Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Επίδομα σε Πληγέντες από Θεομηνία για Κάλυψη Άμεσα, Βιοτικών Αναγκών (σίτιση, ένδυση)

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Δικαιολογητικά:


  1. Αίτηση (υποβάλλεται μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος).
  2. Αποδεικτικό στοιχείο ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιοκτήτη ή ενοικιαζόμενη), όπως μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λ.π.
  3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
  4. Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
  5. Πόρισμα πυροσβεστικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.
  6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ' αυτών μετά από εξουσιοδότηση που του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναφέρει στην αίτηση είναι αληθινά.

Διαδικασία:

  1. Υποβολή δικαιολογητικών
  2. Αυτοψία από αρμόδια επιτροπή (παραρτ. Της με αρ. Π2/οικ.2673/29-8-01 Κ.Υ.Α.
  3. Συμπλήρωση εντύπου «Καταγραφή συνθηκών για τον υπολογισμό της ενίσχυσης» από την επιτροπή και υποβολή του στην υπηρεσία. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της παραπάνω απόφασης - Έκδοσης απόφασης.

Μέχρι 5.869,41 € κατ' ανώτατο όριο.

Σημείωση: Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.