Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών δεν αποδέχονται την απαγόρευση κίνησης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αντιδρά στην υποχρεωτική διέλευση από τους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, όπως ορίζεται με τροπολογία του υπουργείου Υποδομών, μέσω επιστολής του, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών.

Όπως αναφέρει προς τον ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστο Σπίρτζη, "η απαγόρευση επιβάλλεται με τρόπο εξαιρετικά ασαφή, δεδομένου ότι σε κανένα σημείο της διάταξης δεν προσδιορίζεται ποιο ακριβώς είναι το παράπλευρο οδικό δίκτυο, από το οποίο θα απαγορεύεται να διέρχονται τα οχήματα των μελών μας, αλλά και το σύνολο των οχημάτων που περιγράφονται σε αυτή. η ενδεχόμενη ακαταλληλότητα του παράπλευρου δικτύου, την οποία εκ προοιμίου σας δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε, είναι το δίκτυο που χρησιμοποιούν τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, σε ποσοστό άνω του 80%, για να εξυπηρετήσουν τις μεταφορικές ανάγκες των Βιομηχανιών των Βιοτεχνιών, των Αγροτικών και γενικά όλων των παραγωγικών τάξεων που βρίσκονται στη διαδρομή του παράπλευρου δικτύου".

Αναλυτικά η επιστολή:
"
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με ιδιαίτερη έκπληξη ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου "Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις" συμπεριλήφθηκε και ψηφίστηκε εκπρόθεσμη τροπολογία του Υπουργείου σας με τίτλο: "Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης διοδίων-Υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης οδικών τελών".
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν άμεσα στον κλάδο, τον οποίο εκπροσωπούμε και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ουδέποτε ζητήθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο η άποψή μας σχετικά με αυτές ως συνδικαλιστικού φορέα στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές.
Ειδικότερα, θα επιθυμούσαμε να αναφερθούμε στα προβλεπόμενα στην παρ. 8 της συγκεκριμένης τροπολογίας, η οποία αφορά στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου από τα επαγγελματικά οχήματα, μεταξύ των οποίων σαφέστατα εντάσσονται και τα οχήματα που ανήκουν στα μέλη του συνδικάτου μας.

Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται με τρόπο εξαιρετικά ασαφή, δεδομένου ότι σε κανένα σημείο της διάταξης δεν προσδιορίζεται ποιο ακριβώς είναι το παράπλευρο οδικό δίκτυο, από το οποίο θα απαγορεύεται να διέρχονται τα οχήματα των μελών μας, αλλά και το σύνολο των οχημάτων που περιγράφονται σε αυτή.

Επίσης, δεν παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον αρμόδιο Υπουργό να προσδιορίσει με απόφασή του τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

Είναι προφανές ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις η συγκεκριμένη διάταξη δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Σημειώνουμε μάλιστα ότι ούτε από την αιτιολογική έκθεση που καταθέσατε στο Κοινοβούλιο προκύπτει ποιος είναι ο σκοπός του νομοθέτη με τη θέσπιση της διάταξης αυτής.

Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι από την αιτιολογική έκθεση σας αυτή και ειδικότερα από τα όσα αναφέρετε στα σχετικά με την παρ. 1 της τροπολογίας σας, διαφαίνεται βούλησή σας να επιβάλλετε την υποχρεωτική διέλευση των οχημάτων μας αποκλειστικά από τους αυτοκινητοδρόμους, για τη χρήση των οποίων επιβάλλεται η καταβολή διοδίων.
Στην παράγραφο αυτή προσδιορίζονται τα καθήκοντα της αυτοτελούς υπηρεσίας οδικών τελών. Ειδικότερα το εδ. στ της παραγράφου αυτής ορίζει ότι μεταξύ των καθηκόντων της αυτών είναι και η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών διοδίων στο οδικό δίκτυο και τις εισόδους της χώρας.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση στόχος είναι να χρησιμοποιείται το εθνικό οδικό δίκτυο από το σύνολο των οχημάτων, ώστε να μην επιβαρύνεται το παράπλευρο οδικό δίκτυο, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εκτεταμένη χρήση.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω, ήτοι η απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων μας από το παράπλευρο δίκτυο με την εκπεφρασμένη βούληση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δίκτυο, επί του οποίου επιβάλλονται διόδια, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι η ενδεχόμενη ακαταλληλότητα του παράπλευρου δικτύου, την οποία εκ προοιμίου σας δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε, είναι το δίκτυο που χρησιμοποιούν τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, σε ποσοστό άνω του 80%, για να εξυπηρετήσουν τις μεταφορικές ανάγκες των Βιομηχανιών των Βιοτεχνιών, των Αγροτικών και γενικά όλων των παραγωγικών τάξεων που βρίσκονται στη διαδρομή του παράπλευρου δικτύου.

