσια και αποτελεσματική σύνδεση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, προς αύξηση του ΑΕΠ και την επιβράβευση των συμμετεχόντων πολιτών και επιχειρήσεων με τη στρατηγική αυτή".


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.