Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων ΑΣΠΑΙΤΕ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το πτυχίο που χορηγούν παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων των ΤΕΙ που προέκυψαν βάσει του Σχεδίου «Αθηνά» από τις συγχωνεύσεις τονίζει σε απάντηση του προς τον κ. Ταλιαδούρο ο Υπουργός Παιδείας.

Ο κ. Ταλιαδούρος ζητούσε να μάθει αν το πτυχίο του Τμήματος εκπαιδευτικών πολιτικών μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα υπόλοιπα πτυχία των πολιτικών μηχανικών των ΑΕΙ καθώς και αν προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος.

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρει στην απάντησή του ότι το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των ΤΕΙ.

Το πτυχίο φέρει και τους δυο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικούς και της επαγγελματικής ειδικότητας με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές 10 εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους ήδη φοιτώντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα 8 εξάμηνα και όχι αργότερα από τις 31.10.2018 και να λάβουν μόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δυο εξάμηνα. Για τους υπόλοιπους εφαρμόζονται οι διατάξεις για ενιαίο πτυχίο 10 εξαμήνων.

Ο κ. Λοβέρδος γνωστοποιεί ότι με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, μπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τα επαγγελματικής δικαιώματα με διατάγματα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/1983, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 2 του ν.3549/2007.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.