Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Σύνδεσμοι φορέων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Υπουργεία:

Ασφαλιστικά Ταμεία:
  • Ι.Κ.Α
  • Ο.Α.Ε.Ε
  • Ο.Π.Α.Δ
  • Ο.Γ.Α
  • ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)
  • ΟΑΠ ΔΕΗ (Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ)
  • Ε.Τ.Α.Α (πρώην Τ.Σ.Α.Υ - Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφαλίσεων Υγειονομικών)
  • ΤΣΜΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)
  • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων)
  • ΤΑΠ ΟΤΕ