Αλλά και στις περιπτώσεις που ορισμένα Φορτηγά Δ.Χ. χρησιμοποιούν τον παράδρομο,τον χρησιμοποιούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τα διόδια και αντί το Κράτος όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη να τους παρέχει ικανοποιητική εναλλακτική δίοδο με τη συγκεκριμένη διάταξη τα τιμωρεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των παραχωρησιούχων.

Υπογραμμίζουμε επίσης, ότι η φύση της ανωτέρω διάταξης τόσο λόγω της ασάφειάς της όσο και της ερμηνείας περί επιβολής χρήσης ορισμένου δικτύου εγείρει μείζον ζήτημα συνταγματικότητας.
Όμως το ερώτημα που τίθεται από όλους τους Ιδιοκτήτες Φορτηγών Δ.Χ. είναι ένα. Γιατί η Κυβέρνηση ψηφίζει μέτρα αντίθετα από αυτά που δεσμεύθηκε δημόσια ο Πρωθυπουργός προς τους εκπροσώπους του Κλάδου μας;

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μείωση των τελών διοδίων σε ποσοστό 50% και η Κυβέρνηση αντί για μείωση, ψηφίζει απαγόρευση των εναλλακτικών διαδρομών.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει οικονομικά τον Κλάδο και η Κυβέρνηση κάνει ακριβώς το αντίθετο, ψηφίζει αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση στη φορολογία εισοδήματος, αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές, αυξήσεις παντού λόγω των έμμεσων φόρων, αυξήσεις που οδηγούν τον Κλάδο σε οικονομική ασφυξία.

Κύριε Υπουργέ,

Όταν ένας Κλάδος όπως οι Εμπορευματικές Μεταφορές που συμμετείχαν με ποσοστό άνω του 7% του Α.Ε.Π., οδηγείται στον αφανισμό, τότε και η Χώρα δεν έχει προοπτική ανάπτυξης και επιβάλλεται να υπάρξει διαφορετικό μείγμα πολιτικής που θα την βγάλει από το σημερινό αδιέξοδο και θα την οδηγήσει στην πραγματική ανάπτυξη.
Σε αυτή τη πολιτική είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε. Όμως πώς να βοηθήσουμε όταν στους 16 μήνες που είσαστε Υπουργός Μεταφορών σας συναντήσαμε μόνο μία φορά;

Γι’ αυτό Κύριε Υπουργέ επιβάλλεται να συναντηθούμε άμεσα και να σχεδιάσουμε την πολιτική των Εμπορευματικών Μεταφορών που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας και την επιβίωση του Κλάδου.

Σε περίπτωση που και σε αυτή τη πρόσκληση για συνάντηση μαζί μας δεν ανταποκριθείτε και συνεχίζετε να αποφασίζετε για την ύπαρξή μας χωρίς διάλογο μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να αμυνθούμε και να υπερασπιστούμε την επιβίωσή μας με κάθε τρόπο και μην μας υποτιμάται, επειδή είμαστε οικονομικά κατεστραμμένοι, γιατί ο κατεστραμμένος δεν έχει πλέον να φοβηθεί τίποτα, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα».


Πηγή: http://www.enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.