Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Επίδομα Μητρότητας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Προϋποθέσεις:
Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 440€ (220€ προ του τοκετού και 220€ μετά) σε εργαζόμενες μητέρες ανασφάλιστες που διέκοψαν την εργασία τους πριν και μετά τον τοκετό και που το μηνιαίο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 587€.

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση της ενδιαφερόμενης προς τη Διεύθυνση Πρόνοιας για το επίδομα τοκετού (42 ημέρες προ του πιθανολογούμενου τοκετού).
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει υποβληθεί αίτηση σε άλλη υπηρεσία για επίδομα τοκετού ούτε στον Ο.Γ.Α., και ακόμη ότι δεν εργάστηκε 42 ημέρες πριν και δεν θα εργαστεί 42 ημέρες μετά τον τοκετό (το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
3) Βεβαίωση εργοδότη (υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86) για το είδος της δουλειάς, το χρόνο και το ποσό της αμοιβής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από την Αστυνομία ή την Κοινότητα (η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από την υπηρεσία μας με βάση την ταυτότητα ή το διαβατήριο).
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο.

Διαδικασία:
Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής επιδόματος μητρότητας.

Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας.


Σημείωση: Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα

Σημείωση: Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα 

Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008

Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτης , κλπ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.